Kategoria Rolnictwo

Monografia Stadniny Koni Golejewko


Wstęp………..8

Rozdzial 1.
Historia powstania stadniny………..9


Rozdzial 2.
Opis gospodarstwa………..17


Rozdzial 3.
Metody wychowu, zywienie i praca hodowlana………..19


Rozdzial 4.
Rodziny zenskie i najwybitniejsze ogiery czolowe……….22


Rozdzial 5.
Osiagniecia na torach wyscigowych………..29


Spis literatury………..33

 
Czytaj więcej

Rolnictwo ekologiczne w Polsce – standardy i kontrola jakosci.


Wstęp………..2

Rozdzial I
Rolnictwo ekologiczne w Polsce

1. Pojecie rolnictwa ekologicznego……….. 4
2. Stan rolnictwa ekologicznego w Polsce……….. 8
3. Systemy kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym……….. 10


Rozdzial II
Produkty ekologiczne i ich klasyfikacja i wymogi wzgledem nich

1. Ekologiczny produkt spozywczy ………..13
2. Ekologiczny przetworzony produkt spozywczy ………..14
3. Konwencjonalny produkt spozywczy zawierajacy skladniki ekologiczne……….. 15
4. Wymogi w rolnictwie ekologicznym ………..16


Rozdzial III
Kontrola produkcji i jakosci w rolnictwie ekologicznym

1. Kontrola produkcji w rolnictwie ekologicznym i jej zasady……….. 18
2...

Czytaj więcej

Wykorzystanie technik komputerowych w zarządzaniu gospodarstwem rolnym


Wstęp …………2

Rozdzial 1
Ogólna charakterystyka gospodarstwa rolnego

1.1.Definicja gospodarstwa rolnego………… 4
1.2.Typy gospodarstw rolnych………… 8
1.3.Regionalne zróznicowanie gospodarstw rolnych w Polsce …………13


Rozdzial 2
Zarządzanie gospodarstwem rolnym

2.1. Definicja i sposoby zarządzania gospodarstwem rolnym …………19
2.2. Modele zarządzania stosowane w gospodarstwach rolnych …………23
2.3. Podobienstwa i róznice w zarządzaniu gospodarstwem w produkcji roslinnej i zwierzecej………… 27


Rozdzial 3
Komputerowe techniki wspomagania zarzadzaniem gospodarstwem rolnym

3.1. Wykorzystanie systemów informatycznych w rolnictwie …………33
3.2...

Czytaj więcej

Regionalne zróznicowanie trwałych uzytków zielonych w Polsce w ostatnich latach


Rozdzial I.
Przeglad literatury

1.1 Pojecie trwałych uzytków zielonych
1.2 Obszar i rozmieszczenie trwałych uzytków zielonych
1.3 Wydajnosc trwałych uzytków zielonych
1.4 Wartość paszy i oplacalnosc produkcji pasz na trwałych uzytkach zielonych
1.5 Znaczenie trwałych uzytków zielonych w srodowisku przyrodniczym
1.6 Zróznicowanie trwałych uzytków zielonych w Polsce
porównanie lak i pastwisk w Polsce


Rozdzial II.
Cel pracy

Rozdzial III.
Metodologia badan

3.1 Powierzchnia paszowa na trwałych uzytkach zielonych w Polsce
3.2 Powierzchnia, plony i zbiory z lak trwałych wedlug pokosów
I pokos
II pokos
III pokos
3.3 Powierzchnia, plony i zbiory z pastwisk trwalych
3...

Czytaj więcej

Zywnosc ekologiczna a swiadomosc konsumentów

Wstęp ………2

Rozdzial 1
Cel pracy……… 5

Rozdzial 2
Przeglad literatury

1. Pojecie odzywiania i zywienia ………6
2. Produkcja i spozycie zywnosci ekologicznej w Polsce ………7
3. Zywnosc genetycznie modyfikowana ………15
4. Podstawowe zasady zdrowego zywienia………17
4.1 Kształtowanie nawyków zdrowego zywienia……… 22
4.2 Zrównowazona dieta ………23
4.3 Zapotrzebowanie na energie……… 28
4.4 Wskaznik masy ciala……… 30
4.5 Skladniki odzywcze ………32
A) Bialko……… 32
B) Tluszcze ………34
C) Weglowodany……… 36
D) Witaminy ………37
E) Skladniki mineralne 40
5. Zaburzenia i choroby odzywiania ………49

Rozdzial 3
Material i metody ………55

Analiza wyników ………60

Wnioski ………68
Bibliografia ………70


 
Czytaj więcej

Rodzaj doradztwa rolniczego w UE i ich charakterystyka


Rozdzial 1.
Rozwój Doradztwa rolniczego w Polsce

Rozdzial 2.
Regulacje Unii Europejskiej w sprawie doradztwa rolniczego

Rozdzial 3.
Organizacja doradztwa rolniczego w wybranych krajach UE

3.1. Irlandia
3.2. Dania
3.3.Niemcy
3.3.1. Doradztwo oficjalne – panstwowe
3.3.2. Doradztwo oficjalne – organizowane przez izby rolnicze.
3.3.3. Doradztwo w kolach doradczych.
3.3.4. Komercyjne doradztwo prywatne.
3.4. Francja
3.5. Wlochy, Grecja i Hiszpania


Podsumowanie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Finansowanie koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich ujetej w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013


Wstęp……….. 1

Rozdzial I
Ewolucja Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej oraz jej stan w latach 2007-2013.

1.1. Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej w kierunku Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich……….. 5
1.2. Ksztalt Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w latach 2007-2013………… 11


Rozdzial II
Polityka Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowana w Polsce w latach 2007-2013

2.1. Krajowy Plan Strategiczny……….. 21
2.2. Programowanie polityki rozwoju obszarów wiejskich na poziomie regionalnym – Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego……….. 23
2.2.1 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego jako klasyczny sredniookresowy dokument planowania rozwoju regionalnego………....

Czytaj więcej

Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie rolniczym


Wprowadzenie………..2

Rozdzial I.
Ogólne zagadnienia kosztów

1.1. Istota i zakres kosztów ………..4
1.1.1. Ewidencja kosztów wedlug ich rodzajów………… 6
1.1.2. Ewidencja kosztów wedlug celu ich ponoszenia………… 7
1.2. Zakres, funkcje i systemy rachunku kosztów………… 9


Rozdzial II.
Ewidencja kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym

2.1. Ogólne informacje o przedsiębiorstwie………… 11
2.2. Zasady rachunkowosci w jednostce………… 14
2.2.1. Rzeczowe skladniki majatku trwalego………… 16
2.2.2. Zapasy produktów i materialów……….. 18
2.2.3. Naleznosci ………..20
2.2.4. Rozliczenia miedzyokresowe kosztów i przychodów……….. 20
2.2.5. Pasywa……….. 21
2.2.6. Zasady inwentaryzacji ………..21
2.2.7...

Czytaj więcej

Fundusze strukturalne w rozwoju rolnictwa


Wstęp………. 4

Rozdzial I
Programy operacyjne jako glówne instrumenty realizacji Narodowego Planu Rozwoju.

1.1. Istota i znaczenie programów pomocowych………. 6
1.1.1. Fundusze strukturalne wpływajace na rozwój sektora rolno-spozywczego oraz obszarów wiejskich………. 6
1.1.2. Polityka strukturalna Unii Europejskiej………. 7
1.1.3. Narodowy Plan Rozwoju………. 9
1.2. Glówne zalozenia Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Zywnosciowego i Rozwój Obszarów Wiejskich w latach 2004 – 2006………. 13


Rozdzial II
Plan Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

2.1. Ogólna charakterystyka nowego okresu programowania………. 27
2.2...

Czytaj więcej

Problemy spoleczno ekonomiczne gospodarstw rolnych w Polsce

Wstęp

Rozdzial I
Pojecia i definicje zwiazane z tytulem opracowania

1.1 Rodzaje gospodarstw rolnych
1.2 Przychody oraz dochody gospodarstw
1.3 Efektywność ekonomiczna gospodarstw


Rozdzial II
Sytuacja obszarów wiejskich i rolnictwa w Polsce

2.1. Wielofunkcyjnosc obszarów wiejskich
2.2. Źródła utrzymania mieszkańców wsi
2.3. Struktura polskiego rolnictwa
2.4. Analiza dotychczasowego rozwoju eksportu polskiego rolnictwa


Rozdzial III
Polska wies a Unia Europejska

3.1. Wspólna Polityka Rolna a sytuacja gospodarstw rolnych
3.2. PROW w latach 2004 – 2006
3.3. PROW w latach 2007 – 2013


Rozdzial IV
Znaczenie wsparcia unijnego dla rolnictwa

4.1. Platnosci obszarowe i ONW
4.2...

Czytaj więcej

Projekt wyposazenia maszynowego obory dla krów


Cel i zakres pracy
Wstęp

Rozdzial I.
Wyposazenie maszynowe gospodarstwa

1.1. Wyposazenie sluzace do dojenia krów
1.2. Wyposazenie sluzace do karmienia krów
1.3. Wyposazenie sluzace do usuwania obornika
1.4. Pozostale wyposazenie maszynowe
1.5. Wymogi co do rozwiazan technicznych zastosowanych w oborze


Rozdzial II.
Charakterystyka gospodarstwa rolniczego Pana XYZ

2.1. Ogólne informacje o gospodarstwie
2.2. Uzytkowanie ziemi w gospodarstwie
2.3. Jakość gleb w gospodarstwie
2.4. Budynki i budowle znajdujace się w gospodarstwie
2.5. Wyposazenie gospodarstwa w sile pociagowa i srodki transportu
2.6. Analiza SWOT gospodarstwa rolnego Pana


Rozdzial III.
Projekt wyposazenia maszyno...

Czytaj więcej

Kierunki zmian w rozmiarach i strukturze zatrudnienia w rolnictwie


Wstęp

Rozdzial 1.
Rola zatrudnienia w gospodarce narodowej

1.1 Pojecie i struktura zatrudnienia
1.1.1. Praca i zatrudnienie – przeglad definicji
1.1.2. Od niewolnictwa do prawnego stosunku pracy – historyczne formy pracy
1.1.3. Struktura zatrudnienia
1.2. Zmiany w rozmiarach zatrudnienia w gospodarce
1.2.1. Zatrudnienie w Polsce do 1989 roku
1.2.2. Polityka spoleczna w latach 1990-2001
1.2.3. Polski rynek pracy w XXI wieku
1.3. Struktura pracujacych w gospodarce
1.3.1. Sektory i wiodace kierunki polskiej gospodarki
1.3.2. Struktura pracujacych w gospodarce
1.3.3. Glówne obszary zatrudnienia pracowników


Rozdzial 2.
Ocena zmian pracujacych w rolnictwie

2.1...

Czytaj więcej

Racjonalizacja produkcji w wybranym gospodarstwie rolnym

I. Wstęp i cel pracy……….4

II. Przeglad pismiennictwa……….6

III. Charakterystyka warunków przyrodniczych regionu Mazowsza (agroklimat, pokrywa glebowa, uksztaltowanie terenu, uklad wodny)……….19

IV. Charakterystyka rolniczo-gospodarczej działalności wybranego obiektu……….27

1. Dominujace kierunki produkcji……….27
2. Zywienie bydla……….33
3. Technologie produkcji roslinnej……….35
4. Technologie produkcji zwierzecej……….41
5. Zatrudnienie……….43
6. Wyposazenie techniczne……….46


Podsumowanie……….50
Propozycje zmian……….51
Pismiennictwo……….52
Dokumentacja……….55


 
Czytaj więcej

Platnosci bezpośrednie jako forma wspierania polskiej wsi przez Unie Europejska


Wstęp………. 3

Rozdzial I
Cele i zadania Unii Europejskiej.

1.1. Geneza powstania Unii Europejskiej………. 5
1.2. Funkcjonowanie Wspólnoty………. 8
1.3. Instytucje Unii Europejskiej………. 13
1.4. Wspólna polityka rolna w ramach Unii Europejskiej………. 22


Rozdzial II
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako dystrybutor platnosci bezposrednich.

2.1. Cele i zadania ARiMR……….30
2.2. Programy pomocowe dla rolnictwa ………. 35
2.3. Funkcja kontrolna ARiMR………. 42


Rozdzial III
Platnosci bezpośrednie jako forma wsparcia rolników.

3.1. Realizowanie platnosci bezposrednich w latach 2009-2013………. 45
3.2. Platnosci swiadczone z funduszu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich………...

Czytaj więcej

Analiza dochodów i wydatków gospodarstw domowych jako podmiotów gospodarczych


Wstęp………4

Rozdzial I
Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym

1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7
1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12
1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15

Rozdzial II
Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych

2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19
2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy ………23
2.3. Gospodarstwa domowe w systemie finansowym jako dawcy i biorcy kapitalu……… 25

Rozdzial III
Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstwa domowego.

3.1. Istota i cel analizy ekonomiczno-finansowej gospodarstw domowych ………29
3.2...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich