Tematy Politologia Terroryzm

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Kwestia czeczenska w okresie prezydentury Wladimira Putina.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Czeczenia najslabsze ogniwo wielonarodowej rosyjskiej mozaiki.

1. Czeczenia w zarysię geografia, kultura i dzieje historyczne………9
2. Mala, zwycieska wojenka elementem kampanii wyborczej Wladmira Putina………16
3. Polityka czeczenizacji rozwiazaniem problemu czeczenskiego. Rosyjskie wycofanie się z Czeczenii………25


Rozdzial II.
Wpływ wojny na sprawy wewnetrzne Federacji Rosyjskiej.

1. Zagrozenie dla bezpieczenstwa państwa………31
2. Wzrost wpływów resortów silowych. Spadek prestizu oraz oslabienie armii federalnej w Czeczenii………42
3. Wzrost autorytaryzmu w Rosji………47


Rozdzial III.
Nie widziec, nie slyszec i nie mówic spolecznosc miedzynarodowa wobec konfliktu.

1. Metody i srodki walki w Czeczenii a miedzynarodowy system ochrony praw czlowieka………56
2. Czeczenia na tle stosunków Rosji z Unia Europejska………64
3. Czeczenia w stosunkach Rosji ze Stanami Zjednoczonymi………67


Zakończenie ………71
Bibliografia ………74
Summary ………85

 
Czytaj więcej

Historia terroryzmu.


Wstęp………4

Rozdzial I.
Podstawowe zagadnienia dotyczace terroryzmu.

1.Definicja terroryzmu………6
2.Geneza terroryzmu………8
3.Typologia terroryzmu………12


Rozdzial II.
Poczatki terroryzmu

1.Historia Assasynów………18
2.Historia Ninja………21
3.Historia Kamikadze………22


Rozdzial III.
Terroryzm wspólczesny.

1.Próba zdefiniowania terroryzmu wspólczesnego………28
2.Problem wyzwolenia Palestyny………30
3.Innowacyjna dzialalnosc terrorystyczna Al.-Kaidy………31
4.Czy terrorysci mogli zarobic na zamachach?………33
5.Terroryzm jako zagrozenie dla współczesnego swiata………35


Rozdzial IV.
Najistotniejsze zamachy terrorystyczne

1.Najbardziej znane ataki terrorystyczne………42
2.Wspólczesne organizacje terrorystyczne wedlug raportu Departamentu Stanu USA……….43

Zakończenie………46
Literatura


 
Czytaj więcej

Zjawisko terroryzmu i próby jego zwalczania. Aspekt pedagogiczny.


Wstęp i metodologia

Rozdzial 1
Podstawowe zagadnienia

1.1. Definicja i pochodzenie slowa terroryzm
1.2. Rodzaje terroryzmu
1.2.1. Terroryzm miedzynarodowy i wewnetrzny
1.2.2. Terroryzm polityczny
1.2.3. Inne rodzaje terroryzmu
1.3. Historia terroryzmu


Rozdzial 2
Terroryzm po II wojnie swiatowej

2.1. Swiat w obliczu zagrozen terrorystycznych
2.2. Wybrane organizacje terrorystyczne
2.2.1. Al -Kaida
2.2.2. Hamas
2.2.3. Hezbollah
2.2.4. Inne


Rozdzial 3
Aktualne sfery działalności terrorystów

3.1. Wspólczesny terroryzm przypisywany fundamentalistom islamskim
3.1.1. Hiszpania i zamach w Madrycie
3.1.2. Wielka Brytania i zamach w Londynie
3.1.3. USA – World Trade Center
3.1.4. Inne


Rozdzial 4
Pedagogika a terroryzm

4.1. Niektóre teorie wychowania
4.2. Szkoly koraniczne- medresy
4.3. Wychowanie terrorysty
4.4. Pranie mózgu


Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rycin
Oswiadczenie


 
Czytaj więcej

Wpływ konfliktu izraelsko – palestynskiego na bezpieczenstwo międzynarodowe XXI wieku.


Wstęp………2

Rozdzial I.
Konflikt izraelsko- palestynski

1.1. Geneza i przyczyny konfliktu bliskowschodniego………4
1.2. Etapy konfliktu izraelsko-arabskiego………7


Rozdzial II.
Spolecznosc miedzynarodowa wobec konfliktu izraelsko – palestynskiego

2.1. Rola USA w procesię pokojowym na Bliskim Wschodzie ………17
2.2. Działania Unii Europejskiej na rzecz zazegnania konfliktu………33
2.3. ONZ wobec konfliktu izraelsko-palestynskiegO……… 40


Rozdzial III.
Wpływ konfliktu izraelsko – palestynskego na bezpieczenstwo miedzynarodowe

3.1 Efektywność metod i środków oddzialywania spolecznosci miedzynarodowej………49
3.2. Perspektywy na przyszlosc………59


Zakończenie ………62
Biblografia ………63
Zalaczniki ………65


 
Czytaj więcej

Rosja Putina w polskiej prasię – ‚Dziennik’ i ‚Newsweek.’


Wstęp……….. 4
Rozdzial I

1. O wydawcy ………..7
2. O ‚Newsweeku’……….. 8
3. O ‚Dzienniku’ ………..10
3.1. ‚Europa Tygodnik Idei’……….. 13

Rozdzial II
1. Wladimir Putin u wladzy – demokrata czy autokrata? ………..16
1.1. Car Wladimir ………..23
1.2. Poparcie społeczne ………..29
2. System wladzy w Rosji Putina. ………..31
2.1. Doktryna ‚suwerennej demokracji’ ………..47

Rozdzial III
1.Rosja – odbudowa czy dalszy upadek mocarstwa? ………..51
2. Czy Rosja jest panstwem surowcowym?……….. 59
3. Relacje rosyjsko- amerykanskie……….. 64
4. Rosja – UE……….. 68
5. Stosunki rosyjsko- polskie ………..78

Rozdzial IV
1. Wyborczy maraton – od wyborów parlamentarnych do prezydenckich ………..88
2. Opozycja rosyjska ………..96
3. Nastepca Putina – Dmitrij Miedwiediew ………..99

Zakończenie……….. 105
Bibliografia……….. 112


 
Czytaj więcej

Wpływ reklamy politycznej na wyborców.


Wstęp……….4

Rozdzial I
Reklama polityczna

1.Typy reklam politycznych……….6
2. Telewizyjna i radiowa reklama polityczna……….13
3. Pojecie i typy politycznych reklam negatywnych……….17
4. Funkcje i wpływ reklam politycznych w kampanii wyborczej……….21


Rozdzial II
Zachowania wybrocze a wizerunek kandydata

1. Glówne podejscia do zachowan wyborczych……….25
2. Charakterystyka wyborcy……….29
3. Kandydat – struktura i typy wizerunku……….33
4. Kreowanie i zarzadzanie wizerunkiem kandydata……….38
5. Zjawisko widocznosci medialnej w zachowaniach aktorów politycznych i wyborców……….41


Rozdzial III
Mechanizmy i istota oddzialywania reklamy politycznej a zachowania wyborcze

1. Czynniki oddzialywania mediów na zachowania wyborcze……….44
2. Wpływ reklamy politycznej na preferencje wyborcze i zaufanie do polityków……….48
3. Determinanty aktywnosci politycznej……….51


Zakończenie……….56
Bibliografia……….59
Spis tabel……….61
Spis wykresów……….62
Spis rysunków……….63


 
Czytaj więcej

Polityka i działania wybranych panstw Unii Europejskiej wobec terroryzmu międzynarodowego w XXI wieku.Rozdzial I
Problemy teoretyczne

1.1 Definicja i problematyka terroryzmu……….. 7
1.2 Wspólczesne oblicze terroryzmu miedzynarodowego………..11
1.3 Rodzaje i podstawowe rozróznienie terroryzmu……….. 12
1.4 Metody zwalczania terroryzmu………..14

Rozdzial II
Najwazniejsze organizacje dzialajace w Europie

2.1 Terroryzm etniczno-niepodleglosciowy………..17
2.2.1 IRA- Irlandzka Armia Republikanska………..17
2.2.2 ETA- Baskonia i Wolnosc………..24
2.2 Terroryzm islamski………..29
2.2.1 Al-Kaida………..29
2.3 Terroryzm lewacki………..34
2.3.1 Czerwone Brygady………..34
2.3.2 Frakcja Czerwonej Armii ………..37

Rozdzial III
Działania wybranych panstw UE w walce z terroryzmem

3.2 Polityka Niemiec………..45
3.3 Polityka Wielkiej Brytanii………..46
3.4 Polityka Polski………..49


Zakończenie………..56
Bibliografia
Streszczenie


 
Czytaj więcej

Wpływ terroryzmu na turystyke


Wstęp, problematyka i cel pracy
1.1. Zakres tematyczny i cel pracy ………3
1.2. Problem i metody badan ………4
1.3. Przeglad literatury przedmiotu ………4
1.4. Uklad pracy ………5

Rozdzial 1.
Terroryzm

2.1. Definicje terroryzmu ………6
2.2. Rodzaje Terroryzmu ………10
2.2.1. Terroryzm miedzynarodowy ………10
2.2.2. Terroryzm krajowy ………11
2.2.3. Terroryzm polityczny ………12
2.2.4. Terroryzm Kryminalny………13
2.2.5. Terroryzm indywidualny i zbiorowy……… 13
2.3. Terroryzm ponowoczesny ……… 13
2.4. Wybrane organizacje terrorystyczne dzialajace w XXI wieku ……… 14
2.4.1. Hamas ………17
2.4.2. Hezbollah ……… 18
2.4.3. AL.-Kaida ……… 19
2.4.4. Kach ……… 21
2.4.5. Farc Ep ……… 21
2.4.6. Eta ……… 22
2.4.7. PPK ……… 24
2.5. Wybrane zamachy terrorystyczne wymierzone w turystów ……… 25


Rozdzial 2.
Rodzaje turystyki

3.1. Definicja turystyki ……… 37
3.2. Rodzaje turystyki ……… 38

Rozdzial 3.
Terroryzm w turystyce

4.1. Wpływ wydarzen z 11 wrzesnia 2001 roku na turystyke ……… 47
4.2. Wpływ zamachu w Nowym Jorku, na turystyke polska ……… 50
4.3. Turysci wobec zjawiska terroryzmu ……… 53
4.4. Charakterystyka badan ……… 71
4.5. Przeciwdzialanie terroryzmowi ……… 74
4.5.1. Działania Organizacji Narodów Zjednoczonych ……… 74
4.5.2. Działania Unii Europejskiej w zwalczaniu terroryzmu ………76
4.5.3. Zwalczanie terroryzmu w Polsce ……… 77

Podsumowanie ……… 81
Bibliografia……… 84
Spis tabel i rycin ……… 85
Aneks ……… 87


 
Czytaj więcej

Barak Obama jako przywódca polityczny.


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Podstawowe zagadnienia politologiczne.

1. Cechy osobowosci lidera politycznego………… 5
2. Pojecie przywództwa politycznego………… 7
3. Definicja pojecia władzy………… 10
4. Charyzma w swiecie polityki………..12
5. Wladza i jej charakterystyczne cechy………..14

Rozdzial II.
Zycie i droga polityczna Baracka Obamy

1. Sylwetka Baracka Obamy………… 16
1.1 Dziecinstwo. ………..16
1.2 Edukacja…………18
1.3.Kariera polityczna. ………..19
1.4 Zycie prywatne………… 20
2..Barack Obama jako symbol spoleczenstwa bezrasowego………..21
3. Barack Obama jako lider polityczny………… 23

Rozdzial III.
Barack Obama Prezydentem USA.

1. Prawybory w USA………..28
2.Kampania wyborcza 2008 w USA. ………..30
3.Notowania Baracka Obamy i Hilary Clinton………… 32
4.Wybory prezydenckie 2008 w USA…………33
Dzien 4 listopada 2008………..37
5. Pierwszy dzien Baracka Obamy………..39
6. Swiat Baracka Obamy – program, poglady………..42
7. 100 dni Baracka Obamy ………..43

Zakończenie………..47
Bibliografia.


 
Czytaj więcej

Zjawisko terroryzmu bombowego w Europie po zamachach z 11 wrzesnia 2001 roku.Wstęp ……… 4

Rozdzial I.
Charakterystyka ogólna zwiazana z tematyka terroryzmu

1. Definicje terroryzmu ……… 7
2. Podstawowe rozróznienia zjawisk podobnych ……… 14
3. Terroryzm bombowy ……… 18


Rozdzial II.
Typologia europejskiego terroryzmu bombowego

1. Terroryzm wewnetrzny i miedzynarodowy ……… 24
2. Terroryzm jako narzedzie walki ……… 33
3. Organizacje stosujace terroryzm bombowy ……… 39


Rozdzial III.
Funkcjonowanie organizacji terrorystycznych

1. Środki wykorzystywane przez organizacje ……… 48
1.1. Charakterystyka materialów wybuchowych ……… 52
2. Metody działania terrorystów wykorzystujacych materialy wybuchowe ……… 56


Rozdzial IV. Sposoby walki z terroryzmem bombowym w Europie

1. Organizacje powolane do rozpoznania, zwalczania i neutralizacji skutków zastosowania materialów wybuchowych ……… 64
2. Podstawowe regulacje prawne zwalczania terroryzmu w Europie ……… 73
3. Sposoby przeciwdziałania ……… 85


Zakończenie ……… 90
Bibliografia ……… 92
Streszczenie ……… 101


 
Czytaj więcej