Partnerstwo publiczno-prywatne na przykładzie powiatu XYZ.


Wstęp.........5

Rozdzial 1
Podstawowa siatka pojec

1.1. Partnerstwo publiczno-prywatne.........7
1.2. Wspólpraca podmiotu publicznego i partnera prywatnego..........8
1.3. Podmiot publiczny.........9
1.3.1. Jednostki sektora finansów publicznych.........10
1.3.2. Osoby prawne majace na celu zaspokajanie potrzeb o charakterze powszechnym..........13
1.3.3. Zwiazki podmiotów publicznych.........14
1.4. Partner prywatny.........15
1.4.1. Przedsiebiorca polski.........15
1.4.2. Przedsiebiorca zagraniczny......... 15
1.5. Przedsiewziecie .........16
1.5.1. Roboty budowlane......... 16
1.5.2. Usluga......... 17
1.5.3. Dostawy......... 19
1.5.4. Umowa o dzielo......... 19
1.6. Umowa .........20
1.7. Koncesja......... 20


Rozdzial II
Ewolucja podstaw prawnych w zakresię partnerstwa publiczno-prywatnego

2.1. Zarys historyczny partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.......... 22
2.2. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 28 lipca 2005 i ustawa z dnia 19 grudnia 2008 .........23


Rozdzial III
Stan prawny partnerstwa publiczno-prywatnego i jego realizacja. De Lege Lata.

3.1. Wybór partnera prywatnego.........26
3.1.1. Wybór partnera prywatnego na podstawie ustawy z dn. 9.01.2009 o koncesjach na roboty budowlane lub uslugi.........26
3.1.2. Wybór partnera prywatnego na podstawie ustawy z dn. 29.01.2009 Prawo zamówien publicznych.........27
3.1.3. Ponowny wybór partnera prywatnego.........28
3.2. Umowa o partnerstwie publiczno - prywatnym......... 29
3.2.1. Elementy umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym......... 30
3.2.2. Wniesienie skladnika majatkowego przez podmiot publiczny......... 37
3.2.3. Zwrot skladnika majatkowego podmiotowi publicznemu......... 37
3.2.4. Podzial zadan i ryzyka stron umowy o PPP......... 38
3.2.5. Wynagrodzenie partnera prywatnego......... 41
3.3. Rodzaje umów w partnerstwie publiczno prywatnym......... 42
3.4. Typy projektów partnerstwa publiczno-prywatnego.........43
3.5. Partnerstwo publiczno-prywatne a prywatyzacja .........44
3.6. Partnerstwo publiczno-prywatne na Swiecie (wybrane państwa)......... 45
3.6.1. Irlandia......... 46
3.6.2. Wielka Brytania .........46
3.6.3. Stany Zjednoczone .........47


Rozdzial IV
Przyklady partnerstwa publiczno-prywatnego w powiecie XYZ

4.1. Tarnowskie Góry......... 49
4.2. Gmina Radzionków .........50
4.3. Gmina Kalety .........53


Zakończenie .........55
Wykaz literatury......... 57
Inne zródla .........58
Wykaz zródel prawa......... 58

 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zestaw prac magisterskich