Kategoria Socjologia

Eutanazja – problem spoleczny.


Wprowadzenie

Rozdzial I.
Problem eutanazji

1.1. Rodzaje eutanazji
1.2. Sytuacja w poszczególnych krajach

Rozdzial II.
Eutanazja w aspekcie moralnym

2.1. Rys historyczny
2.2. Wspólczesne argumenty za dopuszczalnoscia eutanazji
2.3. Wspólczesne argumenty przeciwko eutanazji

Rozdzial III.
Eutanazja w świetle prawa polskiego

3.1. Stanowisko kodeksu karnego
3.2. Praktyka wymiaru sprawiedliwosci

Zakończenie
Literatura
Materialy zródlowe

 
Czytaj więcej

Problem subiektywnego odczucia izolacji społecznej rodzin dzieci z ADHD.


Wstęp ………… 3

Rozdzial I.
ADHD – istota zagadnienia, wprowadzenie w problematyke zespolu nadpobudliwosci psychoruchowej

1.1 Wyjasnienie terminu ADHD, zdefiniowanie problemu i przedstawienie czestotliwosci wystepowania choroby ……… 8
1.2 Etiologia, przyczyny wystepowania zespolu nadpobudliwosci psychoruchowej …………11
1.3 Charakterystyka zachowania się dzieci z ADHD, objawy nadpobudliwosci psychoruchowej ………… 14
1.3.1 Funkcjonowanie dziecka nadpobudliwego w szkole ………… 18
1.4 Diagnoza zespolu nadpobudliwosci psychoruchowej ………… 22
1.5 Rodzaje i zadania terapii dzieci z ADHD ………… 25
1.5.1 Grupy wsparcia jako forma terapii dla rodziców i dzieci z ADHD ………… 28

Rozdzial II.
Funkcjonowan...

Czytaj więcej

Osobowosc studentów Wyzszej Szkoly XYZ w XYZ.

Streszczenie……..4
Wstęp……..5

Rozdzial 1.
Przeglad literatury.

1.1. Charakterystyka Wyzszej Szkoly XYZ w XYZ……..6
1.2. Definicje i zakres pojecia osobowosc……..10
1.3. Przeglad najwazniejszych teorii osobowosci……..12
1.3.1. Teorie psychoanalityczne…….12
1.3.2. Teorie psychodynamiczne……..14
1.3.3. Teorie humanistyczne…….16
1.3.4. Piecioczynnikowy model osobowosci……..18
1.4. Charakterystyka wczesnej doroslosci……..24

Rozdzial 2.
Metodologia badan wlasnych.

2.1. Cel badan, pytania badawcze……..29
2.2. Material badan…….29
2.3. Metody badan……..29

Rozdzial 3.
Wyniki badan wlasnych. 1

3.1. Wyniki badan wlasnych…….31

Rozdzial 4
Podsumowanie wyników badan wlasnych…….48

Pismiennictwo……..50
Spi...

Czytaj więcej

Spoleczenstwo wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie.


Wstęp

Rozdzial I
Teoretyczne podstawy dotyczace niepełnosprawności intelektualnej

1.1 Pojecie niepełnosprawności intelektualnej w świetle literatury naukowej
1.2 Przyczyny niepełnosprawności intelektualnej
1.3 Rodzaje niepełnosprawności intelektualnej
1.4 Rewalidacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie
1.5 Spoleczenstwo wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie na przestrzeni lat i obecnie
1.6 Psychospołeczne problemy rodzin osób niepełnosprawnych intelektualnie
1.7 Postawy i ich determinanty

Rozdzial II
Metodologia badan pedagogicznych

2.1 Przedmiot i cele badan
2.2 Problem glówny i problemy szczególowe
2...

Czytaj więcej

Redefinicja tradycyjnego pojecia kobiecosci w świetle przemian prasy kobiecej, na wybranych przykladach.

Rozdzial I
Plec

1.1 Plec……..6
1.1.1 Tozsamosc plciowa…….6
1.1.2 Identyfikacja i role plciowe……..8
1.2 Spoleczno – kulturowy wymiar plci……..12
1.2.2 Kulturowe wzorce kobiecosci i meskosci……..12
1.2.1 Transformacje społeczne a modele tozsamosci plciowych……..16
1.2.3 Stereotypy plci……..19

Rozdzial 2
Plec a wspólczesna prasa kobieca

2.1 Plec w kulturze popularnej……..25
2.1.1 Popkultura a role plciowe…….25
2.1.2 Zmiany w postrzeganiu plci we wspólczesnej kulturze Popularnej…….28
2.2 Prasa kobieca…….31
2.2.1 Charakter i podzial wspólczesnej prasy kobiecej……..31
2.2.2 Zmiany wizerunków kobiecosci we wspólczesnych pozycjach wydawniczych dla kobiet…….35

Rozdzial 3
Nowoczesn...

Czytaj więcej

Polskie migracje zagraniczne w warunkach wspólnego rynku Unii Europejskiej.Wstęp……….3

Rozdzial I.
Charakterystyka miedzynarodowych migracji ludnosci……….5

1.1. Definicja, istota migracji, jej formy
1.2. Skutki migracji zagranicznych
1.3. Masowosc i kierunki migracji miedzynarodowych


Rozdzial II.
Migracje międzynarodowe a proces kształtowania się globalnego rynku pracy……….20

2.1. Swobodny przeplyw pracowników w warunkach wspólnego rynku
2.2. Etapy otwierania rynków pracy przez państwa czlonkowskie
2.3. Glówne kierunki polskiej emigracji
2.4. Przewidywane tendencje na rynku pracy


Rozdzial III.
Obszar Polski fragmentem rynku wewnetrznego UE……….37

3.1. Unormowania Schengen a graniczny ruch osobowy przez granice wewnetrzne
3.2...

Czytaj więcej

Spotkanie kultur w doswiadczeniu migrantów zarobkowych, na przykładzie wybranych mieszkańców Ostródy


Streszczenie
Wstęp

Rozdzial 1.
Analiza pojecia wielokulturowosc

1.1. Wilelokulturowosc jako sytuacja spotkania kulturowego i ideal spoleczny
1.2. Wielokulturowosc jako postawa spoleczna
1.3. Postawy wobec innych kultur dawniej i dzis


Rozdzial 2.
Wielokulturowosc w doswiadczeniu Polski po 1989 r

2.1. Otwarcie granic a postawy wobec wielokulturowosci
2.2. Migracje Polaków w dobie przemian


Rozdzial 3.
Metodologia badan wlasnych

3.1. Metody, techniki i narzedzia badawcze
3.2. Cel i przedmiot badan
3.3. Problem badawczy i hipotezy naukowe
3.4. Organizacja i teren badan


Rozdzial 4.
Analiza wyników badanZakończenie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Zróznicowanie spoleczenstwa oraz wpływ i stosunek Polaków do luksusu (bogactwa).


Wstęp……….6

Rozdzial I
Zróznicowanie spoleczenstwa – podobienstwa i róznice miedzy grupami

1.1 Teorie nierówności spolecznych……….9
1.2 Struktura spoleczna a kapital ( ekonomiczny, spoleczny, kulturowy)………..12
1.3 Wyjasnienie kluczowych pojęć: bogactwo, wladza, prestiz pieniadze……….14
1.5 O naturze bogactwa……….23

Rozdzial II
Wieloaspektowosc spojrzenia na dobrobyt, dostatek i posiadanie bogactwa

2.1 Rozne aspekty rozumienia luksusu oraz bogactwa w przeszlosci i terazniejszosci……….28
2.2 Luksus i bogactwo w świetle literatury……….32
2.3 Kultura wysoka – elitarna oraz niska kultura – masowa……….34
2.4 Spoleczny odbiór luksusu……….37

Rozdzial III
Postawy i zachowania konsumenckie

3...

Czytaj więcej

Psychospołeczne skutki uzaleznienia od Internetu.Wstęp……….4

Rozdzial I.
Analiza problemu badawczego w świetle literatury przedmiotu………8

1.Internet jako srodek masowego przekazu
2.Charakterystyka nadmiernego korzystania z internetu
3.Przyczyny nadmiernego korzystania z internetu
4. Wielowymiarowe skutki naduzywania internetu

Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych………57

1.problem pracy i hipotezy badawcze
2.charakterystyka badanej grupy
3.Narzedzia badawcze
4.strategia badan wlasnych

Rozdzial III.
Analiza i interpretacja wyników badan………83

1. Uzywanie internetu w grupie osób badanych
2.Obraz siebie i struktura potrzeb u osób badanych na podstawie testu ACL.
3...

Czytaj więcej

Przyczyny i konsekwencje zjawiska odrzucenia społecznego dzieci przez ich rówiesników.Wstęp

Rozdzial 1.
Zjawisko odrzucenia społecznego………..4

1.1 Pojecie odrzucenia społecznego
1.2 Przyczyny odrzucenia społecznego
1.3 Konsekwencje odrzucenia społecznego
1.4 Najczesciej odrzucane grupy społeczne

Rozdzial 2.
Wpływ grupy rówiesniczej na proces socjalizacji……….. 18

2.1 Grupa rówiesnicza w procesię uspoleczniania
2.1.1 Rodzaje grup rówiesniczych
2.1.2 Oddzialywanie grupy a wychowanie
2.2 Srodowisko a postawy społeczne dziecka

Rozdzial 3.
Metodologia badan wlasnych……….. 29

3.1 Problem glówny i problemy szczególowe
3.1.1 Problem glówny – Jak odrzucenie społeczne oddzialuje na proces socjalizacji?
3.1.2 Problemy szczególowe
3.2 Opis metody badawczej
3...

Czytaj więcej

Emocjonalne i społeczne konsekwencje rozwodu w opinii osób doswiadczonych.


Wstęp…………3

Rozdzial I
Rodzina niepelna w świetle literatury naukowej………….5

1.1 Pojecie rodziny, rodziny niepelnej
1.2 Pojecie rozwodu; przyczyny rozwodów
1.3 Rola wieku dziecka, charakteru i okolicznosci jakie wystepuja przy rozstaniu lub rozwodzie rodziców
1.4 Najwieksze zagrozenia dla dzieci rozwiedzionych rodziców
1.5 Funkcjonowanie emocjonalne dzieci malzenstw rozwiedzionych
1.6 Problemy matek samotnie wychowujacych dzieci
1.7 Problemy ojców samotnie wychowujacych dzieci


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych………….24

2.1 Cel i przedmiot badan
2.2 Metody badawcze
2.3 Technika badawcza
2.4 Teren badan


Rozdzial III
Analiza badan wlasnych………….35

3.1 Charakterystyka badanej grupy


Za...

Czytaj więcej

Aktywnosc zawodowa wspólczesnych kobiet.


Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Praca licencjacka, rozwój zawodowy i satysfakcja z pracy kobiet i mezczyzn……….6

1.1Istota pracy
1.2 Pojecie rozwoju zawodowego
1.2.1 Rozwój zawodowy a kariera zawodowa
1.2.2 Determinanty rozwoju zawodowego
1.3 Satysfakcja z pracy- wymiary i poziom
1.4 Równowaga miedzy zyciem zawodowym a prywatnym podstawowym czynnikiem spelnienia i satysfakcji z pracy kobiety.

Rozdzial 2.
Postrzeganie kobiet na rynku pracy………..22

2.1 Spoleczna koncepcja plci
2.2 Aspiracje zawodowe wspólczesnych kobiet
2.3 Plec a powodzenie na rynku pracy
2.4 Róznice pomiedzy kobieta a mezczyzna na stanowisku kierowniczym

Rozdzial 3.
Metodologia badan wlasnych……….37

3...

Czytaj więcej

Wpływ UE na spoleczna swiadomosc Polaków na przykładzie mieszkańców powiatu XYZ.

Wstęp ………5

Rozdzial I.
Geneza, cele i struktura UE

1.1.Geneza Unii Europejskiej ………8
1.2.Cele Unii Europejskiej i srodki ich realizacji ………16
1.3.Instytucje Unii Europejskiej ………22
1.3.1.Zasady systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej ………23
1.3.2.Wazniejsze instytucje systemu ………24
1.4.Tozsamosc europejska ………30


Rozdzial II.
Proces integracji Polski z UE

2.1.Motywy i cele integracji Polski z UE ………36
2.2.Etapy integracji z UE ………38
2.2.1.Etap przedstowarzyszeniowy ………39
2.2.2.Etap wdrazania Ukladu Europejskiego ……… 41
2.2.3.Etap wlasciwej procedury akcesyjnej ………43
2.3.Ramy instytucjonalne procesu integracji ………47
2.4...

Czytaj więcej

Społeczne formy oddzialywania w przekazach reklamowych.


Wstęp……….4

Rozdzial 1
Pojecie reklamy

1.1.Czym jest skuteczna reklama?……….5
1.2.Socjotechnika w reklamie, a etyka……….8
1.3. Czynniki wpływajace na zachowanie nabywcy……….11

Rozdzial 2
Formy oddzialywan w przekazach reklamowych

2.1. Oddzialywania spoleczno – kulturowe……….14
2.2. Oddzialywania psychologiczne……….19
2.3. Oddzialywania sytuacyjne……….31

Rozdzial 3
Metodologia badan wlasnych.

3.1. Przedmiot i cel badan……….33
3.2. Problemy i hipotezy badawcze……….33
3.3. Zmienne oraz wskazniki……….38
3.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze. Dobór próby do badan……….44

Analiza danych empirycznych……….48
Zakończenie……….80

 
Czytaj więcej

Przemiany demograficzne w mieście XYZ w latach 2000-2006


Wstęp.

Rozdzial 1.
Demografia jako nauka o rozwoju ludnosci

1.1. Definicje i charakterystyka demografii
1.2. Teorie i czynniki demograficzne

Rozdzial 2.
Ogólna charakterystyka zasad i metod analizy demograficznej

2.1. Grupowanie ludnosci dla celów analizy demograficznej
2.2. Czas i przestrzen w analizie demograficznej
2.3. Siatka demograficzna – diagram lexisa
2.4. Rodzaje analiz

Rozdzial 3.
Charakterystyka miasta XYZ

3.1. Historia miasta
3.2. Rozwój miasta
3.3. Procesy, wskazniki demograficzne

Rozdzial 4.
Rynek pracy

4.1. Ogólna charakterystyka bezrobocia
4.2. Struktura bezrobocia w XYZ.

Zakończenie
Literatura
Rysunki, tabele, wykresy


 
Czytaj więcej
Regulamin strony