Kategoria Rolnictwo

Problem bezpieczenstwa zywnosci w świetle FAO.

1. Wporwadzenie

2. Przeglad pismiennictwa

2.1. Rys historyczny FAO
2.2. Pojecie glodu
2.3. Przyczyny glodu na swiecie
2.4. Sposoby likwidacji glodu na swiecie
2.5. Programy FAO
2.6. System bezpieczenstwa zywnosciowego
2.6.1. Warunki bezpieczenstwa zywnosciowego
2.6.2. Wymiary bezpieczenstwa zywnosciowego
2.6.2.1. Wymiar miedzynarodowy
2.6.2.2. Wymiar narodowy
2.6.2.3. Wymiar gospodarstwa domowego
2.7. Analiza zagrozenia bezpieczenstwa zywnosciowego
2.8. Zywnosc, energia, klimat
2.9. Perspektywy przyszlosciowego rozwoju rynku rolniczego oraz wpływ na ceny zywnosci
2.10...

Czytaj więcej

Wykorzystanie podloza po uprawie owocników boczniaka ostrygowatego do odbarwiania wodnych roztworów wybranych barwników1. Streszczenie
2. Wprowadzenie
3. Cel pracy

Czesc teoretyczna

4. Boczniak ostrygowaty
4.1. Systematyka
4.2. Wyglad
4.3. Walory konsumpcyjne
4.4. Wartość odzywcza
4.5. Wlasnosci lecznicze

5. Uprawa owocników boczniaka

5.1. Uprawa amatorska
5.2. Uprawa towarowa
5.3. Choroby i ochrona
5.4. Wykorzystanie zuzytego podloza

6. Hodowla grzybni

6.1. Hodowla wglebna (SF)
6.2. Hodowla na podlozu stalym (SSF)

7. Lakaza

7.1. Lakaza jako enzym oksydacyjno-redukcyjny
7.2. Lakaza jako enzym rozkladajacy lignine
7.3. Lakaza jako enzym degradujacy barwniki
7.4. Zastosowanie lakazy

8. Dekoloryzacja barwników

8.1. Ogólna charakterystyka barwników
8.2. Proces dekoloryzacji
8...

Czytaj więcej

Porównanie plonowania dwóch odmian jeczmienia.

1. Wstęp

2. Przeglad literatury
2.1 Przygotowanie stanowiska
2.2 Dobór odmian
2.3 Przygotowanie materialu siewnego
2.4 Siew jeczmienia
2.5 Nawozenie
2.5.1 Nawozenie fosforem i potasem
2.5.2 Nawozenie azotem
2.5.3 Wapnowanie i nawozenie magnezem
2.5.4 Nawozenie mikroelementami
2.6 Pielegnacja
2.7 Zbiór

3. Cel pracy

4. Metodyka badan
4.1 Charakterystyka terenu badan
4.2 Charakterystyka podmiotu badan
4.3 Charakterystyka badanych odmian

5. Wyniki badan

5.1 Dane agrotechniczne
5.2 Agrometeorologiczne warunki wzrostu i rozwoju
5.3 Porazenie jeczmienia przez choroby
5.4 Wyniki plonowania
5.5 Warunki klimatyczne

6.Podsumowanie

7. Wnioski

8. Literatura


 
Czytaj więcej

Wpływ nawozenia azotowego na plon jeczmienia jarego.Wstęp

Rozdzial 1
Przeglad literatury

1.1. Charakterystyka jeczmienia
1.1.1. Pochodzenie i historia uprawy jeczmienia
1.2.2. Znaczenie gospodarcze jeczmienia
1.1.3. Wymagania siedliskowe, klimatyczne i inne
1.1.4. Odmiany jeczmienia jarego
1.2. Uprawa jeczmienia
1.2.1. Uprawa roli
1.2.2. Zaopatrzenie roslin w azot
1.2.3. Przygotowanie materialu siewnego, siew i zbiór

Rozdzial 2.
Cel pracy

Rozdzial 3
Metodyka i przedmiot badan

3.1. Opis terenu badan
3.2. Opis przedmiotu badan

Omówienie wyników
Podsumowane
Wnioski
Literatura


 
Czytaj więcej

Neuronowa identyfikacja obrazów ultrasonograficznych w wybranych zagadnieniach inzynierii rolniczej program w C


1. Wstęp……… 9
2. Historia i etapy rozwoju …….. 10
3. Biologiczne inspiracje …….. 13
4. Topologie sieci neuronowych…….. 17

4.1. Sieci neuronowe liniowe …….. 18
4.2. Sieci neuronowe nieliniowe …….. 18
Perceptron wielowarstwowy typu MLP …….. 18
Sieci o radialnych funkcjach bazowych RBF…….. 19
Sieci regresyjne typu PNN …….. 20
Sieci Kohonena …….. 21
5. Zagadnienie klasyfikacji
6. Wykorzystanie sieci neuronowych

Rozpoznawanie obrazów …….. 24
Rozpoznawanie mowy…….. 24
Analiza sygnalów…….. 25
Prognozowanie…….. 25
Sterowanie …….. 25
Projektowanie…….. 25
6.1. Zastosowanie w diagnostyce medycznej……… 26
Termografia – jedna z technik diagnostyki obrazowej…….. 26
Rak endometrium – blony slu...

Czytaj więcej

Wspólna polityka rolna -platnosci bezpośrednie i uzupelniajace z perspektywy gospodarstwa rolnego.Wstęp

Rozdzial 1.
Wspólna polityka rolna (wpr)

1.1. Rolnictwo i obszary wiejskie w państwach czlonkowskich wspólnoty europejskiej
1.2. Rolnictwo i obszary wiejskie w Polsce

Rozdzial 2.
Kształtowanie się wspólnej polityki rolnej

2.1. Ewolucja wspólnej polityki rolnej – od wsparcia produkcji do wsparcia producenta i obszarów wiejskich
2.2. Wspólna polityka rolna a interesy narodowe panstw czlonkowskich

Rozdzial 3.
Instrumenty wsparcia rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich

3.1. Rynek owoców i warzyw
3.2. Platnosci bezpośrednie
3.3. Fundusze strukturalne na rozwój sektora rolno-spozywczego oraz obszarów wiejskich

Rozdzial 4.
Polskie rolnictwo i obszary wiejskie a w...

Czytaj więcej

Projekt modernizacji gospodarstwa specjalizujacego się w produkcji pieczarek.


Wstęp………8

Rozdzial I
Produkcja pieczarek w Polsce

1.1. Wartość odzywcza i znaczenie pieczarek w zywieniu czlowieka ………11
1.2. Przemiany w technologii produkcji pieczarek ……… 13
1.3. Czynniki fizyczne i klimatyczne w uprawie pieczarki ……… 15

Rozdzial II
Rynki zbytu, wymagania jakosciowe i ceny pieczarek

2.1. Glówne rynki zbytu ……… 18
2.2. Normy dotyczace jakosci pieczarek………20
2.2.1. Ustalenie pojecia………20
2.2.2. Ustalenia dotyczace wlasciwosci jakosciowych………20
2.2.3. Ustalenia dotyczace wielkosci, tolerancji, otwarcia i oznakowania………21
2.3. Ceny pieczarek w latach 2009-2010………24

Rozdzial III
Analiza ekonomiczna oplacalnosci produkcji pieczarek

3.1...

Czytaj więcej

Wpływ glebokosci siewu i nawozenia azotem na plon i jakosc ziarna pszenicy twardej ozimej.


Wstęp………3

Przeglad pismiennictwa………6

Cel badan………12

Rozdzial 1
Metodyka badan………13

Rozdzial 2
Warunki przyrodnicze i agrotechniczne………14

5.1 Lokalizacja badan………14
5.2 Warunki glebowe………15
5.3 Przebieg pogody………15
5.4 Charakterystyka materialu siewnego ………17
5.5 Technika uprawy ………18

Rozdzial 3
Wyniki badan wlasnych………19

6.1 Obserwacje polowe………19
6.1.1 Liczba roslin po wschodach………19
6.1.2 Rozwój fazowy roslin………20
6.1.3 Zachwaszczenie………21
6.1.4 Porazenie roslin przez choroby i szkodniki………22
6.1.5 Wyleganie roslin………22
6.1.6 Wysokosc roslin przed zbiorem………23
6.1.7 Dlugosc klosa………24
6.1.8 Wspólczynnik krzewienia ogólnego………25
6.1...

Czytaj więcej

Efekty unijnej pomocy dla rolnictwa.


Wstęp………..2

Rozdzial I
Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej.

l.1. Ogólna charakterystyka Wspólnej Polityki Rolnej………..4
l.2. Cele Wspólnej Polityki Rolnej………..5
1.3. Zasady Wspólnej Polityki Rolnej………..6
1.4. Finansowanie i instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej………..7
1.5. Struktura Wspólnej Polityki Rolnej………..12
1.6. Stan polskiej gospodarki zywnosciowej po przystapieniu do Unii Europejskiej………..16


Rozdzial II
Rezultat negocjacji akcesyjnych w obszarze rolnictwo

2.1. Dopłaty bezpośrednie dla rolników i limity produkcji………..24
2.2. Strona finansowa polskiego czlonkostwa w UE………..27
2.3. Wsparcie rozwoju wsi i restrukturyzacja rolnictwa – programy pomocowe.28
2.4...

Czytaj więcej

Wspólna polityka rolna dla młodych rolników.


Wstęp………2

Rozdzial I
Polityka rozwoju obszarów wiejskich w ramach wspólnej polityki rolnej

1.1. Cele i zasady wspólnej polityki rolnej………5
1.2. Polityka strukturalna w rolnictwie………9


Rozdzial II
Przeslanki uzyskania pomocy dla młodych rolników.

2.1. Wymagania wobec młodych rolników do otrzymania dotacji………23
2.2. Kwalifikacje zawodowe mlodego rolnika………28
2.3. Warunki otrzymania dotacji………29
2.4. Zobowiazania mlodego rolnika………33


Rozdzial III
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 ulatwienie startu mlodym rolnikom………40

Zakończenie………52
Bibliografia………55

 
Czytaj więcej

Czynniki wpływajace na jakosc wedlin


Wstęp………..2

Rozdzial I
Rynek miesny w Polsce i w krajach Unii Europejskiej.

1.1.Ogólna charakterystyka branzy miesnej………..5
1.2.Sytuacja przemyslu miesnego przed integracja z UE………..7
1.3.Przemysl miesny w obliczu integracji z Unia Europejska………..10
1.4.Konsument na rynku miesa w Polsce i UE………..11
1.5.Branza miesna – stan po integracji z UE………..15


Rozdzial II
Jakość wedlin.

2.1. Pojecie jakosci………..19
2.2. Czynniki i wymagania determinujace jakosc zywnosci ………..28
2.3. Przeglad wybranych systemów zapewnienia jakosci………..40
2.4. Systemy zarządzania srodowiskowego………..52
2.5. Perspektywy i kierunki rozwoju przemyslu miesnego………..56
2.6...

Czytaj więcej

Grzyby zasiedlajace ziarniaki pszenicy ozimej w dwóch systemach gospodarowania.


1. Wstęp i cel pracy

2. Przeglad literatury

2.1 Podzial systemów gospodarowania
2.1.1. Charakterystyka rolnictwa ekologicznego
2.1.2. Charakterystyka rolnictwa konwencjonalnego
2.2. Charakterystyka biologiczna pszenicy ozimej
2.3. Choroby przenoszone przez nasiona
2.3.1. Sniec cuchnaca pszenicy
2.3.2. Glownia pylaca pszenicy
2.3.3. Sporysz zbóz i traw
2.3.4. Septorioza plew pszenicy
2.3.5. Fuzarioza klosów
2.4. Grzyby zasiedlajace nasiona


3. Material i metody

3.1. Material do badan
3.2. Opis odmiany
3.3. Izolacja grzybów zasiedlajacych ziarno pszenicy ozimej


Omówienie wyników
Wnioski
Literatura
Summary

 
Czytaj więcej

Klasyfikacja gruntów ornych.


Wstęp.

Rozdzial 1
Pojecie gleby

Rozdzial 2
Kompleksy przydatnosci rolniczej gleb

Rozdzial 3
Kompleksy glebowo-rolnicze gruntów ornych

Rozdzial 4
Uzytkowanie i bonitacja gleb w Polsce

Rozdzial 5
Klasyfikacja gruntów ornych.

5.1 Klasa I – gleby orne najlepsze
5.2 Klasa II – gleby orne bardzo dobre
5.3 Klasa III a – gleby orne dobre
5.4 Klasa III b – gleby orne srednio dobre
5.5 Klasa IV a – gleby orne sredniej jakosci, lepsze
5.6 Klasa IV b – gleby orne sredniej jakosci, gorsze
5.7 Klasa V – gleby orne slabe
5.8 Klasa VI – gleby orne najslabsze
5.9 Klasa VI Rz – gleby pod zalesienia

Ro...

Czytaj więcej

Klonowanie zwierzat.


Rozdzial 1.
Narodzil się klon


Rozdzial 2.
Trzy sklonowane myszy


Rozdzial 3.
Lamanie praw Natury


Rozdzial 4.
Zanim powstala Dolly


Rozdzial 5.
Droga przed nami

 
Czytaj więcej

Metody zwalczania grzybowych chorób róz w latach 2007-2008r.


Wstęp, cel pracy………..1

Rozdzial 1.
Ogólna charakterystyka grzybów róz.

1.1. Budowa grzybów………..4
1.2. Fizjologia………..5
1.3. Grzyby jako fitopatogeny………..7
1.4. Przebieg choroby (patogeneza)………..8


Rozdzial 2.
Charakterystyka najwazniejszych chorób róz wywolanych przez grzyby.

2.1. Maczniak wlasciwy (prawdziwy ) róz. ………..10
2.2. Maczniak rzekomy………..12
2.3. Rdza róz………..15
2.4. Szara plesn………..16
2.5. Werticillioza………..20
2.6. Antraknoza róz………..23
2.7. Czarna plamistosc………..25
2.8. Rak wglebiony………..28
2.9. Zgnilizna korzeni i podstawy pedu………..30
2.10. Zgorzel siewek………..30
2.11. Zamieranie pedów………..31
2.12. Degeneracja korzeni………..33
2.13. Gruzowatosc korzeni………..35


Rozdzia...

Czytaj więcej
Regulamin strony