Kategoria Rynki finansowe

Prawa poboru i prawa do akcji jako instrumenty obrotu gieldowego


Wstęp ……….3
Rozdzial 1.
Miejsce i rola rynków finansowych w gospodarce

1.1. Istota i podzial rynków finansowych………. 5
1.2. Podstawowe instrumenty rynku finansowego ……….14
1.2.1. Instrumenty rynku pienieznego ……….14
1.2.2. Instrumenty rynku kapitalowego ……….19
1.3. Instytucje wspomagajace funkcjonowanie rynków finansowych ……….28
1.3.1. Giełda Papierów Wartosciowych w Warszawie ……….28
1.3.2. Krajowy depozyt papierów wartosciowych ……….31
1.3.3. Komisja Nadzoru Finansowego………. 32

Rozdzial 2.
Opcje finansowe

2.1. Opcje jako rodzaj instrumentu finansowego………. 35
2.2. Rodzaje transakcji opcyjnych ……….39
2.2.1. Kasowe transakcje opcyjne ……….39
2.2.2. Terminowe transakcje opcyjne ……….43
...

Czytaj więcej

Zmiany na Gieldzie Papierów Wartosciowych w Warszawie.


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Rynek

1.1. Istota rynku kapitalowego……….4
1.2. Ryzyko wystepujace na rynku kapitalowym……….8
1.3. Instytucje rynku kapitalowego……….10
1.4. Funkcje rynku kapitalowego……….14

Rozdzial 2.
Geneza i uwarunkowania rozwoju Gieldy Papierów Wartosciowych w Polsce

2.1. Powstanie Gieldy Papierów Wartosciowych……….16
2.2. Historia Gieldy……….17
2.3. Władze Gieldy……….20
2.4. Instytucje KDPW……….21
2.5. Czlonkowie Gieldy……….22

Rozdzial 3.
Funkcjonowanie Gieldy Papierów Wartosciowych w Warszawie

3.1. Rynek pierwotny ……….23
3.2. Rynek wtórny……….24
3.3. Instrumenty gieldowe……….25
3.4. Notowania na gieldzie……….31
3.5. System obrotu gieldowego……….35
3.6...

Czytaj więcej

Giełda Papierów Wartosciowych w Warszawie jako instytucja rynku kapitalowego w Polsce.


Wstęp ……….3

Rozdzial I
Istota rynku finansowego

1.1. Istota i dzialanie rynku kapitalowego…………. 7
1.2. Glówne instytucje rynku kapitalowego w Polsce ………….10
1.3. Funkcje rynku kapitalowego…………. 15
1.4. Segmentacja rynku kapitalowego…………. 16

Rozdzial II
Geneza i uwarunkowania rozwoju Gieldy Papierów Wartosciowych w Polsce

2.1. Powstanie i historia Gieldy Papierów Wartosciowych w Polsce ………….23

2.2. Etapy rozwoju polskich papierów wartosciowych ………….26
2.3. Władze Gieldy Papierów Wartosciowych…………. 28
2.4. Czlonkowie Gieldy Papierów Wartosciowych…………. 29

Rozdzial III
Funkcjonowanie Gieldy Papierów Wartosciowych w Warszawie

3.1...

Czytaj więcej

Fundusze inwestycyjne na polskim rynku kapitalowym w latach 2006-2009.


Wstęp……….4

Rozdzial I
Charakterystyka funduszy inwestycyjnych.

1.1. Koncepcja funduszu inwestycyjnego……….7
1.1.1. Zarys historyczny……….9
1.1.2. Pojecie funduszu inwestycyjnego……….15
1.1.3. Pojecie towarzystwa funduszy inwestycyjnych……….18
1.2. Podstawy prawne funkcjonowania funduszy……….20
1.3. Zalety i wady funduszy inwestycyjnych……….26
1.4. Czynniki rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych……….30


Rozdzial II
Typy funduszy oraz ich klasyfikacja……….32

2.1. Prawne formy funduszy inwestycyjnych……….37
2.1.1. Otwarte oraz specjalistyczne otwarte fundusze inwestycyjne……….39
2.1.2. Zamkniete fundusze inwestycyjne……….41
2.1.3. Tytuly uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych……….43
2.2...

Czytaj więcej

Strategia inwestycyjna przedsiebiorstw na rynku papierów warosciowych.


Wstęp………. 4

Rozdzial I
Charakterystyka i definicja papierów watosciowych

1.1. Pojecie i rodzaj papierów wartosciowych………. 5
1.2. Rynek papierów wartosciowcych i jego miejsce w gospodarce narodowej
1.3. Oferta publiczna i niepubliczna papierów wartosciowych ……….13

Rozdzial II
Strategie inwestycyjne opierajace się na instrumentach pochodnych

2.1. Podstawowe strategie inwestycyjne ……….19
2.2. Strategie inwestycyjne wykorzystujace kontakty futures i forward………. 23
2.3. Kontrakty SWAP………. 26
2.3.1. Swapy pierwszej generacji………. 26
2.3.2. Swapy drugiej generacji………. 28
2.5. Strategie inwestycyjne wykorzystujace opcje

Rozdzial III
Ryzyko inwestycyjne na ryku papierów wartosciowch

3.1...

Czytaj więcej

Wykorzystanie Internetu w działalności marketingowej przedsiębiorstwa.


Wstęp………5

Rozdzial I.
Marketing w działalności gospodarczej

1 Pojecie i istota marketingu………. 8
1.1 Definicje marketingu ………8
1.2 Istota marketingu……… 11
2 Funkcje marketingu ………16
3 Instrumenty marketingowe………. 21
3.1 Glówne instrumenty marketingu………. 23

Rozdzial II.
Marketing w Internecie.

1 Dynamika rozwoju Internetu na swiecie………. 40
1.1 Zarys historyczny Internetu na swiecie i w Polsce………. 40
2 Cechy Internetu jako medium komunikacji………. 45
2.1 Zalety i przewagi Internetu……… 51
2.2 Ograniczenia i slabosci Internetu ………53
3 Tworzenie koncepcji marketingu – mix……… 55
3.1 Opracowanie koncepcji marketingu-mix ………58
4 Strategia marketingowa……… 60
4...

Czytaj więcej

Wpływ relacji inwestorskich na nastroje akcjonariuszy.Wstęp

Rozdzial I.
Rynek kapitalowy (GPW, Inne instytucje rynku kapitalowego w Polsce)

1.1 Historia
1.2 Instytucje kapitalowe w Polsce i ich rola
1.3 Giełda Papierów Wartosciowych w Warszawie

Rozdzial II.
Wymagania i obowiazki spółek gieldowych

2.1 Obowiazki informacyjne spółek gieldowych
2.2 Prawa i obowiazki akcjonariuszy spółki publicznej
2.3 Lad korporacyjny


Podsumowanie i wnioski koncowe

Bibliografia


 
Czytaj więcej

Miejsce funduszy inwestycyjnych i ubezpieczen na zycie z funduszami kapitalowymi w strukturze oszczednosci gospodarstw domowych w Polsce.


Wstęp

Rozdzial 1.
Oszczednosci i inwestycje w świetle teorii

1.1 Pojecie oszczednosci……….6
1.2 Sposoby oszczedzania………. 7
1.3 Glówne przesłanki oszczedzania gospodarstw domowych ……….12
1.4 Programy regularnego oszczedzania ……….17

Rozdzial 2.
Charakterystyka funduszy zbiorowego inwestowania

2.1 Idea wspólnego inwestowania………. 23
2.2 Pojecie i istota funduszu inwestycyjnego………. 25
2.3 Bezpieczenstwo inwestycji w funduszu inwestycyjnym ……….29
2.4 Rodzaje funduszy inwestycyjnych ……….34

Rozdzial 3.
Ubezpieczeniowe fundusze kapitalowe jako typ funduszy inwestycyjnych.

3.1 Istota ubezpieczen na zycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitalowymi
3...

Czytaj więcej

Wzrost gospodarczy.


Wstęp.

Rozdzial I.
Wzrost gospodarczy – istota i czynniki.

1. Zagadnienia ogólne.
2. Pojecie wzrostu gospodarczego.
3. Glówne bariery teoretyczne i praktyczne.
4. Metodyka pomiaru. Zmiany statystyczne.


Rozdzial II.
Proces wzrostu gospodarczego jako proces determinujacy rozwój spoleczny i warunki zycia ludnosci.

1. Wpływ jednostki, rodziny oraz spoleczenstwa.
2. Jakość czynnika ludzkiego i kapitału społecznego we wzroscie.
3. Nierówności społeczne jako szansa i zagrozenie. Poziom zycia ludnosci.


Rozdzial III.
Wzrost gospodarczy a charakter ustrojowy państwa i inne aspekty polityczne i instytucjonalne.

1. Wzrost gospodarczy w krajach o charakterze dyktatorskim.
2...

Czytaj więcej

Możliwościwykorzystania swiec japonskich na przykładzie wybranych spółek WIG 20.


Wstęp……….. 3

Rozdzial I.
Giełda papierów wartosciowych, jako element mechanizmu rynku kapitalowego

1.1Rynek kapitalowy i jego funkcje……….. 5
1.2 Uczestnicy rynku kapitalowego……….. 8
1.3.Organizacja i funkcjonowanie Gieldy Papierów Wartosciowych w Warszawie………… 13


Rozdzial II.
Podstawowe techniki inwestycyjne

2.1 Analiza fundamentalna……….. 17
2.1.1 Analiza otoczenia makroekonomicznego spólki………… 18
2.1.2 Analiza sektorowa………… 22
2.1.3 Analiza finansowa………… 23
2.1.4 Wycena spólki………… 28
2.2 Klasyczna analiza techniczna 32
2.2.1 Analiza techniczna czy analiza fundamentalna……….. 33
2.2.2 Formacje liniowe ………..34
2.2.3 Formacje odwrócenia trendu……….. 35
2.2...

Czytaj więcej

Emisja obligacji jako źródło finansowania przedsiębiorstwa na przykładzie PGNIG SA


Wstęp

Rozdzial I
Obligacje jako forma finansowania działalności przedsiębiorstwa

1.1 Przedsiebiorstwo i źródła jego finansowania
1.2 Obligacja jako dluzny papier wartosciowy
1.3 Przeslanki emisji obligacji przez przedsiębiorstwa


Rozdzial II.
Obligacje jako instrument notowan na rynku Catalyst

2.1 Procedura emisji obligacji przedsiebiorstw
2.2 Rating obligacji a jej koszt emisji
2.3 Organizacja rynku Catalyst i notowania obligacji przedsiebiorstw


Rozdzial III
Analiza emisji obligacji PGNIG SA w latach 2010 – 2012

3.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa PGNIG SA i jego zródel finansowania
3.2 Emisje obligacji w PGNIG SA w latach 2010-2012
3...

Czytaj więcej

Zalamanie koniunktury na rynku akcji Gieldy Papierów Wartosciowych w Warszawie w roku 2008 w konfrontacji z wybranymi europejskimi rynkami akcji


Wstęp

Rozdzial I
Rynek finansowy ze szczególnym uwzglednieniem rynku kapitalowego

1.1. Definicja i istota rynku finansowego
1.2. Segmenty rynku finansowego
1.3. Rynek kapitalowy jako wazny segment rynku finansowego
1.3.1. Istota rynku kapitalowego
1.3.2. Cechy i funkcje rynku kapitalowego
1.3.3. Pierwotny rynek kapitalowy
1.3.4. Wtórny rynek kapitalowy
1.4. Instrumenty rynku kapitalowego
1.4.1. Akcje
1.4.2. Obligacje
1.5. Ryzyko na rynku kapitalowym


Rozdzial II
Giełda Papierów Wartosciowych na przykładzie Gieldy Papierów Wartosciowych w Warszawie

2.1. Pojecie i organy gieldy
2.2. Cechy i funkcje Gieldy Papierów Wartosciowych
2.3. Uczestnicy gieldy
2.4. Podzial rynku gieldowego
2...

Czytaj więcej

Opcje walutowe jako sposób zabezpieczenia przed ryzykiem.


Wstęp………. 4

Rozdzial I
Ryzyko w handlu zagranicznym

1.1. Pojecie ryzyka i jego klasyfikacja ……….6
1.1.1. Ryzyko a niepewnosc………. 10
1.2. Struktura ryzyka w handlu miedzynarodowym ……….12
1.2.1. Ryzyko handlowe ……….13
1.2.2. Ryzyko społeczne i cywilizacyjne………. 17
1.2.3. Ryzyko polityczne ……….17
1.2.4. Ryzyko sily wyzszej ……….18
1.3. Zarządzanie ryzykiem w handlu zagranicznym………. 19
1.3.1. Okreslenie procesu zarządzania ryzykiem………. 20
1.3.2. Metody postępowania z ryzykiem………. 22

Rozdzial II
Charakterystyka ryzyka walutowego

2.1. Pojecie i istota ryzyka walutowego ……….27
2.2. Rodzaje ryzyka walutowego ……….31
2.2.1. Ryzyko przeliczeniowe ……….31
2.2.2. Ryzyko transakcyjne ……….33
2.2...

Czytaj więcej

Rynki finansowe w obliczu globalizacji (Wpływ globalizacji i integracji na rynki finansowe)


Wstęp……….. 4

Rozdzial I.
Globalizacja i integracja

1.1. Definicja i przejawy globalizacji……….. 6
1.2. Aspekty globalizacji………..8
1.3. Integracja europejska ………..10


Rozdzial II.
Rynki finansowe

2.1. Miedzynarodowy system finansowy……….. 17
2.2. Konkurencja transgraniczna w miedzynarodowym systemie finansowym……….. 20
2.3. Międzynarodowe standardy finansowe ………..22
2.4. Globalizacja rynków finansowych ………..23


Rozdzial III.
Wpływ globalizacji i integracji Unii Europejskiej na polski system finansowy

3.1. Perspektywy rozwoju miedzynarodowego systemu finansowego……….. 37
3.2. Powiazania wystepujace miedzy globalnym i polskim rynkiem finansowym………… 37
3.3...

Czytaj więcej

Analiza efektywnosci narzedzi analizy technicznej na rynku Forex.


Wstęp………..7

Rozdzial 1
Rynek walutowy.

1.1 Informacje wstepne………..9
1.2 Historia ………..9
1.3 Zasady działania rynku Forex………..10
1.4 Wysokosc obrotów………..12
1.5 Partycypanci………..15
1.6 Typy zlecen………..17
1.7 Zasady zlecen………..18

Rozdzial 2
Analiza techniczna.

2.1 Informacje wstepne………..20
2.2 Formy analizy technicznej………..21
2.3 Zalozenia analizy technicznej………..21
2.4 Teoria Dowa………..22
2.5 Formacje na wykresie………..24
2.5.1 Ruch zalamany Teorii Dowa………..24
2.5.2 Podwójny szczyt i podwójne dno………..25
2.5.3 Glowa z ramionami i odwrócona glowa z ramionami………..26
2.5.4 Flagi ………..28
2.6 Swiece japonskie………..28
2.6.1 Wstęp………..28
2.6.2 Podstawowe ksztalty swiec………..30
2.6.2...

Czytaj więcej
Regulamin strony