Kategoria Podatki

Analiza obciążeń podatkiem dochodowym podmiotów gospodarczych w Polsce

Wstęp………3

Rozdział 1
Elementy teorii opodatkowania

1.1. Elementy i konstrukcja opodatkowania………5
1.2. Podstawa opodatkowania………6
1.3. Zobowiązania podatkowe………8
1.4. Ujęcie zobowiązań podatkowych w sprawozdaniu finansowym………9
1.5. Ujmowanie podatku w rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa………11
1.6. Ekonomiczne skutki opodatkowania w Polsce………12
1.7. Zjawisko ucieczki przed podatkami………14
1.8. Zjawisko szarej strefy………15
1.9. Krzywa laffera………16

Rozdział 2
System podatkowy.

2.1. Źródła prawa podatkowego………18
2.2. Klasyfikacja podatków w Polsce………19
2.3. Funkcje podatków w budżecie państwa………20
2.4...

Czytaj więcej

Źródła dochodów budżetów samorzadów terytorialnych i ich ksztaltowanie się w latach 1998-2000 na przykładzie gminy miejskiej XYZ.

Wstęp…………4

Rozdzial I
Budżet publiczny

1.1. Pojecie budżetu…………6
1.2. Historia powstania budżetu…………9
1.3. Podstawowe funkcje budżetu…………14
1.4. Zasady budżetowe…………19
1.5. Struktura budżetu…………23
1.6. Podzial zadan i funduszy miedzy wladze
centralne i lokalne…………26


Rozdzial II
Dochody jednostek samorządu terytorialnego

2.1...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie i ewidencja podatku od towarów i usług (VAT).Rozdzial I.
Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług (VAT).

1.1. Podstawowe zasady współczesnego systemu podatkowego – pojecie oraz cechy podatku.
1.2. Przeslanki wprowadzenia podatku VAT.
1.3. Charakterystyka podatku VAT.
1.4. Wpływ podatku VAT na budżet państwa.


Rozdzial II.
Funkcjonowanie podatku od towarów i usług (VAT).

2.1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy podatku od towarów i usług (VAT).
2.2. Powstanie obowiazku podatkowego.
2.3. Prawa i obowiazki podatnika podatku VAT.
2.4. Zwolnienia od podatku VAT.
2.4.1. Zwolnienia podmiotowe.
2.4.2. Zwolnienia przedmiotowe.
2.5...

Czytaj więcej

Podatek dochodowy od osób fizycznych w działalności Urzędu Skarbowego.


Wstęp

Rozdzial I.
Podatek dochodowy od osób fizycznych w grupie podatków dochodowych …………5

1.1. Podzial podatków wedlug kryterium przedmiotowego
1.2. Cechy podatków dochodowych
1.3. Konstrukcja polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych
1.3.1. Podmiot opodatkowania
1.3.2. Przedmiot opodatkowania
1.3.3. Podstawa opodatkowania
1.3.4. Skala podatkowa
1.3.5. Stawki podatkowe
1.4. Zwolnienia i ulgi w systemie podatku dochodowego od osób fizycznych
1.4.1. Ulgi i zwolnienia podatkowe wg kryterium uznaniowosci administracyjnej
1.4.2. Ulgi i zwolnienia podatkowe wg kryterium podmiotowo-przedmiotowego
1.4.3...

Czytaj więcej

Wpływ podatków na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Wstęp…………2

Rozdzial I.
Analiza wyniku finansowego jako jedna z metod ocenydzialalnosci
przedsiębiorstwa.

1. Pojecie i cechy przedsiebiorstw…………3
2. Rodzaje przedsiebiorstw…………8
3. Metody oceny przedsiębiorstwa…………26
4. Wynik finansowy jako miara oceny działalności przedsiębiorstwa…………31
4.1. Pojecie wyniku finansowego…………32
4.2. Rachunek zysków i strat jako miernik oceny…………33
4.3. Wskaznikowa ocena wyniku finansowego…………35
5. Czynniki wpływajace na wynik finansowy…………38


Rozdzial II.
Obciazenia podatkowe przedsiębiorstwa

1. Pojecie i rodzaje podatków…………41
2. Podatki obciazajace przedsiębiorstwa…………45
3...

Czytaj więcej

Strategie podatkowe w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.


Wstęp……….3

Rozdzial I
Przedsiebiorstwo a system
podatkowy………5

1. Czynniki majace wpływ na efektywne zarzadzanie
przedsiębiorstwem.
2. Podatek jako element ksztaltujacy wybór
strategii przedsiębiorstwa.
1.2.1. Definicja podatku.
1.2.2. Elementy konstrukcji podatku.
1.2.3. Funkcje podatków.
1.2.4. Podstawowe konstrukcje podatków.
...

Czytaj więcej

Zmiany systemu podatkowego w Polsce w okresie transformacji ustrojowej


Rozdzial I.
Kierunki i natezenie zmian,

1.1. Likwidacja podatku obrotowego i wprowadzenie VAT – u
1.2 Zmiany poziomu opodatkowania
Podatki pośrednie
Podatki bezpośrednie


Rozdzial II.
Przyczyny zmian

2.1 Urynkowienie gospodarki
2.2 Prywatyzacja


Rozdzial III.
Skutki zmian poziomu i struktury opodatkowania

3.1 Motywacyjny charakter zmian poziomu opodatkowania
3.2 Wpływ na dynamike gospodarcza
3.3 Wpływ na zróznicowanie dochodów ludnosci

 
Czytaj więcej

Polski system podatkowy na tle systemu podatkowego w krajach Uni europejskiej


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Geneza i istota podatku.

1.1. Rodzaje dochodów publicznych, pojecie i glówne cechy podatku……….4
1.2. Funkcje podatku……….7
1.3. Zasady podatkowe……….10
1.4. Elementy konstrukcyjne podatku……….13
1.5. Pojecie systemu podatkowego, typy systemów oraz czynniki wpływajace na ksztalt systemów podatkowych ……….17
1.6.Glówne typy podatków i zakres ich zastosowania……….25


Rozdzial II.
Dyrektywy podatkowe Unii Europejskiej.

2.1 Historia i motywy harmonizacji opodatkowania ……….31
2.2 Harmonizacja podatku od towarów i uslug……….44
2.3 Akcyzy……….49
2.4 Opodatkowanie majątku……….54
2.5 Podatek przemyslowy ……….57


Rozdzial III.

Czytaj więcej

Funkcjonowanie podatku od towarów i usług (VAT)


Rozdzial I.
Ogólna charakterystyka
podatku od towarów i usług (VAT).

1.1. Podstawowe zasady współczesnego systemu
podatkowego – pojecie oraz cechy podatku.
1.2. Przeslanki wprowadzenia podatku VAT.
1.3. Charakterystyka podatku VAT.


Rozdzial II.
Funkcjonowanie podatku od towarów i usług
(VAT).

2.1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy podatku od towarów
i usług (VAT).
2.2...

Czytaj więcej

Dostosowanie podatków posrednich do wymogów Unii Europejskiej.

Wstęp………1

Rozdzial I
Zagadnienia wprowadzajace………4

1. Pojecie podatku i jego
cechy………4
2. Elementy konstrukcji podatków………5
3. Zasady
podatkowe………14
4. Funkcje podatków………21
5. Klasyfikacja podatków………22
6. Ogólna charakterystyka polskiego systemu
podatkowego………25


Rozdzial II
Podatki pośrednie………29

...

Czytaj więcej

Diagnoza rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w xyz S.A. i próba wyznaczenia strategii podatkowych.


Wstęp

Rozdzial pierwszy
Podatki jako kategoria ekonomiczna
……….6

1. Pojecie i charakterystyka podatków
2. Funkcje podatków
3. Formalnoprawne cechy podatków
4. Elementy techniki podatkowej i procedura podatkowa
5. Systemy podatkowe i ich struktura
6. Zasady opodatkowania i ich ewolucja
7. Struktura systemu podatkowego


Rozdzial drugi
...

Czytaj więcej

Podatek dochodowy jako źródło wpływów budżetowych na przykładzie Urzędu Skarbowego


Wstęp………5

Rozdzial I.
Gospodarka budżetowa państwa………7

1. Pojecie budżetu państwa………7
2. Charakter prawny budżetu państwa………11
3. Cechy budżetu państwa………16
4. Funkcje budżetu a jego organizacja………17
5. Zasady budżetowe………24


Rozdzial II.
Dochody budżetowe a dochody podatkowe w Polsce………
27

1. Ogólny charakter wpływów budżetowych……… 27
2. Podzial dochodów budżetowych………30
3. Podatek jako źródło dochodów budżetowych………33
3.1. Pojecie i cechy podatków………33
3.2. Elementy konstrukcji podatku………35
3.3. Klasyfikacja podatków wg kryterium przedmiotu
opodatkowania………39


Rozdzial III.
Podatek dochodowy na tle innych podatkó...

Czytaj więcej

Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania rajów podatkowych.


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Podstawowe zagadnienia zwiazane z pojeciem raju
podatkowego……….5

1.1 Definicja raju podatkowego.
1.2 Kryteria wyboru
1.3 Lista oaz.


Rozdzial 2.
Przyczyny korzystania z rajów podatkowych………10

Rozdzial 3.
Metody wykorzystywania rajów podatkowych………13

3.1 Zmiana miejsc zamieszkania.
3.2 Stosowanie cen transferowych (transfer pricing)
3...

Czytaj więcej

Zasada równości podatkowej.


Wstęp……….3

Rozdzial I
Zasada równości jako postulat
sprawiedliwosci podatkowej – rys historyczny……….5

1.1. Poglady kameralistów ……….5
1.2. Zasada równomiernosci opodatkowania A. Smitha ………. 7
1.3. Zasada równości ofiar J.S. Milla ………. 10
1.4. Zasada sprawiedliwosci A. Wagnera ……….13
1.5. Równosc podatkowa F. Neumarka ……….15
1.6. Sprawiedliwosc pozioma i pionowa w koncepcji zdolnosci platniczej ………. 16


...

Czytaj więcej

Tworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.


Wstęp

Rozdzial I
Zagadnienia ogólne
……….6

1.1 Ogólna charakterystyka spółki z o.o.

1.2 Przyczyny zalozenia spółki z o.o.

1.3 Ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe dla
utworzenia spółki z o.o.
1.3.1 Ograniczenia podmiotowe

1.3.2 Ograniczenia przedmiotowe

1...

Czytaj więcej

Podatek VAT i jego wpływ na gospodarke finansowa przedsiębiorstwa.

Wstęp……….
3

Rozdzial I
System podatkowy w Polsce……… 4

1.1. Ogólne zalozenia systemu podatkowego………
4
1.2. Rodzaje podatków………
6
1.3. Podatki a polityka finansowa państwa……….
22


Rozdzial II
Podatek VAT……… 25

2.1. Geneza podatku VAT……….
25
2.2...

Czytaj więcej

Cieżar podatkowy przedsiębiorstwa na przykładzie XYZ.


Wstęp

Rozdzial I.
Przedsiebiorstwo panstwowe jako podmiot gospodarczy………
4

1.1. Ogólna definicja przedsiębiorstwa………. 4
1.2. Pojecie przedsiębiorstwa panstwowego na tle ogólnej definicji przedsiębiorstwa……….
11
1.3. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa panstwowego w gospodarce wolnorynkowej……….
20


Rozdzial II.
Charakterystyka XYZ pod wzgledem organizacyjnym i finansowym……….
25

2.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa………. 25
2.2. Organizacja przedsiębiorstwa……… 30
2.3. Charakterystyka finansowa firmy……… 33


Rozdzial III.
Podatki obciazajace przedsiebiorstwo sektora panstwowego
na przykładzie XYZ………47

3.1...

Czytaj więcej

Cieżar podatkowy przedsiębiorstwa panstwowego na przykładzie XYZ.


Wstęp………9

Rozdzial I
Przedsiebiorstwo panstwowe jako podmiot gospodarczy
………11

1.1 Pojecie przedsiębiorstwa panstwowego na tle ogólnej definicji przedsiębiorstwa……….11
1.2 Otoczenie przedsiębiorstwa panstwowego………18
1.2 Podstawy organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa
panstwowego………21


Rozdzial II
Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ
pod wzgledem organizacyjnym i finansowym………26

2.1 Ogólne informacje dotyczace XYZ………26
2.2 Charakterystyka finansowa badanego przedsiębiorstwa………29


Rozdzial III
Obciazenia podatkowe przedsiebiorstw sektora panstwowego na przykładzie XYZ………37

3.1 Ogólne zagadnienia podatkowe………37
3...

Czytaj więcej

Analiza podatkowa i prawna leasingu.

Wstęp

Rozdzial 1
Charakterystyka umowy leasingu

1.1. Istota leasingu i zarys historyczny
1.2. Podstawowe pojecia zwiazane z transakcjami leasingu
1.3. Podstawowe rodzaje leasingu
1.3.1. Leasing finansowy i operacyjny
1.3.2. Leasing bezposredni i posredni
1.3.3. Leasing zlotówkowy i dewizowy
1.3.4. Leasing tenecyjny
1.3.5. Leasing zwrotny
1.3.6. Leasing lombardowy
1.3.7. Leasing norweski
1.3.8. Leasing dóbr inwestycyjnych, konsumpcyjnych, unikatowych
1.3.9. Leasing krótkoterminowy, srednioterminowy i dlugoterminowy
1.3.10. Leasing z pelnym lub czesciowym zwrotem kosztów
1.3.11. Leasing miedzynarodowy
1.3.12. Clifing
1.3.13...

Czytaj więcej

Metody obliczania i ewidencjonowania podatku dochodowego od osób fizycznych.


Wstęp………3

Rozdzial I
Istota, pojecie i rodzaje podatków………5

1.1. Poczatki podatków w panstwie polskim………5

1.2. Zmiany systemu podatkowego w Polsce po 1990 roku………11

1.3. Wspólczesne pojecie podatku i jego cechy………14

1.4 Funkcje i cele podatków………16

1.5 Zasady podatkowe………18

1.6. Klasyfikacja podatków………20


Rozdzial II
Źródła i rodzaje przychodów osób fizycznych podlegajacych opodatkowaniu………23

2.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania………23

2.2. Obowiazek opodatkowania podatkiem dochodowym………25

2.3. Źródła przychodów………27

2.4. Koszty uzyskania przychodów………35


Rozdzial III
Rodzaje ulg podatkowych i sposoby ich ust...

Czytaj więcej

Ewidencja podatku od towarów i usług za pomoca kas fiskalnych


Rozdzial I
Funkcjonowanie podatku VAT w Poslce

1. Istota i geneza podatku od towarów i uslug………3
2. Przedmiotowy i podmiotowy zakres opodatkowania………8
3. Zwolnienie z podatku VAT………12
4. Rejestracja podatków VAT i zaprzestanie czynnosci podlegajacych opodatkowaniu………17
5. Podstawa opodatkowania oraz stawki podatku od towarów i uslug………20


Rozdzial II
Dokumentowanie i ewidencjonowanie obrotu oraz zasady rozliczania podatku VAT

1. Dokumenty stanowiace podstawe rozliczenia podatku od towarów i uslug………25
2. Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT………31
3. Metody rozliczania podatku naliczonego i naleznego………32


Rozdzial III
Podatek VAT a obowia...

Czytaj więcej

Podatek od towarów i uslug

Wstęp………4

Rozdzial 1.
Istota i znaczenie podatku VAT w Unii Europejskiej

1.1. Podatek VAT jako podatek unijny……….6
1.2. Polski VAT a harmonizacja podatków posrednich w krajach UE……….14


Rozdzial 2.
Konstrukcja prawna podatku od towarów i usług

2.1. Zakres opodatkowania……….20
2.1.1. Zakres przedmiotowy……….20
2.1.2 Zakres podmiotowy……….22
2.2 Powstanie obowiazku podatkowego……….25
2.3 Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe……….26
2.3.1 Zwolnienia przedmiotowe……….26
2.3.2 Zwolnienia podmiotowe……….29
2.4 Podstawa opodatkowania……….33
2.5 Stawki podatku……….35
2.6 Ewidencja VAT……….37


Rozdzial 3.
Funkcjonowanie polskiego podatku VAT w praktyce

3...

Czytaj więcej

Procedury kontrolne w kontekscie prawa podatkowego


Wstęp………..6

Rozdzial I.
Zagadnienia ogólne dotyczace procedur kontrolnych………..9

1. Pojecie procesu kontroli
2. Istota oraz funkcje procedur kontrolnych w prawie podatkowym
3. Róznice oraz podobienstwa wystepujace miedzy poszczególnymi rodzajami procedur kontrolnych w prawie podatkowym
4. Podstawy prawne procedur kontrolnych
5. Zasady ogólne rzadzace procedurami kontrolnymi w prawie podatkowym


Rozdzial II.
Charakterystyka czynnosci sprawdzajacych………..32

1. Cel oraz zadania czynnosci sprawdzajacych
2. Podmioty przeprowadzajace czynnosci sprawdzajace
3. Podmioty podlegajace czynnosciom sprawdzajacym
4...

Czytaj więcej

Konstrukcja podatku akcyzowego w świetle procesu harmonizacji w Unii Europejskiej


Rozdzial I
Istota akcyzy jako podatku pośredniego

1.1. Cechy podatków posrednich……….4
1.1.1. Podmiot ekonomiczny i podmiot prawny……….4
1.1.2. Przerzucalnosc……….5
1.1.3. Akcyza – podatek posredni czy konsumpcyjny……….8
1.2. Zalety i wady podatku akcyzowego……….8
1.2.1. Wydajnosc……….9
1.2.2. Latwosc poboru……….12
1.2.3. Oddzialywanie psychologiczne na podatnika……….14
1.2.4. Alokacja zasobów……….16
1.2.5. Generowanie inflacji……….20
1.2.6. Moralnoc podatkowa……….21
1.2.7. Stosunek do zasady sprawiedliwosci podatkowej……….23
1.3. Uzasadnienie funkcjonowania podatku akcyzowego……….26
1.3.1. Zastepowanie dawnych oplat monopolowych……….26
1...

Czytaj więcej

Rola podatku dochodowego w budżecie państwa


Rozdzial 1.
Budżet państwa – cele i sposoby jego gromadzenia

1. Pojecie i funkcje budżetu państwa……….3
2. Zasady polityki budżetowej……….10
3. Podatki jako źródłogromadzenia dochodów budżetowych……….23
4. Wydatki budżetu państwa……….33
5. Deficyt budżetowy……….38


Rozdzial 2
Charakterystyka i konstrukcja podatków dochodowych

1. Podatek dochodowy od osób prawnych………..39
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych………..44
3. Karta podatkowa i podatek ryczaltowy………..66
3.1. Karta podatkowa………..66
3.2. Ryczalt ewidencjonowany………..79


Rozdzial 3.
Struktura i dynamika dochodów budżetowych z tytułu wpływów z podatków dochodowych

P...

Czytaj więcej

Podatek od darowizny


Rozdzial I
Istota i ewolucja opodatkowania darowizn

1.1. Charakter podatku od darowizn i modele opodatkowania darowizn ……… 3
1.2. Ewolucja konstrukcji podatku od darowizn w prawie polskim ……… 6


Rozdzial II
Zakres podmiotowy podatku od darowizn

2.1. Podatnicy ……… 16
2.2. Grupy podatkowe ……… 22


Rozdzial III
Zakres przedmiotowy podatku od darowizn

3.1. Darowizna jako przedmiot opodatkowania ……… 24
3.2. Wylaczenia darowizn z opodatkowania ……… 38
3.3. Zwolnienia przedmiotowe ……… 38


Rozdzial IV
Powstanie obowiazku podatkowego i jego skutki

4.1. Powstanie obowiazku podatkowego ……… 45
4.2. Obowiazki podatników i platników ……… 47
4...

Czytaj więcej

Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce


Wstęp………..3

Rozdzial I
Podatek dochodowy od osób fizycznych ………..5

1.1 Geneza i pojecie podatku
1.2 Definicja systemu podatkowego
1.3 System podatkowy w Polsce i klasyfikacja podatków
1.4 Elementy konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych


Rozdzial II
Ogólna charakterystyka podatku dochodowego od osób fizycznych………..21

2.1 Obowiazek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych
2.2 Przedmiot podatku


Rozdzial III
Technika poboru podatku dochodowego od osób fizycznych……….. 26

3.1 Podstawa opodatkowania
3.2 Skala podatkowa


Rozdzial IV
Ulgi podatkowe jako element konstrukcji podatku dochodowego od fizycznych………..30

4...

Czytaj więcej

Dochody podatkowe i niepodatkowe gminy na przykładzie XYZ


Wstęp ……… 3

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka organów lokalnych – funkcje i kompetencje.

1. Podstawowe funkcje organów lokalnych ……… 5
1.1. Prawnofinansowe podstawy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego ……… 9
1.2. Zadania gospodarcze samorządu terytorialnego ……… 12
2. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego ……… 15
2.1. Samorzad terytorialny ……… 15
2.2. Władze gminy ……… 18
2.3. Zadania gminy ……… 22
2.4. Budżet gminy ……… 24


Rozdzial II
Dochody niepodatkowe gmin.

1. Ogólna charakterystyka dochodów ……… 26
2. Dochody z majatku gminy ……… 30
3. Subwencje ogólne ……… 31
4. Dotacje celowe ……… 36
5...

Czytaj więcej

Wpływ podatku dochodowego na wynik finansowy przedsiębiorstwa


Wstęp………3

Rozdzial I
Istota ekonomiczna i prawna przedsiębiorstwa

1. Przedsiebiorstwo – pojecie i cele………5
2. Przeglad teorii przedsiębiorstwa ………12
3. Prawno-organizacyjne formy przedsiebiorstw ………15
4. Otoczenie ekonomiczne przedsiębiorstwa ………47
5. Źródła finansowania działalności gospodarczej………57


Rozdzial II
Obciazenia finansowe przedsiebiorstw

1...

Czytaj więcej

Podatek od towarów i usług w świetle polskich i unijnych uregulowan prawnych

Wstęp ………3

Rozdzial I
Prawna charakterystyka podatku od towarów i usług

1.1. Przeslanki wprowadzenia podatku od towarów i uslug………4
1.2. Istota i zakres podmiotowy podatku od to warów i
usług ……….. 9
1.3. Przedmiot opodatkowania podatkiem od towarów i
usług ………. 16
1.4. Stawki i zwolnienia od opodatkowania podatkiem
vat ……….20
1.5. Podstawa opodatkowania podatkiem vat ……..30


...

Czytaj więcej

Podatek od towarów i usług w Polsce na tle podatku VAT w innych krajach UE


Wstęp………3

Rozdzial I
Istota podatku i systemu podatkowego……… 5

1.1. Podstawowe pojecia zwiazane z podatkami ………6
1.2. System podatkowy – istota i rodzaje ………16


Rozdzial II
Geneza i rozwój unijnego systemu podatkowego ………21

2.1. Charakterystyka systemu podatkowego panstw Unii Europejskiej ………24
2.2. Znaczenie systemu podatkowego krajów Wspólnoty dla struktur Unii Europejskiej ………44


Rozdzial III
Podatek od towarów i usług w systemie podatkowym panstw Unii Europejskiej…&#...

Czytaj więcej

Podatkowe źródła dochodów budżetu państwa w Polsce w latach 2002-2004.


Wstęp………3

Rozdzial I.

Budżet państwa w Polsce

1.1. Tryb opracowania budżetu………5
1.2. Równowaga budżetowa – deficyt budżetowy i dlug publiczny 7
1.3. Wydatki i dochody budżetu państwa………10
1.4. Funkcje budżetu państwa………14
1.5. Zasady budżetowe………15


Rozdzial II.
Podatkowe źródła budrzetu państwa

2.1. Podatki bezpośrednie………19
2.1.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych………19
2.1.2...

Czytaj więcej

Prawa kobiet do pracy w UE.


Wstęp………2

Rozdzial I……….4
Szczególna ochrona praw kobiet pracujacych w systemie europejkiej karty socjalnej………4

1. Analiza prawna gwarancji wynikajacych z art. 8 Karty………5
1.1.Gwarancje praw w kontekscie ochrony macierzynstwa………5
1.2. Gwarancje nie zwiazane bezposrednio z macierzynstwem………6
2. Gwarancje uzupelniajace wynikajace z prawa do pracy………7
3. Gwarancje pośrednie na rzecz kobiet pracujacych………9
4...

Czytaj więcej

System podatkowy na Litwie


Wprowadzenie………4

Rozdzial 1
Historyczny zarys formowania się podatków w latach 1990 – 2003………4

Rozdzial 2
Podstawowe cechy współczesnego systemu podatkowego na litwie………5

2.1 Podatek dochodowy od osób prawnych………6
2.2 Podatek dochodowy od osób fizycznych………7
2.3 Podatek akcyzowy………8
2.4 Podatek VAT………9
2.5 Podatek ubespieczenia społecznego (podatek do ZUS)………10
2.6 Podatek drogowy………14
2.7 Podatki majatkowe 14


Rozdzial 3
Róznice istniejace w systemach podatkowych litwy i ue oraz sposoby i terminy ich harmonizacji………15

3.1 Podzial i obciazenie podatkowe pracy i kapitału litwy oraz UE………16
3...

Czytaj więcej

Przekształcenie podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów na ksiegi rachunkowe na przykładzie PPHU XYZ


Wstęp 4

Rozdzial I.
Zasady prowadzenia ewidencji w podatkowej ksiedze przychodów i rozchodów

1.1. Obowiazek prowadzenia i zalozenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów……….5
1.2. Budowa oraz sposób prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów………7
1.3. Ewidencje i rejestry zwiazane z podatkowa księga przychodów i rozchodów………16
1.4. Zamkniecie podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów – spis z natury………19


Rozdzial II.
Ksiegi rachunkowe

2.1. Obowiazek zakladania i prowadzenia ksiag rachunkowych………23
2.2. Zasady prawidlowej rachunkowości………25
2.3. Urzadzenia ksiegowe i ich wykorzystanie………30
2.4...

Czytaj więcej

Działalność instytucji celnych jako forma kontroli społecznej.


Wstęp

Rozdzial I.
Kontrola spoleczna

1.1 Pojecie kontroli społecznej
1.2 Kontrola spoleczna na poziomie makro i makro
1.3 Granice kontroli społecznej
1.4 Ewolucja kontroli społecznej
1.5 Problem kontroli w toku społecznej przemiany


Rozdzial II
Normy społeczne

2.1 Rola sankcji
2.2 Struktura spoleczna i anomia
2.3 Konflikty norm, dewiacja
2.4 Konformizm jako sposób przystosowania jednostki do spoleczenstwa
2.5 Innowacja i innowatorzy


Rozdzial III
Kontrola celna

3.1 Administracja celna
3.2 Minister wlasciwy do spraw finansów publicznych i jego kompetencje
3.3 Szef Sluzby celnej i jego kompetencje
3...

Czytaj więcej

Podatki samorządowe na przykładzie gminy XYZ.


Wstęp………5

Rozdzial I.
Uwarunkowania spoleczno-gospodarcze gminy XYZ

1.1. Rys historyczny gminy Wijewo ……… 8
1.2. Rolnictwo i pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza………13
1.3. Demografia ………16
1.4. Rozmiar i struktura bezrobocia……… 20
1.5. Infrastruktura ekonomiczna i spoleczna gminy………25

Rozdzial II.
Budżet jako podstawa gospodarki finansowej gminy

2.1. Organy gminy i ich zadania……… 33
2.2. Procedura budżetowa ……… 41
2.3. Budżet gminy ……… 47
2.3.1. Dochody………49
2.3.2. Wydatki ………55

Rozdzial III.
Podatki samorządowe w budżecie gminy XYZ

3.1. Charakterystyka podatków ………58
3.2. Podatek rolny………67
3.3. Podatek lesny ………73
3.4...

Czytaj więcej

Wybór optymalnego opodatkowania podatkiem od towarów i usług dla małych i srednich przedsiebiorstw.


Wstęp ………3

Rozdzial I.
Regulacje prawne

1. Opodatkowanie dochodu osób fizycznych na zasadach ogólnych……… 7
2. Opodatkowanie przychodu osób fizycznych zryczaltowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiaganych przez osoby fizyczne 9
3. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług 11

Rozdzial II.
Czynniki wpływajace na wybór opodatkownaia podatkiem od towarów i uslug……… 14

1. Wielkosc przedsiewziecia z punktu widzenia korzysci z wyboru opodatkowania podatkiem VAT lub zwolnienia od tego podatku 14
2. Wybór branzy z punktu widzenia korzysci z opodatkowania podatkiem VAT lub wyboru zwolnienia od tego podatku 18

Rozdzi...

Czytaj więcej

Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.


Wstęp………4

Rozdzial I.
Ogólna charakterystyka podatku

1. Daniny publiczne………6
2. Podatki i systemy podatkowe na przelomie wieków………8

Rozdzial II.
System podatkowy w Polsce

1. Przedmiot i podmiot opodatkowania………13
1.1. Osoby fizyczne………13
1.2. Osoby prawne………16
2. Źródła przychodów ………25

Rozdzial III.
Zwolnienia, limity i ulgi w podatku dochodowym

1. Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe ………28
1.1. Osoby fizyczne………28
1.2. Osoby prawne………49
2. Limity i ulgi w podatku dochodowym……… 59
2.1. Podatkowe limity nie bedace ulgami………59
2.2. Odliczenia od podatku………61
2.3. Odliczenia od dochodu………67
3. Amortyzacja ………70
4...

Czytaj więcej

Ryczalty w systemie pobran podatkowych.Rozdzial 1.
Pojecie ryczaltu.

Rozdzial 2.
Rodzaje ryczaltów.

Rozdzial 3.
Wady i zalety opodatkowania ryczaltem.

 
Czytaj więcej

System opodatkowania w Polsce.


1. Wprowadzenie……… 4

2. Rodzaje podatków
2.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych……… 6
2.2. Podatek dochodowy od osób prawnych ………8
2.3. Podatek rolny ………9
2.4. Podatek konsumpcyjny ………10
2.5. Podatek obrotowy ………10
2.6. Podatek majatkowy ………10
2.7. Podatek od wlasnosci……… 11
2.8. Podatek od wynagrodzen……… 11
2.9. Podatek zryczaltowany……… 12
2.10. Podatek akcyzowy ………12
2.11 Podatek od spadków i darowizn ………12
2.12. Podatek od ponadnormatywnych wyplat wynagrodzen ………13
2.13. Podatek majatkowy ………14

3. Dochody i stawki podatkowe……… 15

4. Podatek od towarów i usług (VAT)
4.1. Mechanizm działania ………17
4.2...

Czytaj więcej

System podatkowy w Polsce.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Podstawowe informacje o systemie podatkowym………6

1. Co to jest podatek i czemu sluzy?………7
2. Zasady podatkowe………10
3. Reakcje podatników na obciazenia podatkowe………14

Rozdzial II.
Ewolucja systemu podatkowego w Polsce………17

1. System podatkowy Rzeczypospolitej szlacheckiej………17
2. System podatkowy II Rzeczypospolitej………19
3. System podatkowy Polski Ludowej………21
4. Reforma podatkowa w latach 90-tych……….23

Rozdzial III.
Podatek dochodowy od osób fizycznych – dyskusja………25

1. Spór o ‚Biala ksiege’………26
2. Liniowo, czy progresywnie?………28
3. Co za ulga………32
4. Gdy prezydent mówi – ‚nie’………35
5...

Czytaj więcej

Podatek od spadków i darowizn.


Wstęp………1

Rozdzial I.
Teoria podatku………2

1.1. Pojecie i cechy podatku……… 4
1.2. Elementy konstrukcji podatku……… 7
1.3. Funkcje i cele podatków………15
1.4. System podatkowy i klasyfikacja podatków ………20

Rozdzial II.
Podatek od spadków i darowizn

2.1. Charakterystyka podatku……… 24
2.2. Ustawowe okreslenie przedmiotu podatku ………27
2.2.1. Darowizna w prawie cywilnym ………29
2.2.2. Testament jako forma rozrzadzenia majatkiem na wypadek smierci ………33
2.2.3. Spadek ………38
2.2.4. Nabycie wlasnosci rzeczy przez zasiedzenie ………43
2.2.5. Nabycie praw do wkladu oszczednosciowego na podstawie dyspozycji wkladcy na wypadek jego smierci……… 44
2.2.6...

Czytaj więcej

Karta podatkowa i jej udzial w strukturze podatków na przykladize US.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Karta podatkowa jako forma opodatkowania działalności gospodarczej

1.1. Zakres opodatkowania karta podatkowa ………5
1.2. Warunki uzyskania i korzystania z karty podatkowej………7
1.3. System ulg stosowanych w formie opodatkowania karta podatkowa………11
1.4. Utrata prawa do korzystania z karty podatkowej………13

Rozdzial II.
Zasady opodatkowania róznych form działalności karta podatkowa

2.1. Zakres i zasady ustalania karty podatkowej w działalności uslugowej i wytwórczo – uslugowej………19
2.2. Opodatkowanie karta podatkowa działalności handlowej………27
2.3. Inne rodzaje działalności 30

Rozdzial III.
Wielkosc i strukt...

Czytaj więcej

System podatkowy a przedsiebiorczosc.


Wstęp………. 4

Rozdzial I.
Podatki pośrednie

1.1. Podatek od towarów i usług VAT ……….8
1.1.1. Konstrukcja podatku VAT………. 11
1.1.2. Rozwiazania prawne o charakterze przejsciowym i czasowym ……….16
1.2. Podatek akcyzowy ……….18
1.2.1.Ogólna charakterystyka podatku akcyzowego ……….18
1.2.2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres podatku akcyzowego ……….19
1.2.3. Skala i stawki w podatku akcyzowym ……….22
1.3. Cla ……….24
1.3.1. Clo a polityka gospodarcza ……….24
1.3.2. Elementy kalkulacyjne………. 25
1.3.3. Oplaty celne ……….27

Rozdzial II.
Podatki bezpośrednie

2.1. Podatek dochodowy od osób prawnych………. 29
2.1.1. Ogólna charakterystyka podatku ………...

Czytaj więcej

Podatek dochodowy od osób prawnych w księgach rachunkowych.


Wstęp ………4

Rozdzial I.
Podatek dochodowy jako element systemu podatkowego

1.1. Podatki i ich zadania w gospodarce……… 6
1.1.1. Pojecie podatku ………6
1.1.2. Funkcje podatków ………10
1.1.3. Elementy konstrukcyjne podatków ………12
1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych……… 13
1.2.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy podatku ………25
1.2.2. Podstawa opodatkowania i stawki podatku ………26
1.2.3. Zwolnienia i odliczenia ………28

Rozdzial II
Rachunkowość jako źródłoinformacji do rozliczeń podatkowych

2.1. Pojecie i funkcje rachunkowosci ………29
2.2. Zasady prowadzenia ksiag rachunkowych ………32
2.3...

Czytaj więcej

Dyferencjacja formy opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej i konsekwencje jej wyboru.


Wstęp ……… 5

Rozdzial I.
Działalność gospodarcza, a forma jej opodatkowania

1.1. Pojecie i zasady prowadzenia działalności gospodarczej ……… 7
1.2. Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej ……… 13
1.3. Obciazenia publiczno-prawne zwiazane z podjeta dzialalnoscia gospodarcza ……… 27
1.4. Znaczenie podatków i wyboru formy opodatkowania dla podmiotów gospodarczych ……… 34

Rozdzial II.
Zasady ogólne opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

2.1. Formy opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych ……… 38
2.2...

Czytaj więcej

Procedura funkcjonowania skladów celnych.


Wstęp……….4

Rozdzial I.
Pojecie i rodzaje skladów celnych

1.1. Pojecie skladu celnego……….6
1.2. Sklad celny jako procedura gospodarcza i zawieszajaca……….11
1.3. Publiczny sklad celny i jego rodzaje……….14
1.4. Prywatny sklad celny i jego rodzaje……….15
1.5. Skladowanie towarów w skladzie celnym……….16

Rozdzial II.
Zasady dotyczace tworzenia skladów celnych

2.1. Udzielanie oraz cofanie pozwolen na prowadzenie skladu celnego……….21
2.2. Zgloszenie celne……….29
2.3. Zabezpieczenie skladane w urzedzie celnym ……….33
2.4. Ewidencja towarowa……….37
2.5. Rodzaje działalności dopuszczane w skladzie celnym ………. 40

Rozdzial III.
Procedu...

Czytaj więcej

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych jako źródło dochodów gminy XYZ.


Wstęp ……… 3

Rozdzial I.
Podstawowe pojecia oraz klasyfikacja dochodów Gmin

1.1. Organy samorządu terytorialnego ……… 5
1.1.1. Podzial terytorialny ………5
1.2. Pojecie dochodu ………8
1.3. Dochody gminy i ich źródła ………18

Rozdzial II.
Przedmiot opodatkowania podatkiem od środków transportowych oraz powstanie i wygasniecie obowiazku podatkowego

2.1. Przedmiot i podstawa opodatkowania ……… 24
2.1.1. Katalog zwolnien ……… 28
2.2. Powstanie obowiazku podatkowego ……… 29
2.3. Wygasniecie obowiazku podatkowego ………34
2.4. Deklaracja DT-1 na podatek od środków transportowych ……… 35

Rozdzial III.
Analiza podatku od środkó...

Czytaj więcej

Zasady funkcjonowania podatku od towarów i usług w obrocie krajowym.


Wstęp………3

Rozdzial I
Podatek jako zasadnicza danina publiczna

1. 1. Cechy, funkcje I zasady funkcjonowania podatku w warunkach gospodarki rynkowej ……… 6
1. 2. Elementy struktury podatku jako czynnik oddzialywania na zachowanie podatnika ……… 14
1. 3. Klasyfikacja podatków ze wzgledu wybrane kryteria ……… 22


Rozdzial II
Charakterystyka formalno prawnych zasad podatku od towarów i usług

2. 1. Możliwościopodatkowania obrotu – klasyfikacja podatków obrotowych ……… 27
2. 2. Podatek do towarów usług jako element reformy podatków posrednich ………30
2. 3. Charakterystyka technicznych elementów podatku do towarów I usług ………35
2. 4...

Czytaj więcej

Proces nadawania towarom przeznaczenia celnego.


Wstęp………2

Rozdzial I.
Wykonywanie czynnosci zwiazanych z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego

1.1. Wprowadzenie towarów niewspólnotowych na obszar Wspólnoty Europejskiej ………6
1.2. Wyprowadzenie towaru z obszaru celnego Wspólnoty do krajów trzecich ………7
1.3. Nadanie statusu celnego towarom ……… 8
1.4. Dozór celny ………10
1.5. Kontrola i rewizja celna ……… 11


Rozdzial II.
Rodzaje przeznaczen celnych i ich charaketrystyka

2.1. Katalog przeznaczen celnych ………16
2.2. Wprowadzenie towaru do wolnego obszaru celnego lub skladu wolnoclowego ……… 17
2.3. Powrotny wywóz towaru poza obszar celny Wspólnoty ………18
2.4...

Czytaj więcej

Procedury kontrolne w świetle prawa podatkowego.


Wstęp………4

Rozdzial I.
Odpowiedzialnosc podatkowa w Polsce

1.1. Odpowiedzialnosc podatnika……… 6
1.2. Prawa podatnika……… 13


Rozdzial II.
Zagadnienia dotyczace procedur kontrolnych w prawie podatkowym

2.1. Pojecie istoty procedur kontrolnych w prawie podatkowym ………18
2.2. Funkcje procedur kontrolnych w prawie podatkowym ………19
2.3. Podstawy prawne procedur kontrolnych ………22
2.4. Zasady rzadzace procedurami kontrolnymi w prawie podatkowym ………24


Rozdzial III.
Charakterystyka czynnosci sprawdzajacych

3.1. Cel oraz zadania czynnosci sprawdzajacych……… 26
3.2. Podmioty przeprowadzajace czynnosci sprawdzajace ………30
3.3...

Czytaj więcej

Dziedziczenie Skarbu Panstwa lub gminy w polskim prawie spadkowym.


Wykaz skrótów………. 3
Wstęp………. 4

Rozdzial I.
Dziedziczenie ustawowe wedlug Kodeksu cywilnego z 1964 roku

1.1. Dziedziczenie ustawowe ……….7
1.2. Porzadek dziedziczenia ustawowego ……….10
1.2.1. Spadkobiercy grupy pierwszej ……….12
1.2.2. Spadkobiercy grupy drugiej ……….13
1.2.3. Skarb Panstwa jako spadkobierca konieczny………. 15


Rozdzial II.
Dziedziczenie Skarbu Panstwa lub gminy do 2003 roku

2.1. Dziedziczenie gminy lub Skarbu Panstwa na podstawie dekretu z dnia 08.10. 1946 r. – Prawo spadkowe………. 17
2.2. Dziedziczenie Skarbu Panstwa na podstawie Kodeksu cywilnego z 1964 roku ……….20


Rozdzial III.
Dziedziczenie Skarbu Panstwa lub gminu...

Czytaj więcej

Amortyzacja w prawie bilansowym i podatkowym.


Wstęp………….2

Rozdzial I.
Podstawowe informacje dotyczace środków trwałych i wartosci niematerialnych i prawnych………….4

1. Funkcje środków trwalcyh
2. Środki trwale i prawie bilansowym i podatkowym
3. Cel posiadania wartosci niematerialnych i prawnych
4. Wycena środków trwałych i wartosci niematerialnych i prawnych

Rozdzial II.
Metody amortyzacji środków trwałych i wartosci niematerialnych i prawnych………….31

1. Istota i funkcje amortyzacji
2. Metody amortyzacji
3. Stawki amortyzacji

Rozdzial III.
Amortyzacja środków trwałych i wartosci niematerialnych i prawnych w prawie bilansowym i podatkowym………….46

1...

Czytaj więcej

Podatek dochodowy a wynik finansowy przedsiębiorstwa.


Rozdzial I.
Wstęp

1.1 Geneza i cel
1.2 Metoda i zakres

Rozdzial II.
Funkcjonowanie systemu podatkowego w Polsce

2.1 Istota ekonomiczna i prawna przedsiębiorstwa
2.2 Istota podatku
2.3 Podatek, a budżet państwa
2.4 Planowane zmiany w funkcjonowaniu podatku

Rozdzial III.
Ogólne zasady funkcjonowania podatku dochodowego od osób prawnych i jego wpływ na wynik finansowy

3.1 Przedmiot i podmiot opodatkowania
3.2 Zwolnienia przedmiotowe
3.3 Przychody
3.4 Koszty
3.5 Amortyzacja

Rozdzial IV.
Obowiazki podatnika

4.1 Dokumenty zródlowe oraz zasady dokumentowania przychodów i kosztów
4.2 Podstawa opodatkowania i wysokość podatku
4...

Czytaj więcej

Wpływ podatku VAT na plynnosc finansowa dwóch konkurencyjnych przedsiebiorstw.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Istota podatku i systemu podatkowego w Polsce……….4

1.1 Podstawowe pojecie zwiazane z podatkiem
1.2 Ogólne zalozenia polskiego systemu podatkowego
1.3 Zasady prawa bilansowego i podatkowego ze szczególnym uwzglednieniem uregulowan zawartych w ustawie o rachunkowosci oraz ustawie o VAT

Rozdzial II.
Ogólna charakterystyka oraz funkcjonowanie podatku VAT……….33

2.1 Charakterystyka podatki VAT
2.2 Zakres przedmiotowy i podmiotowy podatku VAT
2.3 Prawa i obowiazki podatnika podatku VAT
2.4 Zwolnienie od podatku VAT oraz jego stawki
2.5 Zasady ustalania zobowiazania podatkowego w podatku VAT

Rozdzial III.
Plynnosc f...

Czytaj więcej

Amortyzacja środków trwałych w ujęciu bilansowym i podatkowym na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp

Rozdzial I.
Charakterystyka środków trwalych……….4

1.1 Istota środków trwalych
1.2 Ustalenie wartosci poczatkowej środków trwalych
1.3 Inwentaryzacja środków trwalych

Rozdzial II.
Metody amortyzacji………30

2.1 Zasady i stawki amortyzacji
2.2 Metoda równomierna (liniowa)
2.3 Metody nierównomierne

Rozdzial III.
Amortyzacja podatkwoa a bilansowa……47

3.1 Zasady ewidencji środków trwalych
3.2 Procedura naliczania amortyzacji
3.3 Róznice pomiedzy amortyzacja podatkowa a bilansowa

Rozdzial IV.
Amortyzacja środków trwałych w firmie XYZ…….69

4.1 Ogólna charakterystyka firmy XYZ
4...

Czytaj więcej

Dokumentacja i rozliczenie podatku od towarów i usług na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp………..2

Rozdzial I.
Charakterystyka podatku od towarów i uslug, jego dokumentacja i rozliczenie………..4

1.1 Pojecie podatków
1.2 Istota i funkcja podatku od towarów i uslug
1.3 Definicja i rodzaje dokumentów ksiegowych
1.4 Deklaracje podatkowe od towarów i usług jako podstawa do ich rozliczenia

Rozdzial II.
Dokumentacja podatku od towarów i uslug………..35

2.1 Rejestracja podatnika jako podstawa do prowadzenia dokumentacji podatku od towarów i uslug
2.2 Rodzaje dokumentów ksiegowych
2.3 Paragony i inne dokumenty ksiegowe

Rozdzial III.
Rozliczenie podatku od towarów i uslug………..71

3...

Czytaj więcej

Opodatkowanie działalności finansowej w polskim systemie podatkowym.


Wstęp

Rozdzial I.
Podatek VAT jako jedna z form opodatkowania działalności deweloperskiej

1.1. Charakterystyka podatku VAT
1.2. Dokumentacja zwiazana z podatkiem VAT
1.3. Rozliczenie podatku VAT
1.4. Charakterystyka badanej jednostki
1.5. Dokumentacja i ewidencja zakupu
1.6. Dokumentacja i ewidencja sprzedazy

Rozdzial II.
Ogólne zasady funkcjonowania podatku dochodowego od osób prawnych jako formy opodatkowania działalności deweloperskiej

2.1. Przedmiot i podmiot opodatkowania
2.2. Zwolnienia przedmiotowe
2.3. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku
2.4. Zasady obliczania podatku

Rozdzial III.
Podatek od czynnosci cywilnopraw...

Czytaj więcej

Podstawa opodatkowania w podatku rolnym.


Wstęp ………..2

Rozdzial I.
Podatek rolny w systemie podatków w Polsce

1.1. Ogólna charakterystyka i geneza podatku rolnego ……….. 9

Rozdzial II.
Podstawa opodatkowania przy opodatkowaniu gospodarstw rolnych

2.1. Zasady ustalania podatku rolnego ……….. 18

Rozdzial III.
Podstawa opodatkwoania przy opodatkowaniu gruntów nie stanowiacych gospodarstw rolnych

3.1. Hektar przeliczeniowy i rzeczywisty ………..22
3.2. Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym ……….. 22

Zakończenie ……….. 28
Bibliografia ……….. 29

 
Czytaj więcej

Zasady opodatkowania spółek kapitalowych.

Wstęp……….4

Rozdzial I
Forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej a sposób opodatkowania.

1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej………6
1.2. Czynniki wpływajace na wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej jakim kieruje się podatnik……….8
1.2.1. Rózne obciazenia podatkowe jako wynik wyboru prowadzenia działalności
gospodarczej………10
1.3. Podatki i parapodatki zaliczane do kosztów działalnosci……….11
1.3.1. Opodatkowanie nieruchomosci………12
1.3.2. Opodatkowanie środków transportu……….13
1.3.3. Obciazenia pracy………14
1.4. Opodatkowanie dochodu………16
1.5. Opodatkowanie obrotu……….16

Rozdzial II
Podate...

Czytaj więcej

Prawo podatkowe spółek kapitalowych.


Wstęp……..3

Rozdzial I

Rodzaje spólek.

1.1. Spólki osobowe……..5
1.2. Spólki kapitalowe……..10
1.3. Spólki panaeuropejskie……..15

Rozdzial II
Charakterystyka spółek kapitalowych.

2.1. Charakterystyka spółki z ograniczoną odpowiedzialnoscia……..19
2.1.1. Powstanie spólki…….21
2.1.2. Organy spólki……..23
2.1.3. Zmiana umowy spólki……..28
2.1.4. Rozwiazanie i likwidacja spólki…….29
2.1.5. Odpowiedzialnosc cywilnoprawna…….31
2.2. Charakterystyka spółki akcyjnej……..32
2.2.1. Powstanie spólki…….35
2.2.2. Organy spólki……..37
2.2.3. Zmiana umowy spólki……..39
2.2.4. Rozwiazanie i likwidacja spólki…….40
2.2.5...

Czytaj więcej

Organizacja czasu wolnego dziecka w rodzinie.


Wstęp……..3

Rozdzial I
Zagadnienie czasu wolnego dzieci i młodzieży w świetle literatury przedmiotu.

1.1. Pojecie i funkcje czasu wolnego……..5
1.2. Znaczenie rodziny w przygotowaniu dzieci i młodzieży do racjonalnego korzystania z czasu wolnego……..9
1.3. Czas wolny jako wartość wychowawcza……..12
1.4. Rola szkoly w organizacji czasu wolnego dzieci i mlodziezy……..16

Rozdzial II
Zalozenia badawcze pracy.

2.1. Przedmiot i cel badan……..20
2.2. Problemy i hipotezy badawcze……..21
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze…….23
2.4. Charakterystyka terenu badan i badanej populacji……..25
2.5. Organizacja i przebieg badan……..25

Rozdzial ...

Czytaj więcej

Wspólczesne metody i technologie edukacji na odleglosc w dziedzinie informatycznej.


Wprowadzenie………5
Cel i zagadnienia pracy ………5

Rozdzial I.
Pojecie edukacji

1.1 Edukacja i jej rozwój………6
1.2 Edukacja na odleglosc………7
1.2.1 Krótka historia edukacji na odleglosc………8
1.3 Formy ksztalcenia na odleglosc………9
1.4 Zalety i wady nauczania na odleglosc………12

Rozdzial II.
Media, Komputer i inne urzadzenia biorace udzial w edukacji na odleglosc

2.1 Media w życiu ludzi………13
2.1.1 Komputer w ksztalceniu na odleglosc………14

Rozdzial III.
Rodzaje ksztalcenia na odleglosc

3.1 Ksztalcenie synchroniczne………16
3.1.1 Narzedzia w ksztalceniu synchronicznym………16
3.1...

Czytaj więcej

Clo jako instrument polityki handlowej.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Historyczny rozwój cla

1.Clo na przelomie I i II RP………5
2.Przeobrazenia polskiego cla w latach 1989 – 2004………11
3.Clo w UE………14


Rozdzial II.
Pojecia ogólne

1.Pojecie polityki handlowej………17
2.Cele i narzediza polityki handlowej………21
3.Clo a polityka handlowa………26

Rozdzial III.
Clo jako wyznacznik polityku handlowej

1.Elementy strukturalne cla ………29
2.Klasyfikacja cel………32
3.Funkcje cla………36


Rozdzial IV.
Cla ochronne

1.Dumping – postepowanie antydumpingowe………38
2.Cla antysubwencyjne i ochronne………41


Zakończenie………46
Bibliografia………48


 
Czytaj więcej

Wpływ odrocznego podatku dochodowego na rentownosc przedsiębiorstwa.Wstęp………..3

Rozdzial I.
Podatki we wspólczesnym systemie podatkowym………..4

1.1Ogólne pojecie podatków
1.2 Rodzaje podatków i ich funkcje
1.3 Elementy konstrukcji podatku ( podmiot, przedmiot )


Rozdzial II.
Struktura podatku dochodowego………..18

2.1.Istota i pojecie podatku dochodowego
2.3.Aktywa i rezerwy z odroczonego podatku dochodowego
2.2.Wycena aktywów i pasywów
2.4.Analiza zysków i strat przedsiębiorstwa


Rozdzial III.
Charakterystyka rentownosci przedsiębiorstwa………..35

3.1. Istota rentownosci przedsiębiorstwa
3.2. Wskazniki rentownosci
3.3. Kryteria oceny rentownosci przedsiębiorstwa
3.4...

Czytaj więcej

Zasady opodatkowania podatkiem VAT w imporcie i eksporcie towarów.Wstęp………3

Rozdzial I.
Podstawowe cechy podatku VAT ………5

1.1. Pojecie i cechy podatku VAT
1.2. Elementy zmienne podatku VAT
1.3.1. Zakres podmiotowy
1.3.2. Zakres przedmiotowy
1.3.3. Podstawa opodatkowania
1.3.4. Obowiazek podatkowy
1.4. Stawki podatku VAT
1.5. Zasady obliczania podatku
1.6. Sposób zaplaty podatku

Rozdzial II.
Podatek VAT w eksporcie………22

2.1. Pojecie i istota eksportu
2.2. Podatnicy VAT w eksporcie
2.3. Obowiazek podatkowy i podstawa opodatkowania
2.4. Dokumentowanie eksportu
2.5. Zasady zwrotu turystycznego VAT

Rozdzial III.
Podatek VAT w imporcie………38

3.1. Pojecie i istota importu
3.2. Podatnicy VAT w imporcie
3.3...

Czytaj więcej

Zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym w eksporcie i imporcie towarów.Rozdzial I
Charakterystyka podatku akcyzowego

1.1. Pojecie i istota podatku akcyzowego
1.2. Podmiot podatku akcyzowego
1.3. Przedmiot podatku akcyzowego
1.4. Podstawa opodatkowania i powstanie obowiazku podatkowego
1.5. Rodzaje stawek podatku akcyzowego
1.6. Zwolnienia od zaplaty podatku akcyzowego

Rozdzial II
Import wyrobów akcyzowych

2.1. Pojecie i istota importu
2.2. Zasady naliczania i poboru podatku akcyzowego przy imporcie
2.3. Import towarów zharmonizowanych a sklady celne
2.4. Zwolnienie z podatku akcyzowego przy imporcie

Rozdzial III
Eksport towarów akcyzowych

3.1. Pojecie i istota eksportu
3.2...

Czytaj więcej

Bilansowo-podatkowe aspekty faktoringu na przykładzie firmy X.


Wstęp………… 4

Rozdzial I
Faktoring w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

1.1 Pojecie i historia faktoringu………… 6
1.1.1 Geneza i ewolucja faktoringu …………6
1.1.2 Pojecie faktoringu i jego koncepcje …………10
1.2 Przedmiot, podmioty faktoringu …………13
1.2.1 Przedmiot faktoringu …………13
1.2.2 Podmioty wystepujace w faktoringu…………17
1.3 Funkcje i rodzaje faktoringu………… 21
1.3.1 Funkcje faktoringu …………21
1.3.2 Rodzaje faktoringu …………24

Rozdzial II
Faktoring w świetle przepisów prawa cywilnego

2.1 Miejsce faktoringu w systemie prawa …………32
2.1.1 Faktoring a Kodeks cywilny………… 32
2.1.2 Koncepcje kwalifikacji prawnej faktoringu …………36
2...

Czytaj więcej

Podatek VAT i jego wpływ na dzialalnosc finansowa przedsiębiorstwa.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
System podatkowy w Polsce ………5

1.1. Ogólne zalozenia systemu podatkowego
1.2. Pojecie i konstrukcja podatku
1.3. Funkcje podatków

Rozdzial 2.
Podatek VAT………23

2.1. Geneza podatku VAT
2.2. Podmioty opodatkowania
2.3. Przedmioty opodatkowania
2.4. Stawki podatku i zwolnienia z podatku

Rozdzial 3.
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa………40

3.1. Definicja i cele zarządzania finansami przedsiębiorstwa
3.2. Istota procesu finansowania przedsiębiorstwa
3.3. Rodzaje finansowania i otoczenie finansowe przedsiębiorstwa

Rozdzial 4.
Ewidencja i rozrachunki z tytułu VAT w przedsiębiorstwie piekarniczym………51...

Czytaj więcej

Środki trwale w prawie bilansowym i podatkowym.

Wstęp……….3
Rozdzial I
Pojecie, klasyfikacja i wycena poczatkowa środków trwalych ……….4

1.1 Pojecie środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym
1.2. Zasady ustalania wartosci poczatkowej
1.3. Aktualizacja wyceny
1.4. Ulepszenie srodka trwalego a zmiana wartosci poczatkowej


Rozdzial II
Amortyzacja środków trwalych……….19

2.1. Pojecie i funkcje amortyzacji
2.2. Metody amortyzacji
2.3.Inwentaryzacja rzeczowych składników majatku w przedsiębiorstwie
2.3. Zasady amortyzacji ksiegowej
2.4. Amortyzacja podatkowa
2.5. Róznice w ksiegowym i podatkowym ujęciu amortyzacji


Rozdzial III
Środki trwale w księgach rachunkowych i spra...

Czytaj więcej

Zadania i organizacja Urzędu Skarbowego w XYZ.


Wstęp

Rozdzial I
Charakter prawny organu skarbowego

1. Organ skarbowy organem administracji niezespolonej

2. Samodzielnosc i podleglosc organu skarbowego


Rozdzial II
Zadania i kompetencje urzedu skarbowego

1. Zadania urzedu skarbowego

2. Kompetencje urzedu skarbowego


Rozdzial III
Organizacja urzedu skarbowego

1. Struktura organizacyjna Urzędu Skarbowego w XYZ

2. Kierownictwo urzedu skarbowego


Zakończenie
Literatura


 
Czytaj więcej

Problematyka wyboru formy opodatkowania dochodu przez maly podmiot gospodarczy na przykładzie Firmy X.Wstęp………. 3

Rozdzial I
Istota i cele działalności gospodarczej

1. Pojecie działalności gospodarczej………. 4
2. Formy organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej………. 5
3. Czynnosci niezbedne dla rejestracji działalności gospodarczej………. 14
4. Pojecie malego przedsiebiorcy………. 25


Rozdzial II
Formy odpodatkowania dochodów małych podmiotów gospodarczych

1. Ogólna charakterystyka polskiego systemu podatkowego………. 28
2. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej na zasadach ogólnych………. 31
3. Charakterystyka ryczaltu od przychodów ewidencjonowanych………. 40
4...

Czytaj więcej

Formy opodatkowania działalności gospodarczej ewidencje podatkowe

Wstęp………4

1 Zryczaltowane formy opodatkowania……….4

2 Karta podatkowa ………5
3.1 Rodzaje działalności gospodarczej objete karta podatkowa………5
3.2 Przyznanie prawa do karty podatkowej, jej utrata oraz zrzeczenie się prawa do karty………6
3.3 Wysokosc podatku dochodowego, zasady platnosci………8
3.4 Zwolnienia………9
3.5 Ograniczenia wynikajace z opodatkowania karta podatkowa ………9
3.6 Ewidencje………10
3.6.1 Ewidencja zatrudnienia………10
3.6.2 Indywidualne karty przychodów pracowników………10

3 Ryczalt od przychodów ewidencjonowanych……… 11
4.1 Zakres podmiotowy………12
4.2 Podstawa opodatkowania ………14
4...

Czytaj więcej

Formy opodatkowania działalności prowadzonej przez osoby fizyczne.


Wstęp………..4

Rozdzial I.
Działalność gospodarcza, a forma jej opodatkowania

1.1 Pojecie i zasady prowadzenia działalności gospodarczej………..6
1.2 Ewidencja działalności gospodarczej………..9
1.3 Formy organizacyjno – prawne działalności gospodarczej………..13
1.3.1. Formy prawne działalności gospodarczej………..15
1.4 Znaczenie podatków i wyboru formy opodatkowania dla podmiotów gospodarczych………..22


Rozdzial II
Formy opodatkowania dochodu działalności gospodarczej na zasadach ogólnych

2.1 Opodatkowanie dochodu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych………..27
2.1.1...

Czytaj więcej

Analiza wpływów podatku do budżetu państwa w latach 2006-2008.Wstęp…………2

Rozdzial I
Budżet państwa w Polsce.

1.1. Tryb opracowania budżetu…………5
1.2. Równowaga budżetowa – deficyt budżetowy i dlug publiczny…………13
1.3. Wydatki i dochody budżetu państwa…………16
1.4. Funkcje budżetu państwa…………18


Rozdzial II
Podatkowe źródła dochodów budżetu państwa.

2.1. Podatki bezpośrednie…………22
2.1.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych…………23
2.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych…………33
2.2. Podatki pośrednie…………39
2.2.1. Podatek od towarów i uslug…………39
2.2.2. Akcyza…………44
2.3. Clo…………47


Rozdzial III
Analiza wpływów podatku do budżetu państwa w latach 2006-2008.

3.1...

Czytaj więcej

Konstrukcja podatku akcyzowego.


Wstęp………2

Rozdzial I.
Charakter akcyzy jako podatku………4

1.1 Akcyza jako podatek posredni
1.2 Funkcjonalnosc podatku akcyzowego
1.3 Organy podatkowe w zakresię akcyzy
1.4 Akcyzy jako instrument polityki pozafiskalnej państwa

Rozdzial II.
Obecne formy i perspektywy procesu harmonizacji w ramach wspólnot europejskich………33

2.1 Powstanie i rozwój procesu harmonizacji
2.2 Podstawa traktatowa i dyrektywalna procesu harmonizacji
2.3 Wspólczesne formy i możliwości procesu harmonizacji
2.4 Wymogi dotyczace akcyz
2.5 Znaczenie akcyzy w budżecie państwa

Rozdzial III.
Analiza polskiego podatku akcyzowego pod wzgledem wymogów prawa wspólnoty e...

Czytaj więcej

Zakres przedmiotowy i podmiotowy podatku od towarów i uslug.


Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Ogólna charakterystyka podatku od towarów i uslug.

1.1 Zarys historyczny podatków obrotowych……….5
1.2 Definicja podatku od towarów i uslug……….9
1.3 Podatek od towarów i usług w polskim systemie podatkowym……….11

Rozdzial 2.
Zakres podmiotowy

2.1 Podmioty podlegajace opodatkowaniu podatkiem od towarów i uslug……….16
2.2 Wylaczenia podatkowe……….28
2.3 Obowiazek rejestracyjny podatników w zakresię podatku od towarów i uslug……….33

Rozdzial 3.
Zakres przedmiotowy

3.1 Dostawa towarów i swiadczenie uslug……….40
3.2 Wewnatrz wspólnotowe nabycie i dostawa towarów……….46
3.3 Import i eksport towarów……….51
3...

Czytaj więcej

Ustalanie podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.


Wstęp………5

Rozdzial 1.
Podatek dochodowy od osób fizycznych w polskim systemie podatkowym

1.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy podatku dochodowego od osób fizycznych……… 6
1.2. Ustalanie dochodu i podatku dochodowego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej……… 9
1.3. Ulgi i zwolnienia podatkowe ………14
1.4. Szczególne formy opodatkowania ………19

Rozdzial 2.
Charakterystyka ewidencji podatkowych sluzacych ustalaniu dochodu

2.1. Podstawowe formy ewidencji w jednostkach gospodarczych ………25
2.2. Ustalanie dochodu na podstawie ksiag rachunkowych ………32
2.3 Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako narzedzie ustalania dochodu……… 41

Czytaj więcej

Problematyka wyboru formy opodatkowania dochodu w małych i srednich przedsiębiorstwach.


Wstęp………. 4
Rozdzial I
Male przedsiębiorstwa i ich miejsce w gospodarce narodowej

1.1. Pojecie działalności gospodarczej……….5
1.2. Pojecie i znaczenie małych i srednich przedsiebiorstw w rozwoju gospodarki narodowej……….9
1.3. Formy organizacyjne prowadzenia działalności przez male firmy………. 12


Rozdzialy II
Charakterystyka form ewidencji dla celów podatkowych w małych firmach

2.1. Zryczaltowane formy opodatkowania ……….17
2.1.1. Karta podatkowa ……….17
2.1.2. Ryczalt ewidencjonowany ……….20
2.2. Opodatkowanie na zasadach ogólnych ……….24
2.2.1. Opodatkowanie wedlug skali ……….24
2.2.2. Opodatkowanie wedlug stawki liniowej ……….25
2...

Czytaj więcej

Podatek akcyzowy.


I. Zagadnienia wstepne………. 3

II. Przedmiot opodatkowania………. 5

III. Zwolnienia ……….7

IV. Obowiazek podatkowy 10

V. Wlasciwosc organów podatkowych………. 11

VI. Podatnik akcyzy ……….12

VII. Rejestracja dla akcyzy ……….13

VIII. Rozliczenie akcyzowe ……….13

IX. Zawieszenie poboru akcyzy ……….13

X. Sklady podatkowe ……….14

XI. Zezwolenia ……….15

XII. Zabezpieczenie akcyzowe ……….15

XIII. Znaki akcyzy ……….16

Wnioski ……….17

Bibliografia………. 18

 
Czytaj więcej

Możliwościwyboru formy opodatkowania małych przedsiebiorstw w Polsce na przykładzie wybranych firm.

Wstęp………..7

Rozdzial 1
System podatkowy w Polsce

1.1. Pojecie podatku i systemu podatkowego……….. 9
1.2. Klasyfikacja podatków……….. 15
1.3. Funkcje podatków ………..19

Rozdzial 2
Male firmy w gospodarce Polski

2.1 Definicja przedsiębiorstwa ………..22
2.2 Funkcje przedsiębiorstwa ………..24
2.3 Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstwa……….. 25
2.3.1 Przedsiebiorstwo panstwowe ………..25
2.3.2 Spóldzielnie ………..26
2.3.3 Fundacja ………..27
2.3.4 Stowarzyszenie……….. 28
2.3.5 Spólki ………..28
2.4 Wielkosc przedsiębiorstwa……….. 34

Rozdzial 3
Formy rozliczeń małych przedsiebiorstw

3.1. Rodzaje ewidencji podatkowej……….. 39
3.2...

Czytaj więcej

Analiza przeslanek wyboru formy opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej


Wstęp……….4

Rozdzial I.
Działalność gospodarcza a forma jej opodatkowania

1.1. Pojecie i zasady prowadzenia działalności gospodarczej………. 6
1.2. Formy organizacyjno prawne działalności gospodarczej………. 11
1.3. Obciazenia przedsiebiorstw z tytułu podatków ……….22
1.3.1. Istota i pojecie podatku ……….23
1.3.2. System podatkowy w Polsce………. 25
1.3.3. Formy opodatkowania działalności gospodarczej ……….27
1.4. Argumenty przemawiajace za wyborem okreslonej formy opodatkowania………. 30
1.5. Znaczenie podatków i wyboru formy opodatkowania dla podmiotów gospodarczych………. 32

Rozdzial II.
Zasady ogólne z zastosowaniem skali podatkowej

2.1...

Czytaj więcej

Podatki lokalne w budżecie miasta.Streszczenie………..3
Slowa kluczowe………..3
Wstęp ………..4

Rozdzial I .
Ogólna charakterystyka podatków

1. Pojecie i istota podatku………..5
2. Funkcje podatków. ………..6
3. Podstawa opodatkowania. ………..7
4. Stawki podatkowe. ………..9
5. Granice opodatkowania. ………..13


Rozdzial II.
Podatki i opłaty stanowiace dochody budżetów samorzadowych

1. Podatek rolny ………..17
2. Podatek lesny ………..20
3. Podatek od nieruchomosci………..21
4. Podatek od środków transportu……….24
5. Podatek od posiadanie psów………..26
6. Oplata targowa………..26
7. Oplata miejscowa………..26
8. Oplata skarbowa………....

Czytaj więcej

Podatek VAT w obrocie wewnatrzwspólnotowyn na przykładzie firmy XYZ


Wstęp……….5

Rozdzial 1.
Charakterystyka podatku VAT i jego harmonizacja w ramach UE

1.1. Pojecie, funkcje i rola podatków………. 7
1.2.Historia podatku VAT………. 9
1.3.System opodatkowania VAT………. 11
1.4. Podstawy harmonizacji podatków posrednich w UE i glówne zasady opodatkowania podatkiem VAT ……….14
1.5. Zasady stosowania dyrektyw unijnych………. 16


Rozdzial 2.
VAT w obrocie miedzynarodowym (transakcje wewnatrzwspólnotowe)

2.1. Wprowadzenie podatku vat w Polsce………. 19
2.2. Podatek w Polsce w kontekscie integracji Z Unia Europejska ……….21
2.3. Zasadnicze zmiany w systemie vat po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej………. 22
2.4...

Czytaj więcej

Podatek dochodowy jako źródło wpływów budżetowych na przykładzie urzedu skarbowego w XYZ


Wstęp.

Rozdzial 1.
Gospodarka budżetowa państwa.

1.1. Pojecie budżetu państwa i jego funkcje………..5
1.2. Zasady budżetowe………..14
1.3. Cechy budżetu państwa………..25


Rozdzial 2.
Dochody budżetowe a dochody podatkowe w Polsce.

2.1. Podzial dochodów budżetowych………..27
2.2. Podatek jako źródło dochodów budżetowych………..32


Rozdzial 3.
Podatek dochodowy na tle innych podatków.

3.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych………..50
3.2. Podatek dochodowy od osób prawnych………..69
3.3. Podatek dochodowy a wpływy ogólem w ujęciu statystycznym………..76


Rozdzial 4.
Ocena wpływów z tytułu podatków dochodowych na przykładzie Urzędu Skarb...

Czytaj więcej

Kontrola skarbowa i podatkowa jako reakcja wladz publicznych na zjawisko uchylania się od opodatkowania dochodów

Wstęp


Rozdzial 1.
Przyczyny uchylania się od opodatkowania


Rozdzial 2.
Kontrola jako jeden z elementów polityki fiskalnej państwa


Rozdzial 3.
Przeslanki skutecznosci kontroli prowadzonej przez organy wladzy publicznej


Podsumowanie

 
Czytaj więcej

Podatek VAT w polskim systemie podatkowym.


Wstęp………. 2

Rozdzial I
Zagadnienia wprowadzajace.

1.1. Definicja podatku………. 5
1.2. Klasyfikacja podatków………. 6


Rozdzial II
Polski podatek od towarów i uslug.

2.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania, zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe………. 9
2.2. Podmiot opodatkowania………. 14


Rozdzial III
Udział podatków posrednich w dochodach i wydatkach budżetowych w Polsce.


Rozdzial IV
VAT i akcyza w Unii Europejskiej- zarys harmonizacji.

4.1. Harmonizacja podatków posrednich w Unii Europejskiej……….22
4.2. Polski podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy w świetle przepisów unijnych………. 27


Rozdzial V
Znaczenie podatków posrednich dl...

Czytaj więcej

System opodatkowania małych i srednich przedsiebiorstw.


Wstęp………2

Rozdzial I
Funkcjonowanie małych i srednich przedsiebiorstw.

1.1. Definicja malego i sredniego przedsiębiorstwa………4
1.2. Stan sektora MSP w polskiej gospodarce………10
1.3. Bariery rozwoju MSP w Polsce w latach 2006 -2010………13


Rozdzial II
System podatkowy w Polsce.

2.1. Pojecie podatku i systemu podatkowego………27
2.2. Klasyfikacja podatków………33
2.3. Funkcje podatków………46
2.4. Możliwościi ograniczenia zwiazane z wyborem formy opodatkowania………47


Rozdzial III
Wybrane bezpośrednie formy opodatkowania przedsiebiorstw.

3.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych………51
3.2. Podatek CIT………57
3.3...

Czytaj więcej

Wpływ podatku od towarów i usług (VAT) na efektywnosc funkcjonowania przedsiębiorstwa


Wstęp………3

Rozdzial 1
Efektywność finansowa przedsiębiorstwa

1.1.Ocena efektywnosci przedsiębiorstwa……… 5
1.2.Czynniki wpływajace na efektywnosci gospodarowania……… 7
1.3.Wpływ obciazen podatkowych na dzialalnosc przedsiębiorstwa……… 12


Rozdzial 2
Podatek VAT w Polskim systemie podatkowym

2.1.Pojecie i znaczenie podatku VAT ………18
2.2.Rys historyczny podatku VAT w Polsce……… 21
2.3.Zasady naliczania podatku VAT ……… 25


Rozdzial 3
Funkcjonowanie podatku od towarów i uslug.

3.1.Podmiotowy zakres opodatkowania ………28
3.2.Czynnosci podlegajace opodatkowaniu podatkiem VAT……… 31
3.3.Wysokosc stawek podatku VAT……… 38


Rozdzial ...

Czytaj więcej

Udział i znaczenie podatku od nieruchomości w budżecie miasta XYZ.


Wstęp……….. 3

Rozdzial I
Miejsce podatku od nieruchomosci w polskim systemie podatków lokalnych

1.1. Geneza podatku od nieruchomosci……….. 4
1.2. Podatek od nieruchomosci na tle innych podatków w polskim systemie podatkowym……….. 12

Rozdzial II
Elementy konstrukcji podatku od nieruchomosci

2.1. Zakres podmiotowy ………..15
2.2. Przedmiot opodatkowania ………..19
2.3. Podstawa opodatkowania……….. 22
2.4. Wysokosc stawek podatkowych ………..27
2.5. Zwolnienia i ulgi ………..31

Rozdzial III
Znaczenie wpływów podatku od nieruchomosci w budżecie miasta Lublin w latach 2005-2010

3.1. Dane dotyczace arealu nieruchomosci na terenie miasta Lublina ………....

Czytaj więcej

Istota i znaczenie podatku dochodowego (CIT) w działalności przedsiębiorstwa


Wstęp………. 3

Rozdzial 1.
System podatkowy w Polsce

1.1. Definicja pojecie podatku………. 5
1.2. Elementy konstrukcji podatków………. 6
1.3. Funkcje podatków………. 11
1.4. Klasyfikacja podatków………. 13
1.5. Pojecie systemu podatkowego………. 16
1.6. Rewolucja polskiego systemu podatkowego………. 19
1.6.1. Okres państwa patrymonialnego i piastowskiego……….19
1.6.2. Podatki I Rzeczypospolitej………. 20
1.6.3. System podatkowy II Rzeczypospolitej………. 22
1.6.4. Polski system podatkowy w latach dziewiecdziesiatych XX wieku……….23


Rozdzial 2.
Konstrukcja podatku dochodowego od osób prawnych

2.1. Podmiot podatku………. 25
2.2. Przedmiot podatku ……….27
2...

Czytaj więcej

Uproszczone formy ewidencji podatkowych w małych przedsiębiorstwach


Wstęp………. 4

Rozdzial 1.
Charakterystyka małych przedsiebiorstw

1.1 Pojecie i klasyfikacja malego przedsiębiorstwa ……….6
1.2. Formy prawne małych i srednich przedsiebiorstw………. 13
1.3. Szanse i zagrozenia rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw……….17


Rozdzial 2.
Rodzaje rozliczeń działalności małych przedsiebiorstw

2.1. Podatkowa księga przychodów i rozchodów………. 28
2.2. Ryczalt ewidencjonowany………. 36
2.3. Karta podatkowa………. 41
2.4. Ocena obowiazujacych rozliczeń działalności małych firm……….48


Rozdzial 3.
Analiza róznych form opodatkowania na przykładzie wybranych podmiotów gospodarczych

3.1...

Czytaj więcej

Ceny transferowe jako narzędzie optymalizacji podatkowejWstęp……….. 4

Rozdzial I
Istota stosowania cen transferowych

1.2. Pojecie cen transferowych……….. 6
1.2. Znaczenie cen transferowych……….. 7
1.3. Ceny transferowe w świetle regulacji prawnych ………..9
1.4. Podmioty powiazane w stosunkach krajowych i miedzynarodowych……….. 10
1.5. Raje podatkowe……….. 11
1.6. Spólki typu offshore ………..18


Rozdzial II
Optymalizacja podatkowa z uzyciem cen transferowych

2.1. Ceny transferowe jako narzedzie planowania podatkowego……….. 22
2.2. Advance Pricing Agreement czyli Uprzednie Porozumienie Cenowe ………..25
2.3. Oszustwa podatkowe w przypadku cen transferowych ………..27


Rozdzial III
Techniki ustalania cen ...

Czytaj więcej

Podatek od nieruchomości w Polskim systemie podatków lokalnych na przykładzie Miasta XYZ w latach 2010 – 2013


Wstęp

Rozdzial I
Polski system podatkowy

1.1 Geneza podatku, pojecie i jego cechy
1.2 Elementy struktury podatku
1.3 Zastosowanie podatku w funkcjonowaniu państwa
1.4 Klasyfikacja podatków w Polskim systemie podatkowym
1.5 Podstawowe znaczenie systemu podatkowego


Rozdzial II
Podatek od nieruchomosci w Polskim systemie podatkowym

2.1 Pojecie i cechy podatków lokalnych
2.2 Definicja i rodzaje nieruchomosci jako przedmiotu opodatkowania
2.3 Podatek od nieruchomosci i jego struktura
2.3.1 Podmiot i przedmiot podlegajacy opodatkowaniu
2.3.2 Podstawa opodatkowania oraz stawki wystepujace w podatku od nieruchomosci
2.3...

Czytaj więcej

Procedury rozliczania VAT


Wstęp……….5

Rozdzial I
VAT w systemie podatkowym w Polsce……….7

1.1 Pojecie podatków
1.2 Geneza VAT
1.3 Dostosowanie Polski do unijnych przepisów o VAT
1.4 Istota i zasady VAT.


Rozdzial II
Prawna konstrukcja VAT……….27

2.1 Przedmiotowy zakres opodatkowania
2.2 Podmiotowy zakres opodatkowania
2.3 Stawki podatku i podstawy opodatkowania
2.4 Metody rozliczania VAT.


Rozdzial III
Zasady rozliczania vat na przykładzie spólki……….76

3.1 Obowiazki ewidencyjne podatnika, ewidencja zakupu i sprzedaży VAT
3.2 Deklaracje podatkowe jako podstawa rozliczania VAT
3.3 Dokumentacja i ewidencjonowanie VAT na przykładzie.


Zakończenie……….92
Bibliogr...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie firmy XYZ


Wstęp

Rozdzial I.
istota polityki fiskalnej i podatków w gospodarce

1.1.Rola i cele polityki fiskalnej
1.2.Charakterystyka podatków w gospodarce
1.3.Funkcje podatków w gospodarce
1.4.Klasyfikacja podatków
1.5.Istota podatków a polityka fiskalna


Rozdzial II.
Rola podatku dochodowego w dochodach budżetowych państwa

2.1.Dochody budżetowe
2.2...

Czytaj więcej

Obciazenia fiskalne osób fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza w Polsce


Wstęp

Rozdzial I
Działalność gospodarcza, pojecia, zasady

1.1 Pojecie działalności gospodarczej i terminów z nia zwiazanych
1.2 Warunki zezwalajace na wykonywanie działalności gospodarczej
1.3 Przedsiebiorca jako platnik
1.4 Zakres i formy opodatkowania


Rozdzial II
Ryczaltowe formy opodatkowania

2.1 Ryczaltowe formy opodatkowania
2.2 Karta podatkowa
2.3 Ryczalt od przychodów ewidencjonowanych


Rozdzial III
Opodatkowanie wedlug zasad ogólnych

3.1 Ogólna charakterystyka opodatkowania wedlug zasad ogólnych
3.2 Opodatkowanie wedlug skali podatkowej
3.3 Opodatkowanie wedlug podatku liniowego
3.4 Formy ewidencji


R...

Czytaj więcej

Wpływ rozwiazan podatkowych na funkcjonowanie przedsiebiorstw w Polsce


Wstęp………..3

Rozdzial 1.
System podatkowy i jego znacznie dla przedsiebiorstw w Polsce.

1.1. Podatki a polityka finansowa państwa………..6
1.2. Pojecie i rodzaje podatków………..11
1.3. Formy opodatkowania………..13
1.4. Zasady rozliczania i poboru podatków ………..17


Rozdzial 2.
Wpływ podatków bezposrednich na sytuacje finansowa przedsiebiorstw w Polsce.

2.1. Podatek dochodowy osób fizycznych………..22
2.2. Podatek dochodowy osób prawnych………..30
2.3. Udział podatków bezposrednich w dochodach, kosztach i zyskach przedsiebiorstw w kraju………..8


Rozdzial 3.
Wpływ podatków posrednich na sytuacje finansowa przedsiebiorstw w Polsce.

3.1...

Czytaj więcej

Formy opodatkowania przedsiebiorstw w Polsce (MSP).


Wstęp

Rozdzial I
Podatek jako podstawa kategorii ekonomiczno-prawnej.

1.1 Pojecie i klasyfikacja podatku.
1.2 Konstrukcja podatku
1.3 Zasady podatkowe
1.4 Funkcje podatku


Rozdzial II
Rodzaje podatków w polskim systemie podatkowym.

1.Podatki dochodowe ( opodatkowanie dochodu w Polsce)
1.1 Wprowadzenie
1.2 Podatki dochodowe od osób fizycznych ( podstawa prawna, podmiot podatku, przedmiot podatku, podstawa opodatkowania, stawki podatku, technika poboru podatku)
1.3 Podatki dochodowe od osób prawnych ( to samo)
2.Podatek o charakterze konsumpcyjnym ( Podatki pośrednie w Polsce)
2.1 Wprowadzenie
2...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich