Kategoria Politologia Terroryzm

Wybrane ruchy protestów współczesnego swiata


Wstęp………4

Rozdzial 1.
Ruchy społeczne

1.1. Pojecie i cechy ruchu społecznego ………6
1.2. Rodzaje ruchów spolecznych……… 12
1.3. Podzial ruchów społecznych z perspektywy czasowej……… 18
1.4. Pojecie i definicja protestu……… 31

Rozdzial 2.
Alterglobalizm i antyglobalizm jako przyklad ruchu protestu

2.1. Pojecie i geneza ruchu alterglobalizmu i antyglobalizmu……… 33
2.2. Koncepcje programowe……… 46
2.3. Organizacja i formy działania ……… 52

Rozdzial 3.
Przyklady protestów społecznych na przestrzeni ostatnich lat

3.1. Protesty w krajach arabskich……… 57
3.2. Protest paliwowy……… 61
3.3. Protest przeciwko porozumieniu ACTA……… 64

Zakończenie ………72
Bibliografia……… 74
Spis rysunków……… 78

 
Czytaj więcej

Bezpieczeństwo Europy w koncepcjach Unii Europejskiej i Organizacji Traktatu Pólnocnoatlantyckiego.


Wstęp………4

Rozdzial I
Koncepcja Unii Europejskiej- Europejska Polityka Bezpieczenstwa i Obrony

1.1 Geneza Europejskiej Polityki Bezpieczenstwa i Obrony………7
1.2 Instytucjonalizacja Europejskiej Polityki Bezpieczenstwa i Obrony………12
1.3 Funkcjonowanie Europejskiej Polityki Bezpieczenstwa i Obrony………22


Rozdzial II
Koncepcja Strategiczna Organizacji Traktatu Pólnocnoatlantyckiego

2.1 Geneza Koncepcji Strategicznej………26
2.2 Instytucjonalizacja Koncepcji Strategicznej………29
2.3 Funkcjonowanie Koncepcji Strategicznej………38


Rozdzial III
Wspólpraca Unii Europejskiej i Organizacji Traktatu Pólnocnoatlantyckiego

3.1 Wymiar przedmiotowy………44
3.2 Wymiar instytucjonalny………48
3...

Czytaj więcej

Unia Europejska wobec problemu terroryzmuWstęp……….4

Rozdzial I.
Charakterystyka zjawiska terroryzmu……….6

1.1. Wprowadzenie
1.2. Rys historyczny terroryzmu
1.3. Pojecie terroryzmu
1.3.1. Glówne elementy definicji terroryzmu.
1.3.2. Klasyfikacja ruchów terrorystycznych.
1.4. Psychologia terroryzmu
1.5. Cele taktyczne organizacji terrorystycznych
1.6. Źródła i sposoby finansowania terroryzmu
1.7. Podsumowanie


Rozdzial II.
Terroryzm miedzynarodowy……….27

2.1. Wprowadzenie
2.2. Techniki i metody terrorystyczne
2.2.1. Organizacje grupy terrorystycznej
2.2.2. Zamachy bombowe
2.2.3. Porwania i uprowadzenia
2.2.4. Morderstwo polityczne
2.2.5. Bioterroryzm
2.2.6. Cyberterroryzm
2.2.7. Ekoterroryzm
2.2.8...

Czytaj więcej

Polityka Unii Europejskiej wobec uchodzców


Wstęp

Rozdzial I
Pojecie uchodzcy i prawa uchodzcy w prawie miedzynarodowym i praktyce miedzynarodowej.

1.1 Definicja pojecia ‚uchodzca’
1.2 Status uchodzcy
1.3 Prawa uchodzcy
1.4 Pojecie ‚uchodzcy’ a pojecia pokrewne i przeciwstawne

Rozdzial II
Ewolucja polityki UE dotyczacej uchodzców

2.1 Geneza polityki Unii Europejskiej wobec uchodzców
2.2 Uwspólnatawianie polityki Unii Europejskiej wobec uchodzców
2.3 W kierunku drugiego etapu wspólnej polityki azylowej

Rozdzial III
Realizacja i perspektywy rozwoju polityki UE wobec uchodzców

3.1 Sytuacja uchodzcy w państwach Unii Europejskiej.
3.2 Implementacja prawa wspólnotowego na przykładzie Polski.
3...

Czytaj więcej

Konflikty zbrojne w Czeczenii


Wstęp……….2

Rozdzial 1
Geneza problemu samostanowienia Czeczenii.

1.1. Polozenie geopolityczne Czeczenii……….4
1.2. Dazenia niepodleglosciowe Czeczenów w imperium rosyjskim……….6
1.3. Sytuacji Czeczenii w ZSRR……….15
1.4. Wpływ rozpadu ZSRR na samostanowienie Czeczenii……….18
1.5. Konkluzje……….23


Rozdzial 2
Czynniki destabilizujace Czeczenie.

2.1. Konflikty zbrojne w republice czeczenskiej……….25
2.2. Rozlam w ruchu separatystycznym……….32
2.3. Zaangazowanie zewnetrzne w Czeczenii……….40
2.4. Konkluzje……….50


Rozdzial 3
Czynniki stabilizujace Czeczenie.

3.1. Rola osrodka narodowego prezydenta D. Dudajewa……….52
3.2. Negocjacje pokojowe z Federacja Rosyjska……….74
3.3...

Czytaj więcej

Cyberterroryzm we wspólczesnym swiecie.


Wstęp………2

Rozdzial I
Podstawowe pojecia zwiazane z cyberterroryzmem.

1.1. Cyberprzestrzen………5
1.2. Bezpieczeństwo teleinformatyczne………8
1.3. Przestepczosc komputerowa………9
1.4. Cyberterroryzm………13


Rozdzial II
Prawne aspekty cyberprzestepczosci.

2.1. Strategia Bezpieczenstwa Narodowego RP………17
2.2. Cyberprzestepczosc w ustawodawstwie polskim………19
2.3. Prawo międzynarodowe wobec problemu przeciwdziałania finansowaniu działalności terrorystycznej………25


Rozdzial III
Charakterystyka dzialan terrorystycznych z wykorzystaniem cyberprzestrzeni.

3.1. Internet jako narzedzie komunikacji, propagandy i dezinformacji terrorystów………32
3.2. Potencjalne cele i obiekty ataków cybernetycznych………36
...

Czytaj więcej

Afganistan jako wspólczesny opiumoland


Wstęp……….2

Rozdzial I
Historia i handel opium w poszczególnych państwach Azji.

1.1. Historia handlu opium – starozytne Chiny i Indie……….4
1.2. Historia Zlotego Trójkata……….18
1.3. Tworzenie się rynku opium Azji Centralnej……….24


Rozdzial II
Wspólczesny nielegalny rynek opium na swiecie.

2.1. Struktura rynku produkcji opium……….29
2.2. Glówne szlaki przemytu opium……….34
2.3. Rynek opium i heroiny poza krajami producentami……….44


Rozdzial III
Afganistan jako „opiumland”.

3.1. Historia produkcji opium w Afganistanie……….58
3.2. Uwarunkowania produkcji i rozwoju handlu opium w Afganistanie……….60
3.3. Wpływ wojny w Afganistanie na rynek opium……….65
3.4...

Czytaj więcej

Transformacja polskiego systemu medialnego po 1989 roku.


Wstęp………..3

Rozdzial 1
System medialny w okresie PRL

1.1 Pojecie systemu medialnego i jego elementy skladniowe……….. 4
1.2 Obraz systemu medialnego w PRL……….. 7
1.3 Media jako temat rozmów przy Okraglym Stole………..10


Rozdzial 2
Glówne kierunki przemian systemu medialnego w Polsce po 1989 roku

2.1. Akty prawne zmieniajace system medialny……….. 15
2.2 Przemiany w polskiej prasie ………..17
2.3 Przeobrazenia w radiofonii i telewizji……….. 21
2.4. Powstanie Internetu……….. 26


Rozdzial 3
Wspólczesna struktura polskiego systemu medialnego

3.1 Prasa……….. 29
3.1.1 Dzienniki ………..30
3.1.2 Czasopisma……….. 30
3.1.3 Zmiany na rynku wydawniczym……….. 33
3.2 Radio……….. 35
3.3 Telewizja……….. 45
3.3...

Czytaj więcej

Rola i pozycja Niemiec w Unii Europejskiej


Wprowadzenie

Rozdzial 1
Rola Niemiec w Unii Europejskiej

1.1. Rola Niemiec w Procesię Integracji Polski z Unia Europejska
1.2. Rola Niemiec w rozszerzeniu Unii Europejskiej
1.3. Miedzynarodowa rola Niemiec po zjednoczeniu


Rozdzial 2.
Miejsce Niemiec w instytucjach UE

Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Stanowisko Niemiec wobec reformy i poszerzenia UE ze szczególnym uwzglednieniem Polski.


Rozdzial 1.
Gospodarka Niemiec po upadku Muru Berlinskiego


Rozdzial 2.
Stanowisko Niemiec wobec poszerzenia UE o kraje Europy Srodkowej i Wschodniej


Rozdzial 3.
Ograniczenia wprowadzone przez Niemcy wobec nowych czlonków Unii Europejskiej


Rozdzial 4.
Przemiany spoleczno-gospodarcze Niemiec po rozszerzeniu Unii Europejskiej w 2004 roku


Rozdzial 5.
Wspólpraca Niemiec z krajami nowego sasiedztwa rozszerzonej Unii Europejskiej


Rozdzial 6.
Stanowisko Niemiec wobec aspiracji Polski do czlonkostwa w Unii Europejskiej


Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Systemy totalitarne XX wieku w Europie. Nazizm, Faszyzm, Komunizm.


Wstęp

Rozdzial 1.
Nazizm

Rozdzial 2.
Faszyzm

2.1. Narodziny ruchu faszystowskiego w Europie
2.2. Powstanie faszyzmu we Wloszech
2.3. Faszyzm w Niemczech
2.4. Ruch faszystowski w innych krajach


Rozdzial 3
Komunizm

3.1. Źródła filozoficzne komunizmu
3.2. Ideologia komunizmu i ruch komunistyczny
3.3. Praktyka komunizmu
3.4. Komunizm wspólczesnie


Podsumowanie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Rola Kosciola Katolickiego w ksztaltowaniu się Unii Europejskiej.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Tlo historyczne i społeczne

1.1 Pozycja Kosciola katolickiego w powojennej Europie Zachodniej………6
1.2 Kosciól i spoleczenstwo w latach 1945 – 1989 w Europie Srodkowej i Wschodniej………18
1.3 Katolicy swieccy wobec idei europejskiej………27


Rozdzial II.
Kosciól Katolicki jako uczestnik debaty integracyjnej

2.1 Oficjalne stanowisko Kosciola katolickiego wobec integracji………34
2.2 Instytucjonalne zaangazowanie Stolicy Apostolskiej w integracje europejska………50
2.3 Rola katolicyzmu w formowaniu kulturowej tozsamosci Europy………56

Czytaj więcej

Polityka wewnetrzna Federacji Rosyjskiej za prezydentury Wladimira Putina.


Wstęp………2

Rozdzial 1.
Charakterystyka Federacji Rosyjskiej

1.1 Uwarunkowania geograficzne i klimatyczne………4
1.2 Ludnosc i jezyk………6
1.3 Ustrój polityczny i podzial administracyjny……….11


Rozdzial 2
Ogólne informacje o Putinie

2.1. Dziecinstwo i lata mlodziencze………18
2.2. Kariera w KGB………19
2.3. Etap petersburski………21
2.4. Etap moskiewski………23


Rozdzial 3
Polityka gospodarcza za kadencji Putina

3.1. Sytuacja makroekonomiczna Federacji Rosyjskiej………31
3.2. Sektory gospodarki………39
3.3. Czynniki rosyjskiego wzrostu………46
3.4. Ograniczenia i hamulce wzrostu gospodarczego w Rosji………50
3.4.1. Niedostatek inwestycyjny……… 50
3.4.2. Polityka Kremla a spowolnienie wzrostu gospodarczego………53
3.4.3...

Czytaj więcej

Polska wobec zjawiska terroryzmu morskiego.


Wstęp

Rozdzial I
Zjawisko terroryzmu w literaturze przedmiotu

1.1 Pojecie i rodzaje dzialan terrorystycznych
1.2 Geneza terroryzmu
1.3 Wspólczesne organizacje terrorystyczne
1.4 Geografia współczesnego terroryzmu
1.5 Charakterystyczne cechy, przyczyny i przejawy współczesnego terroryzmu


Rozdzial II
Terroryzm morski u progu XXI wieku

2.1 Pojecie i charakterystyczne cechy terroryzmu morskiego
2.2 Przyczyny terroryzmu morskiego
2.3 Skala wspólczesnych zagrozen terroryzmem morskim.


Rozdzial III
Polska wobec zjawiska terroryzmu morskiego

3.1 Stan zagrozenia terrorystycznego dla polskich statków i obywateli korzystajacych z transportu morskiego
3...

Czytaj więcej

Wspólpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej przyklad Polski.


Wstęp

Rozdzial 1.
Geneza powstania oraz obszary współpracy Grupy Wyszehradzkiej

1.1 Rys historyczny
1.2 Ramy prawne porozumienia
1.3 Partnerstwo Wschodnie
1.3.1 Polityka Wschodnia realizowane jest w dwóch wymiarach – wspólpraca wielostronna i dwustronna.
1.3.2 Polityka Wschodnia realizowana w wymiarze wielostronnym.
1.3.3 Polityka Wschodnia realizowana w wymiarze dwustronnym.
1.4 Inicjatywa srodkowoeuropejska

Rozdzial 2.
Osiagniecia Grupy Wyszehradzkiej

2.1. Srodkowoeuropejska Umowa o Wolnym Handlu – CEFTA
2.1.1. Postanowienia Srodkowoeuropejskiej Umowy o Wolnym Handlu
2.1.2. Inwestycje zagraniczne Grupy Wyszehradzkiej na swiecie.
2.1.3...

Czytaj więcej
Regulamin strony