Kategoria Pedagogika

Wpływ baśni na rozwój dziecka

Wstęp…………4

Rozdzial I
W magicznym swiecie basni i bajek
1.1. Basn i bajka-próba definicji …………6
1.2. Miejsce basni w terapii pedagogicznej………… 15
1.2.1. Terapia przez basn ………… 16
1.3. Rodzaje bajek terapeutycznych-charakterystyka………… 21
1.3.1. Bajka relaksacyjna ………… 24
1.3.2. Bajka psychoedukacyjna ………… 26
1.3.3. Bajka psychoterapeutyczna ………… 30

Rozdzial II
Rola literatury dzieciecej w budowaniu zasobów osobistych

2.1. Terapeutyczne oddzialywanie literatury…………36
2.2. Bajki i basnie terapeutyczne w redukcji leków…………39
2.2.1. Leki-objawy i formy wystepowania …………39
2.2.2. Potencjalne przyczyny leku …………45
2.2.2.1...

Czytaj więcej

Oczekiwania rodziców wobec kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego na przykładzie oddziału przedszkolnego

Wstęp………4

Rozdział I
Teoretyczne ujęcie zagadnień dotyczących kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego
      1. Kompetencje i rola nauczyciela wychowania przedszkolnego ………6
2. Program, metody i formy organizacyjne w wychowaniu przedszkolnym ………11
3. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym ………19
4. Współpraca przedszkola i rodziny……… 21

Rozdział II
Metodologia badań własnych
      1. Cel i przedmiot badań………24
2. Problem główny i problemy szczegółowe ………25
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze ………26
4. Teren i charakterystyka grupy badawczej……… 29
5. Przebieg i organizacja badań własnych ………30

Rozdział ...

Czytaj więcej

Seksualność osób z niepelnosprawnoscia intelektualna w stopniu lekkim


Wstęp

Rozdzial I
Niepelnosprawnosc intelektualna w świetle rozwazan teoretycznych

1.1 Pojecie uposledzenia umyslowego
1.2 Ewolucja mysli o uposledzeniu umyslowym
1.3 Etiologia i fenomenologia uposledzenia umyslowego
1.4 Społeczne funkcjonowanie osób z uposledzeniem umyslowym
1.5 Pojecie uposledzenia umyslowego w stopniu lekkim

Rozdzial II
Seksualność osób z uposledzeniem umyslowym

2.1 Wyjasnienie pojecia seksualnosc
2.2 Seksualność osób z uposledzeniem umyslowym
2.3 Potrzeby seksualne osób z niepelnosprawnoscia intelektualna
2.4 Stereotyp myslenia o seksualizmie osób z uposledzeniem umyslowym


Rozdzial III
Metodologia ba...

Czytaj więcej

Rola zabawy w życiu dzieci w wieku wczesnoszkolnymWstęp………. 2

Rozdzial I
Teoretyczne podstawy badan wlasnych

1.1. Definicje i teorie zabawy……….4
1.2. Klasyfikacje i rodzaje zabaw………. 15
1.3. Funkcje zabawy……….23
1.4. Zabawa w rozwoju dziecka………. 27
1.5. Możliwościwykorzystania zabaw i gier w edukacji wczesnoszkolnej………. 34


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1. Przedmiot i cel badan………. 41
2.2. Problemy badawcze……….43
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………. 44
2.4. Charakterystyka terenu badan ……….47
2.5. Charakterystyka grupy badanej ……….48


Rozdzial III
Analiza wyników badan wlasnych

3.1. Gry i zabawy w opinii badanych nauczycieli………. 51
3.2...

Czytaj więcej

Rozwijanie aktywnosci twórczej u dzieci przedszkolnychWstęp

Rozdzial 1
Problematyka aktywnosci twórczej w literaturze psychologiczno- pedagogicznej

1. Pojecie aktywnosci twórczej i jej odmiany
2. Podstawy aktywnosci dzieciecej- dziecko twórca
3. Rola nauczyciela w stymulowaniu aktywnosci twórczej dzieci


Rozdzial 2
Obserwacja pracy z dzieckiem aktywnym twórczo- projekt badan

1...

Czytaj więcej

Problem anoreksji wśród młodych dziewcząt


Wstęp

Rozdzial I
Problem odchudzania się młodzieży w świetle nowszej literatury

1. Próba zdefiniowania anoreksji
2. Uwarunkowania anoreksji wśród młodych osób
2.1. Cechy indywidualne jednostki
2.2. Wlasciwosci rozwojowe w okresie adolescencji
2.3. Czynniki biologiczne
2.4. Srodowisko rodzinne
2.5. Normy spoleczno kulturowe
3. Profilaktyka w anoreksji
3.1. Cele dzialan profilaktycznych
3.2. Rodzaje dzialan profilaktycznych
4. Doswiadczenia młodych dziewczyn chorujacych na anoreksje


Rozdzial II.
Procedura badan wlasnych

1. Krótka charakterystyka badan jakosciowych
2. Cel i przedmiot badan
3. Problematyka badawcza

Czytaj więcej

Zgospodarowanie czasu wolnego uczniów a ich środowisko rodzinne.


Wstęp…………4

Rozdzial I
Czas wolny dzieci we wczesnym wieku szkolnym.

1.1. Pojecie czasu wolnego…………6

1.2. Funkcje wychowawcze czasu wolnego…………10
1.3. Wykorzystywanie czasu wolnego…………16


Rozdzial II
Charakterystyka srodowiska rodzinnego.

2.1. Pojecie rodziny………… 21
2.2. Rola rodziny w rozwoju jednostki…………29
2.3. Funkcje pelnione przez rodzine…………35


Rozdzial III
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych.

3.1.Przedmiot i cel badan…………41
3.2. Metody i techniki badan………… 43
3.3. Charakterystyka badanej grupy…………49


Rozdzial IV
Srodowisko rodzinne a zagospodarowanie czasu wolnego w świetle wlasnych badan.

4.1...

Czytaj więcej

Rodzina rozbita i jej wpływ na rozwój dziecka


Wstęp………3

Rozdzial I
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze w świetle wspólczesnej literatury

1.1. Pojecie rodziny i jej struktura………7
1.2. Rodzina jako środowisko wychowawcze………9
1.3. Funkcje rodziny………11


Rozdzial II
Rodzina rozbita a rozwój dziecka

2.1. Pojecie rodziny rozbitej – charakterystyka socjologiczna i psychologiczna………17
2.2. Przyczyny rozbicia rodziny w świetle wspólczesnej literatury………19
2.3. Prawne aspekty funkcjonowania rodziny rozbitej………22
2.4. Proces rozwoju dziecka w rodzinie rozbitej………24


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych.

3.1. Cel, przedmiot, problemy i hipotezy badawcze………28
3.2...

Czytaj więcej

Rola współpracy przedszkola z rodzicami w rozwoju dziecka


Wstęp………. 5

Rozdzial 1.
Charakterystyka wieku przedszkolnego

1.1. Wlasciwosci rozwojowe charakterystyczne dla dziecka w wieku przedszkolnym ……….6
1.2. Kompetencje poznawcze i społeczne dziecka w wieku przedszkolnym ……….11
1.3. Edukacja przedszkolna i jej rola w przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej………. 19


Rozdzial 2.
Znaczenie współpracy przedszkola z rodzicami

2.1. Udział rodziców w edukacji małych dzieci………. 24
2.2. Cele i zasady współpracy przedszkola i rodziców………. 28
2.3. Funkcje przedszkola wobec rodziców ……….30
2.4. Formy współpracy przedszkola z rodzicami ……….31


Rozdzial 3.
Metodologia badan wlasnych

3.1...

Czytaj więcej

Tolerancja w szkole, rodzinie i społeczenstwie.


Wstęp

Rozdzial I
Definicyjne ujecia tolerancji

1.1.Typologia tolerancji i jej definicyjne ujecia………… 4
1.2. Tolerancja w świetle prawa…………17
1.3. Tolerancja wśród osób znaczacych w rodzinie…………23
1.4. Tolerancja w róznych placówkach opiekunczo wychowawczych w tym szkole…………28
1.5. Tolerancja w srodowisku społecznym w grupie rówiesniczej dziecka…………32


Rozdzial II
Wskazniki tolerancji

2.1. Objawy i przyczyny nietolerancji wśród dzieci…………36
2.2. Skutki braku nietolerancji wśród dzieci…………38


Rozdzial III
Proces opiekunczo – wychowawczy w dobie XXI wieku

3.1...

Czytaj więcej

Problemy używek w świetle doswiadczen podopiecznych Mlodziezowego Osrodka Socjoterapii w XYZ


Wstęp………. 4

Rozdzial I
Problematyka badawcza przedmiotu………. 7

1.1. Pojecie: uzaleznienie fizyczne i psychiczne, uzaleznienie a przyzwyczajenie………. 8
1.2. Historia uzaleznien………. 9
1.3. Rodzaje używek ……….11
1.4. Zjawisko uzaleznien w kraju i za granica ……….22
1.5. Programy naprawy uzaleznien ……….25
1.6. Pomoc dla osób uzaleznionych ……….28

Rozdzial II
Charakterystyka Mlodziezowego Osrodka Socjoterapii w XYZ………. 30

Rozdzial III
Cel i przedmiot badan………. 31

1. Problematyka pracy dyplomowej……….31
2. Cel i przedmiot badan………. 32
3. Problemy badawcze………. 32
4. Metody i techniki i narzedzia badawcze………. 35
5...

Czytaj więcej

Kultura czasu wolnego młodzieży gimnazjalnej Gminy XYZWstęp………5

Rozdzial 1.
Zagadnienie czasu wolnego w świetle literatury ……… 8

1.1. Czas wolny dawniej i dzis ……… 9
1.1.1. Kultura czasu wolnego ………9
1.1.2. Terminologia i definicje ………15
1.2. Funkcje czasu wolnego w życiu czlowieka……… 24
1.3. Aspekty czasu wolnego ………29
1.3.1. Psychologiczny ………30
1.3.2. Higieniczno – zdrowotny……… 32
1.3.3. Socjologiczny ………34
1.3.4. Ekonomiczny ………35


Rozdzial 2.
Charakterystyka okresu adolescencji ………38

2.1. Zmiany rozwojowe zachodzace w wieku dorastania ………38
2.2. Determinanty czasu wolnego dzieci i mlodziezy……… 43


Rozdzial 3.
Gm...

Czytaj więcej

Gotowość umyslowa dzieci 6-letnich na wsi i w miescie


Wstęp ……….6

Rozdzial 1
Rozwój poznawczy dziecka 6-letniego w świetle literatury

1. Rozwój procesów poznawczych dziecka 6letniego………. 8
1.1. Mowa ……….9
1.2. Pamiec………. 12
1.3. Wyobraznia………. 13
1.4. Myslenie ……….15
1.5. Spostrzeganie ……….18
1.6. Uwaga ……….19
2. Pojecie dojrzalosci szkolnej dziecka w aspekcie umyslowym………. 21
3. Przygotowanie dziecka 6-letniego do nauki czytania i pisania……… 25
3.1. Pojecie gotowosci do nauki czytania i pisania………….25
3.2. Psychologiczne warunki wyrabiania gotowosci do czytania i pisania u dzieci 6-letnich………. 29
3.3...

Czytaj więcej

Wychowanie i socjalizacja w klasach 1-3 w szkole podstawowejWstęp …………3

Rozdzial 1.
Zalozenia teorii wychowania i socjalizacji

1.1. Elementarne pojecia teorii wychowania………… 9
1.1.1. Rodzaje wychowania …………9
1.1.2. Podmiotowosc i partnerstwo w wychowaniu …………11
1.2. Pojecie socjalizacji …………15
1.3. Teorie socjalizacyjne a edukacja …………16
1.4. Przyczyny trudnosci wychowawczych …………20
1.5. Socjalizacja we wspólczesnej szkole …………24


Rozdzial 2.
Badania i wnioski

2.1. Metodologia przeprowadzonych badan …………28
2.2. Charakterystyka badanej populacji …………29
2.3. Analiza przeprowadzonych badan …………31


Wnioski …………41
Bibliografia………… 44
Spis tabel i rysunków …………45
Aneks …………46


 
Czytaj więcej

Komputerowe gry edukacyjne w rozwoju dziecka w klasach 1-3


Wstęp……….. 3

Rozdzial 1
Rozwój dziecka w klasach 1-3

1.1. Pojecie rozwoju dziecka……….. 5
1.2. Ogólna charakterystyka rozwoju fizycznego i motorycznego……….. 8
1.3. Charakterystyka rozwoju umyslowego ………..11
1.4. Specyfika rozwoju emocjonalnego ……….. 14
1.5. Moralny i spoleczny rozwój dziecka ………..16


Rozdzial 2
Komputerowe gry edukacyjne

2.1. Pojecia gra komputerowa, edukacyjna gra komputerowa ………..20
2.2. Rodzaje i charakterystyka gier komputerowych ………..22
2.3. Zalety i wady edukacyjnych gier komputerowych w rozwój dziecka ………..24
2.4. Charakterystyka wybranych gier edukacyjnych ………..26


Rozdzial 3
Zalozenia metodologiczne bada...

Czytaj więcej

Wpływ dysleksji na szkolne funkcjonowanie dziecka


Streszczenie……….2

Wstęp………. 3

Rozdzial 1
Zaburzenia rozwojowe w ujęciu teoretycznym

1.1.Analiza pojec………. 4
1.2.Rodzaje zaburzen rozwojowych………. 5
1.3.Opieka państwa nad dziecmi z zaburzeniami rozwojowymi ……….6


Rozdzial 2
Funkcjonowanie dziecka z dysleksja

2.1.Charakterystyka dysleksji………. 9
2.2.Przyczyny dysleksji ……….13
2.3.Zasady pracy z dzieckiem dyslektycznym………. 16
2.4.Metody pracy z dzieckiem dyslektycznym………. 21


Rozdzial 3
Podstawy metodologiczne badan wlasnych

3.1.Przedmiot i cele badan ……….29
3.2.Problemy i hipotezy badawcze ……….30
3.3.Metody, techniki i narzedzia badawcze………. 32
3.4.Zmienne i ich wskazniki pomiaru ……….35
...

Czytaj więcej

Propozycje zajęć z edukacji regionalnej dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym mieszkajacych w Zabrzu


Wstęp

Czesc I
1. Edukacja regionalna jako przedmiot nauczania.

1.1. Istota edukacji regionalnej……… 6
1.2. Kształtowanie przynaleznosci do regionu jako odbudowanie wartosci……… 7
1.3. Próby zainteresowania nauczycieli edukacja regionalna……… 8
2. Programy edukacji regionalnej ………9
2.1. Dokumenty ministerialne traktujace o edukacji regionalnej……… 9
2.2. Możliwościtworzenia programów szkolnych w zakresię edukacji regionalnej ………10
3. Zabrze i jego dzielnica Mikulczyce jako atrakcyjne miejsce ………13
3.1. Wybrane zagadnienia z historii Zabrza ………13
3.2. Zabrzanskie obiekty zabytkowe……… 17
3.3. Miejscowe legendy ………22
3.4...

Czytaj więcej

Alkoholizm jako czynnik kryminogenny


Wstęp ……….3

Rozdzial I.
Alkohol i alkoholizm

1.1.Pojecie alkoholu………. 5
1.2.Pojecie alkoholizmu ……….7
1.3.Objawy alkoholizmu ……….9
1.4.Fazy alkoholizmu ……….12
1.5.Leczenie i profilaktyka ……….14


Rozdzial II.
Przyczyny i skutki spozywania alkoholu

2.1.Przyczyny alkoholizmu ……….24
2.2.Skutki alkoholizmu ……….28
2.2.1.Skutki biologiczne ……….28
2.2.2.Skutki psychologiczne ……….29
2.2.3.Skutki społeczne ……….33


Rozdzial III.
Alkoholizm a przestepczosc

3.1.Aspekt wiktymologiczny ……….36
3.2.Alkoholizm, jako czynnik kryminogenny ……….39
3.3.Wpływ alkoholu na przestepczosc ……….41
3.3.1...

Czytaj więcej

Przemoc wobec dziecka w rodzinie w opinii uczniów szkoly podstawowej nr XYZ


Wstęp……….5.

Rozdzial I
Dziecko, jako ofiara przemocy w świetle literatury przedmiotu.

1.1 Przemoc, próba zdefiniowania zjawiska……….6.
1.2. Rodzaje i charakterystyka zjawiska przemocy wewnatrzrodzinnej……….14.
1.3. Konsekwencje przemocy wobec dzieci……….24.
1.4. Przyczyny zachowania agresywno – przemocowego dzieci i młodzieży ……….29.
1.5. Przeglad badan dotyczacych agresji wśród mlodziezy……….35.

Rozdzial II
Dzalania profilaktyczne wobec zjawiska przemocy.

2.1. Prawa dziecka w świetle aktów prawnych krajowych i miedzynarodowych……….38.
2.2. Prawne aspekty przemocy……….48.
2.3. Rozmiary zjawiska przemocy wobec dzieci w rodzinie……….54.
2...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie w społeczenstwie polskim


Wstęp……… 3

Rozdzial I.
Charakterystyka niepelnosprawnosci

1. Pojecie i rodzaje niepelnosprawnosci………5
2. Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce………8
3. System prawny stosowany dla osób niepełnosprawnych intelektualnie………12
4. Rynek pracy w stosunku do osób niepelnosprawnych………15


Rozdzial II.
Uposledzeni umyslowo w społeczenstwie polskim

1. Stosunek spoleczenstwa do osób niepełnosprawnych intelektualnie………18
2. Socjalizacja osób niepelnosprawnych………22
3. Integracja osób uposledzonych umyslowo………25


Rozdzial III.
Trudnosci osób niepełnosprawnych intelektualnie

1. Postawy srodowiska społecznego wobec osób uposledzonych………29
2...

Czytaj więcej

Opinie uczniów na temat zajęć muzykoterapii na przykładzie XYZ


Wstęp ………..5

Rozdzial I.
Stan badan nad problemem

1.1. Wprowadzenie do zagadnien muzykoterapii……….. 7
1.1.1. Zdefiniowanie kluczowych pojęć ………..7
1.1.2. Zainteresowania muzykoterapia przez rózne dziedziny nauki. 10
1.1.3. Rodzaje muzykoterapii ……….. 12
1.2. Rys historyczny muzykoterapii………..16
1.2.1. Zainteresowanie muzyka i jej wlasciwosciami dawniej i dzis ………….16
1.2.2. Rozwój muzykoterapii w Europie i Polsce ……….. 20
1.3. Możliwościzastosowania muzykoterapii w edukacji……….. 22
1.3.1.Muzyka jako element nauczania w pedagogice ………..22
1.3.2. Wychowanie ‚przez rytm’. Muzyka w ‚super nauczaniu’ ………..23
1.3.3...

Czytaj więcej

Problem starości i starzenia w wymiarze społecznym.


Wstęp………. 5

Rozdzial 1.
Starosc – zagadnienia wstepne

1.1. Pojecie starości w socjologii………. 7
1.2. Umowny próg starosci………. 11
1.3. Periodyzacja okresu starosci ……….13
1.4. Teorie starzenia sie ……….16


Rozdzial 2.
Starosc jako zjawisko społeczne

2.1. Przyczyny i skutki starości demograficznej………. 24
2.2. Sytuacja demograficzna Polski na tle innych krajów europejskich i prognoza do 2050 roku………. 27

2.3. Mity i stereotypy dotyczace starosci………. 31
2.4. Stosunek osób starszych do wlasnej starosci………. 35
2.5. Stosunek młodych pokolen do starości i osób starszych ……….39


Rozdzial 3.
Sytuacja ludzi starszych w Polsce

3.1...

Czytaj więcej

Postrzeganie starości i stosunek młodzieży do seniorów na przykładzie XYZ


Wstęp………… 4

Rozdzial I
Starznie się i starosc w świetle literatury przedmiotu

1.1. Analiza pojęćzwiazanych z tematem pracy………… 6
1.2. Proces starzenia sie………… 21
1.2.1. Demograficzne aspekty starzenia się i starosci………… 21
1.2.2. Psychospołeczne determinanty starzenia się i starosci………… 23
1.2.3. Biologiczne aspekty starzenia się i starosci………… 25
1.2.4 Zadania szkoly w procesię wychowania dzieci i młodzieży w zakresię kształtowania stosunku do ludzi starych………… 30
1.3. Przeglad badan róznych autorów na temat postaw mlodziezy, oraz doroslego spoleczenstwa wobec starzenia się i starosci………… 31


Rozdzial II
Podstawy metod...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w szkole integracyjnej.


Wstęp……….4

Rozdzial I
Wybrane aspekty niepełnosprawności w ujęciu teoretycznym.

1.1. Pojecie i klasyfikacja niepelnosprawnosci……….7
1.2. Kryteria oceny i stopnie niepelnosprawnosci……….11
1.3. Niepelnosprawnosc a specjalne potrzeby edukacyjne dziecka……….16
1.4. Edukacja integracyjna jako forma ksztalcenia dzieci niepelnosprawnych……….19


Rozdzial II
Osoby niepelnosprawne intelektualnie w społeczenstwie.

2.1. Społeczne definiowanie osób z lekka niepelnosprawnoscia intelektualna……….25
2.2. Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie w sferze emocjonalno- społecznej……….31
2.3...

Czytaj więcej

Niepowodzenia szkolne dzieci z rodzin o wysokim statusię majatkowym i społecznym.


Wstęp………5

Rozdzial I
Srodowisko wychowawcze rodziny a niepowodzenia szkolne dziecka.

1.1. Definicja i funkcje rodziny………7
1.2. Sytuacja wspólczesnej rodziny………16
1.3. Style wychowania w rodzinie i postawy rodzicielskie wobec dzieci………23
1.4. Charakterystyka szkolnych niepowodzen uczniów……… .35
1.5. Przyczyny i przejawy niepowodzen szkolnych………42
1.6. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym uczniów………56


Rozdzial II
Podstawy metodologiczne badan wlasnych.

2.1. Przedmiot i cel badan………66
2.2. Problemy i hipotezy badawcze………67
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………71
2.4. Teren, przebieg i organizacja badan………76
2.5...

Czytaj więcej

Postawy i oczekiwania mieszkańców domu pomocy społecznej wobec pielegniarki


Wstęp………4

Rozdzial I
Funkcjonowanie domów pomocy społecznej

1.1. Domy Pomocy Spolecznej w kontekscie polityki społecznej państwa………5
1.2. Podstawy prawne działalności Domów Pomocy Spolecznej………7
1.3. Cele i zadania Domów Pomocy Spolecznej………10
1.4. Typy domów i rodzaje swiadczonych w nich uslug………13


Rozdzial II
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych.

2.1. Przedmiot i cel badan………17
2.2. Problemy badawcze………17
2.3. Metody, techniki oraz narzedzia badawcze………18
2.4. Organizacja i przebieg badan………19


Rozdzial III
Działalność domu pomocy społecznej w X.

3.1. Ogólna charakterystyka badanej placówki………21
3.2...

Czytaj więcej

Problemy szkolne dzieci z rodzin patologicznych


Wstęp……….3

Rozdzial I
Rodzina patologiczna a problemy szkolne dziecka.

1.1. Patologia spoleczna – analiza definicyjna………. 7
1.2. Rodzina i jej funkcje……….11
1.3. Patologie w rodzinie……….20
1.4. Niepowodzenia szkolne ucznia i zapobieganie tym problemom……….26


Rozdzial II
Metodologiczne zalozenia badan wlasnych.

2.1. Przedmiot i cel badan……….31
2.2. Problemy i hipotezy badawcze……….33
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze……….37
2.4. Przebieg i organizacja badan……….43


Rozdzial III
Problemy szkolne dzieci z rodzin patologicznych w świetle badan wlasnych.

3.1. Charakterystyka badanej populacji……….41
3.2...

Czytaj więcej

Rola i zadania logopedy oraz ich kształcenie w opinii studentów pedagogiki


Wstęp………4

Rozdzial I
Problemy logopedyczne małych dzieci oraz sposoby i kierunki ich rozwiazywania.

1.1. Rozwój mowy dziecka i jego zasób slownikowy………7
1.2. Nauczyciel i jego wiedza o wadach wymowy ………16
1.3. Miejsce oraz rola logopedy w szkole………23
1.4. Problem ksztalcenia specjalistów w zakresię logopedii – analiza stanu na przykładzie WSHE we Wloclawku………27


Rozdzial II
Problem wad wymowy w literaturze psychologicznej i pedagogicznej

2.1. Najczestsze wady oraz ich geneza………29
2.2. Wspólpraca logopedy z nauczycielami………39
2.3. Rodzice i szkola a wady wymowy………44


Rozdzial III
Metody stosowane w terapii mowy.

3.1...

Czytaj więcej

Rozwód i jego konsekwencje dla rodziny.


Wstęp…………4

Rozdzial I
Charakterystyka wspólczesnej rodziny.

1.1. Pojecie oraz funkcje rodziny…………6
1.2. Przeobrazenia wspólczesnej rodziny
1.3. Style wychowania w rodzinie oraz postawy rodzicielskie wobec dzieci…………19
1.4. Zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny…………31

Rozdzial II
Rozwód i jego wpływ na funkcjonowanie rodziny.

2.1. Istota rozwodu…………38
2.2. Przyczyny oraz skutki rozwodu…………42
2.3. Rozwód rodziców problemem wspólczesnej rodziny…………51
2.4. Sytuacja dziecka z rozwiedzionych malzenstw…………56


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych.

3.1. Przedmiot i cel badan…………66
3.2. Problemy i hipotezy badawcze…………68
3.3...

Czytaj więcej

Rózne przejawy niepełnosprawności intelektualnej dzieci – Autyzm i FAS


Wstęp……….4

Rozdzial I
Autyzm w świetle literatury przedmiotu.

1.1. Autyzm jako choroba……….6
1.2. Przyczyny, diagnoza i terapia autyzmu……….13
1.3. Rola rodziny w życiu dziecka z autyzmem……….21
1.4. Edukacja dziecka autystycznego……….24


Rozdzial II
Alkoholowy zespół plodowy w świetle literatury przedmiotu.

2.1. Pojecie FAS. Kryteria diagnostyczne schorzenia……….32
2.2. Neuropsychologiczny profil dziecka z syndromem FAS……….39
2.3. Ciaza a picie alkoholu w świetle badan empirycznych ……….47
2.4. Dziecko z zespolem FAS w szkole……….50


Rozdzial III
Metodologiczne zalozenia badan wlasnych.

3.1. Cel oraz przedmiot badan………. 64
3.2...

Czytaj więcej

Sytuacja szkolna dzieci z syndromem FAS (alkoholowy zespół plodowy)


Wstęp ……….3

Rozdzial I
Istota, przyczyny i objawy alkoholowego zespolu plodowego (FAS)

1.1. Pojecie FAS. Kryteria diagnostyczne tego schorzenia. ……….6
1.2. Neuropsychologiczny profil dziecka z syndromem FAS ……….14
1.3. Ciaza a picie alkoholu w świetle badan empirycznych ……….23


Rozdzial II
Dziecko w szkole z zespolem FAS

2.1. Dziecko z FAS w kontekscie szkoly ……….27
2.2. Glówne zalozenia pracy z dziecmi z zespolem FAS……….36
2.3. Metody i formy pomocy dziecku z zespolem FAS ……….42


Rozdzial III
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych.

3.1. Cel i przedmiot badan ……….52
3.2. Problemy badawcze ……….55
3.3...

Czytaj więcej

Znaczenie aktywności w czasie wolnym w życiu ludzi starszych


Wstęp ………. 4

Rozdzial I
Znaczenie aktywnosci w czasię wolnym w życiu ludzi starszych

1.1. Czas wolny oraz jego funkcje ……….6
1.2. Postawy zyciowe osób starszych ………. 10
1.3. Sposoby spedzania czasu wolnego przez osoby starsze……….14
1.4. Czas wolny ludzi starszych ……….23


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1. Cel i przedmiot badan ………. 24
2.2. Problemy badawcze ………. 26
2.3. Metoda, technika i narzedzie badawcze ………. 28
2.4. Organizacja i teren badan ………. 31
2.5. Charakterystyka próby badawczej ………. 32


Rozdzial III
Formy spedzania czasu wolnego przez ludzi starszych w świetle badan wlasnych.

3.1...

Czytaj więcej

Ognisko opiekuńcze XYZ jako placówka ksztaltujaca rozwój oraz zainteresowania dzieci


Wstęp……….. 5

Rozdzial I.
Charakterystyka Ogniska Opiekunczo -Wychowawczego XYZ

1.1 Miejsce, cel i czas powstania Ogniska Opiekunczego XYZ……….. 7
1.2 Zasady finansowania placówki wsparcia dziennego……….. 8
1.3 Cel strategiczny funkcjonowania ogniska……….. 8
1.4 Wspólpraca z instytucjami……….. 9
1.5 Cele i zadania ogniska……….. 10
1.6 Wykształcenie pracujacej w ognisku kadry wychowawców……….. 11
1.7 Zajecia powtarzajace się okresowo……….. 12

Rozdzial II.
Proces uczenia się dzieci w ognisku.

2.1 Stymulowanie rozwoju intelektualnego i twórczego dzieci……….. 14
2.2 Plan pracy Ogniska ……….. 16

Rozdzial III.
Rozwój i ksztaltowanie zainteresowa...

Czytaj więcej

Próba monografii ogniska opiekunczego nr XYZ miejskiego osrodka pomocy społecznej w XYZWstęp.

Rozdzial I.
Charakterystyka ogniska opiekunczo wychowawczego XYZ.

1.1 Miejsce, cel i czas powstania Ogniska Opiekunczego nr XYZ.
1.2 Zasady finansowania placówki wsparcia dziennego.
1.3 Cel strategiczny funkcjonowania ogniska.
1.4 Wspólpraca z instytucjami.
1.5 Cele i zadania ogniska.
1.6 Wykształcenie pracujacej w ognisku kadry wychowawców.
1.7 Obowiazki wychowawców Ogniska Opiekunczego XYZ w XYZ.
1.8 Plan pracy ogniska.
1.9 Zajecia powtarzajace się okresowo.
1.10 Charakterystyka rodzin, które posylaja swoje dzieci do ogniska XYZ.
1.11 Diagnoza dziecka oraz plan indywidualnego wsparcia rozwoju dziecka.
1...

Czytaj więcej

Weryfikacja przydatnosci do nauczania zintegrowanego w klasię drugiej podrecznika Nowa Blekitna Matematyka autorstwa L. Klosowskiego I M. Sznajder


Wstęp………… 3

Rozdzial I
Teoretyczne podstawy pracy.

1.1. Ogólne zalozenia reformy systemu edukacji z 1999 roku i programu Nowa Blekitna Matematyka dla klas I-III………… 5
1.2. Porównanie programu NBM w zakresię I-III z aktualna podstawa programowa………… 9
1.3. Charakterystyka podrecznika NBM………… 11
1.4. O edukacji matematycznej w nauczaniu poczatkowym………… 13


Rozdzial II
Scenariusze lekcji.

2.1. Scenariusz lekcji w klasię drugiej na temat: ‚Bank – liczenie pieniedzy’ ………… 17
2.2. Scenariusz lekcji w klasię drugiej na temat: ‚Termometr – zastosowanie i odczytywanie temperatury’………… 21
2.3...

Czytaj więcej

Działalność szkoly i srodowiska lokalnego w organizowaniu czasu wolnego dla dzieci w klasię trzeciej szkoly podstawowej


Wstęp………..4

Rozdzial I.
Definicja czasu wolnego w świetle literatury przedmiotu.

1.1. Pojecie czasu wolnego………..7
1.2. Funkcje czasu wolnego………..16
1.3. Budżet czasu wolnego………..18
1.4. Wspólczesne formy spedzania wolnego czasu: instytucje kulturalne, turystyka, sport, srodki masowego przekazu………..22
1.5. Pedagogika czasu wolnego………..27


Rozdzial II.
Organizacja czasu wolnego uczniów klas poczatkowych.

2.1. Rola rodziny w przygotowaniu dzieci do korzystania z czasu wolnego………..39
2.2. Szkola Podstawowa jako jeden z organizatorów czasu wolnego………..31
2.3. Srodowisko lokalne jako organizator czasu wolnego………....

Czytaj więcej

Gminny osrodek pomocy społecznej w xyz jako instytucja wsparcia społecznego w opiniach klientów pomocy społecznej


Wstęp………..3

Rozdzial I
Pomoc spoleczna i pracownik socjalny jako instytucja wsparcia społecznego

1.1. Instytucja pomocy społecznej i jej podstawowe zadania………..4
1.2. Praca socjalna………..8
1.3. Obraz pracownika socjalnego – pozadane cechy osobowosci, sylwetki i modelu pracownika socjalnego………..19
1.4. Forma i zakres działalności Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Smoldzinie………..24


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1. Cel i przedmiot badan………..33
2.2. Problemy i hipotezy badawcze …………..34
2.3. Zmienne i wskazniki badan………..37
2.4. Metody, techniki, narzedzia badan………..38


Rozdzial III
Analiza badan wlasnych dotyczaca ocen...

Czytaj więcej

Opinie młodzieży o ludziach starych


Wstęp ………..7

Rozdzial I.
Starzenie się i starosc w świetle literatur

1.1. Analiza podstawowych pojec……….. 14
1.2. Starosc jako przedmiot badan naukowych……….. 18
1.3. Miejsce i rola ludzi starych (starszych) w społeczenstwie i rodzinie………..20
1.4. Proces starzenia sie ………..25
1.4.1. Przyczyny starzenia się osobniczego………..25
1.4.2. Próg starosci………..26
1.4.3. Przygotowanie do starosci, typy postaw………..27
1.5. Problemy spotkania się czlowieka ze staroscia……….. ………..30
1.5.1. Adaptacja do emerytury………..30
1.5.2. Stereotyp widzenia starosci………..32
1.6. Instytucje i organizacje wspierajace osoby starsze ………..34


Rozdzial II.
Metodologia b...

Czytaj więcej

Geneza polityki społecznej oraz doktryn polityki społecznej


1.Definicja polityki społecznej

2.Geneza powstania polityki społecznej

3.Funkcjonowanie polityki społecznej


 
Czytaj więcej

Dziecko Uposledzone Umyslowo w Rodzinie


Wstęp

Rozdzial 1
Dziecko niepelnosprawne intelektualnie w rodzinie w świetle literatury przedmiotu

1.1 Rola rodziny w procesię rewalidacji dziecka niepelnosprawnego umyslowo.
1.2 Postawy i uczucia rodziców wobec dziecka.


Rozdzial 2
Wpływ dziecka niepelnosprawnego umyslowo na sytuacje w rodzinie.

2.1 Rola rodziny w wychowaniu dziecka
2.2 Izolacja spoleczna rodzin majacych dziecko niepelnosprawne umyslowo.
2.3 Relacje dziecka z niepelnosprawnoscia intelektualna z rodzenstwem.
2.4 Rola dziadków w wychowaniu dzieci z niepelnosprawnoscia intelektualna.


Rozdzial 3
Wspólpraca rodziców i nauczycieli we wspomaganiu rozwoju dziecka

3...

Czytaj więcej

Poziom umiejetnosci pisania uczniów klas III i sposoby jego wspomagania (na przykładzie srodowiska wiejskiego)


Wstęp………… 1

Rozdzial 1
Przeglad zagadnienia w świetle literatury przedmiotu.

1.1. Wyjasnienie podstawowych pojec: pisanie, środowisko szkolne, dysgrafia………… 3
a)pisanie………… 3
b) środowisko szkolne ………… 6
c) dysgrafia………… 9
1.2. Kształtowanie umiejetnosci pisania………… 11
1.3. Psychologiczne i filozoficzne podloze procesu piania…………15
1.4. Charakterystyka wybranych metod nauki pisania………… 15
1.5. Sposoby wspomagania umiejetnosci pisania dzieci………… 25
1.6. Typowe bledy dzieci w pisaniu………… 32
1.7. Dysgrafia, jako jedno z zaburzen w zakresię pisania dzieci………… 37
1.8...

Czytaj więcej

Czynniki wpływajace na zachowania agresywne wśród młodzieży szkól ponadgimnazjalnych.


Wstęp …………3

Rozdzial I
Zachowania agresywne młodzieży w świetle literatury przedmiotu

1.1. Agresja – ustalenia terminologiczne …………5
1.2. Formy i rodzaje agresji …………12
1.3. Przyczyny zachowan agresywnych …………15
1.4. Psychospołeczne skutki agresji …………25


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1. Przedmiot i cel badan ………… 27
2.2. Problemy i hipotezy …………29
2.3. Zmienne i ich wskazniki …………32
2.4. Metody, techniki i narzedzia badan …………34
2.5. Teren i organizacja badan …………37


Rozdzial III
Analiza wyników badan wlasnych

3.1...

Czytaj więcej

Subkultura wiezienna jako problem pedagogiczny i penitencjarny


Wstęp………….2

Rozdzial I
Podkultura oraz system wieziennictwa w Polsce.

1. Podkultura i jej geneza………….4
2. Rodzaje oraz charakterystyka podkultur………….9
3. Zadania Sluzby Wieziennej………….19
4. Systemy oddzialywan na skazanych………….21


Rozdzial II
Podzial i charakterystyka grup nieformalnych w zakladach karnych.

1. Stosunki interpersonalne panujace w życiu wieziennym………….27
2. Normy i wartosci obowiazujace uczestników podkultury wieziennej………….28
3. Przyczyny laczenia się osadzonych w grupy nieformalne………….36
4. Normy wytwarzane przez uczestników podkultury wieziennej………….39


Rozdzial III
Oddzialywanie podkultury wieziennej na osadzonych.

1...

Czytaj więcej

Rozwój psychiczny w okresie dojrzewania a problemy i zagrozenia zycia mlodzienczego


Wstęp

Rozdzial I
Charakterystyka rozwoju w okresie dojrzewania

1.1. Rozwój psychiczny
1.2. Rozwój osobowosci


Rozdzial II
Problemy dojrzewania w kontekscie pedagogicznym

2.1. Dojrzewanie a proces wychowania
2.2. Problem mlodosci we wspólczesnym swiecie


Rozdzial III
Indywidualne i społeczne problemy mlodziezy

3.1. Anoreksja i bulimia
3.2. Uzaleznienia
3.2.1. Alkoholizm
3.2.2. Narkomania
3.2.3. Nikotynizm
3.3. Przemoc i agresja


Rozdzial IV
4.1. Cel badan

4.2. Problem badawczy glówny i problemy szczególowe
4.3. Hipoteza badawcza glówna i hipotezy szczególowe
4.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze
4.5. Procedura przebiegu badan
...

Czytaj więcej

Ideal kobiecego piekna w opinii młodych kobiet i mezczyzn


Wstęp

Rozdzial I.
Zmieniajacy się ideal kobiecego piekna

Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych

1. Metody jakosciowe – definicja
2. Przedmiot i cel badania
3. Problemy badawcze
5. Technika wywiadu
6. Dobór próby
7. Przebieg badan


Rozdzial III.
Wyniki badan wlasnych

1. Charakterystyka współczesnego idealu kobiecego piekna
2. Czynniki wpływajace na ksztaltowanie idealu kobiecego piekna w mediach
3. Prywatny obraz kobiecego piekna w oczach respondentów oraz znane postacie, które go przypominaja
4. Elementy kobiecej twarzy i ciala na które respondenci zwracaja szczególna uwage


Wnioski
Zakończenie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Przemoc w rodzinie jako zjawisko patologii społecznej


Wstęp………… 3

Rozdzial I.
Zjawisko przemocy w rodzinie w świetle literatury przedmiotu

1.1. Definicja przemocy w świetle literatury przedmiotu………… 4
1.2. Przyczyny, skutki, rodzaje przemocy w rodzinie………… 6
1.3. Ofiary przemocy w rodzinie………… 11


Rozdzial II.
Przemoc wobec dzieci

2.1. Rodzaje i objawy przemocy wobec dzieci ………… 14
2.2. Zjawisko przemocy rodziców wobec dzieci ………… 16
2.3. Przyczyny przemocy wobec dzieci ………… 21


Rozdzial III.
Problem przemocy w rodzinie

3.1. Przyczyny nieporozumien i konfliktów w rodzinie…………25
3.2...

Czytaj więcej

Aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów Gimnazjum


Wstęp ………..2

Rozdzial I
Ustalenia terminologiczne.

1.1 Pojecie aspiracji i poziomu aspiracji ………..4
1.2 Rodzaje aspiracji ………..13
1.3 Czynniki warunkujace ksztaltowanie wartosci u młodych ludzi………..21
1.4 Wpływ wartosci na ksztaltowanie się róznego rodzaju aspiracji………..24
1.5 Uwarunkowania społeczne w procesię kształtowania się aspiracji ………..26


Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych.

2.1 Przedmiot i cel badan ………..32
2.2 Problemy i hipotezy badawcze ………..33
2.3 Zmienne i ich wskazniki………..35
2.4 Metody, techniki i narzedzia badawcze ………..37
2.5 Przebieg i organizacja badan ………..41


Rozdzial III
Analiza badan wlasnyc...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego na przykładzie Zespolu Szkól w XYZ


Wstęp………..2

Rozdzial 1.
Organizacja i finansowanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

1.1 Instrumenty finansowania oswiaty………..4
1.2 Standardy oswiatowe………..8
1.3 Bon oswiatowy………..11
1.4 Edukacja zadanie wlasne Jednostki Samorzadu Terytorialnego………..16


Rozdzial 2.
Charakterystyka podstawy programowej.

2.1. Analiza podstawy programowej dla IV etapu edukacyjnego………..29
2.2 Monitorowanie realizacji podstawy programowej………..40
2.3 Ocena podstawy programowej w świetle doswiadczen nauczycieli………..45


Rozdzial 3.
Wieloplaszczyznowa wspólpraca szkoly z róznymi srodowiskami na przykładzie Zespolu Szkól w XYZ

3.1 Srodowisko szkolne………..49
3...

Czytaj więcej

Gry i zabawy dziecka w wieku przedszkolnym w srodowisku domowym


Wstęp …………2

Rozdzial I
Srodowisko domowe dziecka w wieku przedszkolnym.

1.1 Wyjasnienia terminologiczne …………4
1.1.1 Formy działalności dziecka w wieku przedszkolnym …………11
1.2 Pojecie oraz funkcje zabaw i gier …………13
1.2.1 Rodzaje zabaw i gier dydaktycznych…………21
1.2.2 Rola gier i zabaw …………31


Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych

2.1 Cel, przedmiot i podmiot badan …………34
2.2 Problematyka badawcza…………35
2.3 Charakterystyka metod, technik i narzedzi badawczych …………38
2.4 Organizacja i przebieg badan …………43


Rozdzial III.
Analiza materialu empirycznego

3.1 Charakterystyka srodowiska rodzinnego badanych dzieci …………49
3...

Czytaj więcej

Telewizja a funkcjonowanie rodziny


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Telewizja jako element srodowiska społecznego

1.1. Geneza i ewolucja komunikacji masowej………..5
1.2. Powstanie i Rozwój telewizji………..9
1.3. Zadania i funkcje telewizji………..11
1.4. Oddzialywanie telewizji na odbiorce ………..15


Rozdzial II.
Rodzina w literaturze przedmiotu

2.1. Pojecie rodziny, jej cechy i funkcje………..20
2.2. Typologie rodzin………..23
2.3. Przemiany w modelu i funkcjach rodziny………..26
2.4. Rola telewizji w życiu rodzinnym………..28


Rozdzial III.
Metodologia badan wlasnych

3.1. Charakterystyka badan pedagogicznych………..33
3.2. Przedmiot i cel badan………..35
3.3. Problemy badawcze………..36
3.4...

Czytaj więcej

Adaptacja dzieci z wada sluchu w srodowisku przedszkolnym


Wstęp ………..4

Rozdzial I.
Adaptacja dziecka w srodowisku przedszkolnym

1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym a adaptacja
1.2. Problematyka adaptacji dzieci do przedszkola ………..15
1.3. Zadania przedszkola i dziecka w procesię jego adaptacji……….. 18
1.4. Program wstepnej adaptacji……….. 21
1.5. Trudnosci adaptacyjne ………..36
1.6. Wychowanie integracyjne w przedszkolu……….. 42


Rozdzial II.
Wada sluchu – jej przyczyny, rodzaje i konsekwencje

2.1. Pojecie wady sluchu ………..47
2.2. Przyczyny wad sluchu……….. 50
2.3. Klasyfikacja wad sluchu……….. 54


Rozdzial III.
Dzieci z wada sluchu w srodowisku przedszkolnym

3.1...

Czytaj więcej

Sytuacja dziecka w rodzinie z problemami alkoholowymi i jej wpływ na dorosle zycie.


Wstęp……….4

Rozdzial I.
Alkoholizm w literaturze.

1.1. Charakterystyka alkoholizmu……….5
1.2. Realizacja zadan rodziny a problemem alkoholizmu……….9
1.3.Wpływ alkoholizmu w rodzinie na dorosle zycie dzieci……….17


Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych.

2.1. Cele i problemy badawcze……….22
2.2.Metody badawcze, techniki i narzedzia badawcze……….23
2.3.Organizacja, przebieg i analiza badan wlasnych……….26
2.4. Wywiad……….36


Wnioski……….38
Zakończenie……….40
Bibliografia……….41
Spis tabel……….44
Spis rysunków……….46
Zalacznik 1……….47
Zalacznik 2……….51


 
Czytaj więcej

Wiedza o przemocy domowej wśród młodych ludzi

Wstęp


Rozdzial 1
Zjawisko przemocy domowej w ocenie młodych ludzi

1.1. Przemoc – ujecia definicyjne (perspektywa psychologiczna, socjologiczna i pedagogiczna)……….. 4
1.2. Rodzaje i charakterystyka przemocy w rodzinie ………..12
1.3. Przyczyny stosowania przemocy wobec dzieci ………..15


Rozdzial 2
Przemoc analiza empiryczna zjawiska. Podstawowe formy profilaktyki i terapii

2.1. Przemoc domowa w stosunku do dzieci-analiza empiryczna zjawiska ………..25
2.2. Podstawowe formy profilaktyki ………..31
2.3. Rodzaje i metody dzialan terapeutycznych w stosunku do dzieci-ofiary przemocy ………..35


Rozdzial 3
Metodologiczne zalozenia badan wlasnych

3.1...

Czytaj więcej

Postawy młodzieży wobec zjawiska pedofilii


Wstęp………. 3

Rozdzial 1.
Pedofilia – analiza teoretyczna ………..4

1.1. Typy, rodzaje zachowan o charakterze pedofilskim……….. 13
1.2. Skutki zachowan pedofilskich……….. 17


Rozdzial 2.
Uwarunkowania, metody leczenia i zapobiegania.

2.1. Uwarunkowania biologiczne, psychologiczne, kulturowe i socjologiczne pedofilii……….. 25
2.2. Metody leczenia i zapobiegania pedofilii……….. 31
2.3. Pedofilia – analiza dotychczasowych badan……….. 40


Rozdzial 3.
Metodologia badan wlasnych.

3.1. Cel i przedmiot badan……….. 43
3.2. Problemy badawcze i hipotezy……….. 44
3.3. Zmienne i wskazniki……….. 47
3.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze……….. 48


Rozdzial 4.
Pe...

Czytaj więcej

Wiedza nauczycieli na temat wypalenia zawodowegoWstęp……..6

Rozdzial 1.
Wypalenie zawodowe w świetle literatury

1.1.Analiza podstawowych kategorii …….. 9
1.2. Przyczyny wypalenia zawodowego…….. 11
1.3. Objawy wypalenia zawodowego …….. 14
1.4. Przebieg procesu wypalania sie…….. 15
1.5. Praca jako źródłostresu …….. 16
1.6. Nastepstwa stresu zawodowego …….. 18
1.7 Charakterystyka profesji pomocowych …….. 19


Rozdzial 2
Wypalenie zawodowe u nauczycieli

2.1 Rodzaje stresorow i poziom stresu w zawodzie nauczycielskim a wypalenie …….. 23
2.2 Rola oraz specyfika pracy nauczyciela …….. 26
2...

Czytaj więcej

Wypalenie zawodowe nauczycieli


Wstęp………..5

Rozdzial I.
Wypalenie zawodowe nauczycieli w świetle analizy literatury psychologiczno-pedagogicznej

1. Objawy wypalenia zawodowego ……….. 7
2. Przebieg procesu wypalenia zawodowego ……….. 8
3. Przyczyny wypalenia zawodowego ……….. 9
4. Praca jako źródłostresu ……….. 11
5. Cechy osobowosci pedagogów specjalnych ……….. 13
6. Psychologiczne trudnosci i zadania nauczycieli ……….. 14
7. Zjawisko empatii w relacjach nauczyciel-uczen……….. 16


Rozdzial II.
Stres w zawodzie nauczycielskim

1.Nastepstwa stresu zawodowego ……….. 26
2.Charakterystyka profesji pomocowych ……….. 27
3...

Czytaj więcej

Poziom wiedzy i stosunek uczniów szkoly gimnazjalnej wzgledem zjawiska tolerancji


Wstęp

Uzasadnienie waznosci tematu………..6

Rozdzial I
Podstawy metodologiczne badan wlasnych.
1 Analiza i krytyczna ocena literatury przedmiotu badan………..8
2 Problematyka badawcza oraz tezy i hipotezy robocze………..16
3 Teren, źródła i czas badan………..19
4 Metody i organizacja badan………..21


Rozdzial II

Znaczenie pojecia tolerancji w pogladach młodzieży gimnazjalnej………..23


Rozdzial III

Szkola jako środowisko kształtujące postawe tolerancji gimnazjalistów………..29


Rozdzial IV

Postawa jaka wykazuja uczniowie gimnazjum wzgledem osób o innej narodowosci,wyznaniu i pogladach seksualnych………..35


Rozdzial V
Stopien tolerancji młodzieży gi...

Czytaj więcej

Szkola przyjazna uczniowi – zalozenia teoretyczne i praktyka


Wstęp

Rozdzial I
Szkola jako instytucja .

1.1. Pojecie szkoly i wpływ reform na jej dzialalnosc
1.1.1. Struktura organizacyjna szkoly – cele i zadania
1.1.2 Funkcje szkoly i jej zadania jako srodowiska wychowawczego.
1.2. Proces organizacji nauczania i wychowania
1.2.1 Rola nauczyciela w procesię nauczania.
1.2.2 Wspólpraca szkoly z rodzicami i srodowiskiem lokalnym.


Rozdzial II
Metodologiczne podstawy badan

2.1 Cel i problemy badawcze.
2.2 Metody, techniki i narzedzia badawcze.
2.2.1.Metody badan
2.2.2.Techniki i narzedzia badawcze.
2.3. Charakterystyka terenu badan i grupy badanej.


Rozdzial III
Analiza badan wlasnyc...

Czytaj więcej

Psychospołeczne uwarunkowania wyboru zwiazku kohabitacyjnego. Badania empiryczne.


Wstęp

Rozdzial I.
Psychospołeczne uwarunkowania wyboru zwiazku kohabitacyjnego. teoretyczne podstawy analizy problemu

1.1.Istota zjawiska kohabitacji
1.2.Aspekt demograficzny zjawiska kohabitacji
1.3.Charakterystyka kohabitacji
1.4.Psychologiczne uwarunkowania wyboru zwiazku kohabitacyjnego
1.4.1.Kryterium dojrzalosci osobowej jako czynnik decydujacy o wyborze formy zycia rodzinnego
1.4.2.Typ osobowosci i jego wpływ na wybór formy zycia rodzinnego
1.5.Społeczne uwarunkowania wyboru zwiazku kohabitacyjnego
1.5.1.Przemiany w obszarze norm i wartosci spolecznych
1.5.2.Przemiany w obszarze równouprawnienia kobiet i mezczyzn
1.5.3...

Czytaj więcej

Alternatywy zycia malzenskiego i rodzinnego – Moda czy koniecznosc?


Wstęp.

Rozdzial I.
Fenomen malzenstwa i rodziny

1.1. Malzenstwo – krótka charakterystyka
1.2. Rodzina – jej zadania i cele


Rozdzial II.
Rodzina w procesię przemian

2.1. Zmiany w strukturze rodziny
2.2. Zmiany w realizacji funkcji rodziny
2.3. Przemiany w sferze pogladów


Rozdzial III.
Alternatywne formy zycia malzenskiego i rodzinnego.

3.1. Rodzina niepelna
3.2. Rodzina zrekonstruowana
3.3. Kohabitacja
3.4. LAT Razem a jednak osobno
3.5. Rodzina nomadyczna
3.6. Dinks – Rodziny bezdzietne
3.7. Rodzina homoseksualna


Rozdzial IV.
Rodzina na peryferiach – Czas nadziei czy epoka udreki?

Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Stosunek studentów resocjalizacji i pozostalej spolecznosci studenckiej wobec osób odbywajacych kare pozbawienia wolnosci.


Wstęp ………..4

Rozdzial 1
Wyjasnienie podstawowych pojęć

1.1 Definicje resocjalizacji………..7
1.2 Przestepczosc………..10
1.3 Rodzaje przestepstw………..11
1.4 Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci………..14


Rozdzial 2
Postawy.

2.1 Postawy społeczne………..18
2.2 Wykluczenie i marginalizacja społeczne………..21
2.3 Etykietowanie i stygmatyzacja wiezniów………..23
2.4 Istota readaptacji społecznej………..25


Rozdzial 3
Metodologia badan

3.1 Cel pracy………..27
3.2 Problemy i hipotezy badawcze………..27
3.3 Metody, techniki i narzedzia badawcze………..28
3.4 Charakterystyka grupy badawczej………..28


Rozdzial 4.
Analiza wyników badan

4.1...

Czytaj więcej

Model nauczyciela w edukacji zintegrowanejWstęp……….3

Rozdzial 1.
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna.

1.1. Geneza integracji……….6
1.2. Organizacja nauczania integralnego……….17
1.3. Zadania i funkcje edukacji wczesnoszkolnej……….19


Rozdzial 2.
Nauczyciel w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej.

2.1. Zadania i funkcje nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej……….31
2.2.Autorytet nauczyciela i jego cechy osobowe……….39
2.3. Osobowosc nauczyciela……….43


Rozdzial 3.
Metodologia badan.

3.1. Pojecie metodologii badan……….46
3.2. Przedmiot badan a problemy badawcze……….47
3.3. Techniki badawcze i metody badawcze……….49
3.4. Narzedzia badawcze……….51
3.5. Hipotezy badawcze……….52
3...

Czytaj więcej

Determinanty osiagniec szkolnych uczniów (na postawie klasy ii szkoly podstawowej)


Wstęp………3

Rozdzial I.
Osiagniecia szkolne jako pojecie w literaturze.

1.1. Wyjasnienie pojecia determinanty………5
1.2. Rodzaje determinantów wpływajacych na osiagniecia szkolne………5
1.2.1. Czynniki biologiczne………5
1.2.2. Czynniki zdrowotne.
1.2.3. Czynniki materialne………9
1.3. Pojecie osiagniecia szkolne………10
1.4. Osiagniecia szkolne uczniów-jak je badac?………13
1.5. Czynniki wpływajace na powstawanie osiagniec szkolnych………18


Rozdzial II.
Grupa rówiesnicza jako środowisko wychowawcze.

2.1.Pojecie grupy rówiesniczej………21
2.2.Pojecie srodowiska wychowawczego………29
2.3. Rodzaje srodowisk wychowawczych………30
2.3.1. Rodzina………30
2.3.2...

Czytaj więcej

Terapia osób uzaleznionych od środków odurzajacych w polskim systemie penitencjarnym.


Wstęp………. 4

Rozdzial I
Uzaleznienie od środków odurzajacych

1.1. Pojecie srodka odurzajacego w rozumieniu Kodeksu Karnego………. 7
1.2. Historia terapii uzaleznien w Polsce ……….12
1.3. Kierunki i perspektywy rozwoju terapii uzaleznien w polskich zakladach karnych………. 20

Rozdzial II
Specyfika terapii uzaleznien od środków odurzajacych w zakladach karnych

2.1. Trójbiegunowa relacja terapeutyczna ……….22
2.2. Cel, sens i konsekwencje przymusu terapeutycznego ……….25
2.3. Mechanizm negatywnej selekcji pacjentów do wieziennych programów ……….29

Rozdzial III
Organizacja i metody stosowane w terapii uzaleznien skazanych

3.1...

Czytaj więcej

Uzaleznienia alkoholowe i przemoc w rodzinie.


Wstęp………. 3

Rozdzial 1
Uzaleznienie alkoholowe oraz przemoc w rodzinie.

1.1 Istota alkoholizmu………. 4
1.2 Wpływ naduzywania alkoholu na czlowieka ………. 7
1.3 Zmiany psychiczne w przebiegu uzaleznienia od alkoholu………. 8
1.4 Konsekwencje uzaleznienia od naduzywania alkoholu………. 10
1.5 Polskie problemy naduzywania alkoholu ………. 11
1.6 Europejska Deklaracja w sprawie alkoholizmu………. 16
1.7 Terminologia przemocy w rodzinie………. 20
1.8 Przyczyny przemocy w rodzinie………. 20
1.9 Formy przemocy w rodzinie………. 23
1.10 Przemoc w Polsce………. 31
1.11 Rodzaje zwiazku miedzy naduzyciem alkoholu a przemoca………. 32
1...

Czytaj więcej

Alkoholizm wśród młodzieży analiza na przykładzie badan ankietowych uczniów szkól gimnazjalnych w mieście XYZ


Wstęp

Rozdzial I
Okreslenie przedmiotu badan

1.1. Definicja mlodziezy
1.2. Definicja alkoholizmu
1.3. Alkoholizm jako patologia spoleczna


Rozdzial II
Czynniki wpływajace na poziom konsumpcji alkoholu przez mlodziez

2.1. Czynniki biologiczne
2.2. Czynniki spoleczno-kulturowe
2.3. Srodowisko rodzinne
2.4. Rówiesnicy i subkultury mlodziezowe
2.5. Latwa dostepnosc i reklama alkoholu


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

3.1. Przedmiot i cel badan, problemy, hipotezy badawcze
3.2. Metody i techniki stosowane w pracy
3.3. Charakterystyka terenu badawczego


Rozdzial IV
Prezentacja wyników badan wlasnych

4.1...

Czytaj więcej

Przyczyny zazywania narkotyków przez mlodziez szkól ponadgimnazjalnych na przykładzie badan uczniów ze szkoly XYZ


Wstęp………. 4

Rozdzial I.
Zjawisko narkomanii oraz charakterystyka wybranych środków odurzajacych

1.1 Zjawiska narkomanii………. 7
1.2 Historia i wspólczesnosc narkomanii………. 11
1.3 Klasyfikacja wybranych środków odurzajacych ……….15


Rozdzial II.
Wspólczesne problemy młodzieży ponadgimnazjalnej.

2.1. Wspólczesne problemy dorastajacej mlodziezy ……….24
2.2. Przyczyny siegania po narkotyki młodzieży ponadgimnazjalnej ……….30


Rozdzial III.
Metodologiczne podstawy badan wlasnych

3.1. Przedmiot i cel badan ……….36
3.2. Problemy, hipotezy i zmienne………. 37
3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………. 41
3.4...

Czytaj więcej

Dom pomocy społecznej jako środowisko opiekunczo – wychowawcze dla osób starych na przykładzie DPS-u w XYZ.


Wstęp……….. 5

Rozdzial I
Starosc i starzenie się a sytuacja seniorów we wspólczesnym społeczenstwie.

1.1. Starosc i starzenie się organizmu czlowieka……….. 8
1.2. Problemy adaptacyjne czlowieka starszego……….. 17
1.3. Potrzeby osób starszych……….. 24
1.4. Miejsce i rola seniorów w społeczenstwie……….. 30


Rozdzial II
Domy pomocy spoecznej w polityce społecznej państwa.

2.1. Polityka państwa wobec ludzi starszych……….. 40
2.2. DPS jako podmiot systemu pomocy społecznej ……….. 44
2.3. Cele i funkcje Domów Pomocy Spolecznej……….. 50
2.4. Typy domów i rodzaje swiadczonych w nich uslug……….. 55


Rozdzial III
Zalozenia metodologiczne badan ...

Czytaj więcej

Rodzaje i klasyfikacje gier i zabaw.


Wstęp………. 3

Rozdzial I
Teoretyczne podstawy pracy.

1.1. Istota zabawy. Rodzaje i klasyfikacje gier i zabaw………. 5
1.2. Geneza i cele zabawy………. 11
1.3. Biologiczne, społeczne i psychoemocjonalne aspekty zabawy ………. 14
1.4. Specyfika i znaczenie zabawy w dziecinstwie ………. 17
1.5. Gry i zabawy w nauczaniu poczatkowym………. 22
1.6. Gry i zabawy w edukacji matematycznej………. 27


Rozdzial II
Scenariusze lekcji.

2.1. Scenariusz lekcji w klasię pierwszej na temat Cwiczenia w dodawaniu w zakresię do 20………. 32
2.2. Scenariusz lekcji w klasię drugiej na temat Cwiczenia w dodawaniu w zakresię do 100 – gry i zabawy………. 41
2.3...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie społeczne osób niepelnosprawnych.


Wstęp………..3

Rozdzial I
Charakrerystyka niepelnosprawnosci.

1.1. Pojecie i klasyfikacja niepelnosprawnosci………..5
1.2. Kryteria oceny i stopnie niepelnosprawnosci………..9
1.3. Skala niepelnosprawnosci………..15
1.4. Niepelnosprawnosc a specjalne potrzeby edukacyjne dziecka………..16


Rozdzial II
Funkcjonowanie społeczne osób niepelnosprawnych.

2.1. Sytuacja prawna osób niepelnosprawnych………..21
2.2. Społeczne stereotypy niepełnosprawności ………..25
2.3. Problemy integracji społecznej osób niepelnosprawnych………..31
2.4. Wsparcie dla osób niepelnosprawnych………..36


Rozdzial III
Instytucje wspierajace osoby niepelnosprawne.

3.1...

Czytaj więcej

System wartosci młodzieży a stosunek do osób uposledzonych umyslowo.


Wstęp …………3

Rozdzial I
Wartosci w życiu czlowieka

1.1. Tresc i zakres pojecia wartosc …………6
1.2 Kryteria podzialu wartosci …………8
1.3. Kształtowanie się systemu wartosci …………14
1.4. Trwalosc czy zmiennosc wartosci …………18
1.5. Realizacja wartosci …………19
1.6. Rola wartosci w funkcjonowaniu osobowosci………… 21
1.7. Charakterystyka młodzieży gimnazjalnej …………22
Podsumowanie …………28

Rozdzial II
Postawy

2.1. Postawy – ustalenia terminologiczne………… 31
2.2. Cechy postaw …………34
2.3. Podzial postaw …………36
2.4. Funkcje postaw …………41
2.5. Powstawanie postaw. Czynniki determinujace ksztaltowanie się postaw. …………42
2.6...

Czytaj więcej

Efekty Edukacji Zdrowotnej w klasię III Szkoly Podstawowej.


Wstęp……… 4

Rozdzial I.
Teoretyczne aspekty edukacji zdrowotnej.

1. Edukacja wczesnoszkolna……… 6
2. Zdrowie i jego struktura……… 8
3. Istota i elementy edukacji zdrowotnej w podstawie programowej………11
4. Psychopedagogiczna charakterystyka ucznia………15
5. Rola nauczyciela w edukacji zdrowotnej………18


Rozdzial II
Metodologiczne podstawy badan wlasnych.

1. Przedmiot i cele badan………20
2. Problemy i hipotezy badawcze………20
3. Zmienne i ich wskazniki………21
4. Metody, techniki i narzedzia badawcze………22
5. Próba, teren i organizacja badan………23


Rozdzial III
Niektóre uwarunkowania edukacji zdrowotnej.

1. Charakterystyka srodowiska szkolnego………24
2...

Czytaj więcej

Czas wolny dzieci


Wstęp ……….3

Rozdzial I
Czas wolny dzieci w literaturze przedmiotu

1. Pojecie i funkcje czasu wolnego ……….5
2. Formy spedzania czasu wolnego……….9
3. Rola rodziny w procesię przygotowania dzieci do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego……….12
4. Organizacja czasu wolnego przez szkole i inne instytucje społeczne……….16


Rozdzial II
Metodologiczne podstawy badan wlasnych

1. Przedmiot i cele badan……….20
2. Problemy i hipotezy badawcze……….21
3. Zmienne i ich wskazniki……….23
4. Metody, techniki i narzedzia badawcze……….25
5. Organizacja i przebieg badan……….27


Rozdzial III
Czas wolny dzieci w świetle przeprowadzonych badan

1...

Czytaj więcej

Problemy aborcji


Streszczenie………..3

Wstęp………..5

Rozdzial I
Teoretyczne aspekty aborcji w świetle literatury przedmiotu

1. Problemy prokreacji we wspólczesnym swiecie………..7
2. Antykoncepcja, problemy zaburzenia plodu………..12
3. Psychiczne i medyczne skutki aborcji………..18
4. Społeczne poglady na zjawisko aborcji………..22
5. Problem aborcji w swiecie i Polsce………..25


Rozdzial II
Metodologiczne podstawy badan wlasnych

1. Przedmiot i cele badan………..30
2. Problemy i hipotezy badawcze……….. 30
3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………..31
4. Badania pilotazowe i ocena narzedzia badawczego………..32


Rozdzial III
Analiza wyników badan dotyczacych problemu aborcji ...

Czytaj więcej

Sytuacja dziecka z rodziny niepelnej mieszkajacej na wsi.


Wstęp ……….4

Rozdzial I.
Sytuacja spoleczna dziecka z rodziny niepelnej mieszkajacej na wsi w świetle literatury przedmiotu

1.1. Rodzina niepelna i jej sytuacja spoleczna ……….6
1.1.1.Sytuacja spoleczna- wyjasnienie terminu………. 6
1.1.2.Rodzina niepelna………. 7
1.1.1.1. Przyczyny powstawania rodzin niepelnych ……….7
1.1.1.2. Konsekwencje dla dziecka w wyniku powstania rodziny niepelnej………. 11
1.2. Sytuacja dziecka mieszkajacego na wsi ……….15
1.2.1. Przeobrazenia rodziny wiejskiej………. 15
1.2.2. Charakterystyka rodzin niepelnych zamieszkujacych środowisko wiejskie………. 18
1.2.2.1. Warunki materialno – bytowe dziecka ze srodowiska wiejskiego ………...

Czytaj więcej

Rola przedszkola w procesię przygotowania dziecka do szkoly.


Wstęp…..3

Rozdzial I
Zadania pedagogiki przedszkolnej

1.1 Rys historyczny…..5
1.3 Wychowankowie przedszkola…..8
1.3 Cele i funkcje wychowania przedszkolnego….9
1.3.1 Wychowanie zdrowotne…..12
1.3.2 Wychowanie umyslowe…..16
1.3.3 Wychowanie estetyczne…..20
1.3.4 Wychowanie społeczne…..24
1.4 Metody i formy pracy z dziecmi w wieku przedszkolnym…..28


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1 Przedmiot, cel i problematyka badawcza…..34
2.2 Metody i techniki badan…..36
2.3 Teren i przebieg badan…..38


Rozdzial III
Analiza zebranego materialu badawczego

3.1 Przyczyny posylania dziecka do przedszkola…..41
3...

Czytaj więcej

Rola zajęć terenowych w rozwoju dziecka szescioletniego.


Wstęp………..4

Rozdzial I.
Istota zajęć przedszkolnych i ich znaczenie.

1.1. Cele prowadzenia zajec………..5
1.2. Rodzaje i metody prowadzenia zajec………..6
1.3. Organizacja zajec………..7


Rozdzial II.
Zajecia w terenie a promocja zdrowia fizycznego w okresie przedszkolnym.

2.1. Edukacja zdrowotna dzieci w wieku przedszkolnym………..8
2.2. Zielone przedszkola i szkoly………..11


Rozdzial III.
Realizacja tresci edukacji ekologicznej i przyrodniczej w czasię zajęć w terenie.

3.1. Ksztalcenie przyrodnicze w czasię zajęć w terenie………..14
3.2. Edukacja ekologiczna dzieci w wieku przedszkolnym………..16


Rozdzial IV.
Wpływ zajęć terenowych na wszechstronn...

Czytaj więcej

Prawne aspekty ochrony dziecka


Wstęp…………5

Rozdzial I.
Geneza i rozwój prawa zwiazanego z ochrona dziecka.

1. Ewolucja praw przyznawanych dziecku…………6
2. Pojecie dziecka…………15
3. Ochrona prawna dziecka w aspekcie konstytucji, w świetle przepisów prawa karnego, cywilnego i rodzinnego…………16


Rozdzial II.
Międzynarodowe i narodowe aspekty praw dziecka.

1. Konwencja Praw Dziecka…………21
2. Komitet Ochrony Praw Dziecka…………23


Rozdzial III.
Ocena efektywnosci dzialan na rzecz przestrzegania praw dziecka.

1. Działalność UNICEF…………28
2. Rola Rzecznika Praw Dziecka…………30
3. Organizacje pozarzadowe w obronie praw dziecka…………34


Streszczenie…………38
Slowa kluczowe…………39
Bibliog...

Czytaj więcej

Postawy malzonków wobec pieniedzy jako predykator ich satysfakcji z malzenstwa


Wstęp

Rozdzial 1.
Wprowadzenie teoretyczne

1.1. Pojecie postaw wobec pieniedzy ………….8
1.2. Typy i profile postaw wobec pieniedzy ………….11
1.3. Malzenstwo jako podmiot badan ………….14
1.4. Czynniki wewnetrzne i zewnetrzne wpływajace na funkcjonowanie zwiazku malzenskiego…. 20
1.5. Pieniadze jako predykator postaw malzonków w zwiazku malzenskim ………….26


Rozdzial 2.
Problematyka i metoda badan

2.1. Problemy i hipotezy badawcze…………. 31
2.2. Zmienne i techniki badan ………….33
2.3. Miejsce i przebieg badan ………….36
2.4. Osoby badane ………….37


Rozdzial 3.
Prezentacja i analiza wyników badan

3.1. Analiza wyników statystyk opisowych…………. 40
3...

Czytaj więcej

Bledy wychowawcze rodziców uczniów klas 1-3 (na przykładzie badan przeprowadzonych w Szkole Podstawowej w XXX)


Wstęp……… 4

Rozdzial 1.
Analiza literatury dotyczacej wychowania

1.1. Podstawowe pojecia ………7
1.1.1. Rodzina ………7
1.1.2. Relacje rodzinne ………9
1.1.3. Metoda wychowawcza ………12
1.2. Funkcja rodziny ………14
1.2.1. Przemiany demograficzne w rozwoju rodziny ………15
1.2.2. Funkcje i kierunki przemiany w rodzinie ………17
1.2.3. Przemiany kulturowe, a wychowanie……… 20
1.3. Style i metody wychowywania ………22
1.3.1. Style wychowania ………22
1.3.2. Metody wychowania ………23
1.4. Relacje w rodzinie ………29
1.4.1. Relacje interpersonalne w rodzinie ………29
1.4.2. Postawy rodzicielskie ………32


Rozdzial 2.
Podstawy metodologiczne badan wlasnych

2.1...

Czytaj więcej

Znaczenie zabaw i gier w wychowaniu i edukacji wczesnoszkolnej (na przykładzie badan przeprowadzonych w Szkole Podstawowej w XXX)


Wstęp……….. 4

Rozdzial 1.
Zabawy i gry dzieciece w literaturze przedmiotu

1.1. Pojecie, formy i funkcje zabaw i gier dzieciecych……….. 7
1.1.1. Pojecie zabawy w literaturze przedmiotu ………..7
1.1.2. Formy zabaw i gier dzieciecych ………..9
1.1.3. Funkcje zabaw i gier dzieciecych……….. 16
1.2. Znaczenie zabaw i gier dla rozwoju dziecka……….. 21
1.2.1. Znaczenie zabaw i gier dla rozwoju emocjonalnego dziecka ………..22
1.2.2. Znaczenie zabaw i gier dla rozwoju intelektualnego dziecka……….. 24
1.2.3. Znaczenie zabaw i gier dla rozwoju fizycznego dziecka ………..26


Rozdzial 2.
Metodologiczne podstawy badan wlasnych

2.1. Uzasadnienie wyboru tematu ………..29

Czytaj więcej

Singiel – wspólczesny styl zycia.

Wstęp……….3

Rozdzial I
Single jako kategoria spoleczna.

1.1. Kim jest singiel?……….5
1.2. Subkategorie singli……….8
1.3. Socjologiczne przyczyny zycia w pojedynke……….13
1.4. Aktywizacja zawodowa kobiet……….17
1.5. Feminizacja kobiet……….20
1.6. Transformacja ustrojowa – od starej panny/kawalera do singla……….21

Rozdzial II
Zycie singli.

2.1. Wybrane aspekty zycia singli……….23
2.2. Singlostwo w cyklu zycia czlowieka ……….23
2.3. Jednoosobowe gospodarstwa domowe w Europie……….25
2.4. Problem starości osób pojedynczych……….26
2.5. Zycie seksualne singli……….27
2.6. Prywatnosc czy osamotnienie……….30

Rozdzial III
Zalozenia metodologiczne i organizacja ...

Czytaj więcej

Aborcja w percepcji młodzieży studenckiej, Badania empiryczne.


Wstęp……… 5

Rozdzial I.
Teoretyczne podstawy problemu aborcji

1.1. Aborcja w ujęciu definicyjnym ………7
1.2. Aborcja w kontekscie wybranych aspektów ………8
1.2.1. Aborcja w aspekcie demograficznym-spolecznym ………9
1.2.2. Aborcja w aspekcie moralno-teologicznym ………13
1.2.3. Aborcja w aspekcie prawnym……… 18
1.3. Metody wykorzystywane w aborcji ………20
1.4. Przyczyny podejmowania decyzji o dokonaniu aborcji ………23
1.5. Konsekwencje aborcji ponoszone przez kobiety……… 27
1.5.1. Konsekwencje aborcji w sferze psychicznej ………27
1.5.2. Konsekwencje aborcji w sferze fizycznej ………33
1.5.3. Konsekwencje aborcji w sferze moralnej ………34


Rozdzial I...

Czytaj więcej

Aktywnosc fizyczna młodzieży z uszkodzonym sluchem


Wstęp………6

Rozdzial I
Aktywnosc fizyczna i jej znaczenie w procesię kształtowania się młodzieży

1. Podstawowe definicje i pojecia wystepujace w wychowaniu fizycznym………9
2. Znaczenie aktywnosci fizycznej w życiu czlowieka………10


Rozdzial II
Charakterystyka osób z niepelnosprawnoscia sluchowa

1. Znaczenie sluchu………13
2. Definicje i klasyfikacje zaburzen sluchu………14
3. Specyfika rozwoju dzieci z uszkodzonym narzadem sluchu………17
3.1. Rozwój motoryczny………17
3.2. Rozwój mowy………18
3.3. Rozwój psychiczny………21
3.4. Rozwój emocjonalny………21
3.5. Kształtowanie się poczucie wlasnej wartosci………22
4...

Czytaj więcej

Środki odurzajace a przestepczosc.


Wykaz skrótów………..4
Uwagi wstepne………..5

Rozdzial I
Pojecie Przestepczosc

1.1. Rozmiar przestepczosci………..7
2.2. Osoba uzalezniona jako sprawca przestępstwa………..8
3.3. Przestepczosc narkotykowa………..30

Rozdzial II.
Narkotyki a przestepczosc.

2.1. Pojecie środków odurzajacych ………..37
2.2. Klasyfikacja i podzial środków odurzajacych………..39
2.3. Środki odurzajace a przestepczosc ………..48
2.4. Przeciwdzialanie………..51

Rozdzial III.
Alkohol a przestepczosc.

3.1. Dzialanie alkoholu na organizm czlowieka………..55
3.2. Zwiazek alkoholu a przestepczosc………..56
3.3. Alkoholizm nieletnich………..59
3.4...

Czytaj więcej

Plywanie dzieci jako forma rekreacji ruchowej.


Streszczenie………….. 5
Wstęp………….. 6

Rozdzial 1
Plywanie jako forma aktywnosci ruchowej dzieci w świetle literatury przedmiotu.

1.1. Charakterystyka rozwoju dzieci oraz mlodziezy………….. 8
1.2. Rola wychowania fizycznego w rozwoju uczniów ………….. 14
1.3. Plywanie jako forma rekreacji………….. 18
1.4. Aktywnosc ruchowa dzieci w srodowisku wodnym………….. 21


Rozdzial 2
Zalozenia metodologiczne badan

2.1. Cel i przedmiot badan………….. 28
2.2. Problemy badawcze………….. 29
2.3. Metody i techniki badan………….. 31
2.4. Teren i przebieg badan………….. 35


Rozdzial 3
Wyniki badan wlasnych.

3.1. Uwarunkowania aktywnosci ruchowej dzieci w srodowisku wodnym
3.1...

Czytaj więcej

Programy w telewizji publicznej i niepublicznej dla dziecka w wieku przedszkolnym


Wstęp

Rozdzial I
Dzieciece programy telewizyjne i ich wpływ na mlodego widza

1.1. Telewizja publiczna i niepubliczna
1.1.1. Ogólna charakterystyka telewizji publicznej i niepublicznej
1.1.2. Reklamy w telewizji publicznej i niepublicznej
1.1.3. Funkcje programów telewizyjnych
1.2. Telewizja dziecieca
1.2.1. Pierwsze emitowane w TVP programy telewizyjne dla dzieci
1.2.2. Polskie wytwórnie filmów animowanych
1.2.3. Wspólczesne stacje telewizyjne dla dzieci i ich oferta programowa
1.3. Tresci ksztalcace i wychowawcze zawarte w programach skierowanych do mlodego odbiorcy
1.3.1...

Czytaj więcej

Literatura pieciolatka – tematyka, wartosci, srodki artystyczne


Wstęp………… 5

Rozdzial I
Podstawowe zagadnienia literatury dzieciecej

1.1. Pojecia zwiazane z literatura dziecieca………… 7
1.2. Rozwój literatury dzieciecej na przestrzeni wieków………… 10
1.3. Sposoby pracy z literatura …………16


Rozdzial II
Rozwój dziecka piecioletniego

2.1. Rozwój psychiczny i spoleczno-emocjonalny dziecka piecioletniego………… 23
2.2. Recepcja literatury przez dziecko piecioletnie …………29
2.3. Wpływ literatury na dziecko w wieku przedszkolnym …………33


Rozdzial III
Kanon literatury pieciolatka

3.1. Rola rodziny i przedszkola w rozwijaniu kontaktów dziecka z ksiazka………… 39
3.2. Cechy lektur pieciolatka …………42
3.3...

Czytaj więcej

Przemoc wobec dziecka na przykładzie rodzin patologicznych w mieście XYZ.


Wstęp

Rozdzial I
Rodzina jako środowisko rozwoju dziecka.

1.1 Rodzina jako podstawowa komórka spoleczenstwa.
1.2 Funkcje i znaczenie rodziny w kontekscie zycia społecznego.
1.3 Wpływ i rola rodziny na rozwój dziecka.
1.4 Relacje zachodzace miedzy rodzicem a dzieckiem.


Rozdzial II
Czynniki determinujace funkcjonowanie rodziny.

2.1 Wpływ srodowiska społecznego na system rodzinny podloze przemocy oraz jej przyczyny.
2.1.1 Stresory społeczne.
2.1.2 Stresory ekonomiczne.
2.2 Patologia w życiu rodzinnym.
2.3 Podstawowe róznice miedzy rodzina zdrowa a patologiczna.


Rozdzial III
Metodologia badan.

3.1 Cel i przedmiot badan.
3...

Czytaj więcej

Wybrane zagadnienia zwiazane z wykorzystywaniem seksualnym dziecka.


Wstęp ………..4

Rozdzial I.
Przemoc seksualana wobec dzieci

1.1. Podstawowe pojecia zwiazane z seksualnym wykorzystywaniem dzieci……….. 6
1.2. Obrona praw dziecka doznajacego przemocy seksualnej w polskim kodeksię karnym ………..8
1.3. Rodzaje przemocy seksualnej wobec dzieci……….. 12
1.4. Typy sprawców przemocy seksualnej wobec dzieci……….. 14
1.5. Skala wykorzystywania seksualnego dzieci w Polsce ………..16


Rozdzial II.
Profilaktyka wykorzystywania oraz pomoc dzieciom, które doswiadczyly wykorzystywania

2.1. Rozpoznanie zjawiska przemocy seksualnej wobec dzieci……….. 19
2.2...

Czytaj więcej

Przemoc wśród młodzieży na przykładzie szkoly gimnazjalnej


Wstęp

Rozdzial I
Zjawisko agresji i przemocy wśród młodzieży szkól ponadpodstawowych

1.1. Agresja i przemoc w świetle literatury przedmiotu
1.1.1. Definicje agresji i przemocy
1.1.2. Wybrane teorie dotyczace agresji i przemocy
1.1.3. Przyczyny zachowan agresywnych i stosowania przemocy
1.1.4. Formy zachowan agresywnych i przemocowych wśród mlodziezy
1.2. Charakterystyka mlodziezy
1.3. Profilaktyka zachowan agresywnych i przemocowych wśród młodzieży szkól ponadpodstawowych


Rozdzial II
Metodologiczne zalozenia pracy

2.1. Metodologia badan wlasnych
2.1.1. Przedmiot badan
2.1.2. Cel badan
2.1.3. Problemy badawcze
2.1.4...

Czytaj więcej

Przygotowanie dzieci 5-6-letnich przygotowujacych się do rozpoczecia nauki w kl. I Szkoly Podstawowej


Wstęp

Rozdzial 1.
Badany problem w literaturze przedmiotu

1.1. Istota pojecia dojrzalosci szkolnej
1.2. Metody badania dojrzalosci szkolnej
1.3. Rozwój dziecka w mlodszym wieku szkolnym


Rozdzial 2.
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych

2.1. Przedmiot, cel i problemy badan
2.2. Metody, techniki i narzedzia badan.
2.3. Organizacja i przebieg badan
2.4. Charakterystyka grupy badawczej i srodowiska badan


Rozdzial 3.
Prezentacja i analiza wyników badan wlasnych

3.1. Wyniki badan wywiadu, ankiety, obserwacji i analizy dokumentów osobistych
3.2. Wyniki badan testu dojrzalosci szkolnej
3.3. Analiza porównawcza badanych dzieci


Podsumowa...

Czytaj więcej

Rodzina, jako podstawowe środowisko wychowawcze.


Wstęp

Rozdzial 1
Ustalenia terminologiczne.

1.1. Definicja rodziny.
1.2. Funkcje rodziny.
1.3. Przeobrazenia wspólczesnej rodziny.
1.4. Postawy rodzicielskie wobec dzieci.
1.5. Style wychowania stosowane w rodzininach.


Rozdzial 2
Rodzina jako środowisko wychowawcze.

2.1. Rodzina a przemiany społeczne.
2.2. Funkcje rodziny a wychowanie dziecka
2.3. Rola wiezi rodzinnej w życiu dziecka i rodziny


Rozdzial 3.
Problemy wychowawcze w rodzinie.

3.1 Wpływ rodziny na skale zachowan agresywnych dzieci.
3.2 Rozwój dziecka w rodzinie zdezintegrowanej
3.3 Niepowodzenia szkolne.
3.4 Uwarunkowania społeczne i kulturowe dysfunkcji w rodzinie.

Czytaj więcej

Wpływ metody Weroniki Sherborne na rozwój percepcji wzrokowo- ruchowych w przedszkolu integracyjnym


Wstęp.

Rozdzial 1.
Metoda Ruchu Rozwijajacego Weroniki Sherborne w świetle literatury.

1.1 Ruch rozwijajacy – podstawowe pojecia, rys historyczny.
1.2 Podstawy teoretyczne w metodzie Weroniki Sherborne.
1.3 Walory metody Ruchu Rozwijajacego we wspieraniu rozwoju społecznego dziecka.
1.4 Wykorzystanie metody Weroniki Sherborne w usprawnianiu motoryki dzieci.


Rozdzial 2.
Przygotowanie dziecka przedszkolnego do osiagania dojrzalosci szkolnej.

2.1 Uwarunkowania rozwoju psychicznego malego dziecka.
2.2 Wpływ koordynacji wzrokowo-ruchowej na nauke czytania i pisania.
2.3 Funkcje percepcyjne wzrokowo-ruchowe a dojrzalosc szkolna.
2...

Czytaj więcej

Rodzina oraz grupa rówiesnicza jako podstawowe środowisko wychowawcze.


Wstęp.

Rozdzial I.
Rodzina w literaturze przedmiotu

1.1. Pojecie rodziny, jej cechy i funkcje.
1.2. Typologie rodzin.
1.3. Przemiany w modelu i funkcjach rodziny.


Rozdzial II
Charakterystyka wspólczesnej rodziny.

2.1. Pojecie oraz funkcje rodziny.
2.2. Przeobrazenia wspólczesnej rodziny
2.3. Style wychowania w rodzinie oraz postawy rodzicielskie wobec dzieci
2.4. Zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny.


Rozdzial III
Wpływ grupy rówiesniczej na proces socjalizacji.

3.1 Grupa rówiesnicza w procesię uspoleczniania
3.1.1 Rodzaje grup rówiesniczych
3.1...

Czytaj więcej

Gotowość szesciolatka do podjecia nauki szkolnej


Wstęp ……… 3

Rozdzial 1.
Gotowość edukacyjna dziecka w ujęciu teoretycznym.

1.1. Gotowość edukacyjna dziecka – analiza definicyjna………5
1.2. Sfery dojrzalosci i gotowosci edukacyjnej dziecka ……… 6
1.3. Rozwój dziecka rozpoczynajacego nauke szkolna……… 10
1.4. Wymagania szkoly wobec do dziecka rozpoczynajacego obowiazek szkolny……… 14
1.5. Przedszkole w procesię osiagniecia gotowosci edukacyjnej dziecka……… 15


Rozdzial 2.
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych.

2.1. Przedmiot i cel badan……… 18
2.2. Problemy badawcze……… 19
2.3. Metody badawcze ……… 20
2.4. Techniki i narzedzia badawcze……… 22
2.5. Organizacja i przebieg badan ……… 24

Czytaj więcej

Kuratela sadowa a proces resocjalizacji nieletnich


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Kuratela sadowa w u ujęciu teoretycznym

1.1. Kuratela sadowa, kurator – analiza definicyjna pojec………..5
1.2. Kuratela sadowa w aspekcie historycznym………..7
1.3. Modele kurateli sadowej………..13
1.4. Kuratela jako metoda w wychowaniu resocjalizacyjnym………..20
1.5. Kategoria zawodowa oraz funkcje kuratora sadowego………..24


Rozdzial II.
Zalozenia metodologiczne pracy

2.1. Cel i przedmiot badan………..32
2.2. Problemy i hipotezy badawcze………..33
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………..37
2.4. Organizacja i przebieg badan………..42


Rozdzial III.
Kurator sadowy w procesię resocjalizacji nieletnich w świetle badan wla...

Czytaj więcej

Nauczyciel wychowania fizycznego a rozwój fizyczny dzieci i mlodziezy


Wstęp ……….3

Rozdzial I
Podstawy teoretyczne badan w świetle literatury przedmiotu.

1.1. Charakterystyka rozwoju dzieci i młodzieży ………. 5
1.2. Postawy dzieci i młodzieży wobec aktywnosci fizycznej.
1.3. Rola wychowania fizycznego w rozwoju dzieci i młodzieży ………. 22
1.4. Miejsce i rola nauczyciela wychowania fizycznego w wychowaniu mlodego pokolenia ………. 29


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych.

2.1. Przedmiot i cel badan. Problemy i hipotezy badawcze ………. 40
2.2. Zmienne i wskazniki ………. 44
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze ………. 46
2.4. Teren i organizacja badan wlasnych. Charakterystyka badanej grupy ………. 52
2.5...

Czytaj więcej

Poziom zadowolenia pielegniarek z wykonywania pracy zawodowejWstęp………..4

Rozdzial I
Wybrane aspekty pracy zawodowej czlowieka.

1.1. Definicja i znaczenie pracy………..6
1.2. Praca w wymiarze filozoficznym………..10
1.3. Istota pracy zawodowej oraz jej funkcje………..20
1.4. Problem motywacji do pracy………..27


Rozdzial II
Zadowolenie pielegniarek z pracy w wymiarze teoretycznym.

2.1. Pojecie satysfakcji z pracy………..37
2.2. Uwarunkowania i determinanty zadowolenia z pracy………..40
2.3. Funkcje zawodowe pielegniarek………..43
2.4. Satysfakcja zawodowa pielegniarek w badaniach empirycznych .46


Rozdzial III
Podstawy metodologiczne badan wlasnych.

3.1. Cel i przedmiot badan………..55
3.2...

Czytaj więcej

Rola i wyobrazenia rodziny w ocenie młodzieży szkolnej


Wstęp …………. 3

Rozdzial I
Charakterystyka wspólczesnej rodziny.

1.1. Definicja i istota rodziny…………. 5
1.2. Funkcje rodziny …………. 9
1.3. Zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny …………. 15
1.4. Struktura wspólczesnej rodziny. Role malzenskie i rodzinne …………. 24


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych.

2.1. Przedmiot i cel badan …………. 35
2.2. Problemy i hipotezy badawcze …………. 37
2.3. Zmienne i ich wskazniki …………. 41
2.4. Metoda, technika i narzedzia zastosowane w badaniach …………. 44
2.5. Teren badan i ich organizacja …………. 48


Rozdzial III
Rola i wyobrazenia rodziny w świetle badan wlasnych.

3...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich