Kategoria Prawo

Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wstęp……..5

Rozdzial I
Zagadnienia ogólne

1. Charakterystyka ogólna spółki z o.o………7
1.1. Znaczenie i geneza
1.2. Definicja spółki z o.o. oraz jej istota
1.3. Cele i wykorzystanie spólki
2. Spólka z o.o. jako osoba prawna


Rozdzial II
Reprezentacja spółki z o.o. przez zarzad&ensp……..28;

1. Ogólna charakterystyka zarzadu
1.1. Pojecie zarzadu
1.2. Sklad zarzadu
1.3. Powolanie i odwolanie czlonka zarzadu
1.4. Mandat a kadencja
2. Zakres reprezentacji spółki z o.o. przez zarzad
3. Sposób reprezentacji spółki z o.o. przez zarzad


Rozdzial III
Reprezentacja spółki z o.o. przez inne organy i podmioty……..79

1. Reprezentacja spółki z o.o. przez rade nadzorcza
2...

Czytaj więcej

Przestepczosc w Polsce.

Wstęp………2

Rozdzial I
Statystyczny obraz przestepczosci w Polsce………4

Rozdzial II
Wstępne stadia działania przestepnego………7

2.1. Planowanie przestępstwa………7
2.2. Przygotowanie przestępstwa………11


Rozdzial III
Przestepczosc zorganizowana………15

3.1. Stan zagrozenia przestepczoscia ciezka………19
3.2. Pranie brudnych pieniedzy………21
3.3. Przemyt i handel narkotyków………29
3.4. Przemyt spirytusu………36
3.5. Przemyt nielegalnych imigrantów………37
3.6. Handel zywym towarem………38
3.7. Przemyt i handel kradzionych samochodów………40


Rozdzial IV
Nowe polskie uregulowania prawne w walce z przestepczoscia………44

4.1. Swiadek incognito (anonimowy)………44
4.2 Porozumienie miedzy prokuratorem i oskarzonym………47
4.3...

Czytaj więcej

Przestepstwo przeciw porzadkowi publicznemu.

Wstęp………4

Rozdzial I.
Nielegalne przekroczenie granicy panstwowej………9

1. Uwagi ogólne………9
2. Rys historyczny………12
3. Warunki legalnego przekroczenia granicy RP………14
4. Pojecie granicy………16
5. Strona podmiotowa i podmiot………18
6. Zagadnienia ogólne strony przedmiotowej typu podstawowego przestępstwa nielegalnego przekroczenia granicy………19
7. Usilowanie i czynnoSci przygotowawcze do przestępstwa nielegalnego przekroczenia granicy………26
8. Okolicznosci wylaczajace bezprawnoSc nielegalnego przekroczenia granicy………34
9. Typy kwalifikowane przestępstwa nielegalnego przekroczenia granicy………36


Rozdzial II.
Zorganizowana grupa i zwiazek przestepczy………43

1. Wstęp………43
...

Czytaj więcej

Odpowiedzialnosc cywilna lekarzy i jej ubezpieczenie w publicznych zakladach służby zdrowia.

Wstęp

Rozdzial I.
Polskie ubezpieczenia w rozwoju historycznym

1. Rys historyczny ubezpieczen
2. Aktualne instytucje ubezpieczeniowe.

Rozdzial II
Podstawy i rodzaje odpowiedzialnosci cywilnej lekarzy

1. Podstawy odpowiedzialnosci
2. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej-deliktowe
3. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej-kontraktowe

Rozdzial III.
Postepowanie w przedmiocie odpowiedzialnosci zawodowej lekarzy

1. Postepowanie w przedmiocie odpowiedzialnosci zawodowej lekarzy.
2. Nagana za ‚opinie’
3. Orzeczenie Okregowego Sadu Lekarskiego
4. Decyzja Naczelnego Sadu Lekarskiego

Rozdzial IV.
Ubezpieczenia w sluzbie zdrowia

1...

Czytaj więcej

Procedury celne.


Rozdzial I
Clo – charakterystyka ogólna…….2

1.1. Geneza i rozwój cel…….2
1.2. Pojecie cla……..17
1.3. Klasyfikacja cel…….20

Rozdzial II
Regulacje cel w prawie
polskim…….24

2.1. Prawo celne obowiazujace w
Polsce……..24
2.2. Powstanie Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej…….28
2.3. Unia
celna……..29
2.4. Wspólna polityka handlowa i
fin...

Czytaj więcej

Uszlachetnianie czynne i bierne w polskim prawie celnym.

Wstęp

Rozdzial I

1. Ewolucja polskich procedur celnych………3
1.1. Clo od X wieku………3
1.2. Rozwiniecie polskiego celnictwa – rozbiory Polski………5
1.3. Prawo celne w okresie miedzywojennym………5
1.4. Prawo celne z 1961 r………7
1.5. Prawo celne z 1975 r……….10
1.6. Zmiana w prawie celnym – 1981 r………11
1.7. Ustawa z 1989 r. – prawo celne………12


Rozdzial II

1. Procedury celne………16
1.1. Dopuszczenie do obrotu………25
1.2. Procedury zawieszajace i gospodarcze procedury celne ………26
1.2.1. Tranzyt………28
1.2.2. Sklad Celny………30
1.2.3. Uszlachetnianie czynne………34
1.2.4. Przetwarzanie pod kontrola celna………36
1.2.5. Odprawa Czasowa………38
1.2.6. Uszlachetnianie bierne………42
1.3...

Czytaj więcej

Szkolenie pracowników w świetle prawa.


Wstęp………3

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka szkolen………7

Rozdzial II
System podnoszenia kwalifikacji pracowników w formach szkolnych………13

1. Zagadnienia wstepne………13
2. Zasady kierowania pracowników do szkól………15
3. System szkolnictwa dla doroslych………19
4. Studia podyplomowe………25
5. Studia doktoranckie………26


Rozdzial III
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych………28

1. Zagadnienia wstepne………28
2. Kursy zawodowe………32
3. Szkolenie wewnatrzzakladowe i zlecane………34
4. Uczniowskie praktyki zawodowe………41
5. Studenckie praktyki zawodowe………43
6. Specjalizacja zawodowa inzynierów i techników………45
7. Aplikacja………49


Rozdzial IV
Przygotowanie zawodowe mlodocianych………54

Rozdzia...

Czytaj więcej

Przestepstwo zgwalcenia.


Wstęp
……….3

Rozdzial 1.
Rys historyczny………6Rozdzial 2.
Przestepstwo zgwalcenia w kodeksię karnym……… 17

2.1. Uwagi ogólne………17
2.2. Typ podstawowy……… 19
2.2.1. Przedmiot………. 19
2.2.2. Strona przedmiotowa………. 23
2.2.3. Podmiot……… 32
2.2.4. Strona podmiotowa………. 33
2.2.5. Skutek………38
2.2.6. Wymiar kary……… 38
2.2.7. Tryb scigania………. 39
2.3. Typ uprzywilejowany………. 39
2.4. Typ kwalifikowany……… 41
2.4.1. Zgwalcenie ze szczególnym okrucienstwem ………. 42
2.4.2. Zgwalcenie zbiorowe……… 46


Rozdzial 3.
Formy stadialne………48

Rozdzial 4.
Formy zjawiskowe……….59

Rozdzial 5.
Zbieg przepisów i zbieg przestepstw………. 68Zakończenie……….75
Bibliografia………78

 
Czytaj więcej

Darowizna jako umowa przenoszaca wlasnosc.


Wstęp……….4

Rozdzial I
Ogólne zagadnienia na temat umów……….6

1. Podstawowe wiadomosci o zobowiazaniach. Umowy jako źródła zobowiazan
……….6
2. Tresc i forma umów. Zasada swobody umów……….10
3. Zagadnienia szczególne zwiazane z zawieraniem umów – umowa przedwstepna
……….13
4. Dodatkowe zastrzezenia umowne……….14


Rozdzial II
Prawo wlasnosci – nabywanie, przenoszenie, utrata……….18Rozdzial III
Darowizna wedlug kodeksu cywilnego……….23

1. Pojecie i cechy……….23
2. Zawarcie umowy……….27
3. Skutki prawne……….28
4. Odwolanie darowizny……….35
5. Rozwiazanie darowizny……….47
6. Darowizna a zachowek……….49
6.1. Obowiazek doliczania darowizn do spadku……….49
6.2...

Czytaj więcej

Analiza podatkowa i prawna leasingu.

Wstęp

Rozdzial 1
Charakterystyka umowy leasingu

1.1. Istota leasingu i zarys historyczny
1.2. Podstawowe pojecia zwiazane z transakcjami leasingu
1.3. Podstawowe rodzaje leasingu
1.3.1. Leasing finansowy i operacyjny
1.3.2. Leasing bezposredni i posredni
1.3.3. Leasing zlotówkowy i dewizowy
1.3.4. Leasing tenecyjny
1.3.5. Leasing zwrotny
1.3.6. Leasing lombardowy
1.3.7. Leasing norweski
1.3.8. Leasing dóbr inwestycyjnych, konsumpcyjnych, unikatowych
1.3.9. Leasing krótkoterminowy, srednioterminowy i dlugoterminowy
1.3.10. Leasing z pelnym lub czesciowym zwrotem kosztów
1.3.11. Leasing miedzynarodowy
1.3.12. Clifing
1.3.13. Leasing pracowniczy


Rozdzial 2
Leasing jako umowa prawa cywi...

Czytaj więcej

Prawne aspekty reklamy


Wstęp…….3

Rozdzial I
Podstawowe wiadomosci na temat reklamy…….5

1.1. Pojecie i funkcje reklamy…….5
1.2. Rys historyczny – rozwój reklamy…….10
1.3. Rodzaje reklamy…….15


Rozdzial II
Reklama w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji…….19

2.1. Ustawowa definicja reklamy…….19
2.2. Reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami
lub uchybiajaca godnosci czlowieka…….20
2.3. Reklama wprowadzajaca w blad…….24
2.4. Reklama nierzeczowa…….29
2.5. Reklama ukryta…….31
2.6. Reklama uciazliwa…….34
2.7. Reklama porównawcza…….36


Rozdzial III
Reklama na gruncie ustaw szczególnych…….39

3.1...

Czytaj więcej

Weksel jako papier wartosciowy


Wstęp ……… 3

Rozdzial I
Papiery wartosciowe – zagadnienia podstawowe

1. Pojecie papieru wartosciowego ……… 5
2. Rys historyczny ……… 6
3. Papiery wartosciowe w polskim systemie prawnym ……… 9
4. Rodzaje papierów wartosciowych ……… 11


Rozdzial II
Weksel jako papier wartościowy

1. Źródła prawa wekslowego ……… 14
2. Pojecie weksla i jego rodzaje ……… 15
3. Skladniki formalne weksla ……… 17
4. Przenoszenie praw z weksla ……… 21
5. Realizacja praw z weksla ……… 24
6. Protest ……… 27


Rozdzial III
Pozostale zagadnienia dotyczace weksli

1. Poreczenie wekslowe (aval) ……… 30
2. Zwrotne poszukiwanie (regres) ……… 32
3. Przedawnienie ……… 37
4. Roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia ……… 42
5...

Czytaj więcej

Procedury kontrolne w kontekscie prawa podatkowego


Wstęp………..6

Rozdzial I.
Zagadnienia ogólne dotyczace procedur kontrolnych………..9

1. Pojecie procesu kontroli
2. Istota oraz funkcje procedur kontrolnych w prawie podatkowym
3. Róznice oraz podobienstwa wystepujace miedzy poszczególnymi rodzajami procedur kontrolnych w prawie podatkowym
4. Podstawy prawne procedur kontrolnych
5. Zasady ogólne rzadzace procedurami kontrolnymi w prawie podatkowym


Rozdzial II.
Charakterystyka czynnosci sprawdzajacych………..32

1. Cel oraz zadania czynnosci sprawdzajacych
2. Podmioty przeprowadzajace czynnosci sprawdzajace
3. Podmioty podlegajace czynnosciom sprawdzajacym
4. Czynnosci sprawdzajace przeprowadzane pod katem formalnym
5...

Czytaj więcej

Równosc kobiet i mezczyzn w prawie pracy


Wstęp ……… 4

Rozdzial I
Równosc kobiet i mezczyzn jako konstytucyjne prawo czlowieka

1.1. Historyczny rys zagadnienia ……… 7
1.2. Konstytucyjna zasada równości i jej gwarancje ……… 9


Rozdzial II
Dyrektywy wspólnotowe jako czesc miedzynarodowego prawa pracy

2.1. Koncepcja równości kobiet i mezczyzn w prawie wspólnotowym ……… 27
2.1.1. Uwagi wstepne ……… 27
2.1.2. Formalna równosc praw i równosc faktyczna ……… 28
2.1.3. Równosc numeryczna i równosc zróznicowana ……… 30
2.1.4. ‚Równosc traktowania’ i ‚równosc szans’ ……… 34
2.1.5. Równosc wzgledna, opisowa, neutralna, postrzegajaca kobiete indywidualnie ……… 35
2.2...

Czytaj więcej

Przestepstwa przeciwko porzadkowi publicznemu


1. Wstęp………2

2. Definicja i podzial przestepstw……… 3
3. Podzial przestepstw na zbrodnie i wystepki……… 6
4. ‚Przestepstwa przeciwko porzadkowi publicznemu’ ………7
5. Branie zakladnika art. 252 k.k. ………8
6. Handel ludzmi. Nielegalna adopcja art. 253 k.k………. 11
7. Udział w zbiegowisku publicznym. Naruszenie wolnosci zgromadzen art. 254 k.k………. 13
8. Nawolywanie do przestępstwa art. 255 k.k. ………16
9. Publiczne propagowanie faszyzmu, nawolywanie do nienawisci ………17
10. Publiczne zniewazanie lub naruszanie nietykalnosci z powodów narodowosciowych etnicznych wyznaniowych albo ze wzgledu na bezwyznaniowosc art. 257 k.k. ………20
11. Zwiazek przestepny. Zorganizowana grupa przestepcza art. 258 k...

Czytaj więcej
Regulamin strony