Kategoria Rolnictwo

Rynek artykulów spozywczych z uwzglednieniem zywnosci ekologicznej w rejonie siedleckim


Wstęp………2

Rozdzial I.
Przeglad literatury dotyczacej rolnictwa
ekologicznego………6

1.1. Rozwój ekologicznych metod produkcji w aspekcie
kryzysu rolnictwa intensywnego………6
1.2. Okreslenie rolnictwa
ekologicznego………7
1.3. Podloze ideowe rolnictwa
Ekologicznego………10
1.4. Jakość zywnosci
ekologicznej………11
1.5...

Czytaj więcej

Wspólna polityka rolna – dostosowanie polskiego rolnictwa do norm Unii Europejskiej.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Wspólna Polityka Rolna………6

1. Ogólna charakterystyka rolnictwa UE………6
2. Projektowanie i wprowadzenie WPR………8
3. Tworzenie, cele i zakres oraz reforma WPR………10
4. Podstawowe typy rynku rolnego………19
5. Polityka strukturalna w rolnictwie………24


Rozdzial II.
Problemy polskiego prawa w zwiazku z dostosowaniem polskiego rolnictwa do norm Unii Europejskich.

………3
1. Dostosowanie polskiego prawa rolnego do standardów Unii Europejskiej.
………33
2. Systematyka regulacji prawnych Unii Europejskiej jako wyznacznik zmian prawa rolnego i zywnosciowego w Polsce………36
3...

Czytaj więcej

Zmiany w sektorze mlecznym w Polsce w zwiazku z przystapieniem Polski do UE


Wstęp……. 4

Rozdzial I.
Pojecie i znaczenie mleka w zywieniu czlowieka

1.1. Mleko i przetwory mleczne ……. 5
1.2. Znaczenie mleka w zywieniu czlowieka ……. 5
1.3. Spozycie mleka i jego przetworów ……. 7

Rozdzial II.
Polskie mleczarstwo w kontekscie przystapienia do Unii Europejskiej

2.1. Jakość mleka a wymagania unijne……. 25
2.2. Glówne zalozenia ‚Strategii Rozwoju Polskiego Sektora Mleczarskiego’……. 36
2.3. Szanse i wyzwania stojace przed polskim rynkiem mleka……. 44

Rozdzial III.
Pozyskiwanie mleka jako jeden z podstawowych warunków konkurencyjnosci polskiego mleczarstwa Unii Europejskiej

3.1...

Czytaj więcej

Chów bydla w Polsce


1. Wstęp ……….2

2. Znaczenie bydla w gospodarstwie rolnym ……….3

3. Rasy bydla w Polsce
3.1. Rasa nizinna Czarno-Biala ……….4
3.2. Bydlo Rasy Polskiej Czerwonej………. 5
3.3. Bydlo Rasy Nizinnej Czerwono-Bialej ……….6
3.4. Bydlo Simentalskie………. 6

4. Srodowisko dla bydla ……….7

4.1. Pomieszczenia dla bydla………. 8
4.1.1. Obory wolno-wybiegowe………. 9

5. Zywienie bydla………. 14

5.1. Budowa i funkcja zwacza ……….14
5.2. Zapotrzebowanie pokarmowe bydla ……….15
5.2.1. Letnie i zimowe zywienie krów mlecznych ……….16

6. Pielegnowanie bydla ……….17

7. Mleczne uzytkowanie krów………. 18

8. Podsumowanie………. 23
9. Literatura ……….24

Uwaga: W pracy nie ma przy...

Czytaj więcej

Wpływ przejazdów agregatów rolniczych po polu na stan fizyczny gleby.


1. Wstęp i cel pracy

2. Przeglad literatury
2.1. Systemy uprawy roli i roslin
2.2. Sposoby oceny intensywnosci przejazdów agregatów ciagnikowych po polu
2.3. Fizyko-mechaniczne wlasciwosci gleby

3. Obekt badan

4. Program badan

5. Metodyka badan wlasnych
5.1. Metodyka wyznaczania wybranych wlasciwosci gleby
5.2. Metodyka okreslania wskazników oceny intensywnosci przejazdów agregatów ciagnikowych po polu

6. Wyniki badan i ich analiza

Bibliografia
Aneks

 
Czytaj więcej

Pasze gospodarcze w zywieniu zwierzat.


Rozdzial I.
Charakterystyka wazniejszych pasz………….4

1.1. Rola poszczególnych składników pokarmowych i ich przemiany w organizmie zwierzat
1.2. Wartość pokarmowa pasz
1.3. Podzial i charakterystyka pasz
1.4. Pasze wodniste pochodzenia przemyslowego
1.5. Pasze objetosciowe suche
1.6. Pasze tresciwe
1.7. Przemyslowe mieszanki paszowe
1.8. Pasze tresciwe produkowane w gospodarstwie rolnym
1.9. Produkty uboczne przemyslu rolno – spozywczego – otreby
1.10. Pasze mineralne i syntetyczne zwiazki amonowe

Rozdzial II.
Zywienie bydla

2.1. Ogólne wiadomosci o zywieniu bydla………….37
2.2...

Czytaj więcej

Polskie rolnictwo na tle integracji z Unia Europejska.


Wstęp………1

Rozdzial I.
Obecna sytuacja

1.1. Polskie rolnictwo ………2
1.2. Polska a UE………8
1.3. Rolnictwo a budżet 2002………10
1.4. Specjalny Program Pomocy Przedakcesyjnej na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich – SAPARD ………12

Rozdzial II.
Stanowisko Polski w negocjacjach z UE………16

2.1. Pomoc państwa………20
2.2. Rynki poszczególnych produktów rolnych……….21
2.3. Kwestie weterynaryjne i fitosanitarne………23
2.4. Aktualny stan prac integracyjnych………24

Rozdzial III.
Obawy w Polsce zwiazane z integracja rolnictwa z UE

3.1. Zagadnienia ogólne dotyczace integracji polskiego rolnictwa z UE………28
3.2...

Czytaj więcej

Technologia uprawy ziemniaków


I Wstęp

II Cel pracy

III Metodyka pracy

IV Historia, pochodzenie ziemniaka oraz znaczenie gospodarcze

V Charakterystyka botaniczna

VI Ogólna charakterystyka gospodarstwa XYZ

VII Wymagania siedliskowe, wymagania klimatyczne

VIII Nowoczesna technologia uprawy ziemniaka w XYZ
VIII.1.Uprawa roli
VIII.2.Sadzenie ziemniaków
VIII.3.Nawozenie
VIII.4.Pielegnacja chemiczna ziemniaka
VIII.5.Nawadnianie

IX Charakterystyka najwazniejszych odmian uprawianych w XYZ

IX.1.Sante
IX.2.Karlena
IX.3.Felsina
IX.4.Fresco

X Zbiór

X.1.Maszyny wykorzystywane do zbioru
X.2.Przygotowanie do zbioru
X.3.Zbiory wlasciwe

XI Przechowywanie

XII Podsumowanie

Uwa...

Czytaj więcej

Rolnictwo ekologiczne w Polsce i Unii Europejskiej.


Wstęp

Rozdzial I.
Rolnictwo ekologiczne jako haslo przedmiotowe.

1.1. Definicja rolnictwa ekologicznego jako okreslonego sposobu gospodarowania.
1.2. Funkcje rolnictwa ekologicznego.
1.3. Ustawowa droga do prowadzenia ekologicznej działalności rolniczej w Polsce.

Rozdzial II.
Podstawy prawne rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej.

2.1. IFOAM
2.2. Podstawowe regulacje prawne w Unii Europejskiej dotyczace rolnictwa ekologicznego.
2.3. Aktualne ustawodawstwo dotyczace rolnictwa ekologicznego obowiazujace w UE.

Rozdzial III.
Akty prawne regulujace rolnictwo ekologiczne w Polsce.

3.1...

Czytaj więcej

Analiza obrotu towaru rolno spozywczego w latach 2006-2007.


Wstęp ………..3

Rozdzial I.
Znaczenie handlu zagranicznego w procesię globalizacji

1.1. Rolnictwo polskie i gospodarka zywnosciowa wobec procesów globalizacji ………..4
1.2. Handel zagraniczny produktami rolno-spozywczymi po wejściu Polski do UE ………..8
1.3. Konkurencyjnosc polskiego przemyslu spozywczego na jednolitym rynku europejskim ………..11
1.4. Międzynarodowe prawo handlowe ………..12

Rozdzial II.
Dane statystyczne z lat 2006-2007

2.1. Rok 2006……….. 15
2.2. Rok 2007 ………..19
2.3. Porównanie miedzy rokiem 2007 a rokiem 2006……….. 20

Rozdzial III.
Kierunki rozwoju handlu zagranicznego

3.1...

Czytaj więcej

Problemy spoleczno-gospodarcze wspólczesnych rolników.


Wstęp ………. 3

Rozdzial I.
Proces integracji polskiego rolnictwa z systemem Unii Europejskiej

1.1. Dostosowanie polskiego rolnictwa do stawianych wymogów ………. 5
1.2. Sytuacja rolnictwa po wejściu do Unii Europejskiej ……….12

Rozdzial II.
Istota i charakter rolnictwa

2.1. Znaczenie i funkcje rolnictwa ………. 16
2.2. Struktura przestrzenna polskiego rolnictwa ……….19

Rozdzial III.
Charakterystyka powiatów: mysliborski, pyrzycki, choszczenski oraz stargardzki województwa zachodniopomorskiego

3.1. Charakterystyka powiatów ………. 27
3.2. Struktura przestrzenna powiatów ……….30
3.3. Stan i struktura ludnosci ………. 33
3.3.1...

Czytaj więcej

Finansowanie rozwoju obszarów rolnych 2007-2013Wstęp

Rozdzial I

Wspólna Polityka Rolna do 2007 roku

1.1. Geneza, cele, zasady i ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej
1.2.Specjalne programy rolne dla nowych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej
1.2.1.Specjalny Program Przedakcesyjnej Pomocy na rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD)
1.2.2. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich
1.2.3. Sektorowy Program Operacyjny ‚Restrukturyzacja i modernizacja sektora zywnosciowego oraz rozwój obszarów wiejskich-
1.3. Reforma Wspólnej Polityki Rolnej Luksemburg 2003 rok
1.3.1. System platnosci JPG i JPR
1.3.2...

Czytaj więcej

Wykorzystanie instrumentów wspólnej polityki rolnej w rozwoju obszarów wiejskich na terenie gminy XYZ.


Wstęp

Rozdzial I.
Metodologia badan

1.1 Przedmiot i cel badan
1.2 Hipotezy glówne
1.3 Teren badan

Rozdzial II.
Podstawowe zagadnienia dotyczace Wspólnej Polityki Rolnej

2.1 Istota Wspólnej Polityki Rolnej
2.2 Kształtowanie się Wspólnej Polityki Rolnej
2.3 Cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej
2.4 Zasady finansowania Wspólnej Polityki Rolnej

Rozdzial III.
Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej

3.1 Instrumenty wsparcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich
3.2 SAPARD jako przedakcesyjny instrument dostosowania polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich do wymogów Wspólnoty Europejskiej
3.3 Platnosci bezpośrednie
3...

Czytaj więcej

Możliwościrozwoju rolnictwa ekologicznego w powiecie XYZ.Wstęp ………..4

Cel i zakres pracy
Rozdzial 1
Przeglad literatury……….. 6

3.1 Rys historyczny
3.1.1 Historia rolnictwa ekologicznego w krajach UE
3.1.2 Historia rolnictwa ekologicznego w Polsce
3.2 systemy uprawy w rolnictwie
3.3 Metody gospodarowania w rolnictwie ekologicznym
3.4 Zasady gospodarowania w rolnictwie ekologicznym
3.5 Certyfikowanie w rolnictwie ekologicznym
3.6 oplacalnosc ekonomiczna produkcji ekologicznej
3.7 Kondycja krajowego i unijnego rolnictwa ekologicznego
3.8 Wsparcie rolnictwa ekologicznego

Rozdzial 2
Material i metody……….. 28

4.1 Charakterystyka ankietowanych

Rozdzial 3
Warunki badan ………..32

5...

Czytaj więcej

Rynek mleka w latach 2004 – 2007.

Rozdzial 1.
Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej.

1.1. Geneza Wspólnej Polityki Rolnej……… 7
1.2. Cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej………9
1.2.1. Cele Wspólnej Polityki Rolnej………9
1.2.2. Zasady Wspólnej Polityki Rolnej……… ……… 10
1.3. Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej………11
1.3.1. Rozwój do lat 1968 r……… ………12
1.3.2. Plan Mansholta – 1968………13
1.3.3. Lata 1985 – 1990……… 13
1.3.4. 1992 r. – Plan Mc Sharry’ego………15
1.3.5. Agenda 2000………17
1.3.6. Luksemburg 2003 – Plan Fischera……… 19
1.4. Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej……… 20
1.5. Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej……… 21

Rozdzial 2.
Mechanizmy regulujace rynek mleka w Uni...

Czytaj więcej

Problem bezpieczenstwa zywnosci w świetle FAO.

1. Wporwadzenie

2. Przeglad pismiennictwa

2.1. Rys historyczny FAO
2.2. Pojecie glodu
2.3. Przyczyny glodu na swiecie
2.4. Sposoby likwidacji glodu na swiecie
2.5. Programy FAO
2.6. System bezpieczenstwa zywnosciowego
2.6.1. Warunki bezpieczenstwa zywnosciowego
2.6.2. Wymiary bezpieczenstwa zywnosciowego
2.6.2.1. Wymiar miedzynarodowy
2.6.2.2. Wymiar narodowy
2.6.2.3. Wymiar gospodarstwa domowego
2.7. Analiza zagrozenia bezpieczenstwa zywnosciowego
2.8. Zywnosc, energia, klimat
2.9...

Czytaj więcej

Wykorzystanie podloza po uprawie owocników boczniaka ostrygowatego do odbarwiania wodnych roztworów wybranych barwników1. Streszczenie
2. Wprowadzenie
3. Cel pracy

Czesc teoretyczna

4. Boczniak ostrygowaty
4.1. Systematyka
4.2. Wyglad
4.3. Walory konsumpcyjne
4.4. Wartość odzywcza
4.5. Wlasnosci lecznicze

5. Uprawa owocników boczniaka

5.1. Uprawa amatorska
5.2. Uprawa towarowa
5.3. Choroby i ochrona
5.4. Wykorzystanie zuzytego podloza

6. Hodowla grzybni

6.1. Hodowla wglebna (SF)
6.2. Hodowla na podlozu stalym (SSF)

7. Lakaza

7.1. Lakaza jako enzym oksydacyjno-redukcyjny
7.2. Lakaza jako enzym rozkladajacy lignine
7.3. Lakaza jako enzym degradujacy barwniki
7.4. Zastosowanie lakazy

8. Dekoloryzacja barwników

8.1...

Czytaj więcej

Porównanie plonowania dwóch odmian jeczmienia.

1. Wstęp

2. Przeglad literatury
2.1 Przygotowanie stanowiska
2.2 Dobór odmian
2.3 Przygotowanie materialu siewnego
2.4 Siew jeczmienia
2.5 Nawozenie
2.5.1 Nawozenie fosforem i potasem
2.5.2 Nawozenie azotem
2.5.3 Wapnowanie i nawozenie magnezem
2.5.4 Nawozenie mikroelementami
2.6 Pielegnacja
2.7 Zbiór

3. Cel pracy

4. Metodyka badan
4.1 Charakterystyka terenu badan
4.2 Charakterystyka podmiotu badan
4.3 Charakterystyka badanych odmian

5. Wyniki badan

5.1 Dane agrotechniczne
5.2 Agrometeorologiczne warunki wzrostu i rozwoju
5.3 Porazenie jeczmienia przez choroby
5.4 Wyniki plonowania
5.5 Warunki klimatyczne

6.Podsumowanie

7. Wnioski

8...

Czytaj więcej

Wpływ nawozenia azotowego na plon jeczmienia jarego.Wstęp

Rozdzial 1
Przeglad literatury

1.1. Charakterystyka jeczmienia
1.1.1. Pochodzenie i historia uprawy jeczmienia
1.2.2. Znaczenie gospodarcze jeczmienia
1.1.3. Wymagania siedliskowe, klimatyczne i inne
1.1.4. Odmiany jeczmienia jarego
1.2. Uprawa jeczmienia
1.2.1. Uprawa roli
1.2.2. Zaopatrzenie roslin w azot
1.2.3. Przygotowanie materialu siewnego, siew i zbiór

Rozdzial 2.
Cel pracy

Rozdzial 3
Metodyka i przedmiot badan

3.1. Opis terenu badan
3.2. Opis przedmiotu badan

Omówienie wyników
Podsumowane
Wnioski
Literatura


 
Czytaj więcej

Neuronowa identyfikacja obrazów ultrasonograficznych w wybranych zagadnieniach inzynierii rolniczej program w C


1. Wstęp……… 9
2. Historia i etapy rozwoju …….. 10
3. Biologiczne inspiracje …….. 13
4. Topologie sieci neuronowych…….. 17

4.1. Sieci neuronowe liniowe …….. 18
4.2. Sieci neuronowe nieliniowe …….. 18
Perceptron wielowarstwowy typu MLP …….. 18
Sieci o radialnych funkcjach bazowych RBF…….. 19
Sieci regresyjne typu PNN …….. 20
Sieci Kohonena …….. 21
5. Zagadnienie klasyfikacji
6. Wykorzystanie sieci neuronowych

Rozpoznawanie obrazów …….. 24
Rozpoznawanie mowy…….. 24
Analiza sygnalów…….. 25
Prognozowanie…….. 25
Sterowanie …….. 25
Projektowanie…….. 25
6.1. Zastosowanie w diagnostyce medycznej……… 26
Termografia – jedna z technik diagnos...

Czytaj więcej

Wspólna polityka rolna -platnosci bezpośrednie i uzupelniajace z perspektywy gospodarstwa rolnego.Wstęp

Rozdzial 1.
Wspólna polityka rolna (wpr)

1.1. Rolnictwo i obszary wiejskie w państwach czlonkowskich wspólnoty europejskiej
1.2. Rolnictwo i obszary wiejskie w Polsce

Rozdzial 2.
Kształtowanie się wspólnej polityki rolnej

2.1. Ewolucja wspólnej polityki rolnej – od wsparcia produkcji do wsparcia producenta i obszarów wiejskich
2.2. Wspólna polityka rolna a interesy narodowe panstw czlonkowskich

Rozdzial 3.
Instrumenty wsparcia rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich

3.1. Rynek owoców i warzyw
3.2. Platnosci bezpośrednie
3.3. Fundusze strukturalne na rozwój sektora rolno-spozywczego oraz obszarów wiejskich

Ro...

Czytaj więcej

Projekt modernizacji gospodarstwa specjalizujacego się w produkcji pieczarek.


Wstęp………8

Rozdzial I
Produkcja pieczarek w Polsce

1.1. Wartość odzywcza i znaczenie pieczarek w zywieniu czlowieka ………11
1.2. Przemiany w technologii produkcji pieczarek ……… 13
1.3. Czynniki fizyczne i klimatyczne w uprawie pieczarki ……… 15

Rozdzial II
Rynki zbytu, wymagania jakosciowe i ceny pieczarek

2.1. Glówne rynki zbytu ……… 18
2.2. Normy dotyczace jakosci pieczarek………20
2.2.1. Ustalenie pojecia………20
2.2.2. Ustalenia dotyczace wlasciwosci jakosciowych………20
2.2.3. Ustalenia dotyczace wielkosci, tolerancji, otwarcia i oznakowania………21
2.3. Ceny pieczarek w latach 2009-2010………24

Rozdzial III
Analiza ekonomiczna oplacalnosci pro...

Czytaj więcej

Wpływ glebokosci siewu i nawozenia azotem na plon i jakosc ziarna pszenicy twardej ozimej.


Wstęp………3

Przeglad pismiennictwa………6

Cel badan………12

Rozdzial 1
Metodyka badan………13

Rozdzial 2
Warunki przyrodnicze i agrotechniczne………14

5.1 Lokalizacja badan………14
5.2 Warunki glebowe………15
5.3 Przebieg pogody………15
5.4 Charakterystyka materialu siewnego ………17
5.5 Technika uprawy ………18

Rozdzial 3
Wyniki badan wlasnych………19

6.1 Obserwacje polowe………19
6.1.1 Liczba roslin po wschodach………19
6.1.2 Rozwój fazowy roslin………20
6.1.3 Zachwaszczenie………21
6.1.4 Porazenie roslin przez choroby i szkodniki………22
6.1.5 Wyleganie roslin………22
6.1.6 Wysokosc roslin przed zbiorem………23
6.1.7 Dlugosc klosa………24
6.1...

Czytaj więcej

Efekty unijnej pomocy dla rolnictwa.


Wstęp………..2

Rozdzial I
Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej.

l.1. Ogólna charakterystyka Wspólnej Polityki Rolnej………..4
l.2. Cele Wspólnej Polityki Rolnej………..5
1.3. Zasady Wspólnej Polityki Rolnej………..6
1.4. Finansowanie i instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej………..7
1.5. Struktura Wspólnej Polityki Rolnej………..12
1.6. Stan polskiej gospodarki zywnosciowej po przystapieniu do Unii Europejskiej………..16


Rozdzial II
Rezultat negocjacji akcesyjnych w obszarze rolnictwo

2.1. Dopłaty bezpośrednie dla rolników i limity produkcji………..24
2.2. Strona finansowa polskiego czlonkostwa w UE………..27
2.3...

Czytaj więcej

Wspólna polityka rolna dla młodych rolników.


Wstęp………2

Rozdzial I
Polityka rozwoju obszarów wiejskich w ramach wspólnej polityki rolnej

1.1. Cele i zasady wspólnej polityki rolnej………5
1.2. Polityka strukturalna w rolnictwie………9


Rozdzial II
Przeslanki uzyskania pomocy dla młodych rolników.

2.1. Wymagania wobec młodych rolników do otrzymania dotacji………23
2.2. Kwalifikacje zawodowe mlodego rolnika………28
2.3. Warunki otrzymania dotacji………29
2.4. Zobowiazania mlodego rolnika………33


Rozdzial III
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 ulatwienie startu mlodym rolnikom………40

Zakończenie………52
Bibliografia………55

 
Czytaj więcej

Czynniki wpływajace na jakosc wedlin


Wstęp………..2

Rozdzial I
Rynek miesny w Polsce i w krajach Unii Europejskiej.

1.1.Ogólna charakterystyka branzy miesnej………..5
1.2.Sytuacja przemyslu miesnego przed integracja z UE………..7
1.3.Przemysl miesny w obliczu integracji z Unia Europejska………..10
1.4.Konsument na rynku miesa w Polsce i UE………..11
1.5.Branza miesna – stan po integracji z UE………..15


Rozdzial II
Jakość wedlin.

2.1. Pojecie jakosci………..19
2.2. Czynniki i wymagania determinujace jakosc zywnosci ………..28
2.3. Przeglad wybranych systemów zapewnienia jakosci………..40
2.4. Systemy zarządzania srodowiskowego………..52
2.5. Perspektywy i kierunki rozwoju przemyslu miesnego………..56

Czytaj więcej

Grzyby zasiedlajace ziarniaki pszenicy ozimej w dwóch systemach gospodarowania.


1. Wstęp i cel pracy

2. Przeglad literatury

2.1 Podzial systemów gospodarowania
2.1.1. Charakterystyka rolnictwa ekologicznego
2.1.2. Charakterystyka rolnictwa konwencjonalnego
2.2. Charakterystyka biologiczna pszenicy ozimej
2.3. Choroby przenoszone przez nasiona
2.3.1. Sniec cuchnaca pszenicy
2.3.2. Glownia pylaca pszenicy
2.3.3. Sporysz zbóz i traw
2.3.4. Septorioza plew pszenicy
2.3.5. Fuzarioza klosów
2.4. Grzyby zasiedlajace nasiona


3. Material i metody

3.1. Material do badan
3.2. Opis odmiany
3.3. Izolacja grzybów zasiedlajacych ziarno pszenicy ozimej


Omówienie wyników
Wnioski
Literatura
Summary

 
Czytaj więcej

Klasyfikacja gruntów ornych.


Wstęp.

Rozdzial 1
Pojecie gleby

Rozdzial 2
Kompleksy przydatnosci rolniczej gleb

Rozdzial 3
Kompleksy glebowo-rolnicze gruntów ornych

Rozdzial 4
Uzytkowanie i bonitacja gleb w Polsce

Rozdzial 5
Klasyfikacja gruntów ornych.

5.1 Klasa I – gleby orne najlepsze
5.2 Klasa II – gleby orne bardzo dobre
5.3 Klasa III a – gleby orne dobre
5.4 Klasa III b – gleby orne srednio dobre
5.5 Klasa IV a – gleby orne sredniej jakosci, lepsze
5.6 Klasa IV b – gleby orne sredniej jakosci, gorsze
5.7 Klasa V – gleby orne slabe
5.8 Klasa VI – gleby orne najslabsze
...

Czytaj więcej

Klonowanie zwierzat.


Rozdzial 1.
Narodzil się klon


Rozdzial 2.
Trzy sklonowane myszy


Rozdzial 3.
Lamanie praw Natury


Rozdzial 4.
Zanim powstala Dolly


Rozdzial 5.
Droga przed nami

 
Czytaj więcej

Metody zwalczania grzybowych chorób róz w latach 2007-2008r.


Wstęp, cel pracy………..1

Rozdzial 1.
Ogólna charakterystyka grzybów róz.

1.1. Budowa grzybów………..4
1.2. Fizjologia………..5
1.3. Grzyby jako fitopatogeny………..7
1.4. Przebieg choroby (patogeneza)………..8


Rozdzial 2.
Charakterystyka najwazniejszych chorób róz wywolanych przez grzyby.

2.1. Maczniak wlasciwy (prawdziwy ) róz. ………..10
2.2. Maczniak rzekomy………..12
2.3. Rdza róz………..15
2.4. Szara plesn………..16
2.5. Werticillioza………..20
2.6. Antraknoza róz………..23
2.7. Czarna plamistosc………..25
2.8. Rak wglebiony………..28
2.9. Zgnilizna korzeni i podstawy pedu………..30
2.10. Zgorzel siewek………..30
2.11. Zamieranie pedów………..31
2.12...

Czytaj więcej

Monografia Stadniny Koni Golejewko


Wstęp………..8

Rozdzial 1.
Historia powstania stadniny………..9


Rozdzial 2.
Opis gospodarstwa………..17


Rozdzial 3.
Metody wychowu, zywienie i praca hodowlana………..19


Rozdzial 4.
Rodziny zenskie i najwybitniejsze ogiery czolowe……….22


Rozdzial 5.
Osiagniecia na torach wyscigowych………..29


Spis literatury………..33

 
Czytaj więcej

Rolnictwo ekologiczne w Polsce – standardy i kontrola jakosci.


Wstęp………..2

Rozdzial I
Rolnictwo ekologiczne w Polsce

1. Pojecie rolnictwa ekologicznego……….. 4
2. Stan rolnictwa ekologicznego w Polsce……….. 8
3. Systemy kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym……….. 10


Rozdzial II
Produkty ekologiczne i ich klasyfikacja i wymogi wzgledem nich

1. Ekologiczny produkt spozywczy ………..13
2. Ekologiczny przetworzony produkt spozywczy ………..14
3. Konwencjonalny produkt spozywczy zawierajacy skladniki ekologiczne……….. 15
4. Wymogi w rolnictwie ekologicznym ………..16


Rozdzial III
Kontrola produkcji i jakosci w rolnictwie ekologicznym

1. Kontrola produkcji w rolnictwie ekologicznym i jej zasady………....

Czytaj więcej

Wykorzystanie technik komputerowych w zarządzaniu gospodarstwem rolnym


Wstęp …………2

Rozdzial 1
Ogólna charakterystyka gospodarstwa rolnego

1.1.Definicja gospodarstwa rolnego………… 4
1.2.Typy gospodarstw rolnych………… 8
1.3.Regionalne zróznicowanie gospodarstw rolnych w Polsce …………13


Rozdzial 2
Zarządzanie gospodarstwem rolnym

2.1. Definicja i sposoby zarządzania gospodarstwem rolnym …………19
2.2. Modele zarządzania stosowane w gospodarstwach rolnych …………23
2.3. Podobienstwa i róznice w zarządzaniu gospodarstwem w produkcji roslinnej i zwierzecej………… 27


Rozdzial 3
Komputerowe techniki wspomagania zarzadzaniem gospodarstwem rolnym

3.1. Wykorzystanie systemów informatycznych w rolnictwie …………33
3.2...

Czytaj więcej

Regionalne zróznicowanie trwałych uzytków zielonych w Polsce w ostatnich latach


Rozdzial I.
Przeglad literatury

1.1 Pojecie trwałych uzytków zielonych
1.2 Obszar i rozmieszczenie trwałych uzytków zielonych
1.3 Wydajnosc trwałych uzytków zielonych
1.4 Wartość paszy i oplacalnosc produkcji pasz na trwałych uzytkach zielonych
1.5 Znaczenie trwałych uzytków zielonych w srodowisku przyrodniczym
1.6 Zróznicowanie trwałych uzytków zielonych w Polsce
porównanie lak i pastwisk w Polsce


Rozdzial II.
Cel pracy

Rozdzial III.
Metodologia badan

3.1 Powierzchnia paszowa na trwałych uzytkach zielonych w Polsce
3.2 Powierzchnia, plony i zbiory z lak trwałych wedlug pokosów
I pokos
II pokos
III pokos
3...

Czytaj więcej

Zywnosc ekologiczna a swiadomosc konsumentów

Wstęp ………2

Rozdzial 1
Cel pracy……… 5

Rozdzial 2
Przeglad literatury

1. Pojecie odzywiania i zywienia ………6
2. Produkcja i spozycie zywnosci ekologicznej w Polsce ………7
3. Zywnosc genetycznie modyfikowana ………15
4. Podstawowe zasady zdrowego zywienia………17
4.1 Kształtowanie nawyków zdrowego zywienia……… 22
4.2 Zrównowazona dieta ………23
4.3 Zapotrzebowanie na energie……… 28
4.4 Wskaznik masy ciala……… 30
4.5 Skladniki odzywcze ………32
A) Bialko……… 32
B) Tluszcze ………34
C) Weglowodany……… 36
D) Witaminy ………37
E) Skladniki mineralne 40
5. Zaburzenia i choroby odzywiania ………49

Rozdzial 3
Material i metody ………55

Analiza wyników ………60

Wnioski ………68

Czytaj więcej

Rodzaj doradztwa rolniczego w UE i ich charakterystyka


Rozdzial 1.
Rozwój Doradztwa rolniczego w Polsce

Rozdzial 2.
Regulacje Unii Europejskiej w sprawie doradztwa rolniczego

Rozdzial 3.
Organizacja doradztwa rolniczego w wybranych krajach UE

3.1. Irlandia
3.2. Dania
3.3.Niemcy
3.3.1. Doradztwo oficjalne – panstwowe
3.3.2. Doradztwo oficjalne – organizowane przez izby rolnicze.
3.3.3. Doradztwo w kolach doradczych.
3.3.4. Komercyjne doradztwo prywatne.
3.4. Francja
3.5. Wlochy, Grecja i Hiszpania


Podsumowanie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Finansowanie koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich ujetej w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013


Wstęp……….. 1

Rozdzial I
Ewolucja Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej oraz jej stan w latach 2007-2013.

1.1. Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej w kierunku Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich……….. 5
1.2. Ksztalt Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w latach 2007-2013………… 11


Rozdzial II
Polityka Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowana w Polsce w latach 2007-2013

2.1. Krajowy Plan Strategiczny……….. 21
2.2. Programowanie polityki rozwoju obszarów wiejskich na poziomie regionalnym – Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego……….. 23
2.2...

Czytaj więcej

Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie rolniczym


Wprowadzenie………..2

Rozdzial I.
Ogólne zagadnienia kosztów

1.1. Istota i zakres kosztów ………..4
1.1.1. Ewidencja kosztów wedlug ich rodzajów………… 6
1.1.2. Ewidencja kosztów wedlug celu ich ponoszenia………… 7
1.2. Zakres, funkcje i systemy rachunku kosztów………… 9


Rozdzial II.
Ewidencja kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym

2.1. Ogólne informacje o przedsiębiorstwie………… 11
2.2. Zasady rachunkowosci w jednostce………… 14
2.2.1. Rzeczowe skladniki majatku trwalego………… 16
2.2.2. Zapasy produktów i materialów……….. 18
2.2.3. Naleznosci ………..20
2.2.4. Rozliczenia miedzyokresowe kosztów i przychodów……….. 20
2.2.5. Pasywa……….. 21
2.2.6...

Czytaj więcej

Fundusze strukturalne w rozwoju rolnictwa


Wstęp………. 4

Rozdzial I
Programy operacyjne jako glówne instrumenty realizacji Narodowego Planu Rozwoju.

1.1. Istota i znaczenie programów pomocowych………. 6
1.1.1. Fundusze strukturalne wpływajace na rozwój sektora rolno-spozywczego oraz obszarów wiejskich………. 6
1.1.2. Polityka strukturalna Unii Europejskiej………. 7
1.1.3. Narodowy Plan Rozwoju………. 9
1.2. Glówne zalozenia Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Zywnosciowego i Rozwój Obszarów Wiejskich w latach 2004 – 2006………. 13


Rozdzial II
Plan Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

2.1...

Czytaj więcej

Problemy spoleczno ekonomiczne gospodarstw rolnych w Polsce

Wstęp

Rozdzial I
Pojecia i definicje zwiazane z tytulem opracowania

1.1 Rodzaje gospodarstw rolnych
1.2 Przychody oraz dochody gospodarstw
1.3 Efektywność ekonomiczna gospodarstw


Rozdzial II
Sytuacja obszarów wiejskich i rolnictwa w Polsce

2.1. Wielofunkcyjnosc obszarów wiejskich
2.2. Źródła utrzymania mieszkańców wsi
2.3. Struktura polskiego rolnictwa
2.4. Analiza dotychczasowego rozwoju eksportu polskiego rolnictwa


Rozdzial III
Polska wies a Unia Europejska

3.1. Wspólna Polityka Rolna a sytuacja gospodarstw rolnych
3.2. PROW w latach 2004 – 2006
3.3. PROW w latach 2007 – 2013


Rozdzial IV
Znaczenie wsparcia unijnego dla r...

Czytaj więcej

Projekt wyposazenia maszynowego obory dla krów


Cel i zakres pracy
Wstęp

Rozdzial I.
Wyposazenie maszynowe gospodarstwa

1.1. Wyposazenie sluzace do dojenia krów
1.2. Wyposazenie sluzace do karmienia krów
1.3. Wyposazenie sluzace do usuwania obornika
1.4. Pozostale wyposazenie maszynowe
1.5. Wymogi co do rozwiazan technicznych zastosowanych w oborze


Rozdzial II.
Charakterystyka gospodarstwa rolniczego Pana XYZ

2.1. Ogólne informacje o gospodarstwie
2.2. Uzytkowanie ziemi w gospodarstwie
2.3. Jakość gleb w gospodarstwie
2.4. Budynki i budowle znajdujace się w gospodarstwie
2.5. Wyposazenie gospodarstwa w sile pociagowa i srodki transportu
2.6...

Czytaj więcej

Kierunki zmian w rozmiarach i strukturze zatrudnienia w rolnictwie


Wstęp

Rozdzial 1.
Rola zatrudnienia w gospodarce narodowej

1.1 Pojecie i struktura zatrudnienia
1.1.1. Praca i zatrudnienie – przeglad definicji
1.1.2. Od niewolnictwa do prawnego stosunku pracy – historyczne formy pracy
1.1.3. Struktura zatrudnienia
1.2. Zmiany w rozmiarach zatrudnienia w gospodarce
1.2.1. Zatrudnienie w Polsce do 1989 roku
1.2.2. Polityka spoleczna w latach 1990-2001
1.2.3. Polski rynek pracy w XXI wieku
1.3. Struktura pracujacych w gospodarce
1.3.1. Sektory i wiodace kierunki polskiej gospodarki
1.3.2. Struktura pracujacych w gospodarce
1.3.3. Glówne obszary zatrudnienia pracowników


Rozdzial 2.
Ocena zmian pracuja...

Czytaj więcej

Racjonalizacja produkcji w wybranym gospodarstwie rolnym

I. Wstęp i cel pracy……….4

II. Przeglad pismiennictwa……….6

III. Charakterystyka warunków przyrodniczych regionu Mazowsza (agroklimat, pokrywa glebowa, uksztaltowanie terenu, uklad wodny)……….19

IV. Charakterystyka rolniczo-gospodarczej działalności wybranego obiektu……….27

1. Dominujace kierunki produkcji……….27
2. Zywienie bydla……….33
3. Technologie produkcji roslinnej……….35
4. Technologie produkcji zwierzecej……….41
5. Zatrudnienie……….43
6. Wyposazenie techniczne……….46


Podsumowanie……….50
Propozycje zmian……….51
Pismiennictwo……….52
Dokumentacja……….55


 
Czytaj więcej

Platnosci bezpośrednie jako forma wspierania polskiej wsi przez Unie Europejska


Wstęp………. 3

Rozdzial I
Cele i zadania Unii Europejskiej.

1.1. Geneza powstania Unii Europejskiej………. 5
1.2. Funkcjonowanie Wspólnoty………. 8
1.3. Instytucje Unii Europejskiej………. 13
1.4. Wspólna polityka rolna w ramach Unii Europejskiej………. 22


Rozdzial II
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako dystrybutor platnosci bezposrednich.

2.1. Cele i zadania ARiMR……….30
2.2. Programy pomocowe dla rolnictwa ………. 35
2.3. Funkcja kontrolna ARiMR………. 42


Rozdzial III
Platnosci bezpośrednie jako forma wsparcia rolników.

3.1. Realizowanie platnosci bezposrednich w latach 2009-2013………. 45
3.2...

Czytaj więcej

Analiza dochodów i wydatków gospodarstw domowych jako podmiotów gospodarczych


Wstęp………4

Rozdzial I
Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym

1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7
1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12
1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15

Rozdzial II
Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych

2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19
2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy ………23
2.3. Gospodarstwa domowe w systemie finansowym jako dawcy i biorcy kapitalu……… 25

Rozdzial III
Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstwa domowego.

3.1...

Czytaj więcej

Wpływ czynników produkcji i zywienia na wydajnosc mleczna krów.


I. Wstęp i cel pracy.

II. Przeglad literatury.
III. Metodyka badan.
IV. Wyniki badan.
V. Dyskusja.

Wnioski.
Literatura.
Aneks.


 
Czytaj więcej

Analiza równomiernosci produkcji mleka i składników odzywczych w okresie roku kalendarzowego w stadach o róznej technoogii chowu


1. Wstęp i cel pracy

2. Przeglad pismiennictwa
3. Material i metody badan
4. Wyniki badan
Podsumowanie i wnioski
Literatura

 
Czytaj więcej

Czynniki wpływajace na jakosc mleka i wydajnosc mleczna na przykładzie wybranego gospodarstwa rolnego.1. Wstęp i cel pracy ………… 5

2. Przeglad literatury ………… 7
3. Metodyka badan ………… 26
4. Wyniki badan ………… 28
5. Dyskusja. ………… 33
Wnioski. ………… 35
Literatura. ………… 36
Aneks ………… 38

 
Czytaj więcej

Wynagrodzenia jako koszt przedsiębiorstwa na podstawie przedsiębiorstwa XYZ


Wstęp.

Rozdzial I
Wynagrodzenia jako koszt przedsiębiorstwa

1.1. Pojecie wynagrodzen.
1.2. Podzial wynagrodzen.
1.3. Elementy systemu wynagrodzen.
1.4. Funkcje wynagrodzen.
1.5. Lista plac jako podstawowy dokument w zakresię wynagrodzen.

Rozdzial II
Specyfika szpitala jako jednostki gospodarujacej

2.1. Ogólna charakterystyka badanej jednostki.
2.2. Struktura personelu.
2.3. Systemy i rozklady czasu pracy.
2.4. Zasady wynagradzania w Szpitalu XYZ.

Rozdzial III
Wskazniki dotyczace zatrudnienia w badanej jednostce

3.1. Analiza sredniego wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla poszczególnych grupzawodowych w latach 2008-2010.
3.2...

Czytaj więcej

Znaczenie zwierzat w gospodarstwach agroturystycznych na przykładzie województwa pomorskiego.


Wstęp.

Rozdzial 1
Metodologia badan

1.1 przedmiot i cel badan
1.2 metody i techniki badawcze


Rozdzial 2
Agroturyzm w ujęciu teoretycznym

2.1. Turystyka wiejska
2.2. Agroturystyka
2.3. Przemiany rolnictwa i wsi
2.4. Historia turystyki na terenach wiejskich w Polsce i Pomorzu


Rozdzial 3 zwierzeta w agroturystyce

3.1. Idea i korzysci wynikajace z obcowania ze zwierzetami.
3.2. Lecznicze wlasciwosci zwierzat – zarys historyczny
3.3. Rodzaje najpopularniejszych terapii ze zwierzetami (zooterapia) organizowanych w gospodarstwach agroturystycznych
3.4. Prezentowanie zwierzat w agroturystyce
3.5...

Czytaj więcej

Analiza skupu produktów zwierzecych w latach 2000 – 2008


Wstęp

Rozdzial I
Znaczenie produktów pochodzenia zwierzecego oraz ich rola w zywieniu czlowieka

1.1. Mleko i produkty pochodne
1.2. Mieso wieprzowe i produkty pochodne
1.3. Mieso wolowe i produkty pochodne


Rozdzial II
Wielkosc produkcji krajowej mleka i produktów pochodzenia zwierzecego

2.1. Produkcja produktów zwierzecych
2.2. Poglowie zwierzat gospodarskich
2.3. Produkcja zywca rzeznego


Rozdzial III
Wielkosc krajowego skupu mleka i innych produktów pochodzenia zwierzecego

3.1. Skup produktów zwierzecych
3.2. Skup produktów pochodzenia zwierzecego wedlug grup produktów
3.3...

Czytaj więcej

Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej.


Wstęp

Rozdzial 1

Geneza Wspólnej Polityki Rolnej


Rozdzial 2

Cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej


Rozdzial 3

Mechanizmy i instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej


Rozdzial 4

Przemiany Wspólnej Polityki Rolnej


Rozdzial 5

Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.


Podsumowanie
Spis tabel
Pismiennictwo

 
Czytaj więcej

Wiarygodnosc sprawozdania finansowego w świetle doswiadczen bieglego rewidenta.

Streszczenie …………2
Wstęp …………4

Rozdzial 1.
Regulacje prawne, a zawód bieglego rewidenta jako osoba zaufania publicznego.

1.1. Pojecie i istota pracy bieglego rewidenta…………. 5
1.2. Kodeks etyki zawodowej i przepisów prawa, a wiarygodnosc i niezaleznosc bieglych rewidentów oraz ksiegowych………… 10
1.4. Regulacje Krajowych Standardów Rewizji Finansowej………… 19

Rozdzial 2.
Wiarygodnosc sporzadzonego sprawozdania finansowego.

2.1. Sprawozdanie finansowe jednostki i jego charakterystyka…………. 24
2.2. Elementy sprawozdania finansowego sporzadzanego przez bieglego rewidenta zgodnie z projektem Komisji Europejskiej………… 30
2.3...

Czytaj więcej

Inwentaryzacja majatku jako źródłoinformacji o stanie gospodarczym przedsiębiorstwa.


Wstęp ………..5

Rozdzial 1.
Ogólna charakterystyka inwentaryzacji.

1.1 Istota i zadania inwentaryzacji………… 8
1.2 Rodzaje i formy inwentaryzacji………… 19
1.3 Terminy przeprowadzania inwentaryzacji………… 22


Rozdzial 2
Organizacja i dokumentacja inwentaryzacji.

2.1 Zarzadzenie o inwentaryzacji………… 26
2.2 Etapy inwentaryzacji………… 28
2.3 Podzial obowiazków wśród osób odpowiedzialnych za zorganizowanie inwentaryzacji……….. 32
2.4 Bledy przy przeprowadzaniu inwentaryzacji………… 41


Rozdzial 3
Metody inwentaryzacji i jej udokumentowanie.

3.1 Inwentaryzacja droga spisu z natury……….. 44
3.2 Inwentaryzacja w drodze potwierdzenia sald………… 51
3...

Czytaj więcej

Mechanizmy wspólnej polityki rolnej na rynku cukru


Wstęp………. 3

Rozdzial I
Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej.

1.1. Geneza WPR………. 5
1.2. Cele i zasady WPR………. 8
1.3. Reformy WPR………. 12
1.4. Instrumenty i finansowanie WPR………. 18


Rozdzial II
Rynek cukru w Unii Europejskiej.

2.1. Zasady regulacji rynku cukru w UE………. 22
2.2. Reforma rynku cukru w UE………. 25
2.3. Propozycje nowych rozwiazan na unijnym rynku cukru………. 31


Rozdzial III
Rynek cukru w Polsce.

3.1. Wpływ reformy cukru w UE na polski sektor cukrowniczy………. 34
3.2. Produkcja buraków cukrowych………. 39
3.3. Dochodowosc uprawy buraków cukrowych………. 43
3.3. Przemysl cukrowniczy w Polsce………. 46


Zakończenie………. 52
Bibliogra...

Czytaj więcej

Wspólna polityka rolna UE a rynek miesa wolowego


Wstęp……….. 3

Rozdzial I
Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej.

1.1. Geneza powstania WPR……….. 5
1.2. Cele i zasady WPR……….. 9
1.3. Reformy WPR……….. 13
1.4. Finansowanie WPR……….. 18


Rozdzial II
Rynek miesa wolowego w Unii Europejskiej.

2.1. Regulacje prawne i zasady organizacji rynku miesa wolowego……….. 29
2.2. System identyfikacji i rejestracji zwierzat (IACS)……….. 34
2.3. System cen i dopłaty do produkcji miesa wolowego ……….. 35
2.4. Handel zagraniczny na rynku miesa wolowego……….. 38


Rozdzial III
Rynek miesa wolowego w Polsce.

3.1. Sytuacja rynku wolowiny w Polsce……….. 43
3.2...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich