Kategoria Politologia Terroryzm

Terroryzm islamski po wydarzeniach z 11 wrzesnia 2001 roku.


Wstęp …………. 3

Rozdzial I
Problemy globalne we wspólczesnej gospodarce swiatowej

1.1 Problemy globalne – pojecie oraz cechy…………. 5
1.2 Charakterystyka wybranych problemów globalnych…………. 7
1.2.1 Problem wyczerpywania zasobów…………. 7
1.2.2 Degradacja srodowiska naturalnego jako problem globalny…………. 10
1.2.3 Problem zadłużenia w gospodarce swiatowej…………. 13
1.2.4 Problem glodu współczesnego swiata…………. 15
1.3 Terroryzm jako najwieksze zagrozenie swiata wspólczesnego…………. 17
1.3.1 Wybrane definicje terroryzmu…………. 17
1.3.2 Historia terroryzmu…………. 19
1.3.3 Rodzaje i przyczyny zjawiska terroryzmu…………. 23

Rozdzial II
Wybrane organizacje terrorystyczne.

2...

Czytaj więcej

Dyplomata wobec odmiennosci kulturowych mieszkańców Europy i Swiata.


Wstęp 4

Rozdzial 1.
Istota, rys historyczny, źródła prawa dyplomatycznego

1.1 Pojecie prawa dyplomatycznego……….. 6
1.2. Historia protokolu dyplomatycznego……….. 9
1.3. Źródła protokolu dyplomatycznego……….. 11
1.4. Istota protokolu dyplomatycznego……….. 13
1.5. Funkcje dyplomatyczne protokolu ………..16
1.5.1. Pojecie funkcji dyplomatycznych ………..16
1.5.2. Ewolucja funkcji ………..17
1.5.3. Rodzaje funkcji ………..20
1.5.3.1. Funkcja reprezentacyjna ………..20
1.5.3.2. Funkcja negocjacyjna ………..20
1.5.3.3 Funkcja informacyjna……….. 21
1.5.3.4.Funkcja promocyjna w dziedzinie stosunków politycznych, gospodarczych, kulturowych, naukowych ………..22
1.5.3.5.Funkcja konsularna……….. 23


Rozdzial 2.
...

Czytaj więcej

Działania administracyjne w zakresię bezpieczenstwa państwa.


Wstęp…………2

Rozdzial I
Funkcje i organizacja administracji publicznej w systemie kierowania bezpieczenstwem państwa.

1.1. Charakterystyka zagrozen bezpieczenstwa…………4
1.2. Przepisy prawne z zakresu bezpieczenstwa państwa…………6
1.3. Rodzaje decydentów z zakresu bezpieczenstwa w Polsce…………13


Rozdzial II
Obszary wspóldziałania organów administracji rzadowej z samorzadem terytorialnym w przedmiocie zapewnienia bezpieczenstwa i porzadku publicznego.

2.1. Organy zarządzania kryzysowego w Polsce…………20
2.2. Charakterystyka organów kolegialnych…………32
2.3. Rozwiazania instytucjonalne…………33
2.4. Stany nadzwyczajne…………35


Rozdzial III
Realizacja zadan spoleczno-obronnych w warunkach kryzysu p...

Czytaj więcej

Status prezydenta w konstytucjach II i III RP.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Konstytucja Marcowa.

1.1. Wprowadzenie……….5
1.2. Zasady naczelne……….6
1.3. Status prezydenta……….9
1.4. Praktyka ustrojowa……….15


Rozdzial II.
Konstytucja Kwietniowa.

2.1. Wprowadzenie……….18
2.2. Zasady naczelne……….20
2.3. Status prezydenta……….22


Rozdzial III.
Prezydent w Polsce Ludowej.

3.1. Rola i zakres kompetencji prezydenta w świetle regulacji Malej Konstytucji z 1947 roku……….41
3.2. Przywrócenie urzedu prezydenta w 1989r……….52


Rozdzial IV.
Konstytucje III RP.

4.1. Prezydent w świetle rozwiazan i praktyki stosowania Malej Konstytucji z 1992r……….60
4.2. Konstytucja RP z 22 kwietnia 1997 r……….63
4.2.1. Zasady Konstytucji……….63
4.2.2. Status prezydenta……….77
4...

Czytaj więcej

Kurdowie – naród zapomniany przez swiat.


Wstęp………2.

Rozdzial 1.
Geneza problemu kurdyjskiego.

1.1. Polozenie geopolityczne Kurdystanu
1.2. Pochodzenie Kurdów………9.
1.3. Historia Kurdów………11.
1.4. Konkluzje………18.

Rozdzial 2
Tozsamosc narodowa Kurdów

2.1. Jezyk Kurdów………19.
2.2. Religia Kurdów………25.
2.3. Kultura, tradycja i nauka………33.
2.4. Kurdowie jako mniejszosc narodowa……….38.
2.5. Konkluzje………44

Rozdzial 3.
Dazenia niepodleglosciowe kurdów.

3.1. Rola trybalizmu w dazeniach narodowotwórczych………45.
3.2. Dazenia niepodleglosciowe tureckich Kurdów………48.
3.3. Dazenia niepodleglosciowe irackich Kurdów………56.
3.4. Perspektywy powstania państwa kurdyjskiego………64.
3.5. Konkluzje………66.

Zakończenie………67.
Bibliografia………69.
...

Czytaj więcej

Tradycja jarmarków Polski wschodniej na przykładzie miasta Leczna od czasów najdawniejszych po XX wiek


Wstęp………3

Rozdzial 1
Rozwój jarmarków na ziemiach polskich.

1.1. Handel na ziemiach polskich w okresie X – XII wieku………4
1.2. Handel na ziemiach polskich w okresie XIII – XV wieku………7
1.3. Handel w Rzeczypospolitej w okresie XVI – XVII wieku………9
1.4. Handel w okresie rozbiorów………12
1.5. Handel w Polsce powojennej………15

Rozdzial 2
Rys historyczny Lecznej.

2.1. Ziemie polskie, na których powstalo miasto Leczna………17
2.2. Lokalizacja Lecznej i jej rozwój do XVI wieku………20
2.3. Leczna w okresie XVII – XVIII wieku………23
2.4. Leczna w okresie XIX – XX wieku………26

Rozdzial 3
Jarmarki w Lecznej.

3.1. Leczna osrodkiem handlu………31
...

Czytaj więcej

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczenstwa Unii Europejskiej w świetle Traktatu Lizbonskiego


Slowa kluczowe……….3
Streszczenie……….3
Wstęp……….4

Rozdzial 1
Unia Europejska jako aktor stosunków miedzynarodowych

1.1 Idea integracji Unii Europejskiej……….5
1.2 Rola miedzynarodowa Unii Europejskiej……….11
1.3 Stosunki zewnetrzne Unii Europejskiej……….14


Rozdzial 2
Geneza, cele i instrumenty wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczenstwa

2.1 Powstanie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczenstwa……….17
2.2 Zalozenia i cele Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczenstwa……….21
2.3 Instrumenty Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczenstwa ……….23


Rozdzial 3
Instytucje wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczenstwa w świetle Traktatu Z Lizbony

3...

Czytaj więcej

Funkcje ustrojowe Sejmu RP.


Wstęp………6

Rozdzial I
Pozycja ustrojowa Sejmu RP

1.1. Rys historyczny ……… 6
1.2. Sejm w systemie trójpodzialu wladzy ……… 8
1.3. System wyborczy do Sejmu ……… 14
1.3.1. Zasada powszechnosci ……… 15
1.3.2. Zasada równości ……… 18
1.3.3. Zasada tajnosci ……… 20
1.3.4. Zasada bezposredniosci ……… 22
1.3.5. Inne zasady ……… 23
1.4. Kadencja i sposób funkcjonowania Sejmu RP ……… 24


Rozdzial II
Struktura organizacyjna Sejmu

2.1 Marszalek Sejmu ……… 26
2.2. Prezydium Sejmu ……… 30
2...

Czytaj więcej

Europejska Polityka Bezpieczenstwa i Obrony jako Instrument Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczenstwa – Udział Polski.


Wstęp………3

Rozdzial I
Kształtowanie EPBiO

1.1 Geneza Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczenstwa Unii Europejskiej………6
1.2 Europejska Polityka Bezpieczenstwa i Obrony jako instrument WPZiB……….15

Rozdzial II
Udział Polski w procesię kształtowania WPZiB oraz EPBiO

2.1 Struktury odpowiedzialne za realizacje WPZiB oraz EPBiO w Polsce………29
2.2 Strategia Bezpieczenstwa Polskiego jako stanowisko w kwestii WPZiB oraz EPBiO………32
2.3 Zaangazowanie Polski w WPZiB oraz EPBiO w praktyce………36

Rozdzial III
WPZiB oraz EPBiO wobec panstw zrzeszonych we Wspólnocie Niepodleglych Panstw

3.1 Partnerstwo strategiczne z Federacja Rosyjska………48
3.2 Kraje Azji Srodkowej………53
3...

Czytaj więcej

Federacja Rosyjska a Unia Europejska w okresie prezydentury Wladymira Putina.


Wstęp

Rozdzial I
Prezydentura Wladymira Putina w Rosji w latach 2000-2008

1. Historia Rosji do konca XX wieku
2. Zarys biografii Wladymira Putina
3. Charakterystyka prezydentury Wladymira Putina w latach 2000-2004 i 2004-2008
4. Priorytety prezydentury Wladymira Putina wobec Unii Europejskiej oraz cele w zakresię wzajemnej współpracy miedzy stronami


Rozdzial II
Rosja i Unia Europejska-pozycja polityczna i gospodarcza na swiecie w latach 2000-2008

1. Charakterystyka gospodarki Rosji oraz jej pozycji gospodarczej na swiecie w latach 2000-2008
2. Pozycja gospodarcza Unii Europejskiej na swiecie w latach 2000-2008
3. Pozycja geopolityczna Rosji na swiecie w latach 2000-2008
4...

Czytaj więcej

Budowa bezpieczenstwa narodowego Polski w ramach integracji z Europa.


Wstęp

Rozdzial I.
Bezpieczeństwo Polski w ujęciu historycznym

1.1. Przedstawienie podstawowych pojęćz zakresu bezpieczenstwa
1.2. Polska do 1945 roku
1.3. Polska w latach 1945-1989
1.4. Polska w procesię integracji ze wspólnotami europejskimi
1.4.1. Polska a Unia Europejska
1.4.2. Polska w NATO
1.4.3. Czlonkostwo Polski w Radzie Europy oraz Organizacji Wspólpracy Gospodarczej i Rozwoju

Rozdzial II.
Analiza i ocena bezpieczenstwa narodowego Polski po 1945 roku

2.1. Przedmiot i cel badan, problemy, hipotezy badawcze
2.2. Metody, narzedzia i techniki badawcze
2.3. Charakterystyka grup badawczych i terenu badan
2.4. Wnioski

Rozdzial III.
Antycypacja bezpi...

Czytaj więcej

Możliwościpojednania Korei Poludniowej i Korei Pólnocnej na tle politycznym i gospodarczym po wojnie Koreanskiej.


Wstęp

Rozdzial 1
Geneza rozpadu

1.1 Przyczyny konfliktu zbrojnego
1.2 Przebieg oraz konsekwencje wojny.


Rozdzial 2
Próby pojednania na przestrzeni dziesiecioleci

2.1 Wpływy sojuszników na sytuacje w Korei oraz stosunki polityczne obu panstw na przestrzeni dziesiecioleci
2.2 Potencjal i rozwój gospodarczy w latach 1990-2010


Rozdzial 3
Przyszłość Korei

3.1 Rozmowy szesciostronne
3.2 Zjednoczenie ratunkiem dla milionów

Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Polityczne podloze powstania państwa Izrael.


Wstęp

Rozdzial III
Polityczne podloze powstania państwa Izrael

3.1.Kulturowe (religia-spoiwo kulturowe, jezyk jidysz i hebrajski ,diaspora)
3.2. Etniczne (mix kulturowy ludnosci zydowskiej z calego swiata)
3.3. Etyczno-moralne po holokauscie (ogólny zarys calosci zagadnienia)


Rozdzial IV
Wojny Izraelsko-Palestynskie w latach 1956-2000

4.1.Konflikty izraelsko-arabskie do konca lat piecdziesiatych
4.2.Konflikty w latach szescdziesiatych
4.3.Konflikty arabsko-izraelskie wlatach siedemdziesiatych
4.4.Intifada


Zakończenie
Bibliografia

(Uwaga praca posiada jedynie dwa rozdzialy III i IV)

 
Czytaj więcej

Rosja w polityce bezpieczenstwa Kazachstanu.


Wstęp
Rozdzial I
Uwarunkowania stosunków kazachsko-rosyjskich

1 1. Historyczne
1.2. Prawne
1.3. Ekonomiczne
1.4. Militarne

Rozdzial II
Cele i kierunki zagrozenia bezpieczenstwa Kazachstanu i Rosji

2.1. Cele Kazachstanu
2.2. Cele Rosji
2.3. Kierunki polityki zagranicznej i bezpieczenstwa Kazachstan-USA, Kazachstan-Chiny

Rozdzial III
Wspólpraca wojskowa Kazachstanu

3.1. Z Rosja
3.2. Wspólpraca Kazachstanu z NATO
3.3. Wspólpraca z pozostalymi partnerami

Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Udział sil zbrojnych w zapewnieniu bezpieczenstwa wewnetrznego Polski.


Wstęp………..3

Rozdzial I
Rola i zadania Sil zbrojnych w zapewnieniu bezpieczenstwa wewnetrznego Polski………..6

1. Wsparcie policji w działania ch na rzecz bezpieczenstwa i porzadku publicznego
2. Działania wojska w sytuacjach kryzysowych na terenie kraju
3. Rola Sil Zbrojnych w zwalczaniu terroryzmu
4. Oczyszczanie terenów z materialów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego
5. Wojsko a stany nadzwyczajne w panstwie

Rozdzial II
Zadania rodzajów Sil Zbrojnych i samodzielnych formacji w zapewnieniu bezpieczenstwa wewnetrznego………..21

1. Zadania Wojsk Ladowych w zapewnieniu bezpieczenstwa na terenie Polski
2. Zadania Sil Powietrznych w zapewnieniu bezpieczenstwa na terenie Polski
3...

Czytaj więcej
Regulamin strony