Partnerstwo publiczno-prywatne na przykładzie powiatu XYZ.


Wstęp………5

Rozdział 1
Podstawowa siatka pojęć

1.1. Partnerstwo publiczno-prywatne………7
1.2. Współpraca podmiotu publicznego i partnera prywatnego……….8
1.3. Podmiot publiczny………9
1.3.1. Jednostki sektora finansów publicznych………10
1.3.2. Osoby prawne mające na celu zaspokajanie potrzeb o charakterze powszechnym……….13
1.3.3. Związki podmiotów publicznych………14
1.4. Partner prywatny………15
1.4.1. Przedsiębiorca polski………15
1.4.2. Przedsiębiorca zagraniczny……… 15
1.5. Przedsięwzięcie ………16
1.5.1. Roboty budowlane……… 16
1.5.2. Usługa……… 17
1.5.3. Dostawy……… 19
1.5.4. Umowa o dzieło……… 19
1.6. Umowa ………20
1.7. Koncesja……… 20


Rozdział II
Ewolucja podstaw prawnych w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego

2.1. Zarys historyczny partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce………. 22
2.2. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 28 lipca 2005 i ustawa z dnia 19 grudnia 2008 ………23


Rozdział III
Stan prawny partnerstwa publiczno-prywatnego i jego realizacja. De Lege Lata.

3.1. Wybór partnera prywatnego………26
3.1.1. Wybór partnera prywatnego na podstawie ustawy z dn. 9.01.2009 o koncesjach na roboty budowlane lub usługi………26
3.1.2. Wybór partnera prywatnego na podstawie ustawy z dn. 29.01.2009 Prawo zamówień publicznych………27
3.1.3. Ponowny wybór partnera prywatnego………28
3.2. Umowa o partnerstwie publiczna – prywatnym……… 29
3.2.1. Elementy umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym……… 30
3.2.2. Wniesienie składnika majątkowego przez podmiot publiczny……… 37
3.2.3. Zwrot składnika majątkowego podmiotowi publicznemu……… 37
3.2.4. Podział zadań i ryzyka stron umowy o PPP……… 38
3.2.5. Wynagrodzenie partnera prywatnego……… 41
3.3. Rodzaje umów w partnerstwie publiczna prywatnym……… 42
3.4. Typy projektów partnerstwa publiczno-prywatnego………43
3.5. Partnerstwo publiczno-prywatne a prywatyzacja ………44
3.6. Partnerstwo publiczno-prywatne na Świecie (wybrane państwa)……… 45
3.6.1. Irlandia……… 46
3.6.2. Wielka Brytania ………46
3.6.3. Stany Zjednoczone ………47


Rozdział IV
Przykłady partnerstwa publiczno-prywatnego w powiecie XYZ

4.1. Tarnowskie Góry……… 49
4.2. Gmina Radzionków ………50
4.3. Gmina Kalety ………53


Zakończenie ………55
Wykaz literatury……… 57
Inne źródła ………58
Wykaz źródeł prawa……… 58

 

 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>