Rola fundacji w finansowaniu zadan społecznych na przykładzie fundacji XYZ.

Wstęp………4

Rozdzial I.
Miejsce fundacji w gospodarce………6

1. Sektorowy uklad gospodarki i jego charakterystyka………6
1.1 Specyfika sektora rynkowego………6
1.2 Sektor publiczny i jego cechy………8
1.3 Sektor nonprofit i jego charakterystyka………9
2. Wzajemne zaleznosci miedzy sektorami………14
3. Miejsce fundacji w sektorze nonprofit………17


Rozdzial II.
Rola fundacji w gospodarce………24

1. Pojecie i rodzaje fundacji………24
1.1 Pojecie fundacji………24
1.2 Rodzaje fundacji………28
2. Rozwój fundacji w Polsce………34
2.1 Pierwsze polskie fundacje………34
2.2 Fundacje okresu miedzywojennego………36
2.3 Rozwój fundacji w gospodarcze centralnie planowanej………37
2.4 Fundacje w latach osiemdziesiatych i dziewiecdziesiatych……… 38
3. Działalność gospodarcza fundacji i stowarzyszen………42
4. Źródła finansowania fundacji………44


Rozdzial III.
Działalność Fundacji XYZ………48

1. Charakterystyka Fundacji………48
2. Źródła przychodów Fundacji XYZ………50
3. Kierunki wydatkowania środków Fundacji XYZ………54
3.1 Kierunki działalności Fundacji w 1994r……….57
3.2 Kierunki działalności Fundacji w 1995r……….58
3.3 Kierunki działalności Fundacji w 1996r……….60
3.4. Kierunki działalności Fundacji w 1997 r. 62
3.5. Kierunki działalności Fundacji w latach 1998 – 2000………63
4. Perspektywy Fundacji XYZ………64


Zakończenie………65
Literatura………67
Zalaczniki………68

 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zestaw prac magisterskich