Rola współpracy przedszkola z rodzicami w rozwoju dziecka


Wstęp………. 5

Rozdzial 1.
Charakterystyka wieku przedszkolnego

1.1. Wlasciwosci rozwojowe charakterystyczne dla dziecka w wieku przedszkolnym ……….6
1.2. Kompetencje poznawcze i społeczne dziecka w wieku przedszkolnym ……….11
1.3. Edukacja przedszkolna i jej rola w przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej………. 19


Rozdzial 2.
Znaczenie współpracy przedszkola z rodzicami

2.1. Udział rodziców w edukacji małych dzieci………. 24
2.2. Cele i zasady współpracy przedszkola i rodziców………. 28
2.3. Funkcje przedszkola wobec rodziców ……….30
2.4. Formy współpracy przedszkola z rodzicami ……….31


Rozdzial 3.
Metodologia badan wlasnych

3.1. Przedmiot i cel badan………. 36
3.2. Problematyka badawcza………. 36
3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze ……….37
3.4. Organizacja i przebieg badan ……….40
3.5. Charakterystyka badanej populacji ……….41


Rozdzial 4.
Analiza i interpretacja wyników badan wlasnych

4.1. Cele współpracy przedszkola z rodzicami ……….48
4.4. Wpływ współpracy rodziców z placówka przedszkolna na rozwój dziecka………. 60
4.5. Wsparcie rodziców ze strony nauczycieli w poszukiwaniusposobówzmian relacji z dziecmi ……….63


Zakończenie………. 67
Bibliografia ……….69
Spis tabel………. 72
Spis rysunków………. 73
Aneks 1- kwestionariusz ankiety dla nauczycieli ……….75
Aneks 2- kwestionariusz ankiety dla rodziców………. 78


 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zestaw prac magisterskich