Kategoria Podatki

Podatek od towarów i usług w Polsce na tle podatku VAT w innych krajach UE


Wstęp………3

Rozdzial I
Istota podatku i systemu podatkowego……… 5

1.1. Podstawowe pojecia zwiazane z podatkami ………6
1.2. System podatkowy – istota i rodzaje ………16


Rozdzial II
Geneza i rozwój unijnego systemu podatkowego ………21

2.1. Charakterystyka systemu podatkowego panstw Unii Europejskiej ………24
2.2. Znaczenie systemu podatkowego krajów Wspólnoty dla struktur Unii Europejskiej ………44


Rozdzial III
Podatek od towarów i usług w systemie podatkowym panstw Unii Europejskiej……… 49

3.1...

Czytaj więcej

Podatkowe źródła dochodów budżetu państwa w Polsce w latach 2002-2004.


Wstęp………3

Rozdzial I.

Budżet państwa w Polsce

1.1. Tryb opracowania budżetu………5
1.2. Równowaga budżetowa – deficyt budżetowy i dlug publiczny 7
1.3. Wydatki i dochody budżetu państwa………10
1.4. Funkcje budżetu państwa………14
1.5. Zasady budżetowe………15


Rozdzial II.
Podatkowe źródła budrzetu państwa

2.1. Podatki bezpośrednie………19
2.1.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych………19
2.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych………24
...

Czytaj więcej

Prawa kobiet do pracy w UE.


Wstęp………2

Rozdzial I……….4
Szczególna ochrona praw kobiet pracujacych w systemie europejkiej karty socjalnej………4

1. Analiza prawna gwarancji wynikajacych z art. 8 Karty………5
1.1.Gwarancje praw w kontekscie ochrony macierzynstwa………5
1.2. Gwarancje nie zwiazane bezposrednio z macierzynstwem………6
2. Gwarancje uzupelniajace wynikajace z prawa do pracy………7
3. Gwarancje pośrednie na rzecz kobiet pracujacych………9
4...

Czytaj więcej

System podatkowy na Litwie


Wprowadzenie………4

Rozdzial 1
Historyczny zarys formowania się podatków w latach 1990 – 2003………4

Rozdzial 2
Podstawowe cechy współczesnego systemu podatkowego na litwie………5

2.1 Podatek dochodowy od osób prawnych………6
2.2 Podatek dochodowy od osób fizycznych………7
2.3 Podatek akcyzowy………8
2.4 Podatek VAT………9
2.5 Podatek ubespieczenia społecznego (podatek do ZUS)………10
2.6 Podatek drogowy………14
2.7 Podatki majatkowe 14


Rozdzial 3
Róznice istniejace w systemach podatkowych litwy i ue oraz sposoby i terminy ich harmonizacji………15

3.1 Podzial i obciazenie podatkowe pracy i kapitału litwy oraz UE………16
3.2 Zasada nieupodatkowania inwestycji w UE………17
3...

Czytaj więcej

Przekształcenie podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów na ksiegi rachunkowe na przykładzie PPHU XYZ


Wstęp 4

Rozdzial I.
Zasady prowadzenia ewidencji w podatkowej ksiedze przychodów i rozchodów

1.1. Obowiazek prowadzenia i zalozenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów……….5
1.2. Budowa oraz sposób prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów………7
1.3. Ewidencje i rejestry zwiazane z podatkowa księga przychodów i rozchodów………16
1.4. Zamkniecie podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów – spis z natury………19


Rozdzial II.
Ksiegi rachunkowe

2.1. Obowiazek zakladania i prowadzenia ksiag rachunkowych………23
2.2. Zasady prawidlowej rachunkowości………25
2.3. Urzadzenia ksiegowe i ich wykorzystanie………30
2.4. Otwarcie, prowadzenie i zamkniecie ksiag rachunkowych ………37
2.5...

Czytaj więcej

Działalność instytucji celnych jako forma kontroli społecznej.


Wstęp

Rozdzial I.
Kontrola spoleczna

1.1 Pojecie kontroli społecznej
1.2 Kontrola spoleczna na poziomie makro i makro
1.3 Granice kontroli społecznej
1.4 Ewolucja kontroli społecznej
1.5 Problem kontroli w toku społecznej przemiany


Rozdzial II
Normy społeczne

2.1 Rola sankcji
2.2 Struktura spoleczna i anomia
2.3 Konflikty norm, dewiacja
2.4 Konformizm jako sposób przystosowania jednostki do spoleczenstwa
2.5 Innowacja i innowatorzy


Rozdzial III
Kontrola celna

3.1 Administracja celna
3.2 Minister wlasciwy do spraw finansów publicznych i jego kompetencje
3.3 Szef Sluzby celnej i jego kompetencje
3.4 Dyrektor Izby celnej i jego kompetencje
3...

Czytaj więcej

Podatki samorządowe na przykładzie gminy XYZ.


Wstęp………5

Rozdzial I.
Uwarunkowania spoleczno-gospodarcze gminy XYZ

1.1. Rys historyczny gminy Wijewo ……… 8
1.2. Rolnictwo i pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza………13
1.3. Demografia ………16
1.4. Rozmiar i struktura bezrobocia……… 20
1.5. Infrastruktura ekonomiczna i spoleczna gminy………25

Rozdzial II.
Budżet jako podstawa gospodarki finansowej gminy

2.1. Organy gminy i ich zadania……… 33
2.2. Procedura budżetowa ……… 41
2.3. Budżet gminy ……… 47
2.3.1. Dochody………49
2.3.2. Wydatki ………55

Rozdzial III.
Podatki samorządowe w budżecie gminy XYZ

3.1. Charakterystyka podatków ………58
3.2. Podatek rolny………67
3.3. Podatek lesny ………73
3.4. Podatek od nieruchomosci ……… 77
3.5...

Czytaj więcej

Wybór optymalnego opodatkowania podatkiem od towarów i usług dla małych i srednich przedsiebiorstw.


Wstęp ………3

Rozdzial I.
Regulacje prawne

1. Opodatkowanie dochodu osób fizycznych na zasadach ogólnych……… 7
2. Opodatkowanie przychodu osób fizycznych zryczaltowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiaganych przez osoby fizyczne 9
3. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług 11

Rozdzial II.
Czynniki wpływajace na wybór opodatkownaia podatkiem od towarów i uslug……… 14

1. Wielkosc przedsiewziecia z punktu widzenia korzysci z wyboru opodatkowania podatkiem VAT lub zwolnienia od tego podatku 14
2. Wybór branzy z punktu widzenia korzysci z opodatkowania podatkiem VAT lub wyboru zwolnienia od tego podatku 18

Rozdzial III.
Stosunek wysokosci przychodu do wysokosci ...

Czytaj więcej

Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.


Wstęp………4

Rozdzial I.
Ogólna charakterystyka podatku

1. Daniny publiczne………6
2. Podatki i systemy podatkowe na przelomie wieków………8

Rozdzial II.
System podatkowy w Polsce

1. Przedmiot i podmiot opodatkowania………13
1.1. Osoby fizyczne………13
1.2. Osoby prawne………16
2. Źródła przychodów ………25

Rozdzial III.
Zwolnienia, limity i ulgi w podatku dochodowym

1. Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe ………28
1.1. Osoby fizyczne………28
1.2. Osoby prawne………49
2. Limity i ulgi w podatku dochodowym……… 59
2.1. Podatkowe limity nie bedace ulgami………59
2.2. Odliczenia od podatku………61
2.3. Odliczenia od dochodu………67
3. Amortyzacja ………70
4. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku ………78

Rozdzial IV.
Lega...

Czytaj więcej

Ryczalty w systemie pobran podatkowych.Rozdzial 1.
Pojecie ryczaltu.

Rozdzial 2.
Rodzaje ryczaltów.

Rozdzial 3.
Wady i zalety opodatkowania ryczaltem.

 
Czytaj więcej

System opodatkowania w Polsce.


1. Wprowadzenie……… 4

2. Rodzaje podatków
2.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych……… 6
2.2. Podatek dochodowy od osób prawnych ………8
2.3. Podatek rolny ………9
2.4. Podatek konsumpcyjny ………10
2.5. Podatek obrotowy ………10
2.6. Podatek majatkowy ………10
2.7. Podatek od wlasnosci……… 11
2.8. Podatek od wynagrodzen……… 11
2.9. Podatek zryczaltowany……… 12
2.10. Podatek akcyzowy ………12
2.11 Podatek od spadków i darowizn ………12
2.12. Podatek od ponadnormatywnych wyplat wynagrodzen ………13
2.13. Podatek majatkowy ………14

3. Dochody i stawki podatkowe……… 15

4. Podatek od towarów i usług (VAT)
4.1. Mechanizm działania ………17
4.2. Kto jest podatnikiem VAT ………18
4.3. Co podlega opodatkowaniu……… 19
4.4...

Czytaj więcej

System podatkowy w Polsce.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Podstawowe informacje o systemie podatkowym………6

1. Co to jest podatek i czemu sluzy?………7
2. Zasady podatkowe………10
3. Reakcje podatników na obciazenia podatkowe………14

Rozdzial II.
Ewolucja systemu podatkowego w Polsce………17

1. System podatkowy Rzeczypospolitej szlacheckiej………17
2. System podatkowy II Rzeczypospolitej………19
3. System podatkowy Polski Ludowej………21
4. Reforma podatkowa w latach 90-tych……….23

Rozdzial III.
Podatek dochodowy od osób fizycznych – dyskusja………25

1. Spór o ‚Biala ksiege’………26
2. Liniowo, czy progresywnie?………28
3. Co za ulga………32
4. Gdy prezydent mówi – ‚nie’………35
5. Panstwo opiekuncze, a liberalizm gospodarczy………39
6...

Czytaj więcej

Podatek od spadków i darowizn.


Wstęp………1

Rozdzial I.
Teoria podatku………2

1.1. Pojecie i cechy podatku……… 4
1.2. Elementy konstrukcji podatku……… 7
1.3. Funkcje i cele podatków………15
1.4. System podatkowy i klasyfikacja podatków ………20

Rozdzial II.
Podatek od spadków i darowizn

2.1. Charakterystyka podatku……… 24
2.2. Ustawowe okreslenie przedmiotu podatku ………27
2.2.1. Darowizna w prawie cywilnym ………29
2.2.2. Testament jako forma rozrzadzenia majatkiem na wypadek smierci ………33
2.2.3. Spadek ………38
2.2.4. Nabycie wlasnosci rzeczy przez zasiedzenie ………43
2.2.5. Nabycie praw do wkladu oszczednosciowego na podstawie dyspozycji wkladcy na wypadek jego smierci……… 44
2.2.6...

Czytaj więcej

Karta podatkowa i jej udzial w strukturze podatków na przykladize US.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Karta podatkowa jako forma opodatkowania działalności gospodarczej

1.1. Zakres opodatkowania karta podatkowa ………5
1.2. Warunki uzyskania i korzystania z karty podatkowej………7
1.3. System ulg stosowanych w formie opodatkowania karta podatkowa………11
1.4. Utrata prawa do korzystania z karty podatkowej………13

Rozdzial II.
Zasady opodatkowania róznych form działalności karta podatkowa

2.1. Zakres i zasady ustalania karty podatkowej w działalności uslugowej i wytwórczo – uslugowej………19
2.2. Opodatkowanie karta podatkowa działalności handlowej………27
2.3. Inne rodzaje działalności 30

Rozdzial III.
Wielkosc i struktura wpływów podatkowych z tytułu karty podatkowej ...

Czytaj więcej

System podatkowy a przedsiebiorczosc.


Wstęp………. 4

Rozdzial I.
Podatki pośrednie

1.1. Podatek od towarów i usług VAT ……….8
1.1.1. Konstrukcja podatku VAT………. 11
1.1.2. Rozwiazania prawne o charakterze przejsciowym i czasowym ……….16
1.2. Podatek akcyzowy ……….18
1.2.1.Ogólna charakterystyka podatku akcyzowego ……….18
1.2.2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres podatku akcyzowego ……….19
1.2.3. Skala i stawki w podatku akcyzowym ……….22
1.3. Cla ……….24
1.3.1. Clo a polityka gospodarcza ……….24
1.3.2. Elementy kalkulacyjne………. 25
1.3.3. Oplaty celne ……….27

Rozdzial II.
Podatki bezpośrednie

2.1. Podatek dochodowy od osób prawnych………. 29
2.1.1. Ogólna charakterystyka podatku ……….29
2.1.2. Skala i stawki podatkowe ……….32
2.1.3...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich