Kategoria Stosunki międzynarodowe

Rola ONZ w utrzymywaniu pokoju na swiecie


Wstęp

Rozdzial I.
Charakterystyka organizacji miedzynarodowych

1.1. Istota i pojecie organizacji miedzynarodowych
1.2. Systematyka organizacji miedzynarodowych
1.3. Znaczenie organizacji miedzynarodowych


Rozdzial II.
Zasady działania Organizacji Narodów Zjednoczonych

2.1. Powstanie ONZ
2.2. Podstawowe zasady działania i status ONZ.
2.2. Struktura ONZ
2.3. Organy ONZ


Rozdzial III
Działania pokojowe ONZ.

3.1. Modele bezpieczenstwa w stosunkach miedzynarodowych
3.2. Operacje pokojowe ONZ
3.2. Udział Polski w misjach pokojowych ONZ.


Bibliografia


 
Czytaj więcej

Droga Polski do NATO.


Wstęp……….4

Rozdzial I
Droga Polski do NATO

1.1 Rozwiazanie Ukladu Warszawskiego (1990-1991)……….9
1.2 Program ?Partnerstwo dla Pokoju? (PdP)……….13
1.3 polska pelnoprawnym czlonkiem NATO……….23


Rozdzial II
Działania NATO w Europie poludniowo – wschodniej

2.1 Pierwsze podmuchy burzy w Jugoslawii……….33
2.2 Wojskowe aspekty udzialu Polski w programie Partnerstwo dla Pokoju……….40
2.3 Operacja wojskowa IFOR……….41
2.4 Od IFOR do SFOR……….45
2.5 Polskie Jednostki Wojskowe AFOR i KFOR……….48


Rozdzial III
Pierwszy rok dzialan Polski w NATO

3.1 Wydarzenia roku 1989 – wynik fundamentalnych przemian w Europie Srodkowo – Wschodniej……….54
3...

Czytaj więcej

Efekty globalizacji przedsiebiorstw na przykładzie firmy McDonald’s.


Wstęp

Rozdzial I
Globalizacja przedsiebiorstw……..5

1.1 Istota globalizacji przedsiebiorstw
1.2 Czynniki wpływajace na proces globalizacji
1.3 Korzysci i wady globalizacji przedsiębiorstwa


Rozdzial II
Podstawowe strategie globalne rozwoju przedsiębiorstwa……29

2.1 Klasyfikacja glównych sposobów wejscia na
rynki
zagraniczne
2...

Czytaj więcej

Przebieg konfliktu w bylej Jugoslawii z udzialem wojsk NATO.


Wstęp………
3

Rozdzial 1.
Wojna domowa w Jugoslawii………4

1.1 Slowenia………7
1.2
Chorwacja………8
1.3 Bosnia i Hercegowina………12
1.4 Kosowo………27


Rozdzial 2.
Sily implementacyjne ………35

2.1 Utworzenie, cele, funkcje i struktura
kontyngentu……….35
2.2 Udział panstw nie nalezacych do
NATO………37
2...

Czytaj więcej

RFN jako panstwo federalne.

Wstęp
……….
3

Rozdzial I
Rys historyczny federalnych Niemiec
………
6Rozdzial II
Wladza federalna a wladza krajowa (landowa)
………. 24

2.1. Zagadnienia wstepne
……….
24
2.2. Kraje federalne
………
27
2.3. Podzial kompetencji
………
...

Czytaj więcej

Kształtowanie się i rozwój bialoruskiej panstwowosci.

Wstęp………1

Rozdzial 1.
Droga do niepodleglosci……….3

1.1. Pierestrojka……….3
1.2. Rozpad Zwiazku Socjalistycznych Republik Radzieckich……….14

Rozdzial 2.
Niepodleglosc……….18

2.1. Konstytucje……….18
2.2. System władzy……….34
2.3. Partie polityczne……….42
2.4. Aleksander Lukaszenko………44


Rozdzial 3.
Problemy bialoruskiej panstwowosci………48

3.1. Swobody obywatelskie……….48
3.2. Opozycja i jej stosunek do niepodleglosci……….52
3.3. Integracja z Rosja – zmierzch suwerennosci……….76


Zakończenie………84
Bibliografia 84

 
Czytaj więcej

Dystrybucja produktów na przykładzie firmy XYZ


Wstęp…….3

Rozdzial I
Definicja, formy i funkcje dystrybucji

1. Definicja, pojecie i funkcje dystrybucji…….5
2. Rodzaje kanalów dystrybucji…….7
3. Posrednicy w kanalach dystrybucji…….13
4. Logistyka jako istotny element dystrybucji…….19


Rozdzial II
Charakterystyka firmy XYZ

1. Historia i kierunki rozwoju firmy XYZ…….23
2. Oferta produktowa firmy XYZ…….26
3. Klienci i konkurencja firmy XYZ…….32


Rozdzial III
Koncepcja dystrybucji w firmie XYZ

1. Organizacja kanalów dystrybucji…….36
2. Logistyka w firmie XYZ…….42
3. Skutecznosc kanalów dystrybucji…….44


Bibliografia…….48

Spis rysunków, tabel i wykresów…….49

 
Czytaj więcej

Strategie mocarstw wobec kryzysu kubanskiego


Wstęp……….4

Rozdzial I
Pojecie i istota strategii.

1.1. Dynamika przeobrazen pojecia strategii……….6
1.2. Ogólna charakterystyka pojec: Strategia, Doktryna, Taktyka. Ich Wspólzaleznoscistota i hierarchia………..9
1.3. Strategie jako determinanty optymalizacji zachowan panstw w procesachdecyzyjnych………..17


Rozdzial II.
Sytuacja polityczna Kuby w latach 1953 – 1961.

1.1. Rewolucja kubanska i jej skutki………..21
1.2. Rywalizacja Systemów………..34
1.3. Interesy mocarstw w zatoce Karaibskiej………..40


Rozdzial III.
Strategie mocar...

Czytaj więcej

ONZ-UNESCO – jedna z wyspecjalizowanych organizacji ONZ.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Co powinnismy wiedziec o Organizacji Narodów Zjednoczonych.

1.1. Kilka slów o Lidze Narodów – poprzedniczce Organizacji Narodów Zjednoczonych
1.2. Jak powstala Organizacja Narodów Zjednoczonych?………7
1.3. Jakie sa cele Organizacji Narodów Zjednoczonych?……….10
1.4. Jakie sa glówne organy Organizacji Narodów Zjednoczonych i jakie sa ich kompetencje?……….11
1.5. Jak funkcjonuje Organizacja Narodów Zjednoczonych?……….15
1.6. Jakie organy pomocnicze ma Organizacja Narodów Zjednoczonych?……….19
1.7. Z jakimi organizacjami Organizacja Narodów Zjednoczonych nawiazala wspólprace?………..20


Rozdzial II.
UNESCO – jedna z...

Czytaj więcej

Wpływ transformacji gospodarczej w Polsce na wymiane towarowa pomiedzy Polska i Rosja


Streszczenie………2
Wstęp………7

Rozdzial I.
Transformacja systemu gospodarczego w Polsce w latach 1989-19980

1. Procesy transformacji w Polsce w latach 1990-1998………10
1.1. Przebieg transformacji gospodarczej w Polsce i polityka stabilizacyjna………10
1.2. Zmiany instytucjonalno-prawne………18
1.3. Przeksztalcenia wlasnosciowe………20
1.3.1. Formy przeksztalcen wlasnosciowych………22
1.3.2. Tempo i skala procesu prywatyzacji………24
2. Transformacja handlu zagranicznego w Polsce ………228
3. Przedstawienie wskazników makroekonomicznych gospodarki polskiej w latach 1990-1997………35
3.1. Analiza dynamiki produktu krajowego brutto w latach 1990-1998………35
3.2...

Czytaj więcej

Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej.


Wstęp

Rozdzial I.
Ewolucja polityki handlowej………3

1.1 Historia integracji europejskiej
1.2 Pojecie i zakres wspólnej polityki handlowej
1.3 Podstawy prawne wspólnej polityki handlowej

Rozdzial II.
Instrumenty wspólnej polityki handlowej ………13

2.1 Wspólna zewnetrzna taryfa celna
2.1.1 Cla w Unii Europejskiej
2.1.2 Zintegrowana Taryfa Celna Wspólnoty (TARIC)
2.2 Bariery poza taryfowe
2.2.1 Ograniczenia ilosciowe
2.2.2 Dobrowolne ograniczenia exportu
2.2.3 Postepowania antydumpingowe
2.2.4 Inne bariery pozataryfowe

Rozdzial III.
Geograficzne zróznicowanie wspólnej polityki handlowej……… 28

3...

Czytaj więcej

Szanse i ograniczenia polskich produktów regionalnych w Unii Europejskiej.


Wstęp

Rozdzial I.
Szanse i zagrozenia funkcjonowania polskich firm na rynku europejskim

Rozdzial II.
Produkt w ujęciu miedzynarodowym

2.1. Teorie wymiany miedzynarodowej
2.2. Produkt jako narzedzie marketingu miedzynarodowego
2.3. Cykl zycia produktu

Rozdzial III.
Ogólne korzysci i straty wynikajace z czlonkostwa Polski w Unii Europejskiej

Rozdzial IV.
Polskie produkty regionalne na rynku polskim

4.1 Polskie przepisy prawne dotyczace produktów regionalnych i tradycyjnych
4.2. Funkcjonowanie firm wytwarzajacych produkty regionalne i tradycyjne na rynku polskim

Rozdzial V.
Polskie produkty regionalne na rynku europejskim

5.1...

Czytaj więcej

Porównanie gospodarek USA, Chin, Japonii oraz krajów Wspólnoty Europejskiej.


Rozdzial I.
Teorie wymiany miedzynarodowej

1.1. Teoria kosztów absolutnych
1.2. Teoria kosztów wzglednych
1.3. Prawo wzajemnego popytu
1.4. Teoria obfitosci zasobów
1.5. Teorie neoczynnikowe
1.6. Teorie neotechnologiczne
1.6.1. Teoria zycia produktu
1.6.2. Teoria luki technologicznej
1.6.3. Teoria wzglednych korzysci z tytułu róznic w poziomach rozwoju
1.7. Teoria specjalizacji i wymiany wewnatrzgaleziowej
1.8. Narzedzia regulacji stosunków ekonomicznych z zagranica – zagraniczna polityka ekonomiczna

Rozdzial II.
Potencjal rozwojowy USA, Chin, Japonii oraz krajów Wspólnoty Europejskiej – polozenie geograficzne, ludnosc, zasoby nat...

Czytaj więcej

Zalozenia wspólnego rynku europejskiego – przebieg negocjacji oraz doswiadczenia pierwszych miesiecy.


Wstęp……….. 4

Rozdzial I.
Przebieg procesu integracji europejskiej

1.1.Geneza Wspólnot Europejskich ……….. 6
1.1.1. Europejska Wspólnota Wegla i Stali ………..7
1.1.2. Europejska Wspólnota Gospodarcza ………..8
1.1.3 Europejska Wspólnota Energii Atomowej ………..9
1.2. Proces tworzenia Unii Europejskiej oraz jej rozszerzenia……….. 9
1.3. Unia Gospodarcza i Walutowa ………..14
1.4. Zalozenia Traktatów Amsterdamskiego, Nicejskiego oraz Projektu Konstytucji Europejskiej ………..17
1.5. System instytucjonalny Unii Europejskiej ………..36
1.5.1. Organy glówne Wspólnot Europejskich ………..38
1.5.2. Organy pomocnicze ………..44

Rozdzial II.
Zalozenia wspólnego ryn...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji na przykładzie Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi KGHM.


Wstęp 5

Rozdzial I.
Istota procesów umiedzynarodowienia i procesów globalizacji.

1.1 Pojecie umiedzynarodowienia i globalizacji……….7
1.2 Rodzaje strategicznej orientacji przedsiebiorstw……….9
1.3 Motywy umiedzynarodowienia przedsiebiorstw……….15
1.3.1 Rózne formy umiedzynarodowienia……….21
1.3.2 Formy niewymagajace instytucjonalnej lokalizacji za granica……….25

Rozdzial II.
Organizacja i funkcjonowanie Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi.

2.1 Historia rozwoju KGHM Polska Miedz S.A………..35
2.2 Zmiany w strukturze organizacyjnej KGHM Polska Miedz S.A………..37
2.3 Działalność produkcyjna spólki……….47

Rozdzial III.
Polityka handlowa Ko...

Czytaj więcej

Konflikt iracko – iranski 1980-1988. Stosunki Stanów Zjednoczonych z walczacymi stronami.


Wstęp…………3

Rozdzial I.
Stosunki Stanów Zjednoczonych, Iraku i Iranu w latach 1970-1984

1.1 Historia Iraku i Iranu w XX wieku ………… 4
1.2 Stosunki amerykansko – iranskie w latach 1970-1981 ………… 10
1.3 Stosunki amerykansko – irackie w latach 1970-1984………… 13
1.4 Stosunki iracko – iranskie do wybuchu wojny ………… 16


Rozdzial II.
Charakterystyka walczacych panstw

2.1 Potencjal ludnosciowy Iraku i Iranu oraz charakterystyka geograficzna pogranicza iracko-iranskiego …………24
2.2 Plany wojenne obu stron oraz ich potencjal militarny …………27


Rozdzial III.
Aspekt militarny, polityczny i ekonomiczny wojny

3.1 Wojna bez konca………… 32
3...

Czytaj więcej

Konflikt palestynsko-izraelski jako czynniki rozwoju terroryzmu międzynarodowego


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Terroryzm – charakterystyka zjawiska

1.1. Terroryzm – czym jest? ……….5
1.2. Krótka historia powstania terroryzmu ……….11


Rozdzial II.
Polityczno-społeczne przyczyny powstania terroryzmu

2.1. Sytuacja spoleczno-polityczna jako czynnik sprzyjajacy powstaniu organizacji terrorystycznych ……….16
2.2. Konflikt palestynsko-izraelski i jego wpływ na nastroje polityczne w państwach arabskich ……….23


Rozdzial III.
Terroryzm islamski

3.1. Fundamentalizm islamski – czym jest? ……….28
3.2. Terrorystyczne ugrupowania islamskie – cele i metody działania ……….34


Rozdzial IV.
Glówne czynniki sprzyjajace powstaniu i ekspansj...

Czytaj więcej

Kontrola zbrojen i nieproliferacji broni w okresie 1986-2005.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Podstawowe pojecia dotyczace rozbrojenia i kontroli zbrojen; wprowadzenie.

1.1. Rola sektora zbrojeniowego we wspólczesnej gospodarce globalnej………6
1.2. Istota i rodzaje procesów rozbrojeniowych………8
1.2.1. Umowy miedzynarodowe………8
1.2.2. Organizacje międzynarodowe (OBWE, NATO, ONZ)………10
1.2.3. Zinstytucjonalizowany system kontroli zbrojen………19
1.2.4. Programy zbioru i niszczenia broni………21
1.3. Podstawowe problemy procesu rozbrojeniowego………23
1.3.1. Bron masowego razenia (jadrowa, chemiczna, biologiczna)………23
1.3.2. Miny ladowe………24
1.3.3. Bron reczna (strzelecka i lekka)………26
1.4...

Czytaj więcej

Stosunki Federacji Rosyjskiej z Unia Europejska.


Streszczenie
Wstęp

Rozdzial I
Czynniki kształtujące miejsce Rosji w stosunkach miedzynarodowych

1.1. Konsekwencje zmian geopolitycznych dla Rosji
1.2. Rozszerzenie Unii na Wschód
1.3. Kierunek ideowo-programowy w rosyjskiej polityce zagranicznej

Rozdzial II
Federacja Rosyjska – Unia Europejska – Polska

2.1. Rola Polski w stosunkach Rosji z Unia Europejska
2.2. Czlonkostwo Polski w Unii Europejskiej a stosunki polsko-rosyjskie
2.3. Obwód Kaliningradzki

Rozdzial III
Perspektywy rozwoju Federacji Rosyjskiej i Unii Europejskiej

3.1. Wzajemna wspólpraca
3.2. Strategia rozwoju stosunków Federacji Rosyjskiej z UE na lata 2000-2010

Zakoń...

Czytaj więcej

Analiza polsko-rosyjskich stosunków handlowych.


Wstęp……….. 3

Rozdzial I.
Stanowisko Polski wobec rosyjskich ofert współpracy

1.1. Sytuacja gospodarcza Polski i Rosji……….. 5
1.2. Czynniki determinujace rozwój stosunków handlowych Polski z Rosja ………..10
1.3. Prawne aspekty regulujace stosunki handlowe miedzy Polska a Rosja ………..14

Rozdzial II.
Charakterystyka stosunków handlowych z Rosja

2.1. Wielkosc eksportu i importu oraz bilans handlowy ………..23
2.2. Perspektywy dalszej współpracy gospodarczej miedzy Polska a Rosja ………..28

Rozdzial III.
Wpływ stosunków na wspólprace i sytuacje gospodarcza Polski

3.1...

Czytaj więcej

Zaangazowanie papieza Jana Pawla II w proces pokojowy na Ziemi Swietej.


Wstęp

Rozdzial I.
Historia konfliktów palestynsko-izraelskich

1.1. Terytorium Palestyny do pierwszej wojny Swiatowej
1.2. Syjonizm i nacjonalizm arabski jako źródła konfliktu
1.3. Deklaracja Balfoura i mandat brytyjski
1.4. Walka o sprawe arabska
1.5. Nadzieja na pokój
1.6. Pierwsza Intifada
1.7. Rzeczywistosc ostatnich lat

Rozdzial II.
Mozaika religijna na terenie Ziemi Swietej

2.1. Jan Pawel II wobec judaizmu
2.2. Jan Pawel II wobec muzulmanów
2.3. Chrzescijanie na terenie Ziemi Swietej
2.4. Pielgrzymki papieza Jana Pawla II do Ziemi Swietej i ich polityczne aspekty

Rozdzial III.
Apele Jana Pawla II o pokój na Ziemi Swietej

3.1...

Czytaj więcej

Ruch sprawiedliwego handlu jako rodzaj pomocy dla krajów slabiej rozwinietych.


Wstęp ………….11

Rozdzial I.
Czym jest sprawiedliwy handel

1. Geneza Sprawiedliwego Handlu ………… 12
1.1. Idea ‚handlu zamiast pomocy’ na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych ………… 14
1.2. Lata 60 – narodziny ‚sprawiedliwego’ podejscia do handlu miedzynarodowego ………… 19
1.3. Lata 70 – wzrost zainteresowania idea Sprawiedliwego Handlu ………… 23
1.4. Lata 80 – czas wolniejszego wzrostu gospodarczego i zmieniajacych się rynków ………… 24
1.5. Lata 90 – wzrastajace obroty handlowe …………27
1.6. Wyzwania dla Sprawiedliwego Handlu we wspólczesnym swiecie ………… 30
1.7. Sprawiedliwy Handel a Wspólnoty Europejskie ………… 31
1.8...

Czytaj więcej

Konflikt polsko-bialoruski za prezydenta Lukaszenki.


Wstęp 3

Rozdzial I.
Aleksander Lukaszenka – walka o wladze

2.1 Zarys historii Bialorusi …………..4
2.2 Biografia Aleksandra Lukaszenki ………….. 6
2.3 Wybory prezydenckie 1994 – Bialoruski front ludowy………….. 8
2.4 Wybory prezydenckie w 2001 roku …………..18
2.5 Wybory prezydenckie w 2006 roku………….. 19

Rozdzial II.
Przyczyny konfliktu polsko-bialoruskiego

3.1 Organizacje polskie na Bialorusi………….. 23
3.2 Oskarzenia Polski …………..27
3.3 Oskarzenia Lukaszenki …………..27

Rozdzial III.
Rozwój konfliktu i szanse jego zazegnania………….. 32

Zakończenie………….. 40

Bibliografia …………..41

 
Czytaj więcej

Wpływ ogólnej sytuacji międzynarodowej na Polska polityke bezpieczenstwa.


Wstęp…………. 6

Rozdzial I.
Zalozenia metodologiczne pracy

1.1. Pojecia i definicje ………….8
1.2. Przedmiot i cel badan…………. 12
1.3. Hipotezy robocze ………….12
1.4. Metody i techniki badawcze…………. 14

Rozdzial II.
Analiza swiatowego systemu bezpieczenstwa (zgodnie z literatura przedmiotu dzialan)

2.1. Regionalne systemy bezpieczenstwa na przykładzie Europy ………….17
2.1.1. Organizacja Traktatu Pólnocnoalantyckiego…………. 18
2.1.2. Unia Europejska ………….28
2.1.3. Organizacja Bezpieczenstwa i Wspólpracy w Europie (OBWE)…………. 33
2.1.4. Inne regionalne systemy bezpieczenstwa ………….35
2.2. Międzynarodowe grupy społeczne ………….39
2.2.1...

Czytaj więcej

Sposoby zabezpieczen finansowych w obrocie z przedsiębiorstwami zagranicznymi.


Wstęp …………3

Rozdzial I.
Specyfika obrotów z zagranica

1.1. Ogólna charakterystyka handlu zagranicznego ………… 5
1.2. Umowa kontraktu i jej istotne kwestie ………… 9
1.3. Podstawowe czynniki determinujace wybór produktu ………… 11
1.4. Podstawowe rodzaje platnosci wystepujace w handlu ………… 14
1.5. Podsumowanie 17

Rozdzial II.
Regulacje prawne transakcji miedzynarodowych

2.1. Ogólna charakterystyka ………… 19
2.2. Uregulowania krajowe …………20
2.3. Konwencja Genewska …………22
2.4. Konwencja Wiedenska ………… 22
2.5. Zwyczaje formuly i reguly …………23
2.6. Organizacje międzynarodowe ………… 28
2.7. Podsumowanie ………… 30

Rozdzial III.
Platnosci ni...

Czytaj więcej

Wizja Europy Konrada Adenauera w latach 1949-1963.


Wstęp …………3

Rozdzial I.
Powstanie Republiki Federalnej Niemiec.

1.1. Plan Schumana. …………7
1.2. Tlo polityczno-historyczne objecia wladzy w RFN przez Konrada Adenauera…………. 12
1.3. Polityka europejska Konrada Adenauera. …………19

Rozdzial II.
Polityka zagraniczna Konrada Adenauera w latach 1955-1963. …………29

2.1. Pierwsze lata rzadów Konrada Adenauera. …………30
2.2. Remilitaryzacja RFN. …………34
2.3. Rola Konrada Adenauera w procesię tworzenia EWG…………. 40
2.4. Polityka zagraniczna Konrada Adenauera wobec Wielkiej Brytanii…………. 42

Rozdzial III.
Zmierzch rzadów Konrada Adenauera.

3.1. Stosunki RFN ze Zwiazkiem Radzieckim. …………47
3.2...

Czytaj więcej

Analiza polskiego handlu zagranicznego w latach 2006-2007.


Wstęp

Rozdzial I.
Charakterystyka handlu zagranicznego

1.1. Istota handlu zagranicznego
1.2. Uwarunkowania polskiego handlu zagranicznego
1.3. Handel zagraniczny jako czynnik wzrostu i rozwoju gospodarczego
1.4. Pozycja konkurencyjna Polski u progu XXI w

Rozdzial II.
Ogólna charakterystyka polskiej wymiany handlowej w latach 2006-2007

2.1. Skala i dynamika obrotów towarowych w 2006 r
2.2. Skala i dynamika obrotów towarowych w 2007 r

Rozdzial III.
Analiza obrotu towarowego z krajami europejskimi oraz z krajami z poza Europy w latach 2006-2007

3.1...

Czytaj więcej

Polsko-amerykanska wymiana handlowa w latach 2000-2007.


Wstęp ……….3

Rozdzial I.
Handel zagraniczny i pojecia z nim zwiazane

1.1. Pojecie handlu i handlu zagranicznego ……….5
1.2. Funkcje handlu zagranicznego w gospodarce ………. 6
1.3. Eksport ……….7
1.4. Rodzaje eksportu………. 8
1.5. Import ………. 8
1.6. Rodzaje importu ……….9
1.7. Reeksport ……….10

Rozdzial II.
Sytuacja gospodarcza Polski i USA na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2000-2007

2.1. Uwarunkowania polskiego handlu zagranicznego ……….11
2.2. Sytuacja gospodarcza Polski na tle UE ……….12
2.3. Sytuacja gospodarcza USA na tle UE oraz wzajemny rozwój stosunków gospodarczych ……….17

Rozdzial III.
Analiza obrotu towarowego mi...

Czytaj więcej

Rola NATO w zapewnieniu bezpieczenstwa międzynarodowego.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Pojecia, geneza i istota bezpieczenstwa miedzynarodoowego.

1.1. Pojecie i istota bezpieczenstwa miedzynarodowego………5
1.2. Modele bezpieczenstwa miedzynarodowego………10
1.3 . Geneza, pojecie i istota organizacji miedzynarodowych………12
1.4.Geneza powstania NATO jako organizacji miedzynarodowej………14

Rozdzial 2.
Zasady działania Paktu Pónocnoatlantyckiego.

2.1. Doktryny Sojuszu………17
2.2. Podstawowe cele i zasady działania NATO………20
2.3. Struktura organizacyjna NATO………23
2.3.1. Organy polityczne………23
2.3.2. Organy wojskowe………27

Rozdzial 3.
Rola NATO w rozwiazywaniu konfliktów i sporów.

3.1...

Czytaj więcej

Kierunek polityki zagranicznej Ukrainy po rewolucji pomaranczowej.


Wstęp

Rozdzial I
Pozycja Ukrainy w strukturach organizacyjnych Europy

1.1 Organizacja na Rzecz Demokracji i Rozwoju Ekonomicznego GUAM (ODREK-GUAM)
1.2 Wspólnota Niepodleglych Panstw
1.3 Organizacja Narodów Zjednoczonych
1.4 Rada Europy
1.5 Organizacja Bezpieczenstwa i Wspólpracy w Europie

Rozdzial II
Stosunki Ukrainy z Unia Europejska

2.1 Instytucjonalizacja stosunków miedzy Ukraina a Unia Europejska
2.2 Stosunki polityczne miedzy Ukraina a Unia Europejska
2.3 Europejska Polityka Sasiedztwa
2.4 Perspektywy stosunków miedzy Ukraina a Unia Europejska

Rozdzial III
Stosunki Ukrainy z Federacja Rosyjska

3...

Czytaj więcej

Handel zagraniczny jako jeden z czynników warunkujacych rozwój gospodarczy Polski.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Charakterystyka handlu zagranicznego………8

1.1. Pojecie i istota handlu zagranicznego
1.2. Formy handlu zagranicznego
1.3. Uwarunkowania polskiego handlu zagranicznego
1.4. Handel zagraniczny Polski a UE


Rozdzial II.
Handel zagraniczny jako czynnik rozwoju i konkurencyjnosci Polski………21

2.1. Pozycja konkurencyjna Polski
2.2. Wpływ handlu zagranicznego na rozwój gospodarczy Polski
2.3. Wpływ handlu zagranicznego na konkurencyjnosc Polski


Rozdzial III.
Charakterystyka Polskiej wymiany handlowej w latach 2006 – 2008………33

3.1. Analiza obrotów handlowych w 2006 r
3.2. Analiza obrotów handlowych w 2007 r
3.3...

Czytaj więcej

Działalność franchisingowa na przykładzie firmy McDonald’s Polska.


Wstęp…….. 8

Rozdzial 1
Geneza, pojecie i istota franchisingu

1.1. Pojecie franchisingu…….. 9
1.2. Formy i typy franchisingu…….. 11
1.3. Rozwój franczyzy…….. 14
1.4. Rozwój aspekty umowy franchisingowej w Polsce…….. 16
1.4.1. Prawny charakter umowy franchisingu…….. 16
1.4.2. Zakres regulacji prawnej franchisingu…….. 23
1.5. Typy powiazan franchisingowych…….. 24
1.6. Prawa i obowiazki stron zawierajacych kontrakt franchisingowy 27


Rozdzial 2
Charakterystyka firmy McDonald’s

2.1. Specyfika działalności restauracji McDonald’s…….. 29
2.1.1. Srodowisko naturalne a dzialalnosc firmy…….. 31
2.1.2. Fundacja Ronalda McDonalda 32
2.2...

Czytaj więcej

Zagrozenie wojna nuklearna na tle konfliktu kubanskiego.


Wstęp………3

Rozdzial I
Stosunki amerykansko – kubanskie

1. Charakterystyka panstw bioracych udzial w konflikcie………5
2. Rzady Batisty, dojscie do wladzy Fidela Castro………6
3. Inwazja w Zatoce swin – próba obalenia rzadów Castro………8


Rozdzial II
Pogorszenie się stosunków amerykansko- kubanskich

1. Zamieszczenie rakiet radzieckich na Kubie………11
2. Wykrycie rakiet radzieckich na Kubie………12
3. Zerwanie stosunków z Kuba i ogloszenie blokady wyspy………14


Rozdzial III
Skutki kryzysu kubanskiego

1.Grozba wybuchu wojny nuklearnej………16
2. Rozmowy Kennedyego i Chruszczowa………17
3. Pokojowe zazegnanie konfliktu………18


Zakończenie………20
Biblografia…...

Czytaj więcej

Konflikt izraelsko – palestynski. Przyczyny, przebieg, skutki.


Wstęp………6

Rozdzial I
Przyczyny powstanie konfliktu izaraelsko- plestynskiego

1. Poczatki syjonizmu………8
2. Okres przebudzenia narodowego………10
3. Powstanie i dzialalnosc Organizacji Syjonistycznej………14
4. Wielka wojna i podzial strefy wpływów na Bliskim Wschodzie………19
5. Mandat brytyjski w Palestynie………22
6. Sytuacja Zydów w czasię II wojny swiatowej………25
7. Wojna palestynska………29


Rozdzial II
Przebieg konfliktu izraelsko- palestynskiego

1. Walki o niepodleglosc Palestyny………33
1.1. Pierwsza Intifada -pierwsze powstanie palestynskie………34
1.2. Intifada Al – Aksa – drugie powstanie palestynskie………39
1...

Czytaj więcej

Polityka Rosji wobec Polski po 2004 roku.


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Geneza stosunków rosyjsko-polskich……….5

1.1. Historia stosunków rosyjsko-polskich po II Wojnie Swiatowej.
1.2. Rozpad ZSRR-powstanie Federacji Rosyjskiej.


Rozdzial 2.
Stosunki rosyjsko-polskie po przystapieniu polski do UE……….32

2.1. Polityka rosji wobec Polski po wstapieniu do UE
2.2. Rozwój stosunków rosyjsko-polskich w latach 2004-2010.
2.3. Rosyjsko-polskie relacje gospodarcze i ich wpływ na wzajemne stosunki miedzynarodowe.


Rozdzial 3.
Perspektywy przyszlych stosunków rosyjsko-polskich……….63

3.1. Polska jako wschodnia granica UE.
3.2. Prognoza oraz ocena dalszych stosunków rosyjsko-polskich.


Zako...

Czytaj więcej

Geneza i dzialalnosc grupy wyszechradzkiej.


Wstęp……….3

Rozdzial I
Historia powstanie grupy wyszechradzkiej

Rozdzial II
Kształtowanie się współpracy ‚Trójkata Wyszechradzkiego’ w latach 1991- 1993.

2.1. Sytuacja geopolityczna………. 9
2.2 Deklaracje współpracy – motywy i cele……….12
2.3 Obszary współpracy panstw Trójkata i ksztaltowanie się jej priorytetów w latach 1991-1993……….15

Rozdzial III
Lata 1994 – 1999, wspólne wyzwania grupy

3.1 Oslabienie współpracy przyczyny oraz postawy wobec dalszej roli Wyszehradu ……….21
3.2 Odosobnienie Slowacji ……….22
3.3 Rozszerzenie NATO a państwa Wyszehradu………. 24
3.4...

Czytaj więcej

Polska w misjach pokojowych na terenie bylej Jugoslawii.Wstęp………. 3

Rozdzial I.
Rozpad Jugoslawii

1.1. Rys historyczny Jugoslawii od powstania SHS do zakonczenia II wojny swiatowej………. 5
1.2. Przyczyny konfliktu z 1991 roku………. 13
1.3. Rozpad państwa………. 18

Rozdzial II.
Misje pokojowe w ramach ONZ

2.1. Działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych, czlonkostwo Polski………. 22
2.2. Misje pokojowe ONZ na terenie bylej Jugoslawii z udzialem Polski
2.2.1. UNPROFOR ………. 30
2.2.2. UNCRO………. 32
2.2.3. UNPREDEP………. 34
2.2.4. UNMIBH………. 36
2.2.5. UNTAES………. 38
2.2.6. UNMOP………. 40
2.2.7. UNPSG………. 42
2.2.8. UNMIK………. 44

Rozdzial III.
Misje pokojowe w r...

Czytaj więcej

Stosunki polityczno-militarne Unii Europejskiej z Rosja po 1991 roku.


Wstęp ………3
Wykaz skrótów ………5

Rozdzial I
Europa w latach 1945-1990

1.1. Geneza integracji europejskiej……… 7
1.2. Integracja polityczno-militarna Unii Europejskiej……… 9
1.3. Integracja spoleczno-gospodarcza ………13
1.3.1 Wspólpraca kulturowa……… 13
1.3.2. Wspólpraca gospodarcza……… 14
1.3.3 Wspólpraca w zakresię społecznym ………15
1.4. Stosunki miedzy Wschodem a Zachodem. ………17
1.4.1 Rywalizacja polityczno-militarna ………18
1.4.2. Rywalizacja gospodarcza ………20

Rozdzial II
Stosunki polityczne Unii Europejskiej i Rosji po 1991 roku

2.1. Stosunki polityczno – militarne Unie Europejskiej i Rosji w okresie przemian (1989-1991). ………22
2.1.1...

Czytaj więcej

Wpływ konfliktu izraelsko – palestynskiego na bezpieczenstwo międzynarodowe XXI wieku.


Wstęp………2

Rozdzial I.
Konflikt izraelsko- palestynski

1.1. Geneza i przyczyny konfliktu bliskowschodniego………4
1.2. Etapy konfliktu izraelsko-arabskiego………7


Rozdzial II.
Spolecznosc miedzynarodowa wobec konfliktu izraelsko – palestynskiego

2.1. Rola USA w procesię pokojowym na Bliskim Wschodzie ………17
2.2. Działania Unii Europejskiej na rzecz zazegnania konfliktu………33
2.3. ONZ wobec konfliktu izraelsko-palestynskiegO……… 40


Rozdzial III.
Wpływ konfliktu izraelsko – palestynskego na bezpieczenstwo miedzynarodowe

3.1 Efektywność metod i środków oddzialywania spolecznosci miedzynarodowej………49
3.2. Perspektywy na przyszlosc………59


Zakońc...

Czytaj więcej

Rosja Putina w polskiej prasię – ‚Dziennik’ i ‚Newsweek.’


Wstęp……….. 4
Rozdzial I

1. O wydawcy ………..7
2. O ‚Newsweeku’……….. 8
3. O ‚Dzienniku’ ………..10
3.1. ‚Europa Tygodnik Idei’……….. 13

Rozdzial II
1. Wladimir Putin u wladzy – demokrata czy autokrata? ………..16
1.1. Car Wladimir ………..23
1.2. Poparcie społeczne ………..29
2. System wladzy w Rosji Putina. ………..31
2.1. Doktryna ‚suwerennej demokracji’ ………..47

Rozdzial III
1.Rosja – odbudowa czy dalszy upadek mocarstwa? ………..51
2. Czy Rosja jest panstwem surowcowym?……….. 59
3. Relacje rosyjsko- amerykanskie……….. 64
4. Rosja – UE……….. 68
5. Stosunki rosyjsko- polskie ………..78

Rozdzial IV
1...

Czytaj więcej

Polityka Lecha Kaczynskiego wobec Rosji.Wstęp

Rozdzial 1.
Stosunki polsko-rosyjskie w koncepcji prezydentury Lecha Kaczynskiego – relacje w prasię o zabarwieniu konserwatywno-prawicowym.

1.1. Obiektywnie i spójnie – IV wladza u progu IV RP. Charakter prawicowej prasy w I dekadzie XXI wieku w Polsce – tendencje i zmiany.
1.2. Gruzja jako fenomen polityki zagranicznej Lecha Kaczynskiego – spojrzenie ‚prawym okiem’.
1.3. Katyn bez tabu. Ostre warunki stawiane Rosji przez Lecha Kaczynskiego jako przejaw konsekwencji.

Rozdzial 2.
Komentarze liberalnie i lewicowo zorientowanych publicystów na temat wizji stosunków z Rosja, proponowanej przez Lecha Kaczynskiego.

2.1...

Czytaj więcej

Handel Polski z USA w latach 2004-2010.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Sytuacja gospodarcza USA ……….5

1.1. Ogólna charakterystyka USA
1.2. System polityczny USA
1.3. System gospodarczy USA
1.4. Miejsce gospodarki Stanów Zjednoczonych w gospodarce swiatowej


Rozdzial II.
Kierunki polityki handlowej USA……….27

2.1. Najwazniejsze kierunki wymiany handlowej USA
2.2. Struktura wymiany handlowej USA z innymi krajami
2.3. Wpływ stosunków politycznych na wymiane handlowa


Rozdzial III.
Stosunki handlowe USA Z Polska……….40

3.1. Uwarunkowania polsko – amerykanskiej wymiany handlowej
3.2. Prawne podstawy stosunków handlowych
3.3. Organizacje wspierajace rozwój stosunków handlowych
3.4...

Czytaj więcej

Spóldzielnie pracy i ich rola w obrocie handlowym.


Wstęp

Rozdzial I.
Pojecie i ogólne zasady funkcjonowania spóldzielni

1.1. Pojecie spóldzielni pracy
1.2. Cechy spóldzielni pracy
1.2.1. Dobrowolnosc
1.2.2. Korporacyjny charakter
1.2.3. Nieogranicznosc liczby czlonków
1.2.4. Samorzadnosc


Rozdzial II.
Ustrój spóldzielni pracy

2.1. Powstanie spóldzielni pracy
2.2. Prawa i obowiazki czlonków
2.3. Organy
2.3.1. Walne zgromadzenie
2.3.2. Rada nadzorcza
2.3.3. Zarzad


Rozdzial III.
Funkcje spóldzielni pracy w obrocie handlowym na przykladach spóldzielni pracy w XYZ

3.1. Funkcje spóldzielni pracy w obrocie handlowym na przykładzie Spóldzielni Pracy YYY w XYZ
3.2...

Czytaj więcej

Kryzys kubanski a stosunki ZSRR – USA.


Wstęp………4

Rozdzial.1
Rewolucja Fidela Castro-1959r.

1.1. Kryzys i upadek rzadów F. Batisty na Kubie (1956-1959)………6
1.2. Wybory prezydenckie na Kubie (03.11. 1958)………17
1.3. Poczatek rzadów Fidela Castro………22


Rozdzial. 2
Kuba w polityce USA i ZSRR.

2.1. Narastanie konfliktu kubansko-amerykanskiego, próby jego przezwyciezenia na przelomie 1959-1960
2.2. Zwrot w polityce USA wobec F. Castro………40
2.3. Nawiazanie współpracy pomiedzy Kuba a ZSRR (luty 1960)………44


Rozdzial.3
Kryzys kubanski-1962r.

3.1. Inwazja w Zatoce Swin (17-19.04.1962)………45
3.2. Rola Kuby w karaibskim kryzysię rakietowym (16-28.10.1962)………72
3.3...

Czytaj więcej

Polsko – bialoruska wspólpraca transgraniczna w warunkach integracji z UE.Wstęp……….4

Rozdzial 1
Wspólpraca transgraniczna – ujecie toretyczne

1.1. Istota, zakres współpracy transgranicznej ……….6
1.1.1. Pojecie, zasady oraz aspekty współpracy transgranicznej ……….6
1.1.2. Cele, funkcje oraz wartosci współpracy transgranicznej ……….13
1.1.3. Uwarunkowania Polsko – bialoruskiej współpracy transgranicznej………. 18
1.2. Prawne unormowania współpracy Polsko – bialoruskiej ……….22
1.3. Finansowanie jako istotny warunek współpracy transgranicznej ……….26


Rozdzial 2
Polsko – bialoruska wspólpraca na poziomie mikro i makroekonomicznym

2.1...

Czytaj więcej

Wymiana towarowa miedzy Polska a Unia Europejska w latach 2003 – 2009.Rozdzial I
Warunki prowadzenia wymiany towarowej miedzy Unia Europejska a Polska przed i po akcesji.

1.1. Postanowienia Ukladu Europejskiego oraz umowa miedzy Polska a Unia Europejska dotyczaca handlu i współpracy gospodarczej – warunki prowadzenia wymiany towarowej w okresie przed 1 maja 2004 roku………6
1.2. Traktat ustanawiajacy Wspólnote Europejska i jego postanowienia dotyczace swobodnego przeplywu towarów – kilka podstawowych informacji………13
1.3. Traktat Europejski – zmiany, jakie zaszly po akcesji Polski do Unii Europejskiej………14
1.4. Skutki wejscia do Unii Europejskiej dla Polski………18

Rozdzial II
Analiza obrotów towarowych Polski ...

Czytaj więcej

Stosunki polsko – amerykanskie po 1989 roku.


Wstęp………2

Rozdzial I.
Wspólpraca polsko-amerykanska na forum miedzynarodowym.

1. Wspólpraca RP i USA w ramach NATO………4
2. Wspólpraca w ramach misji pokojowych na Swiecie i zwalczania terroryzmu………8
3. Amerykanskie plany budowy tarczy antyrakietowej………14

Rozdzial II.
Stosunki gospodarcze.

1. Pomoc amerykanska w odbudowie gospodarczej Polski………19
2. Wymiana handlowa miedzy RP i USA………21
3. Wzajemne inwestycje miedzy krajami………24

Rozdzial III.
Relacje społeczne.

1. Polska emigracja do USA………28
2. Amerykanskie wsparcie dla procesu przemian demokratycznych w Polsce………30
3...

Czytaj więcej

Bezpieczenstwo Polski w strukturach NATO i UE.


Wstęp ……….4

Rozdzial I
Bezpieczenstwo narodowe w świetle wspólczesnych wyzwan

1.1 Pojecie i zakres bezpieczenstwa narodowego………. 6
1.2 Zagrozenie bezpieczenstwa narodowego ……….12


Rozdzial II
Sojusz Pólnocnoatlantycki jako wazny gwarant bezpieczenstwa Polski

2.1 Geneza Sojuszu Pólnocnoatlantyckiego jako organizacji miedzynarodowej………. 20
2.2 Przystapienie Polski do NATO ……….27
2.3 Atuty czlonkostwa Polski w NATO ……….36


Rozdzial III
Polska na drodze do Unii Europejskiej

3.1 Geneza Unii Europejskiej ……….39
3.2 Starania Polski o czlonkostwo w Unii Europejskiej ……….48
3...

Czytaj więcej

Miedzynarodowy obrót handlowy.


Wstęp……….2

Rozdzial I.
Pojecie, klasyfikacja i funkcje cla.

1.1 Powstanie i pojecie oplat celnych w miedzynarodowym obrocie towarowym……….4
1.2 Klasyfikacja i kryterium podzialu cla……….6
1.3 Funkcje cla w miedzynarodowym obrocie towarowym……….18


Rozdzial II.
Pojecie i ewolucja polityki handlowej po II Wojnie Swiatowej.

2.1. Geneza i pojecie polityki handlowej……….21
2.2. Polityka handlowa w latach 1947 – 1995……….22
2.3. Zasady polityki handlowej w świetle porozumien tworzacych Swiatowa Organizacje Handlu (WTO)……….30


Rozdzial III.
Instrumenty polityki handlowej.

3.1. Preferencje w miedzynarodowym obrocie towarowym……….33
3.2...

Czytaj więcej

Organizacja procesu transportowego w handlu zagranicznym.


Wstęp

Rozdzial I
Transport w handlu miedzynarodowym. Pojecia i kategorie ekonomiczne w transporcie miedzynarodowym

1. Transport a wymiana miedzynarodowa
2. Organizacja działalności transportowej i spedycyjnej
3. Organizacja spedycji miedzynarodowej w Polsce


Rozdzial II
Ekonomika transportu miedzynarodowego

1. Koszt transportu
2. Miedzynarodowy rynek
3. Polityka transportowa
4. Wspólpraca miedzynarodowa w transporcie


Rozdzial III
Technika transportu w handlu zagranicznym na przykładzie firmy spedycyjnej

1. Umowa spedycji oraz umowy o przewóz towarów w handlu zagranicznym
2...

Czytaj więcej

Stosunki polsko-belgijskie i ich wpływ na polski rynek.


Wstęp………4

Rozdzial I
Negocjacje miedzynarodowe-rozwazania w świetle literatury przedmiotu

1.1 Negocjacje miedzynarodowe-pojecia, terminy ……… 6
1.2 Istota i cechy negocjacji miedzynarodowych ……… 7
1.3 Szczególny charakter negocjacji miedzynarodowych ……… 10
1.4 Bariery w negocjacjach miedzynarodowych ……… 12
1.5 Systemy wartosci wpisane w kulture i ich rola w negocjacjach ……… 16
1.6 Czynnik czasu w negocjacjach miedzynarodowych ……… 19
1.7 Ogólne reguly negocjacji miedzynarodowych ……… 20


Rozdzial II
Stosunki polsko-belgijskie

2.1 Stosunki polsko-belgijskie w perspektywie historycznej……… 23
2.2...

Czytaj więcej

Stosunki Federacji Rosyjskiej z UE w latach 1993-2010.


Wstęp

Rozdzial I
Stosunki ZSRR-Europa Zachodnia po zakonczeniu II Wojny Swiatowej

1. Zwiazek Radziecki torpeduje próby powojennego zjednoczenia Europy Srodkowej i Wschodniej
2. Polityka ZSRR wobec Europy Zachodniej w okresie zimnej wojny
3. Reakcja ZSRR na rozwój integracji Europy Zachodniej w latach
1957-1991


Rozdzial II
Stosunki na plaszczyznie politycznej miedzy Rosja a Unia Europejska po 1991 roku.

1. Proces formalizacji wzajemnych stosunków miedzy Rosja a Unia Europejska.
2. Wspólpraca polityczna na wysokim szczeblu miedzy Rosja a Unia Europejska.
3...

Czytaj więcej

Analiza obrotów handlowych Polska-Niemcy w latach 2004-2008.


Wstęp………2

Rozdzial I.
Handel zagraniczny

1.1. Pojecie i istota handlu zagranicznego………4
1.2. Transakcje w handlu zagranicznym………7
1.2.1. Transakcje eksportowe………9
1.2.2. Transakcje importowe………10
1.3. Zwyczaje i uzanse w handlu zagranicznym………13
1.4. Dokumenty w handlu zagranicznym………17


Rozdzial II.
Analiza obrotów handlu zagranicznego Polski w latach 2004-2008

2.1. Analiza struktury wymiany handlowej………26
2.1.1. Analiza struktury towarowej………28
2.1.2. Analiza struktury geograficznej………36
2.4. Saldo bilansu handlowego………37


Rozdzial III.
Analiza handlu pomiedzy Polska a Niemcami w latach 2004-2008

3.1...

Czytaj więcej

Analiza wymiany handlowej Polski z wybranymi krajami bloku wschodniego.


Wstęp

Rozdzial I.
Handel zagraniczny-wprowadzenie

1.1. Handel zagraniczny-pojecia podstawowe.
1.2. Korzysci komparatywne.
1.3. Ograniczenia w handlu miedzynarodowym.
1.4. Handel zagraniczny w Polsce w latach 1989-2005.
1.5. Zmiany struktury obrotów towarowych w latach 2001-2005.
1.6. Wazniejsze uwarunkowania zmian obrotów towarowych w okresie 2000-2005.


Rozdzial II.
Uwarunkowania wymiany handlowej pomiedzy Polska a wybranymi krajami wschodnimi

2.1. Polityka RP wobec wybranych krajów wschodnich.
2.2. Prawo gospodarcze wybranych krajów wschodnich (prawo oddzialujace na wymiane).
2.3...

Czytaj więcej

Problemy dyplomacji na arenie międzynarodowej.


Wstęp………3

Rozdzial I
Środki i metody rozwiazywania sporów na arenie miedzynarodowej

1.1. Dyplomacja jako srodek oddzialywania panstw na arenie miedzynarodowej………. 5
1.2. Ewolucja dyplomacji w polityce swiatowej………. 8
1.3. Typologia metod i środków dyplomatycznych………. 12
1.4. Kategoria efektywnosci dyplomacji na arenie miedzynarodowej……… 15
1.4. Konkluzje……… 17

Rozdzial II
Skutecznosc środków i metod dyplomatycznych w rozwiazywaniu konfliktów na arenie miedzynarodowej

2.1. Skutecznosc środków i metod dyplomatycznych w rozwiazywaniu konfliktów w Afryce……… 19
2.2...

Czytaj więcej

Polska emigracja polityczna do USA w latach 1980-1989.


Wstęp……… 2

Rozdzial I.
Typologia polskiej emigracji politycznej

1.1. Pojecie emigracji i migracji……… 4
1.2. Typologia emigracji i migracji……… 6
1.3. Pierwsi polscy osadnicy w Stanach Zjednoczonych……… 11

Rozdzial II.
Rekonstrukcja procesów i trendów migracyjnych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Pólnocnej

2.1 Imigracja do Stanów Zjednoczonych – rys historyczny ………16
2.2. Emigracja polska po roku 1918 do lat 70-tych XX wieku – rys historyczny……… 22
2.3. Polska imigracja polityczna – szczególna odmiana imigracji ………29

Rozdzial III.
Polityczna emigracja Polski w latach 1980 – 1989

3.1...

Czytaj więcej

Stosunki polsko-rosyjskie 1992-2003.


Wstęp ……….3

Rozdzial I.
Zaszlosci historyczne w stosunkach polsko-rosyjskich

1.1. Zabory……… 5
1.2. Wojna polsko-bolszewicka……… 10
1.3. Zbrodnia katynska……… 18
1.4. 17 wrzesnia 1939 roku – agresja sowiecka………23

Rozdzial II.
Rozpad ZSRR i jego nastepstwa dla stosunków polsko-rosyjskich.

2.1. Traktat o przyjaznej i dobrosasiedzkiej współpracy ………28
2.2. Traktaty polityczne Polski z Czechoslowacja i Wegrami, z Ukraina, Bialorusia, Lotwa, Estonia, Rosja, Rumunia, Bulgaria i Gruzja ………30
2.3. Wspólpraca w ramach grupy Wyszehradzkiej w przygotowaniach do rozwiazania Ukladu Warszawskiego i RWPG ………38
2.4. Dalszy rozwój stosunków z Rosja………...

Czytaj więcej

Rola Koreanskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej we wspólczesnych stosunkach miedzynarodowych

Wstęp 3

Rozdzial 1.
Historia

1.1. Korea w okresie okupacji japonskiej………..7
1.2. Wojna koreanska ………..12
1.3. Polityka wewnetrzna……….. 18


Rozdzial 2.
Korea Pólnocna na arenie miedzynarodowej

2.1. Stany Zjednoczone ………..26
2.2. Chinska Republika Ludowa ………..36
2.3. ZSRR / Federacja Rosyjska……….. 44
2.4. Republika Korei ………..52
2.5. Japonia ………..60

Rozdzial 3.
Dualistyczna natura problemu koreanskiego

3.1. Aspekt militarny ………..74
3.2. Kwestie gospodarcze i społeczne ………..83
3.3. Prawa czlowieka ………..89
3.4. Propaganda a spoleczenstwo 94


Rozdzial 4.
Wspólpraca miedzynarodowa na rzecz rozwiazania problemu koreanskiego ………..100

Zakońc...

Czytaj więcej

Migracje Polaków po wstapieniu Polski do UE


Wstęp

Rozdzial I.
Podstawowe problemy teoretyczne

1.1. Migracja i jej rodzaje
1.2. Rynek pracy w Polsce
1.3 Pojecie migracji zarobkowej
1.4 Droga Polski do Unii Europejskiej – zarys historyczny


Rozdzial II.
Polska a procesy integracyjne w Europie

2.1. Rynek pracy w Unii Europejskiej
2.2. Migracje społeczne w latach 2004-2008
2.3. Skutki migracji dla Polski


Rozdzial III
Procesy migracyjne w Unii Europejskiej a funkcjonowanie rynku pracy w Polsce.

3.1. Wpływ akcesji na sytuacje gospodarcza kraju.
3.2. Skala, kierunki, tendencje migracje polskiej sily roboczej w procesię integracji z Unia Europejska.
3.3...

Czytaj więcej

Religijne i kulturowe uwarunkowania mizoginizmu we wspólczesnym swiecie.


Wstęp……….4

Rozdzial I
Ujecie teoretyczne pojecia mizoginizmu

1.1 Pojecie i formy mizoginizmu………. 6
1.2 Przyczyny mizoginizmu………. 8
1.2.1 Teorie psychologiczne………. 8
1.2.2 Teorie strukturalistyczne………. 12
1.2.3 Teoria materialistyczne………. 13
1.3 Historia mizoginizmu………. 13


Rozdzial II
Przejawy mizoginizmu w cywilizacji zachodniej

2.1 Swiat polityki………. 16
2.2 Swiat pracy………. 19
2.3 Swiat zycia codziennego………. 23


Rozdzial III
Przejawy mizoginizmu w cywilizacjach niezachodnich

3.1 Indie………. 25
3.2 Afryka………. 29
3.3 Kraje islamu………. 33


Zakończenie………. 37
Bibliografia………. 39

 
Czytaj więcej

Udział zolnierzy Wojska Polskiego w operacji pokojowej w Afganistanie


Wstęp………3

Rozdzial I.
Operacje wsparcia pokoju

1.1. Operacje pokojowe i ich rodzaje……… 6
1.2. Idea operacji wsparcia pokoju……… 11
1.3. Operacji wsparcia pokoju……… 15
1.4. Zasady prowadzenia operacji wsparcia pokoju……… 18
1.5. Bezpieczenstwo miedzynarodowe……… 22


Rozdzial II.
Polska jako uczestnik misji pokojowych

2.1. Charakterystyka Afganistanu jako srodowiska działania sil koalicji antyterrorystycznych…. 29
2.2. Historia Afganistanu……… 34
2.3. Wojsko Polskie – udzial w afganskiej prewencji……… 37
2.4. Specyfika przygotowania wojsk do dzialan w Afganistanie ……… 47
2.5...

Czytaj więcej

Socjalizm i interwencjonizm państwowy jako alternatywa dla kapitalizmu


Wstęp……….5

Rozdzial 1.
Czy socjalizm i interwencjonizm panstwowy okazal się dobra alternatywa dla kapitalizmu ?

1.1. Kapitalizm ……….7
1.2. Socjalizm ……….13
1.3. Interwencjonizm ……….21


Rozdzial 2.
Czy wolny rynek jest naprawde wolny ?……….26

Zakończenie……….36
Bibliografia……….39

 
Czytaj więcej

Ocena skutków regulacji (OSR) w Polsce

Wstęp

Rozdzial I.
System regulacyjny i system prawny

1.1. Dobre praktyki regulacyjne
1.2. System oceny wpływu (ow) komisji europejskiej
1.3. Wdrazanie systemu oceny wpływu w unii europejskiej
1.4. Nowe podejscie do oceny wpływu
1.5. Nowe podejscie do kontroli jakosci oceny wpływu


Rozdzial II.
System regulacyjny w Polsce

2.1. Cele oceny skutków regulacji w Polsce


Rozdzial III.
Ocena skutków regulacji (OSR) w Polsce

3.1. Działania poprzedzajace sporzadzenie OSR
3.2. Czym jest ocena skutków regulacji?
3.3. Ocena skutków regulacji jako narzedzie analityczne
3.4. Znaczenie OSR dla jakosci prawa
3.5...

Czytaj więcej

Wspólpraca Unii Europejskiej z NATO w obszarze bezpieczenstwa militarnego w latach 1993-2011


Wstęp………6

Rozdzial I.
Istota i charakter współczesnego bezpieczenstwa militarnego oraz jego zagrozenia.

1.1. Pojecie i typologie bezpieczenstwa……… 9
1.2. Klasyfikacje zagrozen dla bezpieczenstwa militarnego………14
1.3. Wspólczesne środowisko bezpieczenstwa militarnego……… 17
1.4. Zagrozenia asymetryczne………21


Rozdzial II.
Europejska Polityka Bezpieczenstwa i Obrony

2.1. Geneza Europejskiej Polityki Bezpieczenstwa i Obrony……… 25
2.2. Kształtowanie się Europejskiej Polityki Bezpieczenstwa i Obrony ………30
2.3. Struktura instytucjonalna Europejskiej Polityki Bezpieczenstwa i Obrony……… 33
2.4...

Czytaj więcej

Miedzynarodowa wspólpraca rozwojowa w Afryce


Wstęp

Rozdzial I.
Koncepcje rozwojowe po II wojnie swiatowej

1.1. Teorie pierwszej generacji
1.2. Teorie heterodoksyjne
1.2.1. Strukturalizm
1.2.2. Dependysci, dwa nurty szkoly zaleznosci
1.2.3. Instytucjonalizm
1.3. Ewolucja pomocy rozwojowej – czynniki, nowe zadania
1.3.1. Kształtowanie się miedzynarodowej pomocy rozwojowej
1.3.2. Ewolucja programów pomocy rozwojowej – I Dekada Rozwoju
1.3.3. Nowy Miedzynarodowy Lad Ekonomiczny i zadluzenie miedzynarodowe
1.3.4. Inicjatywy oddluzeniowe. Konsensusy: waszyngtonski i post-waszyngtonski oraz ich ocena
1.3.5. „Kształtowanie się XXI wieku: rola współpracy na rzecz rozwoju”
1.3.6...

Czytaj więcej

Zbrodnia katynska w relacjach polsko-rosyjskich


Wstęp…………3

Rozdzial I.
Katyn -tlo historyczne…………6

1.1. Wstęp do wydarzen
1.2. Polscy jency w ZSRR
1.3. Mord w lesię katynskim
1.4. Falszowanie i zatajanie zbrodni
1.5. Oficjalne ujawnienie zbrodni

Rozdzial II.
Relacje polsko-rosyjskie…………39

2.1. Stosunki polsko-rosyjskie do czasu II wojny swiatowej
2.2. Relacje polsko-rosyjskie po roku 1940r.
2.3. Polska i Rosja po 1989r.

Rozdzial III.
Zbrodnia katynska wspólczesnie…………68

3.1. Sledztwo Instytutu Pamieci Narodowej w 2005r
3.2. Zbrodnia katynska w oczach wspólczesnych Rosjan
3.3. Katastrofa pod Smolenskiem w 2010r.
3.4. Wpływ zbrodni katynskiej na relacje z Rosja

Zakończenie…………93...

Czytaj więcej

Stanowisko Niemiec wobec reformy i poszerzenia UE ze szczególnym uwzglednieniem Polski.


Rozdzial 1.
Gospodarka Niemiec po upadku Muru Berlinskiego


Rozdzial 2.
Stanowisko Niemiec wobec poszerzenia UE o kraje Europy Srodkowej i Wschodniej


Rozdzial 3.
Ograniczenia wprowadzone przez Niemcy wobec nowych czlonków Unii Europejskiej


Rozdzial 4.
Przemiany spoleczno-gospodarcze Niemiec po rozszerzeniu Unii Europejskiej w 2004 roku


Rozdzial 5.
Wspólpraca Niemiec z krajami nowego sasiedztwa rozszerzonej Unii Europejskiej


Rozdzial 6.
Stanowisko Niemiec wobec aspiracji Polski do czlonkostwa w Unii Europejskiej


Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Sztuka wojenna w ksztaltowaniu bezpieczenstwa militarnego

Wstęp……….4

Rozdzial I.
Istota bezpieczenstwa militarnego

1.1. Pojecie i rodzaje bezpieczenstwa………. 7
1.2. Czynniki wpływajace na poziom bezpieczenstwa militarnego………. 15
1.3. Polityczno-wojskowe aspekty bezpieczenstwa militarnego ……….22
1.4. Wnioski………. 29


Rozdzial II.
Miejsce sil zbrojnych w sztuce wojennej

2.1. Pojecie sil zbrojnych ……….30
2.2. Zadania sil zbrojnych………. 37
2.2.1. W stanie pokoju………. 37
2.2.2. W stanie kryzysu………. 41
2.2.3. W stanie wojny………. 46
2.3. Sila militarna w stosunkach miedzynarodowych………. 51
2.4. Koncepcje walki zbrojnej, metody i srodki………. 59
2.5...

Czytaj więcej

Stosunki polsko-ukrainskie w zakresię polityczno-ekonomicznym.


Wstęp……….5

Rozdzial I.
Ukraina – dazenie do niepodleglosci. Ukraina jako niepodlegle panstwo.

1.1 Ukraina – zróznicowania regionalne, zróznicowania narodowosciowe i jezykowe. Ukraina wspólczesna, niepodlegla……….10
1.2 Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego (NSRR)……….13
1.3 Postrzeganie państwa ukrainskiego przez polaków……….16

Rozdzial II.
Polacy-Ukraincy, Polska-Ukraina. Historyczne paradoksy stosunków sasiedzkich.

2.1 Kontakty miedzy Polakami a Ukraincami. Ukrainscy pracownicy w Polsсe. Ukraincy jako przybysze……….17
2.2 Rezim wizowy i graniczny – obecna sytuacja. Granica polsko – ukrainska ……….19
2.3 Relacje polityczne...

Czytaj więcej

Rola wojsk NATO w konflikcie w bylej Jugoslawii.


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Tlo konfliktu w bylej Jugoslawii

1.1. Sytuacja w Slowenii……….6
1.2. Sytuacja w Chorwacji……….8
1.3. Sytuacja w Bosni i Hercegowinie……….12
1.4. Sytuacja w Kosowie……….25


Rozdzial 2.
Sily implementacyjne IFOR

2.1. Powolanie, cele, funkcje oraz struktura kontyngentu……….34
2.2. Udział panstw spoza NATO……….36
2.3. Realizacja wojskowych postanowien cywilnych……….37
2.4. Polscy zolnierze w silach IFOR……….39


Rozdzial 3.
Sily stabilizacyjne SFOR

3.1. Kontynuacja misji pokojowej……….42
3.2. Zadania i mandat kontyngentu……….42
3.3. Udział krajów nie bedacych czlonkami NATO……….44
3.4. Postanowienia cywilne……….45
3.5...

Czytaj więcej

Wspólpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej przyklad Polski.


Wstęp

Rozdzial 1.
Geneza powstania oraz obszary współpracy Grupy Wyszehradzkiej

1.1 Rys historyczny
1.2 Ramy prawne porozumienia
1.3 Partnerstwo Wschodnie
1.3.1 Polityka Wschodnia realizowane jest w dwóch wymiarach – wspólpraca wielostronna i dwustronna.
1.3.2 Polityka Wschodnia realizowana w wymiarze wielostronnym.
1.3.3 Polityka Wschodnia realizowana w wymiarze dwustronnym.
1.4 Inicjatywa srodkowoeuropejska

Rozdzial 2.
Osiagniecia Grupy Wyszehradzkiej

2.1. Srodkowoeuropejska Umowa o Wolnym Handlu – CEFTA
2.1.1. Postanowienia Srodkowoeuropejskiej Umowy o Wolnym Handlu
2.1.2. Inwestycje zagraniczne Grupy Wyszehradzkiej na swiecie.
2...

Czytaj więcej

Strategia obronnosci Polski po wejściu do NATO.


Wstęp………..5

Rozdzial I
Teoretyczne aspekty Strategii obronnosci

1.1 Charakterystyka pojecia strategii obronnosci……….. 9
1.2 Obronnosc państwa a bezpieczenstwo……….. 17
1.2.1 Pojecie i kategorie bezpieczenstwa……….. 17
1.2.2 Definicja bezpieczenstwa narodowego……….. 21
1.2.3 Obronnosc jako czesc bezpieczenstwa narodowego……….. 27
1.3 Bezpieczenstwo państwa w systemie miedzynarodowym……….. 29


Rozdzial II
Interesy, cele i warunki obronnosci

2.1 Polska i jej interesy narodowe……….. 39
2.2 Cele strategii obronnosci……….. 43
2.3 Warunki obronnosci……….. 47
2.3.1 Wyzwania polityczno-militarne……….. 48
2.3.2 Zagrozenia kryzysowe i wojenne……….. 50


Roz...

Czytaj więcej

Grupa Wyszehradzka w koncepcji polskiej polityki zagranicznej


Wstęp

Rozdzial I
Polska w systemie stosunków miedzynarodowych po II wojnie swiatowej

1. Geopolityczne uwarunkowania rozwoju Polski……….. 6
2. Polskie przemiany spoleczno-polityczne w 1989 r,……….. 13
3. Polska miedzy Wschodem a Zachodem w dobie transformacji ustrojowej……….. 22

Rozdzial II
Regionalizm w polskiej polityce zagranicznej

1. Geneza i ewolucja polskiej polityki regionalnej ………..30
2. Polska w organizacjach regionalnych Europy Srodkowo – Wschodniej ………..36

Rozdzial III
Grupa Wyszehradzka – zalozenia, cele i poczatki wspólpracy

1. Geneza i cclc Grupy Wyszehradzkiej ………..45
2. Charakterystyka panstw wyszehradzkich ……….. 51
3...

Czytaj więcej

Wspólpraca Polsko -Niemiecka po 1989r.


Wstęp……….4

Rozdzial I.
Geneza polsko-niemieckiej współpracy na plaszczyznie politycznej

1. Polsko-niemiecki stosunki polityczne w okresie zimnej wojny ……….9
2. Relacje polsko-niemieckie w dobie transformacji ustrojowej………. 19
3. Rola Niemiec w przyjeciu Polski do NATO i UE ……….23

Rozdzial II
Glówne kierunki współpracy polsko-niemieckiej po 1989 roku.

1 Handel jako plaszczyzna współpracy polsko-niemieckiej ……….40
2. Euroregiony i ich znaczenie w polsko-niemieckim pojednaniu……….49
3. Rola współpracy kulturalnej w stosunkach Polski z Niemcami………. 55

Rozdzial III
Powstanie i dzialalnosc Polsko-Niemieckiej Wspólpracy Mlodziezy.

1...

Czytaj więcej

Kształtowanie się polsko-chinskich stosunków handlowych w latach 2001-2008


Wstęp

Rozdzial I
Charakterystyka Chinskiej Republiki Ludowej

1.1. Ogólne wiadomosci o Chinskiej Republice Ludowej
1.2. Sytuacja polityczno-prawna i spoleczna Chinskiej Republiki Ludowej
1.3. Gospodarka narodowa Chinskiej Republiki Ludowej


Rozdzial II
Kształtowanie się polsko-chinskich stosunków handlowych

2.1. Polsko-chinskie stosunki handlowe przed wstapieniem Polski do Unii Europejskiej
2.2. Polsko-chinskie stosunki handlowe po wstapieniu Polski do Unii Europejskie
2.3. Prawno-traktatowe podstawy polsko-chinskiej współpracy gospodarczej


Rozdzial III
Działania w zakresię ochrony rynku wobec towarów przywozonych z Chin

3.1...

Czytaj więcej

Status kobiet w społeczenstwie albanskim.


Wstęp…………3

Rozdzial 1.
Historia Albanii: Historia Albanii: Dowiedziec sie, czym byla, aby wiedziec czym jest Albania.

1.1 Ilirowie – najstarsi mieszkancy w pólnocnej czesci Balkanów…………6
1.2 Zycie Ilirów i Albanczyków w Cesarstwie Rzymskim i Osmanskim…………7
1.3 Albania w latach 1912-1990 …………12
1.3.1 Izolacja w okresie rzadów Envera Hodzy…………12
1.3.2 Sytuacja kobiet w czasię komunizmu …………15


Rozdzial 2.
Prawo kanunu- geneza i zasady.

2.1 Geneza kanunu …………20
2.2 Podstawy kanun…………24
2.3 Kanun jako podstawa stosunków we wspólnocie…………27
2.4 Podobienstwa i róznice miedzy kanun …………31


Rozdzial 3.
Patriarch...

Czytaj więcej

Bezpieczenstwo energetyczne w polityce Unii Europejskiej


Wstęp………. 3

Rozdzial 1.
Ewolucja polityki energetycznej Unii Europejskiej

1.1. Rozwój polityki energetycznej Unii Europejskiej…………. 5
1.2. System regulowania energetyki w Unii Europejskiej…………. 12
1.3. Fundusze unijne dla rozwoju energetyki…………. 17


Rozdzial 2.
Bezpieczenstwo energetyczne Unii Europejskiej

2.1. Pojecie bezpieczenstwa energetycznego…………. 24
2.2. Unijne regulacje prawne w obszarze bezpieczenstwa energetycznego…………. 30
2.3. Ryzyko wystepujace w sektorze zasobów energetycznych ………….34
2.4. Bilans energetyczny Unii Europejskiej ………….39


Rozdzial 3.
Odnawialne źródła energii w polskiej polityce energetycznej i w Un...

Czytaj więcej

Konstytucyjne prawa obywateli a uprawnienia polskich sluzb specjalnych po wstapieniu Polski do Unii Europejskiej


Wstęp

Rozdzial I
Fundamentalne dokumenty dotyczace praw obywatela

1.1. Ewolucja i pojecie praw czlowieka
1.2. Konstytucja RP z 1997 roku
1.3. Miedzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
1.4. Powszechna Deklaracja Praw Czlowieka
1.5. Konwencja o Ochronie Praw Czlowieka i Podstawowych Wolnosci (Europejska Konwencja Praw Czlowieka)


Rozdzial II
Polskie służby specjalne i policyjne w XXI wieku

2.1. Agencja Bezpieczenstwa Wewnetrznego i Agencja Wywiadu
2.2. Centralne Biuro Sledcze
2.3. Centralne Biuro Antykorupcyjne
2.4. Sluzba Kontrwywiadu Wojskowego
2.5. Policja i Zandarmeria Wojskowa


Rozdzial III
System prawny w Polsce a dzialan...

Czytaj więcej

Bezpieczenstwo gospodarcze Polski


Wstęp………. 4

Rozdzial I
Aspekty bezpieczenstwa panstwowego

1.1 Pojecie i istota bezpieczenstwa………. 6
1.2 Polityka bezpieczenstwa panstw………. 12
1.3 Wewnetrzne aspekty bezpieczenstwa państwa ……….15
1.4 Międzynarodowe aspekty bezpieczenstwa państwa ……….18
1.6 Uwarunkowania prawne………. 22
1.6.1 Uwarunkowania miedzynarodowe………. 22
1.6.2 Uwarunkowania wewnatrz krajowe………. 23

Rozdzial II
Bezpieczenstwo ekonomiczne Polski

2.1 Pojecie i czynniki bezpieczenstwa ekonomicznego ……….24
2.2 Specyfika bezpieczenstwa ekonomicznego RP ……….27
2.3 Gotowość mobilizacyjna gospodarki RP ……….35

Rozdzial III
Ekonomiczna podstawa obronnosci kraju

3...

Czytaj więcej

Polityczno-wojskowa rola NATO w zapewnieniu bezpieczenstwa swiatowego w latach 1989-2004


Wstęp

Rozdzial I
Geneza,charakterystyka i zasady funkcjonowania Paktu Pólnocnoatlantyckiego

1.1 Powstanie i organizacja Sojuszu Pólnocnoatlantyckiego w 1949 r.
1.2 Instytucje polityczne
1.3 Instytucje wojskowe


Rozdzial II
Misje NATO a rozwiazywanie konfliktów w latach 1995-1999

2.1 Pojecie i przyczyny konfliktów
2.2 Uwarunkowania wobec misji pokojowych
2.3 Pokój w Bosni i Hercegowinie
2.4 Sily IFOR jako przedluzenie ukladu z Dayton
2.5 SFOR-kontynuacja operacji stabilizacyjnej
2.6 Wojna w Kosowie w roku 1999
2.7 Próba oceny interwencji wojsk NATO w Kosowie


Rozdzial III
3.1 Transformacja polityczna

...

Czytaj więcej

Unia europejska – geneza, system organizacyjny, rozwój, wybitni przywódcy


Wstęp………… 3

Rozdzial 1
Sytuacja w Europie po zakonczeniu II Wojny swiatowej.

1.1. Zniszczenia wojenne i powojenny uklad sil………… 5
1.2. Niemcy po traktacie poczdamskim………… 11
1.3. Plan Marshalla………… 19


Rozdzial 2
Poczatki Unii Europejskiej i system funkcjonowania.

2.1. Geneza Unii Europejskiej………… 29
2.2. Zasady i cele funkcjonowania………… 34
2.3. Instytucje Unii Europejskiej………… 42


Rozdzial 3.
Idee organizacyjne Europy – Wybitni przywódcy.

3.1. Koncepcje integracji europejskiej ………… 50
3.2. Wybitni przywódcy – ojcowie Europy………… 56
3.3. Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej………… 68


Rozdzial 4.
Proces integracji Polski z Unia Europejska

...

Czytaj więcej

Rola organizacji regionalnych w ksztaltowaniu bezpiecznstwa


Wstęp


1. Geneza Organizacji Narodów Zjednoczonych
2. Cele, kompetencje w dziedzinie bezpieczenstwa oraz struktura organizacji


Podsumowanie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Panstwa skandynawskie a UE – wspólpraca polityczna i gospodarcza.


Wstęp


1. Pomoc panstw skandynawskich – ujecie ilosciowe
2. Przeslanki współpracy rozwojowej panstw skandynawskich
3. Struktura instytucjonalna dwustronnej współpracy rozwojowej
4. Wspólpraca z instytucjami badawczymi
5. Wspólpraca rozwojowa w oczach opinii publicznej
6. Uwarunkowania prawne współpracy rozwojowej w krajach nordyckich
7. Priorytety współpracy rozwojowej krajów skandynawskich
8. Kraje skandynawskie wobec współpracy wielostronnej


Podsumowanie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Media i polityka- wzajemne relacje

1. Media a polityka
2. Model ideologii dominujacej
3. Model pluralistyczny
4. Model rynkowy


Wnioski
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Kubanski kryzys rakietowy z 1962r.


Wstęp

Rozdzial 1
Rewolucja Fidela Castro-1959r.

1.1. Kryzys i upadek rzadów F. Batisty na Kubie (1956-1959)
1.2. Wybory prezydenckie na Kubie (03.11. 1958)
1.3. Poczatek rzadów Fidela Castro


Rozdzial 2
Kuba w polityce USA i ZSRR.

2.1. Narastanie konfliktu kubansko-amerykanskiego, próby jego przezwyciezenia na przelomie 1959-1960
2.2. Dyplomacja USA wobec rzadów Fidela Castro na forum miedzyamerykanskim w latach 1960 – 1962
2.3. Nawiazanie współpracy pomiedzy Kuba a ZSRR (luty 1960)


Rozdzial 3
Kryzys kubanski-1962r.

3.1. Inwazja w Zatoce Swin (17-19.04.1962)
3.2. Rola Kuby w karaibskim kryzysię rakietowym (16-28.10.1962)
3.3...

Czytaj więcej

Wpływ globalizacji na funkcjonowanie wspólczesnej gospodarki rynkowej


Wstęp………3

Rozdzial I.
Globalizacja wspólczesnej gospodarki rynkowej

1. Pojecie globalizacji……….5
1.1 Wpływ globalizacji na zycie róznych spoleczenstw……… 6
1.2 Geneza i istota globalizacji……… 7
2. Czynniki globalizacji gospodarczej……….9
3. Pojecie regionalizmu……….10


Rozdzial II.
Globalizacja a gospodarka rynkowa

2.1. Historyczne tendencje gospodarki rynkowej……… 11
2.2. Wolny rynek ………13
2.3. Teorie globalizacji……… 15
2.4. Proces historyczny rozwoju rynku swiatowego………. 21


Rozdzial III.
Funkcjonowanie gospodarki rynkowej w skali miedzynarodowej i globalnej

3.1 Handlowe obroty i ich rozwój w skali miedzynarodowej ………27
3.2...

Czytaj więcej

Wojskowa sluzba kobiet w XXI w


Wstęp


– prezentacja celów pracy
– ogólna charakterystyka poszczególnych rozdzialów
– charakterystyka literatury i zródel wykorzystanych w pracy


Rozdzial I
Rola kobiety w społeczenstwie na przestrzeni dziejów

1.1 Czasy biblijne
1.2 Starozytny Rzym
1.3 Sredniowiecze
1.4 Przywództwo kobiet w XXI


Rozdzial II
Kobiety w polskich silach zbrojnych na Zachodzie

2.1 Pomocnicza Wojskowa Sluzba Kobiet (PWSK)
2.2 Pomocnicza Lotnicza Sluzba Kobiet (PLSK)
2.3 Pomocnicza Morska Sluzba Kobiet (PMSK- Wrenki)


Rozdzial III
Zawodowa sluzba wojskowa kobiet w XXI wieku

3.1 Udział kobiet w poszczególnych rodzajach sil zbrojnych
3...

Czytaj więcej

Zabezpieczenie platnosci w obrocie handlowym z zagranica.Wstęp

Rozdzial I
Charakterystyka obrotu handlowego z zagranica

1.1 Natura handlu zagranicznego
1.2 Kontrakt jako podstawowa umowa wykorzystywana w obrocie z zagranica
1.3 Glówne bodzce warunkujace wybór produktu w handlu miedzynarodowym
1.4 Glówne rodzaje platnosci wystepujacych w obrocie handlowym z zagranica
1.5 Podsumowanie

Rozdzial II
Charakterystyka obrotu handlowego z zagranica

2.1 Regulacje krajowe
2.2 Regulacje miedzynarodowe
2.3 Rola organizacji miedzynarodowych w praktyce obrotu zagranicznego
2.4 Podsumowanie

Rozdzial III
Charakterystyka rodzajów platnosci wystepujacych w obrocie z zagranica

3...

Czytaj więcej

Ryzyko kursu walutowego w obrocie miedzynarodowym oraz sposoby jego ograniczania.


Wstęp

Rozdzial I
Charakterystyka obrotu handlowego z zagranica

1.1 Natura handlu zagranicznego
1.2 Kontrakt jako podstawowa umowa wykorzystywana w obrocie z zagranica
1.3 Glówne bodzce warunkujace wybór produktu w handlu miedzynarodowym
1.4 Glówne rodzaje platnosci wystepujacych w obrocie handlowym z zagranica

Rozdzial II
Ryzyko w obrocie miedzynarodowym

2.1 Istota pojecia ryzyko
2.2 Klasyfikacja ryzyka

Rozdzial III
Ryzyko kursu walutowego oraz metody zarządzania nim

3.1 Specyfikacja ryzyka kursu walutowego oraz jego analiza
3.2 Zarządzanie ryzykiem kursu walutowego

Rozdzial IV
Metody ograniczania ryzyka kursu walutowego

4...

Czytaj więcej

Zadluzenie publiczne we wspólczesnych gospodarkach rynkowychWstęp

Rozdzial I
Istota dlugu publicznego

1. Rodzaje dlugu publicznego
2. Przyczyny powstawania


Rozdzial II
Zaciaganie dlugu publicznego

1. Pozyczki publiczne
2. Zarządzanie dlugiem


Rozdzial III
Ograniczenie poziomu dlugu publicznego

Podsumowanie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Przeobrazenia spoleczno-gospodarcze Polski w latach 1989-2009 na tle przemian w Europie srodkowo-wschodniejWstęp……….. 4

Rozdzial I
Przemiany spoleczno-gospodarcze w Polsce w latach 1989-2009

1.1.Upadek systemu gospodarki centralnie sterowanej……….. 7
1.2. Wprowadzenie w zycie Planu Balcerowicza ………..13
1.3.Recesja transformacyjna w 1991 roku i powrót na sciezke wzrostu gospodarczego 1992-1993 ………..17
1.4. Lata 1994-2004 okres rosnacej stabilizacji makroekonomicznej ………..23
1.5. Rok 1999 rokiem czterech wielkich reform ustrojowo-administracyjnych……….. 30
1.6. Gospodarka Polski w Unii Europejskiej ………..34


Rozdzial II
Ocena rozwoju spoleczno-gospodarczego Polski w latach 1989-2009

2.1. Nauka i oswiata ………..37
2.3. Kultura, wypoczynek……….. 38

Czytaj więcej

Iran Mahmouda Ahmadinejada w polskiej prasię politycznej


Wstęp………. 4

Rozdzial I
Rewolucja islamska 1979 roku

1.1. Dyktatura szacha Mohammada Rezy Pahlawiego………. 8
1.2. Opozycja swiecka i partyzantka ……….15
1.3. Opozycja religijna i rewolucja ……….21

Rozdzial II
Iran do rzadów Ahmadinejada w 2005 roku

2.1. Referendum w sprawie konstytucji islamskiej………. 31
2.2. Wojna iracko-iranska ……….35
2.3. Okres prezydentury Rafsandzaniego………. 38
2.4. Okres prezydentury Chatamiego ……….44

Rozdzial III
Postac i koncepcje wladzy Ahmadinejada

3.1. Wybrany na prezydenta ……….51
3.2. Sylwetka polityka ……….59
3.3. Wiara w powrót dwunastego imama Mahdiego ……….66

Rozdzial IV
Polityka zagraniczna

4...

Czytaj więcej

Wspólna Polityka Bezpieczenstwa i Obrony Unii Europejskiej


Wstęp………3

Rozdzial 1
Geneza Europejskiej Polityki Bezpieczenstwa i Obrony………. 4

1.1 Geneza współpracy UE z NATO……… 8

Rozdzial 2
Organy EPBiO……… 11
2.1 Organy formulowania strategii politycznej ………12
2.1.1 Rada Europejska ………12
2.1.2 Rada ds. Ogólnych i Stosunków Zewnetrznych……… 12
2.1.3 Komitet Stalych przedstawicieli (COREPER) ………13
2.1.4 Parlament Europejski ………13
2.1.5 Instytut Studiów Bezpieczenstwa Unii Europejskiej ………13
2.1.6 Europejskie Kolegium Bezpieczenstwa i Obrony ………14
2.1.7 Europejska Agencja Obrony……… 15
2.1.8 Centrum Satelitarne ………16
2.2 Organy opracowywania taktyki działania ………16
2.2...

Czytaj więcej

Polska gospodarka na tle Unii Europejskiej.


Wstęp…………4

Rozdzial I.
Podstawowe wskazniki gospodarcze.

1.1. Pojecie wskazników gospodarczych…………5
1.2. Wielkosc wskazników gospodarczych w Polsce…………10


Rozdzial II.
Charakterystyka gospodarki Polski.

2.1. Wielkosc produkcji …………15
2.2. Bilans budżetu państwa i obroty z zagranica…………16
2.3. Stan bezrobocia…………20
2.4. Poziom inflacji…………37


Rozdzial III.
Sytuacja gospodarcza Polski na tle Unii Europejskiej.

3.1. Wzrost konkurencyjnosci gospodarki…………43
3.2. Funkcjonowanie systemu finansowego…………45
3.3. Sytuacja rynku energetycznego…………50
3.4. Analiza zmian w handlu…………52


Zakończenie…………56
Bibliografia…………57
Spis rysunków…………60
Spis...

Czytaj więcej

Dylematy stosunków polsko-rosyjskich.


Wprowadzenie………..4

Rozdzial I.
Przemiany polityki zagranicznej Polski po 1989 roku.

1.1. Usamodzielnienie dzialan Polski………..8
1.2. Zmiana sojuszy………..11
1.3. Orientacja zachodnia Polski………..14

Rozdzial II.
Dylematy stosunków polsko-rosyjskich lat 90………..17

Rozdzial III.
Spór o tradycje polityczne.

3.1. Spór o sprawy katynskie………..23
3.2. Spór o wojne 1920 roku………..29
3.3. Róznice zdan w ocenie drugiej wojny swiatowej………..34

Rozdzial IV.
Dylematy stosunków gospodarczych

4.1. Problemy wymiany handlowej………..37
4.2. Sporne kwestie energetyczne………..41
4.3. Róznice i podobienstwa form nacisku………..46
4.3.1. Ropa i gaz………..47

Podsumowani...

Czytaj więcej

Stosunki Polska-Rosja w kontekscie polityki bezpieczenstwa narodowego


Wstęp………. 4

Rozdzial I
Geneza i rozwój stosunków miedzy Polska a Rosja z perspektywy bezpieczenstwa narodowego

1.1. Stosunki polsko-rosyjskie w XVI-XVII w……….. 8
1.2. Stosunki polsko-rosyjskie w XXw……….. 19
1.2.1. Wpływ wojny polsko – bolszewickiej na zachowanie narodowej suwerennosci ………. 19
1.2.2. Relacje Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z Zwiazkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich do 1990r……….. 26
1.2.3. Relacje polsko-rosyjskie po okresie transformacji politycznej………. 30
Wnioski………. 37


Rozdzial II
Korelacje wpływajace na terazniejszy stan stosunków miedzynarodowych

2.1...

Czytaj więcej

Dlug publiczny w Polsce i Unii Europejskiej.

Wstęp

Rozdzial I.
Wybrane teoretyczne aspekty dlugu publicznego

1.1. Istota i rodzaje dlugu publicznego
1.2. Przyczyny powstawania dlugu publicznego
1.3. Instrumenty zaciagania dlugu publicznego
1.4. Prawne regulacje dlugu publicznego w Polsce
1.5. Istota i cele zarządzania dlugiem publicznym


Rozdzial II.
Analiza dlugu publicznego w Unii Europejskiej

2.1. Prawne regulacje dlugu publicznego w Unii Europejskiej
2.2. Poziom i analiza dlugu publicznego w wybranych krajach Unii Europejskiej
2.3. Czynniki wpływajace na powstanie dlugu publicznego w Unii Europejskiej
2.4...

Czytaj więcej

Stosunki polsko-amerykanskie na poczatku XXI wieku

Wstęp………… 5

Rozdzial I
Problemy dyplomacji od 1989 do 2012 roku.

1.1 Stany Zjednoczone w polityce zewnetrznej Polski po roku 1989…………. 8
1.2. Polska wobec USA w kontekscie dazen euroatlantyckich …………11

Rozdzial II
Stosunki polsko-amerykanskie za kadencji George W. Busha (2001-2009).

2.1. Udział Rzeczpospolitej Polskiej w operacji ‚Trwala Wolnosc’ w Afganistanie………… 20
2.2. Operacja ‚Iracka Wolnosc’- udzial Polski w interwencji w Iraku…………. 26

Rozdzial III
Stosunki polsko-amerykanskie za kadencji Baracka Obamy (2009-)

3.1. Nowa koncepcja budowy tarczy antyrakietowej…………. 37
3.2...

Czytaj więcej

Perspektywy rozwoju gospodarczego Chinskiej Republiki Ludowej w latach 2010 – 2011 w oparciu o Model Grawitacji.


Wstęp

Rozdzial I.
Sytuacja gospodarcza Chinskiej Republiki Ludowej

1.1 Otwarcie chinskiej gospodarki na swiat
1.2 Swiatowa Organizacja Handlu i jej znaczenie
1.3 Wymiana miedzynarodowa

Rozdzial II.
Model grawitacji, jako narzedzie analizy wymiany miedzynarodowej

Rozdzial III.
Perspektywy rozwoju gospodarczego Chinskiej Republiki Ludowej w latach 2010 – 2011 w oparciu o Model Grawitacji

3.1 Baza danych dla modelu grawitacji
3.2. Budowa modelu grawitacyjnego oraz jego diagnostyka
3.3. Interpretacja wyników oraz weryfikacja hipotez

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów


 
Czytaj więcej

Polityka Energetyczna Unii Europejskiej


Wstęp ………4

Rozdzial I
Dynamika uwarunkowan prawnych i politycznych koncepcji w dziedzinie energetyki Unii Europejskiej

1.1. Wspólnotowe regulacje dotyczace energetyki w latach 1952- 1985 ………..10
1.1.1. Traktat Paryski ………..10
1.1.2. Traktaty Rzymskie………..12
1.1.3. Kryzys naftowy z pierwszej polowy lat 70-tych i jego implikacje dla polityki energetycznej EWG………..16
1.2. Na drodze do wewnetrznego rynku energii………..19
1.2.1. Jednolity Akt Europejski oraz Dokument Roboczy Komisji z 1988 r. ………..19
1.2.2. Traktat z Maastricht ………..20
1.2.3. Traktat Karty Energetycznej………..24
1.2.4. Problem liberalizacji na rynkach energetycznych………..26
1.3...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich