Rekreacja ruchowa na terenie gminy XYZ.


Wstęp……… 2

Rozdzial 1
Problematyka badan w świetle literatury

1. Pojecie rekreacji ruchowej……… 4
2. Formy rekreacji ruchowej ………5
3. Formy rekreacji w ofercie gminy ………10
4. Zaangazowanie mieszkańców w rekreacje ruchowa ………14

Rozdzial 2
Metodologiczne podstawy pracy

1. Przedmiot i cel badan ………17
2. Problemy i hipotezy badawcze……… 18
3. Metody, techniki i narzedzia badawcze……… 20
4. Charakterystyka terenu badan……… 23
5. Charakterystyka grupy badawczej……… 27

Rozdzial 3
Analiza wyników badan wlasnych

1. Czestotliwosc oraz formy rekreacji ruchowej wśród uczniów szkól ponadpodstawowych gminy XYZ……… 29
2. Przyczyny podjecia aktywnosci fizycznej oraz jej wpływ na uczniów szkól ponadpodstawowych gminy XYZ ………33

Wnioski ………41
Bibliografia ………44
Spis tabel i wykresów ………46
Aneks……… 47

 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zestaw prac magisterskich