Kategoria Public Relations

Dlug jako czynnik ksztaltujacy dzialanie i rozwój przedsiębiorstwa


Wstęp

Rozdzial 1
Znaczenie dlugu w finansach przedsiebiorstw

1.Pojecie i znaczenie dlugu
2.Źródła finansowania przedsiewziec gospodarczych
3.Możliwościpozyskiwania kapitału obcego przez przedsiębiorstwa
3.1 Bankowe kredyty inwestycyjne, pozyczki dlugoterminowe
3.2 Emisja obligacji i innych dlugoterminowych papierów dluznych
3.3 Leasing
3.4 Krótkoterminowe kredyty bankowe, pozyczki
3.5 Emisja krótkoterminowych papierów dluznych
4.Strategie finansowania majatku firm


Rozdzial 2.
Czynniki kształtujące strukture kapitalów w przedsiębiorstwie

1.Zasady finansowania
2.Metody wyboru efektywnych zródel finansowania
3...

Czytaj więcej

Formy ewidencji działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach.


Wstęp

Rozdzial I
Rola rachunkowosci w działalności przedsiebiorstw

1. Zadania rachunkowosci
2. Rodzaje rachunkowosci
3. Znaczenie rachunkowosci


Rozdzial II
Male przedsiębiorstwa i ich miejsce w gospodarce
narodowej

1. Pojecie i rozwój małych firm
2. Miejsce i znaczenie małych przedsiebiorstw w
rozwoju gospodarki narodowej


Roz...

Czytaj więcej

Rachunkowość małych przedsiebiorstw. Ryczaltowa forma rozliczen.


Wstęp………..3

Rozdzial I
Przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej………..6

1. Istota i zadania przedsiębiorstwa
2. Rodzaje przedsiebiorstw
3. Znaczenie małych przedsiebiorstw w gospodarce
narodowej


Rozdzial II
Rachunkowość przedsiębiorstwa………..28

1. Zadania rachunkowosci
2. Rodzaje rachunkowosci
3. Ewidencja działalności małych firm


...

Czytaj więcej

Ewidencja działalności małych przedsiebiorstw – podatkowa księga przychodów i rozchodów.


Wstęp………..2

Rozdzial I
Male przedsiębiorstwa i ich znaczenie w gospodarce……….. 4
narodowej

1. Istota i podzial przedsiebiorstw
2. Miejsce i znacznie małych przedsiebiorstw w
rozwoju gospodarczym kraju


Rozdzial II
Formy ewidencji działalności małych przedsiebiorstw………..22

1. Istota i zasady rachunkowosci
2. Formy rozliczeń działalności małych i srednich
...

Czytaj więcej

Emisja obligacji jako jedno ze zródel pozyskiwania kapitału obcego


Wstęp………….2

Rozdzial I
Formy finansowaia działalności przedsiębiorstwa………….3

1.1 Finansowanie wlasne
1.1.1. Zysk zatrzymany
1.1.2. Amortyzacja
1.1.3. Fundusz zapasowy
1.1.4. Akcje
1.2 Koszt kapitału wlasnego
1.2.1 Koszt zatrzymanych zysków
1.2.2 Koszt kapitału wlasnego gromadzonego przez emisje nowych akcji zwyklych.
1.2.3 Koszt kapitału wlasnego gromadzonego w wyniku emisji nowych akcji
uprzywilejowanych.
1.3 Finansowanie obce
1.3.1 Kredyt
1.3.2 Leasing
1.3.3 Factoring
1.3.4 Obligacje
1.4 Koszt kapitału obcego


Rozdzial II
Obligacje – zagadnienia teoretyczne ………….31

2.1 Istota obligacji
2.2 Rodzaje obligacji.
2.2...

Czytaj więcej

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako jeden ze sposobów rozliczeń podatkowych małych przedsiebiorstw.


Wstęp………..3

Rozdzial I
Przedsiebiorstwo i jego miejsce w gospodarce
narodowej…………5

1. Istota i rodzaje przedsiebiorstw
2. Rola rachunkowosci w działalności przedsiebiorstw


Rozdzial II
Male przedsiębiorstwa…………28

1. Podzial małych przedsiebiorstw
2. Znaczenie małych przedsiebiorstw w ekonomice
kraju oraz perspektywy ich rozwoju


Rozdzial III
Podatkowa...

Czytaj więcej

Amortyzacja jako instrument polityki oddzialywania na wynik firmy

Wstęp.

Rozdzial I
Amortyzacja środków trwałych oraz wartosci niematerialnych i prawnych.

1.1 Istota, funkcje i zasady amortyzacji jako kategorii ekonomicznej.
1.2 Przedmiot amortyzacji wedlug prawa handlowego, a prawa podatkowego.
1.3 Wartość poczatkowa podstawa naliczania odpisów amortyzacyjnych.
1.4 Fizyczne i ekonomiczne zuzycie środków trwalych.
1.5 Odpisy amortyzacyjne jako koszt uzyskania przychodów w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym.


Rozdzial II
Zasady i metody polityki amortyzacyjnej.

2.1 Metody pomiaru zuzycia, a strategia firmy.
2.2 Plan amortyzacji i jego aktualizacja.
2.3 Ocena norm amortyzacyjnych.
2...

Czytaj więcej

Amortyzacja środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym.Wstęp…………3

Rozdzial 1
Metody i stawki amortyzacji.

1.1. Metody amortyzacji …………5
1.1.1. Metoda liniowa…………5
1.1.2. Metoda degresywna…………6
1.1.3. Metoda specjalna…………7
1.1.4. Metoda naturalna…………9
1.2. Stawki amortyzacji…………9
1.2.1. Stawka podstawowa…………10
1.2.2. Stawki podwyzszone…………12
1.2.3. Stawki obnizone…………13
1.2.4. Stawki indywidualne…………13


Rozdzial 2
Terminy i technika obliczania odpisów amortyzacyjnych.

2.1. Zasady ogólne…………16
2.1.1. Okres amortyzacji…………16
2.1.2. Termin rozpoczecia odpisów…………17
2.1.3. Czestotliwosc odpisów…………18
2.1.4. Zakończenie odpisów amortyzacyjnych…………18
2.1.5...

Czytaj więcej

Rachunkowość zarzadcza


Rozdzial 1.
Rachunkowość zarzadcza…………4

1.1 Zarys historii rachunkowosci
1.2. Pojecie, funkcje i metody rachunkowosci
1.3. Rachunkowość finansowa
1.4. Pojecie i geneza rachunkowosci zarzadczej
1.5 Rachunkowość zarzadcza, a rachunkowosc finansowa
1.6 Glówne rodzaje problemów decyzyjnych rozwiazywanych w ramach rachunkowosci zarzadczej

Rozdzial 2.
Rachunkowość finansowa…………20

2.1 Istota, klasyfikacja i zadania sprawozdan finansowych
...

Czytaj więcej

Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń przedsiębiorstwa XYZ


Wstęp……….5

Rozdzial I.
Podstawowe zagadnienia dotyczace wynagrodzenia za prace i jego składników……….7

1.1 Wynagrodzenia – istota i tresc
1.2 Systemy wynagrodzeń pracowników
1.3 Formy wynagrodzeń pracowników
1.4 Funkcje wynagrodzeń pracowników
1.5 Obligatoryjne swiadczenia pieniężne wynikajace ze stosunku pracy
1.5.1 Wynagrodzenie zasadnicze i uzupelniajace
1.5.2 Wynagrodzenie za czas niezdolnosci do pracy
1.5.3 Swiadczenie z ubezpieczenia społecznego oraz zasilki rodzinne, pielegnacyjne i wychowawcze
1.5.4 Swiadczenia socjalne


Rozdzial II.
Pomiar i ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń pracowników……….42

2.1...

Czytaj więcej

Obnizenie kapitału w spółce akcyjnej


Rozdzial I
Pojecie i funkcje kapitalów spółki akcyjnej

1. Kapitalowy charakter spółki akcyjnej.
2. Pojecie kapitału zakladowego
3. Funkcje kapitału zakladowego


Rozdzial II
Pojecie i struktura kapitału zakladowego

1. Pokrycie kapitału zakladowego
A. Pojecie i rodzaje wkladów
2. Struktura kapitału zakladowego
A. Pojecie akcji
B. Wartość akcji
C. Umorzenie akcji


Rozdzial III
Obnizenie kapitału zakladowego

1. Cele obnizenia kapitału zakladowego
2. Sposoby obnizenia kapitału zakladowego
3. Tryby obnizenia kapitału zakladowego
A. Uchwala o obnizeniu kapitału zakladowego
B...

Czytaj więcej

Rachunkowość w zarządzaniu środkami trwałymi.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Rzeczowy majatek trwaly w firmie

1.1 Istota i znaczenie środków trwałych w firmie………4
1.2 Rzeczowy majatek trwaly w polskim prawie bilansowym i podatkowym………12
1.3 Kryteria grupowania środków trwalych………16
1.4 Istota i metody wyceny środków trwalych………21
1.5 Rodzaje wartosci środków trwalych………23
1.6 Wycena wartosci poczatkowej składników aktywów trwalych……….26

Rozdzial II.
Pomiar zuzycia środków trwałych i ich amortyzacji

2.1 Zuzycie fizyczne środków trwalych………34
2.2 Zuzycie moralne środków trwalych………36
2.3 Obliczanie zuzycia środków trwalych………37
2.4 Istota i funkcje amortyzacji………42
2...

Czytaj więcej

Rzeczowe aktywa trwale w prawie bilansowym i podatkowym.


Wstęp

Rozdzial I.
Charakterystyka rzeczowego majatku trwalego

1.1 Charakterystyka rzeczowych składników majatku trwalego
1.2 Istota i elementy składników majatku trwalego
1.3 Klasyfikacja środków trwalych
1.4 Środki trwale w budowie
1.5 Kryteria grupowania rzeczowych składników majatku trwalego
1.6 Istota i metody wyceny wartosci rzeczowego majatku trwalego
1.7 Rodzaje wartosci rzeczowego majatku trwalego


Rozdzial II.
Procedura obrachunkowa i ewidencja zmian w stanie rzeczowych składników majatku trwalego

3.1 Zuzycie fizyczne i ekonomiczne składników rzeczowego majatku trwalego
3.2 Istota i funkcje amortyzacji
3...

Czytaj więcej

Proces przechodzenia na ksiegi rachunkowe na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp………4

Rozdzial I.
Formy i zasady opodatkowania jednostek gospodarczych ………6

1.1 Podstawy prawne działalności gospodarczej
1.2 Opodatkowanie jednostek gospodarczych
1.3 Obowiazek prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów
1.4 Obowiazek zakladania i prowadzenia ksiag rachunkowych

Rozdzial II.
Zasady prowadzenia ewidencji w podatkowej ksiedze przychodów i rozchodów………33

2.1 Zasady prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów
2.2 Budowa podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów
2.3 Ewidencje i rejestry zwiazane z podatkowa księga przychodów i rozchodów
2...

Czytaj więcej

Charakterystyka i klasyfikacja rozrachunków w rachunkowości.


Wstęp ……….3

Rozdzial I.
Istota i klasyfikacja rozrachunków ……….4

1.1. Pojecie rozrachunków
1.2. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
1.3. Rozrachunki publiczno-prawne
1.4. Rozrachunki z pracownikami
1.5. Pozostale rozrachunki
1.6. Odpisy aktualizujace rozrachunki

Rozdzial II.
Zasady dokumentowania i ewidencja poszczególnych grup rozrachunków dotyczacych działalności gospodarczej……….24

2.1. Wprowadzenie
2.2. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami
2.3. Ewidencja rozrachunków z instytucjami publiczno-prawnymi
2.4. Ewidencja rozrachunków z pracownikami
2.5...

Czytaj więcej

Rachunkowość budżetowa na przykładzie jednostki X OHP dzialajacej na terenie województwa malopolskiego za lata 2004 – 2006.


Wstęp………4

Rozdzial I
Charakterystyka sektora finansów publicznych w Polsce

1.1 Charakterystyka sektora finansów publicznych………5

1.2 Zadania podmiotów sektora publicznego………12
1.3 Budżet państwa, a budżet samorządu terytorialnego………15
1.4 Klasyfikacja budżetowa………21


Rozdzial II
Rachunkowość jednostki budżetowej

2.1 Podstawowe zasady rachunkowosci jednostek budżetowych………29

2.2 Zakladowy plan kont………33

2...

Czytaj więcej

Rozrachunki z pracownikami na przykładzie Gimnazjum .


Wstęp ……… 4

Rozdzial I.
Istota i pojecie rozrachunków z pracownikami

1. Ogólna charakterystyka rozrachunków z pracownikami ……… 5
2. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń ……… 6
3. Rozrachunki z tytułu podrózy sluzbowych pracowników……… 7
4. Rozrachunki z pracownikami z tytułu Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych ……… 9
5. Ochrona zdrowia nauczycieli oraz doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli ……… 13
6. Zaliczki dla pracowników ……… 15
7. Oprawy emerytalne, rentowe, posmiertne ……… 16


Rozdzial II.
Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzen

1. Wynagrodzenia nauczycieli ……… 17
2...

Czytaj więcej

Analiza przeslanek wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej (małych przedsiebiorców).


Wstęp………4

Rozdzial I
Istota i podstawy prawne działalności gospodarczej

1.1 Klasyfikacja podmiotów prowadzacych dzialalnosc gospodarcza ………7
1.1.1 Formy prawno-organizacyjne prowadzacych dzialalnosc gospodarcza
1.1.2 Klasyfikacja podmiotów prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.
1.2 Podstawy prawne funkcjonowania małych i srednich przedsiebiorców w Polsce………17
1.3 Wymagania formalno-prawne zalozenia działalności gospodarczej………20
1.3.1 Zalozenie jednoosobowej działalności gospodarczej………20
1.3.2 Rejestracja spółek handlowych……… ………25


Rozdzial II
Zryczaltowane formy opodatkowania i ich miejsce w polskim systemi...

Czytaj więcej

Formy ewidencji i działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach.


Wstęp……..4

Rozdzial I.
Rola rachunkowosci w małych przedsiębiorstwach i ich miejsce w gospodarce

1. Definicje i rozwój sektora małych i srednich przedsiebiorstw……..5
1.1.1. Przeglad definicji małych i srednich przedsiebiorstw………5
1.1.2. Wpływ sektora MSP na gospodarke w Polsce………7
1.1.3. Możliwościrozwoju małych i srednich przedsiebiorstw………9
1.2. Proces rozpoczecia działalności gospodarczej……..11
1.2.1. Działalność gospodarcza w ujęciu aktów………11
1.2.2. Rejestracja działalności gospodarczej………14
1.2.3. Rodzaje działalności gospodarczej………18
1.3.Rola rachunkowosci w przedsiębiorstwie………21
1.3.1...

Czytaj więcej

Bilansowo-podatkowe aspekty faktoringu na przykładzie firmy X.


Wstęp………… 4

Rozdzial I
Faktoring w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

1.1 Pojecie i historia faktoringu………… 6
1.1.1 Geneza i ewolucja faktoringu …………6
1.1.2 Pojecie faktoringu i jego koncepcje …………10
1.2 Przedmiot, podmioty faktoringu …………13
1.2.1 Przedmiot faktoringu …………13
1.2.2 Podmioty wystepujace w faktoringu…………17
1.3 Funkcje i rodzaje faktoringu………… 21
1.3.1 Funkcje faktoringu …………21
1.3.2 Rodzaje faktoringu …………24

Rozdzial II
Faktoring w świetle przepisów prawa cywilnego

2.1 Miejsce faktoringu w systemie prawa …………32
2.1.1 Faktoring a Kodeks cywilny………… 32
2.1.2 Koncepcje kwalifikacji prawnej faktoringu …………36
2...

Czytaj więcej

Amortyzacja podatkowa środków trwałych oraz wartosci materialnych na tle amortyzacji bilansowej.


Wstęp………3

Rozdzial 1
Środki trwale………5

1.1 Pojecie środków trwałych w prawie bilansowym
1.2 Pojecie środków trwałych w prawie podatkowym
1.3 Podstawowe róznice w definiowaniu środków trwalych
1.4 Ustalenie wartosci poczatkowej środków trwalych
1.5 Zmiana wartosci poczatkowej środków trwalych


Rozdzial 2
Wartosci niematerialne i prawne………23

2.1 Pojecie wartosci niematerialnych i prawnych
2.2 Wartosci niematerialne i prawne w ujęciu ustawy o rachunkowosci
2.3 Wartosci niematerialne i prawne w ujęciu podatkowym
2...

Czytaj więcej

Rachunek kosztów w zakładzie opieki zdrowotnej na przykładzie Szpitala XYZ.


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Teoretyczne i prawne aspekty kosztów i jego rachunku……….4

Rozdzial 2.

Charakterystyka Szpitala w XYZ……….16

Rozdzial 3.

Rachunek kosztów w Szpitalu m w XYZ……….21

Zakończenie……….47
Bibliografia……….48
Wykaz tablic i ilustracji……….49


 
Czytaj więcej

Amortyzacja trwałych środków w ujęciu bilansowym i podatkowym na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego


Wstęp

Rozdzial I.
1. Ogólna charakterystyka amortyzacji ujęciu bilansowym i podatkowym ……….5

1.1. Pojecie amortyzacji
1.2. Istota i funkcje amortyzacji
1.3 Stawki amortyzacji
1.4 Ogólne zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych
1.5 Dokumentacja i ewidencja odpisów amortyzacyjnych

Rozdzial II.
2. Charakterystyka amortyzowanych środków trwalych……….24

2.1. Pojecie i klasyfikacja środków trwałych
2.2. Ustalenie wartosci poczatkowej środków trwałych
2.3. Inwentaryzacja środków trwałych

Rozdzial III.
3. Metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych……….37

3.1...

Czytaj więcej

Wartosci poznawcze i specyfika rachunkowosci rolnej na podstawie danych indywidualnego gospodarstwa rolnego


Wstęp………….4

Rozdzial 1.
Rola rachunkowosci w funkcjonowaniu podmiotów

1.1. Pojecie rachunkowosci i podstawy prawne…………. 6
1.2. Podstawowe pojecia stosowane w rachunkowosci finansowej…………. 11
1.3. Rachunkowość finansowa a rachunkowosc zarzadcza ………….17
1.4. Dokumentacja zdarzen gospodarczych………….22

Rozdzial 2.
Charakterystyka rachunkowosci rolnej.

2.1. Wykorzystanie rachunkowosci w gospodarstwie rolnym………….27
2.2. Zasady prowadzenia rachunkowosci w gospodarstwie rolnym ………….32
2.3. Wykorzystanie MSR w działalności rolniczej…………. 38
2.4. Zalety i wady wykorzystywania rachunkowosci w rolnictwie…………. 42

Rozdzial 3.
Charakterystyka dział...

Czytaj więcej

Analiza rozwiazan franczyzowych w prowadzeniu działalności gospodarczej na przykładzie McDonald


Wstęp

Rozdzial 1.
Istota i znaczenie franczyzy

1.1 Historia franczyzy………..6
1.2 Istota franczyzy……….. 7
1.3 Rodzaje franczyzy……….. 9
1.4 Korzysci z franczyzy jako formy prowadzenia działalności gospodarczej……….. 11

Rozdzial 2.
Franczyza w prawie europejskim i polskim

2.1 Regulacje prawne dotyczace franczyzy w Unii Europejskiej……….. 13
2.2 Regulacje prawne dotyczace franczyzy w Polsce……….. 15
2.3 Umowa franczyzowa……….. 17

Rozdzial 3.
Franczyza w Polsce na przykładzie McDonald’s

3.1 Rozwój franczyzy w Polsce……….. 20
3.2 Przyklad franczyzy na podstawie firmy McDonald’s……….. 30
3.2.1 Skladowe franczyzy McDonald`s……….. 30
3.2...

Czytaj więcej

Analiza przeslanek wyboru formy opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej


Wstęp……….4

Rozdzial I.
Działalność gospodarcza a forma jej opodatkowania

1.1. Pojecie i zasady prowadzenia działalności gospodarczej………. 6
1.2. Formy organizacyjno prawne działalności gospodarczej………. 11
1.3. Obciazenia przedsiebiorstw z tytułu podatków ……….22
1.3.1. Istota i pojecie podatku ……….23
1.3.2. System podatkowy w Polsce………. 25
1.3.3. Formy opodatkowania działalności gospodarczej ……….27
1.4. Argumenty przemawiajace za wyborem okreslonej formy opodatkowania………. 30
1.5. Znaczenie podatków i wyboru formy opodatkowania dla podmiotów gospodarczych………. 32

Rozdzial II.
Zasady ogólne z zastosowaniem skali podatkowej

2.1...

Czytaj więcej

Gospodarstwo domowe jako podmiot współczesnego rynku.Wstęp…………3

Rozdzial 1.
Gospodarstwo domowe – charakterystyka…………3

1.1 Historia powstania gospodarstwa domowego
1.2 Klasyfikacja gospodarstw domowych
1.3 Funkcja i cele gospodarstw domowego
1.4 Miejsce rola gospodarstwa domowego we wspólczesnej gospodarce
1.5 Determinanty zachowan ekonomicznych gospodarstw domowych

Rozdzial 2.
Gospodarstwo domowe – zalozenia, sfera działania , podmiot rynku…………27

2.1 Konsumpcja gospodarstw domowych jako jedna z funkcji ekonomicznych
2.2.Gospodarstwa domowe – sfera wydatków i dochodów
2.3 Oszczedzanie w teoriach dochodowych i cyklu zycia
2.4 Gospodarstwo domowe jako podmiot rynku
2...

Czytaj więcej

Sprawozdanie finansowe, jako źródłoinformacji zarzadczychWstęp ………………… 3

Rozdzial 1.
Charakterystyka sprawozdan finansowych.

1.1. Istota i cel sporzadzania sprawozdan finansowych …… 5
1.2. Bilans ………………… 14
1.3. Rachunek zysków i strat ……. 19
1.4. Informacja dodatkowa, rachunek przeplywów pienieznych oraz zestawienie zmian w kapitale ( funduszu ) wlasnym …….. 29
1.5. Zasady sporzadzania budżetów ………. 36


Rozdzial 2.
Nowoczesne metody analizy finansowej wykorzystywane w controllingu

2.1. Charakterystyka nowoczesnych metod analizy finansowej …. 42
2.2. Ekonomiczna wartość dodana … 49
2.3. Rynkowa wartość dodana ……57
2.4. Miernik wartosci dodanej dla akcjonariuszy …..61
2.5...

Czytaj więcej

Wpływ systemu motywacyjnego na efektywnosc organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa gminna spóldzielnia – XYZ


Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Motywowanie jako instrument oddzialywania.

1.1. Istota i rodzaje motywacji……….5
1.2. Motywowanie jako funkcja zarządzania……….9
1.3. Modele motywacji……….16
1.4. Teorie motywacji a potrzeby pracowników……….22

1.5. Instrumenty pobudzania motywacji……….28


Rozdzial 2.
Czynniki motywujace pracowników.

2.1. Placa jako srodek motywacji……….31
2.2. Społeczne uwarunkowania efektywnosci plac……….34
2.3. Wpływ kadry kierowniczej na potrzeby procesu motywowania……….36
2.4. Nagrody i kary ……….41
2.5 Nowoczesne koncepcje motywowania……….46


Rozdzial 3.
Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie GS – XYZ.

3.1...

Czytaj więcej

Analiza rentownosci firmy Piekarnia XYZ Spólka Jawna.


Wstęp……… 3

Rozdzial I.
Teoretyczne podstawy analizy rentownosci przedsiębiorstwa……… 4

1.1 Istota i znaczenie analizy rentownosci w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Sposoby pomiaru rentownosci……… 7
1.2 Źródła informacji wykorzystywanych w analizie……… 10


Rozdzial II.
Próg rentownosci i jego przydatnosc w praktyce

2.1. Identyfikacja i analiza kosztów zmiennych……… 15
2.2. Próg rentownosci – krótka charakterystyka……… 17
2.3. Próg rentownosci przy produkcji jednoasortymentowej……… 18
2.4. Próg rentownosci przy produkcji wieloasortymentowej……… 21
2.5...

Czytaj więcej

Budzetowanie na potrzeby biura rachunkowego


Wstęp……….6

Rozdzial 1.
Budzetowanie jako narzedzie zarządzania

1.1. Geneza budżetowania………. 8
1.2. Podstawowe definicje………. 13
1.3. Budzetowanie jako metoda zarządzania………. 14
1.4. Klasyfikacja budżetów ……….17
1.5. Sporzadzanie budżetów ……….20
1.6. Ewidencja budżetów ……….26


Rozdzial 2.
Metodyka budżetowania

2.1. Pojecie procesu budżetowania………. 28
2.2. Metody budżetowania ……….30
2.3. Funkcje i zadania budżetowania w przedsiębiorstwie………. 35
2.4. Etapy budżetowania………. 38
2.5. Kontrola budżetu ……….40


Rozdzial 3.
Charakterystyka badanej firmy

3.1. Przedmiot działania , struktura uslug………. 44
3.2...

Czytaj więcej

Formy działalności oraz ewidencji gospodarczej w małych przedsiębiorstwach

Wstęp

Rozdzial I
Rola rachunkowosci w działalności małych przedsiebiorstw.

1.1. Definicje i rozwój sektora małych i srednich przedsiebiorstw…………7
1.2. Rodzaje dzialalnosc gospodarczej…………. 11
1.3. Pojecie i zakres rachunkowości…………. 13
1.4. Znaczenie i ewidencja gospodarcza rachunkowości…………. 15
1.5. Proces rozpoczecia działalności gospodarczej…………. 17
1.6. Przychody i koszty uzyskania przychodu z działalności gospodarczej…………. 25

Rozdzial II.
Formy rozliczeń działalności małych przedsiebiorstw.

2.1. Karta Podatkowa…………. 30
2.1.1. Zasady opodatkowania Karta Podatkowa…………. 30
2.1.2...

Czytaj więcej

Istota wyniku finansowego.


Wstęp………5

Rozdzial I
Istota wyniku finansowego

1.1. Pojecie i znaczenie wyniku finansowego……… 7
1.2. Regulacje prawne wyniku finansowego……… 9
1.3. Ustalanie wyniku finansowego jako rezultat procesów gospodarczych……… 12
1.4. Wynik finansowy a wynik podatkowy……… 13
1.5. Wynik finansowy a wynik rzeczowy……… 16


Rozdzial II
Elementy wyniku finansowego

2.1. Zwiekszenia wyniku finansowego……… 17
2.1.1. Przychody……… 17
2.1.2. Zyski nadzwyczajne……… 20
2.2. Zmniejszenia wyniku finansowego……… 20
2.2.1. Koszty……… 21
2.2.2. Straty nadzwyczajne……… 25
2.2.3. Podatek dochodowy i inne obciazenia wyniku finansowego……… 25


Rozdzial III
Ustalanie wyniku finans...

Czytaj więcej

Wycena i ewidencja środków trwalych


Wstęp………..3

Rozdzial I
Pojecie i klasyfikacja środków trwalych.

1.1. Pojecie środków trwalych………..4
1.2. Klasyfikacja środków trwalych………..7


Rozdzial II
Wycena środków trwalych.

2.1. Wprowadzenie do wyceny………..32
2.2. Metody wyceny………..32
2.3. Wartość poczatkowa środków trwałych wedlug prawa bilansowego………..34
2.4. Wartość poczatkowa środków trwałych wedlug ustaw podatkowych………..35
2.5. Zmiana wartosci poczatkowej srodka trwalego ………..36


Rozdzial III
Ewidencja i amortyzacja środków trwalych.

3.1. Amortyzacja środków trwalych………..38
3.2. Ewidencja środków trwalych………..48


Rozdzial IV
Środki trwale w XYZ S.A………..57

Czytaj więcej

Analiza plynnosci finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej na przykładzie Kopalni Wegla Kamiennego


Wstęp………3

Rozdzial 1
Istota oraz znaczenie plynnosci finansowej w przedsiębiorstwie

1.1. Pojecie oraz czynniki kształtujące plynnosc finansowa………6
1.2. Źródła informacji oraz przyczyny i skutki niewlasciwego zarządzania plynnoscia finansowa………15
1.3. Plynnosc finansowa przedsiebiorstw na tle danych statystycznych………27

Rozdzial 2
Miary plynnosci finansowej jako identyfikacja ryzyka finansowego

2.1. Wskaznik plynnosci środków pienieznych………35
2.2. Wskaznik szybkiej plynnosci………36
2.3. Wskaznik biezacej plynnosci………38
2.4. Cykl konwersji gotówki………41

Rozdzial 3
Analiza plynnosci finansowej kopalni wegla kamiennego

3.1...

Czytaj więcej

Analiza Europejskiego Funduszu Spolecznego z punktu widzenia polityki społecznej w Polsce.


Wstęp………….5

Rozdzial I
Polityka spoleczna w Polsce

1.1 Definicja polityki społecznej…………. 6
1.2 Sektory polityki społecznej…………. 7
1.3 Podmioty panstwowe polityki społecznej…………. 10
1.4 Jednostki administracji samorzadowej…………. 14
1.5 Instrumenty polityki społecznej…………. 16
1.6 Wybrane obszary polityki społecznej ………….21
1.6.1 Ochrona zdrowia…………. 21
1.6.2 Rynek pracy…………. 24
1.6.3 Edukacja…………. 26


Rozdzial II
Europejski Fundusz Spoleczny oraz Program Operacyjny Kapital Ludzki

2.1 Polityka spoleczna na szczeblu Unii Europejskiej…………. 31
2.2 Europejski Fundusz Spoleczny…………. 32
2.2.1 Zakres działania EFS...

Czytaj więcej

Wynik działalności w ujęciu podatkowo-bilansowym.


Streszczenie………. 4

Wstęp………5

Rozdzial 1.
Elementy i metody ustalania wyniku finansowego

1.1 Koszty i przychody- podstawowa kategoria wyniku finansowego ……… 7
1.2 Elementy wyniku finansowego ………. 9
1.3 Zasady i metody ustalania wyniku finansowego……….11
1.4 Wynik działalności w prawie podatkowym i bilansowym………. 20


Rozdzial 2.
Koszty uzyskania przychodu i przychody w prawie podatkowym i bilansowym

2.1 Przychody w prawie podatkowym i bilansowym……….22
2.2 Źródła przychodów……….26
2.3 Koszty uzyskania przychodów w prawie podatkowym i bilansowym……….27


Rozdzial 3.
Róznice pomiedzy wartoscia wyniku działalności ustalonego metoda bilansowa ...

Czytaj więcej

Kryzys w strefie euro i jego skutki dla gospodarki europejskiej.


Wykaz skrótów
Wstęp……….6

Rozdzial I.
Europejska Jednostka Walutowa i EURO w procesię integracji walutowej

1.1. Integracja walutowa w ujęciu historycznym……….9
1.2. Etapy wprowadzania Europejskiej Jednostki Walutowej (ECU)……….15
1.3. Zastapienie ECU przez EURO……….20
1.4. Etapowy proces wprowadzania euro……….21
1.5. Euro jako waluta miedzynarodowa……….26


Rozdzial II.
Akty normatywne regulujace status prawny EURO

2.1. Akty normatywne regulujace status prawny EURO……….30
2.1.1. Rozporzadzenie Rady nr 1103/97EC z 17 czerwca 1997 roku………. 32
2.1.2. Rozporzadzenie Rady nr 974/98/EC z 3 maja 1998 ………. 35
2.1.3...

Czytaj więcej

Samozatrudnienie jako forma prowadzenia działalności gospodarczej.Wstęp

Rozdzial I

Pojecie samozatrudnienia
1. Działalność gospodarcza-definicja……….. 6
2. Przedsiebiorca-definicja……….. 10
3. Cechy działalności gospodarczej……….. 13

Rozdzial II

Wymogi formalne rozpoczecia aktywizacji zawodowej w formie samozatrudnienia……….. 18

Rozdzial III

Likwidacja jednoosobowej działalności gospodarczej……….. 29

Rozdzial IV

Ocena samo zatrudnienia ………..40
1. Pozytywne aspekty ………..40
2. Negatywne aspekty ………..41

Zakończenie.
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Biegly Rewident, jako zawód publicznego zaufania w regulacjach prawnych.


Wstęp………. 3

Rozdzial 1
Biegly Rewident, jako zawód publicznego zaufania w regulacjach prawnych

1.1 Pojecie i istota bieglego rewidenta……….4
1.2 Wiarygodnosc i etyka Bieglego Rewidenta……….9
1.3 Techniki stosowane w badaniu sprawozdania finansowego……….15


Rozdzial 2
Wiarygodnosc sprawozdania finansowego

2.1 Sprawozdanie finansowe, jako produkt finalny rachunkowości……….21
2.2 Adresaci sprawozdan finansowych……….30
2.3 Sprawozdanie finansowe a biegly rewident……….34


Rozdzial 3
Ocena sprawozdan finansowych przez bieglego rewidenta na przykładzie empirycznym

3.1 Opis badanego przedsiębiorstwa……….40
3...

Czytaj więcej

Zrzadzanie kosztami na przykładzie Przedsiębiorstwa Uslug Komunalnych.


Wstęp………..3

Rozdzial I
Działalność komunalna i jej rola w realizacji zadan samorządu terytorialnego

1.1 Istota, cele i rodzaje przedsiebiorstw……….. 5
1.2 Samorzad terytorialny jako organizator usług komunalnych……….. 12
1.2.1 Pojecie i istota działania samorządu terytorialnego ………..12
1.2.2 Zadania publiczne realizowane przez samorzad terytorialny……….. 15
1.3 Gospodarka komunalna samorządu terytorialnego ………..19
1.3.1 Ogólna charakterystyka gospodarki komunalnej……….. 19
1.3.2 Infrastruktura komunalna ………..21
1. 4 Formy organizacyjno-prawne realizacji zadan samorządu terytorialnego……….. 29


Rozdzial II
Koszty jako element procesu ...

Czytaj więcej

Analiza przychodów i kosztów zakladu budżetowego na przykładzie zakladu gospodarki lokalnej


Wstęp ………..3

Rozdzial I.
Istota i rodzaje zakladów budżetowych

1.1 Pojecie zakladu budżetowego……….. 5
1.2 Źródła przychodów zakladu budżetowego ………..10
1.3 Zasady finansowania zakladów budżetowych……….. 12
1.4 Sprawozdawczość zakladów budżetowych ………..19


Rozdzial II.
Charakterystyka zakladu

2.1 Historia powstania zakladu……….. 25
2.2 Przedmiot dzialalnosci ………..30
2.3 Zatrudnienie i wyposazenie techniczne……….. 43


Rozdzial III.
Analiza sytuacji ekonomicznej zakladu

3.1 Struktura i dynamika przychodów ………..48
3.2 Struktura i dynamika kosztów……….. 60
3...

Czytaj więcej

Rachunkowość i zarzadzanie rozrachunkami z tytułu wynagrodzeń na przykładzie firmy XYZ SP.Z O.O.


Wstęp.

Rozdzial 1
Wynagrodzenie za prace ogólna charakterystyka

1.1 Istota wynagrodzen.
1.2 Formy wynagrodzeń za prace.
1.3 Funkcje wynagrodzeń pracowników.
1.4 Istota ochrony wynagrodzeń za prace.


Rozdzial 2
Obligatoryjne i fakultatywne swiadczenia pieniężne wynikajace ze stosunku pracy

2.1 Wynagrodzenie zasadnicze i uzupelniajace.
2.2 Wynagrodzenie za czas niezdolnosci do pracy.
2.3 Swiadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz zasilki rodzinne, pielegnacyjne i wychowawcze.
2.4 Swiadczenia socjalne.
2.5 Podróze sluzbowe.


Rozdzial 3
Pomiar i ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń pracowników

3...

Czytaj więcej

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako forma ewidencji stosowana w PPHU XYZ w XYZ nalezacego do sektora MSP


Wstęp

Rozdzial I.
Podstawy prawne, zakres obowiazywania oraz zasady prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów………5

1.1. Podatnicy zobowiazani do prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów
1.2. Zasady prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów
1.3. Zakres stosowanych dowodów dokumentacji ksiegowej i ich rodzaje
1.4. Ewidencja uzupelniajaca do podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów………15


Rozdzial II.
Prezentacja przedsiębiorstwa PPHU „XYZ” w XYZ

2.1. Pojecie malego i sredniego przedsiębiorstwa w odniesieniu do PPHU „XYZ” w XYZ………20
2.2. Historia PPHU „XYZ” w XYZ………21
2.3...

Czytaj więcej

Porównanie pozycji bilansowych w oparciu o ustawe o rachunkowosc oraz MSR.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Istota, cele i znaczenie bilansu.

1. Pojecie bilansu, jego elementy i rodzaje………7
2. Formy prezentacji i uklad bilansu………14
3. Cele i funkcje bilansu w teorii i praktyce………19


Rozdzial II.
Podstawowe kategorie bilansu.

1. Aktywa jako kluczowe kategorie bilansu………26
2. Zobowiazania jako element zródel finansowania………37
3. Kapital wlasny i jego struktura………45


Rozdzial III.
Ogólne zasady prezentacji informacji w bilansię analiza porównawcza na przykładzie spółki XYZ (branza budowlana).

1. Zasady sporzadzania i prezentacji bilansu wedlug MSR 1………50
2...

Czytaj więcej

Bilans jako podstawowe źródłooceny sytuacji finansowej i majatkowej przedsiębiorstwa na przykładzie firmy XYZ Kalisz


Wstęp

Rozdzial I
Charakterystyka sprawozdan finansowych ze szczególnym uwzglednieniem bilansu

1.1. Istota i cel sporzadzania bilansu oraz pozostalych elementów sprawozdania finansowego
1.2. Zasady sporzadzania bilansu oraz pozostalych elementów sprawozdania finansowego
1.3. Uzytkownicy sprawozdan finansowych
1.4. Elementy sprawozdania finansowego
1.4.1. Bilans
1.4.2. Pozostale elementy sprawozdania finansowego


Rozdzial II
Analiza sytuacji kapitalowo-majatkowej i finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o bilans

2.1. Analiza sytuacji kapitalowo-majatkowej przedsiębiorstwa w oparciu o pionowa analize bilansu
2.2...

Czytaj więcej

Dokumentacja w podatku VAT


Wstęp ………4

Rozdzial 1.
Podatek od towarów i uslug- charakterystyka ogólna.

1. Ogólne pojecie podatku i jego cechy ………6
2. Podstawa opodatkowania , stawki podatku VAT ………8
3. Podatek nalezny i naliczony………9
4. Zwroty, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatku VAT………10


Rozdzial 2
Fakturowanie w podatku VAT

1. Tresc faktur………13
2. Sposób wystawiania faktur oraz not korygujacych ………17
3. Sposób przechowywania faktur oraz not korygujacych ………20


Rozdzial 3.
Deklaracje podatkowe i ksiegi podatkowe w podatku VAT.

1. Ewidencje sprzedaży i ewidencje zakupu ………22
2. Schemat ksiegowan………29
3. Korekta deklaracyjna ………30
4...

Czytaj więcej

Istota i znaczenie podatku dochodowego (CIT) w działalności przedsiębiorstwa


Wstęp………. 3

Rozdzial 1.
System podatkowy w Polsce

1.1. Definicja pojecie podatku………. 5
1.2. Elementy konstrukcji podatków………. 6
1.3. Funkcje podatków………. 11
1.4. Klasyfikacja podatków………. 13
1.5. Pojecie systemu podatkowego………. 16
1.6. Rewolucja polskiego systemu podatkowego………. 19
1.6.1. Okres państwa patrymonialnego i piastowskiego……….19
1.6.2. Podatki I Rzeczypospolitej………. 20
1.6.3. System podatkowy II Rzeczypospolitej………. 22
1.6.4. Polski system podatkowy w latach dziewiecdziesiatych XX wieku……….23


Rozdzial 2.
Konstrukcja podatku dochodowego od osób prawnych

2.1. Podmiot podatku………. 25
2.2. Przedmiot podatku ……….27
2...

Czytaj więcej

Uproszczone formy ewidencji podatkowych w małych przedsiębiorstwach


Wstęp………. 4

Rozdzial 1.
Charakterystyka małych przedsiebiorstw

1.1 Pojecie i klasyfikacja malego przedsiębiorstwa ……….6
1.2. Formy prawne małych i srednich przedsiebiorstw………. 13
1.3. Szanse i zagrozenia rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw……….17


Rozdzial 2.
Rodzaje rozliczeń działalności małych przedsiebiorstw

2.1. Podatkowa księga przychodów i rozchodów………. 28
2.2. Ryczalt ewidencjonowany………. 36
2.3. Karta podatkowa………. 41
2.4. Ocena obowiazujacych rozliczeń działalności małych firm……….48


Rozdzial 3.
Analiza róznych form opodatkowania na przykładzie wybranych podmiotów gospodarczych

3.1...

Czytaj więcej

Charakterystyka systemów rachunku kosztów w przedsiębiorstwie


Wstęp …………3

Rozdzial 1.
Rachunek kosztów jako podsystem rachunkowosci

1.1. Pojecie i istota rachunku kosztów …………5
1.2. Rola i zadania rachunku kosztów………… 6
1.3. Funkcje rachunku kosztów …………7
1.4. Rachunkowość zarzadcza a rachunek kosztów …………9
1.5. Wspólczesne zarzadzanie kosztami …………11

Rozdzial 2.
Kryteria klasyfikacyjne kosztów

2.1. Pojecie kosztów …………14
2.2. Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych …………15
2.3. Klasyfikacja kosztów dla celów decyzyjnych …………19
2.4. Klasyfikacja kosztów dla celów kontrolnych …………23

Rozdzial 3.
Tradycyjne modele rachunku kosztów

3.1. Dobór systemu rachunku kosztów …………25
3...

Czytaj więcej

Amortyzacja środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym.


Wstęp………..4

Rozdzial I
Charakterystyka środków trwalych.

1.1 Pojecie środków trwalych………..6
1.2 Klasyfikacja środków trwalych………..9
1.3 Zuzycie środków trwalych………..15


Rozdzial II
Istota amortyzacji środków trwalych.

2.1 Pojecie i funkcje amortyzacji środków trwalych………..19
2.2 Podstawa amortyzacji środków trwalych………..24
2.3 Metody amortyzacji środków trwalych………..28


Rozdzial III
Zasady amortyzacji środków trwałych w przedsiębiorstwie ‚Stacja paliw’

3.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa ‚Stacja Paliw’………..34
3.2 Środki trwale w przedsiębiorstwie ‚Stacja Paliw’………..41
3...

Czytaj więcej

Istota i znaczenie środków trwałych w działalności jednostki gospodarczej


Wstęp ……….4

Rozdzial I.
Pojecie i klasyfikacja środków trwalych

1.1. Pojecie środków trwalych………. 7
1.1.1. Pojecie środków trwałych w prawie bilansowym………. 9
1.1.2. Pojecie środków trwałych w prawie podatkowym ……….12
1.2. Klasyfikacja środków trwalych ……….15
1.3. Ustalanie wartosci poczatkowej środków trwalych ……….17


Rozdzial II.
Ewidencja i amortyzacja środków trwalych

2.1. Ewidencja środków trwalych ……….25
2.2. Amortyzacja środków trwalych ……….28
2.3. Róznice pomiedzy amortyzacja ksiegowa i podatkowa ……….29


Rozdzial III.
Środki trwale w sprawozdaniu finansowym jednostki gospodarczej

3.1...

Czytaj więcej

Optymalizacja struktury środków trwałych w zarządzaniu przedsiebiorstwem na przykładzie firmy xyz


Wstęp ………3

Rozdzial 1.
Charakterystyka środków trwalych

1.1. Istota rachunkowości……….. 5
1.1.1. Zakres oraz funkcje rachunkowości……….. 5
1.2 Podzial zasobów majatkowych (aktywów) i zródel pochodzenia majatku (pasywów)……….. 8
1.3. Szczególowa charakterystyka środków trwalych……….. 10
1.4. Środki trwale w przepisach podatkowych……….. 13
1.4.1. Relacja pomiedzy prawem bilansowym, podatkowym i ustawa o rachunkowości……….. 14
1.5. Klasyfikacja środków trwalych……….. 16


Rozdzial 2.
Amortyzacja środków trwałych w ujęciu bilansowym i podatkowym

2.1. Pojecie amortyzacji……….. 22
2.2. Metody amortyzacji ………..24
2.3...

Czytaj więcej

Środki pieniężne i ich ewidencja.Wstęp……… 5

Rozdzial I
Charakterystyka środków pienieznych

1.1. Pojecie i podzial środków pienieznych ……… 6
1.2. Formy rozliczeń pienieznych ……… 10
1.3. Środki pieniężne ujete w bilansię ……… 13

Rozdzial II
Rozliczenia gotówkowe

2.1. Zasady gospodarki kasowej………19
2.2. Dokumentacja operacji kasowych ……… 22
2.3. Ewidencja środków pienieznych w kasię ………30

Rozdzial III
Rozliczenia bezgotówkowe

3.1. Charakterystyka obrotu bezgotówkowego………37
3.2. Rodzaje rozliczeń bezgotówkowych ……… 40
3.3. Ewidencja środków pienieznych na rachunkach biezacych………45

Zakończenie………51
Bibliografia………52
Spis tabel i rysunków………56


 
Czytaj więcej

Ewidencja i amortyzacja rzeczowych składników majatku trwalego na podstawie firmy XXX SP. Z O.O.


Wstęp ……….4

Rozdzial I
Pojecie i zakres rzeczowych składników majatku trwalego

1.1. Pojecie środków trwałych ……….5
1.2. Pojecie inwestycji………. 7
1.3. Klasyfikacja środków trwalych………. 9


Rozdzial II
Ewidencja środków trwalych

2.1. Ogólne zasady ewidencji środków trwalych ……….12
2.2. Środki trwale pozyskane z inwestycji ……….16
2.3. Środki trwale uzyskane w drodze zakupu………. 17
2.4. Doplaty, subwencje i dotacje na sfinansowanie budowy lub zakupu środków trwalych………. 21
2.5. Środki trwale pozyskane od Skarbu Panstwa czy tez gminy w nieodplatne uzywanie………. 22
2.6...

Czytaj więcej

Procedury rozliczania VAT


Wstęp……….5

Rozdzial I
VAT w systemie podatkowym w Polsce……….7

1.1 Pojecie podatków
1.2 Geneza VAT
1.3 Dostosowanie Polski do unijnych przepisów o VAT
1.4 Istota i zasady VAT.


Rozdzial II
Prawna konstrukcja VAT……….27

2.1 Przedmiotowy zakres opodatkowania
2.2 Podmiotowy zakres opodatkowania
2.3 Stawki podatku i podstawy opodatkowania
2.4 Metody rozliczania VAT.


Rozdzial III
Zasady rozliczania vat na przykładzie spólki……….76

3.1 Obowiazki ewidencyjne podatnika, ewidencja zakupu i sprzedaży VAT
3.2 Deklaracje podatkowe jako podstawa rozliczania VAT
3.3 Dokumentacja i ewidencjonowanie VAT na przykładzie.


Zakończenie……….92
Bibliogra...

Czytaj więcej

Rachunkowość zarzadcza jako narzędzie efektywnego zarządzania przedsiebiorstwem


Wstęp………… 4

Rozdzial 1.
Istota i zakres rachunkowosci zarzadczej

1.1. Istota rachunkowosci …………7
1.2. Definicja rachunkowosci zarzadczej …………10
1.3. Rachunkowość zarzadcza a rachunkowosc finansowa …………11
1.4. Rachunkowość zarzadcza a rachunek kosztów …………15
1.5. Rachunkowość zarzadcza w procesię decyzyjnym …………18
1.6. Rachunkowość zarzadcza w procesię zarządzania przedsiębiorstwem………… 21


Rozdzial 2.
Modele rachunku kosztów w rachunkowosci zarzadczej

2.1. Istota rachunku kosztów …………25
2.2. Kryteria klasyfikacyjne kosztów dla celów sprawozdawczych…………32
2.3...

Czytaj więcej

Kopalnia Wegla Brunatnego ‚Adamów’ Spólka Akcyjna, ocena kondycji finansowej kopalni przy wykorzystaniu rachunku przeplywów pienieznych.


Wstęp

Rozdzial I.
Rachunek przeplywów pienieznych jako źródłoinformacji do analizy finansowej.

1.1.Rachunek przeplywów pienieznych jako podstawa plynnosci finansowej.
1.2. Działalność operacyjna.
1.3. Działalność inwestycyjna
1.4. Działalność finansowa.
1.5. Rachunek przeplywów pienieznych jako integralna czesc analizy finansowej.


Rozdzial II.
Analiza finansowa i wskazniki struktury rachunek przeplywów pienieznych.

1.1. Istota analizy finansowej rachunku przeplywów pienieznych.
1.2.Analiza wskazników plynnosci finansowej w ujęciu dynamicznym
1.3. Wskazniki struktury przeplywów pienieznych.
1.4...

Czytaj więcej

Ryzyko jakosciowo- ilosciowe w przedsiębiorstwie piekarniczo- cukierniczo- lodziarskim.


Wstęp……… 3

Rozdzial I.
Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa.

1.1 Geneza i definicja ryzyka ……… 6
1.2 Klasyfikacja ryzyka………15
1.3 Zarządzanie ryzykiem……… 24
1.4 Metody i techniki kontroli ryzyka……… 29

Rozdzial II.
Proces produkcji ryzyka w działalności piekarniczo- cukierniczo- lodziarskim.

2.1. Charakterystyka struktury produkcji przedsiębiorstwa piekarniczo- cukierniczo- lodziarskiego……… 37
2.2. Schematy przebiegu produkcji poszczególnych wyrobów w piekarni, cukierni i lodziarni………41
2.3. Postep techniczny jako czynnik integrujacy procesy w piekarnictwie, cukiernictwie i lodziarstwie………45
2.4...

Czytaj więcej

Rozliczenie wynagrodzen


Wstęp……….3

Rozdzial I
Podstawowe zagadnienia dotyczace wynagrodzen.

1.Wynagrodzenie- róznorodnosc ujec………..5
2.Formy wynagrodzeń pracowników………..8
3.Funkcje wynagrodzeń pracowników………..14
4.System wynagrodzeń pracowników………..18

Rozdzial II
Obligatoryjne i fakultatywne swiadczenia pieniężne wynikajace ze stosunku pracy.

1.Wynagrodzenie ze stosunku pracy………..25
2...

Czytaj więcej

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako jeden ze sposobów ewidencji podatkowej przedsiebiorstw reprezentujacych sektor MMSP


Wstęp

Rozdzial I
Przedsiebiorstwo i jego miejsce w gospodarce narodowej

1. Istota i rodzaje przedsiebiorstw
2. Podzial, ogólna charakterystyka i perspektywy rozwoju sektora MMSP
3. Funkcje i rola rachunkowosci w działalności przedsiebiorstw


Rozdzial II
PKPiR jako forma ewidencji działalności przedsiebiorstw

1. Podstawy prawne oraz zakres obowiazywania
2. Zasady prowadzenia PKPiR
3. Ocena PKPiR na tle pozostalych form rozliczeń podatkowych


Rozdzial III
PKPiR – ewidencja uzupelniajaca

1. Ewidencja środków trwałych oraz wartosci niematerialnych i prawnych

2. Ewidencja wyposazenia
3. Pozostale ewidencje


Podsumowanie
Bibliografia...

Czytaj więcej

Prawo zamówien publicznych, a racjonalne wydatkowe środków budżetowych.


Wstęp……… 4

Rozdzial I
Cele i istota systemu zamówien publicznych.

1. Cele systemu zamówien publicznych……… 7
1.1. Efektywność wydatkowania środków publicznych……… 7
1.2. Przeciw dzialalania zjawiskom patologicznym……… 7
1.3. Zielone zamówienia……… 8
2. Zasady postępowania przy udzielaniu zamówien publicznych……… 9
2.1. Zasada równego traktowania oferentów……… 10
2.2. Zasada bezstronnosci i obiektywizmu……… 11
2.3. Zasada uczciwej konkurencji……… 11
3. Zakres stosowania ustawy……… 12
3.1. Zakres przedmiotowy……… 15
3.2. Wylaczenia stosowania ustawy……… 16


Rozdzial II
Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego

1...

Czytaj więcej

Uwarunkowania działalności gospodarczej spółek komandytowych (na przykładzie przedsiębiorstwa Media Markt Polska sp. z o.o Bielsko -Biala)


Wstęp ……….. 4

Rozdzial I.
Spólka jako forma organizacyjno-prawna podmiotów gospodarczych w Polsce

1. Rodzaje podmiotów gospodarczych……….. 6
2. Miejsce spółek w gospodarce narodowej……….. 14
2.1. Klasyfikacja spółek ……….. 15
2.2. Rodzaje spółek cywilnych ……….. 17
3. Czynniki determinujace funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w Polsce……….. 21
3.1. Czynniki formalno-prawne……….. 21
3.2. Czynniki ekonomiczno-finansowe ……….. 21
3.3. Czynniki pozaekonomiczne ………..23
3.4. Otoczenie zewnetrzne i otoczenie rynkowe biznesu ………..25


Rozdzial II.
Funkcjonowanie spółek komandytowych w gospodarce rynkowej

1...

Czytaj więcej

Ewidencja, rozliczanie i sposób racjonalizacji kosztów na przykładzie firmy XYZ


Wstęp …….4

Rozdzial 1.
Pojecie i podzial kosztów

1.1. Pojecie kosztów ………..6
1.2. Klasyfikacja kosztów ………..9
1.2.1. Koszty wedlug rodzaju działalności jednostki gospodarczej ………..10
1.2.2. Koszty wedlug rodzaju ………..12
1.2.3. Koszty wedlug miejsc powstawania ……….. 14
1.2.4. Koszty wedlug sposobu ich odnoszenia na wytwarzane produkty……….. 15
1.2.5. Koszty wedlug rozmiarów działalnosci……….. 17
1.3. Uklady ewidencyjne kosztów działalności operacyjnej ………..20
1.3.1. Uklad rodzajowy ………..21
1.3.2. Uklad funkcjonalny ………..23
1.3.3. Uklad kalkulacyjny ………..27

Rozdzial 2.
Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie

2.1...

Czytaj więcej

Ewidencja i gospodarowanie środkami trwalymi w firmie XYZ


Wstęp………..4

Rozdzial I
Pojecie środków trwałych oraz ich klasyfikacja i wycena.

1.1. Pojecie środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym………6
1.2. Klasyfikacja środków trwalych………..10
1.3. Zasady wyceny środków trwalych………..13


Rozdzial II
Ewidencja i dokumentacja środków trwalych.

2.1. Podstawowe zasady ewidencji środków trwalych………..19
2.2. Dokumentacja ksiegowa środków trwalych………..21
2.3. Ewidencja zmian wartosci poczatkowej i stanu środków trwalych………..24


Rozdzial III
Amortyzacja środków trwalych

3.1. Amortyzacja środków trwałych i jej funkcje………..30
3.2. Metody liczenia amortyzacji………..32
3.3...

Czytaj więcej

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych pozarolniczej działalności gospodarczej na przykładzie Przedsiębiorstwa Uslugowego XYZWstęp…………5

Rozdzial 1.
Rozpoczecie działalności gospodarczej przez osobe fizyczna.

1.1.Wybór wlasciwej formy prowadzenia działalności gospodarczej…………7
1.1.1. Jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza…………7
1.1.2. Działalność w formie spółki cywilnej…………8
1.2.Rejestracja działalności gospodarczej…………9


Rozdzial 2.
Zryczaltowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

2.1. Istota, podstawa prawna oraz stawki podatku dochodowego w formie karty podatkowej…………14
2.2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres karty podatkowej…………17
2.3. Formy ewidencji w karcie podatkowej…………19
2.4...

Czytaj więcej

Charakterystyka biura rachunkowego jako podmiotu gospodarczego.


Wstęp……..3

Rozdzial I.
Pojecie, zasady utworzenia i rola biura rachunkowego……… 4

1.1.Wymogi dotyczace utworzenia biura rachunkowego……… 11
1.2.Wpis do ewidencji działalności gospodarczej……… 12
1.3.Numer REGON……… 13
1.4.Rejestracja w urzedzie skarbowym……… 15
1.5.Numer identyfikacji podatkowej – NIP……… 16
1.6.Zgloszenie do Zakladu Ubezpieczen Spolecznych……… 20
1.7.Wpis na liste doradców podatkowych……… 27

Rozdzial II.
Zawód doradcy podatkowego.

2.1.Wykonywanie zawodu doradcy podatkowego……… 33
2.2.Obowiazki i prawa doradcy podatkowego……… 35
2.3.Odpowiedzialnosc za szkode……… 37
2.4.Samorzad doradców podatkowych……… 37
2.5...

Czytaj więcej

Źródła finansowania nowo powstajacej działalności gospodarczej


Wstęp ………3

Rozdzial 1.
Sektor małych i srednich przedsiebiorstw.

1.1. Charakterystyka sektora małych i srednich przedsiebiorstw………5
1.2. Rozwój sektora msp w polsce………11
1.3. Rola małych i srednich przedsiebiorstw w gospodarce narodowej ………14
1.4. Bariery w rozwoju sektora małych i srednich przedsiebiorstw ………18


Rozdzial 2.
Najczesciej stosowane źródła finansowania dla powstajacej działalności gospodarczej

2.1. Wprowadzenie do zródel finansowania ………26
2.2. Kapital wlasny………29
2.2.1 definicja kosztu ………31
2.2.2 udzial kapitału wlasnego w pasywach ………33
2.2.3 struktura kapitału ………33
2.3. Kredyt bankowy ………35
2.4...

Czytaj więcej

Obciazenia fiskalne osób fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza w Polsce


Wstęp

Rozdzial I
Działalność gospodarcza, pojecia, zasady

1.1 Pojecie działalności gospodarczej i terminów z nia zwiazanych
1.2 Warunki zezwalajace na wykonywanie działalności gospodarczej
1.3 Przedsiebiorca jako platnik
1.4 Zakres i formy opodatkowania


Rozdzial II
Ryczaltowe formy opodatkowania

2.1 Ryczaltowe formy opodatkowania
2.2 Karta podatkowa
2.3 Ryczalt od przychodów ewidencjonowanych


Rozdzial III
Opodatkowanie wedlug zasad ogólnych

3.1 Ogólna charakterystyka opodatkowania wedlug zasad ogólnych
3.2 Opodatkowanie wedlug skali podatkowej
3.3 Opodatkowanie wedlug podatku liniowego
3.4 Formy ewidencji


Ro...

Czytaj więcej

Wynik finansowy w ujęciu podatkowym i bilansowym


Wstęp………..5

Rozdzial I
Wynik finansowy w ujęciu bilansowym

1.1. Istota i funkcje rachunkowosci
1.1.1. Zakres i cele rachunkowości……….. 8
1.1.2. Funkcje rachunkowości……….. 11
1.1.3. Metody poznawcze w rachunkowości……….. 13
1.1.4. Prowadzenie ksiag rachunkowych……….. 14
1.1.5. Wycena aktywów i pasywów oraz ich inwentaryzacja ………..17
1.2. Podstawowe zasady rachunkowosci ujecie bilansowe i podatkowe ………..20
1.3. Przychody i koszty bilansowe ………..33
1.3.1. Istota i klasyfikacja przychodów ………..33
1.3.2...

Czytaj więcej

Rynek nieruchomości, a rynek akcji i obligacji.


Wstęp………. 1

Rozdzial I
Rynek nieruchomosci

1.1 Funkcjonowanie rynku nieruchomosci………. 2
1.2 Pojecie i rodzaj nieruchomosci ……….5
1.3 Prawa zwiazane z nieruchomosciami ……….12
1.4. Aspekty zwiazane z funkcjonowaniem rynku nieruchomosci………. 13

Rozdzial II
Rynek akcji i obligacji

2.1 Rynek akcji………. 17
2.1 Rynek obligacji ……….21
2.3 Cykle koniunkturalne ……….24
2.4 Korelacja miedzy rynkiem nieruchomosci, a rynkiem akcji i obligacji………. 27

Zakończenie ……….30
Bibliografia………. 31


 
Czytaj więcej

Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie rolniczym


Wprowadzenie………..2

Rozdzial I.
Ogólne zagadnienia kosztów

1.1. Istota i zakres kosztów ………..4
1.1.1. Ewidencja kosztów wedlug ich rodzajów………… 6
1.1.2. Ewidencja kosztów wedlug celu ich ponoszenia………… 7
1.2. Zakres, funkcje i systemy rachunku kosztów………… 9


Rozdzial II.
Ewidencja kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym

2.1. Ogólne informacje o przedsiębiorstwie………… 11
2.2. Zasady rachunkowosci w jednostce………… 14
2.2.1. Rzeczowe skladniki majatku trwalego………… 16
2.2.2. Zapasy produktów i materialów……….. 18
2.2.3. Naleznosci ………..20
2.2.4. Rozliczenia miedzyokresowe kosztów i przychodów……….. 20
2.2.5. Pasywa……….. 21
2.2.6...

Czytaj więcej

Rozliczenie kosztów wydzialowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym XYZ.


Wstęp ………… 3

Rozdzial 1.
Istota i klasyfikacja kosztów

1.1 Istota i pojecie kosztów ………… 5
1.2 Klasyfikacja kosztów………… 8
1.2.1 Koszty wedlug typów działalności ………… 12
1.2.2 Koszty w ukladzie rodzajowym ………… 13
1.2.3 Koszty wedlug odmian działalności …………18
1.2.4 Koszty w ukladzie funkcjonalnym ………… 18
1.2.5 Koszty wedlug miejsc ich powstawania ………… 18
1.2.6 Koszty w ukladzie kalkulacyjnym ………… 21
1.2.7 Koszty wedlug stopnia ich reagowania na zmiany rozmiarów produkcji ………… 26


Rozdzial 2.
Charakterystyka kosztów wydzialowych oraz metody rozliczania jako elementu kosztów posrednich

2...

Czytaj więcej

Analiza budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ


Wstęp…………3

Rozdzial I.
System finansowy samorządu terytorialnego

1.1. Rodzaje samorzadowych jednostek organizacyjnych…………4
1.2. Pojecie budżetu i jego struktura…………9
1.3. Zakres działania i zadania gminy…………12
1.4. Budżet – system finansowy gminy…………15


Rozdzial II
Budżet jako podstawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego

2.1. Procedura uchwalania budżetu gminy…………21
2.2. Konstrukcja budżetu gminy…………25
2.2.1. Dochody…………25
2.2.2. Wydatki…………31
2.3. Wykonanie budżetu…………36


Rozdzial III
Analiza budżetu gminy XYZ w latach 2010-2011

3.1. Ogólna charakterystyka Gminy XYZ…………40
3.2. Analiza dochodów Gminy XYZ…………42
3...

Czytaj więcej

Ksiegowe zuzycie środków trwałych w przykladowym przedsiebiortwie przemyslowym


Wstęp.

Rozdzial 1
Charakterystyka środków trwalych

1.1 Definicja środków trwalych
1.2 Klasyfikacja środków trwalych
1.3 Sposoby wyceny środków trwalych
1.4 Dokumentacja środków trwalych
1.5 Ksiegowa ewidencja środków trwalych


Rozdzial 2
Zuzycie środków trwałych i jego pomiar

2.1 Czynniki wpływajace na zuzycie środków trwalych
2.2 Amortyzacja jako odzwierciedlenie zuzycia środków trwalych
2.2.1 Pojecie i funkcje amortyzacji
2.2.2 Metody amortyzacji
2.2.3 Ksiegowa ewidencja amortyzacji
2.3 Amortyzacja ksiegowa i podatkowa


Rozdzial 3
Ksiegowe ujecie środków trwałych w przedsiębiorstwie XYZ

3.1 Charakterystyka firmy
...

Czytaj więcej

Podstawa opodatkowania przy podatku rolnym.

Wstęp

Rozdzial I
Podatek rolny w systemie podatkowym Polski.

1.1. Geneza podatku rolnego…………5
1.2. Ogólna charakterystyka podatku rolnego…………7

Rozdzial II
Podstawa opodatkowania przy opodatkowaniu gruntów gospodarstw rolnych i innych gruntów.

2.1. Przyczyny dywersyfikacji gruntów podlegajacych opodatkowaniu podatkiem rolnym…………10
2.2. Podatkowa definicja gospodarstwa rolnego…………11
2.3. Hektar przeliczeniowy i sposób jego ustalania…………14
2.4. Hektar rzeczywisty jako miara podstawy opodatkowania…………19

Rozdzial III
Zwolnienia i ulgi dotyczace podstawy opodatkowania.

3.1. Zwolnienia podatkowe…………20
3.2. Ulgi podatkowe…………22

Zakończenie&...

Czytaj więcej

Amortyzacja środków trwałych w świetle prawa bilansowego i podatkowego na przykładzie firmy X.

Wstęp…………2

Rozdzial I.
Charakterystyka środków trwalych.

1.1. Definicja środków trwalych………..4
1.2. Klasyfikacja środków trwalych………..7
1.3. Zasady wyceny środków trwalych………..11
1.4. Róznice i podobienstwa w ujmowaniu definicji środków trwałych w przepisach podatkowych i bilansowych………..15

Rozdzial II.
Amortyzacja w prawie bilansowym i podatkowym.

2.1. Pojecie, przyczyny i funkcje amortyzacji…………19
2.2. Zasady i stawki amortyzacji…………23
2.3. Metody amortyzacji………..31
2.4. Analiza porównawcza amortyzacji bilansowej i podatkowej…………46

Rozdzial III.
Amortyzacja środków trwałych w ujęciu bilansowym i podatkowym na przykładzie f...

Czytaj więcej

Wynagrodzenia jako koszt przedsiębiorstwa na podstawie szpitala w XYZ

Wstęp ………….3

Rozdzial I
Wynagrodzenia jako koszt przedsiębiorstwa

1.1. Pojecie wynagrodzeń …………. 5
1.2. Podzial wynagrodzeń …………. 7
1.3. Elementy systemu wynagrodzeń …………. 10
1.4. Funkcje wynagrodzeń …………. 22
1.5. Lista plac jako podstawowy dokument w zakresię wynagrodzeń …………. 25

Rozdzial II
Specyfika szpitala jako jednostki gospodarujacej

2.1. Ogólna charakterystyka badanej jednostki …………. 30
2.2. Struktura personelu …………. 33
2.3. Systemy i rozklady czasu pracy …………. 36
2.4. Zasady wynagradzania w Szpitalu XYZ…………. 40

Rozdzial III
Wskazniki dotyczace zatrudnienia w badanej jednostce

3.1...

Czytaj więcej

Rozliczenie kosztu procesów fuzji i przejec w oparciu o MSSF 3Wstęp……….. 3

Rozdzial I
Fuzje i przejecia w strategii rozwoju przedsiebiorstw

1.1. Fale rozwoju fuzji i przejec……….. 5
1.1.1. Rozwój fuzji i przejec na swiecie……….. 5
1.1.2. Rozwój fuzji i przejec w Polsce ………..10
1.2. Znaczenie fuzji i przejec w rozwoju przedsiebiorstw……….. 13
1.2.1. Istota fuzji i przejec ………..13
1.2.2. Motywy przeprowadzania transakcji fuzji i przejec……….. 17
1.3. Aspekty prawne fuzji i przejec……….. 21
1.3.1. Kodeks Spólek Handlowych……….. 22
1.3.2. Prawo podatkowe ………..24
1.3.3. Prawo antymonopolowe……….. 25

Rozdzial 2
Due diligence w procesię przygotowania transakcji fuzji i przejec

2.1...

Czytaj więcej

Rachunek przeplywów pienieznych w świetle ustawy o rachunkowosci i miedzynarodowych standardów rachunkowosci


Wstęp ………..3

Rozdzial 1.
Plynnosc finansowa przedsiębiorstwa

1.1 Pojecie i charakterystyka plynnosci finansowej……….. 4
1.2 Strategie plynnosci finansowej……….. 7
1.2.1. Strefy plynnosci finansowej……….. 7
1.2.2. Strategie plynnosci finansowej w ujęciu dochód – ryzyko……….. 10
1.2.3. Strategie plynnosci finansowej w ujęciu harmonizacji ………..22
1.3 Istota przeplywów pienieznych ………..34


Rozdzial 2.
Rachunek przeplywów pienieznych wedlug ustawy o rachunkowosci

2.1 Rachunek przeplywów pienieznych w polskim ustawodawstwie ………..38
2.2 Budowa rachunku przeplywów pienieznych ………..43
2...

Czytaj więcej

Opodatkowanie zysków przedsiebiorstw na tle międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego


Wstęp.

Rozdzial I
Pojecie przedsiębiorstwa i jego zysków na tle miedzynarodowego i unijnego prawa podatkowego

1.1. Pojecie przedsiębiorstwa w prawie miedzynarodowym………… 6
1.1.1. Pojecie przedsiębiorstwa w Konwencji Modelowej OECD………… 6
1.1.2. Pojecie przedsiębiorstwa w wybranych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polske …………13
1.2. Pojecie przedsiębiorstwa w prawie unijnym …………19
1.3. Zyski przedsiębiorstwa………… 22
1.3.1. Zyski przedsiębiorstwa w prawie miedzynarodowym…………22
1.3.2. Zyski przedsiębiorstwa w prawie unijnym …………25


Rozdzial II
Opodatkowanie zysków przedsiebiorstw na tle konwencji modelowej O...

Czytaj więcej

Podatkowa księga przychodów i rozchodów w małych przedsiębiorstwach


Wstęp…………2

Rozdzial 1.
Male przedsiębiorstwa i ich obowiazki ewidencyjne.

1.1. Istota i rodzaje ewidencji podatkowej przedsiebiorstw…………3
1.2. Formy ewidencji w małych przedsiębiorstwach…………6
1.3. Kryteria wyboru formy opodatkowania małych przedsiebiorstw…………10


Rozdzial 2.
Ksiega przychodów i rozchodów jako forma ewidencji działalności gospodarczej.

2.1. Charakterystyka ksiegi przychodów i rozchodów…………14
2.2. Podmioty zobowiazane do prowadzenia ksiegi i ich obowiazek zgloszeniowy…………15


Rozdzial 3.
Zasady prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów.

3.1...

Czytaj więcej

Ewidencja i rozliczanie kosztów przedsiębiorstwa na przykładzie spółki XYZ

Wstęp…………5

Rozdzial I
Teoretyczne podstawy rachunkowosci

1.1. Zarys rozwoju rachunkowości…………7
1.2. Istota oraz zadania rachunkowości…………10
1.3. Pojecie kosztów i ich znaczenie…………17


Rozdzial II
Wybrane metody ewidencji i rozliczania kosztów działalności operacyjnej

2.1. Rodzaje grupowania kosztów…………21
2.2. Klasyfikacja i ewidencja kosztów w podstawowych ukladach ewidencyjnych…………26
2.2.1. Uklad rodzajowy kosztów…………27
2.2.2. Uklad funkcjonalny kosztów…………31
2.2.3. Uklad funkcjonalno-kalkulacyjny kosztów………… 37
2.3.Rozliczenia miedzyokresowe kosztów …………39
2.4. Uklad kalkulacyjny kosztów…………42


Rozdzial III
Ew...

Czytaj więcej

Podatek dochodowy jako źródło dochodów budżetu państwa.


Wstęp ………4

Rozdzial I
Podatek dochodowy jako źródło dochodów budżetu państwa

1.1 Istota budżetu państwa…………6
1.2 Podstawowe instrumenty gromadzenia dochodów budżetu państwa…………8
1.3 Podatek jako instrument gromadzenia dochodów…………11
1.4 Podatek dochodowy i jego cechy…………15
1.5 System podatkowy w Polsce…………23


Rozdzial II
Zryczaltowany podatek dochodowy od przychodów Ewidencjonowanych

2.1 Podstawa prawna opodatkowania zryczaltowanego…………26
2.2 Definicje ustawowe stosowane w zryczaltowanym podatku dochodowym od osób fizycznych…………27
2.3 Zakres podmiotowy i przedmiotowy
2...

Czytaj więcej

Amortyzacja aktywów trwałych na przykładzie firmy XYZ


Wstęp

Rozdzial I
Próba definicji amortyzacji, jej przedmiotów, podmiotów i prawnych ograniczen

1.1. Amortyzacja na tle kosztów w przedsiębiorstwie
1.2. Podmioty uprawnione do dokonywania odpisów amortyzacyjnych
1.3. Przedmioty podlegajace odpisom amortyzacyjnym
1.4. Przedmiotowe ograniczenia dotyczace dokonywania odpisów amortyzacyjnych składników majatku przedsiębiorstwa


Rozdzial II
Środki trwale i wartosci niematerialne i prawne wedlug przepisów bilansowych i podatkowych

2.1. Sposób definiowania środków trwałych i wartosci niematerialnych i prawnych
2.2...

Czytaj więcej

Rachunek kosztów w Zakladach Opieki Zdrowotnej wstepem do budżetowania w świetle nowelizacji Ustawy o Zakladach Opieki Zdrowotnej


Wprowadzenie………..3

Rozdzial I.
Istota, funkcja i cel budżetowania

1.1 .Geneza i cel budżetowania……….. 6
1.2. Funkcje budżetowania ………..10
1.3. Rodzaje i metody budżetowania……….. 11
1.4. Przyklady tworzenia budżetów ………..13

Rozdzial II.
Praktyczne aspekty budżetowania

2.1. Budzetowanie – efektywna metoda zarządzania wspólczesnym przedsiębiorstwem……….. 17
2.2. Procedura budżetowania kosztów – rachunek kosztów w budżetowaniu ………..22

Rozdzial III.
Rachunek kosztów jako podstawowe źródłoinformacji w Zakladach Opieki Zdrowotnej

3.1. Pojecie i cele rachunku kosztów w ZOZ ………..24
3.2. Funkcje rachunku kosztów ………..30
3...

Czytaj więcej

Bilansowa a podatkowa amortyzacja środków trwałych na przykładzie przedsiębiorstwa XX S.A.

Wstęp……..5

Rozdzial I
Środki trwale jako przedmiot amortyzacji

1.1. Pojecie środków trwałych w prawie bilansowym…….. 7
1.2. Pojecie środków trwałych w prawie podatkowym…….. 9
1.3. Klasyfikacja środków trwalych ……..12
1.4. Ustalenie wartosci poczatkowej środków trwałych jako podstawy amortyzacji…….. 15
1.5. Zmiana wartosci środków trwalych ……..17


Rozdzial II
Charakterystyka metod amortyzacji środków trwalych

2.1. Pojecie, istota i funkcje amortyzacji…….. 20
2.2. Ogólne zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych…….. 23
2.3. Metody amortyzacji bilansowej…….. 25
2.3.1 Metoda równomierna ……..26
2.3...

Czytaj więcej

Monitoring naleznosci firmy Nestle SA.

Wstęp……….. 5

Rozdzial I
Charakterystyka rozrachunków z odbiorcami.

1.1. Pojecie, znaczenie i struktura naleznosci……….. 6
1.2. Odpis aktualizujacy naleznosci……….. 7
1.3. Inwentaryzacja naleznosci……….. 8


Rozdzial II
Zarządzanie naleznosciami.

2.1. Podstawowe fazy zarządzania naleznosciami……….. 12
2.2. Zabezpieczenie wierzytelnosci …………18
2.2.1. Rodzaje ubezpieczen naleznosci……….. 22
2.2.2. Korzysci plynace z ubezpieczenia naleznosci……….. 24
2.3. Monitoring przeterminowanych naleznosci……….. 25
2.4. Wiekowanie naleznosci……….. 27
2.5. Windykacja naleznosci ……….. 28
2.5.1. Metody prowadzenia windykacji……….. 29
2.5.2. Postepowanie sadowe………....

Czytaj więcej

Środki trwale i ich amortyzacja.


Wstęp.

Rozdzial 1.
Teoretyczne aspekty środków trwalych

1.1 Istota i klasyfikacja środków trwalych……… 7
1.2 Ujecie bilansowe środków trwalych……… 11
1.3 Wycena środków trwalych……… 13
1.4 Ewidencja i dokumentacja środków trwalych……… 14
1.5 Inwentaryzacja środków trwalych……… 20


Rozdzial 2
Charakterystyka amortyzacji

2.1 Pojecie i funkcje amortyzacji……… 23
2.2 Metody amortyzacji ………24
2.2.1 Metoda liniowa ………24
2.2.2 Metoda naturalna ………27
2.2.3 Metoda degresywna ………28
2.2.4 Metoda specjalne ………29
2.3 Stawki amortyzacji ………31


Rozdzial 3
Amortyzacja środków trwałych w ujęciu bilansowym i podatkowym

3...

Czytaj więcej

Nowoczesne formy finansowania działalności gospodarczej na przykładzie funduszy venture capital


Wstęp……….5

Rozdzial 1
Venture capital jako forma finansowania przedsiebiorstw

1.1 Istota pojecia venture capital………. 7
1.2 Cele i polityka funduszy venture capital………. 9
1.3 Inwestorzy funduszy venture capital………. 10
1.4 Zalety i wady inwestycji typu venture capital………. 12
1.5 Bariery rozwoju rynku venture capital ……….13


Rozdzial 2
Charakterystyka funduszy venture capital

2.1 Rodzaje funduszy venture capital ……….15
2.2 Formy prawne funduszy venture capital ……….17
2.3 Wpływ funduszy venture capital na gospodarke polska………. 20
2.4 Aniolowie biznesu a venture capital………. 21


Rozdzial 3
Działalność funduszy venture capital

3...

Czytaj więcej

Kapital obrotowy netto jako miara plynnosci finansowej – analiza na przykładzie branzy miesnej.


Wstęp………….5

Rozdzial 1.
Istota przedsiębiorstwa, celów jego działania oraz sposoby ich pomiaru

1.1 Definicja przedsiębiorstwa…………. 7
1.2 Rodzaje przedsiebiorstw ………….11
1.2.1 Przedsiebiorstwo jednoosobowe…………. 12
1.2.2 Przedsiebiorstwo panstwowe…………. 13
1.2.3 Przedsiębiorstwa-spóldzielnie…………. 15
1.2.4 Spólki…………. 15
1.2.4.1 Spólki osobowe ………….16
1.2.4.2 Spólki kapitalowe ………….18
1.3 Podstawowe cele działania przedsiębiorstwa…………..19
1.4 Źródła i sposoby pomiaru celów przedsiębiorstwa…………. 26


Rozdzial 2.
Znaczenie plynnosci finansowej w firmie i metody jej pomiaru

2.1 Definicja plynnosci finansowej…………. 33
2...

Czytaj więcej

Raporty finansowe w procesię decyzyjnym


Wstęp.

Rozdzial I
Proces podejmowania decyzji w firmie

1.1. Definicja i okreslenie procesu podejmowania decyzji
1.2.Istota procesu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie
1.3. Rozwiazywanie problemów – a przygotowanie decyzji.
1.4. Rola menedzera w procesię zarządzania
1.5. Podejmowanie decyzji w oparciu o monitorowanie rynku
1.6. Okreslenie celu decyzji w firmie
1.7. Znaczenie i rola informacji finansowych w procesię podejmowania decyzji.
1.8. Bariery i warunki racjonalnego podejmowania decyzji


Rozdzial II
Charakterystyka funkcjonowania biznesowego firmy

2.1. Charakterystyka firmy.
2.2. Historia
2.3...

Czytaj więcej

Franchising – czyli sposób na biznes na przykładzie ING Banku Slaskiego.

Wstęp

1. Cel i hipotezy badawcze

2. Historia Ing Banku Slaskiego S.A.

3. Definicja franczyzy ( franchisingu ).

4. Historia franczyzy

5. Uwarunkowania umowy franchisingu

a. Korzysci dla franczyzodawcy
b. Korzysci dla franczyzobiorcy
c. Wady franczyzy dla franczyzobiorców


6. Przyczyny porazek franczyzodawców

7. Oferowane produkty bankowe w Placówkach Franczyzowych ING Banku Slaskiego S.A.

8. Wyniki finansowe za rok 2010 z tytułu franczyzy

a) Przychody
b) Wysokosc kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku
c) Ustalenie dochodu osiagnietego w roku podatkowym
d) Ewidencja środk...

Czytaj więcej

Narzedzia polityki finansowej miasta Szczecina

Wstęp……….2

Rozdzial I
Narzedzia polityki finansowej jednostek samorządu terytorialnego

1.1. Charakterystyka budżetu zadaniowego……….4
1.2. Wieloletnie planowanie finansowe……….6
1.3. Wieloletni plan inwestycyjny……….8
1.4. Dlug publiczny……….10
1.5. Rating……….12


Rozdzial II
Narzedzia polityki finansowej miasta Szczecin za 2012 rok.

2.1. Planowane dochody budżetowe miasta Szczecin na 2012 rok……….14
2.2. Planowane wydatki budżetowe miasta Szczecin na 2012 rok……….17
2.3. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Szczecin rok 2012……….29
2.4. Wieloletni Plan Inwestycyjny miasta Szczecin na rok 2012……….31
2.5...

Czytaj więcej

Opodatkowanie podatkiem VAT usług transportowych i spedycyjnych na przykładzie przedsiębiorstwa Speed.Wstęp……….4

Rozdzial I
Podatek VAT w systemie podatkowym w Polsce

1. Geneza podatku od towarów i usług ……….6
2. Zasady i istota podatku VAT ……….8
3. Metody rozliczania podatku VAT ……….13
4. Prawa i obowiazki podatnika podatku od towarów i usług ……….15


Rozdzial II
Uslugi transportowe i spedycyjne a podatek VAT

1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy w zakresię opodatkowania podatkiem VAT………. 21
2. Swiadczenie usług transportowych i spedycyjnych w obrocie krajowym ……….29
3. Zasady rozliczania importu i eksportu usług transportowych ……….31
4...

Czytaj więcej

Środki trwale i wartosci niematerialne i prawne w świetle obowiazujacego prawa.

Wstęp ……….3

Rozdzial 1
Środki trwale oraz wartosci niematerialne i prawne wedlug prawa bilansowego.

1.1 Ogólne zagadnienia środków trwałych oraz wartosci niematerialnych i prawnych prawnych……….5
1.2 Amortyzacja bilansowa ……….14
1.3 Wycena środków trwałych oraz wartosci niematerialnych i prawnych……….17


Rozdzial 2
Środki trwale oraz wartosci niematerialne i prawne wedlug prawa podatkowego.

2.1 Ogólne zasady zaliczania zuzycia środków trwałych do kosztów uzyskania przychodu……….21
2.2 Amortyzacja podatkowa……….25
2.3 Klasyfikacja środków trwalych……….31


Rozdzial 3
Środki trwale oraz wartosci niematerialne i prawne wedlug Miedzyn...

Czytaj więcej

Wynik finansowy jako kategoria bilansowa i podatkowa w spółce kapitalowej


Wstęp……….4

Rozdzial 1
Wynik finansowy w ujęciu bilansowym

1.1. Istota rachunkowosci oraz jej podstawy prawne………. 6
1.2. Funkcje rachunkowości………. 9
1.3. Podstawowe zasady rachunkowosci ……….11
1.4. Metody poznawcze stosowane przez rachunkowosc ……….14
1.5. Elementy sprawozdania finansowego ……….15
1.6. Procedura ustalania wyniku finansowego………. 23
1.7. Podatek odroczony ……….26
1.8. Przychody wedlug prawa bilansowego………. 31
1.9. Koszty wedlug prawa bilansowego ……….34


Rozdzial 2
Wynik finansowy w ujęciu podatkowym

2.1. Podstawy prawne prawa podatkowego ……….37
2.2. Przychody w świetle prawa podatkowego………. 40
2.3...

Czytaj więcej

Uproszczone formy ewidencji działalności gospodarczej a rozliczenia z tytułu podatku dochodowego.

Wstęp………..2

Rozdzial 1
Pojecie i charakterystyka działalności gospodarczej

1.1. Charakterystyka działalności gospodarczej……….. 3
1.2. Formy działalności gospodarczej………… 7
1.3. Mikroprzedsiębiorstwa oraz male i srednie przedsiębiorstwa……….. 16

Rozdzial 2
Ogólne zasady opodatkowania

2.1. Pojecie podatku dochodowego i jego charakterystyka……….. 22
2.2. Podatek liniowy……….. 24
2.3. Skala progresywna 18% i 32%………… 27

Rozdzial 3
Uproszczone formy opodatkowania

3.1. Karta podatkowa ………..29
3.2. Ryczalt od przychodów ewidencjonowanych………… 36
3.3. Podatkowa księga przychodów i rozchodów………… 45

Podsumowanie……….. 5
Bibliografia……...

Czytaj więcej

Wykorzystanie analizy zmian w kapitale wlasnym dla celów zarządzania przedsiębiorstwem.


Wstęp.

Rozdzial I
Istota i klasyfikacja kapitału wlasnego w spólkach handlowych ……….2

1. Pojecie i funkcje kapitału wlasnego ……….5
2. Źródła pozyskiwania kapitału wlasnego………. 9
3. Charakterystyka składników kapitału wlasnego spółek kapitalowych………. 13
3.1 Kapital zakladowy ……….13
3.2 Kapital zapasowy ……….21
3.3 Kapital rezerwowy………. 21


Rozdzial II
Prezentacja kapitału wlasnego Grupy Kapitalowej Grupy Lotos S.A. ……….22

1. Spólki zalezne wchodzace w sklad Grupy Kapitalowej Grupy Lotos ……….29
2. Podstawowe wielkosci ekonomiczno – finansowe ujawnione w rocznych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych………. 46
3...

Czytaj więcej

Sprawozdawczość budżetowa samorządowej jednostki budżetowej na przykładzie gminnego osrodka sportu i rekreacji w ”x”


Wstęp

Rozdzial 1.
Prawno-finansowe podstawy działalności samorządowej jednostki budżetowej

1.1. Zakres i struktura podmiotowa finansów publicznych
1.2. Pojecie jednostki budżetowej
1.3. Samorzadowa jednostka budżetowa – podstawy prawno-finansowe
1.4. Rachunkowość jednostki budżetowej


Rozdzial 2.
Istota i zasady sprawozdawczosci finansowej w podsektorze samorzadowym sektora finansów publicznych

2.1. Podstawy prawne sprawozdawczosci budżetowej w podsektorze samorzadowym
2.2. Ogólne zasady sporzadzania i przekazywania sprawozdan budżetowych
2.3. System sprawozdawczosci budżetowej w podsektorze samorzadowym
2.4...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich