Kategoria Politologia

Wspólpraca panstw w celu zwalczania przejawów terroryzmu.


Wstęp…………3

Rozdzial I.
Zjawisko terroryzmu oraz jego charakterystyka………… 5

1.1 Pojecie oraz istota terroryzmu i terroru
1.2 Przeslanki terroryzmu
1.3 Odmiany terroryzmu

Rozdzial II.
Miedzynarodowa walka z grupami terrorystycznymi…………22

2.1 Unia Europejska wobec fali zagrozen terrorystycznych
2.2 Rola ONZ w kreowaniu Swiatowego bezpieczenstwa
2.3 Działania antyterrorystyczne
2.4 Kompetencje państwa oraz organizacji miedzynarodowych na rzecz zwalczania terroryzmu

Rozdzial III.
Polska i jej miejsce w przeciwdzialaniu terroryzmowi…………47

3.1 Polskie służby panstwowe w obliczu zagrozenia terroryzmem
3.2 Polskie prawo karne wobec przejawów terroru
3...

Czytaj więcej

Zjawisko terroryzmu a działania Unii Europejskiej.


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Terroryzm i sposoby jego przeciwdziałania ……….. 5

1.1. Terroryzm definicja i problematyka
1.2. Wspólczesne oblicza terroryzmu
1.3. Rodzaje terroryzmu
1.4. Metody sluzace zwalczaniu terroryzmu

Rozdzial II.
Najwazniejsze organizacje terrorystyczne dzialajace w Europie ………..21

2.1. Terroryzm lewacki
2.1.1. Frakcja Czerwonej Armii
2.1.2. Czerwone Brygady
2.2. Terroryzm etniczno-niepodleglosciowy
2.2.1. ETA
2.2.2. IRA Irlandzka Armia Republikanska
2.3. Terroryzm islamski
2.3.1. Al-Kaida

Rozdzial III.
Działania Unii Europejskiej oraz wybranych panstw Unii w walce z terroryzmem ………..52

3.1...

Czytaj więcej

Miedzynarodowa wspólpraca w zakresię zwalczania terroryzmu.


Wstęp…………3

Rozdzial I.
Specyfikacja terroryzmu

1.1. Pojecie terroru i terroryzmu ………… 4
1.2. Cele terroryzmu
1.3. Rodzaje terroryzmu
1.4. Motywy dzialan terrorystycznych
1.5. Metody ataków terrorystycznych oraz strategia terroryzmu

Rozdzial II.
Regulacje międzynarodowe dotyczace zwalczania terroryzmu………..23.

2.1. Konwencja o Ochronie Fizycznej Materialów Jadrowych
2.2. Miedzynarodowa Konwencja Przeciwko Braniu Zakladników
2.3. Konwencja w Sprawie Zwalczania Finansowania Terrpryzmu
2.4. Konwencja w Sprawie Przeciwdziałania Bezprawnym Czynom Przeciwko Zeglugi Morskiej
2.5. Regulacje Dotyczace Terroryzmu Lotniczego
2.5.1...

Czytaj więcej

Terroryzm – przyczyny i skala zjawiska oraz działania spolecznosci międzynarodowej na rzecz jego likwidacji


Wyakz skrótów………2
Wstęp………4

Rozdzial I
Terroryzm – definicje, odmianiy, typologia.

1.Problemy definicyjne……..12
2.Terroryzm miedzynarodowy i wewnetrzny……..15
3.Terroryzm panstwowy i sponsorowany……..17
4.Typologia terroryzmu……..18

Rozdzial II
Terroryzm po 1945 roku. Organizacje przywódcy, zamachy.

1.Al-Kaida………28
2.Inne, islamskie organizacje terrorystyczne……..30
3.IRA………43
4.ETA……..45
5.Organizacje terrorystyczne dzialajace we Francji, Wloszech i Niemczech……..46

Rozdzial III
Walka spolecznosci miedzynarodowej z terroryzmem.

1.Działania prawne w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej………52
2.Działania zbrojne w walce z terroryzmem – Afganistan i Irak………61
3...

Czytaj więcej

Polityczny wymiar udzialu polskich zolnierzy w misji w Iraku.


Wstęp

Rozdzial 1.
Budowa pozycji Polski na arenie miedzynarodowej

1.1 Polska jako straznik ladu miedzynarodowego
1.2 Skutki udzialu Polaków w misji w Iraku na polityke zagraniczna

Rozdzial 2.
Wzmocnienie stosunków transatlantyckich

2.1 Czynniki wpływajace na podjecie decyzji o przystapieniu do misji w Iraku
2.2 Poglebienie współpracy polsko- amerykanskiej w latach 2003-2008

Rozdzial 3.
Oslabienie stosunków z państwami nieuczestniczacymi w misji

3.1 Charakterystyka relacji z państwami Europy Zachodniej po 2003 roku
3.2 Perspektywy rozwoju stosunków miedzy Polska z krajami Europy Zachodniej

Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Kryminologiczna ocena zjawiska terroryzmu.


Wstęp ………5

Rozdzial I
Swiadomosc jako podstawowy czynnik funkcjonowania społecznego ………9

1. Pojecie swiadomosci
2. Swiadomosc spoleczna
3. Rola swiadomosci w profilaktyce zagrozen


Rozdzial II
Podstawy teoretycznych rozwazan ………18

1. Historia terroryzmu
2. Trudnosci w zdefiniowaniu terroryzmu
3. Podstawowe pojecia
4. Akty terroryzmu w ujęciu psychologicznym i politycznym jako globalne zagrozenie dla spoleczenstwa
5. Klasyfikacja terroryzmu w unii europejskiej


Rozdzial III
Psychologiczne aspekty terroryzmu………71

1. Psychologia i terroryzm
1. 1. Profil terrorysty
2. Strach przed terroryzmem oraz jego psychologiczne i społeczne konsekwencje
3...

Czytaj więcej

Udział Polski w misjach pokojowych.


Wykaz skrótów
Wstęp………..4

Rozdzial 1.
Pojecie misji pokojowych………..6

1.1. Istota, geneza i funkcje misji pokojowych
1.2. Próba zdefiniowania pojecia misji pokojowych
1.3. Problem utrzymania bezpieczenstwa miedzynarodowego

Rozdzial 2.
Polska jako uczestnik misji pokojowych………..28

2.1. Udział w misjach organizowanych przez ONZ
2.2 Udział w misjach organizowanych przez NATO
2.3. Udział w misjach organizowanych przez UE

Rozdzial 3.
Znaczenie Polski jako uczestnika misji pokojowych na arenie miedzynarodowej………..56

3.1. Znaczenie polityczne dla Polski jako uczestnika misji pokojowych
3.2. Misje pokojowe jako jedna z form utrzymania bezpieczenstwa miedzynarodowego


Zakończenie………..66
Anek...

Czytaj więcej

Wspólpraca wojskowa w Afganistanie.


Wstęp………..2

Rozdzial I
Konflikt w Afganistanie.

1.1 Przyczyny konfliktu………..4
1.2 Strony konfliktu
1.3 Przebieg konfliktu

Rozdzial II
Wspólpraca sojusznicza w Afganistanie………..18

2.1 Warunki i charakterystyka wspólpracy.
2.3 Panstwa biorace udzial w misji.
2.3 Zakres dzialan i obowiazków.
2.4 Działania kontyngentów

Rozdzial III
Efekty współpracy miedzynarodowej………..28

3.1 Skutki społeczne interwencji zbrojnej.
3.2 Efekty polityczne misji pokojowej.
3.3 Inne państwa o współpracy a Afganistanie.

Zakończenie………..47
Bibliografia…………50

 
Czytaj więcej

‚Nie rzucim ziemi’ – czyli jak media lokalne propaguja tozsamosc terytorialna regionu.


Wstęp……….1

Rozdzial 1.
1. Charakterystyka uwarunkowan terytorialnych w poczuciu tozsamosci narodowej i lokalnej czyli o poczuciu tozsamosci na ziemiach rdzennie polskich oraz na terenach ziem odzyskanych……….. 5
2. Charakterystyka ziemi niczyjej czyli tworzenie nowej rzeczywistosci społecznej przez repatriantów na ziemiach odzyskanych. ……….7
3. Tendencje i ideologie przyswiecajace polskim mediom w Polsce komunistycznej ……….10
4. Rola transformacji ustrojowej w procesię przemian na rzecz tozsamosci regionu w srodkach społecznego przekazu. ……….16

Rozdzial 2

1...

Czytaj więcej

Problem niemiecki w polityce Chruszczowa 1953-1961.


Wstęp ………3

Rozdzial 1.
Powstanie dwóch panstw niemieckich

1. Okupacja Niemiec 1945-1946/47 ………5
1.1 Glówne cele okupacji i ich realizacja……… 5
1.2 Proces Norymberski ………10
2. Kryzys berlinski 1948/49 ………13
3. Podzial Niemiec-powstanie RFN I NRD ………16

Rozdzial 2.
Miejsce Niemiec w polityce Chruszczowa

2.1 Podzial wladzy po smierci Stalina – cele polityki wobec swiata, Europy, Niemiec i USA……… 19
2.2 Przyczyny i przebieg powstania robotniczego w 1953 r. ………23
2.3 Wejscie RFN do NATO ………25
2.4 XX Zjazd KPZR i jego konsekwencje……… 27
2.5 Ofensywa ZSRR……… 29

Rozdzial 3.
Kryzys Berlinski 1958-61

3.1 Plan stworzenia zdemilitaryzowanego miasta……… 32
3.2 Masowa emigracja na Zachód ………36
3...

Czytaj więcej

Kwestia czeczenska w okresie prezydentury Wladimira Putina.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Czeczenia najslabsze ogniwo wielonarodowej rosyjskiej mozaiki.

1. Czeczenia w zarysię geografia, kultura i dzieje historyczne………9
2. Mala, zwycieska wojenka elementem kampanii wyborczej Wladmira Putina………16
3. Polityka czeczenizacji rozwiazaniem problemu czeczenskiego. Rosyjskie wycofanie się z Czeczenii………25


Rozdzial II.
Wpływ wojny na sprawy wewnetrzne Federacji Rosyjskiej.

1. Zagrozenie dla bezpieczenstwa państwa………31
2. Wzrost wpływów resortów silowych. Spadek prestizu oraz oslabienie armii federalnej w Czeczenii………42
3. Wzrost autorytaryzmu w Rosji………47


Rozdzial III.
Nie widziec, nie slyszec i nie mówic spolecznosc miedzynarodowa wobec ko...

Czytaj więcej

Historia terroryzmu.


Wstęp………4

Rozdzial I.
Podstawowe zagadnienia dotyczace terroryzmu.

1.Definicja terroryzmu………6
2.Geneza terroryzmu………8
3.Typologia terroryzmu………12


Rozdzial II.
Poczatki terroryzmu

1.Historia Assasynów………18
2.Historia Ninja………21
3.Historia Kamikadze………22


Rozdzial III.
Terroryzm wspólczesny.

1.Próba zdefiniowania terroryzmu wspólczesnego………28
2.Problem wyzwolenia Palestyny………30
3.Innowacyjna dzialalnosc terrorystyczna Al.-Kaidy………31
4.Czy terrorysci mogli zarobic na zamachach?………33
5.Terroryzm jako zagrozenie dla współczesnego swiata………35


Rozdzial IV.
Najistotniejsze zamachy terrorystyczne

1.Najbardziej znane ataki terrorystyczne………42
2...

Czytaj więcej

Zjawisko terroryzmu i próby jego zwalczania. Aspekt pedagogiczny.


Wstęp i metodologia

Rozdzial 1
Podstawowe zagadnienia

1.1. Definicja i pochodzenie slowa terroryzm
1.2. Rodzaje terroryzmu
1.2.1. Terroryzm miedzynarodowy i wewnetrzny
1.2.2. Terroryzm polityczny
1.2.3. Inne rodzaje terroryzmu
1.3. Historia terroryzmu


Rozdzial 2
Terroryzm po II wojnie swiatowej

2.1. Swiat w obliczu zagrozen terrorystycznych
2.2. Wybrane organizacje terrorystyczne
2.2.1. Al -Kaida
2.2.2. Hamas
2.2.3. Hezbollah
2.2.4. Inne


Rozdzial 3
Aktualne sfery działalności terrorystów

3.1. Wspólczesny terroryzm przypisywany fundamentalistom islamskim
3.1.1. Hiszpania i zamach w Madrycie
3.1.2. Wielka Brytania i zamach w Londynie
3.1.3...

Czytaj więcej

Wpływ konfliktu izraelsko – palestynskiego na bezpieczenstwo międzynarodowe XXI wieku.


Wstęp………2

Rozdzial I.
Konflikt izraelsko- palestynski

1.1. Geneza i przyczyny konfliktu bliskowschodniego………4
1.2. Etapy konfliktu izraelsko-arabskiego………7


Rozdzial II.
Spolecznosc miedzynarodowa wobec konfliktu izraelsko – palestynskiego

2.1. Rola USA w procesię pokojowym na Bliskim Wschodzie ………17
2.2. Działania Unii Europejskiej na rzecz zazegnania konfliktu………33
2.3. ONZ wobec konfliktu izraelsko-palestynskiegO……… 40


Rozdzial III.
Wpływ konfliktu izraelsko – palestynskego na bezpieczenstwo miedzynarodowe

3.1 Efektywność metod i środków oddzialywania spolecznosci miedzynarodowej………49
3.2. Perspektywy na przyszlosc………59


Zakończenie ………62
Biblografia ………63
Zalaczniki ………65


 
Czytaj więcej

Rosja Putina w polskiej prasię – ‚Dziennik’ i ‚Newsweek.’


Wstęp……….. 4
Rozdzial I

1. O wydawcy ………..7
2. O ‚Newsweeku’……….. 8
3. O ‚Dzienniku’ ………..10
3.1. ‚Europa Tygodnik Idei’……….. 13

Rozdzial II
1. Wladimir Putin u wladzy – demokrata czy autokrata? ………..16
1.1. Car Wladimir ………..23
1.2. Poparcie społeczne ………..29
2. System wladzy w Rosji Putina. ………..31
2.1. Doktryna ‚suwerennej demokracji’ ………..47

Rozdzial III
1.Rosja – odbudowa czy dalszy upadek mocarstwa? ………..51
2. Czy Rosja jest panstwem surowcowym?……….. 59
3. Relacje rosyjsko- amerykanskie……….. 64
4. Rosja – UE……….. 68
5. Stosunki rosyjsko- polskie ………..78

Rozdzial IV
1. Wyborczy maraton – od wyborów parlamentarnych do prezydenckich ………..88
2. Opozycja rosyjska ………...

Czytaj więcej
Regulamin strony