Kategoria Politologia Terroryzm

Wizerunek dziennikarzy na forach internetowych


Wstęp………2

Rozdzial 1.
Dziennikarstwo misja czy biznes………10

Rozdzial 2.
Tomasz Lis w oczach internautów………23

Rozdzial 3.
Kamil Durczok widziany w swiecie internetu………36

Rozdzial 4.
Hanna Lis poddana ocenie przez uzytkowników Internetu………45

Rozdzial 5.
Justyna Pochanke widziana oczami internautów………54

Rozdzial 6.
Piotr Krasko – w ocenie najbardziej aktywnych dyskutantów forów internetowych………60

Rozdzial 7.
Monika Olejnik kochana i znienawidzona przez internautów………64

Rozdzial 8.
Metodologia pracy badawczej………71


Zakończenie
Bibliografia.


 
Czytaj więcej

Celebryci jako nowa kategoria sfery publicznej wytworzona przez system medialny


Wstęp.

Rozdzial I
Funkcjonowanie rynku mediowego w Polsce w zakresię kreowania celebrytów.

1.1. Polski rynek medialny zwiazany z kreowaniem i funkcjonowaniem w przestrzeni publicznej cele brytów.
1.2. Kim sa celebryci? Kryteria wartosciowania tej grupy.
1.3. Dwie kategorie celebrytów.
1.3.1. Celebryci których popularnosc jest zwiazana z wykonywanym zawodem i umiejetnosciami)
1.3.2. Celebryci znani z tego ze sa znani


Rozdzial II
Rola celebrytów w społeczenstwie

2.1.Celebryci jako wspólczesni bozkowie w dobie konsumpcjonizmu
2.2...

Czytaj więcej

Terroryzm globalny


Wstęp………..4

Rozdzial I
Rys historyczny terroryzmu

1.1. Definicje i kryteria podzialu terroryzmu……….. 7
1.2. Rodzaje terroryzmu ………..12
1.3. Historia terroryzmu………..14


Rozdzial II
Aktualne zagrozenia terroryzmem globalnym.

2.1. Globalny system walki z terroryzmem………..17
2.2. Al-Kaida a globalny system walki z terroryzmem………..19
2.3. Istota terroryzmu islamistycznego ………..22
2.4. Działania podjete przez System Narodów Zjednoczonych w zakresię walki z terroryzmem ………..25


Rozdzial III
Instrumenty prawne zwalczania terroryzmu.

3.1. Konwencje międzynarodowe ………..29
3.2. Dorobek prawny Organizacji Narodów Zjednoczonych 29
3.3...

Czytaj więcej

Miejsce i rola Polski w europejskim systemie bezpieczenstwa


Wstęp………2

Rozdzial 1.
Bezpieczeństwo w Europie – wczoraj i dzis

1. Pojecie i ewolucja bezpieczenstwa……… 4
2. Wspólczesne pojecie bezpieczenstwa i jego kryteria……… 7
3. Glówne koncepcje bezpieczenstwa miedzynarodowego……… 11
3.1 Nowe wyzwania i zagrozenia dla bezpieczenstwa miedzynarodowego……… 11
3.2 Zagrozenia militarne i pozamilitarne ………14
3.3 Terroryzm zagrozeniem współczesnego ladu miedzynarodowego……… 19


Rozdzial 2.
Unia Europejska w procesię kształtowania bezpieczenstwa europejskiego

1. Koncepcja i ewolucja Europejskiej Tozsamosci Bezpieczenstwa i Obrony……… 22
2...

Czytaj więcej

Zwalczanie terroryzmu w Unii Europejskiej


Wstęp

Rozdzial 1
Ogólna charakterystyka zjawiska terroryzmu

1.1. Pojecie i istota terroryzmu
1.2. Źródła terroryzmu
1.3. Wspólczesne klasyfikacje terroryzmu
1.4. Cele, metody i skutki dzialan terrorystycznych
1.5. Wspólczesny charakter terroryzmu
1.6. Zwalczanie terroryzmu


Rozdzial 2
Zjawisko terroryzmu w Europie

2.1. Przeglad organizacji terrorystycznych
2.1.1. Euskadi Ta Askata Suna-Baskonia i Wolnosc (ETA)
2.1.2. Irish Republican Army-Irlandzka Armia Republikanska (IRA)
2.1.3. Organizacja Terrorystyczna 17 Listopad
2.1.4. Czerwone Brygady
2.1.5.Frakcja Czerwonej Armii( RAF)
2.2.1...

Czytaj więcej

Analiza porównawcza wybranych demokracji zachodnioeuropejskich i demokracji w Polsce


Wstęp………..4

Rozdzial I.
Panstwo demokratyczne

1.1 Pojecie państwa………..7
1.2 Pojecie demokracji………..10
1.3 Modele demokracji………..17
1.4 Instytucja wolnych wyborów jako narzedzie demokracji………..21
1.5 Konstytucja jako nadrzedny akt normatywny państwa………..24
1.6 Partie polityczne………..27
1.7 Wolnosc mediów w panstwie demokratycznym………..30


Rozdzial II.
Analiza porównawcza doktryn politycznych

2.1 Stereotypy doktrynalne – charakterystyka porównawcza………..35
2.2.Relacje miedzy liberalizmem a demokracja………..40
2.3 Konserwatywna wizja swiat………..42
2.4 Socjaldemokracja – jej wspólczesne kontynuacje i idee………..44
2...

Czytaj więcej

Wspólczesne systemy polityczne Francji Niemiec i Wielkiej Brytanii


Wstęp.

Rozdzial I
Rozwój systemów politycznych

Podstawowe typy systemów politycznych w Europie

Rozdzial II
Systemy polityczne wybranych panstw europejskich

1. Francja
Geneza i podstawowe zasady ustrojowe
Wladza wykonawcza………..16
Parlament……….. 18
Wladza sadownicza……….. 19
Rada Konstytucujna……….. 20
2. Republika Federalna Niemiec……….. 22
Konstytucja i ustrój polityczny……….. 22
Prezydent ………..23
Parlament zwiazkowy……….. 24
Kanclerz rzad federalny ………..25
System wyborczy i sadowniczy 26
3. Wielka Brytania
Zasady ustrojowe ………..28
Glowa państwa ………..30
Parlament. Izba Gmin i Izba Lordów……….. 31
Rzad i gabinet……….. 35
System party...

Czytaj więcej

Cyberterroryzm wybrane aspekty zagrozenia obywateli


Wstęp.

Rozdzial I
Charakterystyka cyberprzestrzeni i cyberprzestepczosci

1.1.Istota cyberprzestrzeni……… 5
1.2 Problematyka cyberprzestepczosci……… 7
1.3. Wybrane przyklady zagrozen w cyberprzestrzeni………11
1.4. Infrastruktura krytyczna a cyberprzestrzen……… 14


Rozdzial II
Cyberterroryzm jako nowa twarz terroryzmu

2.1. Problem haktywizmu i hakerstwa w cyberprzestrzeni……… 17
2.2. Pojecie cyberterroryzmu ………21
2.3...

Czytaj więcej

Rezultaty udzialu zolnierzy polskich w misjach humanitarnych w Afganistanie

Wstęp……….2

Rozdzial 1.
Misje humanitarne, typologia

1.1. Misje humanitarne ……….5
1.1.1. Utrzymanie pokoju i ich zasady………. 5
1.1.2. Budowanie pokoju i zakres dzialan ……….7
1.1.3. Tworzenie pokoju i zapobieganie konfliktom ………. 8
1.1.4. Globalne bezpieczenstwo………. 9
1.2. Koniecznosc prowadzenia misji………. 10


Rozdzial 2.
Udział polskich zolnierzy w misjach w Afganistanie

2.1. Sytuacja w afganistanie ……….13
2.1.1. Warunki naturalne ……….14
2.1.2. Ludnosc ……….15
2.1.3. Ustrój polityczny………. 16
2.1.4. Religia ……….16
2.2. Geneza prowadzenia misji w Afganistanie………. 17
2.3. Zakres prowadzenia misji humanitarnych w Afganistanie………. 18
2.3.1...

Czytaj więcej

Rola polskich sluzb specjalnych w misji w Afganistanie.

Wstęp………2

Rozdzal 1.
Sytuacja w Afganistanie

1.1. Ludnosc ………6
1.2. Ustrój poliyczny……… 9
1.3. Religia ………10
1.4. Kondycja ekonomiczna afganistanu po 2001 roku……… 11
1.5. Narkotyki jako dominujacy sektor gospodarki ………13
1.6. Wpływ terroryzmu na spoleczenstwo i gospodarke Afganistanu ………15


Rozdzial 2.
Specyfika i dzialalnosc sluzb specjalnych

2.1. Historia sluzb specjalnych……… 17
2.2. Zarys historii kontrwywiadu wojskowego w Polsce……… 20
2.2.1. Walka o niepodleglosc II Rzeczpospolitej……… 20
2.2.2. Czas pokoju……… 21
2.2.3. II wojna swiatowa ………22
2.2.4. Polska rzeczpospolita ludowa……… 23
2.2.5. III Rzeczpospolita……… 24
2.2...

Czytaj więcej

Przygotowanie spolecznosci lokalnych do działania w sytuacji zagrozenia atakiem terrorystycznym na przykładzie liceum XYZ.

Wstęp………3

Rozdzial 1.
Terroryzm – powazne zagrozenie współczesnego swiata

1.2. Terroryzm ponowoczesny……… 11
1.3. Rodzaje terroryzmu ………12
1.4. Metody dzialan terrorystycznych ………16
1.5. Terroryzm xx i xxi wieku- najwazniejsze ugrupowania……… 18
1.6. Zagrozenie terroryzmem w polsce a zagrozenie na swiecie i w europie……… 23


Rozdzial 2.
Zarządzanie bezpieczenstwem narodowym w polsce w kontekscie zapobiegania terroryzmowi

2.1. Istota zarządzania bezpieczenstwem ………31
2.2. Międzynarodowe i polskie prawo wobec terroryzmu ………34
2.2.1. Onz w walce z terroryzmem……… 34
2.2.2. Unia europejska a zwalczanie terroryzmu- regulacje ………37
2.2...

Czytaj więcej

Przygotowanie spolecznosci lokalnych do dzialan w sytuacji zagrozenia terrorystycznego na przykładzie szkoly (praca do dalszej edycji).


Wstęp…………3

Rozdzial 1.
Terroryzm – powazne zagrozenie współczesnego swiata………… 5

1.2………….
1.3………….
1.4………….
1.5………….
1.6………….


Rozdzial 2.
Zarządzanie bezpieczenstwem narodowym w polsce w kontekscie zapobiegania terroryzmowi

2.1. Istota
2.2………….
2.2.1. ONZ
2.2.2. Unia Europejska
2.2.3………….
2.2.4………….
2.3………….
2.4. System zarządzania bezpieczenstwem narodowym w Polsce (podzial kompetencji) …………47
2.5………….


Rozdzial 3.
Kompetencje szkoly, jako instytucji edukacyjnej w zakresię przygotowania na wypadek ataku terrorystycznego

3.1. …………
3.2. ‚Razem bezpieczniej’…………61
3.3. Edukacja narodowa …………62
3.4.
3.5...

Czytaj więcej

Samobójczy zamach terrorystyczny jako metoda działania terrorystów

Wstęp………….2

Rozdzial I
Podstawowe pojecia zwiazane z terroryzmem

1.1 Definicja i wybrane kategorie terroryzmu…………. 3
1.2 Metody walki wykorzystywane przez terrorystów ………….10
1.3 Terroryzm samobójczy – analiza zjawiska …………. 15


Rozdzial II
Sylwetka terrorysty samobójcy

2.1 Profil terrorysty samobójcy w ujęciu suicydologicznym…………. 24
2.2 „Allah Akbar”- smierc w imie islamu…………. 28
2.3 Dzieci samobójcy – mali terrorysci ………….33
2.4 Terrorystki samobójczynie na przykładzie poszczególnych krajów ………….43


Rozdzial III
Zamachy samobójcze na swiecie

3...

Czytaj więcej

Droga Chorwacji do Unii Europejskiej


Wstęp………..3

Rozdzial I
Historia polityczna Jugoslawii

1.1 Idea powstania państwa……….. 6
1.2 Historia do 1940 roku ………..10
1.3 Status polityczny Jugoslawii podczas II Wojny Swiatowej……….. 16
1.4 Federacja do 1991 roku ………..19


Rozdzial II
Przyczyny wybuchu wojny w Jugoslawii i jej przebieg.

2.1 Uwarunkowania zewnetrzne i wewnetrzne ………..24
2.2 Konflikt w Chorwacji ………..26
2.3 Wojna w Bosni-Hercegowinie ………..28
2.4 Rozwiazanie i skutki konfliktu ………..34


Rozdzial III
Utworzenie Chorwacji

3.1 Proklamowanie państwa chorwackiego ………..39
3.2 Uznanie państwa na arenie miedzynarodowej ………..42
3...

Czytaj więcej

Analiza sytuacji politycznej Pólwyspu Koreanskiego


Wstęp ……….4

Rozdzial I
Geneza i przebieg wojny koreanskiej

1.1 Historyczna przeszlosc Pólwyspu Koreanskiego………. 6
1.2 Podzial Korei przyczyna konfliktu ……….8
1.3 Poczatek wojny koreanskiej………. 10
1.4 Działania wojenne………. 11
1.5 Szukanie kompromisu ……….13


Rozdzial II
Sytuacja wewnetrzna panstw koreanskich po wojnie

2.1. Korea Poludniowa i droga ku demokracji………. 17
2.1.1 Korea po konflikcie koreanskim, schylek I Republiki i poczatek Drugiej………. 17
2.1.2 Okres III i IV Republiki………. 19
2.1.3 Okres V Republiki i nowy poczatek………. 21
2.2 Rezim Korei Pólnocnej ……….23
2.2.1 Okres powojenny i „idea dzucze”………. 23
2.2...

Czytaj więcej

Cyberterroryzm jako zagrozenie XXI wieku.


Streszczenie……….3

Wstęp……….4

Rozdzial I
Charakterystyka cyberprzestrzeni i kierunki jej ewolucji.

1.1. Pojecie cyberprzestrzeni, cyberprzestepczosci i cyberterroryzmu ……….6
1.2. Cyberprzestrzen jako obiekt ataków terrorystycznych……….14
1.3. Definiowanie zagrozen w cyberprzestrzeni……….19


Rozdzial II
Bezpieczeństwo informacyjne w Polsce i UE w XXI wieku.

2.1. Zarzadzenie bezpieczenstwem informacyjnym w Polsce……….24
2.2. Bezpieczeństwo informacyjne w krajach Unii Europejskiej……….30
2.3. Problem hakerstwa i haktywizmu w cyberprzestrzeni……….39


Rozdzial III
Cyberterroryzm jako nowa twarz terroryzmu.

3.1...

Czytaj więcej

Polski Kontyngent Wojskowy na misji stabilizacyjnej w Afganistanie


Wstęp ………… 6

Rozdzial 1.
Afganistan.

1.1. Identyfikacja pojęć………… 8
1.2. Charakterystyka Afganistanu ………… 10
1.2.1. Historia ………… 10
1.2.2. Warunki geograficzne i gospodarka ………… 13
1.2.3. Warunki demograficzne i religia ………… 14


Rozdzial 2.
Działania stabilizacyjne w Afganistanie.

2.1. Operacja Enduring Freedom ………… 17
2.2. NATO ISAF ………… 22
2.2.1. Powstanie ISAF ………… 22
2.2.2. Działalność ISAF ………… 24
2.3. NATO NTM-A ………… 27


Rozdzial 3.
Doswiadczenia PKW na przykładzie Afganistanu.

3.1. Działania PKW ………… 29
3.1.1. Glówne bazy i strefa odpowiedzialnosci PKW ………… 30
3.1.2. Wyposazenie i uzbrojenie zolnierzy ………… 31
3.1.3...

Czytaj więcej

Terroryzm jako nowe zagrozenie dla współczesnego swiata.

Wstęp………. 3

Rozdzial I
Terroryzm jako nowe zagrozenie dla współczesnego swiata w ujęciu teoretycznym.

1.1. Definicja i istota terroryzmu………. 5
1.2. Źródła i przyczyny terroryzmu ……….10
1.3. Klasyfikacja terroryzmu……….13
1.4. Terroryzm jako zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi……….


Rozdzial II
Przeciwdzialanie terroryzmowi.

2.1. Działania antyterrorystyczne………. 25
2.2. Zwalczanie terroryzmu………. 28
2.3. Zobowiazania panstw w przeciwdzialaniu terroryzmowi……….34
2.4. Udział Polski w działania ch antyterrorystycznych………. 39


Rozdzial III
Zagrozenie terroryzmem w świetle badan wlasnych.

3.1...

Czytaj więcej

Resocjalizacja w walce z zagrozeniami internetowymi dzieci i mlodziezy


Wstęp.

Rozdzial I
Resocjalizacja w Zarysię

1.1. Geneza Pedagogiki Resocjalizacyjnej……..6
1.2. Zjawisko wykolejenia społecznego i przestepczego……..8
1.3. Zadania Pedagogiki Resocjalizacyjnej……..10

Rozdzial II
Agresja werbalna w Internecie i jej wpływ na dzieci i młodzieży

2.1. Zagrozenie w Internecie, nowe kanaly komunikacji……..15
2.2. Niebezpieczne kontakty, naruszenie prywatnosci, cyberprzemoc……..22
2.3. Działania edukacyjne i popularyzatorskie w walce z zagrozeniami wirtualnymi……..34
2.4. Uzaleznienia zwiazane z naduzywaniem Internetu przez dzieci i mlodziez……..38

Rozdzial III
Pornografia i Pedofil...

Czytaj więcej

Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej na przykładzie wybranych panstw


Wprowadzenie………..4

Rozdzial I
Terroryzm i sposoby jego zwalczania

1.1 Definicje terroryzmu……….. 6
1.2 Klasyfikacja terroryzmu ………..10
1.3 Zwalczanie terroryzmu na swiecie ………..12


Rozdzial II
Najwazniejsze organizacje terrorystyczne dzialajace w Europie

2.1 Terroryzm separatystyczny……….. 16
2.1.1. Ojczyzna Basków i Wolnosc (ETA) ………..16
2.1.2 Irlandzka Armia Republikanska……….. 20
2.2 Terroryzm lewacki……….. 22
2.2.1 Czerwone Brygady……….. 23
2.2.2 Frakcja Czerwonej Armii……….. 25


Rozdzial III
Działania antyterrorystyczne Unii Europejskiej oraz wybranych panstw czlonkowskich

3.1 Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej……….. 28
3...

Czytaj więcej

Oddzialywanie globalnego terroryzmu na przemysl turystyczny po zamachach z 11 wrzesnia na WTC


Wstęp………6

Rozdzial I
Terroryzm jako czynnik destabilizujacy porzadek współczesnego swiata

1.1. Definicje terroryzmu………9
1.1.A. Rózne rodzaje podzialu zjawiska – terroryzm………13
1.2. Terroryzm a media………15
1.2.A Rola ataku terrorystycznego w mediach………16
1.3. Wyzwania powstajace po ataku terrorystycznym………19
1.3.A. Skutki ataków terrorystycznych………19
1.3.B. Walka z terroryzmem………21


Rozdzial II
Turystyka jako glówne źródłowypoczynku

2.1. Definiowanie turystyki………27
2.1.A Rodzaje turystyki………30
2.2. Rozwój turystyki miedzynarodowej………33
2.2. A. Internacjonalizacja przemyslu turystycznego………35
2.3...

Czytaj więcej

Rola polskich sluzb specjalnych w zwalczaniu terroryzmu i zagrozen zwiazanych z mozliwoscia wystapienia zamachu lub ataku terrorystycznego


Wstęp.

Rozdzial I
Terroryzm jako najwieksze globalne zagrozenie współczesnego swiata.

1.1 Terroryzm jako zjawisko, jego geneza i definicja.
1.2.Ewolucja terroryzmu w XX i XXI wieku.
1.3. Cyberterroryzm jako nowoczesna forma zagrozenia terrorystycznego w Polsce
1.4. Polska wobec zagrozen terrorystycznych w XXI wieku


Rozdzial II
Polskie służby specjalne oraz organa i instytucje administracyjne posiadajace uprawnienia do zwalczania terroryzmu.

2.1. Centrum Antyterrorystyczne
2.2. Agencja Bezpieczenstwa Wewnetrznego
2.3. Agencja Wywiadu
2.4. Sluzba Wywiadu Wojskowego
2.5. Wydzialy operacyjne Strazy Granicznej Polski
2...

Czytaj więcej

Ryszard Kapuscinski. Sztuka reportazu na podstawie ‚Wojny futbolowej’

Wstęp

Rozdzial I
Ryszard Kapuscinski – biografia i twórczosc

1.1 Zyciorys Ryszarda Kapuscinskiego
1.2. Twórczosc


Rozdzial II
Sztuka reportazu

2.1.Definicja reportazu
2.2.Historia reportazu
2.3.Reportaz jako forma wypowiedzi Ryszarda Kapuscinskiego


Rozdzial III
Wojna futbolowa’jako przyklad reportazu

3.1. Tresc Wojny futbolowej
3.2. Forma Wojny futbolowej
3.3.Wojna futbolowa jako reportaz


Zakończenie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Wspólpraca transatlantycka w walce z terroryzmem miedzynarodowym.


Wstęp

Rozdzial I
Terroryzm jako zagrozenie dla bezpieczenstwa obszaru euroatlantyckiego

1.1. Pojecie oraz klasyfikacja terroryzmu………… 8
1.2. AL – Kaida …………11
1.2.1. Przebieg ataku terrorystycznego na World Trade Centre w 2001 roku………… 15
1.2.2. Wielowymiarowosc skutków ataku………… 16


Rozdzial II
Polityka Stanów Zjednoczonych wobec terroryzmu po 11 wrzesnia 2001 roku

2.1. Istytucjonalne struktury antyterrorystyczne………… 18
2.1.1. NATO………… 19
2.1.2. Departament Bezpieczenstwa Wewnetrzneg…………23
2.2. Prawne podstawy walki z terroryzmem …………24
2.2.1 Narodowa Strategia Walki z Terroryzmem z 2003 roku …………24
2.2.2...

Czytaj więcej

Partie nacjonalistyczne w Polsce.

Wstęp

Rozdzial 1
Znaczenie nacjonalizmu

1.1. Geneza nacjonalizmu
1.2. Nacjonalizm jako zjawisko socjokulturowe
1.3. Nacjonalizm polityczny
1.4.Zjawiska i pojecia pokrewne wobec nacjonalizmu

Rozdzial 2
Nacjonalizm przed II Wojna Swiatowa

2.1. Narody przed nacjonalizmem
2.1.1. Narody jako wytwory nacjonalizmu
2.1.2. Źródła nacjonalizmu
2.1.3. Rewolucyjne narody nacjonalistyczne
2.1.4. Narody w starozytnosci

Rozdzial
Nacjonalizm po II Wojnie Swiatowej. ( obecnie)

3.1 Charakter przypisany
3.2 Heglowskie poslannictwo niektórych narodów
3.3 Charakter wlasciwy nacjonalizmu
3.4 Wrogowie oraz sojusze
3.5 Patriotyzm a nacjonalizm

Zakończenie...

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych po 11 wrzesnia 2001 r.

Wstęp

Rozdzial I
Istota i znaczenia bezpieczenstwa narodowego

1.1. Wspólczesne pojecie i zakres bezpieczenstwa narodowego
1.2. Struktura bezpieczenstwa narodowego
1.3. Dziedziny bezpieczenstwa narodowego
1.4. Obrona narodowa
1.5. Strategia bezpieczenstwa w kraju


Rozdzial II
Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych

2.1. Cele strategiczne amerykanskiej polityki w XXI wieku ‚wg Busha i Obamy’
2.1.1. Cele strategiczne amerykanskiej polityki w XXI wieku Obamy’
2.1.2. Cele strategiczne amerykanskiej polityki w XXI wieku ‚wg Busha’
2.2. Strategiczny Plan Departamentu Stanu 2007- 2012
2.3. Walka o pozycje na swiecie
2.4...

Czytaj więcej

Cyberterroryzm – wspólczesne zagrozenia.


Wstęp

Rozdzial 1
Cyberterroryzm – informacje ogólne

1.1 Cyberprzestrzen
1.2 Pojecie Cyberterroryzmu
1.3 Zarys historyczny


Rozdzial 2
Zagrozenia wynikajace z ataków Cyberterrorystycznych

2.1 Najbardziej znane przyklady ataków cyberterrorystycznych oraz ich skutki
2.2 Hakerzy – przedstawiciele Cyberterroryzmu niepanstwowego
2.3 Rozwój Cyberterroryzmu


Rozdzial 3
Walka z Cyberterroryzmem

3.1 Organy odpowiedzialne za zwalczanie Cyberterroryzmu
3.2 Sposoby walki z Cyberterroryzmem


Zakończenie
Bibliografia
Spis fotografii i rysunków

 
Czytaj więcej

Źródła pozyskiwania środków finansowych przez organizacje terroryztyczneWstęp.4

Rozdzial 1.
Geneza i źródła terroryzmu.

1.1 Geneza i definicja terroryzmu.6
1.2 Źródła terroryzmu.13
1.3 Wybrane organizacje terrorystyczne i ich przywódcy.15


Rozdzial 2.
Metody pozyskiwania środków finansowych przez terrorystów.

2.1 „Legalne źródła i sposoby finansowania. 23
2.2 Nielegalne źródła finansowania.28
2.3 Wykorzystywanie pozyskanych środków pienieznych.34


Rozdzial 3.
Regulacje prawne dotyczace zwalczania finansowania terroryzmu

3.1 Międzynarodowe regulacje prawne odpowiedzialne za zwalczanie finansowania terroryzmu.37
3...

Czytaj więcej

Reportaz jako gatunek dziennikarsko – literacki na przykładzie zbioru reportazu X.

Wprowadzenie

Rozdzial 1.
Istota literatury pieknej

1.1 Wyznaczniki literatury pieknej

Rozdzial 2.
Reportaz jako gatunek pogranicza

2.1 Wyznaczniki reportazu, prasowosc
2.2 Fakt i fikcja – Faction

Rozdzial 3.
Analiza reportazy ze zbioru X

3.1 Stylizacje na gatunki literackie
3.2 Fikcja w reportazu oraz „literackosc” jezyka

Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Społeczne dziennikarstwo internetowe

Wstęp.

Rozdzial I
Podstawowe pojecia.

1.1. Konfiguracja nowoczesnej komunikacji społecznej
1.2. Hipertekst.
1.3. Baza danych a internetowe gatunki dziennikarskie.


Rozdzial II
Gatunek w sieci.

2.1. Blog jako gatunek dziennikarski.
2.2. Felieton w ujęciu tradycyjnym oraz w e-modyfikacjach.


Rozdzial III
Konteksty.

3.1. Techniki manipulowania a specyfika warsztatowa ogólnoinformacyjnych portali internetowych.
3.2. Granice wolnosci internetowych gatunków dziennikarskich.


Zakończenie.
Bibliografia.

 
Czytaj więcej

Rodzaje terroryzmu ich cele i skutki ekonomiczno-społeczne.


Wstęp

Rozdzial 1
Rodzaje terroryzmu

1.1. Bioterroryzm
1.2 Cyberterroryzm
1.3. Ekoterroryzm
1.4. Religijny
1.5. Kryminalny


Rozdzial 2
Działania antyterrorystyczne – metody i formy

2.1. Działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne
2.2. Koordynacja dzialan antyterrorystycznych na przykładzie wybranych panstw
2.3. Zagrozenia terrorystyczne a zarzadzanie kryzysowe
2.4. Dowodzenie operacja antyterrorystyczna


Rozdzial 3
Skutki ekonomiczne i społeczne dzialan terrorystycznych

3.1. Skutki ekonomiczne
3.2. Skutki społeczne
3.3. Skutki polityczne


Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel i rycin

 
Czytaj więcej

Terroryzm i źródła jego zwalczania w Polsce i na Swiecie.


Wstęp.

Rozdzial I
Historia definicji terroryzm

Historia terroryzmu ………..5
Definicja slowa terroryzm……….. 6
Terroryzm polityczny ………..10
Terroryzm religijny ………..12
Terroryzm panstwowy ………..15
Terroryzm miedzynarodowy ………..16
Terroryzm millenarystyczny ………..19
Fundamentalizm religijny ………..20
Dzihad ………..22
Islam w Polsce ………..23


Rozdzial II
Obowiazki panstw w zwalczaniu terroryzmu

Zamachy na zycie przywódców panstwowych na przelomie XIX oraz XX Wieku ………..25
Wspólpraca miedzynarodowa w zwalczaniu terroryzmu w umowach wielostronnych ………..30
Przestepstwo polityczne a terrorystyczne dzialanie ………..32
Zasada „aut punire aut Dedere” …R...

Czytaj więcej

Udział Europolu w zwalczaniu przestepczosci.


Wstęp ……….. 4

Rozdzial I
Powstanie i glówne zadania Europolu.

1. Działalność Europol Drugs Unit ……….. 5
2. Agenda Unii Europejskiej ……….. 10
3. Strategia i cele ……….. 12
4. Zasieg działania Europolu ……….. 14


Rozdzial II
Priorytety w zakresię zwalczania przestepczosci.

1. Terroryzm ……….. 17
2. Narkotyki ……….. 21
3. Handel ludzmi ……….. 24
4. Wykorzystanie seksualne dzieci ……….. 27
5. Ulatwianie nielegalnej migracji ……….. 29
6. Oszustwa finansowe ……….. 30
6.1 Falszowanie Euro ……….. 30
6.2 Oszustwa z wykorzystaniem kart platniczych ……….. 33
6.3 Naduzycia finansowe zwiazane z podatkiem VAT w UE ……….. 35
6...

Czytaj więcej

Wspólpraca panstw Unii Europejskiej w walce z terroryzmem.

Wstęp

Rozdzial I.
Charakterystyka zjawiska terroryzmu

1.1. Wprowadzenie
1.2. Zarys historyczny terroryzmu
1.3. Definicja terroryzmu
1.3.1. Charakterystyka glównych elementów terroryzmu
1.3.2. Sklasyfikowanie ruchów terrorystycznych
1.4. Psychologia terroryzmu
1.5. Glówne cele taktyczne organizacji terrorystycznych
1.6. Sposoby i źródła finansowania terroryzmu
1.7. Podsumowanie

Rozdzial II.
Terroryzm miedzynarodowy

2.1. Wprowadzenie
2.2. Metody i techniki terrorystyczne
2.2.1. Organizacja struktury terrorystycznej
2.2.2. Zamachy bombowe
2.2.3. Porwania i uprowadzenia
2.2.4. Morderstwo polityczne
2.2.5. Bioterroryzm
2.2.6...

Czytaj więcej

Pismiennictwo i cenzura w Polsce.


Wstęp

Rozdzial I
Wolnosc druku w Konstytucji Królestwa Polskiego i jej ograniczenia

1. Wolnosc druku w Konstytucji
2. Wprowadzenie cenzury prewencyjnej i pism periodycznych
3. Rozszerzenie cenzury na wszelkie pisma i dziela


Rozdzial II
Organizacja cenzury

1. Cenzura w Komisji Rzadowej Wyznan Religijnych i Oswiecenia Publicznego
2. Cenzura w Komisji Rzadowej Spraw Wewnetrznych i Policji
3. Funkcje cenzorskie Urzędu Municypalnego i Uniwersytetu Warszawskiego. Cenzura Koscielna i teatralna.
4. Ujednolicenie systemu cenzury w 1822 r.


Rozdzial III
Cenzura w czasach powstania listopadowego

Zakończenie.
Bibliografia.


 
Czytaj więcej

Rola muzyki w filmach grozy.


Wstęp

Rozdzial 1.
Rozwój kinematografii

1.1. Rozwój kinematografii – rys historyczny kina niemego
1.2. Rozwój kinematografii – rys historyczny kina dzwiekowego


Rozdzial 2.
Poczatki horroru, jako gatunku filmowego

2.1. Cechy charakterystyczne horroru
2.2. Rozwój horroru


Rozdzial 3.
Muzyka w gatunku

3.1. Znaczenie muzyki w gatunkach filmowych
3.2. Rodzaje muzyki


Rozdzial 4.
Wybrane szkoly filmowe gatunku

4.1. Szkola japonska
4.2. Szkola amerykanska
4.3. Szkola wloska


Rozdzial 5.
Ojcowie horroru

5.1. Alfred Hitchcock
5.2. Mario Bava
5.3. George Romero
5.4...

Czytaj więcej

Wpływ zamachów terrorystycznych z wrzesnia 2001 roku na zmiany procedur bezpieczenstwa w ruchu miedzynarodowym.


Wstęp

Rozdzial 1.
Terroryzm – zagrozenie dla turystyki

1.1. Definicja i rodzaje terroryzmu
1.2. Wybrane organizacje terrorystyczne dzialajace w XXI w.
1.3. Przyczyny wystepowania terroryzmu


Rozdzial 2.
Turystyka jako forma spedzania wolnego czasu

2.1. Pojecie i rodzaje turystyki
2.2. Potencjalne zagrozenia zwiazane z podrózowaniem
2.3. Zamachy terrorystyczne wymierzone w turystów


Rozdzial 3.
Turystyka po zamachach terrorystycznych

3.1. Miejsca szczególnie niebezpieczne
3.2. Ruch turystyczny po wydarzeniach z wrzesnia 2001 r.
3.3. Obostrzenia w komunikacji miedzynarodowej


Rozdzial 4.
Przeciwdzialanie zjawisku terroryzm...

Czytaj więcej

Internet jako sposób komunikacji w społeczenstwie.


Wstęp

Rozdzial 1
Internet – wiadomosci ogólne

1.1. Czym jest Internet?
1.2. Zmiana Internetu na przestrzeni czasu (geneza)
1.3. Poczatki Internetu
1.4. World Wide Web
1.5. Jezyk internetowy
1.6. Emotikony jako sposób wyrazania emocji
1.7. Memy internetowe jako nowe źródłokomunikatu
1.8. Akronimy

Rozdzial 2
Gatunki internetowe

2.1. Internetowy kanal przekazu
2.2. Poczta elektroniczna
2.3. Historia poczty elektronicznej
2.4. Blogi internetowe
2.5. Korzysci z blogowania, czyli od blogera do gwiazdy
2.6. Dziennikarski fenomen blogosfery
2.7. Portale spolecznosciowe
2.8. Historia portali spolecznosciowych

Rozdzial 3

Czytaj więcej

Szafiarki – kreowanie wizerunku wspólczesnych kobiet czy próba zaistnienia w showbiznesie?


Wstęp

Rozdzial I
Wprowadzenie do tematyki

1.1. Blog – podstawowe pojecia i funkcje
1.2. Blogowanie jako sposób pokazania wlasnego ja
1.3. Moda i konsumpcja jako kreowanie wlasnej tozsamosci
1.4. Szafiarka – kim wlasciwie jest?


Rozdzial II
Omówienie przykladowych blogów modowych

2.1. Maffashion – blog Julii Kuczynskiej
2.2. Jemerced – blog Jessici Mercedes Kirschner
2.3. Make Life Easier – blog Katarzyny Tusk


Rozdzial III
Analiza relacji pomiedzy blogerem a obserwatorami

3.1. Specyfika komunikacji miedzy blogowiczem a czytelnikami
3.2. Promocja bloga dzieki wykorzystaniu potencjalu serwisów spolecznosciowych


Rozdzial IV
Blo...

Czytaj więcej

Obraz Romów w opinii Polaków.


Wstęp………. 5

Rozdzial 1.
Wykluczenie społeczne oraz mniejszosci narodowe i etniczne w Polsce………. 5

1.1. Wykluczenie społeczne………. 7
1.2. Mniejszosc narodowa i etniczna ……….7


Rozdzial 2.
Naznaczeni spolecznie. Romów polskich historia i tradycje

2.1. Pochodzenie Romów i ich migracja do Polski………. 11
2.2. Cztery cyganskie szczepy………. 15
2.3. Obyczajowosc, kultura i cyganskie tradycje ludowe ……….24
2.3.1. Mieszkanie, ubiór, pozywienie………. 24
2.3.2. Zajecia i profesje………. 30
2.3.3. Cyganska kultura i sztuka ludowa………. 33
2.3.4. Obrzedowosc………. 37


Rozdzial 3.
Cyganska obyczajowosc a problem zachowania tozsamosci………. 47

Rozdzial 4.
Po...

Czytaj więcej

Rola organów administracji publicznej w zarządzaniu kryzysowym.


Wstęp………5

Rozdzial 1.
Walka o bezpieczenstwo.

1.1 Ewolucja bezpieczenstwa……… 6
1.1.1 Istota bezpieczenstwa……… 7
1.1.2 Deficyt bezpieczenstwa w dobie globalizacji………10
1.2 (Nie)bezpieczenstwo a zagrozenia………12
1.2.1 Zagrozenia naturalne………15
1.2.2 Zagrozenia wywolane dzialalnoscia czlowieka………18
1.2.2.1 Bioterroryzm jako cichy niszczyciel……… 20
1.3 Kryzys – porazka czy wyzwanie?……… 21
1.4 Sytuacja kryzysowa i jej interpretacja……… 23


Rozdzial 2.
Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej.

2.1 Planowanie cywilne………25
2.1.1 Siatka bezpieczenstwa……… 28
2.2 Zarządzanie kryzysowe – ogólna charakterystyka……… 30
2...

Czytaj więcej

Konwergencja starych i nowych mediów na przykładzie wybranego wydawnictwa.


Wstęp

Rozdzial 1.
Media.

1.2. „Stare media” – definicja, cechy, bariery
1.2.1. Prasa drukowana jako przyklad starych mediów
1.3. Definicja pojecia „nowe media”
1.3.1. Prasa elektroniczna jako nowe medium


Rozdzial 2.
Konwergencja w mediach – definicja pojecia

2.1. Geneza pojecia konwergencji w mediach
2.2. Typy konwergencji w mediach
2.3. Konwergencja we wspólczesnych mediach.
2.4. Zjawisko kanibalizmu w mediach


Rozdzial 3.
Skutecznosc konwergencji starych i nowych mediów na przykładzie tygodnika i dziennika internetowego „Pojezierze Waleckie” oraz magazynu i strony internetowej „Podaj Cegle” .

3.1...

Czytaj więcej

Aktywnosc badawczo rozwojowa w wybranych państwach i regionach Unii Euroopejskiej w kontekscie zalozen i strategii Europa 2020


Wstęp.

Rozdzial I
Rola sektora badawczo-rozwojowego w procesię rozwoju krajów Unii Europejskiej

1.1.Efektywność sektora badawczo-rozwojowego jako czynnik ksztaltujacy rozwój ekonomiczny krajów Wspólnoty
1.2.Rezultaty dzialan sektora w zakresię dzialan zmierzajacych do zwalczania skutków patologii spolecznych
1.3.Efektywność badawcza programu w zakresię ochrony srodowiska i dzialan proekologicznych na terenie krajów UE


Rozdzial II
Badanie i rozwój Strategii Europa 2020

2.1. Kierunki dzialan badawczych dotyczacych programu Europa 2020
2.2...

Czytaj więcej

Terroryzm w mediach.Wstęp………2
Summary / Abstract………3

Rozdzial 1
Tematyczne podstawy terroryzmu

1.1 Rys historyczny………4
1.2 Klasyfikacja terroryzmu………7
1.3 Organizacje terrorystyczne na swiecie………14
1.4 Wspólczesny terroryzm w opinii społecznej………20


Rozdzial 2
Terroryzm w mediach

2.1 Pojecie mass mediów………27
2.2 Medialny obraz terroryzmu………32
2.2.1 Prasa codzienna………33
2.2.2 Telewizja………34
2.2.3 Internet………36
2.3 Symbioza mediów i terrorystów………38
2.4 Granice wolnosci wypowiedzi mediów………41


Rozdzial 3
Cel pracy, metodyka i wyniki badan

3.1 Opis procesu badawczego………49
3.2 Badania opinii nt. terroryzmu………48
3.3 Analiza artykulów prasowych………63
3...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich