Kategoria Pielęgniarstwo Farmacja Medycyna

Ocena spozycia warzyw i owoców w populacji gimnazjalistów.Wstęp…….3

Rozdzial I.
Czesc teoretyczna…………5

1. Charakterystyka wieku i opis wieku dorastania
2. Zasady racjonalnego zywienia młodzieży gimnazjalnej
2.1. Norma zywienia
2.2. Dzienna racja pokarmowa
3. Znaczenie warzyw i owoców w diecie
3.1. Wpływ wybranych substancji zawartych w warzywach i owocach na stan zdrowia mlodziezy
3.1.1. Witaminy
3.1.2. Skladniki mineralne
3.1.3. Blonnik pokarmowy
3.1.4. Substancje antyoksydacyjne
3.1.5. Inne substancje o dzialaniu przeciwnowotworowym

Rozdzial II.
Czesc praktyczna………..37

1. Cel pracy
2. Material i metody
3. Wyniki badan i ich omówienie
4. Wnioski

5. Aneks………50
6. Bibliografia


 
Czytaj więcej

Problem bezpieczenstwa zywnosci w świetle FAO.

1. Wporwadzenie

2. Przeglad pismiennictwa

2.1. Rys historyczny FAO
2.2. Pojecie glodu
2.3. Przyczyny glodu na swiecie
2.4. Sposoby likwidacji glodu na swiecie
2.5. Programy FAO
2.6. System bezpieczenstwa zywnosciowego
2.6.1. Warunki bezpieczenstwa zywnosciowego
2.6.2. Wymiary bezpieczenstwa zywnosciowego
2.6.2.1. Wymiar miedzynarodowy
2.6.2.2. Wymiar narodowy
2.6.2.3. Wymiar gospodarstwa domowego
2.7. Analiza zagrozenia bezpieczenstwa zywnosciowego
2.8. Zywnosc, energia, klimat
2.9. Perspektywy przyszlosciowego rozwoju rynku rolniczego oraz wpływ na ceny zywnosci
2.10...

Czytaj więcej

Kosmetologiczne i medyczne aspekty starzenia się skóry.


Wstęp………3

1. Skóra.

1.1. Budowa skóry………6
1.2. Przydatki skóry………10

2. Mechanizm starzenia się skóry.

2.1. Zmiany w obrebie naskórka………12
2.2. Zmiany w obrebie skóry wlasciwej………13
2.3. Zmiany w obrebie przydatków skóry………13

3. Zmiany w wygladzie skory.

3.1. Charakterystyka starzejacej się skóry………14
3.2. Zmarszczki-najbardziej klopotliwy symptom starzenia się skóry………14
3.3. Slad uplywajacego czasu………15

4. Czynniki przyspieszajace fizjologiczne starzenie się skóry.

4.1. Wpływ palenia papierosów na proces starzenia się skóry………16
4.2. Promieniowanie UV- niekorzystny wpływ na skóre………18
4.3. Wolne rodniki jako sprawca starzenia się skóry………21
4.4...

Czytaj więcej

Opieka porodowa jako wyraz troski o zdrowie dziecka .


Wstęp……….3

Rozdzial I
Organizacja opieki porodowej w Polsce

1.1 Opieka porodowa – definicja, istota i podstawowe zalozenia……….5
1.2 Cele opieki porodowej……….10
1.3 Zalecenia w zakresię opieki porodowej……….13
1.4 Trójpoziomowa organizacja opieki porodowej……….18
1.5 Opieka profilaktyczna nad kobieta ciezarna……….22
1.6 Edukacja i promocja zdrowia podczas ciazy……….28

Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1 Okreslenie celu i przedmiotu badan ………. 35
2.2 Sformulowanie problemów badawczych……….36
2.3 Wybór metody, techniki i narzedzi badawczych ……….37
2...

Czytaj więcej

Wpływ schorzen ogólnych i dermatologicznych na stan skóry.


Wstęp……… 4

Rozdzial I.
Podstawowe informacje o skórze.

1.1. Budowa skóry………5
1.2. Funkcje skóry……… 7
1.3. Unaczynienie i unerwienie skóry………9
1.4. Przydatki skóry………9

Rozdzial II.
Wybrane schorzenia ogólne i ich wpływ na stan skóry.

2.1. Marskosc watroby………12
2.2. Nadczynnosc i niedoczynnosc tarczycy………15
2.3. Cukrzyca………18
2.4. Hiperwitaminoza………22

Rozdzial III.
Wybrane schorzenia dermatologiczne i ich wpływ na stan skóry.

3.1. Luszczyca………24
3.2. Grzybica skóry………26
3.3. Przebarwienia sloneczne………29
3.4. Alergie skórne………32

Ankieta dla kosmetyczek i kosmetologów………36

Podsumowanie………44
Bibliografia………45
Spis rysunków………47

 
Czytaj więcej

Zywienie w cukrzycy.Wstęp………1

Rozdzial 1.
Charakterystyka choroby.

1.1.Historia cukrzycy………3
1.2. Definicje cukrzycy……….4
1.3.Podzial i patofizjologia cukrzycy……….5
1.4. Czynniki ryzyka cukrzycy typu 2 ………11
1.5. Kryteria wyrównania i leczenia cukrzycy typu 2……….13
1.6. Powiklania i prewencja cukrzycy typu 2……….18

Rozdzial II.
Zywienie w cukrzycy.

2.1. Leczenia dietetyczne ………21
2.2. Ogólne zalecenia dietetyczne w cukrzycy typu 2. ………21
2.3. Piramida zywienia dla chorych na cukrzyce typu 2……….24
2.4. Zapotrzebowanie energetyczne chorych na cukrzyce……….26
2.5. Zapotrzebowanie energetyczne z róznych składników odzywczych……….27
2.6. Produkty zalecane, umiarkowane i przeciwwskazane w cukrzycy……….29
2...

Czytaj więcej

Rola opieki pooperacyjnej u pacjentów operowanych z powodu dyskopatii ledzwiowo-krzyzowej.Wstęp………2

Rozdzial I
Podstawowe pojecia zwiazane z zawodem pielegniarki.

1.Fundamentalne zalozenia teorii pielegniarstwa F. Nightingale………8
2.Zasadnicze zalozenia teorii pielegniarstwa V. Hederson………9
3.Model teoretyczny pielegniarstwa D. Orem………12


Rozdzial II
Mechanizm dyskopatii ledzwiowo-krzyzowej.

1.Przyczyny powstawania dyskopatii………16
2.Objawy choroby………19
3.Zasady leczenia operacyjnego………21
3.1. Przezskórna nukleoplastyka………22
3.2. Endoskopowe usuniecie dysku ledzwiowego metoda Endospine………23
3.3. Mikrochirurgiczne usuniecie dysku ledzwiowego………23
3.4. Usuniecie dysku ledzwiowego ze stabilizacja miedzytrzonowa i stabilizacjaprzeznasadowa………23


Rozdzial III
Postepowa...

Czytaj więcej

Problemy opiekuńcze pacjenta z choroba wrzodowa zoladka.


Wstęp………4

Rozdzial I.
Czesc teoretyczna.

1.Anatomia i fizjologia zoladka………6
2. Choroba wrzodowa zoladka………9
2.1 Definicja choroby wrzodowej………9
2.2.Epidemiologia………10
2.3Etiologiaipatogeneza………12
2.4 Objawy kliniczne………16
2.5 Rozpoznanie………17
2.6 Powiklania………20
2.7 Leczenie………23
2.8 Rokowanie………28
3. Problemy opiekuńcze pacjenta z choroba wrzodowa zoladka………29


Rozdzial II.
Czesc metodologiczna.

1.Cel pracy………31
2.Problemy badawcze………31
3.Metody, techniki, narzedzia badawcze………32
4.Obszar, organizacja, przebieg badan………33
5.Charakterystyka przewodnika do gromadzenia danych o pacjencie………33


Rozdzial III.
Czesc badawcza.

1.Charakterystyka badanego przypadku………35
2...

Czytaj więcej

Substancje kosmetyczne wspomagajace regeneracje skóry.


Wstęp……….3

Rozdzial 1
Skóra.

1.1 Budowa i fizjologia skóry……….5
1.2 Przydatki skóry – budowa i funkcje……….15
1.3 Funkcje skóry……….19
1.4 Charakterystyka podstawowych typów skóry……….22


Rozdzial 2.
Rosliny i surowce roslinne wykorzystywane w kosmetyce.

2.1 Roslinne substancje czynne……….29
2.2 Rosliny kosmetyczne i inne surowce ……….45


Rozdzial 3.
Surowce zwierzece oraz witaminy i pierwiastki stosowane w kosmetyce.

3.1 Substancje czynne pochodzenia zwierzecego……….54
3.2 Witaminy i ich oddzialywanie na skóre……….60
3.3 Pierwiastki biogenne o znaczeniu kosmetycznym……….65


Zakończenie……….70
Streszczenie……….71
Bibliografia……….72
Źródła internetowe……….73
Spis rysunków……….73

Czytaj więcej

Fizjoterapia po alloplastyce stawu biodrowego.Wstęp………2

1. Anatomia stawu biodrowego ………3

2. Biomechanika stawu biodrowego……… 10

3. Zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze……… 13
3.1. Etiologia……… 13
3.2. Objawy ………14
3.3. Diagnostyka ………14

4. Artroplastyka stawu biodrowego………18

4.1. Rodzaje oraz budowa endoprotez ………18
4.2. Wskazania oraz przeciwwskazania ………21
4.3. Kapoplastyka……… 21

5. Postepowanie rehabilitacyjne ………24

5.1. Postepowanie przedoperacyjne ………24
5.2. Przebieg operacji ………24
5.3. Usprawnianie pooperacyjne ………25
5.4. Zalecenia dla pacjenta ………29
5.5. Powiklania pooperacyjne ………30

Podsumowanie i wnioski ………31
Spis rycin (rysunków, fotografii) ………32
Pismiennictwo ………33
Streszczenie ………35

 
Czytaj więcej

Odlezyny – wazny problem pielegnacyjny u obloznie chorych


Wstęp………3
Cel pracy………4

Rozdzial 1.
Kliniczne aspekty powstawania odlezyn.

1.1.Fizjologia i budowa skóry………5
1.2.Definicja i charakterystyka odlezyny………9
1.3.Miejsca szczególnie narazone na powstawanie odlezyn………11


Rozdzial 2.
Patofizjologia odlezyn.

2.1.Czynniki sprzyjajace powstawaniu odlezyn………14
2.2.Typy, podzial i stopnie odlezyn………18
2.3.Odlezyny pooperacyjne………26
2.4.Powiklania odlezyn………26


Rozdzial 3.
Profilaktyka i zapobieganie odlezyn.

3.1.Ocena czynników ryzyka powstawania odlezyn………28
3.2.Zapobieganie odlezynom. standard zapobiegania odlezynom………35
3.3.Terapia odlezyn w opiece paliatywnej ………42
3.4.Dokumentacja pacjenta zagrozonego wystapieniem odlezyn………42


Rozdzial 4.
Pi...

Czytaj więcej

Szczepionki antywirusowe.


Wstęp

Rozdzial 1.
Etiopatogeneza chorób zakaznych

Rozdzial 2.
Uklad odpornosciowy

Rozdzial 3.
Budowa i funkcje wirusów

3.1. Budowa wirionu
3.2. Ksztalty wirionów:
3.3. Namnazanie się wirusów
3.4. Etapy infekcji wirusowej
3.5. Systematyka wirusów
3.6. Retrowirusy
3.7. Cykl zyciowy retrowirusa

Rozdzial 4.
Wlasciwosci szczepionek

4.1. Czym jest szczepionka i co zawiera?
4.2. Typy szczepionek
4.3. Dzialanie szczepionek
4.4. Skutecznosc szczepionek

Rozdzial 5.
Szczepienia ochronne

Rozdzial 6.
Produkcja szczepionek

Rozdzial 7.
Szczepionki swoiste, przeciwwirusowe

7.1. Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu watroby typu A i B
7.2. Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu watroby typu A
...

Czytaj więcej

Promocja zdrowia w mediach lokalnych na przykładzie analizy artykulów z Ekspressu XYZ w latach 2009-2010.


Streszczenie……….4
Wstęp……….5

Rozdzial I.
Zagadnienia dotyczace promowania zdrowia przez srodki masowego przekazu w świetle literatury.

1.1. Geneza promocji zdrowia……….8
1.2. Sposoby definiowania promocji zdrowia……….12
1.3. Promocja zdrowia a edukacja zdrowotna i prewencja……….16
1.4. Strategie działania promocji zdrowia……….19
1.5. Narodowy Program Zdrowia jako kierunkowskaz dzialan z zakresu promocji zdrowia……….24
1.6. Istota komunikowania masowego……….27
1.7. Prasa, jako podstawowy srodek masowego przekazu……….30
1.8. Funkcje prasy a promowanie wartosci zdrowia……….33

Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych.

2.1. Przedmiot i cel badan……….38
2.2. Problemy i hipotezy badawcze……….39
2.3...

Czytaj więcej

Zdrowy styl zycia – jego istota i przejawy wśród mieszkańców Rybnika.Wstęp.

Rozdzial 1.
Kultura, wzór kulturowy oraz styl zycia – istota pojec.

1.1. Socjologiczne pojmowanie kultury.
1.2. Procesy nabywania i przekazywania kultury.
1.3. Jednostka elementarna kultury, czyli pojecie wzoru kulturowego.
1.4. Styl zycia a tryb zycia oraz zdrowy styl zycia. Wyjasnienie pojec.
1.5. Zdrowy styl zycia sposobem na dlugowiecznosc.
1.6. Zachowania zdrowotne oraz aspekty zdrowego stylu zycia. Podzial na fizyczne i psychiczne warianty.


Rozdzial 2.
Czynniki warunkujace zdrowie organizmu oraz determinanty antyzdrowotne.

2.1. Czynniki fizyczne warunkujace zdrowie organizmu.
2.1.1. Odpowiednia dieta oraz regularnosc posilków.
2.1.2...

Czytaj więcej

Opieka pielegniarska nad pacjentka po mastektomii.


Wstęp……….3

Rozdzial 1
Gruczol piersiowy

1.1 Anatomia i fizjologia……….4


Rozdzial 2
Nowotwór sutka

2.1Epidemiologia ……….4
2.2 Etiologia……….7
2.3 Drogi szerzenia się raka piersi ……….9
2.4 Objawy kliniczne……….10
2.5 Przebieg kliniczny……….11
2.6 Diagnostyka ……….12
2.6.1 badanie kliniczne……….12
2.6.2 badania obrazowe……….13
2.6.3 badania mikroskopowe……….17
2.7 Klasyfikacja……….18
2.8 Szczególne postacie raka piersi……….20
2.9 Leczenie ……….21
2.9.1 Metody leczenia chirurgicznego……….22
2.9.2 Metody leczenia uzupelniajacego……….24
2.10 Profilaktyka raka sutka ……….28


Rozdzial 3
Rol...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich