Kategoria Politologia Terroryzm

Profilaktyka społeczna jako element systemu przeciwdziałania terroryzmowi

Rozdział 1
Terroryzm – charakterystyka zjawiska
      1.1. Terroryzm – definicje w świetle literatury przedmiotu……….4
1.2. Przyczyny i źródła terroryzmu……….6
1.3. Rodzaje terroryzmu……….8

Rozdział 2
Elementy systemu przeciwdziałania terroryzmowi
      2.1. Rozpoznanie……….15
2.2. Profilaktyka……….17
2.3. Walka z terroryzmem……….26
2.4. Minimalizowanie i likwidowanie skutków zamachów terrorystycznych……….27

Rozdział 3
Znaczenie profilaktyki społecznej w przeciwdziałaniu terroryzmowi
      3.1. Definicja i istota profilaktyki społecznej……….31
3.2. Cele profilaktyki społecznej……….31
3.3...

Czytaj więcej

Kwestia czeczenska w okresie prezydentury Wladimira Putina.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Czeczenia najslabsze ogniwo wielonarodowej rosyjskiej mozaiki.

1. Czeczenia w zarysię geografia, kultura i dzieje historyczne………9
2. Mala, zwycieska wojenka elementem kampanii wyborczej Wladmira Putina………16
3. Polityka czeczenizacji rozwiazaniem problemu czeczenskiego. Rosyjskie wycofanie się z Czeczenii………25


Rozdzial II.
Wpływ wojny na sprawy wewnetrzne Federacji Rosyjskiej.

1. Zagrozenie dla bezpieczenstwa państwa………31
2. Wzrost wpływów resortów silowych. Spadek prestizu oraz oslabienie armii federalnej w Czeczenii………42
3. Wzrost autorytaryzmu w Rosji………47


Rozdzial III.
Nie widziec, nie slysze...

Czytaj więcej

Historia terroryzmu.


Wstęp………4

Rozdzial I.
Podstawowe zagadnienia dotyczace terroryzmu.

1.Definicja terroryzmu………6
2.Geneza terroryzmu………8
3.Typologia terroryzmu………12


Rozdzial II.
Poczatki terroryzmu

1.Historia Assasynów………18
2.Historia Ninja………21
3.Historia Kamikadze………22


Rozdzial III.
Terroryzm wspólczesny.

1.Próba zdefiniowania terroryzmu wspólczesnego………28
2.Problem wyzwolenia Palestyny………30
3.Innowacyjna dzialalnosc terrorystyczna Al.-Kaidy………31
4.Czy terrorysci mogli zarobic na zamachach?………33
5.Terroryzm jako zagrozenie dla współczesnego swiata………35


Rozdzial IV.
Najistotniejsze zamachy terrorystyczne

1...

Czytaj więcej

Zjawisko terroryzmu i próby jego zwalczania. Aspekt pedagogiczny.


Wstęp i metodologia

Rozdzial 1
Podstawowe zagadnienia

1.1. Definicja i pochodzenie slowa terroryzm
1.2. Rodzaje terroryzmu
1.2.1. Terroryzm miedzynarodowy i wewnetrzny
1.2.2. Terroryzm polityczny
1.2.3. Inne rodzaje terroryzmu
1.3. Historia terroryzmu


Rozdzial 2
Terroryzm po II wojnie swiatowej

2.1. Swiat w obliczu zagrozen terrorystycznych
2.2. Wybrane organizacje terrorystyczne
2.2.1. Al -Kaida
2.2.2. Hamas
2.2.3. Hezbollah
2.2.4. Inne


Rozdzial 3
Aktualne sfery działalności terrorystów

3.1. Wspólczesny terroryzm przypisywany fundamentalistom islamskim
3.1.1. Hiszpania i zamach w Madrycie
3.1.2...

Czytaj więcej

Wpływ konfliktu izraelsko – palestynskiego na bezpieczenstwo międzynarodowe XXI wieku.


Wstęp………2

Rozdzial I.
Konflikt izraelsko- palestynski

1.1. Geneza i przyczyny konfliktu bliskowschodniego………4
1.2. Etapy konfliktu izraelsko-arabskiego………7


Rozdzial II.
Spolecznosc miedzynarodowa wobec konfliktu izraelsko – palestynskiego

2.1. Rola USA w procesię pokojowym na Bliskim Wschodzie ………17
2.2. Działania Unii Europejskiej na rzecz zazegnania konfliktu………33
2.3. ONZ wobec konfliktu izraelsko-palestynskiegO……… 40


Rozdzial III.
Wpływ konfliktu izraelsko – palestynskego na bezpieczenstwo miedzynarodowe

3.1 Efektywność metod i środków oddzialywania spolecznosci miedzynarodowej………49
3.2. Perspektywy na przyszlosc………59


Zakońc...

Czytaj więcej

Rosja Putina w polskiej prasię – ‚Dziennik’ i ‚Newsweek.’


Wstęp……….. 4
Rozdzial I

1. O wydawcy ………..7
2. O ‚Newsweeku’……….. 8
3. O ‚Dzienniku’ ………..10
3.1. ‚Europa Tygodnik Idei’……….. 13

Rozdzial II
1. Wladimir Putin u wladzy – demokrata czy autokrata? ………..16
1.1. Car Wladimir ………..23
1.2. Poparcie społeczne ………..29
2. System wladzy w Rosji Putina. ………..31
2.1. Doktryna ‚suwerennej demokracji’ ………..47

Rozdzial III
1.Rosja – odbudowa czy dalszy upadek mocarstwa? ………..51
2. Czy Rosja jest panstwem surowcowym?……….. 59
3. Relacje rosyjsko- amerykanskie……….. 64
4. Rosja – UE……….. 68
5. Stosunki rosyjsko- polskie ………..78

Rozdzial IV
1...

Czytaj więcej

Wpływ reklamy politycznej na wyborców.


Wstęp……….4

Rozdzial I
Reklama polityczna

1.Typy reklam politycznych……….6
2. Telewizyjna i radiowa reklama polityczna……….13
3. Pojecie i typy politycznych reklam negatywnych……….17
4. Funkcje i wpływ reklam politycznych w kampanii wyborczej……….21


Rozdzial II
Zachowania wybrocze a wizerunek kandydata

1. Glówne podejscia do zachowan wyborczych……….25
2. Charakterystyka wyborcy……….29
3. Kandydat – struktura i typy wizerunku……….33
4. Kreowanie i zarzadzanie wizerunkiem kandydata……….38
5. Zjawisko widocznosci medialnej w zachowaniach aktorów politycznych i wyborców……….41


Rozdzial III
Mechanizmy i istota oddzialywania reklamy politycznej a...

Czytaj więcej

Polityka i działania wybranych panstw Unii Europejskiej wobec terroryzmu międzynarodowego w XXI wieku.Rozdzial I
Problemy teoretyczne

1.1 Definicja i problematyka terroryzmu……….. 7
1.2 Wspólczesne oblicze terroryzmu miedzynarodowego………..11
1.3 Rodzaje i podstawowe rozróznienie terroryzmu……….. 12
1.4 Metody zwalczania terroryzmu………..14

Rozdzial II
Najwazniejsze organizacje dzialajace w Europie

2.1 Terroryzm etniczno-niepodleglosciowy………..17
2.2.1 IRA- Irlandzka Armia Republikanska………..17
2.2.2 ETA- Baskonia i Wolnosc………..24
2.2 Terroryzm islamski………..29
2.2.1 Al-Kaida………..29
2.3 Terroryzm lewacki………..34
2.3.1 Czerwone Brygady………..34
2.3.2 Frakcja Czerwonej Armii ………..37

Rozdzial III
Działania wybranych panstw UE w walce z terroryzmem

3...

Czytaj więcej

Wpływ terroryzmu na turystyke


Wstęp, problematyka i cel pracy
1.1. Zakres tematyczny i cel pracy ………3
1.2. Problem i metody badan ………4
1.3. Przeglad literatury przedmiotu ………4
1.4. Uklad pracy ………5

Rozdzial 1.
Terroryzm

2.1. Definicje terroryzmu ………6
2.2. Rodzaje Terroryzmu ………10
2.2.1. Terroryzm miedzynarodowy ………10
2.2.2. Terroryzm krajowy ………11
2.2.3. Terroryzm polityczny ………12
2.2.4. Terroryzm Kryminalny………13
2.2.5. Terroryzm indywidualny i zbiorowy……… 13
2.3. Terroryzm ponowoczesny ……… 13
2.4. Wybrane organizacje terrorystyczne dzialajace w XXI wieku ……… 14
2.4.1. Hamas ………17
2.4.2. Hezbollah ……… 18
2.4.3. AL.-Kaida ……… 19
2.4.4. Kach ……… 21
2.4.5...

Czytaj więcej

Barak Obama jako przywódca polityczny.


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Podstawowe zagadnienia politologiczne.

1. Cechy osobowosci lidera politycznego………… 5
2. Pojecie przywództwa politycznego………… 7
3. Definicja pojecia władzy………… 10
4. Charyzma w swiecie polityki………..12
5. Wladza i jej charakterystyczne cechy………..14

Rozdzial II.
Zycie i droga polityczna Baracka Obamy

1. Sylwetka Baracka Obamy………… 16
1.1 Dziecinstwo. ………..16
1.2 Edukacja…………18
1.3.Kariera polityczna. ………..19
1.4 Zycie prywatne………… 20
2..Barack Obama jako symbol spoleczenstwa bezrasowego………..21
3. Barack Obama jako lider polityczny………… 23

Rozdzial II...

Czytaj więcej

Zjawisko terroryzmu bombowego w Europie po zamachach z 11 wrzesnia 2001 roku.Wstęp ……… 4

Rozdzial I.
Charakterystyka ogólna zwiazana z tematyka terroryzmu

1. Definicje terroryzmu ……… 7
2. Podstawowe rozróznienia zjawisk podobnych ……… 14
3. Terroryzm bombowy ……… 18


Rozdzial II.
Typologia europejskiego terroryzmu bombowego

1. Terroryzm wewnetrzny i miedzynarodowy ……… 24
2. Terroryzm jako narzedzie walki ……… 33
3. Organizacje stosujace terroryzm bombowy ……… 39


Rozdzial III.
Funkcjonowanie organizacji terrorystycznych

1. Środki wykorzystywane przez organizacje ……… 48
1.1. Charakterystyka materialów wybuchowych ……… 52
2...

Czytaj więcej

Lech Kaczynski jako polityk.


Wstęp ………3

Rozdzial 1.
Srodowisko rodzinne i edukacyjne.

1.1. Dom rodzinny ………5
1.2. Edukacja ………8


Rozdzial 2.
Srodowisko polityczne .

2.1. Poczatki w polityce – podziemie ………10
2.2. Działalność polityczna do 2005 r. ………16


Rozdzial 3.
Prezydentura

3.1. Kampania wyborcza 2005 r. ………33
3.1.1. Elementy wizerunku Lecha Kaczynskiego ………33
3.1.2. Analiza wyników wyborów ………37
3.2. Charakterystyka rzadów Prawa i Sprawiedliwosci ………42
3.2.1. Kierunki dzialan prezydenta………42
3.2.2 .Polityka w ujęciu PiS ………44


Zakończenie ………64
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Walka z terroryzmem w polityce zagranicznej i bezpieczenstwa Stanów Zjednoczonych.


Wstęp………. 4

Rozdzial 1
Terroryzm studium zagadnienia

1.1. Pojecie terroryzmu miedzynarodowego ……….6
1.2. Formy i metody terroryzmu miedzynarodowego ……….10
1.3. Glówne organizacje terrorystyczne ……….13
1.4. Konkluzje……….20


Rozdzial 2
Kierunki polityki zagranicznej i bezpieczenstwa USA w przeciwdzialaniu i zwalczaniu terroryzmu miedzynarodowego po zakonczeniu zimnej do zamachu z 11 wrzesnia 2001 roku

2.1. Zmiany w ukladzie geopolitycznym w Europie i na swiecie przeslankami do redefinicji bezpieczenstwa miedzynarodowego ……….21
2.2. Pojawienie się nowych zródel zagrozen terrorystycznych ……….25
2.3...

Czytaj więcej

Republika Albanii – ksztaltowanie się systemu politycznego w latach 1991-2001.Wstęp……….. 1

Rozdzial I
Albania do roku 1991

1.1. Kształtowanie się narodu albanskiego ………..5
1.1.1. Iliryjskie korzenie ………..5
1.1.2. Wpływy Grecji ………..6
1.1.3. Prowincja rzymska ………..7
1.1.4. Rzady bizancjum……….. 8
1.1.5. Panowanie tureckie……….. 9
1.2. Wojny na Balkanach i utworzenie niezaleznej Albanii……….. 12
1.3. I Wojna Swiatowa, jej skutki dla narodu i państwa albanskiego ………..16
1.3.1. I Wojna Swiatowa i jej nastepstwa ………..16
1.3.2. Rzady Zogu i stosunki Albanii z Wlochami ………..17
1.4. Albania w czasię II Wojny Swiatowej……….. 21
1.4.1. Okupacja wloska ………..21
1.4.2. Okupacja niemiecka……….. 23
1.4.3. Problem Kosowa ………..24

Czytaj więcej

Cyberterroryzm jako zagrozenie XXI wieku.


Wstęp……….3

Cel pracy

Rozdzial I.
Charakterystyka cyberprzestrzeni i kierunki jej ewolucji……….7

1.1. Pojecie i zakres cyberprzestrzeni, cyberprzestepczosci i cyberterroryzmu.
1.2. Cyberprzestrzen jako obiekt ataków terrorystycznych.


Rozdzial II.
Technologiczne i organizacyjne……….20

Uwarunkowania bezpieczenstwa informacyjnego Polski w XXI wieku
2.1. Zarządzanie bezpieczenstwem informacyjnym w Polsce.
2.2. Bezpieczeństwo informacyjne w Krajach Unii Europejskiej.


Rozdzial III.
Finansowanie organizacji terrorystycznych………..36

1. Źródła finansowania terrorystów.
2...

Czytaj więcej

Cyberterroryzm – próba poznania tego zjawiska w kontekscie bezpieczenstwa państwa i jego mieszkanców.


Wstęp………3

Rozdzial I
Cyberterroryzm – fakt czy fikcja?………5

1.1. Pojecie cyberterroryzmu i cyberprzestepczosci
1.2. Istota cyberterroryzmu

Rozdzial II
Cyberprzestrzen………13

2.1. Definicja cyberprzestrzeni
2.2. Cyberprzestrzen jako obiekt ataków terrorystycznych
2.2.1. Definiowanie zagrozen w cyberprzestrzeni
2.2.2. Bezpieczeństwo informatyczne
2.2.3. Infrastruktura krytyczna a cyberprzestrzen
2.3. Problem hakerstwa i haktywizmu w cyberprzestrzeni

Rozdzial III
Cyberterroryzm jako nowa twarz terroryzmu………32

3.1. Niewidzialna grupa cyberterroryzmu
3.1.1. Terror w sieci – internet jako bron
3.1.2...

Czytaj więcej

Terroryzm islamski po wydarzeniach z 11 wrzesnia 2001 roku.


Wstęp …………. 3

Rozdzial I
Problemy globalne we wspólczesnej gospodarce swiatowej

1.1 Problemy globalne – pojecie oraz cechy…………. 5
1.2 Charakterystyka wybranych problemów globalnych…………. 7
1.2.1 Problem wyczerpywania zasobów…………. 7
1.2.2 Degradacja srodowiska naturalnego jako problem globalny…………. 10
1.2.3 Problem zadłużenia w gospodarce swiatowej…………. 13
1.2.4 Problem glodu współczesnego swiata…………. 15
1.3 Terroryzm jako najwieksze zagrozenie swiata wspólczesnego…………. 17
1.3.1 Wybrane definicje terroryzmu…………. 17
1.3.2 Historia terroryzmu…………. 19
1.3.3 Rodzaje i przyczyny zjawiska terroryzmu…………. 23

Rozdzial II
Wybrane organiza...

Czytaj więcej

Dyplomata wobec odmiennosci kulturowych mieszkańców Europy i Swiata.


Wstęp 4

Rozdzial 1.
Istota, rys historyczny, źródła prawa dyplomatycznego

1.1 Pojecie prawa dyplomatycznego……….. 6
1.2. Historia protokolu dyplomatycznego……….. 9
1.3. Źródła protokolu dyplomatycznego……….. 11
1.4. Istota protokolu dyplomatycznego……….. 13
1.5. Funkcje dyplomatyczne protokolu ………..16
1.5.1. Pojecie funkcji dyplomatycznych ………..16
1.5.2. Ewolucja funkcji ………..17
1.5.3. Rodzaje funkcji ………..20
1.5.3.1. Funkcja reprezentacyjna ………..20
1.5.3.2. Funkcja negocjacyjna ………..20
1.5.3.3 Funkcja informacyjna……….. 21
1.5.3.4.Funkcja promocyjna w dziedzinie stosunków politycznych, gospodarczych, kulturowych, naukowych ………....

Czytaj więcej

Działania administracyjne w zakresię bezpieczenstwa państwa.


Wstęp…………2

Rozdzial I
Funkcje i organizacja administracji publicznej w systemie kierowania bezpieczenstwem państwa.

1.1. Charakterystyka zagrozen bezpieczenstwa…………4
1.2. Przepisy prawne z zakresu bezpieczenstwa państwa…………6
1.3. Rodzaje decydentów z zakresu bezpieczenstwa w Polsce…………13


Rozdzial II
Obszary wspóldziałania organów administracji rzadowej z samorzadem terytorialnym w przedmiocie zapewnienia bezpieczenstwa i porzadku publicznego.

2.1. Organy zarządzania kryzysowego w Polsce…………20
2.2. Charakterystyka organów kolegialnych…………32
2.3. Rozwiazania instytucjonalne…………33
2.4. Stany nadzwyczajne…………35


Rozdzial III
Realizac...

Czytaj więcej

Status prezydenta w konstytucjach II i III RP.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Konstytucja Marcowa.

1.1. Wprowadzenie……….5
1.2. Zasady naczelne……….6
1.3. Status prezydenta……….9
1.4. Praktyka ustrojowa……….15


Rozdzial II.
Konstytucja Kwietniowa.

2.1. Wprowadzenie……….18
2.2. Zasady naczelne……….20
2.3. Status prezydenta……….22


Rozdzial III.
Prezydent w Polsce Ludowej.

3.1. Rola i zakres kompetencji prezydenta w świetle regulacji Malej Konstytucji z 1947 roku……….41
3.2. Przywrócenie urzedu prezydenta w 1989r……….52


Rozdzial IV.
Konstytucje III RP.

4.1. Prezydent w świetle rozwiazan i praktyki stosowania Malej Konstytucji z 1992r……….60
4.2. Konstytucja RP z 22 kwietnia 1997 r……….63
4.2.1...

Czytaj więcej

Kurdowie – naród zapomniany przez swiat.


Wstęp………2.

Rozdzial 1.
Geneza problemu kurdyjskiego.

1.1. Polozenie geopolityczne Kurdystanu
1.2. Pochodzenie Kurdów………9.
1.3. Historia Kurdów………11.
1.4. Konkluzje………18.

Rozdzial 2
Tozsamosc narodowa Kurdów

2.1. Jezyk Kurdów………19.
2.2. Religia Kurdów………25.
2.3. Kultura, tradycja i nauka………33.
2.4. Kurdowie jako mniejszosc narodowa……….38.
2.5. Konkluzje………44

Rozdzial 3.
Dazenia niepodleglosciowe kurdów.

3.1. Rola trybalizmu w dazeniach narodowotwórczych………45.
3.2. Dazenia niepodleglosciowe tureckich Kurdów………48.
3.3. Dazenia niepodleglosciowe irackich Kurdów………56.
3.4. Perspektywy powstania państwa kurdyjskiego………64.
3.5...

Czytaj więcej

Tradycja jarmarków Polski wschodniej na przykładzie miasta Leczna od czasów najdawniejszych po XX wiek


Wstęp………3

Rozdzial 1
Rozwój jarmarków na ziemiach polskich.

1.1. Handel na ziemiach polskich w okresie X – XII wieku………4
1.2. Handel na ziemiach polskich w okresie XIII – XV wieku………7
1.3. Handel w Rzeczypospolitej w okresie XVI – XVII wieku………9
1.4. Handel w okresie rozbiorów………12
1.5. Handel w Polsce powojennej………15

Rozdzial 2
Rys historyczny Lecznej.

2.1. Ziemie polskie, na których powstalo miasto Leczna………17
2.2. Lokalizacja Lecznej i jej rozwój do XVI wieku………20
2.3. Leczna w okresie XVII – XVIII wieku………23
2.4. Leczna w okresie XIX – XX wieku………26

Rozdzial 3
Jarmarki w Lecznej.

3...

Czytaj więcej

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczenstwa Unii Europejskiej w świetle Traktatu Lizbonskiego


Slowa kluczowe……….3
Streszczenie……….3
Wstęp……….4

Rozdzial 1
Unia Europejska jako aktor stosunków miedzynarodowych

1.1 Idea integracji Unii Europejskiej……….5
1.2 Rola miedzynarodowa Unii Europejskiej……….11
1.3 Stosunki zewnetrzne Unii Europejskiej……….14


Rozdzial 2
Geneza, cele i instrumenty wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczenstwa

2.1 Powstanie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczenstwa……….17
2.2 Zalozenia i cele Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczenstwa……….21
2.3 Instrumenty Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczenstwa ……….23


Rozdzial 3
Instytucje wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczen...

Czytaj więcej

Funkcje ustrojowe Sejmu RP.


Wstęp………6

Rozdzial I
Pozycja ustrojowa Sejmu RP

1.1. Rys historyczny ……… 6
1.2. Sejm w systemie trójpodzialu wladzy ……… 8
1.3. System wyborczy do Sejmu ……… 14
1.3.1. Zasada powszechnosci ……… 15
1.3.2. Zasada równości ……… 18
1.3.3. Zasada tajnosci ……… 20
1.3.4. Zasada bezposredniosci ……… 22
1.3.5. Inne zasady ……… 23
1.4. Kadencja i sposób funkcjonowania Sejmu RP ……… 24


Rozdzial II
Struktura organizacyjna Sejmu

2.1 Marszalek Sejmu ……… 26
2.2...

Czytaj więcej

Europejska Polityka Bezpieczenstwa i Obrony jako Instrument Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczenstwa – Udział Polski.


Wstęp………3

Rozdzial I
Kształtowanie EPBiO

1.1 Geneza Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczenstwa Unii Europejskiej………6
1.2 Europejska Polityka Bezpieczenstwa i Obrony jako instrument WPZiB……….15

Rozdzial II
Udział Polski w procesię kształtowania WPZiB oraz EPBiO

2.1 Struktury odpowiedzialne za realizacje WPZiB oraz EPBiO w Polsce………29
2.2 Strategia Bezpieczenstwa Polskiego jako stanowisko w kwestii WPZiB oraz EPBiO………32
2.3 Zaangazowanie Polski w WPZiB oraz EPBiO w praktyce………36

Rozdzial III
WPZiB oraz EPBiO wobec panstw zrzeszonych we Wspólnocie Niepodleglych Panstw

3.1 Partnerstwo strategiczne z Federacja Rosyjska………48
3...

Czytaj więcej

Federacja Rosyjska a Unia Europejska w okresie prezydentury Wladymira Putina.


Wstęp

Rozdzial I
Prezydentura Wladymira Putina w Rosji w latach 2000-2008

1. Historia Rosji do konca XX wieku
2. Zarys biografii Wladymira Putina
3. Charakterystyka prezydentury Wladymira Putina w latach 2000-2004 i 2004-2008
4. Priorytety prezydentury Wladymira Putina wobec Unii Europejskiej oraz cele w zakresię wzajemnej współpracy miedzy stronami


Rozdzial II
Rosja i Unia Europejska-pozycja polityczna i gospodarcza na swiecie w latach 2000-2008

1. Charakterystyka gospodarki Rosji oraz jej pozycji gospodarczej na swiecie w latach 2000-2008
2. Pozycja gospodarcza Unii Europejskiej na swiecie w latach 2000-2008
3...

Czytaj więcej

Budowa bezpieczenstwa narodowego Polski w ramach integracji z Europa.


Wstęp

Rozdzial I.
Bezpieczeństwo Polski w ujęciu historycznym

1.1. Przedstawienie podstawowych pojęćz zakresu bezpieczenstwa
1.2. Polska do 1945 roku
1.3. Polska w latach 1945-1989
1.4. Polska w procesię integracji ze wspólnotami europejskimi
1.4.1. Polska a Unia Europejska
1.4.2. Polska w NATO
1.4.3. Czlonkostwo Polski w Radzie Europy oraz Organizacji Wspólpracy Gospodarczej i Rozwoju

Rozdzial II.
Analiza i ocena bezpieczenstwa narodowego Polski po 1945 roku

2.1. Przedmiot i cel badan, problemy, hipotezy badawcze
2.2. Metody, narzedzia i techniki badawcze
2.3...

Czytaj więcej

Możliwościpojednania Korei Poludniowej i Korei Pólnocnej na tle politycznym i gospodarczym po wojnie Koreanskiej.


Wstęp

Rozdzial 1
Geneza rozpadu

1.1 Przyczyny konfliktu zbrojnego
1.2 Przebieg oraz konsekwencje wojny.


Rozdzial 2
Próby pojednania na przestrzeni dziesiecioleci

2.1 Wpływy sojuszników na sytuacje w Korei oraz stosunki polityczne obu panstw na przestrzeni dziesiecioleci
2.2 Potencjal i rozwój gospodarczy w latach 1990-2010


Rozdzial 3
Przyszłość Korei

3.1 Rozmowy szesciostronne
3.2 Zjednoczenie ratunkiem dla milionów

Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Polityczne podloze powstania państwa Izrael.


Wstęp

Rozdzial III
Polityczne podloze powstania państwa Izrael

3.1.Kulturowe (religia-spoiwo kulturowe, jezyk jidysz i hebrajski ,diaspora)
3.2. Etniczne (mix kulturowy ludnosci zydowskiej z calego swiata)
3.3. Etyczno-moralne po holokauscie (ogólny zarys calosci zagadnienia)


Rozdzial IV
Wojny Izraelsko-Palestynskie w latach 1956-2000

4.1.Konflikty izraelsko-arabskie do konca lat piecdziesiatych
4.2.Konflikty w latach szescdziesiatych
4.3.Konflikty arabsko-izraelskie wlatach siedemdziesiatych
4.4.Intifada


Zakończenie
Bibliografia

(Uwaga praca posiada jedynie dwa rozdzialy III i IV)

 
Czytaj więcej

Rosja w polityce bezpieczenstwa Kazachstanu.


Wstęp
Rozdzial I
Uwarunkowania stosunków kazachsko-rosyjskich

1 1. Historyczne
1.2. Prawne
1.3. Ekonomiczne
1.4. Militarne

Rozdzial II
Cele i kierunki zagrozenia bezpieczenstwa Kazachstanu i Rosji

2.1. Cele Kazachstanu
2.2. Cele Rosji
2.3. Kierunki polityki zagranicznej i bezpieczenstwa Kazachstan-USA, Kazachstan-Chiny

Rozdzial III
Wspólpraca wojskowa Kazachstanu

3.1. Z Rosja
3.2. Wspólpraca Kazachstanu z NATO
3.3. Wspólpraca z pozostalymi partnerami

Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Udział sil zbrojnych w zapewnieniu bezpieczenstwa wewnetrznego Polski.


Wstęp………..3

Rozdzial I
Rola i zadania Sil zbrojnych w zapewnieniu bezpieczenstwa wewnetrznego Polski………..6

1. Wsparcie policji w działania ch na rzecz bezpieczenstwa i porzadku publicznego
2. Działania wojska w sytuacjach kryzysowych na terenie kraju
3. Rola Sil Zbrojnych w zwalczaniu terroryzmu
4. Oczyszczanie terenów z materialów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego
5. Wojsko a stany nadzwyczajne w panstwie

Rozdzial II
Zadania rodzajów Sil Zbrojnych i samodzielnych formacji w zapewnieniu bezpieczenstwa wewnetrznego………..21

1. Zadania Wojsk Ladowych w zapewnieniu bezpieczenstwa na terenie Polski
2...

Czytaj więcej

Wybrane ruchy protestów współczesnego swiata


Wstęp………4

Rozdzial 1.
Ruchy społeczne

1.1. Pojecie i cechy ruchu społecznego ………6
1.2. Rodzaje ruchów spolecznych……… 12
1.3. Podzial ruchów społecznych z perspektywy czasowej……… 18
1.4. Pojecie i definicja protestu……… 31

Rozdzial 2.
Alterglobalizm i antyglobalizm jako przyklad ruchu protestu

2.1. Pojecie i geneza ruchu alterglobalizmu i antyglobalizmu……… 33
2.2. Koncepcje programowe……… 46
2.3. Organizacja i formy działania ……… 52

Rozdzial 3.
Przyklady protestów społecznych na przestrzeni ostatnich lat

3.1. Protesty w krajach arabskich……… 57
3.2. Protest paliwowy……… 61
3.3. Protest przeciwko porozumieniu ACTA……… 64

Zakończenie ………72

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo Europy w koncepcjach Unii Europejskiej i Organizacji Traktatu Pólnocnoatlantyckiego.


Wstęp………4

Rozdzial I
Koncepcja Unii Europejskiej- Europejska Polityka Bezpieczenstwa i Obrony

1.1 Geneza Europejskiej Polityki Bezpieczenstwa i Obrony………7
1.2 Instytucjonalizacja Europejskiej Polityki Bezpieczenstwa i Obrony………12
1.3 Funkcjonowanie Europejskiej Polityki Bezpieczenstwa i Obrony………22


Rozdzial II
Koncepcja Strategiczna Organizacji Traktatu Pólnocnoatlantyckiego

2.1 Geneza Koncepcji Strategicznej………26
2.2 Instytucjonalizacja Koncepcji Strategicznej………29
2.3 Funkcjonowanie Koncepcji Strategicznej………38


Rozdzial III
Wspólpraca Unii Europejskiej i Organizacji Traktatu Pólnocnoatlantyckiego

3.1 Wymiar przedmiotowy………44
3...

Czytaj więcej

Unia Europejska wobec problemu terroryzmuWstęp……….4

Rozdzial I.
Charakterystyka zjawiska terroryzmu……….6

1.1. Wprowadzenie
1.2. Rys historyczny terroryzmu
1.3. Pojecie terroryzmu
1.3.1. Glówne elementy definicji terroryzmu.
1.3.2. Klasyfikacja ruchów terrorystycznych.
1.4. Psychologia terroryzmu
1.5. Cele taktyczne organizacji terrorystycznych
1.6. Źródła i sposoby finansowania terroryzmu
1.7. Podsumowanie


Rozdzial II.
Terroryzm miedzynarodowy……….27

2.1. Wprowadzenie
2.2. Techniki i metody terrorystyczne
2.2.1. Organizacje grupy terrorystycznej
2.2.2. Zamachy bombowe
2.2.3. Porwania i uprowadzenia
2.2.4. Morderstwo polityczne
2.2.5. Bioterroryzm
2...

Czytaj więcej

Polityka Unii Europejskiej wobec uchodzców


Wstęp

Rozdzial I
Pojecie uchodzcy i prawa uchodzcy w prawie miedzynarodowym i praktyce miedzynarodowej.

1.1 Definicja pojecia ‚uchodzca’
1.2 Status uchodzcy
1.3 Prawa uchodzcy
1.4 Pojecie ‚uchodzcy’ a pojecia pokrewne i przeciwstawne

Rozdzial II
Ewolucja polityki UE dotyczacej uchodzców

2.1 Geneza polityki Unii Europejskiej wobec uchodzców
2.2 Uwspólnatawianie polityki Unii Europejskiej wobec uchodzców
2.3 W kierunku drugiego etapu wspólnej polityki azylowej

Rozdzial III
Realizacja i perspektywy rozwoju polityki UE wobec uchodzców

3.1 Sytuacja uchodzcy w państwach Unii Europejskiej.
3...

Czytaj więcej

Konflikty zbrojne w Czeczenii


Wstęp……….2

Rozdzial 1
Geneza problemu samostanowienia Czeczenii.

1.1. Polozenie geopolityczne Czeczenii……….4
1.2. Dazenia niepodleglosciowe Czeczenów w imperium rosyjskim……….6
1.3. Sytuacji Czeczenii w ZSRR……….15
1.4. Wpływ rozpadu ZSRR na samostanowienie Czeczenii……….18
1.5. Konkluzje……….23


Rozdzial 2
Czynniki destabilizujace Czeczenie.

2.1. Konflikty zbrojne w republice czeczenskiej……….25
2.2. Rozlam w ruchu separatystycznym……….32
2.3. Zaangazowanie zewnetrzne w Czeczenii……….40
2.4. Konkluzje……….50


Rozdzial 3
Czynniki stabilizujace Czeczenie.

3.1. Rola osrodka narodowego prezydenta D. Dudajewa……….52
3.2...

Czytaj więcej

Cyberterroryzm we wspólczesnym swiecie.


Wstęp………2

Rozdzial I
Podstawowe pojecia zwiazane z cyberterroryzmem.

1.1. Cyberprzestrzen………5
1.2. Bezpieczeństwo teleinformatyczne………8
1.3. Przestepczosc komputerowa………9
1.4. Cyberterroryzm………13


Rozdzial II
Prawne aspekty cyberprzestepczosci.

2.1. Strategia Bezpieczenstwa Narodowego RP………17
2.2. Cyberprzestepczosc w ustawodawstwie polskim………19
2.3. Prawo międzynarodowe wobec problemu przeciwdziałania finansowaniu działalności terrorystycznej………25


Rozdzial III
Charakterystyka dzialan terrorystycznych z wykorzystaniem cyberprzestrzeni.

3.1. Internet jako narzedzie komunikacji, propagandy i dezinformacji terrorystów………32
3.2...

Czytaj więcej

Afganistan jako wspólczesny opiumoland


Wstęp……….2

Rozdzial I
Historia i handel opium w poszczególnych państwach Azji.

1.1. Historia handlu opium – starozytne Chiny i Indie……….4
1.2. Historia Zlotego Trójkata……….18
1.3. Tworzenie się rynku opium Azji Centralnej……….24


Rozdzial II
Wspólczesny nielegalny rynek opium na swiecie.

2.1. Struktura rynku produkcji opium……….29
2.2. Glówne szlaki przemytu opium……….34
2.3. Rynek opium i heroiny poza krajami producentami……….44


Rozdzial III
Afganistan jako „opiumland”.

3.1. Historia produkcji opium w Afganistanie……….58
3.2. Uwarunkowania produkcji i rozwoju handlu opium w Afganistanie……….60
3.3...

Czytaj więcej

Transformacja polskiego systemu medialnego po 1989 roku.


Wstęp………..3

Rozdzial 1
System medialny w okresie PRL

1.1 Pojecie systemu medialnego i jego elementy skladniowe……….. 4
1.2 Obraz systemu medialnego w PRL……….. 7
1.3 Media jako temat rozmów przy Okraglym Stole………..10


Rozdzial 2
Glówne kierunki przemian systemu medialnego w Polsce po 1989 roku

2.1. Akty prawne zmieniajace system medialny……….. 15
2.2 Przemiany w polskiej prasie ………..17
2.3 Przeobrazenia w radiofonii i telewizji……….. 21
2.4. Powstanie Internetu……….. 26


Rozdzial 3
Wspólczesna struktura polskiego systemu medialnego

3.1 Prasa……….. 29
3.1.1 Dzienniki ………..30
3.1.2 Czasopisma……….. 30
3.1.3 Zmiany na rynku wydawniczym……….. 33

Czytaj więcej

Rola i pozycja Niemiec w Unii Europejskiej


Wprowadzenie

Rozdzial 1
Rola Niemiec w Unii Europejskiej

1.1. Rola Niemiec w Procesię Integracji Polski z Unia Europejska
1.2. Rola Niemiec w rozszerzeniu Unii Europejskiej
1.3. Miedzynarodowa rola Niemiec po zjednoczeniu


Rozdzial 2.
Miejsce Niemiec w instytucjach UE

Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Stanowisko Niemiec wobec reformy i poszerzenia UE ze szczególnym uwzglednieniem Polski.


Rozdzial 1.
Gospodarka Niemiec po upadku Muru Berlinskiego


Rozdzial 2.
Stanowisko Niemiec wobec poszerzenia UE o kraje Europy Srodkowej i Wschodniej


Rozdzial 3.
Ograniczenia wprowadzone przez Niemcy wobec nowych czlonków Unii Europejskiej


Rozdzial 4.
Przemiany spoleczno-gospodarcze Niemiec po rozszerzeniu Unii Europejskiej w 2004 roku


Rozdzial 5.
Wspólpraca Niemiec z krajami nowego sasiedztwa rozszerzonej Unii Europejskiej


Rozdzial 6.
Stanowisko Niemiec wobec aspiracji Polski do czlonkostwa w Unii Europejskiej


Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Systemy totalitarne XX wieku w Europie. Nazizm, Faszyzm, Komunizm.


Wstęp

Rozdzial 1.
Nazizm

Rozdzial 2.
Faszyzm

2.1. Narodziny ruchu faszystowskiego w Europie
2.2. Powstanie faszyzmu we Wloszech
2.3. Faszyzm w Niemczech
2.4. Ruch faszystowski w innych krajach


Rozdzial 3
Komunizm

3.1. Źródła filozoficzne komunizmu
3.2. Ideologia komunizmu i ruch komunistyczny
3.3. Praktyka komunizmu
3.4. Komunizm wspólczesnie


Podsumowanie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Rola Kosciola Katolickiego w ksztaltowaniu się Unii Europejskiej.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Tlo historyczne i społeczne

1.1 Pozycja Kosciola katolickiego w powojennej Europie Zachodniej………6
1.2 Kosciól i spoleczenstwo w latach 1945 – 1989 w Europie Srodkowej i Wschodniej………18
1.3 Katolicy swieccy wobec idei europejskiej………27


Rozdzial II.
Kosciól Katolicki jako uczestnik debaty integracyjnej

2.1 Oficjalne stanowisko Kosciola katolickiego wobec integracji………34
2.2 Instytucjonalne zaangazowanie Stolicy Apostolskiej w integracje europejska………50
2...

Czytaj więcej

Polityka wewnetrzna Federacji Rosyjskiej za prezydentury Wladimira Putina.


Wstęp………2

Rozdzial 1.
Charakterystyka Federacji Rosyjskiej

1.1 Uwarunkowania geograficzne i klimatyczne………4
1.2 Ludnosc i jezyk………6
1.3 Ustrój polityczny i podzial administracyjny……….11


Rozdzial 2
Ogólne informacje o Putinie

2.1. Dziecinstwo i lata mlodziencze………18
2.2. Kariera w KGB………19
2.3. Etap petersburski………21
2.4. Etap moskiewski………23


Rozdzial 3
Polityka gospodarcza za kadencji Putina

3.1. Sytuacja makroekonomiczna Federacji Rosyjskiej………31
3.2. Sektory gospodarki………39
3.3. Czynniki rosyjskiego wzrostu………46
3.4. Ograniczenia i hamulce wzrostu gospodarczego w Rosji………50
3.4.1. Niedostatek inwestycyjny……… 50
3.4.2...

Czytaj więcej

Polska wobec zjawiska terroryzmu morskiego.


Wstęp

Rozdzial I
Zjawisko terroryzmu w literaturze przedmiotu

1.1 Pojecie i rodzaje dzialan terrorystycznych
1.2 Geneza terroryzmu
1.3 Wspólczesne organizacje terrorystyczne
1.4 Geografia współczesnego terroryzmu
1.5 Charakterystyczne cechy, przyczyny i przejawy współczesnego terroryzmu


Rozdzial II
Terroryzm morski u progu XXI wieku

2.1 Pojecie i charakterystyczne cechy terroryzmu morskiego
2.2 Przyczyny terroryzmu morskiego
2.3 Skala wspólczesnych zagrozen terroryzmem morskim.


Rozdzial III
Polska wobec zjawiska terroryzmu morskiego

3...

Czytaj więcej

Wspólpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej przyklad Polski.


Wstęp

Rozdzial 1.
Geneza powstania oraz obszary współpracy Grupy Wyszehradzkiej

1.1 Rys historyczny
1.2 Ramy prawne porozumienia
1.3 Partnerstwo Wschodnie
1.3.1 Polityka Wschodnia realizowane jest w dwóch wymiarach – wspólpraca wielostronna i dwustronna.
1.3.2 Polityka Wschodnia realizowana w wymiarze wielostronnym.
1.3.3 Polityka Wschodnia realizowana w wymiarze dwustronnym.
1.4 Inicjatywa srodkowoeuropejska

Rozdzial 2.
Osiagniecia Grupy Wyszehradzkiej

2.1. Srodkowoeuropejska Umowa o Wolnym Handlu – CEFTA
2.1.1. Postanowienia Srodkowoeuropejskiej Umowy o Wolnym Handlu
2.1.2. Inwestycje zagraniczne Grupy Wyszehradzkiej na swiecie.
2...

Czytaj więcej

Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-2010


Wstęp……….3

Rozdzial I
Pozycja prawna Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

1. Okolicznosci towarzyszace podczas przemiany ustrojowej………. 4
2. Wprowadzenie wyborów powszechnych ……….7
3. Relacje Prezydent – Rzad ……….8
4.Instytucja kontrasygnaty i jej prawny charakter ……….10
5. Relacje Prezydent a wladza sadownicza ……….12
6. Stosunki glowy państwa z parlamentem ……….12
7. Prezydent oraz jego wpływ na polityke zagraniczna ……….13
8. Ratyfikacja ……….14
9. Sprawy bezpieczenstwa państwa oraz jego suwerennosci i obronnosci………. 15
10. Odpowiedzialnosc prawna Prezydenta RP ……….17
11. Kompetencje Prezydenta RP ……….18


Rozdzial II
Urzad Prezydenta R...

Czytaj więcej

Analiza porównawcza polskiego oraz wloskiego samorządu terytorialnego


Wstęp………..5

Rozdzial 1.
Idea samorzadnosci terytorialnej we wspólczesnych państwach europejskich.

1.1 Definicja samorządu terytorialnego………..7
1.2 Podstawowe zasady samorządu terytorialnego………..9
1.3 Wlasciwosci oraz zadania samorządu terytorialnego………..12
1.4 Samorzad terytorialny na tle Europejskiej Karty Samorzadu Lokalnego……….. 14
1.5 Statystyka NUTS – zestawienie jednostek terytorialnych……….. 15Rozdzial 2.
Samorzad terytorialny w Polsce.

2.1 Geneza samorządu terytorialnego w Polsce……….. 18
2.2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku jako dokument regulujacy polska demokracje lokalna……….. 21

2...

Czytaj więcej

Wspólpraca samorządu z organizacjami pozarzadowymi w latach 2007-2008 na przykładzie miasta Katowice.Wstęp ………… 5

Rozdzial I
Pojecia samorządu terytorialnego i organizacji pozarzadowych

1. Samorzad terytorialny ………… 6
2. Organizacje pozarzadowe – typologia, kierunki działalności ………… 11


Rozdzial II
Pojecie, cele i przesłanki wspólpracy

1. Pojecie współpracy ………… 24
2. Cele współpracy ………… 26
3. Przeslanki współpracy ………… 28
3.1. Zasada pomocniczosci ………… 28
3.2. Decentralizacja ………… 31


Rozdzial III
Podstawy prawne i formy wspólpracy

1. Podstawy prawne współpracy ………… 36
2. Formy współpracy ………… 39


Rozdzial IV
Wspólpraca miasta katowice z organizacjami pozrzadowymi w latach 2007-2008

1...

Czytaj więcej

Pozycja prezydenta w systemie polityczno – ustrojowym V Republiki Francuskiej


Wstęp

Rozdzial I
Powstanie V republiki Francuskiej

1.1. Narodziny V Republiki
1.2. Szef państwa w koncepcji ustrojowej Ch. de Gaulle’a


Rozdzial II
Sposób Powolywania Prezydenta Republiki

2.1. Wybory prezydenckie
2.2. Kadencja glowy państwa
2.3. Zastepowanie prezydenta
2.4. Odpowiedzialnosc prezydenta


Rozdzial III
Uprawnienia Prezydenta V Republiki

3.1. Kompetencje prezydenta w stosunku do wladzy wykonawczej
3.2. Uprawnienia szefa państwa odnoszace się do sil zbrojnych
3.3. Prezydent V Republiki a polityka zagraniczna
3.4. Uprawnienia prezydenta w stosunku do wladzy ustawodawczej


Rozdzial IV
Pozostale kompetencje prezydenta R...

Czytaj więcej

Mechanizm zdobywania wladzy we wspólczesnych kampaniach wyborczych (na przykładzie USA oraz Polski)


Wstęp …………1

Rozdzial I
Aspekty teoretyczne kampanii wyborczej

1.1 Definiowanie kampanii wyborczej …………4
1.2 Definiowanie marketingu politycznego …………8
1.3 Historyczna ewolucja kampanii wyborczych …………18
1.4 Metody prowadzenia kampanii wyborczych. Ujecie przedmiotowe i podmiotowe………… 21

Rozdzial II
Analiza rynku politycznego

2.1 Rynek polityczny …………25
2.2 Rozmiar i charakter rynku wyborczego………… 31
2.3 Metody badania rynku politycznego …………34
2.4 Metody badania rynku politycznego w USA …………39
2.5 Badania opinii publicznej i jej historia …………41
2.6 Public relations………… 43
2.7 Badania polskiego rynku politycznego w 1990 i 1995 roku …………44

Ro...

Czytaj więcej

System partyjny Szwecji


Wstęp………..1

Rozdzial 1
Pojecie partii politycznej j systemu partyjnego

1. Pojecie partii politycznej……….. 5
2. Typy partii politycznych……….. 11
3. Funkcje partii politycznych ……….. 16
4. Pojecie systemu partyjnego……….. 19
5. System partyjny a system polityczny ………..20
6 Typologia sy stemów partyjnych ………..24

Rozdzial 2
Kształtowanie się systemu partyjnego w Szwecji

1. Zmiany ustroju politycznego ………..32
2. Walka miedzy liberalizmem i konserwatyzmem……….. 36
3. Powstanie nowoczesnych partii politycznych……….. 41
4. Dominacja Socjaldemokracji w systemie politycznym ………..46
5. Dwoblokowy system partyjny……….. 58

Rozdzial 3
Szwedzkie par...

Czytaj więcej

Wywieranie wpływu na opinie publiczna jako element funkcjonowania spoleczenstwa

Wstęp………..3

Rozdzial 1
Opinia publiczna – ujecie teoretyczne

1. Pojecie opinii publicznej ………..6
2. Funkcje opinii publicznej………..11
3 Czynniki kształtujące opinie publiczna……….. 13

Rozdzial II
Marketing polityczny

1. Zjawisko marketingu politycznego……….. 18
2. Marketing polityczny a marketing wyborczy……….. 20
3. Reklama polityczna ………..25

Rozdzial III
Wywieranie wpływu na publicznosc

1. Rola mediów we wspólczesnym swiecie……….. 30
2. Wywieranie wpływu poprzez reklame ………..32
3. Manipulowanie publicznoscia przez reguly psychologiczne……….. 35
4. Socjotechnika jako narzedzie wpływu……….. 40

Zakończenie ………..44
Bibliografia……….. 46
M...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie systemów politycznych Estonii, Litwy i Lotwy


Wstęp………..3

Rozdzial 1
Dazenia niepodleglosciowe Estonii, Litwy i Lotwy.

1.1 Niepodlegla Estonia…………5
1.2 Niepodleglosc Litwy…………8
1.3 Niepodleglosc Lotwy…………11

Rozdzial 2
Podstawowe instytucje polityczne Estonii.

2.1 Pozycja glowy państwa…………13
2.2 Pozycja rzadu Republiki Estonskiej…………17
2.3 Pozycja parlamentu Republiki Estonskiej…………21

Rozdzial 3
Podstawowe instytucje polityczne Litwy.

3.1 Pozycja glowy państwa Republiki Litewskiej…………26
3.2 Pozycja rzadu Republiki Litewskiej…………29
3.3 Pozycja parlamentu Republiki Litewskiej…………32

Rozdzial 4
Podstawowe instytucje polityczne Lotwy.

4.1 Pozycja glowy państwa Republiki Lotewskiej…………36
4...

Czytaj więcej

Zamachy na polityków jako forma terroryzmu politycznego.


Wstęp ………..3

Rozdzial 1
Podstawy terroryzmu

1.1 Próba definicji terroryzmu……….. 5
1.2 Rodzaje terroryzmu ze szczególnym uwzglednieniem terroryzmu politycznego ………..9
1.3 Wspólpraca organizacji terrorystycznych ………..14

Rozdzial 2
Historia zamachów na polityków

2.1 Zamachy na polityków w ujęciu historycznym, przyczyny oraz przyklady zamachów ………..16
2.2 Organizacje oraz osoby organizujace zamachy na polityków ………..18
2.3 Cele organizacji oraz osób organizujacych zamachy na polityków ………..23

Rozdzial 3
Problem zamachów dzis (XX w.)

3.1 Sposoby zamachowców ………..25
3.2 Omówienie wybranych zamachów ………..30
3...

Czytaj więcej

System prezydencki Stanów Zjednoczonych i Republiki Francuskiej (analiza porównawcza).


Wstęp………..3

Rozdzial 1.
Instytucja glowy państwa w stanach Zjednoczonych

1.1. Historia urzedu prezydenta USA………..5
1.2. Pozycja konstytucyjno – prawna i rzeczywista glowy państwa w USA ………..8
1.3. Wybory prezydenckie ………..12
1.4. Uprawnienia glowy państwa w USA ………..18
1.5. Odpowiedzialnosc prezydenta ………..22

Rozdzial 2.
Wybory prezydenckie w 2004 roku

2.1. Kampania wyborcza……….. 24
2.2. Przebieg wyborów prezydenckich……….. 28
2.3. Wygrana Busha ………..31

Rozdzial 3.
System prezydencki w Republice Francuskiej

3.1. Geneza prezydentury we Francji ………..35
3.2. Wybory prezydenckie……….. 38
3.3. Pozycj a ustrój owa glowy państwa……….. 42
3.4...

Czytaj więcej

Liga republikanska w polskim życiu politycznym

Wstęp…………1

Rozdzial I.
Pojecie partii i systemu partyjnego

1. Pochodzenie slowa ‚partia’………… 6
2. Historyczny rozwój partii politycznych………… 8
3. Elementy pojecia ‚partia polityczna’………… 10
4. Pojecie systemu partyjnego …………15
5. Typologia systemów partyjnych …………17
6. System partyjny w Polsce …………20

Rozdzial II.
Geneza Ligi Republikanskiej

1. Niezalezne Zrzeszenie Studentów………… 25
A. Przed Sierpniem’ 80 …………25
B. Poczatki …………26
C. Rejestracja i pierwszy zjazd………… 27
D. Podziemie. Lata 1981-1989 …………30
2. Poczatki stowarzyszenia………… 32
3. Rejestracja …………34

Rozdzial III.
Organizacja i baza czlonkowska Ligi Republikanskiej

1...

Czytaj więcej

Socjaldemokracja szwedzka we wspólczesnych czasach.Wstęp………… 4

Rozdzial I.
Rys historyczny

1. Geneza Socjaldemokracji w Szwecji ………… 8
2. Ideologiczny rozwój Socjaldemokratów………… 25
3. Struktura i organizacja Szwedzkiej Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej…………. 29
a) Organizacja SAP ………… 29
b) Baza spoleczna SAP ………… 32
c) Struktura partii ………… 34
d) Finansowanie partii …………37

Rozdzial II.
Problemy gospodarcze w ostatnich kampaniach wyborczych

1. Polityka gospodarcza ………… 38
2. Polityka przemyslowa ………… 43
3. Budownictwo mieszkaniowe………… 46
4. Polityka rolna …………49
5. Polityka ekologiczna …………53
6. Walka z bezrobociem …………57
7. Polityka finansowa i podatkowa ………… 65
8...

Czytaj więcej

Konflikt flamandzko-walonski w Belgii


Wstęp……….3

1.Rozdzial 1.
Zarys historii Belgii.
Geneza konfliktu flamandzko-walonskiego……….5

2. Rozdzial 2.

Przemiany……….19

Zakończenie……….28
Bibliografia……….29

 
Czytaj więcej

Polityka zatrudnienia Unii Europejskiej oraz jej znaczenie dla aktywizacji rynku pracy, przyklad Polski.


Wstęp

Rozdzial I.
Unijna polityka zatrudnienia.

1.1 Geneza i ewolucja polityki zatrudnienia UE.
1.2 Podstawy instytucjonalne unijnej polityki zatrudnienia.
1.3 Cele i instrumenty polityki zatrudnienia.
1.4 Europejska Strategia Zatrudnienia.


Rozdzial II.
Polski rynek pracy w okresie przedakcesyjnym.

2.1 Diagnoza sytuacji na polskim rynku pracy na przelomie XX i XXI w.
2.2 Polska polityka zatrudnienia.
2.3 Regulacje prawne i organizacja rynku pracy w Polsce.
2.4 Wyniki negocjacji akcesyjnych w obszarach.


Rozdzial III.
Implementacja polityki zatrudnienia UE w Polsce.

3...

Czytaj więcej

Problem terroryzmu w Europie, ze szczególnym uwzglednieniem dzialan UE na rzecz walki z nim w latach 2001-2010


Wykaz skrótów…………. 4

Wstęp…………. 6

Rozdzial I
Charakterystyka zjawiska terroryzmu

1.1. Terroryzm- problemy definicyjne…………. 8
1.2. Historia rozwoju terroryzmu ………….13
1.3. Źródła terroryzmu ………….19
1.4. Rodzaje terroryzmu ………….23
1.5. Medialnosc terroryzmu…………. 27


Rozdzial II
Przyklady terroryzmu w Europie

2.1. Terroryzm separatystyczny ………….32
2.1.1. Irlandzka Armia Republikanska (IRA) ………….32
2.1.2. Ojczyzna Basków i Wolnosc (ETA) ………….35
2.2. Terroryzm skrajnie prawicowy ………….38
2.2.1. Anders Brevik- zamachowca z Norwegii…………. 38
2.2.2. Frakcja Brunatnej Armii ………….41
2.3. Terroryzm lewacki ………….44
2.3.1...

Czytaj więcej

Idea państwa w klasycznej i wspólczesnej mysli liberalnej


Wstęp……….6

Rozdzial I
Geneza oraz glówne zalozenia liberalizmu klasycznego i wspólczesnego

1. Powstanie i rozwój liberalizmu………. 9
1.1. Źródła liberalizmu ……….9
1.2. Historyczne stadia ewolucji liberalizmu………. 11
1.3. Klasyfikacja glównych nurtów liberalizmu………. 13
2. Podstawowe zalozenia liberalnej mysli politycznej i ich ewolucja
2.1. Jednostka………. 17
2.2. Wolnosc ……….20
2.3. Sprawiedliwosc ……….22
2.4. Racjonalizm ……….25
2.5. Wlasnosc………. 28


Rozdzial II
Pojecie państwa, jego typologie, funkcje i organizacja, a idea państwa w mysli liberalnej

1. Instytucja państwa w teorii polityki ……….32
1.1...

Czytaj więcej

Fenomen Solidarnosci- ewolucja czy rewolucja?


Wstęp……….3

Rozdzial I.
‚Nie ma wolnosci bez ‚Solidarnosci’

1. Zle dobrego poczatki……….4
2. Opozycja przed Sierpniem ‘80……….4
3. Powstanie NSZZ ‚Solidarnosc’……….5


Rozdzial II.
Wiec co to bylo?

1. Charakter działalności opozycyjnej przed 1980 rokiem……….5
2. Sierpien ’80, czyli’S’od podszewki……….6


Rozdzial III.
Ewolucja – transformacja -konsekwencje……….7

Zakończenie……….9
Bibliografia……….10

 
Czytaj więcej

Mitteleuropa &211; niemiecki sen o potedze. Plany zdobycia hegemonii nad Europa Srodkowa. Od wizji zjednoczenia Niemiec do mysli F. Naumanna.


Wstęp………3


Definicja Mitteleuropy………4
Koncepcje Mitteleuropy w XIX wieku………5
Mysl Fryderyka Naumanna………6

Zakończenie………9
Bibliografia………10

 
Czytaj więcej

Przetwornice hydrokinetyczne pojazdów usytkowych, stosowane do napedu i hamowania
Przetwornice hydrokinetyczne pojazdów usytkowych, stosowane do napedu i hamowania – Gotowe wzory i przykladowe prace: magisterskie, licencjackie, inzynierskie, dyplomowe. – PraceDyplomowe.edu.pl™

Czytaj więcej

Terroryzm lewicowy we Wloszech.


Wstęp

Rozdzial I.
Terroryzm

1. Istota i definiowanie 6
2. Doswiadczenia historyczne 9
3. Wlochy Kraj i ludzie
4. Sytuacja Wloch w latach 1968-1990


Rozdzial II.
Wybrane organizacje terrorystyczne dzialajace na terenie Wloszech

1. ‚Czerwone brygady’
2. ’22 Pazdziernika’
3. ‚Wladza robotnicza’


Rozdzial III.
Działalność terrorystyczna i najslynniejsze ataki terrorystyczne

1. Działalność terrorystyczna
2. Porwanie Aldo moro


Rozdzial IV.
Walka z terroryzmem

1. Działania operacyjne
2. Działania polityczne
3. Wspólpraca miedzynarodowa


Zakończenie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Niedozwolone srodki szkodzenia nieprzyjacielowi podczas konfliktu zbrojnego w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego


Wstęp

Rozdzial 1
Pojecie i istota konfliktu zbrojnego

1.1. Pojecie sporu miedzynarodowego
1.2. Pojecie konfliktu zbrojnego, uzycie sily
1.3. Rozpoczecie i zakonczenie konfliktu zbrojnego
1.4. Konflikty zbrojne nie majace charakteru miedzynarodowego

Rozdzial 2.
Geneza miedzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych

2.1.Deklaracja w sprawie pocisków wybuchajacych malego kalibru- z dnia 29 listopada 1868r.
2.2.Konwencje haskie
2.3.Konwencje genewskie oraz Protokoly Dodatkowe do Konwencji Genewskich
2.4. Pakt Brianda-Kelloga
2.5.Karta Narodów Zjednoczonych
2.6.Miedzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyza (MKCK)

Rozdzial 3
Ograniczenia dotycza...

Czytaj więcej

Prawnomiędzynarodowe formy przeciwdziałania terroryzmowi lotniczemu.


Wykaz skrótów……….. 3
Wstęp……….. 4

Rozdzial 1
Geneza i rozwój terroryzmu lotniczego

1.1. Rozwój terroryzmu lotniczego……….. 6
1.2. Próba zdefiniowania pojecia terroryzmu lotniczego ………..11
1.3. Znamiona czynów godzacych w bezpieczenstwo miedzynarodowe. ………..16


Rozdzial 2
Rozwój przepisów prawnomiedzynarodowych dotyczacych zwalczania terroryzmu lotniczego……….. 23

2.1. Działania Organizacji Narodów Zjednoczonych……….. 23
2.2. Działania Miedzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego……….. 27
2.2.1. Konwencja Tokijska ………..28
2.2.2. Konwencja Haska ………..32
2.2.3. Konwencja Montrealska ………..38
2.3. Umowy dwustronne ………..43


Rozdzial ...

Czytaj więcej

Działalność Stronnictwa Demokrtycznego


Wstęp ………..3

Rozdzial 1.
Historyczne uwarunkowania działalności Stronnictwa Demokratycznego

1.1. Geneza i poczatki działalności SD……….. 6
1.2. Rozlam Stronnictwa Demokratycznego – funkcjonowanie Stronnictwa Polskiej Demokracji……….. 11
1.3. Najwazniejsi dzialacze Stronnictwa Demokratycznego ………..14


Rozdzial 2.
Prasa Stronnictwa Demokratycznego w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

2.1. Poczatki rozwoju prasy oraz okres jej stabilizacji……….. 22
2.2. Lata zmniejszonej aktywnosci Stronnictwa Demokratycznego i ich wpływ na rozwój prasy……….. 30
2.3. Prasa w okresie odbudowy pozycji Stronnictwa Demokratycznego……….. 34


Rozdzial 3.
Znaczen...

Czytaj więcej

Leszek Miller jako przywódca nowoczesnej lewicy


Wstęp

Rozdzial I
Pojecie przywództwa politycznego

1.1 Etymologia pojecia przywództwa politycznego
1.2 Typologia pojecia przywództwa politycznego
1.3 Wspólczesne przywództwo polityczne


Rozdzial II
Lewica na swiecie i w Polsce

1.1 Definiowanie lewicowosci
1.2 Nowoczesna lewica na swiecie
1.3 Lewica w Polsce i jej perspektywy


Rozdzial III
Działalność polityczna Leszka Millera

3.1 Rodowód polityczny
3.2 Rola Leszka Millera w budowaniu nowoczesnej lewicy
3.3 Kryzys kariery i powrót do polityki


Rozdzial IV
Przywództwo polityczne Leszka Millera

4.1 Analiza ukladu sil politycznych w Polsce
4.2 Sytuacja lewicy w Polsce
4...

Czytaj więcej

Cyberterroryzm jako glówne zagrozenie XXI wieku


Wstęp

Rozdzial I
Charakterystyka cyberprzestrzeni, pojecia oraz definicje zwiazane z siecia Internet

1.1 Cyberprzestrzen – jej poczatki i glówne zagrozenia
1.2 Definicje zwiazane z cyberterroryzmem oraz cyberprzestepczoscia


Rozdzial II
Bezpieczeństwo sieci Internet w Polsce i Unii Europejskiej

2.1 Bezpieczeństwo sieci Internet w wybranych krajach Unii Europejskiej
2.2 Bezpieczeństwo sieci Internet w Polsce


Rozdzial III
Przyklady działalności kryminalnej w sieci

3.1 Sylwetki osób zwiazanych z cyberterroryzmem i cyberprzestepczoscia
3.2 Wybrane akty działalności przestepczej w obszarze polskiej sieci Internet


Zakończenie
Bibli...

Czytaj więcej

Wizerunek Lecha Kaczynskiego

Wstęp

Rozdzial 1
Srodowisko rodzinne i edukacyjne

1.1. Dom rodzinny
1.2. Edukacja


Rozdzial 2
Srodowisko polityczne

2.1. Poczatki w polityce. Podziemie w okupowanym kraju
2.2. Działalność polityczna do 2005 r.


Rozdzial 3
Prezydentura Lecha Kaczynskiego

3.1. Kampania wyborcza w roku 2005
3.1.1. Elementy wizerunku Lecha Kaczynskiego
3.1.2. Analiza wyników wyborów
3.2. Charakterystyka rzadów Prawa i Sprawiedliwosci za czasów prezydentury Lecha Kaczynskiego
3.2.1. Kierunki dzialan Prezydenta Lecha Kaczynskiego
3.2.2. Polityka w ujęciu PiS


Rozdzial 4
Katastrofa smolenska

Zakończenie
Spis fotografii
Bibliograf...

Czytaj więcej

Istota terroryzmu – problemy i zagadnienia teoretyczne.


Wstęp………. 3

Rozdzial I
Istota terroryzmu – problemy i zagadnienia teoretyczne.

1.1. Terroryzm, zjawisko terroryzmu – analiza definicyjna………. 5
1.2. Źródła terroryzmu ………. 10
1.3. Rodzaje i klasyfikacja terroryzmu………. 13
1.4. Terroryzm zagrozeniem dla bezpieczenstwa współczesnego swiata………. 18

Rozdzial II
Przeciwdzialanie oraz zwalczanie terroryzmu.

2.1. Antyterroryzm – zagadnienia ogólne………. 25
2.2. Polityczne zwalczanie terroryzmu………. 28
2.3. Obowiazki panstw w przeciwdzialaniu i zwalczaniu terroryzmu………. 34
2.4. Udział Polski w działania ch antyterrorystycznych………. 39

Rozdzial III
Zagrozenie terrorystyczne na przykładzie miasta ...

Czytaj więcej

Terroryzm a polityka Unii Europejskiej oraz wybranych krajów w walce z terroryzmem


Wstęp ……….2

Rozdzial I
Pojecie i metody jego zwalczania

1. Terroryzm – definicja oraz istota ………..4
2. Klasyfikacja terroryzmu ………..15
3. Metody zwalczania terroryzmu ………..18


Rozdzial II
Wybrane organizacje terrorystyczne na swiecie

1. Terroryzm islamski ………..26
1.1 Al-Kaida ………..27
1.2 Hezbollah ………..28
2. Terroryzm lewacki……….. 29
2.1 Czerwone Brygady ………..30
2.2 Frakcja Czerwonej Armii ………..31
3. Terroryzm etniczno-niepodleglosciowy……….. 32


Rozdzial III
Instrumenty polityki Unii Europejskiej w walce z terroryzmem

3.1.Wypracowanie koncepcji przeciwdziałania terroryzmowi po 11 wrzesnia 2001 r…………34
3.2...

Czytaj więcej

Miedzynarodowa wspólpraca panstw europejskich w zakresię zwalczania terroryzmu po roku 2001


Wstęp………. 3

Rozdzial 1.
Zakres i specyfika terroryzmu

1.1. Terror i terroryzm ……….6
1.2. Cele terroryzmu ……….7
1.3. Rodzaje terroryzmu………. 9
1.4. Motywy dzialan terrorystycznych ……….10
1.5. Metody ataków terrorystycznych oraz strategia terroryzmu ……….12
1.6. Finansowanie terroryzmu i jego glówni sponsorzy………. 14


Rozdzial 2.
Regulacje międzynarodowe dotyczace zwalczania terroryzmu w Europie

2.1. Konwencja w sprawie zwalczania finansowania terroryzmu ……….17
2.2. Konwencja o ochronie fizycznej materialów jadrowych ……….19
2.3. Aktywnosc panstw europejskich na forum ONZ ……….22
2.3.1...

Czytaj więcej

Swiadomosc zagrozenia terroryzmem we wspólczesnym społeczenstwie.


Wstęp……….. 3

Rozdzial I
Terroryzm jako zagrozenie dla współczesnego swiata.

1.1. Terroryzm – analiza definicyjna……….. 5
1.2. Etiologia terroryzmu ………..10
1.3. Typologia terroryzmu……….. 13
1.4. Terroryzm jako nowe zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi……….. 18


Rozdzial II
Przeciwdzialanie i zwalczanie terroryzmu.

2.1. Zagadnienia ogólne antyterroryzmu……….. 25
2.2. Zwalczanie terroryzmu……….. 28
2.3. Obowiazki panstw w przeciwdzialaniu terroryzmowi……….. 34
2.4. Akces Polski w działania ch antyterrorystycznych……….. 39


Rozdzial III
Swiadomosc zagrozenia terroryzmem w świetle badan wlasnych.

3.1...

Czytaj więcej

Źródła działalności terrorystycznej na Bliskim Wschodzie


Wstęp

Rozdzial I.
Teoria terroryzmu

1.1 Podstawowe pojecia i historia terroryzmu
1.2 Typologia terroryzmu
1.3 Źródła terroryzmu


Rozdzial II.
Konflikty na Bliskim Wschodzie i Europie

2.1 Teoria konfliktu
2.2 Wojny na Bliskim Wschodzie
2.1.1 I Wojna – wojna palestynska
2.1.2 II Wojna – wojna sueska
2.1.3 III Wojna-woj. na szesciodniowa
2.1.4 IV Wojna- wojna Jom Kippur
2.3 Konflikty w Europie
2.3.1 Baskowie
2.3.2 Konflikt w Irlandii Pólnocnej


Rozdzial III.
Organizacje terrorystyczne

3.1 Hamas
3.2 Hezbollah
3.3 ETA
3.4 Irlandzka Armia Republikanska


Zakończenie
Wykaz aktów prawnych
Wykaz literatury


 
Czytaj więcej

Wpływ terroryzmu na turystyke swiatowa.


Wstęp……… 4

Rozdzial 1.
Problem terroryzmu w literaturze.

1.1. Historia i cele terroryzmu………. 5
1.2. Definicje terroryzmu………. 9
1.3. Typologia organizacji terrorystycznych………. 22
1.4. Terroryzm a media………. 35

Rozdzial 2.
Wybrane akty terroryzmu dokonane na przestrzeni ostatniego dziesieciolecia.

2.1. Zamachy w USA – 2001 r………. 40
2.2. Zamachy w Indonezji – 2002 r………. 45
2.3. Zamachy w Maroku – 2003 r………. 48
2.4. Zamachy w Madrycie – 2004 r………. 50
2.5. Zamachy w Londynie – 2005 r………. 54
2.6. Zamach w Bombaju – 2008 r. ………56
2.7. Wybrane zamachy w Egipcie………. 58
2.7.1. Zamach w Tabie – 2004 r………. 59
2.7.2...

Czytaj więcej

Terroryzm internetowy – Cyberterroryzm


Wstęp

Rozdzial 1
Cyberterroryzm – informacje ogólne

1.1 Cyberprzestrzen
1.2 Pojecie Cyberterroryzmu
1.3 Historia Cyberterroryzmu


Rozdzial 2
Zagrozenia wynikajace z ataków Cyberterrorystycznych

2.1 Najbardziej znane przyklady ataków cyberterrorystycznych oraz ich skutki
2.2 Rozwój Cyberterroryzmu


Rozdzial 3
Walka z Cyberterroryzmem

3.1 Organy odpowiedzialne za zwalczanie Cyberterroryzmu
3.2 Sposoby walki z Cyberterroryzmem


Zakończenie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Charakterystyka totalnych instytucji na podstawie zakonu Kamedulów.


Wstęp.

Rozdzial I.
typologiczna charakterystyka totalnych instytucji.

1. Uwagi wstepne.
2. Dwubiegunowa struktura totalnych instytucji.
2.1 specyfika zycia grupowego podwladnych.
2.2. Odrebnosc zycia społecznego personelu.
2.3. Analiza porównawcza totalnych instytucji.


Rozdzial II.
Zakon braci kamedulów klasyczny przyklad.

1. Historia zakonu braci kamedulów na srebrnej górze.
2. Sw. Romuald – mnich roku tysiecznego.
3. Monastycyzm – uniwersalne doswiadczenie.


Rozdzial III.
Zycie codzienne eremitów.

Zakończenie.
Bibliografia.
Czasopisma
Internet


 
Czytaj więcej

Internetowe formy partycypacji politycznej ujecie teoretyczne i praktyka polityczna.Wstęp ………..6

Rozdzial I. Definicja i zakres pojecia partycypacja polityczna

1. Definicja pojecia……….. 11
2. Typologia partycypacji……….. 14
a) Kryterium motywacji działania ……….. 14
d) Kryterium celu działania ………..17
e) Kryterium adresata działania ………..18
f) Kryterium profesjonalizacji działania ……….. 20
g) Kryterium normatywne ………..21


Rozdzial II. Formy internetowej partycypacji politycznej – ujecie teoretyczne

1. Formy internetowej partycypacji politycznej ………..26
a) Rozumienie pojecia internetowa partycypacja polityczna ………..26
b) Czynnikowe klasyfikacje form partycypacji politycznej ………..26
c) Hierarchiczne klasyfikacje fo...

Czytaj więcej

‚Gottland’ Mariusza Szczygla jako reportaz literacki


Wstęp………. 3

Rozdzial I
Dziennikarska droga Mariusza Szczygla

1.1. Zyciorys………. 5
1.2. Przebieg Kariery……….. 9
1.3. Nagrody……….. 9


Rozdzial II
Reportaz litercki jako gatunek prasowy.


Rozdzial III
Gottland.

3.1. Czesi i Czechy……….. 24
3.2. Problematyka ksiazki Gottland……….. 31
3.3. Bohaterowie- portrety……….. 34
3.4. Jezyk……….. 35


Zakończenie……….. 37
Bibliografia……….. 37 
Czytaj więcej

Rewolucje w Tunezji i Egipcie w publikacji ‚Naszego Dziennika’


Wstęp

Rozdzial 1
Przyczyny Rewolucji

2.1. Tunezja
2.1.1. Postac dyktatora Zina Al-Abidina Ben Alego
2.2. Egipt
2.2.1. Postac dyktatora Hosiniego Mubaraka
2.3. Motywy gospodarcze i polityczne
2.4. Znaczenie i rola środków masowego przekazu


Rozdzial 2
Przebieg rewolucji

3.1. Przebieg rewolucji w swiecie arabskim
3.1.1. Tunezja
3.1.2. Egipt
3.2. Rola i postawa armii


Rozdzial 3
Nastepstwa rewolucji

4.1. Czy Arabowie potrafia zyc w demokracji?
4.2. Goraca wiosna, chlodna jesien


Zakończenie
Spis ilustracji
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Tragedia katynska z 10 kwietnia 2010 r. na lamach polskiej prasy


Wstęp……….4

Rozdzial I
Wyjasnienie pojecia Katyn.

1.1. Zbrodnia katynska……….5
1.2. Kulisy zbrodni……….5

Rozdzial II
Wydarzenia z 10 kwietnia 2010 roku – publikacje prasowe.

2.1. Katastrofa rzadowego samolotu w drodze do Katynia……….12
2.2. Reakcje na tragedie……….18
2.3. Przypuszczalne powody katastrofy samolotu Tu-154M……….20

Zakończenie……….25
Bibliografia……….27
Aneks……….29


 
Czytaj więcej

Aspekty terroryzmu na swiecie


Wstęp………..3

Rozdzial I
Ustalenia terminologiczne w literaturze przedmiotu.

1.1. Pojecie terroryzmu………..6
1.2. Kryteria podzialu………..9
1.3. Cechy terroryzmu………..13
1.4. Terroryzm po 11 wrzesnia 2001 roku………..13
1.4.1. Organizacje terrorystyczne………..16
1.4.2. Fundamentalizm………..18


Rozdzial II
Walka z terroryzmem postrzeganym jako przestepstwo.

2.1. Akty prawne Organizacji Narodów Zjednoczonych………..20
2.2. Regulacje prawne Rady Europy………..30
2.3. Regulacje prawne Unii Europejskiej………..33
2.4. Organizacje regionalne………..44


Rozdzial III
Terroryzm jako konflikt asymetryczny.

3.1. Pojecie konfliktu asymetrycznego………..48
3.2...

Czytaj więcej

Rola Policji i Strazy Granicznej w przeciwdzialaniu zagrozeniom terrorystycznym

Wstęp……….3

Rozdzial 1
Terroryzm

1.1 Zagrozenia terrorystyczne ……….5
1.2 Zapobieganie atakom terrorystycznym ……….8

Rozdzial 2
Podmioty odpowiedzialne za bezpieczenstwo państwa

2.1 Działania kontr – terrorystyczne ……….11
2.2 Rola sluzb porzadku publicznego w oslonie kontr – terrorystycznej ……….15
2.2.1 Policja ……….17
2.2.2 Straz Graniczna ……….26

Rozdzial 3
Przeciwdzialanie zagrozeniom terrorystycznym w panstwie

3.1 Zarządzanie kryzysowe wobec zagrozenia terrorystycznego ……….35
3.2 Formy organizacyjne dzialan sluzb porzadku publicznego ……….39

Zakończenie………. 42
Bibliografia ……….44


 
Czytaj więcej

Polityka zagraniczna USA za prezydentury Billa Clintona


Wstęp.

Rozdzial I
Polityka wobec Rosji, Balkanów i innych panstw proradzieckich

1.1. Wpływ zakonczenia zimnej wojny na polityke zagraniczna USA
1.2. Zalozenie polityki zagranicznej Billa Clintona
1.3. Interesy i cele USA wobec Rosji i obszaru proradzieckiego
1.4. Polityka wobec Balkanów


Rozdzial II
Polityka wobec Ameryki Lacinskiej i Afryki

1.1. Interesy i cele USA w Ameryce Lacinskiej
1.2. Inicjatywa i działania USA w Afryce


Rozdzial III
Polityka wobec Azji i Bliskiego Wschodu

Bibliografia.

 
Czytaj więcej

Wladza i rzadzenie w doktrynie Machiavellego


Wstęp……….4

Rozdzial I.
Wloski Renesans

1. Uwarunkowania społeczne i gospodarcze………. 5
2. Rozwój kultury i mysli spoleczno-politycznej ………. 8

Rozdzial II
Niccolo Machiavelli – zarys biografii

1. Dziecinstwo i lata mlodziencze………. 10
2. Czasy aktywnosci politycznej………. 13
3. Aktywnosc pisarska, charakterystyka twórczosci………. 15

Rozdzial III
Machiavelli o panstwie i polityce

1. Definicja państwa i polityki ………. 19
2. Zasady machiavellizmu………. 21
3. Koncepcja dyktatury oraz okresu przejsciowego i jej uzasadnienie ………. 26

Podsumowanie ………. 29
Bibliografia ……….30


 
Czytaj więcej

Mao Zedong ideologia – teoria i praktyka.Wstęp………… 4

Rozdzial I
Mao Zedong – biografia

1.1. Dziecinstwo, mlodosc i wczesna kariera polityczna ………… 6
1.2. Mao Zedong w 1944 roku………… 14
1.3. Utworzenie Chinskiej Republiki Ludowej …………15
1.4. Plakat propagandowy z okresu „rewolucji kulturalnej” (1966-1969)………… 21
1.5. Ostatnie lata przywódcy ChRL………… 22


Rozdzial II
Marksizm – leninizm Mao Zedonga

2.1. Polityka wewnetrzna …………24
2.2.Polityka zagraniczna ………… 28
2.3. Gospodarka …………33


Rozdzial III
Wyjatki z dziel Przewodniczacego Mao Zedonga

3.1. Geneza powstania ………… 42
3.1.1. Proces publikacji………… 43
3.1.2. Dystrybucja zagraniczna ………… 44
3.2...

Czytaj więcej

Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Europy Zachodniej po II Wojnie SwiatowejWstęp …………4

Rozdzial I.
Powstanie NATO.

1.1 Geneza NATO………… 6
1.2 Struktura NATO, oraz zasady czlonkostwa …………10
1.3 Podzial Niemiec i przyjecie RFN do struktur NATO………… 17


Rozdzial II.
Kwestie gospodarcze i polityczne w latach 1946-1960.

2.1 Plan Marshalla …………21
2.2 Stosunek Stanów Zjednoczonych do integracji europejskiej …………27


Rozdzial III.
Miejsce i rola Stanów Zjednoczonych we Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczenstwa Unii Europejskiej.

3.1 Polityka bezpieczenstwa Stanów Zjednoczonych po zimnej wojnie …………36
3.2 Koncepcja bezpieczenstwa Unii Europejskiej …………42
3...

Czytaj więcej

Ewolucja terroryzmu po atakach z 11 wrzesnia 2001 roku


Wstęp.

Rozdzial I.
Uwarunkowania historyczne zjawiska terroryzm

1.1. Definiowanie terroryzmu, problemy terminologiczne i ich przyczyny
1.2. Geneza zjawiska terroryzmu………… 13
1.2.1. Prehistoria terroryzmu – czyli przemoc polityczna i poczatki terroryzmu do XX wieku…………. 13
1.2.2. Poczatki „nowego terroryzmu” w latach 80. XX wieku i jego charakterystyka………… 16
1.3. Charakterystyka zagrozen terrorystycznych i metod działania tuz przed 11 wrzesnia 2001 roku………… 19


Rozdzial II.
Ddeterminaty i charakterystyka zmian istoty terroryzmu po atakach Z 11 wrzesnia 2001r. na World Trade Center

2.1...

Czytaj więcej

Panstwo upadle – zagrozenie dla bezpieczenstwa międzynarodowego na przykładzie Afganistanu.

Wstęp.

Rozdzial 1.
Panstwo upadle – próba zdefiniowania

Pojecie państwa
Fenomen państwa upadlego
Przyczyny wystepowania panstw upadlych


Rozdzial 2.
Charakterystyka Afganistanu

Rys historyczny państwa afganskiego
Uwarunkowania geopolityczne oraz gospodarcze Afganistan
Struktura etniczna oraz kultura Afganistanu


Rozdzial 3.
Afganistan – droga do upadku.

Interwencja radziecka w Afganistanie (1979-1989 r.)
Afganska wojna domowa
Amerykanska interwencja w Afganistanie oraz misja stabilizacyjna NATO


Rozdzial 4.
Afganistan jako zagrozenie dla miedzynarodowego bezpieczenstwa

Afganski biznes narkotykowy oraz rozwój przemytu miedzynarodowego
...

Czytaj więcej

Polski eurosceptycyzm – źródła i konsekwencje.Wykaz skrótów………..3
Wstęp………..4

Rozdzial I
Eurosceptycyzm w strukturze podzialów ideologicznych.

1.1. Pojecie eurosceptycyzmu………..6
1.2. Typologia postaw opozycyjnych wobec integracji europejskiej………..8
1.3. Eurosceptycyzm jako zjawisko europejskie………..10


Rozdzial II
Zarys polskiego eurosceptycyzmu.

2.1. Europeizacja polskiego systemu partyjnego………..14
2.2. Źródła postaw eurosceptycznych………..16
2.3. Argumenty eurosceptyków………..17
2.4. Społeczne podstawy eurosceptycyzmu………..19
2.5. Wpływ grup spolecznych, kosciola i mediów………..22


Rozdzial III
Partie eurosceptyczne.

3.1. Nurt katolicko – narodowy………..24
3.2...

Czytaj więcej

Zjawisko cyberterroryzmu w Polsce, jako zagrozenie XXI wieku


Wstęp………..7

Rozdzial I.
Zjawisko cyberterroryzmu i jego istota

1.1. Pojecia zwiazane ze zjawiskiem cyberterroryzmu ………..9
1.1.1. Internet……….. 9
1.1.2. Pojecie cyberprzestepczosci……….. 10
1.1.3. Cyberprzestrzen……….. 13
1.2. Istota cyberterroryzmu ………..14


Rozdzial II.
Cyberterroryzm jako nowa odslona terroryzmu

2.1. Zagrozenia zwiazane z cyberterroryzmem……….. 21
2.2. Podmioty dokonujace ataków cyberterroryztycznych……….. 23
2.3. Przyczyny ataków cyberterroryztycznych ………..26
2.4. Fazy i metody cyberatataku ………..27
2.4. Przyklady ataków cyberterroryztycznych ………..32
2.5. Ochrona sprzetu komputerowego przed cyberatakami……….. 35
2.6...

Czytaj więcej

Polszczyzna potoczna, a jezyk komentatorów sportowych.

Wstęp

Rozdzial I
1. Badania lingwistyczne potocznego uzycia jezyka

1.1 Definicja potocznosci i jej cechy
1.2 Potocznosc jako wartość w kulturze
1.3 Rozumienie potocznosci we wspólczesnej polszczyznie
1.4 Potocznosc w wypowiedziach prasowych
1.5 Rodzaje stylów jezykowych
1.6 Zasieg komunikacji potocznej
1.7 Relacje miedzy mediami, kultura masowa i jezykiem potocznym


Rozdzial II
2. O komentarzu i komentatorze sportowym

2.1 Komentarz sportowy w radio i w telewizji 21
2.2 Kim jest dziennikarz sportowy i czym się zajmuje?
2.3 O komentatorze sportowym


Rozdzial III
3. Zalozenia metodologiczne badan wlasnych

3...

Czytaj więcej

Werbowanie osób do organizacji terrorystycznych


Wstęp.

Rozdzial I.
Organizacje terrorystyczne – charakterystyka

1.1 Definicja oraz podzial organizacji terrorystycznych ……….3
1.2 Struktura organizacji terrorystycznej na przykładzie Irlandzkiej Armii Republikanskiej (IRA)………. 5
1.3 Sposób działania organizacji terrorystycznych na przykładzie organizacji Hezbollah ………. 7
1.4 Cele i dazenia na przykładzie wybranych organizacji ………. 12

Rozdzial II.
Werbunek do organizacji terrorystycznych

2.1 Metody werbowania ……….15
2.2 Zabawa w Szachida, czyli angazowanie dzieci w działania organizacji terrorystycznych ………. 19
2...

Czytaj więcej

Samoobrona jako przyklad partii


Wstęp………..2

Rozdzial I.
Ugrupowanie populistyczne.

1.1. Definicje i tradycje pojmowania populizmu………..4
1.2. Typologia populizmu………..7
1.3. Polskie partie populistyczne w okresie transformacji systemowej………..12


Rozdzial II.
Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej jako partia polityczna.

2.1. Geneza i rys historyczny powstania Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej………..16
2.2. Oblicze programowe samoobrony………..22
2.3. Struktura organizacyjna, klub parlamentarny i liderzy partii………..28
2.4. Klasyfikacja partii i jej perspektywy w polskim systemie partyjnym………..31


Rozdzial III.
Samoobrona RP w rzadzie i parlamencie w latach 2001-2005.

3.1...

Czytaj więcej

Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro jako partia polityczna


Wstęp……….2

Rozdzial 1.
Powstanie Solidarnej Polski

1.1. Okolicznosci powstania Solidarnej Polski………. 5
1.2. Pierwszy zjazd zalozycielski Solidarnej Polski………. 9
1.3. Przywódcy i parlamentarzysci Solidarnej Polski………. 12


Rozdzial 2.
Organizacja Solidarnej Polski

2.1. Tworzenie struktur regionalnych ……….28
2.2. Rozmieszczenie struktur w skali kraju………. 36
2.3. Struktury na Lubelszczyznie………. 39


Rozdzial 3.
Program polityczny Solidarnej Polski

3.1. Deklaracja ideowa ……….42
3.2. Nowa konstytucja ……….43
3.3. Pakiet klimatyczny ……….49
3.4. Bezpieczeństwo ……….58
3.5. Ochrona zdrowia ……….63
3.6...

Czytaj więcej

Realizacja polityki sasiedztwa Unii Europejskiej

Wstęp

Rozdzial I
Charakterystyka Unii Europejskiej.

1.1 Geneza Unii Europejskiej.
1.2 Zasady integracji w UE.
1.3 Powstanie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczenstwa.
1.4 Instytucje i organy Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczenstwa.


Rozdzial II
Zalozenia Europejskiej polityki sasiedztwa wobec panstw osciennych.

2.1 Istota i geneza polityki sasiedztwa UE.
2.2 Cele i zasady polityki sasiedztwa UE.
2.3 Zalozenia polityki sasiedztwa UE wobec poszczególnych krajów.
2.3.1 Szwajcaria
2.3.2 Norwegia
2.3.3 Ukraina
2.3.4 Rosja


Rozdzial III
Efekty współpracy Europejskiej polityki sasiedztwa.

3...

Czytaj więcej

Zamachy samobójcze wśród młodzieży oraz ich motywy.

Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Zjawisko samobójstw w historii i obyczajach

1.1. Pojecie samobójstwa w świetle literatury przedmiotu………. 5
1.2. Idea zamachów samobójczych w historii………. 8
1.3. Uwarunkowania zachowan suicydalnych w aspekcie interdyscyplinarnym………. 12
1.3.1. Dynamika i struktura samobójstwa………. 12
1.3.2. Plec, wiek i inne cechy demograficzne ……….15
1.3.3. Osobowosciowe i psychologiczne uwarunkowania zamachów samobójczych………. 18


Rozdzial 2.
Determinanty społeczne i kulturowe usposabiajace do zamachów samobójczych wśród mlodziezy

2.1. Korelacja ukladów i sytuacji spolecznych ……….25
2.1.1. Rodzina ……….26
2.1.2...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich