Kategoria Stosunki międzynarodowe

Archeologia morska. Aspekty prawne i prawno-międzynarodowe


Wstęp.

Rozdzial 1.
Ogólny zarys archeologii morskiej w Polsce

1.1. Zagadnienia terminologiczne
1.1.1. Archeologia podwodna
1.1.2. Kulturowy krajobraz morski
1.2. Poczatki archeologii jako nauki w Polsce
1.3. Zasady ochrony morskich stanowisk archeologicznych
1.4. Podsumowanie


Rozdzial 2.
Zasady wykonywania badan archeologicznych i ich archiwizacja

2.1. Zasady i metody wykonywania planów stanowisk pod prace archeologiczne
2.2. Wspólczesne techniki eksploracji
2.3. Wykonywanie dokumentacji róznorodnych badan archeologicznych
2.4. Struktura przechowywania i dokumentowania znalezisk architektonicznych
2.5...

Czytaj więcej

Rola i znaczenie dyplomacji gospodarczej w stosunkach miedzynarodowych


Wstęp.

Rozdzial 1
Historia i ewolucja dyplomacji gospodarczej w stosunkach miedzynarodowych w Europie

1.1 Charakterystyka dyplomacji w czasach starozytnosci
1.2 Narodziny nowozytnej dyplomacji
1.3 Wpływ I i II wojny swiatowej na dalsze działania dyplomatyczne
1.4 Osiagniecia dyplomacji Rzeczypospolitej szlacheckiej na przelomie XVI i XVII wieku


Rozdzial 2.
Pojecie i geneza dyplomacji gospodarczej

2.1 Zakres i znaczenie dyplomacji w stosunkach miedzynarodowych
2.2 Rozwój form dyplomacji gospodarczej i jej rola w prawidlowym funkcjonowaniu gospodarki
2.3 Wpływ rozwoju gospodarki na podloze nowoczesnej gospodarki
2...

Czytaj więcej

Stosunki gospodarcze Polski ze Stanami Zjednoczonymi w latach 2004 – 2011

Wstęp

Rodzial I.
Handel zagraniczny

1.1. Pojecie i istota handlu zagranicznego
1.2. Istota handlu zagranicznego dla obu gospodarek
1.3. Czynniki kształtujące stosunki handlowe USA z Polska


Rozdzial II.
Glówna charakterystyka sektorów gospodarek USA i Polski

2.1. Charakterystyka gospodarki USA
2.1.1. Uwarunkowania gospodarki USA
2.1.2. Kierunki rozwoju gospodarki USA
2.1.3. Sektory gospodarki amerykanskiej
2.2. Charakterystyka gospodarki Polski
2.2.1. Uwarunkowania gospodarki Polski
2.2.2. Kierunki rozwoju gospodarki polskiej
2.2.3. Sektory gospodarki Polski


Rozdzial III.
Analiza stosunków handlowych Polski ze Stanami Zjednoczonymi ...

Czytaj więcej

Udział Sil Zbrojnych RP w misjach stabilizacyjnych na Pólwyspie Balkanskim.

Wstęp……….5

Rozdzial 1.
Istota i typologia bezpieczenstwa

1.1. Pojecie, typologia i funkcje bezpieczenstwa………. 9
1.2. Istota bezpieczenstwa państwa podmiotowego ……….14
1.3. Istota bezpieczenstwa państwa przedmiotowego………. 20


Rozdzial 2.
Sytuacja polityczna na pólwyspie balkanskim

2.1. Jugoslawia jako podmiot bezpieczenstwa miedzynarodowego………. 29
2.2. Elementy polityki i dyplomacji w rozwiazywaniu konfliktu………. 35
2.3. Skutki rozpadu Jugoslawii ……….41


Rozdzial 3.
Sposoby dzialan panstw NATO,które wplynely na ustabilizowanie kryzysu politycznego na Pólwyspie Balkanskim

3.1...

Czytaj więcej

Konflikty narodowosciowe i etniczne we wspólczesnej Hiszpanii

Wstęp………3

Rozdzial I
Wprowadzenie do problematyki pracy

1.1 Pojecie konfliktu i jego rodzaje………. 5
1.2 Podstawowe wiadomosci na temat Hiszpanii……… 13
1.3 Regiony w Hiszpanii……… 15


Rozdzial II
Konflikt w Katalonii

2.1 Podstawowe informacje o regionie……… 22
2.2 Historia Katalonii ………23
2.3 Autonomia Katalonii ………24
2.4 Geneza oraz przebieg konfliktu……… 25


Rozdzial III
Konflikt w Kraju Basków

3.1 Elementarne informacje o Kraju Basków ………30
3.2 Historia wspólnoty autonomicznej……… 32
3.3 Źródła konfliktu oraz jego przebieg……… 33
3.4 ETA – terroryzm jako narzedzie walki o niepodleglosc……… 37
3.4.1 Historia organizacj………i 37
3.4...

Czytaj więcej

Udział wojska polskiego w konflikcie w Afganistanie


Wstęp………2

Rozdzial I
Istota konfliktów w Afganistanie.

1. Przyczyny udzialu wojska polskiego w silach koalicyjnych………4
2. Logistyka przygotowan do misji wojskowej w ramach koalicji antyterrorystycznej………6


Rozdzial II
Udział w operacjach wojskowych.

1. Polski Kontyngent Wojskowy w Afganistanie w latach 2001-2007………8
2. Polskie Sily Zadaniowe w Afganistanie w latach 2008-2013………10


Rozdzial III
Próba oceny udzialu wojska polskiego w misji pokojowej sil koalicyjnych.

1. Misja Afganistan, jako element polityki walki ze swiatowym terroryzmem………16
2. Wymiar polityczno-militarny misji pokojowej………17
3...

Czytaj więcej

Pozycja gospodarcza Wloch w Unii Europejskiej.


Wstęp……….. 4

Rozdzial I.
Polityka regionalna Wloch

1.1. Ogólna charakterystyka Wloch……….. 6
1.2. Rozwój gospodarczy Wloch ………..13
1.3. Europejska polityka regionalna wobec Wloch……….. 17

Rozdzial II
Czynniki kształtujące wymiane handlowa Wloch

2.1. „Cud gospodarczy” Wloch ………..23
2.2. Sytuacja gospodarcza Wloch ………..27
2.3. Najwazniejsze sektory gospodarcze Wloch ………..33
2.4. Wymiana handlowa Wloch……….. 40
2.5. Wspólpraca inwestycyjno-kapitalowa……….. 45

Rozdzial III
Sytuacja gospodarcza wloch w czasię kryzysu gospodarczego

3.1. Glówne przyczyny kryzysu ………..49
3.2. Przezwyciezanie kryzysu gospodarczego Wloch……….. 52

Zako...

Czytaj więcej

Korpus piechoty morskiej U.S. Marines jako narzędzie dyplomacji USA.


Rozdzial 1.
Narodziny i rozwój US Marine Corps

1.1. Pierwsze walki amerykanskich „morskich zolnierzy” w brytyjskim oddziale kolonialnym Gooch Marines
1.2. Oficjalne decyzje dotyczace powolania i reorganizacji Korpusu Piechoty Morskiej U. S. Marines
1.3. Struktura organizacyjna U. S. Marine Corps i pozycja marines w amerykanskich silach zbrojnych


Rozdzial 2.
Polityka zagraniczna USA i jej glówne zalozenia

2.1. Kierunki oddzialywania i zabiegi o wpływy
2.2. Eksport demokracji i stanie na strazy przestrzegania praw czlowieka
2.3. Troska o bezpieczenstwo globalne i globalna walka z terroryzmem


Rozdzial 3.
Piechota Morska U.S...

Czytaj więcej

Stosunek UE wobec przemytu dóbr konsumpcyjnych na granicy Polska – Kaliningrad po 2004 roku.


Wstęp………5

Rozdzial 1.
Aspekty prawne zwalczania przemytu w UE

1.1.Unijne regulacje prawne dotyczace zwalczania przemytu dóbr konsumpcyjnych……… 7
1.2. Ustawodawstwo celne dotyczace zwalczania przemytu dóbr konsumpcyjnych……… 11
1.3. Normy prawne działania Strazy Granicznej dotyczace zwalczania przemytu dóbr konsumpcyjnych ………13
1.4. Maly Ruch Graniczny……… 14


Rozdzial 2.
Przemyt

2.1. Prohibicja a przestepstwo czyli definicja przemytu oraz jego formy……… 25
2.2. Rodzaje przemytu ………29
2.3. Sposoby przemytu ………32
2.4. Szlaki przemytnicze……… 39


Rozdzial 3.
Zorganizowane grupy przestepcze

3.1...

Czytaj więcej

Projekty reform ONZ


Wstęp……….2

Rozdzial 1.
Organizacja Narodów Zjednoczonych i Rada Bezpieczenstwa

1.1. Charakterystyka Narodów Zjednoczonych i Rady Bezpieczenstwa………. 4
1.2. Działalność ONZ ……….14

Rozdzial 2.
Reformy w Organizacji Narodów Zjednoczonych

2.1. ONZ do 2000 roku ……….16
2.2. ONZ w trzecim tysiacleciu ……….24

Rozdzial 3.
Krytyka podjetych reform ONZ……….32

Rozdzial 4.
Polska W ONZ ……….35

Podsumowanie ……….40
Bibliografia ……….42
Wykaz rysunków i tabel………. 44

 
Czytaj więcej

Polsko – Niemiecka Wspólpraca Mlodziezy jako symbol nowych relacji w stosunkach polsko-niemieckich


Wstęp……..3

Rozdzial I
Polska – Niemcy – wrogowie czy partnerzy? Analiza dwustronnych stosunków politycznych po 1989 roku……..7

1. Lata 1989 oraz 1990 – budowa podstaw polsko-niemieckiej wspólnoty interesów
2. Konstytucja dobrosasiedzkich stosunków, czyli Traktat o dobrym sasiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 roku
3. Niemcy jako adwokat Polski w Brukseli
4. Okres zaniechania po 2004


Rozdzial II
Polsko-Niemiecka Wspólpraca Mlodziezy (PNWM) – powstanie, podstawy prawne, struktura, finansowanie……..26

1. Powstanie PNWM
2. Podstawy prawne PNWM
3. Struktura PNWM
4. Finansowanie PNWM


Rozdzial III
Praktyczny wymiar dzi...

Czytaj więcej

Organizacje wspierajace rozwój stosunków polsko-niemieckich (wybrane przyklady)

Wstęp…………. 4

Rozdzial I
Stosunki polsko-niemieckie po 1989 roku ………….8

1. Budowa podstaw polsko-niemieckiej wspólnoty interesów (1989-1990 r.)…………. 9
a. Zagwarantowanie nienaruszalnosci granicy zachodniej w Traktacie granicznym z 1990 roku ………….12
2. Traktat o dobrym sasiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 roku ………….14
3. Niemcy jako adwokat Polski w NATO i we WE/UE ………….16
a. Lata 1992-1998 – okres zblizenia w relacjach polsko-niemieckich ………….16
b. Polska polityka bliskiego dystansu w latach 1998-2004 ………….19
4. Okres zastoju we wzajemnych stosunkach w latach 2004-2007 ………….21
5...

Czytaj więcej

Zainteresowanie spoleczenstwa polityka


Wstęp

1. Społeczne zainteresowanie polityka

2. Sposób widzenia polityki i polityków

2.1 Personalizacja sceny politycznej
2.2 Motywy działania polityków
2.3 Stosunek do partii politycznych


Zakończenie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Stosunki polsko – chinskie po 1989

Wstęp

1. Wymiar polityczny
2. Wymiar lokalny
3. Wymiar gospodarczy

Zakończenie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Ugrupowania polityczne na ziemiach polskich oraz postawa spoleczenstwa polskiego wobec zaborców w drugiej polowie XIX wieku


Wstęp

Powstanie Ruchu Robotniczego
Ruch Robotniczy i Ludowy na ziemiach polskich
Ruchy narodowe i nacjonalistyczne
Dazenia do utrzymania polskosci
Ostatnie powstanie czy pierwsza rewolucja?

Zakończenie

 
Czytaj więcej

Rozwój gospodarczy Niemiec po 1945 roku- ewolucja społecznej gospodarki rynkowej.


Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdzial 1.
Powojenna historia gospodarcza i polityczna Niemiec

1. Uwarunkowania historyczne obecnej postaci niemieckiej gospodarki i spoleczna gospodarka rynkowa
2. Niemiecka gospodarka od zakonczenia II wojny swiatowej do okresu zjednoczenia
3. Gospodarka zjednoczonych Niemiec

Rozdzial 2.
Niemcy w UE

1. Kwestia historyczna. Niemcy wobec budżetu UE i akcesji nowych krajów
2. RFN na tle krajów UE- przemiany proeuropejskie
3. Powiazania gospodarcze RFN z zagranica

Rozdzial 3.
Czynniki przewagi konkurencyjnej Niemiec

1. Pozycja konkurencyjna RFN w UE i miedzynarodowa konkurencyjnosc kraju
2...

Czytaj więcej

Unia Europejska a polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej

Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Relacje polityczne miedzy Federacja Rosyjska i Unia Europejska.

1.1 Ewolucja stosunków na linii FR – UE w latach 1993 – 2004……….5
1.2 Stosunek Rosji do procesu poszerzenia Unii Europejskiej po 2004 roku……….9
1.3 Rosyjskie próby budowania przeciwwagi dla hegemonii USA w oparciu o Niemcy i Francje……….13


Rozdzial 2.
Wspólpraca gospodarcza i naukowo – techniczna miedzy Federacja Rosyjska i Unia Europejska.

2.1 Glówne kierunki relacji ekonomicznych na linii Federacja Rosyjska – Unia Europejska……….18
2.2 Rozwój współpracy naukowo – technicznej pomiedzy Federacja Rosyjska i Unia Europejska……….22


Rozdzi...

Czytaj więcej

Wpływ polityki zagranicznej USA na sytuacje gospodarcza polski w okresie ‚zimnej wojny’


Wstęp……….4

Rozdzial I
Koncepcja polityki zagranicznej

1. Pojecie i cele polityki zagranicznej ……….6
2. Teorie polityki zagranicznej……….8
3. Elementy polityki zagranicznej……….11

Rozdzial II
Charakterystyka zagranicznej polityki ekonomicznej i sytuacji ekonomicznej kraju

1. Definicja ekonomicznej polityki zagranicznej……….22
2. Instrumenty ekonomicznej polityki zagranicznej……….23
3. Parametry opisujace sytuacje ekonomiczna kraju……….26

Rozdzial III
Polska polityka zagraniczna i ekonomiczna

1. Przedstawienie polityki zagranicznej……….28
2. Plany gospodarcze Polski w latach 1945- 1989 ……….33
3...

Czytaj więcej

Pomoc humanitarna Polski po wejściu do UE

Wstęp …………2

Rozdzial I.
Kleski zywiolowe

1.1 Pojecie klesk zywiolowych …………3
1.2 Rodzaje klesk zywiolowych …………5
1.3 Przeciwdzialanie kleskom zywiolowym oraz likwidacja ich skutków …………9
1.4 Przeglad najwazniejszych klesk zywiolowych na swiecie i w Polsce …………10

Rozdzial II.
Zasady udzielania pomocy humanitarnej

2.1 Miejsce i potencjal Polski w UE …………18
2.2 Cele i ogólne zasady udzielania pomocy humanitarnej w UE …………21
2.3 Zasady udzielania pomocy humanitarnej przez Polske …………31

Rozdzial III.
Wpływ wejscia Polski do Unii Europejskiej na polityke państwa wobec ofiar klesk zywiolowych

3...

Czytaj więcej

Gaz w lupkach i perspektywa rozwoju na tle Unii Europejskiej


Wstęp.

Rozdzial 1
Gaz niekonwencjonalny – podstawowe pojecia.

1.1. Co to jest gaz niekonwencjonalny?.
1.2. Charakterystyka zlóz oraz technologia wydobycia.
1.3. Zasoby oraz potencjal gazu niekonwencjonalnego.
1.4. Wpływ poszukiwan oraz wydobycia gazu niekonwencjonalnego na środowisko naturalne.


Rozdzial 2
Polityka i prawodawstwo UE.

2.1. Eksploatacja gazu niekonwencjonalnego w świetle prawodawstwa UE.
2.2. Europejskie zloza gazu niekonwencjonalnego alternatywa wobec gazowej zaleznosci od Rosji.
2.3. Polityczny impuls dla rozwoju gazu niekonwencjonalnego w Europie.


Rozdzial III
Wyzwania dla Polski.

3.1...

Czytaj więcej

Wpływ kursu walutowego na polski handel zagraniczny.

Wstęp………3

Rozdzial 1.
Teoria kursu walutowego

1.1. Istota kursu walutowego ………5
1.2. Kształtowanie się kursu walutowego……… 10
1.3. Ekonomiczne skutki wahan kursu walutowego ………17


Rozdzial 2.
Rola handlu zagranicznego w gospodarce

2.1. Handel zagraniczny i jego formy………23
2.2. Charakterystyczne transakcje w handlu zagranicznym ………30
2.3. Instytucje regulujace i wpierajace handel zagraniczny ………36


Rozdzial 3.
Kurs walutowy regulatorem Polskiego handlu zagranicznego

3.1. Kurs walutowy a wielkosc handlu zagranicznego Polski ………41
3.2. Kurs walutowy a dynamika handlu zagranicznego Polski ………47
3.3...

Czytaj więcej

Miejsce i rola Jana Pawla II w stosunkach miedzynarodowych w XX w.

Wstęp……….4

Rozdzial I.
Biografia Karola Wojtyly

1. Dziecinstwo ……….6
2. Mlodosc ……….10
3. Kaplanstwo………. 13


Rozdzial II.
Jan Pawel II wobec wydarzen na swiecie

1. Wpływ encyklik Jana Pawla II na procesy oddzialywan miedzynarodowych……….. 21
2. Jan Pawel II – wychowawca mlodych……….26
3. Reakcja Jana Pawla II na swiatowe wydarzenia ……….29


Rozdzial III.
Ojciec Swiety wobec transformacji ustrojowej w Polsce

1. Polacy wobec wyboru Karola Wojtyly na papieza………. 33
2. Pielgrzymki do Polski………. 35
3. Przeslanie papieskie w wystapieniu na forum Sejmu RP………. 44


Zakończenie ……….49

 
Czytaj więcej

Multikulturalizm i jego wpływ na sytuacje spoleczna, gospodarzcza i polityczna na przykładzie Niemiec.

Wstęp

Rozdzial 1.
Multikulturalizm w Europie

1.1 Pojecie multikulturalizmu
1.2 Przyczyny zjawiska multikulturalizmu
1.3 Glówne obszary wystepowania multikulturalizmu w Europie


Rozdzial 2.
Wpływ multikulturalizmu na niemiecka gospodarke

2.1 Pozytywny wpływ multikulturalizmu na gospodarke
2.2 Negatywny wpływ multikulturalizmu na gospodarke


Rozdzial 3.
Wpływ multikulturalizmu na sytuacje spoleczna w Niemczech

3.1 Stosunek róznych grup społecznych do zjawiska
3.2 Stosunek mniejszosci narodowych do obywateli Niemiec
3.3 Pozytywne aspekty oraz zagrozenia dla sytuacji społecznej


Rozdzial 4.
Wpływ multikulturalizmu na syt...

Czytaj więcej

Działania stabilizacyjne w Afganistanie z udzialem polskich kontyngentów wojskowych w latach 2007–2014.


Wstęp……….6

Rozdzial 1
Działania pokojowe i stabilizacyjne po zakonczeniu zimnej wojny.

1.1. Charakterystyka dzialan pokojowych i stabilizacyjnych ………. 8
1.1.1. Wyjasnienie pojęć………. 8
1.1.2. Typologia operacji pokojowych i stabilizacyjnych ………. 10
1.1.3. Uwarunkowania prowadzenia operacji stabilizacyjnych ………. 15
1.2. Działalność ONZ i NATO ………. 16
1.2.1. Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) ………. 16
1.2.2. Organizacja Traktatu Pólnocnoatlantyckiego (NATO) ………. 20
1.3. Operacje pokojowe i stabilizacyjne po 1989 r………. 24
1.3.1. I wojna w Zatoce Perskiej 1990–1991 r………. 24
1.3.2...

Czytaj więcej

Katastrofa smolenska i jej skutki dla stosunków polsko-rosyjskich.

Wstęp ……….3

Rozdzial I
Stosunki polsko – rosyjskie w latach 2004 – 2010

1.1 Stosunki polsko – rosyjskie po wstapieniu Polski do Unii Europejskiej………. 6
1.2 Analiza stosunków polsko – rosyjskich po 2007 roku………. 14

Rozdzial II
Katastrofa smolenska jako wydarzenie swiatowe

2.1 Katastrofa smolenska ……….24
2.2 Badanie przyczyn i okolicznosci katastrofy………. 29
2.3 Nastepstwa katastrofy ……….35
2.4 Reakcje na katastrofe ……….38

Rozdzial III
Stan stosunków polsko – rosyjskich po katastrofie smolenskiej

3.1 Działania dyplomatyczne po katastrofie smolenskiej ……….42
3...

Czytaj więcej

Polska we wspólnocie obronnej NATO – (wersja robocza pracy bez pierwszego rozdzialu)

Rozdzial 1.
NATO

1.1.Geneza powstania NATO
1.2. Rys historyczny
1.3.Utworzenie NATO

Rozdzial 2.
Czlonkostwo Polski w NATO

2.1 Rozszerzanie NATO
2.2 Droga Polski do Sojuszu
2.3 Udział Polski w operacjach NATO

Rozdzial 3.
Polska w NATO

3.1 Skutki wejscia Polski do NATO
3.2 Zagrozenie i wyzwania
3.3 Przyszłość NATO

 
Czytaj więcej

Kwestia bezpieczenstwa energetycznego Polski po aneksji Krymu i destabilizacji wschodniej Ukrainy przez Federacje Rosyjska.

Wstęp

Rozdzial I
Kwestia bezpieczenstwa energetycznego Polski.

1. Zasoby energetyczne Polski i ich wykorzystanie
2. Uzaleznienia energetyczne Polski:
a. Deficytowe surowce energetyczne i polityka ich zabezpieczenia.
b. Rola dostaw środków energetycznych z Federacji Rosyjskiej.


Rozdzial II
Aneksja krymu oraz destabilizacja ukrainy i jej oddzialywanie na bezpieczenstwo Polski.

1.Skutki aneksji Krymu i jego wpływ na poczucie bezpieczenstwa III RP.
2.Dezintegracja Ukrainy i skutki jej oddzialywania na bezpieczenstwo energetyczne Polski.


Rozdzial III
Kwestia sankcji wobec Federacji Rosyjskiej i grozba odwetu energetycznego

1...

Czytaj więcej

Handel zagraniczny pomiedzy Polska a Francja.


Wstęp ………..4

Rozdzial I
Teoretyczne ujecie handlu zagranicznego

1.1. Pojecie handlu i handlu zagranicznego ………..5
1.2. Funkcje handlu zagranicznego w gospodarce……….. 7
1.3. Formy handlu zagranicznego ………..10
1.4. Handel zagraniczny Polski a UE……….. 13
1.5. Wpływ wymiany handlowej na rozwój gospodarczy ………..16

Rozdzial II.
Sytuacja gospodarcza Polski i Francji na tle krajów Unii Europejskiej

2.1. Uwarunkowania polskiego handlu zagranicznego ………..20
2.2. Sytuacja gospodarcza Polski na tle UE ………..26
2.3. Sytuacja gospodarcza Francji na tle UE oraz wzajemny rozwój stosunków gospodarczych ………..31

Rozdzial III
Metodologia i analiza ...

Czytaj więcej

NATO czy Rosja? wybrane aspekty bezpieczenstwa panstw Europy srodkowo – wschodniej.


Wstęp

Rozdzial I
NATO w ujęciu literatury przedmiotu

1.1. Geneza powstania NATO
1.2. Struktura organizacyjna
1.3. Cele i zalozenia
1.4. Strategia NATO
1.5. Polaczone sily zbrojne NATO w Europie

Rozdzial II
Europa Srodkowo-Wschodnia

2.1. Pojecie Europy Srodkowo-Wschodniej
2.2. Poszczególne państwa regionu
2.2.1. Panstwa Grupy Wyszechradzkiej
2.2.2. Panstwa nadbaltyckie
2.2.3. Panstwa ruskie (Bialorus, Ukraina)
2.2.4. Panstwa powstale po rozpadzie ZSRR
2.2.5. Pozostale kraje balkanskie
2.3. Determinanty kulturowo-cywilizacyjne, ekonomiczne i społeczne
2.4. Kwestie geopolityczne
2.5. Panstwa Europy Srodkowo-Wschodniej w NATO

Rozdzia...

Czytaj więcej

Polityka Rosji wobec Polski po 2004r.

Wstęp

Rozdzial 1.
Geneza stosunków rosyjsko – polskich

1.1. Historia stosunków rosyjsko – polskich po II Wojnie Swiatowej
1.2. Reakcja na przemiany demograficzne w Polsce w 1989 r
1.3. Rozpad ZSRR i powstanie Federacji Rosyjskiej
1.4. Przystapienie Polski do NATO


Rozdzial 2.
Stosunki rosyjsko – polskie po przystapieniu do Unii Europejskiej

2.1. Polityka Rosji wobec Polski po wstapieniu do Unii Europejskiej
2.2. Rozwój stosunków rosyjsko – polskich w latach 2004 – 2010 37
2.3. Rosyjsko – polskie relacje gospodarcze i ich wpływ na wzajemne wzajemne stosunki miedzynarodowe


Rozdzial 3.
Wpływ katastrofy smolenskiej na wzajemne sto...

Czytaj więcej

Wpływ handlu zagranicznego na funkcjonowanie polskiej gospodarki.


Wstęp

Rozdzial 1.
Podstawowe formy handlu zagranicznego

1.1. Rola handlu zagranicznego w gospodarce………… 5
1.2. Formy handlu zagranicznego………… 10
1.3. Formy ekspansji na rynki zagraniczne …………16

Rozdzial 2.
Struktura handlu zagranicznego Polski

2.1. Polityka handlowa Polski………… 21
2.2. Struktura polskiego eksportu………… 25
2.3. Struktura polskiego importu………… 30
2.4. Saldo polskiego handlu zagranicznego …………34

Rozdzial 3.
Wpływ handlu zagranicznego polski na funkcjonowanie rodzimej gospodarki

3.1. Czynniki wpływajace na funkcjonowanie gospodarki i rola handlu zagranicznego wśród nich………… 39
3.2...

Czytaj więcej

Polityka Dwighta Eisenhowera i Johna F. Kennedyego wobec Kuby w latach 1959-1962.


Wstęp ……….. 3

Rozdzial 1
Stany Zjednoczone a Kuba przed Rewolucja 1959 r. ……….. 7

Rozdzial 2
Stosunek Stanów Zjednoczonych do polityki F Castro ……….. 10

2.1 Narastanie konfliktu kubansko-amerykanskiego (1959-1960) ……….. 12

Rozdzial 3
Dyplomacja USA wobec polityki F. Castro na forum miedzyamerykanskim w latach 1960 – 1962 ……….. 17

Rozdzial 4
Kuba a stosunki amerykansko – radzieckie 1959-1962.

4.1 Nawiazanie współpracy miedzy Kuba a ZSSR ……….. 33
4.2 Inwazja w Zatoce Swin ……….. 35

Rozdzial 5
Kryzys rakietowy amerykansko – radziecki (16-28.10.1962).

5.1 Polityka J.F. Kennedyego wobec kryzysu ……….. 51
5...

Czytaj więcej

Poziom plac a konkurencyjnosc gospodarek strefy euro.


Wstęp

1. Istota konkurencyjnosci gospodarek
2. Konkurencyjnosc gospodarek w Unii Europejskiej
3. Place w Unii Europejskiej a konkurencyjnosc gospodarki

Zakończenie
Wykaz tabel
Wykaz schematów
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Misja panstw NATO w Afganistanie – próba podsumowania


Wstęp……….6

Rozdzial I
Interwencja zbrojna w Afganistanie………. 9

1.1Przyczyny interwencji ……….10
1.2 Strony biorace udzial w interwencji………. 18
1.3 Przebieg interwencji………. 23


Rozdzial II
Sojusznicza wspólpraca w Afganistanie

2.1 Charakterystyka oraz warunki wspólpracy………. 29
2.2 Panstwa, które braly udzial w interwencji………. 32
2.3 Obowiazki i zakres dzialan ……….36
2.4 Działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego ……….41


Rozdzial III
Skutki miedzynarodowej współpracy

3.1 Efekty w sferze społecznej interwencji zbrojnej w Afganistanie ……….47
3.2 Skutki polityczne misji pokojowej………. 50
3.3 Inne państwa o misji NATO w Afganistanie………...

Czytaj więcej

Rola cla w handlu zagranicznym Unii Europejskiej.


Wstęp

Rozdzial I
Istota handlu zagranicznego Unii Europejskiej

1.1. Pojecie i istota handlu zagranicznego
1.2. Bariery w przeplywie towarów przed wstapieniem do Unii Europejskiej
1.2.1. Bariery taryfowe
1.2.2. Bariery parataryfowe
1.2.3. Bariery pozataryfowe
1.3. Etapy rozwoju integracji miedzynarodowej
1.4. Rola i znaczenie swobodnego przeplywu towarów w gospodarce europejskiej


Rozdzial II
Clo jako rodzaj podatku nakladany przez panstwo

2.1. Pojecie i istota cel oraz polityki celnej
2.2. Rodzaje cel
2.3. Stawki celne
2.4. Zwolnienia celne oraz ulgi


Rozdzial III
Clo jako instrument polityki celnej Unii Europejskiej

3.1...

Czytaj więcej

Irlandzka Armia Republikanska

Wstęp………2

Rozdzial I
Geneza Irlandzkiej Armii Republikanskiej

1.1. Irlandia Pólnocna i jej mieszkancy……… 5
1.2. Konflikt o autonomie……… 8


Rozdzial II
Irlandzka Armia Republikanska jako organizacja nacjonalistyczna

2.1 Powstanie IRA………22
2.1 Cele i struktura ………28


Rozdzial III
Irlandzka Armia Republikanska – wiecznie zywa

3.1 Proces pokojowi – porozumienie Wielkopiatkowe ………34
3.2 Aktywizacja republikanskich grup w Irlandii ………39


Zakończenie ………44
Bibliografia……… 46

 
Czytaj więcej

Powstanie i funkcjonowanie Unii Gospodarczej i Walutowej.


Wstęp……….4

Rozdzial I.
Poczatki współpracy walutowej panstw wspólnot europejskich

1. Powstanie Europejskiej Wspólnoty Wegla i Stali (EWG)………. 6
2. Plan Wernera………. 11
3. Europejski System walutowy………. 14
4. Raport Delorsa………. 16


Rozdzial II.
Etapy dochodzenia do Unii Walutowej.

1. Etap pierwszy 1990-1993 ……….20
1.1. Calkowita swoboda w zakresię transakcji kapitalowych………. 20
1.2. Traktat o Unii Europejskiej………. 21
1.3. Funkcjonowanie ESW w latach 1987-1993 ……….23
2. Etap drugi 1994-1998………. 26
2.1. Ustanowienie Europejskiego Instytutu walutowego ……….26
2.2. Warunki udzialu w Unii Gospodarczej i Walutowej………. 29
2.3...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich