Promocja jako instrument strategii marketingowej przedsiębiorstwa na przykładzie XYZ – studium przypadku


Wstęp

Rozdzial I.
Strategia marketingowa jako narzedzie zarządzania marketingowego przedsiębiorstwa

1.1. Teoretyczne podstawy marketingu
1.2. Strategia i zarzadzanie marketingowe w przedsiębiorstwie
1.3. Promocja i jej znaczenie w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa


Rozdzial II.
Charakterystyka i dzialalnosc marketingowa przedsiębiorstwa xyz

2.1. Charakterystyka działalności Przedsiębiorstwa XYZ
2.2. Oferta towarów, polityka cenowa i kanaly dystrybucji Przedsiębiorstwa XYZ
2.3. Reklama i promocja sprzedaży w Przedsiebiorstwie XYZ


Rozdzial III.

Marketingowa charakterystyka przedsiębiorstwa xyz – otoczenie, konkurencja, dostawcy

3.1. Analiza otoczenia firmy XYZ
3.2. Elementy marketingowych strategii działalności przedsiębiorstwa XYZ
3.3. Perspektywiczne zalozenia strategii promocyjnej
3.4. Znaczenie strategii marketingowych w rozwoju firmy XYZ


Zakończenie
Bibliografia
Literatura naukowa i popularno-naukowa
Artykuly i materialy zródlowe
Wykaz tabel, wykresów i rysunków


 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zestaw prac magisterskich