Organizacja rekreacyjnych zawodów sportowych na przykładzie kolarstwa.


Wstęp………. 2

Rozdzial 1.
Zalozenia metodologiczne wlasnych badan

1.1.Przedmiot i cel badan………. 4
1.2.Problemy i hipotezy badawcze ……….5
1.3.Metody, techniki i narzedzia badawcze………. 8
1.4. Charakterystyka grupy badawczej ……….11

Rozdzial 2.
Problematyka rekreacji w świetle literatury

2.1. Ogólne pojecie rekreacji………. 14
2.2. Wybrane zagadnienia zwiazane z rekreacja ruchowa………. 18
2.3. Rodzaje i charakterystyka imprez rekreacyjnych ……….20
2.4. Historia kolarstwa w Polsce ……….23
2.5. Budowa roweru………. 25
2.6. Podzial kolarstwa na dyscypliny i konkurencje………. 28

Rozdzial 3.
Analiza wyników badan wlasnych

3.1. Opinie na temat powodów podjecia jazdy na rowerze przez uczestników maratonu kolarskiego ……….34
3.2. Preferencje uczestników odnosnie udzialu w imprezach kolarskich………. 38

Podsumowanie i wnioski ……….50

Bibliografia ……….54
Spis tabel, wykresów, rysunków………. 56
Zalaczniki ……….58

 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zestaw prac magisterskich