Rola controllingu w optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwie.


Wstęp..........3

Rozdzial 1.
Organizacja controllingu kosztowego w
przedsiębiorstwie..........5

1.1. Istota i zakres controllingu..........6
1.2. Controlling w zarzadzaniu finansami w przedsiębiorstwie..........10
1.3. Rola i zadania controllera..........18
1.4. Organizacja i funkcje dzialu controllingu w
przedsiębiorstwie..........22


Rozdzial 2.
Budzetowanie kosztów w przedsiębiorstwie
..........24
2.1. Pojecie kosztu i rachunku kosztów..........25
2.2. Kryteria klasyfikacji kosztów i rachunku kosztów..........29
2.3. Metody szacowania i pomiaru kosztów..........33
2.4. Przebieg procedury budżetowania..........39


Rozdzial 3.
Metody zarządzania kosztami i
optymalizacji nakladów kapitalowych..........45

3.1. Planowanie kosztów - metoda ABC..........46
3.2. Analiza kosztów - metoda wskaznikowa..........51
3.3. Metody optymalizacji..........56


Rozdzial 4.
Obszary zastosowan controllingu - studium
przypadku..........70

4.1. Budzetowanie kosztów..........70
4.2. Analiza ABC..........76


Podsumowanie..........84
Bibliografia

 

Zestaw prac magisterskich