Kategoria Prawo

Formy i metody przeciwdziałania dyskryminacji kobiet na wspólczesnym rynku pracy w Polsce.


Wstęp………2

Rozdzial I
Dyskryminacja kobiet na rynku pracy w świetle literatury i badan………4

1.1. Dyskryminacja – pojecie i rodzaje………4
1.2. Stereotypowe postrzeganie ról kobiecych i meskich………10
1.3. Rynek pracy – pojecie i czynniki………17
1.4. Sytuacja kobiet na rynku pracy………22
1.5.Macierzynstwo a dyskryminacja………24
1.6.Praca domowa a zawodowa kobiet ………30

Rozdzial II
Dyskryminacja kobiet na rynku pracy na róznych plaszczyznach………33

2.1. W świetle prawa wg kodeksu pracy………33
2.2. W świetle zalozen współczesnego feminizmu ………39

Rozdzial III
Programy przeciwdziałania dyskryminacji kobiet na rynku pracy………48

3.1...

Czytaj więcej

Postepowanie dowodowe w procedurze administracyjnej.


Wstęp………4

Rozdzial I

Ogólna charakterystyka postępowania dowodowego………6

Rozdzial II
Środki dowodowe………13

1.Pojecie i klasyfikacja środków dowowdowych………13
2.System środków dowodowych………19
2.1. Dowody nazwane………19
2.1.1. Dowód z dokumentów………19
2.1.2. Dowód z zeznan swiadków………23
2.1.3. Dowód z opinii bieglego………30
2.1.4. Dowód z ogledzin………38
2.1.5. Dowód z przesluchania strony………41
2.1.6. Dowód z oswiadczenia strony………44
2.2. Dowody nienazwane………46


Rozdzial III
Fakty nie wymagajace dowodów i uprawdopodobnienie………49

1.Fakty nie wymagajace dowodów……….9
1.1...

Czytaj więcej

System wyborczy w Polsce.


Rozdzial I
Zagadnienia wstepne

1.Istota wyborów
………5
2.Funkcje wyborów
………6
3.Rodzaje wyborów
………7


Rzodzial II
Regulacje wyboru organów przedstawicielskich

1.Róznice pomiedzy prawem a systemem wyborczym
………9
2.Pojecie podstawowych zasad prawa i systemu
wyborczego………11


Rodzial I...

Czytaj więcej

Jak otworzyc wlasna firme od A do Z.


Rozdzial 1.
Planowanie działalności gospodarczej………4

Istota planowania
Biznes plan
Czesci skladowe biznes planu


Rozdzial 2.
Lokalizacja przedsiębiorstwa……….11

Róznice branzowe
Jak zadbac o trwalosc najmu lokalu

Rozdzial 3.
Wspólpraca podmiotu gospodarczego z bankiem……….18

Jak wybrac bank
Skad wziac pieniadze?
Jak zawrzec umowe?
Kto moze dostac kredyt?
Zabezpieczenie splaty kredytów
Poreczenie wedlug prawa cywilnego
Obowiazek posiadania kont bankowych
Rozliczenia bezgotówkowe
Bezgotówkowe rozliczenie podatków


Rozdzial 4.
Wybór formy prawnej…………29

Rodzaj i zakres odpowiedzialnosci
Jednoosobowe przedsiebiorstwo – samodzielna dzial...

Czytaj więcej

Umowy w obrocie handlowym

Wstęp.
Zagadnienia wprowadzajace………4

1. Podmiot i zakres opracowania………4
2. Umowa jako źródłozobowiazan………4


Rozdzial I.
Ogólne zagadnienia umów gospodarczych………5

1. Pojecie i istota znaczenia umów gospodarczych………5
2. Rodzaje umów gospodarczych………6
3. Regulacja prawna umów gospodarczych………7
4. Zasada swobody umów gospodarczych………8
5. Czynniki kształtujące tresc stosunku umownego………9
6. Tryb zawarcia umowy gospodarczej………10
7. Formy umowy………12
8. Reputacja stron przy zawarciu umów gospodarczych………13
9. Skutki niewykonania lub niezaleznego wykonania umowy………14


Rozdzial II.
Umowy zwiazane z obrotem towarowym………15

1...

Czytaj więcej

Przysposobienie w prawie polskimWstęp
Rozdzial I.
Pojecie i rozwój historyczny przysposobienia

1. Pojecie przysposobienia
2. Funkcje przysposobienia
3. Kształtowanie się adopcji w rozwoju historycznym
4. Społeczne i polityczne uwarunkowania opieki nad dzieckiem po zmianie ustroju
5. Propagowanie rodzinnych form opieki zastepczej
6. Powiatowy system pomocy rodzinie


Rozdzial II.
Przeslanki przysposobienia

1. Przysposabiany
2. Przysposabiajacy
3. Dobro osoby przysposabianej
4. Róznica wieku miedzy przysposabianym a przysposabiajacym
5. Zdolnosc prawna osoby przysposabiajacej
6. Zgoda na przysposobienie
6.1. Zgoda dziecka na przysposobienie
6.2...

Czytaj więcej

Techniki zawierania umów czarterowych


Wstęp………2

Rozdzial 1.
Uwarunkowania rynkowe zawierania umów czarterowych………5

1.1. Transport morski – ogólna charakterystyka………4
1.2. Charakterystyka zeglugi trampowej (nieregularnej)………13
1.3. Warunki rynku frachtowego………19
1.3.1. Popyt i podaz jako czynniki kształtujące rynek frachtowy………20
1.3.2. Rozleglosc operacji – oddalenie od siebie dysponentów tonazu i towaru………26
1.3.3. Mechanizm kształtowania się stawek frachtowych w zegludze nieregularnej……….27


Rozdzial 2.
Procedura zawierania umów czarterowych………30

2.1. Faza wstepna – poszukiwanie tonazu i glówne warunki………30
2.2...

Czytaj więcej

Status prawny kuratora oswiaty


Wstęp………4

Rozdzial I.
Kształtowanie się urzedu kuratora oswiaty w Polsce – rys historyczny………6

1. Urzad kuratora oswiaty w latach 1917 – 1930 ………6
1.1. Powstanie i pierwsze lata istnienia Kuratora Okregu Szkolnego Krakowskiego. ………10
1.2. Okres okupacji hitlerowskiej ………13
2. Urzad kuratora oswiaty w latach 1944 – 1987 ………14
3. Aktualna pozycja prawna kuratora oswiaty ………24


Rozdzial II.
Powolanie na stanowisko kuratora oswiaty ………27

1. Uwagi wstepne ………27
2. Ogloszenie konkursu na stanowisko kuratora oswiaty ………28
3. Praca komisji konkursowej ………29
4. Tryb kontroli zarzadzen kuratora oswiaty ………31


Rozdzial III.
Funkcje i rola kuratora ...

Czytaj więcej

Obowiazki pracodawcy i uprawnienia pracownika zwiazane z macierzynstwem.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Szczególna ochrona zdrowia pracownicy w okresie ciazy
i karmienia………5

1.1. Zakaz zatrudniania kobiet w ciazy przy pracach
wzbronionych………5
1.2. Obowiazek przeniesienia kobiety w ciazy do
innej pracy………10
1.3. Zakaz zatrudniania kobiet w ciazy w porze
nocnej i w godzinach
nadliczbowych………15
1.4. Zakaz delegowania kobiet poza stale miejsce

Czytaj więcej

Konwencja Rzymska.


Wstęp………3

Rozdzial I
Pojecie stosunków pracy objetych zakresem Konwencji rzymskiej………4

Rozdzial II
Prawo wlasciwe dla stosunku pracy………8

1) Wybór prawa………8
2) Prawo wlasciwe w braku wyboru prawa………18
3) Mechanizm ochrony pracownika………23
4) Inne ograniczenia zastosowania prawa wlasciwego………27


Rozdzial III
Przeslanki waznosci umowy o prace………30

Rozdzial IV
Zakres statutu stosunku pracy………37

Zakończenie………44
Bibliografia………46

 
Czytaj więcej

Przestepstwa komputerowe.


Wstęp………..5

Rozdzial 1.
Rys historyczny..8

Rozdzial 2.
Przestepczosc komputerowa – charakterystyka zjawiska………..13

2.1. Skala zjawiska……… 13
2.2. Stanowisko instytucji miedzynarodowych………..14


Rozdzial 3.
Przestepstwa komputerowe w polskim kodeksię karnym………..21

3.1. Pojecie przestępstwa komputerowego……… 21
3.2. Przestepstwa komputerowe przeciwko ochronie informacji……… 23
3.2.1. Hacking (art. 267 ? 1 k.k.)………..25
3.2.2. Podsluch (art. 267 ? 2 k.k.)………..29
3.2.3. Naruszenie integralnosci komputerowego
zapisu informacji (art. 268 ? 2 k.k.)……… 31
3.2.4. Sabotaz komputerowy (art. 269 ? 1 i 2 k.k...

Czytaj więcej

Uslugi detektywistyczne w świetle prawa.


Wstęp………4

Rozdzial I
Geneza ustawy o uslugach detektywistycznych………8

Rozdzial II
Charakterystyka usług detektywistycznych………21

Rozdzial III
Prawa i obowiazki detektywa………32

1. Etyka zawodowa………32
2. Uprawnienia detektywa………37
2.1. Metody i srodki wykonywania czynnosci
detektywistycznych………37
2.2. Prawo do przetwarzania danych osobowych………40
2.3. Uzyskiwanie informacji przez detektywa………49
3. Obowiazki detektywa………61
3.1. Katalog obowiazków podstawowych …61
3.2. Obowiazek posiadania licencji przy wykonywaniu
czynnosci detektywistycznych………65
3.3. Obowiazek zachowania tajemnicy zawodowej………68
3.4...

Czytaj więcej

Tworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.


Wstęp

Rozdzial I
Zagadnienia ogólne
……….6

1.1 Ogólna charakterystyka spółki z o.o.

1.2 Przyczyny zalozenia spółki z o.o.

1.3 Ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe dla
utworzenia spółki z o.o.
1.3.1 Ograniczenia podmiotowe

1.3.2 Ograniczenia przedmiotowe

1...

Czytaj więcej

Przesluchiwanie dzieci – taktyka.


Wstęp ……… 4

Rozdzial I
Elementy psychologii dziecka ……… 7

1. Zagadnienia wstepne ……… 7
2. Fazy rozwoju dziecka ……… 9
2.1. Średnie dziecinstwo (wiek przedszkolny) ……… 9
2.2. Pózne dziecinstwo ……… 15
2.3. Dorastanie ……… 17
3. Róznice plci ……… 18


Rozdzial II
Rola procesowa dziecka ……… 21

1. Dziecko w charakterze swiadka ……… 21
1.1. Dziecko jako swiadek w procesię karnym ……… 21
1.2. Dziecko jako swiadek w procesię cywilnym ……… 28
2. Dziecko jako pokrzywdzony ……… 31
3. Dziecko w konflikcie z prawem ……… 33


Rozdzial III
Przesluchanie dziecka ……… 41

1. Przesluchujacy ……… 41
2. Przygotowanie do przesluchania ……… 44
3. Biegly ……… 49
...

Czytaj więcej

Laczenie się spółek w świetle kodeksu spółek handlowych i dyrektyw Unii Europejskiej.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Harmonizacja prawa polskiego……….5

1.1. Wspólnota czy izolacja.
1.2. Istota naszych zobowiazan.
1.3. Potrzeba zmian, zakres regulacji.


Rozdzial II.
Laczenie się spólek………..12

2.1. Regulacja w europejskim prawie spólek.
2.2. Regulacje w prawie publicznego obrotu papierami wartosciowymi.
2.3. Prawo antymonopolowe w regulacjach Unii Europejskiej.
2.4. Regulacje w ustawodawstwie szczególnym.


Rozdzial III.
Sposoby laczenia się spółek (przepisy ogólne art. 491-497 k. s. h...

Czytaj więcej

Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wstęp……..5

Rozdzial I
Zagadnienia ogólne

1. Charakterystyka ogólna spółki z o.o………7
1.1. Znaczenie i geneza
1.2. Definicja spółki z o.o. oraz jej istota
1.3. Cele i wykorzystanie spólki
2. Spólka z o.o. jako osoba prawna


Rozdzial II
Reprezentacja spółki z o.o. przez zarzad&ensp……..28;

1. Ogólna charakterystyka zarzadu
1.1. Pojecie zarzadu
1.2. Sklad zarzadu
1.3. Powolanie i odwolanie czlonka zarzadu
1.4. Mandat a kadencja
2. Zakres reprezentacji spółki z o.o. przez zarzad
3. Sposób reprezentacji spółki z o.o. przez zarzad


Rozdzial III
Reprezentacja spółki z o.o. przez inne organy i podmioty……..79

1...

Czytaj więcej

Przestepczosc w Polsce.

Wstęp………2

Rozdzial I
Statystyczny obraz przestepczosci w Polsce………4

Rozdzial II
Wstępne stadia działania przestepnego………7

2.1. Planowanie przestępstwa………7
2.2. Przygotowanie przestępstwa………11


Rozdzial III
Przestepczosc zorganizowana………15

3.1. Stan zagrozenia przestepczoscia ciezka………19
3.2. Pranie brudnych pieniedzy………21
3.3. Przemyt i handel narkotyków………29
3.4. Przemyt spirytusu………36
3.5. Przemyt nielegalnych imigrantów………37
3.6. Handel zywym towarem………38
3.7. Przemyt i handel kradzionych samochodów………40


Rozdzial IV
Nowe polskie uregulowania prawne w walce z przestepczoscia………44

4.1. Swiadek incognito (anonimowy)………44
4...

Czytaj więcej

Przestepstwo przeciw porzadkowi publicznemu.

Wstęp………4

Rozdzial I.
Nielegalne przekroczenie granicy panstwowej………9

1. Uwagi ogólne………9
2. Rys historyczny………12
3. Warunki legalnego przekroczenia granicy RP………14
4. Pojecie granicy………16
5. Strona podmiotowa i podmiot………18
6. Zagadnienia ogólne strony przedmiotowej typu podstawowego przestępstwa nielegalnego przekroczenia granicy………19
7. Usilowanie i czynnoSci przygotowawcze do przestępstwa nielegalnego przekroczenia granicy………26
8. Okolicznosci wylaczajace bezprawnoSc nielegalnego przekroczenia granicy………34
9. Typy kwalifikowane przestępstwa nielegalnego przekroczenia granicy………36


Rozdzial II.
Zorganizowana...

Czytaj więcej

Odpowiedzialnosc cywilna lekarzy i jej ubezpieczenie w publicznych zakladach służby zdrowia.

Wstęp

Rozdzial I.
Polskie ubezpieczenia w rozwoju historycznym

1. Rys historyczny ubezpieczen
2. Aktualne instytucje ubezpieczeniowe.

Rozdzial II
Podstawy i rodzaje odpowiedzialnosci cywilnej lekarzy

1. Podstawy odpowiedzialnosci
2. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej-deliktowe
3. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej-kontraktowe

Rozdzial III.
Postepowanie w przedmiocie odpowiedzialnosci zawodowej lekarzy

1. Postepowanie w przedmiocie odpowiedzialnosci zawodowej lekarzy.
2. Nagana za ‚opinie’
3. Orzeczenie Okregowego Sadu Lekarskiego
4. Decyzja Naczelnego Sadu Lekarskiego

Rozdzial IV.
Ubezpieczenia w sluzbie zdrowia

1...

Czytaj więcej

Procedury celne.


Rozdzial I
Clo – charakterystyka ogólna…….2

1.1. Geneza i rozwój cel…….2
1.2. Pojecie cla……..17
1.3. Klasyfikacja cel…….20

Rozdzial II
Regulacje cel w prawie
polskim…….24

2.1. Prawo celne obowiazujace w
Polsce……..24
2.2. Powstanie Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej…….28
2.3. Unia
celna……..29
2.4...

Czytaj więcej

Uszlachetnianie czynne i bierne w polskim prawie celnym.

Wstęp

Rozdzial I

1. Ewolucja polskich procedur celnych………3
1.1. Clo od X wieku………3
1.2. Rozwiniecie polskiego celnictwa – rozbiory Polski………5
1.3. Prawo celne w okresie miedzywojennym………5
1.4. Prawo celne z 1961 r………7
1.5. Prawo celne z 1975 r……….10
1.6. Zmiana w prawie celnym – 1981 r………11
1.7. Ustawa z 1989 r. – prawo celne………12


Rozdzial II

1. Procedury celne………16
1.1. Dopuszczenie do obrotu………25
1.2. Procedury zawieszajace i gospodarcze procedury celne ………26
1.2.1. Tranzyt………28
1.2.2. Sklad Celny………30
1.2.3. Uszlachetnianie czynne………34
1.2.4. Przetwarzanie pod kontrola celna………36
1.2.5. Odprawa Czasowa………38
...

Czytaj więcej

Szkolenie pracowników w świetle prawa.


Wstęp………3

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka szkolen………7

Rozdzial II
System podnoszenia kwalifikacji pracowników w formach szkolnych………13

1. Zagadnienia wstepne………13
2. Zasady kierowania pracowników do szkól………15
3. System szkolnictwa dla doroslych………19
4. Studia podyplomowe………25
5. Studia doktoranckie………26


Rozdzial III
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych………28

1. Zagadnienia wstepne………28
2. Kursy zawodowe………32
3. Szkolenie wewnatrzzakladowe i zlecane………34
4. Uczniowskie praktyki zawodowe………41
5. Studenckie praktyki zawodowe………43
6. Specjalizacja zawodowa inzynierów i techników………45
7. Aplikacja………49


Rozdzial I...

Czytaj więcej

Przestepstwo zgwalcenia.


Wstęp
……….3

Rozdzial 1.
Rys historyczny………6Rozdzial 2.
Przestepstwo zgwalcenia w kodeksię karnym……… 17

2.1. Uwagi ogólne………17
2.2. Typ podstawowy……… 19
2.2.1. Przedmiot………. 19
2.2.2. Strona przedmiotowa………. 23
2.2.3. Podmiot……… 32
2.2.4. Strona podmiotowa………. 33
2.2.5. Skutek………38
2.2.6. Wymiar kary……… 38
2.2.7. Tryb scigania………. 39
2.3. Typ uprzywilejowany………. 39
2.4. Typ kwalifikowany……… 41
2.4.1. Zgwalcenie ze szczególnym okrucienstwem ………. 42
2.4.2. Zgwalcenie zbiorowe……… 46


Rozdzial 3.
Formy stadialne………48

Rozdzial 4.
Formy zjawiskowe……….59

Rozdzial 5.
Zbieg przepisów i zbieg przestepstw………. 68Zakończenie……….75
Bibliografia……...

Czytaj więcej

Darowizna jako umowa przenoszaca wlasnosc.


Wstęp……….4

Rozdzial I
Ogólne zagadnienia na temat umów……….6

1. Podstawowe wiadomosci o zobowiazaniach. Umowy jako źródła zobowiazan
……….6
2. Tresc i forma umów. Zasada swobody umów……….10
3. Zagadnienia szczególne zwiazane z zawieraniem umów – umowa przedwstepna
……….13
4. Dodatkowe zastrzezenia umowne……….14


Rozdzial II
Prawo wlasnosci – nabywanie, przenoszenie, utrata……….18Rozdzial III
Darowizna wedlug kodeksu cywilnego……….23

1. Pojecie i cechy……….23
2. Zawarcie umowy……….27
3. Skutki prawne……….28
4. Odwolanie darowizny……….35
5. Rozwiazanie darowizny……….47
6. Darowizna a zachowek……….49
6.1...

Czytaj więcej

Analiza podatkowa i prawna leasingu.

Wstęp

Rozdzial 1
Charakterystyka umowy leasingu

1.1. Istota leasingu i zarys historyczny
1.2. Podstawowe pojecia zwiazane z transakcjami leasingu
1.3. Podstawowe rodzaje leasingu
1.3.1. Leasing finansowy i operacyjny
1.3.2. Leasing bezposredni i posredni
1.3.3. Leasing zlotówkowy i dewizowy
1.3.4. Leasing tenecyjny
1.3.5. Leasing zwrotny
1.3.6. Leasing lombardowy
1.3.7. Leasing norweski
1.3.8. Leasing dóbr inwestycyjnych, konsumpcyjnych, unikatowych
1.3.9. Leasing krótkoterminowy, srednioterminowy i dlugoterminowy
1.3.10. Leasing z pelnym lub czesciowym zwrotem kosztów
1.3.11. Leasing miedzynarodowy
1.3.12. Clifing
1.3.13...

Czytaj więcej

Prawne aspekty reklamy


Wstęp…….3

Rozdzial I
Podstawowe wiadomosci na temat reklamy…….5

1.1. Pojecie i funkcje reklamy…….5
1.2. Rys historyczny – rozwój reklamy…….10
1.3. Rodzaje reklamy…….15


Rozdzial II
Reklama w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji…….19

2.1. Ustawowa definicja reklamy…….19
2.2. Reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami
lub uchybiajaca godnosci czlowieka…….20
2.3. Reklama wprowadzajaca w blad…….24
2.4. Reklama nierzeczowa…….29
2.5. Reklama ukryta…….31
2.6. Reklama uciazliwa…….34
2.7. Reklama porównawcza…….36


Rozdzial III
Reklama na gruncie ustaw szczególnych…….39

3.1...

Czytaj więcej

Weksel jako papier wartosciowy


Wstęp ……… 3

Rozdzial I
Papiery wartosciowe – zagadnienia podstawowe

1. Pojecie papieru wartosciowego ……… 5
2. Rys historyczny ……… 6
3. Papiery wartosciowe w polskim systemie prawnym ……… 9
4. Rodzaje papierów wartosciowych ……… 11


Rozdzial II
Weksel jako papier wartościowy

1. Źródła prawa wekslowego ……… 14
2. Pojecie weksla i jego rodzaje ……… 15
3. Skladniki formalne weksla ……… 17
4. Przenoszenie praw z weksla ……… 21
5. Realizacja praw z weksla ……… 24
6. Protest ……… 27


Rozdzial III
Pozostale zagadnienia dotyczace weksli

1. Poreczenie wekslowe (aval) ……… 30
2. Zwrotne poszukiwanie (regres) ……… 32
3. Przedawnienie ……… 37
4...

Czytaj więcej

Procedury kontrolne w kontekscie prawa podatkowego


Wstęp………..6

Rozdzial I.
Zagadnienia ogólne dotyczace procedur kontrolnych………..9

1. Pojecie procesu kontroli
2. Istota oraz funkcje procedur kontrolnych w prawie podatkowym
3. Róznice oraz podobienstwa wystepujace miedzy poszczególnymi rodzajami procedur kontrolnych w prawie podatkowym
4. Podstawy prawne procedur kontrolnych
5. Zasady ogólne rzadzace procedurami kontrolnymi w prawie podatkowym


Rozdzial II.
Charakterystyka czynnosci sprawdzajacych………..32

1. Cel oraz zadania czynnosci sprawdzajacych
2. Podmioty przeprowadzajace czynnosci sprawdzajace
3. Podmioty podlegajace czynnosciom sprawdzajacym
4...

Czytaj więcej

Równosc kobiet i mezczyzn w prawie pracy


Wstęp ……… 4

Rozdzial I
Równosc kobiet i mezczyzn jako konstytucyjne prawo czlowieka

1.1. Historyczny rys zagadnienia ……… 7
1.2. Konstytucyjna zasada równości i jej gwarancje ……… 9


Rozdzial II
Dyrektywy wspólnotowe jako czesc miedzynarodowego prawa pracy

2.1. Koncepcja równości kobiet i mezczyzn w prawie wspólnotowym ……… 27
2.1.1. Uwagi wstepne ……… 27
2.1.2. Formalna równosc praw i równosc faktyczna ……… 28
2.1.3. Równosc numeryczna i równosc zróznicowana ……… 30
2.1.4. ‚Równosc traktowania’ i ‚równosc szans’ ……… 34
2.1.5. Równosc wzgledna, opisowa, neutralna, postrzegajaca kobiete indywidualnie ……… 35
2...

Czytaj więcej

Przestepstwa przeciwko porzadkowi publicznemu


1. Wstęp………2

2. Definicja i podzial przestepstw……… 3
3. Podzial przestepstw na zbrodnie i wystepki……… 6
4. ‚Przestepstwa przeciwko porzadkowi publicznemu’ ………7
5. Branie zakladnika art. 252 k.k. ………8
6. Handel ludzmi. Nielegalna adopcja art. 253 k.k………. 11
7. Udział w zbiegowisku publicznym. Naruszenie wolnosci zgromadzen art. 254 k.k………. 13
8. Nawolywanie do przestępstwa art. 255 k.k. ………16
9. Publiczne propagowanie faszyzmu, nawolywanie do nienawisci ………17
10. Publiczne zniewazanie lub naruszanie nietykalnosci z powodów narodowosciowych etnicznych wyznaniowych albo ze wzgledu na bezwyznaniowosc art. 257 k.k. ………20
11...

Czytaj więcej

Przestepstwo oszustwa kredytowego

Wstęp ……… 3


Rozdzial I

Zarys przestępstwa ……… 6


Rozdzial II

Podmiot przestępstwa ……… 11


Rozdzial III

Przedmiot przestępstwa ……… 13


Rozdzial IV

Strona przedmiotowa ……… 20


Rozdzial V

Strona podmiotowa ……… 28


Rozdzial VI

Zagrozenie kara i środkami karnymi ……… 33


Rozdzial VII

Tryb scigania ……… 38


Zakończenie ……… 41

Bibliografia ……… 43

 
Czytaj więcej

Pranie brudnych pieniedzy


Wstęp………2

Rozdzial I.
System bankowy w Polsce………4

1.1. Organizacja systemu bankowego………4
1.2. Rola i funkcje banku centralnego………8
1.3. Banki komercyjne w Polsce………14
1.4. Nadzór bankowy w Polsce………23


Rozdzial II.
Pojecie i istota prania brudnych pieniedzy………27

2.1. Informacje ogólne………27
2.2. Wpływ prania brudnych pieniedzy na gospodarke………30
2.3. Regulacje prawne w zakresię prania brudnych………34
2.4. Pranie brudnych pieniedzy w Polsce i na swiecie………44


Rozdzial III.
Techniki i sposoby prania brudnych pieniedzy………58

3.1. Etapy prania brudnych pieniedzy………58
3.2. Techniki wykorzystywane w fazie lokowania………61
3.3...

Czytaj więcej

Weksle w teorii i praktyce


Wstęp

Rozdzial I
Definicja weksla i jego rodzaje

1.1. Historia weksla
1.2. Pojecie weksla i jego funkcje
1.3. Przyklady weksli
1.3.1. Weksel kaucyjny
1.3.2. Weksel wlasny
1.3.3. Weksel trasowany
1.3.4. Blankiet urzedowy


Rozdzial II
Elemetnty ustawowe weksla

2.1. Polskie prawo wekslowe
2.2. Ksiegowanie weksli
2.3. Oplata skarbowa
2.4. Klauzule wekslowe


Rozdzial III
Weksel na rynku wierzytelnosci

3.1. Rola weksli
3.2. Przenoszenie uprawnien
3.3. Przelew wierzytelnosci
3.4. Weksel jako forma wniesienia wadium i
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy


Slowniczek wekslowy
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Ochrona prawa wlasnosci – standardy międzynarodowe i polskie


Wstęp ……….. 5

Rozdzial I
Studium podstaw normatywnych ochrony wlasnosci

1. Uniwersalne standardy czlowieka ……….. 9
1.1. Powszechna Deklaracja Praw Czlowieka ……….. 9
1.2. Refleksje na tle Miedzynarodowych Paktów Czlowieka ……….. 11
1.3. Refleksje na tle innych standardów uniwersalnych ……….. 14
2. Europejskie standardy praw czlowieka ……….. 16
2.1. System Europejskiej Konwencji Praw Czlowieka ……….. 16
2.2. Prawo wlasnosci w europejskim prawie wspólnotowym ……….. 17
2.3. Refleksje na tle tzw. prawa KBWE/OBWE ……….. 25
3. Ochrona wlasnosci w polskim porzadku prawnym ……….. 27
3.1. Zagadnienie wlasnosci w świetle standardówkonstytucyjnych ………....

Czytaj więcej

Zawarcie malzenstwa w prawie polskim


Wstęp………5

Rozdzial I
Zawarcie malzenstwa

1. Formy zawarcia malzenstwa………9
2. Formalnosci zwiazane ze slubem ………13
3. Przeszkody zawarcia malzenstwa ………22
4. Uniewaznienie malzenstwa ………25
5. Nazwiska malzonków i ich dzieci ………28


Rozdzial II
Rejestracja malzenstwa32

1. Wlasciwosc USC do wykonywania czynnosci………32
2. Dokumenty do zawarcia malzenstwa ………36
3. Sporzadzanie aktu malzenstwa………39


Rozdzial III
Ustanie malzenstwa i separacja

1. Przyczyny ustania malzenstwa ………45
2. Rozwód i jego skutki ………45


Zakończenie ………51
Wykaz literatury ………52

 
Czytaj więcej

Ochrona posiadania


Wstęp ………. 4

Rozdzial I
Geneza instytucji posiadania

1.1. Posiadanie w prawie rzymskim ………. 8
1.2. Elementy posiadania ………. 10
1.3. Natura i skutki prawne posiadania ………. 11
1.4. Rodzaje posiadania ………. 12
1.5. Nabycie i utrata posiadania ………. 15
1.6. Ochrona posiadania ………. 17
1.7. Posiadanie w sredniowieczu ………. 24


Rozdzial II
Posiadanie jako przedmiot ochrony

2.1. Istota posiadania ………. 27
2.2. Wladztwo faktyczne nad rzecza ………. 30
2.3. Element woli ………. 34
2.4. Przedmiot posiadania ………. 40


Rozdzial III
Rodzaje posiadania

3.1. Posiadanie samoistne i zalezne ………. 43
3.2. Posiadanie w dobrej i w zlej wierze ………. 51
3...

Czytaj więcej

Formy prawno-organizacyjne przedsiebiorstw


Wstęp………4

Rozdzial I.
Przedsiebiorstwo panstwowe…….. 6

1.1. Jaka jest istota przedsiębiorstwa?……… 6
1.2. Jakie istnieja rodzaje przedsiebiorstw?…….. 7
1.3. Jakie organy posiada przedsiebiorstwo?…….. 7
1.4. Jakie fundusze posiada przedsiebiorstwo? …….. 8
1.5. Kto prowadzi sprawy przedsiębiorstwa? …….. 8
1.6. Podstawy prawne …….. 10

Rozdzial II.
Wlasna dzialalnosc …….. 11

2.1. Podstawowe obowiazki zwiazane z rozpoczeciem działalności gospodarczej…….. 11
2.2. Jak rozpoczac prowadzenie działalności gospodarczej? …….. 13
2.3. Jak uzyskac wpis do ewidencji działalności gospodarczej?…….. 15
2.4. Podstawy prawne …….. 15

Rozdzial III.
Sp...

Czytaj więcej

Prawne uwarunkowania ochrony informacji w jednostkach samorządu terytorialnego


1. Wstęp…….4

2. Terminologia …….5

3. Podstawowe zasady bezpieczenstwa …….7

4. Administrowanie systemem …….10

5. Bezpieczeństwo przetwarzania…….12

5.1. Ochrona fizyczna…….14
5.2. Ochrona elektromagnetyczna …….16
5.3. Ochrona kryptograficzna …….16
5.4. Zagrozenia ze strony sieci Internet…….18


6. Inne uwagi dotyczace bezpieczenstwa …….19

6.1. Ochrona antywirusowa…….19
6.2. Zapewnienie dostepnosci informacji …….19
6.3. Monitorowanie systemu …….21
6.4. Incydenty naruszenia bezpieczenstwa …….21
6.5. Bezpieczeństwo oprogramowania …….22
6.6. Bezpieczeństwo nosników informacji …….23
6.7...

Czytaj więcej

Zastaw rejestrowy w świetle przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów


Wstęp

Rozdzial I
Regulacje prawne dotyczace zestawu przed uchwaleniem ustawyz dnia 6,12,1996r.
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Rozdzial II
Istota zastawu rejestrowego i przesłanki jego ustanowienia.

Rozdzial III
Charakterystyka elementów umowy zastawicznej.

1. Podmioty umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego
2. Przedmiot zastawu rejestrowego
3. Uprawnienia i obowiazki zastawcy
4. Uprawnienia i obowiazki zastawnika


Rozdzial IV
Wpis do rejestru zastawów

Rozdzial V
Zaspokojenie wierzytelnosci zastawnika z przedmiotu zastawu rejestrowego

Rozdzial VI
Wygasniecie zastawu rejestrowego

Zakończenie
Literatura
Akty prawne

 
Czytaj więcej

Przestepczosc zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie.


Wstęp………2

Rozdzial I.
Pojecie przestepczosci zorganizowanej

1.1. Geneza przestepczosci zorganizowanej ………6
1.2. Definicja przestepczosci zorganizowanej………11
1.3. Uwarunkowania polskiej przestepczosci zorganizowanej………14

Rozdzial II.
Rodzaje przestepczosci zorganizowanej

2.1. Przemyt i handel dzielami sztuki………18
2.2. Przemyt i handel kradzionych samochodów………24
2.3. Handel zywym towarem………28
2.4. ‚Pranie brudnych pieniedzy’………32

Rozdzial III.
Rozwiazania prawne i organizacyjne w zakresię zwalczania przestepczosci zorganizowanej

3. Podstawy prawne zwalczania zjawiska przestepczosci ………39
3.1. Swiadek koronny………45
3.2...

Czytaj więcej

Wybór i odwolanie wójta, burmistrza i prezydenta miasta


Wstęp………4

Rozdzial I
Geneza samorządu terytorialnego oraz historia urzedu wójta, burmistrza i prezydenta miasta

1.1. Pojecie samorządu i samorządu terytorialnego ………6
1.2. Samorzad terytorialny i jego organy w okresie II Rzeczpospolitej………11
1.3. Samorzad terytorialny i jego organy po II wojnie swiatowej………14
1.4. Samorzad terytorialny III Rzeczpospolitej………18

Rozdzial II
Wybór wójta, burmistrza i prezydenta miasta jako organu wykonawczego gminy

2.1. Podstawy prawne regulujace wybór wójta, burmistrza i prezydenta miasta………23
2.2...

Czytaj więcej

Przestepczosc wśród nieletnich


Rozdzial I.
Przestepczosc nieletnich

1.1 Jako zjawisko społeczne
1.2 Etiologia
1.3 Wybrane aspekty przestepczosci nieletnich w świetle danych statystycznych
1.3.1 Rozmiary zjawiska
1.3.2 Kwalifikacja prawna popelnionych czynów
1.3.3 Rodzaj stosowanych środków
1.4 Profilaktyka
1.5 Resocjalizacja. Nowe tendencje.

Rozdzial II.
Odpowiedzialnosc karna nieletnich w ujęciu historycznym

2.1 Poczatki karalnosci nieletnich
2.2 W okresie obowiazywania kodeksu karnego z 1932 roku
2.3 W okresie obowiazywania kodeksu karnego z 1969 roku

Rozdzial III.
Rodzaje środków prawnych podejmowanych w stosunku do nieletnich

3...

Czytaj więcej

Testament wlasnoreczny


Rozdzial I
Pojecie testamentu i jego formy

Rozdzial II
Przeslanki waznosci testamentu

Rozdzial III
Pismo na testamencie wlasnorecznym

Rozdzial IV

Podpis na testamencie wlasnorecznym
A. Elementy podpisu
B. Miejsce podpisu


Rozdzial V
Data na testamencie wlasnorecznym

Wzory testamentów wlasnorecznych
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Stwierdzenie niewaznosci decyzji administracyjnej


Wstęp

Rozdzial I.
Zagadnienie wadliwosci decyzji administracyjnej

1. Pojecie decyzji administracyjnej w nauce prawa administracyjnego i w orzecznictwie N.S.A………..1
2. Decyzja wadliwa a decyzja nieistniejaca……….4
3. Pojecie i skutki wadliwosci decyzji administracyjnej……….6
4. Pojecie niewaznosci decyzji……….11

Rozdzial II.
Stwierdzenie niewaznosci decyzji administracyjnej wydanej bez podstawy prawnej

1. Pojecie podstawy prawnej decyzji administracyjnej……….17
2. Podstawa prawna decyzji nadajacych badz rozszerzajacych uprawnienia strony……….21
3. Materialna i procesowa podstawa decyzji administracyjnej……….25
4...

Czytaj więcej

Instytucja bieglego


Wstęp

Rozdzial I Biegly
1.1. Pojecie bieglego
1.2. Rodzaje bieglych

Rozdzial II Opinia bieglego

2.1. Rodzaje opinii bieglego

Rozdzial III Obowiazki bieglego

Rozdzial IV Prawa bieglego

Rozdzial V Dopuszczenie dowodu z opinii bieglego

Rozdzial VI Kontrola dowodu z opinii bieglego

Rozdzial VII Udział bieglego w postepowaniu karnym
7.1 W postepowaniu przygotowawczym
7.2 Na rozprawie glównej

Rozdzial VIII Wartość dowodowa opinii bieglego w postepowaniu karnym

Bibliografia

 
Czytaj więcej

Ochrona konsumenta przy zawieraniu umów za posrednictwem Internetu w świetle ustawodawstwa europejskiego i polskiego


Wstęp………6

Rozdzial 1.
Podstawowe pojecia i problemy uregulowania prawnego srodowiska internetowego………9

1.1. Pojecie i istota internetu………9
1.1.1. Glówne cechy Internetu………10
1.1.2. Sposoby korzystania z Internetu………11
1.1.3. Prawnomiedzynarodowa regulacja Internetu………12
1.2. Elektroniczny obrót handlowy………14
1.2.1. Pojecie i znaczenie handlu elektronicznego………14
1.3. Konsument jako uzytkownik internetu………22
...

Czytaj więcej

Ochrona praw kobiet w prawie miedzynarodowym


Rozdzial 1.
Studium podstaw normatywnych ochrony praw kobiet………3

1.Ogólne standardy praw czlowieka………3
1.1. Karta NZ………4
1.2. Powszechna Deklaracja Praw Czlowieka………5
1.3. Międzynarodowe Pakty Praw Czlowieka………7
2. Standardy europejskie………8
3. Standardy miedzynarodowego prawa humanitarnego………10
4.Rozwój lex specialis w dziedzinie ochrony praw kobiet………13
4.1. Deklaracje i Konwencje w sprawie wyeliminowania dyskryminacji………13
...

Czytaj więcej

Przepisy prawne i administracyjne w zagospodarowaniu terenu – przemysl budowlany i ochrona srodowiska


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Ekologizacja planowania przestrzennego.

1.1. Geneza planowania przestrzennego………4
1.2. Zasada zrównowazonego rozwoju – podstawowa zasada planowania przestrzennego……….5
1.3. Ekologizacja przestrzeni……….6


Rozdzial 2.
Regulacja prawna procesu inwestycyjnego z punktu widzenia ochrony srodowiska……….8

2.1. Ochrona srodowiska na etapie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego……….10
2.2...

Czytaj więcej

Umowa sprzedazy.


Wstęp……….2

Rozdzial I.
Umowa jako źródłozobowiazania

1.1. Pojecie zobowiazania………. 4
1.2. Umowy zobowiazaniowe………. 10
1.3. Wzorzec umowny………. 14
1.4. Umowy z udzialem konsumentów………. 18

Rozdzial II.
Umowa sprzedaży – pojecie i istota 29

2.1. Pojecie i istota umowy sprzedazy………. 29
2.2. Obowiazki sprzedawcy ……….35
2.3. Obowiazki kupujacego ……….48

Rozdzial III
Gwarancja i rekojmia wg Kodeksu cywilnego, a odpowiednie instytucje sprzedaży z udzialem konsumentów

3.1. Uprawnienia zwiazane z rekojmia ……….61
3.2. Gwarancja ……….66
3.3. Gwarancja a rekojmia ……….68
3.4...

Czytaj więcej

Wolnosc sumienia w świetle polskiego prawa i standardów miedzynarodowych


Wstęp………3

Rozdzial I
Itersyscyplinarne studium wolnosci sumienia………5

1. Interdyscyplinarne studium wolnosci………5
1.1. Wolnosc w świetle rozwazan teologicznych………6
1.2. Wolnosc w naukach humanistycznych………8
2. Interdyscyplinarne studium sumienia………12
2.1. Sumienie w świetle rozwazan teologicznych………12
2.2. Sumienie w kategoriach nauk humanistycznych………14
3. Sumienie a religia – jednosc i rozlacznosc………16


...

Czytaj więcej

Cla i polityka celna


Wstęp …….3

Rozdzial I.
Cla i polityka celna

1.1. Wartość celna towaru i metody jej ustalania …….5
1.2. Clo jako rodzaj podatku nakladany przez panstwo……. 9
1.3. Narzedzia i funkcje polityki celnej …….13

Rozdzial II.
System celny w gospodarce polskiej

2.1. Rodzaje i funkcje cel, oplat celnych …….17
2.1.1. Podzial cel ze wzgledu na przedmiot, który podlega ocleniu …….18
2.1.2. Podzial cel ze wzgledu na znaczenie w gospodarce……. 20
2.1.3. Oplaty celne …….24
2.2. Stawki celne……. 26
2.3. Zwolnienia celne, ulgi i dodatkowe obciazenia celne……. 32
2.4. Sklady celne i wolne obszary celne …….33
2.5. Urzedy zwiazane z polityka celna …….36

Rozdz...

Czytaj więcej

Polski Trybunal Konstytucyjny na tle europejskich sadów konstytucyjnych.


Wstęp……….4

Rozdzial I.
Sadownictwo konstytucyjne w Europie – ogólna charakterystyka oraz rys historyczny……….5

1. Klasyfikacja modeli sadownictwa konstytucyjnego we wspólczesnym swiecie i ich ogólna charakterystyka.
2. Powstawanie sadów konstytucyjnych w państwach europejskich – rys historyczny.
2.1. Panstwa zachodnie.
2.2. Panstwa Europy Srodkowo-Wschodniej.
3. Polski Trybunal Konstytucyjny – geneza powstania i ksztaltowanie się jego pozycji ustrojowej w systemie organów państwa.

Rozdzial II.
Pozycja ustrojowa i organizacja polskiego Trybunalu Konstytucyjnego na tle innych sadów konstytucyjnych w Europie………..19

1...

Czytaj więcej

Ewolucja prawa celnego w zakresię procedur celnych


1. Ewolucja polskich procedur celnych
2. Ogólna charakterystyka gospodarczych procedur celnych
3. Funkcje gospodarczych procedur celnych

Bibliograifa

 
Czytaj więcej

Administracyjne warunki prowadzenia działalności reklamowej w Polsce


Rozdzial I.
Reklama – pojecie, funkcje, formy, rozwój

1.1. Pojecie reklamy w polskich i miedzynarodowych aktach prawnych………3
1.2. Powstanie i rozwój reklamy……..8
1.3. Funkcje, cele i formy reklamy……..15

Rozdzial II.
Administracyjne warunki prowadzenia działalności reklamowej w programach telewizyjnych

2.1. Ograniczenia czasowe……..23
2.2. Oznaczenia reklam……..25
2.3. Przerywanie reklam ……..26
2.4. Inne ograniczenia działalności reklamowej w telewizji……..27

Bibliografia ……..33

 
Czytaj więcej

Umowa o prace – zawarcie rozwiazanie i wygasniecie.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Umowa o prace – wiadomosci ogólne………4

Rozdzial 2.
Rodzaje umów o prace………6

Umowa na okres próbny………7
Umowa na czas okreslony………8
Umowa na czas wykonania okreslonej pracy (umowa o dzielo, umowa zlecenie)………10
Umowa na czas nie okreslony………12

Rozdzial 3.
Ustanie stosunku pracy

Zagadnienia ogólne………13
Wypowiedzenie stosunku pracy………15
Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia………28
Wygasniecie umowy o prace………32

Wnioski………35

Bibliografia………36

 
Czytaj więcej

Umowa zlecenie.Wstęp.

Rozdzial 1
Ogólna charakterystyka umowy zlecenia

1. Pojecie i zastosowanie……….2
2. Charakter prawny umowy zlecenia……….9
3. Zawarcie umowy……….15

Rozdzial 2
Obowiazki stron umowy zlecenia

1. Strony umowy zlecenia ……….17
2. Obowiazki zleceniodawcy……….18
3. Obowiazki zleceniobiorcy……….19

Rozdzial 3
Ustanie zlecenia

1. Przyczyny ustania……….22
A. Wypowiedzenie……….22
B. Smierc lub utrata zdolnosci do czynnosci prawnych……….24
2. Skutki ustania i przedawnienie roszczen……….25

Rozdzial 4
Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia

1. Pojecie i zastosowanie……….27
2. Skutki……….28


Bibliografia ………...

Czytaj więcej

Ograniczenie prawa wlasnosci ze wzgledu na ochrone srodowiska.


Wstęp ……….3

Rozdzial I.
Problematyka ochrony srodowiska w Konstytucji RP………….4

1.1 Pojecie srodowiska w Konstytucji RP
1.2 Obowiazki w zakresię ochrony srodowiska wedlug Konstytucji RP
1.3 Zasada zrównowazonego rozwoju

Rozdzial II.
Ograniczenie wlasnosci w konstytucji RP ……….16

2.1 Pojecie wlasnosci
2.2 Zasada proporcjonalnosci, a ochrona wlasnosci

Rozdzial III.
Ograniczenie wlasnosci w procesię gospodarowania wybranymi elementami srodowiska ……….49

Zakończenie ……….66
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Status prawny uchodzcy w prawie miedzynarodowym i polskim.


Wykaz skrótów………3
Wstęp ……… 4

Rozdzial I.
Pojecie uchodzcy w prawie miedzynarodowym ……… 8

1.1. Pojecie uchodzstwa……… 10
1.2. Poczatki miedzynarodowej ochrony uchodzców ………
1.3. Ochrona uchodzców po II wojnie swiatowej ……… 12
1.3.1. Konwencja Genewska i Protokól Nowojorski ……… 13
1.3.2. Urzad Wysokiego Komisarza d/s Uchodzców ……… 17
1.4. Pojecie uchodzcy a pojecia pokrewne ………21

Rozdzial II.
Status uchodzcy w prawie Unii Europejskiej

2.1. Geneza polityki Unii Europejskiej wobec uchodzców ……… 23
2.2. Wpływ uchodzców na polityke Unii Europejskiej ………26
2.3. Realizacja polityki Unii Europejskiej wobec uchodzców ………29
2.4...

Czytaj więcej

Sadownictwo administracyjne po II Wojnie Swiatowej.


Wykaz skrótów……….3
Wstęp……….5

1. Sadownictwo administracyjne w Polsce – rys historyczny……….6

2. Naczelny Sad Administracyjny w ustawach z 1980 i 1995r………..9

3. Sadownictwo administracyjne po wejściu w zycie ustawy ‚Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi’.
3.1. Uwagi wstepne……….17
3.2. Skarga i posiedzenia sadowe……….18
3.3. Postepowanie mediacyjne i uproszczone……….21
3.4. Wyrokowanie……….23
3.5. Skarga kasacyjna……….25
3.6. Zazalenie……….27

4. Dwuinstancyjne sadownictwo administracyjne – wada, czy zaleta?……….31

5. Ustrój sadów administracyjnych……….34

6...

Czytaj więcej

Ochrona praw czlowieka w obszarze dzialan Amnesty International.


Wstęp…………2

Rozdzial I.
Organizacje pozarzadowe jako uczestnik stosunków miedzynarodowych………….5

1.1. Pojecie organizacji pozarzadowych.
1.2. Geneza organizacji pozarzadowych.
1.3. Funkcje organizacji pozarzadowych w stosunkach miedzynarodowych.

Rozdzial II.
Geneza, cele i struktura Amnesty International………….14

2.1. Geneza Amnesty International.
2.2. Cele i struktura Amnesty International.
2.3. Metody, zasady i srodki działania .
2.4. Budżet i metody finansowania.

Rozdzial III.
Wybrane obszary aktywnosci Amnesty International. ………..34

3.1. Pojecie praw pierwszej generacji.
3.2. Tortury.
3.3. Kara smierci.

Czytaj więcej

Uprawnienia osób pozbawionych wolnosci w Polsce


Wstęp

Rozdzial I.
Prawo do wolnosci i bezpieczenstwa osobistego w dokumentach miedzynarodowych z dziedziny praw czlowieka

1.1 Rozwój koncepcji praw czlowieka
1.2 Prawo do wolnosci i bezpieczenstwa osobistego w dorobku Organizacji Narodów Zjednoczonych
1.3 Prawo do wolnosci i bezpieczenstwa osobistego w pracach Rady Europy

Rozdzial II.
Prawa osób pozbawionych wolnosci w Polsce

2.1 Prawo do wolnosci i bezpieczenstwa osobistego w Konstytucji RP z 1997r.
2.2 Kara pozbawienia wolnosci i jej rodzaje w świetle Kodeksu Karnego z 1997r.
2.3 Rodzaje i typy zakladów karnych.
2.4 Cele i systemy odbywania kary pozbawienia wolnosci.
2...

Czytaj więcej

Dziedziczenie w polskim systemie prawa.


Wstęp

Rozdzial I.
Pojecie i systematyka prawa spadkowego

1. Pojecie i przedmiot prawa spadkowego
2. Funkcje prawa spadkowego
3. Lokalizacja i systematyka prawa spadkowego w prawie polskim

Rozdzial II.
Dziedziczenie ustawowe

1. Dziedzicznie czlonków rodziny
2. Dziedziczenie gminy i Skarbu Panstwa

Rozdzial III.
Dziedziczenie testamentowe

1. Pojecie testamentu
2. Formy testamentu
2.1. Testamenty zwykle
2.2. Testamenty szczególne

Rozdzial IV.
Pozostale rozrzadzenia na wypadek smierci

1. Zapis
2. Polecenie
3. Wykonawca testamentu
4. Zachowek

Rozdzial V.
Nabycie spadku

1. Przyjecie i odrzucenie spadku
2...

Czytaj więcej

Kara grzywny.


Wykaz skrótów………2
Wstęp………5

Rozdzial I.
Rodzaje i funkcje grzywny w kodeksię karnym………7

Rozdzial II.
Zasady wymiaru kary grzywny

2.1. Uwagi ogólne………12
2.2. Grzywna orzekana w stawkach dziennych………12
2.3. Grzywna okreslona kwotowo………17
2.4. Zakaz orzekania grzywny………19
2.5. Grzywna kumulatywna………20

Rozdzial III.
Wykonanie kary grzywny

3.1. Zamiana grzywny na kare spolecznie uzyteczna………24
3.2. Zastepcza kara pozbawienia wolnosci………29
3.3. Pozostale uwagi dotyczace wykonania kary grzywny………30

Rozdzial IV.
Kara grzywny na podstawie statystyk i dokumentów Ministerstwa Sprawiedliwosci

4.1...

Czytaj więcej

Ochrona danych osobowych.


Wstęp………2

Rozdzial I.
Teoretyczne modele ochrony danych.

1.1. Ochrona danych osobowych jako przejaw ochrony powszechnych dóbr osobistych; powszechne prawo do prywatnosci………4
1.2 .Ujecie wlasnosciowe ochrony danych osobowych………12
1.3.Ochrona danych osobowych jako informacji niejawnych (poufnych)………13

Rozdzial II.
Ochrona na plaszczyznie miedzynarodowej

2.1. Rada Europy………15
2.1.1. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Czlowieka i Podstawowych Wolnosci………15
2.1.1.1. .Postanowienia Konwencji………15
2.1.1.2. Orzecznictwo Trybunalu Praw Czlowieka………18
2.1.2. Konwencja 108 Rady Europy z 1981 r...

Czytaj więcej

Przestepstwa przeciwko spólkom prawa handlowego w świetle art. 296 i 300 k.k.


Wykaz skrótów……….4
Wstęp……….5

Rozdzial I.
Pojecie prawa karnego gospodarczego-charakterystyka ogólna.

1.1. Teorie dotyczace prawa karnego gospodarczego……….7
1.2. Budowa i miejsce przepisów prawa karnego gospodarczego……….14
1.3. Cel kary i rodzaje kary w prawie karnym gospodarczym……….16
1.4. Kilka slów o spólkach prawa handlowego……….20

Rozdzial II.
Naduzycie zaufania z art. 296 k.k..

2.1. Uwagi ogólne……….25
2.2. Przedmiot ochrony……….28
2.3. Podmiot czynu zabronionego……….30
2.3.1. Znamiona czynnosci wykonawczej……….40
2.3.2. Skutek……….49
2.4. Znamiona strony podmiotowej. Zagrozenie kara i środkami karnymi……….53
2.5...

Czytaj więcej

Prawo spadkowe w polskim systemie prawa.


Wstęp………2

Rozdzial I.
Pojecie i miejsce prawa spadkowego w systemie prawa.

1.1. Pojecie i ewolucja prawa spadkowego w Polsce………5
1.2. Przedmiot i funkcje prawa spadkowego………13
1.3. Zródla, zakres i system polskiego prawa spadkowego………15

Rozdzial II.
Glówne instytucje prawa spadkowego

2.1. Rozporzadzenia na wypadek smierci………20
2.2. Spadek i spadkobierca………21
2.3. Dziedziczenie ustawowe i testamentowe………31
2.4. Testament………38
2.5. Obciazenie zapisem lub poleceniem………61
2.6. Prawo do zachowku………67

Rozdzial III.
Stanowisko prawne spadkobiercy.

3.1. Zrzeczenie się dziedziczenia………75
3.2.Przyjecie lub odrzucenie spadku………78
3.3...

Czytaj więcej

Wykonywanie prawa glosu w spółce z o.o. i w spółce akcyjnej.


Wykaz skrótów………..3
Wstęp………..5

Rozdzial I.
Prawo glosu w spółce z o.o.

1.1. Prawa wspólnika w spółce z o.o…………8
1.2. Rodzaje praw………..8
1.3. Osoby uprawnione do wykonywania prawa glosu w spółce z o.o…………9
1.4. Zasady wykonywania prawa glosu………..12
1.5. Glosowania tajne i jawne w spółce z ograniczoną odpowiedzialnoscia………..14
1.5.1. Technika prowadzenia tajnego glosowania………..15
1.5.2. Zasady protokolowania uchwal podejmowanych w glosowaniu tajnym………..17
1.6. Dopuszczalnosc niejednolitego wykonywania prawa glosu z odrebnych udzialów spółki z o.o…………19
1.7. Wyłączenie od glosowania………..22
1.8. Protokoly………..24

Rozdzial I...

Czytaj więcej

Regulamin pracy jako źródłoprawa pracy.


Wykaz skrótów………3
Wstęp………5

Rozdzial I.
Specyficzne źródła prawa pracy.

1.1. Uklady zbiorowe………8
1.2. Pozostale specyficzne źródła prawa pracy………13

Rozdzial II.
Regulamin pracy jako wewnatrzzakladowe źródłoprawa pracy.

2.1. Ustalanie regulaminu pracy………20
2.2. Wejscie w zycie regulaminu pracy i jego zmiana………26

Rozdzial III.
Tresc regulaminu pracy.

3.1. Uwagi ogólne………31
3.2. Organizacja pracy………35
3.3. Regulamin czasu pracy………36
3.4. Kwestia wynagrodzenia za prace………38
3.5. Regulacja pracy kobiet i mlodocianych………39
3.6. Obowiazki w zakresię bhp………41
3.7. Potwierdzanie obecnosci………44
3.8...

Czytaj więcej

Niepoczytalnosc jako okolicznosc wylaczajaca wine sprawcy.


Wykaz skrótów………3
Wstęp………4

Rozdzial I.
Zagadnienia ogólne.

1.1. Podstawy odpowiedzialnosci za czyn zabroniony w Kodeksię karnym………5
1.2. Teorie winy………7
1.3. Zasada winy. Pojecie i funkcje………8
1.3.1. Wina umyslna………11
1.3.2. Wina nieumyslna………13

Rozdzial II.
Niepoczytalnosc – zagadnienia ogólne.

2.1. Zagadnienia wstepne………16
2.2. Metody okreslenia niepoczytalnosci………22

Rozdzial III.
Źródła i nastepstwa niepoczytalnosci

3.1. Choroby psychiczne………26
3.2. Uposledzenie umyslowe………28
3.3. Inne zaklócenia czynnosci psychicznych………30
3.4. Niepoczytalnosc, a stan odurzenia i nietrzezwosc………31
3.5...

Czytaj więcej

Czyn zabroniony stypizowany w art. 207 § 1, 2 i 3 k.k.


Wykaz skrótów……….3
Wstęp……….5

Rozdzial I.
Unormowania w poprzednich kodeksach karnych.

1.1. Okres miedzywojenny. Kodeks karny z 1932 r………..7
1.2. Okres PRL. Kodeks karny z 1969 r………..9

Rozdzial II.
Przedmiot ochrony……….13

Rozdzial III.
Podmiot……….20

Rozdzial IV.
Formy czynu. Postacie stadialne i zjawiskowe……….23

Rozdzial V.
Strona podmiotowa. Zamiar bezposredni a zamiar ewentualny przy przestepstwie znecania sie……….25

Rozdzial VI.
Strona przedmiotowa typu podstawowego przestępstwa stypizowanego w art. 207 § 1 k.k………..34

Rozdzial VII.
‚Szczególne okrucienstwo’ jako sposób działania sprawcy typu kwalifikowanego czynu zabronione...

Czytaj więcej

Przedstawienie teatralne jako przedmiot prawa autorskiego.


Wykaz skrótów……….3
Wstęp……….5

Rozdzial I.
Program teatralny.

1.1. Charakter prawny programu teatralnego……….9
1.2. Utwory zbiorowe i polaczone a program teatralny……….16
1.3. Wykorzystanie fotografii w programie przedstawienia teatralnego……….20

Rozdzial II.
Prawo do wizerunku……….23

Rozdzial III.
Organizacje zbiorowego zarządzania……….26

Rozdzial IV.
Prawo do cytatu……….31

Rozdzial V.
Prawa autorskie rezysera teatralnego……….32

Rozdzial VI.
Naruszenie praw autorskich……….37

Zakończenie……….43
Wykaz zródel……….45
Bibliografia……….45
Orzecznictwo……….46

 
Czytaj więcej

Uznanie dziecka.


Wykaz skrótów………3
Wstęp………5

Rozdzial I.
Pokrewienstwo – uwagi ogólne………7

Rozdzial II.
Charakter prawny uznania dziecka………11

Rozdzial III.
Skutki prawne uznania dziecka

3.1. Uwagi ogólne………14
3.2. Uznanie nasciturusa………18
3.3. Zgoda na uznanie dziecka………20

Rozdzial IV.
Uznajacy a uznawany – kwalifikacje podmiotowe.

4.1. Kwalifikacje podmiotowe mezczyzny uznajacego………28
4.2. Kwalifikacje podmiotowe uznawanego dziecka………30

Rozdzial V.
Wadliwe uznanie dziecka. Uniewaznienie uznania

5.1. Wzgledna niewaznosc uznania dziecka………31
5.2. Bezwzgledna niewaznosc uznania dziecka………36
5.3. Uniewaznienie uznania dziecka i jego skutki………38

R...

Czytaj więcej

Rozpowszechnianie pornografii w świetle polskiego kodeksu karnego z 1997 roku.


Wstęp……….5

Rozdzial I.
Rozwój odpowiedzialnosci za rozpowszechnianie pornografii……….12

Rozdzial II.
Ustawowe znamiona przestepstw z art. 202 k.k. ………. 28

1. Przedmiot ochrony ………. 30
3. Strona przedmiotowa ……….34
4. Podmiot ……….52
5. Strona podmiotowa ……….54

Rozdzial III.
Zagrozenie kara i środkami karnymi ………. 59

Rozdzial IV.
Przestepstwo rozpowszechniania pornografii w praktyce sadowej i prokuratorskiej (studium przypadku) ………. 68

Wnioski ……….77
Bibliografia ………. 81

 
Czytaj więcej

Ochrona osób i mienia.


Wykaz skrótów ………. 3
Wstęp ………. 4

Rozdzial I.
Ogólna charkaterystyka ochrony osób i mienia

1. Historia ochrony osób i mienia ………. 6
2. Definicja i zakres pojecia ochrony osób i mienia ……….9
3. Przedmiot i zakres ochrony ………. 11

Rozdzial II.
Działalność gospodarcza w zakresię usług ochrony osób i mienia

1. Uslugi ochrony osób i mienia jako dzialalnosc gospodarcza ……….17
2. Tryb wydawania koncesji ……….21
3. Tresc koncesji ………. 25
4. Obowiazki koncesjonariusza………. 27

Rozdzial III.
Wewnetrzne służby ocrhonyY

1. Pojecie wewnętrznych sluzb ochrony i specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych ……….30

Czytaj więcej

Spowodowanie uszczerbku na zdrowiu na gruncie kodeksu karnego z 1997 roku.


Wykaz skrótów……… 3
Wstęp……… 4

Rozdzial I.
Rys historyczny……… 5

Rozdzial II.
Strona przedmiotowa

2.1 Przedmiot ochrony……… 11
2.2 Przedmiot przestępstwa ……… 13
2.3 Ciezki uszczerbek na zdrowiu czlowieka ……… 17

Rozdzial III.
Strona podmiotowa

3.1 Podmiot przestępstwa ……… 26
3.2 Wina umyslna……… 29
3.3 Wina nieumyslna……… 32

Rozdzial IV.
Tryb scigania……… 35

Rozdzial V.
Statystyka……… 39

Zakończenie ……… 47
Bibliografia……… 49
Orzecznictwo ……… 50
Wykaz aktów prawnych ……… 51
Wykaz tabel ……… 52

 
Czytaj więcej

Istota i funkcje zasady ogólnego postępowania administracyjnego i sadowoadministracyjnego.


Wykaz skrótów ………. 1
Wstęp ……….2

Rozdzial I.
Pojecie zasady prawnej postępowania administracyjnego

1.1. Prawny charakter zasad ogólnych postępowania administracyjnego ………. 3
1.2. Cel i funkcje zasad ogólnych postępowania administracyjnego ………. 5
1.3. Zakres stosowania zasad ogólnych postępowania administracyjnego ………. 7

Rozdzial II.
Zasady ogólne postępowania administracyjnego

2.1. Klasyfikacja zasad ogólnych postępowania administracyjnego ………. 9
2.2. Tresci zasad ogólnych postępowania administracyjnego ……….10
2.2.1. Zasada praworzadnosci ………. 10
2.2.2. Zasada prawdy obiektywnej ………. 15
2.2.3...

Czytaj więcej

Ekstradycja.


Wstęp………. 4

Rozdzial I.
Przepisy regulujace ekstradycje

1.1 Podstawy prawne ekstradycji w Polsce………. 10
1.2 Podstawy ekstradycyjne w Unii Europejskiej ……….14
1.3 Procedura wydania ……….16

Rozdzial II.
Europejski nakaz aresztowania – problemy

2.1 Okolicznosci powodujace obligatoryjna odmowe wydania………. 22
2.2 Podstawy do fakultatywnej odmowy wydania………. 25
2.3 Udzielenie gwarancji ……….28
2.4 Przestepstwo polityczne ……….30

Rozdzial III.
Metoda badawcza

3.1 Wprowadzenie do badan ……….33
3.2 Problem i cele badawcze ……….35
3.3 Harmonogram prac………. 36
3.4 Metodologia przeprowadzenia badan ……….37
3.5 Poziom zwrotu rozeslanych ankiet………. 39
3...

Czytaj więcej

Pozycja obroncy w procesię karnym.


Wstęp……….4

Rozdzial I
Status obroncy w procesię karnym

1. Pozycja obroncy w pogladach przedstawicieli nauki procesu karnego………. 6
2. Stanowisko prawne obroncy w procesię niemieckim ………. 13
3. Stanowisko prawne obroncy w procesię amerykanskim………. 17
4. Pozycja obroncy w procesię karnym w świetle obowiazujacych przepisów ……….20


Rozdzial II
Prawo do obrony i korzystania z pomocy obroncy

1. Istota prawa do obrony ……….31
2. Osoby uprawnione do wykonywania funkcji obroncy………. 33
3. Rodzaje obrony ……….33
a) obrona materialna………. 34
b) obrona formalna ……….35

c) obrona z wyboru ……….35
d) obrona z urzedu ……….37
4...

Czytaj więcej

Ustawa Prawo zamówien publicznych, a racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.


Wstęp………5

Rozdzial I
Cele i istota zamówien publicznych

1. Cele systemu zamówien publicznych………7
1.1. Efektywność wydatkowania środków publicznych………7
1.2. Przeciwdzialanie zjawiskom patologicznym………7
1.3. Promowanie rozwoju rynku i zasad uczciwej konkurencji………7
1.4. Ochrona srodowiska naturalnego………8
1.5. Rozwiazywanie problemów spolecznych………8
2. Zasady postępowania przy udzielaniu zamówien publicznych………8
2.1. Zasada równego traktowania oferentów………8
2.2. Zasada uczciwej konkurencji………9
2.3. Zasada przejrzystosci………10
3. Zakres stosowania ustawy………13
3.1. Zakres podmiotowy………13
3.2. Zakres przedmiotowy………16
3.3...

Czytaj więcej

Umowa o dzieło i umowa zlecenia.


Wstęp………5

Rozdzial I
Pojecie oraz zawarcie umowy ………7

Rozdzial II.
Typologia umów ………12

Rozdzial III.
Umowy o swiadczenie uslug. Pojecie usług

1. Umowa o roboty budowlane ………17
2. Umowa rachunku bankowego i umowa kredytu bankowego……… 18
3. Umowa agencyjna……… 22
4. Umowa komisu……… 24
5. Umowa przewozu i umowa spedycji……… 25
6. Umowa przechowania i umowa skladu……… 31


Rozdzial IV.
Pojecia i charakterystyka ogólna umowy zlecenia i o dzieło

1. Umowa zlecenia……… 36
1.1. Rodzaje wynagrodzeń i ich wielkosci w umowie zlecenia ………37
1.2. Uprawnienie do zaliczki i zwrotu kosztów i nakladów……… 38
2. Umowa o dzielo……… 39
2.1...

Czytaj więcej

Ochrona danych osobowych – przetwarzanie i zabezpieczanie.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Ochrona danych osobowych w świetle obowiazujacych przepisów prawa krajowego i miedzynarodowego.

1. Ochrona danych osobowych w świetle prawa krajowego Rzeczpospolitej Polskiej………..5
1.1. Konstytucja RP……….5
1.2. Ustawa o ochronie danych osobowych………..13
1.3. Ochrona danych w świetle innych przepisów krajowych………..28
2. Ochrona danych osobowych w świetle przepisów prawa miedzynarodowego………..35


Rozdzial II.
Przeslanki dopuszczalnosci przetwarzania danych osobowych.

1. Warunki przetwarzania danych osobowych……….45
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych……….50
3...

Czytaj więcej

Zabójstwo pod wpływem silnego wzburzenia.


Rozdzial I
Pojecie zabójstwa pod wpływem silnego wzburzenia………..3

Rozdzial II
Ustawowe znamiona przestępstwa uprzywilejowanego………..9

2.1. Podmiot przestępstwa………10
2.2. Strona przedmiotowa………15
2.3. Strona podmiotowa………19
2.4. Przedmiot przestępstwa………21


Rozdzial III
Szczególne zagadnienia i okolicznosci usprawiedliwiajace silne wzburzenie……….24

3.1. Prowokacyjne zachowanie się ofiary……….31
3.2. Premedytacja……….35
3.3. Silne wzburzenie a strach……….39
3.4. Stan odurzenia……….44
3.5. Niepoczytalnosc i poczytalnosc zmniejszona……….50
3.6...

Czytaj więcej

Instytucja malzenstwa.


Wstęp……….2

Rozdzial I.
Cechy rodziny jako grupy społecznej

1.1. Pojecie grupy społecznej…………. 3
1.2. Rodzaje grup spolecznych ………….8
1.3. Wlasciwosci grupy społecznej…………. 11


Rozdzial II.
Rodzina jako grupa spoleczna

2.1. Rodzina jako grupa i jej cechy…………. 21
2.2. Funkcje rodziny ………….24
2.3. Klasyfikacja rodzin………….27


Rozdzial III.
Instytucja malzenska

3.1. Malzenstwo jako zwiazek i wspólnota…………. 30
3.2. Typy malzenstw ………….32
3.3. Zwiazki malzenskie…………. 35
3.4. Trwalosc malzenstwa i rodziny ………….37


Podsumowanie ………….41
Bibliografia ………….43

 
Czytaj więcej

Okolicznosci wylaczajace bezprawnosc dóbr osobistych.


Wstęp………2

Rozdzial I
Geneza ochrony i naruszenia dóbr osobistych.

1.1. Prawne uregulowanie instytucji dóbr osobistych w wybranych krajach………3
1.2. Historyczne ujecie problemu dóbr osobistych w prawodawstwie polskim………7


Rozdzial II
Charakterystyka instytucji dóbr osobistych.

2.1.Charakter prawny dóbr osobistych………15
2.2. Wyliczenie rodzajów dóbr osobistych………22


Rozdzial III
Naruszenie dóbr osobistych.

3.1. Pojecie naruszenia i zagrozenia naruszeniem dóbr osobistych………46
3.2. Najczestsze przyklady naruszen dóbr osobistych………50


Rozdzial IV
Okolicznosci wylaczajace bezprawnosc.

4.1. Pojecie bezprawnosci………57
4.1.2...

Czytaj więcej

Zezwolenie na dzialalnosc gospodarcza na przykładzie przedstawicielstwa firm zagranicznych.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Ogólna charakterystyka zezwolen

1.1. Istota zezwolen ……….5
1.2. Zakres zezwolen ……….7
1.3. Ogólne warunki udzielania zezwolen oraz uprawnienia kontrolne organu Zezwalajacego ……….9


Rozdzial II.
Charakterystyka podmiotów wydajacych zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej

2.1. Klasyfikacja podmiotów ze wzgledu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej ……….17
2.2. Omówienie procedur zwiazanych z wydaniem pozwolen na prowadzenie działalności gospodarczej………. 19
2.2.1. Pozwolenia wydawane przez gmine ……….20
2.2.2. Pozwolenia wydawane przez inne podmioty ……….21
2.3...

Czytaj więcej

Procedury kontrolne w świetle prawa podatkowego.


Wstęp………4

Rozdzial I.
Odpowiedzialnosc podatkowa w Polsce

1.1. Odpowiedzialnosc podatnika……… 6
1.2. Prawa podatnika……… 13


Rozdzial II.
Zagadnienia dotyczace procedur kontrolnych w prawie podatkowym

2.1. Pojecie istoty procedur kontrolnych w prawie podatkowym ………18
2.2. Funkcje procedur kontrolnych w prawie podatkowym ………19
2.3. Podstawy prawne procedur kontrolnych ………22
2.4. Zasady rzadzace procedurami kontrolnymi w prawie podatkowym ………24


Rozdzial III.
Charakterystyka czynnosci sprawdzajacych

3.1. Cel oraz zadania czynnosci sprawdzajacych……… 26
3.2. Podmioty przeprowadzajace czynnosci sprawdzajace ………30
3.3...

Czytaj więcej

Zwolnienia z przyczyn niedotyczacych pracownika.


Wykaz skrótów………. 3
Wstęp ……….4

Rozdzial I.
Geneza zwolnienia z przyczyn niedotyczacych pracownika oraz zakres zastosowania zwolnien

1.1. Geneza zwolnienia z przyczyn niedotyczacych pracownika w prawie polskim i rozwój regulacji………. 6
1.2. Zakres zastosowania zwolnien ……….11


Rozdzial II.
Zwolnienia indywidualne

2.1. Zwolnienia z przyczyn niedotyczacych pracownika………. 15
2.2. Analiza ekonomiczna i technologiczna………. 28


Rozdzial III.
Zwolnienia grupowe

3.1. Konstrukcja zwolnienia grupowego………. 39
3.2. Wnioski………. 45


Zakończenie ……….48
Bibliografia ……….50

 
Czytaj więcej

Dziedziczenie Skarbu Panstwa lub gminy w polskim prawie spadkowym.


Wykaz skrótów………. 3
Wstęp………. 4

Rozdzial I.
Dziedziczenie ustawowe wedlug Kodeksu cywilnego z 1964 roku

1.1. Dziedziczenie ustawowe ……….7
1.2. Porzadek dziedziczenia ustawowego ……….10
1.2.1. Spadkobiercy grupy pierwszej ……….12
1.2.2. Spadkobiercy grupy drugiej ……….13
1.2.3. Skarb Panstwa jako spadkobierca konieczny………. 15


Rozdzial II.
Dziedziczenie Skarbu Panstwa lub gminy do 2003 roku

2.1. Dziedziczenie gminy lub Skarbu Panstwa na podstawie dekretu z dnia 08.10. 1946 r. – Prawo spadkowe………. 17
2.2. Dziedziczenie Skarbu Panstwa na podstawie Kodeksu cywilnego z 1964 roku ……….20


Rozdzial III.
Dziedziczenie Skarbu Panstwa lub gminu ...

Czytaj więcej

Zakaz prowadzenia pojazdów w Kodeksię Karnym.


Wstęp………..4

Rozdzial I.
Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i innych pojazdów jako srodek karny

1. Definicje: pojazdu, pojazdu mechanicznego, uczestnika ruchu ……….. 6
1.1. Pojazd ……….. 6
1.2. Pojazd mechaniczny ……….. 7
1.3. Uczestnik ruch………..u 7
2. Sprawca jako uczestnik ruchu ……….. 8
3. Fakultatywny zakaz prowadzenia pojazdów (jakich pojazdów dotyczy) ………..9
4. Obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów (jakich pojazdów dotyczy) ……….. 10
5. Stan nietrzezwosci i stan odurzenia ……….. 11
5.1. Stan nietrzezwosci ……….. 11
5.2. Stan odurzenia ……….. 12
6. Oddalenie się sprawcy z miejsca zdarzenia ………..13


Rozdzial II
...

Czytaj więcej

Demoralizacja i przestepczosc wśród dzieci i mlodziezy.


Wstęp ………5

Rozdzial I.
Środki poprawcze stosowane wobec nieletnich

1.1. Charakter prawny srodka poprawczego ………8
1.2. Przeslanki stosowania bezwzglednego srodka poprawczego……… 13
1.3. Rodzaje oraz typy zakladów poprawczych ………18
1.4. Instytucja warunkowego zawieszenia umieszczenia w zakładzie poprawczym i przesłanki jego orzekania ………21
1.5. Instytucja warunkowego zwolnienia oraz umieszczenie poza zakladem poprawczym ………26
1.6. Warunkowe odstapienie od wykonania orzeczenia ………30


Rozdzial II.
Środki wychowawcze stosowane wobec nieletnich

2.1. Środki wychowawcze nie zmieniajace srodowiska nieletniego ………34
2.1.1. Upomnienie ………34
2...

Czytaj więcej

Ochrona praw czlowieka w świetle prawa


Wstęp………3

Rozdzial I.
Prawa czlowieka jako normy bezwzglednie obowiazujace

1.2. Trzy generacje praw czlowieka……… 5
1.2. Kategorie praw czlowieka……… 14
1.3 Prawa czlowieka w ujęciu Karty NZ……… 21
1.4. Historia praw czlowieka ………23
1.5. Istota norm ius cogens ………31

Rozdzial II.
Ochrona praw czlowieka w świetle prawa

2.1. Instrumenty prawne dotyczace praw czlowieka ………34
2.2. System ochrony praw czlowieka ONZ ………44

Rozdzial III.
Przypadki zbrojnych interwencji na Swiecie

3.1. Wojna w Zatoce i jej konsekwencje……… 54
3.2. Wojna w bylej Jugoslawii i jej konsekwencje………59

Zakończenie……… 65
Bibliografia ………66

 
Czytaj więcej

Status przedsiebiorcy w prawie polskim.Wstęp…………4

Rozdzial I.
Kupiec rejestrowy i podmiot gospodarczy jako prekursorzy pojecia przedsiebiorcy

1. Kupiec rejestrowy – informacje ogólne…………6
2. Podmiot gospodarczy – ewolucja pojecia…………10

Rozdzial II.
Ustawowe definicje przedsiebiorcy w świetle obowiazujacego prawa

1. Pojecie przedsiebiorcy w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej …………32
1.1. Definicje przedsiebiorcy…………33
1.2. Krag osób objetych zakresem pojecia przedsiebiorcy…………34
1.2.1. Osoby fizyczne…………35
1.2.2. Osoby prawne…………36
1.2.3. Jednostki organizacyjne nie majace osobowosci prawnej…………37
2...

Czytaj więcej

Urzad prezydenta II Rzeczypospolitej.


Wstęp ………..3

Rozdzial I.
Prezydent glowa państwa – ujecie wspólczesne

1.1. Historia urzedu prezydenta w Polsce……….. 5
1.2. Pozycja prezydenta ………..9
1.3. Zadania i kompetencje prezydenta RP……….. 12
1.4. Wybory prezydenckie ………..18

Rozdzial II.
Prezydenci II Rzeczypospolitej

2.1. Gabriel Narutowicz – pierwszy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ………..23
2.2. Stanislaw Wojciechowski……….. 26
2.3. Ignacy Moscicki ………..32

Rozdzial III.
Stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej wobec postanowien konstytucji z 17 marca 1921 r. oraz postanowien konstytucji kwietniowej

3.1...

Czytaj więcej

Ochrona konsumenta w handlu elektronicznym.


Wprowadzenie

Rozdzial I.
Prawne aspekty handlu elektronicznego

1.1. Istota, podzial handlu elektronicznego
1.2. Korzysci wynikajace z handlu elektronicznego
1.3. Sklepy internetowe jako jedno z rozwiazan handlu elektronicznego

Rozdzial II.
Umowy zawierane droga elektroniczna

2.1. Umowa elektroniczna – pojecie i rodzaje
2.2. Znaczenie wzorców umownych w transakcjach elektronicznych
2.3. Elektroniczne oswiadczenia woli i podpis elektroniczny
2.4. Sposoby zawierania umów w handlu elektronicznym

Rozdzial III.
Miejsce konsumenta w prawie polskim i europejskim

3.1. Pojecie konsumenta, jego prawa
3.2. Obowiazki sprzedawcy wobec konsumenta
3...

Czytaj więcej

Prawnokarna ochrona wiarygodnosci dokumentów.


Wstęp………..3

Rozdzial I
Zagadnienia ogólne………..4

1. Pojecie dokumentu
2. Znaczenie dokumentu w obrocie prawnym
3. Przedmiot ochrony przy przestępstwach z art. 270-273 k.k.


Rozdzial II
Przestepstwo falszerstwa dokumentu………..16

1. Uwagi wstepne
2. Strona przedmiotowa czynu zabronionego
1.Podrobienie dokumentu
2. Przerobienie dokumentu
3. Uzywanie jako autentycznego dokumentu podrobionego lub przerobionego
3. Podmiot czynu zabronionego
4. Strona podmiotowa czynu zabronionego
5. Postacie stadialne
6. Zbieg przepisów i zbieg przestepstw


Rozdzial III
Wypelnienie zaopatrzonego cudzym podpisem blankietu, niezgodnie z wola i na...

Czytaj więcej

Odpowiedzialnosc pracownika w prawie pracy.Wstęp………..3

Rozdzial I.
Prawa i obowiazki stron stosunku pracy………..4

1.1 Pojecie pracownika w świetle kodeksu pracy
1.2 Zakres praw i obowiazków pracownika
1.3 Zakres praw i obowiazków pracodawcy

Rozdzial II.
Pojecie i zasada odpowiedzialnosci pracownika………..28

2.1 Szkoda – pojecie i klasyfikacja
2.2 Wina umyslna i nieumyslna pracownika
2.3 Formy i regulacje kary wobec pracownika

Rozdzial III.
Odpowiedzialnosc porzadkowa………..39

Rozdzial IV.
Odpowiedzialnosc materialna………..48

Rozdzial V.
Odpowiedzialnosc dyscyplinarna……….71.

Zakończenie………..76
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Rzady parlamentarne w Polsce w świetle Konstytucji Marcowej.


Wstęp……….. 3

Rozdzial I.
Ustrój polityczny państwa w okresie poprzedzajacym uchwalenie Konstytucji Marcowej ………..5

Rozdzial II.
Uchwalenie Malej Konstytucji – poczatek rzadów parlamentarnych ………..11

Rozdzial III.
Zasady ustrojowe państwa w Konstytucji marcowej.
Uksztaltowanie się systemu parlamentarnego w Polsce ………..14

Rozdzial IV.
Struktura polityczna sejmu w latach 1919-1926……….. 26

Rozdzial V.
Funkcjonowanie systemu parlamentarnego w świetle Konstytucji marcowej……….. 30

Zakończenie ……….. 39
Bibliografia ……….. 41

 
Czytaj więcej

Rozliczenia stron przy odstapieniu od umowy wzajemnej.Wstęp ……….. 5

Rozdzial I.
Zagadnienia wstepne

1. Zakres obu przepisów……….. 8
1.1. Zakres umownego prawa odstapienia od umowy ……….. 8
1.2. Zakres ustawowego prawa odstapienia od umowy ……….. 11
2. Odstapienie od umowy – skutek ex tunc, czy ex nunc? ………..13
2.1. Skutek przy umownym prawie odstapienia od umowy ……….. 13
2.2. Skutek przy ustawowym prawie odstapienia od umowy ………..15

Rozdzial II.
Zwrot swiadczenia pienieznego ………..19

Rozdzial III.
Rozliczenia z tytułu nakladów poniesionych na przedmiot swiadczenia

1. Umowne prawo odstapienia od umowy ……….. 25
2. Ustawowe prawo odstapienia od umowy ………..30

Rozdzial IV.
Wynagrodzen...

Czytaj więcej

Ochrona praw i wolnosci czlowieka we wspólczesnych państwach prawnych.


Wstęp ………….5

Rozdzial I.
Prawa i wolnosci czlowieka w toerii prawodawstwa

1.1. Prawo podmiotowe w świetle teorii i filozofii prawa ………….7
1.2. Istota prawa podmiotowego w świetle polskiego prawodawstwa…………. 12
1.2.1. Konstytucyjny i cywilnoprawny charakter praw podmiotowych ………….12
1.2.2. Pojecie i charakterystyka prawa podmiotowego ………….13
1.3. Prawa czlowieka jako prawa podmiotowe…………. 14
1.4. Natura praw czlowieka ………….16
1.5. Kategorie praw czlowieka ………….21

Rozdzial II.
Demokratyczne panstwo prawne a prawa i wolnosci czlowieka

2.1. Źródła podstawowych wartosci, zasad i praw wspólczesnych panstw demokratycznych ………….25
2.2...

Czytaj więcej

Antykorupcyjne regulacje prawne w Polsce.


Wstęp ………3

Rozdzial I.
Pojecie korupcji, rodzaje i miejsce jej powstawania ………4

1.1. Istota korupcji
1.2. Rodzaje korupcji oraz miejsca jej powstawania
1.3. Korupcja w policji
1.4. Korupcja w polityce
1.5. Korupcja wśród urzedników wyzszego szczebla
1.6. Lapówkarstwo i przekupnosc i naduzywanie wladzy publicznej

Rozdzial II.
Prawne instrumenty zwalczania korupcji ………29

2.1. Akty prawne
2.2. Działania instytucjonalne

Rozdzial III.
Działania społeczne……… 52

3.1. Działania polityczne
3.2. Działania instytucji pozarzadowych

Zakończenie………59
Bibliografia

 
Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich