Tematy Turystyka, Agroturystyka

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Agroturystyka jako forma i szansa aktywizacji terenów wiejskich

Wstęp

Rozdzial 1
Pojecie agroturystyki

1.1 Turystyka wiejska z agroturystyka
1.2 Formy turystyki alternatywnej i jej rozwój
1.3 Aspekty prawne agroturystyki

Rozdzial 2.
Agroturystyka jako forma wielofunkcyjnego rozwoju wsi

2.1 Ogólne czynniki prowadzenia działalności agroturystycznej
2.2 Rola doradztwa w przygotowaniu przedsiewziec agroturystycznych
2.3 Szanse i ograniczenia rozwoju agroturystyki
2.3.1 Szanse rozwoju agroturystyki
2.3.2 Ograniczenia rozwoju agroturystyki
2.3.3 Agroturystyka jako źródłodochodu
2.4 Sposoby aktywizacji terenów wiejskich agroturystyczna dzialalnosc gospodarcza

Rozdzial 3
Charakterystyka usług agro. na przykładzie gospodarstw kielecczyzny z wyróznieniem gminy xyz

3.1 Prezentacja gminy xyz
3.1.1 Rys historyczny gminy xyz
3.1.2 Gmina xyz obecnie
3.2 Rozwój agroturystyki w gminie xyz
3.3 Gospodarstwa ze swiadectwem ekolandu
3.4 Ekologiczne inwestycje w gminie xyz
3.4.1 Oczyszczalnia scieków w gminie


Podsumowanie
Literatura

 
Czytaj więcej

Szanse i perspektywy rozwoju turystyki w Europie Srodkowej i Wschodniej.


Wstęp……….2

Rozdzial
1.

1.1. Turystyka – zagadnienia ogólne i troche
historii………6
1.2. Czynniki rozwoju
turystyki………12
1.2.1. Czas wolny a
turystyka………12


Rozdzial 2.
Rozwój turystyki w świetle globalnej
integracji systemów informacyjnych………17

2.1. Istota i dynamika rozwoju turystyki i przemyslu
turystycznego………17
2.2. Struktury funkcjonalne i instytucjonalne przemyslu
turystycznego………19
2.3. Strategia rozwoju
turystyki………22


Rozdzial 3.
Turystyka do roku 2020 – raport Swiatowej
Organizacji Turystyki………24

3.1. Megatrendy w turystyce swiatowej………25
3.2. Przyszle trendy w turystyce — raport Miedzynarodowego
Zwiazku Turystyki………27
3.3. Prognozy rozwoju turystyki w Regionie
Europejskim………28
3.3.1. Zagrozenia i nowe szanse
dla
Europy………29
3.3.2. Rynek przyszlosci………30


Rozdzial 4.
Turystyczna atrakcyjnosc wybranych
krajobrazów Europy Srodkowej i
Wschodniej………33

4.1 Bulgaria………34
4.1.1. Historia Bulgarii………34
4.1.2. Regiony
turystyczne………37
4.1.3. Ruch
turystyczny………45
4.2.
Rumunia………46
4.2.1. Historia
Rumunii………47
4.2.2. Regiony
turystyczne………49
4.2.3. Ruch
turystyczny………57
4.3. Wegry………58
4.3.1. Historia Wegier………59
4.3.2. Regiony
turystyczne………63
4.3.3. Ruch
turystyczny………71


Zakończenie………73
Bibliografia………76

 
Czytaj więcej

Walory turystyczne Kaszub.

Wstęp

Rozdzial I
Polozenie i zarys historyczny

1.1. Historia Kaszub
1.2. Zasieg i polozenie geograficzne
1.3. Rys historyczny


Rozdzial II
Krainy geograficzne Kaszub

2.1. Pojezierze Kaszubskie
2.2 Szwajcaria Kaszubska
2.3 Ziemia Koscierska
2.4. Ziemia Chojnicka i Zaborska
2.5. Wybrzeze Slowinskie


Rozdzial III
Perspektywy rozwoju Kaszub

3.1. Dzis i jutro regionu Kaszubskiego
3.2. Warunki rozwoju regionu Kaszubskiego
3.3. Możliwościprzeobrazania regionu Kaszubskiego na bardziej atrakcyjny turystycznie


Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Muzeum Auschwitz-Birkenau jako miejsce docelowe turystyki edukacyjnej.


Wstęp………3

Rozdzial I
Zalozenia metodoligiczne badan

1.1. Przedmiot i cel badan………5
1.2. Problem badawczy i hipotezy………6
1.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………8


Rozdzial II
Problem w literaturze

2.1. Charakterystyka podstawowych pojec………11
2.2. Turystyka edukacyjna dzieci i młodzieży szkolnej………18
2.3. Wycieczka jako forma realizacji programów szkolnych………21
2.4. Rola muzeum w dydaktyce………26

Rozdzial III
Charakterystayka omawianego obiektu

3.1. Geneza obozu………30
3.2. Rozbudowa oraz rozwój obozu i jego filii………33
3.3. Historia Muzeum………37
3.3.1. Historia muzeum w datach………38
3.4. Struktura organizacyjna Muzeum………46
3.4.1. Miedzynarodowa Rada Oswiecimska………52
3.5. Środki na utrzymanie Muzeum………53
3.5.1. Fundacja Pamieci Ofiar Obozu Zaglady Auschwitz-Birkenau………54
3.5.2. Fundacja Ronalda Laudera………55


Rozdzial IV
Działalność muzemum Auschwitz-Birkenau w Oswiecimiu jako placówki dydaktyczno- naukowej

4.1. Działalność naukowa………57
4.2. Działalność w zakresię edukacji………59
4.2.1. Ksztalcenie nauczycieli………60
4.2.2. Ksztalcenie uczniów i studentów………61
4.3. Trasy tematyczne………62
4.3.1. Zwiedzanie bylego KL Auschwitz I………63
4.3.2. Zwiedzanie bylego KL Auschwitz II – Birkenau………65


Podsumowanie o wnioski………68
Bibliografia………70
Zalaczniki………72-121

 
Czytaj więcej

Zjawisko terroryzmu a podrózowanie

Wstęp……….2

Rozdzial I
Turystyka jako forma wypoczynku………5

1.1. Pojecie turystyki
1.2. Rodzaje turystyki
1.3. Turystyka na swiecie
1.4. Bezpieczenstwo w turystyce i niebezpieczenstwa zwiazane z wyjazdami turystycznymi


Rozdzial II
Terroryzm jako czynnik ograniczajacy ruch turystyczny…………35

2.1. Definicja terroryzmu
2.2. Terroryzm na swiecie – przyczyny wystepowania
2.3. Terroryzm islamski jako najbardziej skrajny i niebezpieczny
2.4. Polityka wobec terroryzmu
2.5. Zamachy terrorystyczne zwiazane z turystyka i turystami


Rozdzial III
Swiat po 11.IX.2001……….58

3.1. Wpływ wydarzen z 11 wrzesnia 2001 na swiatowy ruch turystyczny
3.2. Miejsca i kraje najbardziej narazone na zamachy terrorystyczne
3.3. Wpływ polityki swiatowej na turystyke
3.4. Ruch turystyczny po zamachu na World Trade Center – implikacje dla Polski


Rozdzial IV
Turystyka w stanie zagrozenia zamachami terrorystycznymi…………81

3.1. Działania polityczne zmierzajace do ochrony turystów


Zakończenie………….95
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Wykorzystanie walorów krajoznawczo-turystycznych w strategii rozwoju turystyki na Pogórzu Przemyskim


Wstęp…….5

Rozdzial I
Rys historyczny Pogórza Przemyskiego…….7

Rozdzial II
Charakterystyka Pogórza Przemyskiego…….18

1.1.Polozenie fizjograficzne …….18
1.2.Budowa geologiczna …….19
1.3.Klimat i siec wodna…….21
1.4.Szata roslinna i swiat zwierzat …….23
2.Charakterystyka walorów krajobrazowych …….26
2.1. Parki krajobrazowe…….26
2.2.Rezerwaty przyrody …….29
2.3.Obszary chronionego krajobrazu …….36
2.4.Pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne i uzytki ekologiczne Pogórza …….37
3.Charakterystyka wybranych miejscowosci Pogórza Przemyskiego i ich walory turystyczne …….40
3.1. Przemysl – miasto …….40
3.1.1. Wedrówki poza stare miasto …….49
3.1.2. W kregu Przemysla …….50
3.2.Okolice Przemysla …….55
3.2.1.Krasiczyn – Park, Zamek, Parafia…….55
3.2.2.Arboretum w Bolestraszycach …….59
3.2.3.Kalwaria Paclawska …….61
4.Po drogach i bezdrozach Pogórza Przemyskiego …….63
4.1. Szlaki piesze…….63
4.1.1. Szlak czerwony…….63
4.1.2. Szlak zielony – górski …….68
4.1.3. Szlak zólty …….70
4.1.4. Szlak czarny…….74
4.1.5. Szlak niebieski…….79
4.1.6. Patniczy szlak im. Jana Pawla II …….80
4.2.Przez Pogórze na rowerze …….80
4.2.1.Do Birczy nie wprost…….80
4.2.2.Na zachód od Przemysla …….81
4.2.3.Od cerkwi do cerkwi …….81
4.2.4.Rezerwaty przyrody i ……. lotnisko …….82


Rozdzial III
Stan zagospodarowania turystycznego Pogórza Przemyskiego…….83

1.1. Dostepnosc komunikacyjna …….83
1.2. Baza turystyczna …….84
1.2.1.Wykaz miejsc noclegowych…….84
1.2.2.Baza zywieniowa Przemysla …….92
1.3. Kalendarz stalych imprez kulturalnych i turystycznych w Przemyslu…….93
1.4. Rekreacja na Pogórzu …….95
1.5. Informacja turystyczna…….96


Rozdzial IV
Strategia rozwoju turystyki i rekreacji Pogórza Przemyskiego do roku 2015…….99Rozdzial V
Podsumowanie i wnioski …….103

Zakończenie…….105
Streszcenie (w jezyku polskim)…….106
Streszczenie (w jezyku angielskim)…….107
Bibliografia…….108
Aneksy…….109

 
Czytaj więcej

Czynniki przyrodnicze i ekonomiczne warunkujace rozwój turystyki kajakowej w Polsce.


Wprowadzenie

Rozdzial 1.
Znaczenie i istota turystyki aktywnej i kwalifikowanej w zyciu

współczesnego czlowieka
1. Aktywny wypoczynek produktem zachodniej
cywilizacji
2. Turystka kwalifikowana i turystyka
aktywna
3. Turystyka kajakowa jako przyklad aktywnego
wypoczynku


Rozdzial 2.
Czynniki korzystne i negatywne wpływajace na obecny poziom kajakarstwa w Polsce

1. Czynniki sprzyjajace rozwojowi turystyki
kajakowej
1.1. Polskie rzeki i jeziora – idealnymi trasami wedrówek
kajakowych
1.2. Walory pozaprzyrodnicze, umozliwiajace i uatrakcyjniajace splywy
kajakowe
1.3. Rola stowarzyszen i organizacji w rozwoju turystyki
kajakowej
1.4. Aspekt zdrowotny turystyki
kajakowej
2. Czynniki hamujace rozwój turystyki kajakowej w
Polsce


Rozdzial 3.
Popyt i podaz w turystyce

1. Popyt turystyczny i jego determinanty

2. Charakterystyka atrakcyjnych tras kajakowych, jako elementów pierwotnej podazy
turystycznej
2.1. Szlak Rospudy
2.2. Szlak Krutyni

2.3. Szlak Brdy i
Zbyrzycy
2.4.Szlak Wdy
2.5.Szlak Gwdy, Pilawy i
Rurzycy
2.6. Szlak Drawy
2.7. Szlak Raduni

Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Finansowanie polskiej działalności agroturystycznej po wejściu Polski do Unii Europejskiej


Wstęp………2

Rozdzial 1.
Znaczenie agroturystyki dla terenów wiejskich.

1. Pojecie i funkcje agroturystyki………4
2. Produkt i usluga agroturystyczna………8
3. Rola agroturystyki w rozwoju wsi w Polsce………16
4. Bariery rozwoju agroturystyki w Polsce………21


Rozdzial 2.
Organizacji i ekonomika działalności agroturystcznej.

1. Formy organizacyjne agroturystyki w Polsce………24
2. Finansowanie działalności gospodarczej………31
3. Przepisy prawne………37


Rozdzial 3.
Finansowanie agroturystyki ześrodków UE.

1. Dopłaty na dzialalnosc agroturystyczna………43
2. Kredyty na przedsiewziecia inwestycyjne na terenach wiejskich………48
3.Mikropozyczki – Program aktywizacji Obszarów Wiejskich………56


Zakoncznie………61
Literetura………63

 
Czytaj więcej

Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym – analiza szczególowa programu szkolenia


Wstęp……….2

1. Analiza uwarunkowan prawnych wprowadzenia certyfikatów kompetencji zawodowych. Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu……….5

1.1 Warunki przystapienia do egzaminu
1.2 Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu
1.3 Sposób przechowywania protokolów z przeprowadzonych egzaminów oraz przeprowadzenia rejestru wydawanych certyfikatów kompetencji zawodowych


2. Szczególowa analiza programu szkolenia……….8

2.1 Program szkolenia w zakresię Certyfikatu Kompetencji Zawodowych przewoznika drogowego obejmuje nastepujaca tematyke:
2.1.1 Umowy o działalności gospodarczej
2.1.2 Formy organizacyjne działalności gospodarczej:
2.1.3 Prawo finansowe
2.1.4.Zarządzanie przedsiebiorstwem
2.1.5. Dostep do zawodu i do rynku przewozu osób w Unii Europejskiej
2.1.6 Ustawa o transporcie drogowym z dnia 06 wrzesnia 2001
2.1.7 Ruch drogowy
2.1.8 Instytucje miedzynarodowe
2.1.9. Miedzynarodowy transport drogowy – Umowy dwustronne
2.1.10 Międzynarodowe przewozy pasazerskie


3. Zasady funkcjonowania polskich przewozników w aspekcie wynegocjowanych warunków w rozdziale: transport………..28

3.1. Ogólne informacje na temat galezi transportu


4. Tendencje w transporcie, diagnoza stanu obecnego……….31

4.1 Obserwacje ogólne
4.2 Zmiany w gospodarce a transport
4.3 Zmiany w sektorze transportu
4.4 Zmiany w poszczególnych galeziach transportu


5. Uwarunkowania rozwoju……….40

5.1 Przewozy ladunków


6. Prognozy potrzeb przewozowych…………42

6.1 Kierunki glównych przemieszczen korytarzowych.
6.2 Prognoza ruchu na sieci drogowej


7. Strategie rozwojowe systemu transportowego na lata 2000 – 2015……….44

7.1 Glówne przesłanki strategii, dylematy wyboru priorytetów
7.2 Pola decyzyjne, modele procesu wdrazania celów polityki


8. Rozwój transportu samochodowego……….47
8.1 Kierunki polityki


9. Problemy techniczne dostosowania pojazdów do nowych wymogów Unijnych……….56

9.1. System zezwolen dla pojazdów typu „green lorry” EURO-1
9.1.1 Emisja spalin
9.2. System zezwolen dla pojazdów typu „greener and safe lorry” EURO-2
9.2.1 Emisja spalin
9.2.2 Minimalne wymogi techniczne oraz wymogi w zakresię bezpieczenstwa
9.3. System zezwolen dla pojazdów typu „EURO 3 safe lorry”
9.3.1 Emisja spalin
9.3.2 Minimalne wymogi techniczne oraz w zakresię bezpieczenstwa
9.4. Przepisy dotyczace emisji w Europie
9.5. Inspekcja Transportu samochodowego
9.5.1 Prawa i obowiazki oraz procedury stosowanie przez Inspekcje Transportu Drogowego

Zalaczniki……….70

Uwaga: Brak przypisów i bibliografii

 
Czytaj więcej

Czynniki kształtujące rozwój turystyki na Pojezierzu Drawskim.


Wstęp i cel pracy…………3

Rozdzial I.
1. Rys historyczny miasta………… 6
2. Warunki srodowiska geograficznego badanego obszaru …………8
2.1. Polozenie geograficzne miasta i gminy………… 8
2.2. Budowa geologiczna …………12
2.3. Rzezba terenu………… 13
2.4. Wody …………14
2.5. Klimat………… 16
2.6. Gleby …………17
2.7. Surowce mineralne …………18
2.8. Szata roslinna i swiat zwierzecy …………19

Rozdzial II.

1. Walory srodowiska naturalnego dla potrzeb turystyki
1.1. Walory turystyczno – krajoznawcze srodowiska przyrodniczego………… 21
1.2. Charakterystyka wybranych jezior …………24
1.3. Strefa chronionego krajobrazu………… 27
1.4. Szlaki turystyczne………… 29
1.5. Pomniki przyrody …………33
1.6. Walory kulturowe………… 33
1.7. Chlonnosc turystyczna …………39
2. Stan zagospodarowania turystycznego gminy …………42
2.1. Baza noclegowa …………42
2.2. Baza gastronomiczna …………45
2.3. Baza towarzyszaca…………46

Rozdzial III.

1. Dostosowanie polskiego prawa dotyczacego turystyki do prawa obowiazujacego w Unii Europejskiej
1.1. Ochrona konsumenta ………… 49
1.2. Swoboda podejmowania działalności gospodarczej i swiadczenia usług ………… 51
1.3. Male i srednie przedsiębiorstwa …………59
1.4. Swoboda przeplywu kapitalu………… 60
1.5. Swoboda przeplywu towarów …………60
1.6. Sprawiedliwosc i sprawy wewnetrzne …………61
1.7. Statystyka …………62

Rozdzial IV.

1. Strategia rozwoju turystyki na pojezierzu drawskim i perspektywy jej rozwoju na przykładzie gminy XYZ …………64

Dyskusja………… 74
Wnioski………… 78
Literatura cytowana………… 79

 
Czytaj więcej