Kategoria Turystyka, Agroturystyka

Imprezy zagraniczne w ofertach pielgrzymkowych biur podrózy- analiza i ocena na przykładzie wybranych podmiotów.


Wstęp……….4

Rozdzial I
Najwieksze chrzesciajanskie osrodki pielgrzymkowe Europy.

1.1. Chrzescijanstwo w Europie……….8
1.2. Watykan……….12
1.3. Lourdes……….18
1.4. Czestochowa……….22
1.5. Fatima……….29
1.6. Inne duze osrodki pielgrzymkowe……….35


Rozdzial II
Turystyka religijno- pielgrzymkowa religijno- pielgrzymkowa.

2.1. Turystyka religijno- pielgrzymkowa w strukturze ruchu turystycznego……….38
2.2. Turystyka religijno- pielgrzymkowa istota i zakres……….44
2.3. Uczestnicy turystyki religijno- pielgrzymkowej oraz motywy jej podejmowania……….54
2.4. Turystyka religijno- pielgrzymkowa- pakiet uslug……….56
2.5...

Czytaj więcej

Projekt zagranicznej imprezy turystycznej dla milosników muzyki klasycznej


Wstęp

Rozdzial I
Imprezy kulturalne w strukturze walorów kulturowych

1.1. Istota i klasyfikacje walorów kulturowych
1.2. Miejsce i znaczenie imprez kulturalnych w strukturze walorów kulturowych
1.3. Rodzaje i ogólna charakterystyka imprez kulturalnych
1.4. Rola imprez kulturalnych w życiu czlowieka


Rozdzial II
Muzyka klasyczna jako przedmiot zainteresowania turystów

2.1. Pojecie oraz gatunki muzyki klasycznej
2.2. Muzyka klasyczna w ujęciu historycznym
2.3. Wykonawcy i sluchacze muzyki klasycznej
2.4. Muzyka klasyczna a turystyka


Rozdzial III
Najwieksze imprezy muzyki klasycznej we Wloszech w 2008 r. w świetle badan wlasnych

3.1...

Czytaj więcej

Zarządzanie gospodarstwem ekologicznym na przykładzie rolnictwa ekologicznego powiatu debickiego


Wstęp………4

Rozdzial 1.
Rolnictwo ekologiczne

1.1. Pojecie rolnictwa ekologicznego……… 6
1.2. Historia rolnictwa ekologicznego……… 8
1.3. Historia rolnictwa ekologicznego w krajach UE…………..11
1.4. Historia rolnictwa ekologicznego w Polsce…………….13
1.5. Metody gospodarowania w rolnictwie ekologicznym……… 17
1.6. Zasady gospodarowania w rolnictwie ekologicznym……… 18
1.7. Regulacje prawne rolnictwa ekologicznego……… 20
1.8. Kondycja krajowego i unijnego rolnictwa ekologicznego……… 27


Rozdzial 2.
Zarządzanie w rolnictwie

2.1. Definicja zarządzania ………31
2.2. Zasady kierowania i zarządzania gospodarstwem rolnym ………33
2.3...

Czytaj więcej

Strategia wyrózniania się na rynku na przykładzie Osrodka Wczasowego.


Wstęp ………….2

Rozdzial I.
Strategia – pojecie i etapy formulowania

1.1 Pojecie strategii i jej poziomy ………….4
1.2 Etapy formulowania strategii…………. 10
1.3. Elementy ogólnej strategii przedsiębiorstwa 17

Rozdzial II.
Typ przewagi, oraz wybór obszaru konkurencji jako elementy strategii wyrózniania się na rynku

2.1. Przewaga konkurencyjna i jej zródla…………. 25
2.2. Wybór obszaru konkurencji ………….30
2.3. Strategie wyróznienia się na rynku ………….33

Rozdzial III.
Osrodek Wczasowy Klif w Jastrzebiej Górze – charakterystyka

3.1. Otoczenie konkurencyjne firmy ( klienci, dostawcy, konkurenci)…………. 40
3.2...

Czytaj więcej

Turystyka rekreacja a problemy z emocjami.


Wprowadzenie.

Rozdzial I
Rodzaje stresu psychologicznego.

1. Wyjasnienie pojec.
2. Stres psychologiczny.


Rozdzial II
Turystyka i rekreacja jako antidotum na stres.

1. Ujecie turystyki i rekreacji.
2. Turystyka i rekreacja w terapii emocjonalnej.


Podsumowanie.
Bibliografia.


 
Czytaj więcej

Perspektywy rozwoju agroturystyki na terenie gminy Góry Kalwarii


Streszczenie………3

Wstęp………5

Rozdzial I.
Metodologiczne podstawy pracy.

1.1 Cel i przedmiot pracy………7
1.2 Pytania badawcze oraz hipotezy………8
1.3 Metody, techniki i narzedzia badawcze………10
1.4 Charakterystyka obszaru badan………12


Rozdzial II.
Przeglad literatury przedmiotu.

2.1 Historia turystyki i agroturystyki w Polsce………13
2.2 Uwarunkowanie rozwoju agroturystyki na terenie gminy Góry Kalwarii………18
2.2.3 Polozenie i charakterystyka gminy Góry Kalwarii………18
2.2.4 Dostepnosc komunikacyjna………21
2.2.5 Walory i atrakcje turystyczne gminy Góry Kalwarii………22
2.3 Charakterystyka gospodarstw agroturystycznych………30


Rozdzial III.
Analiza badan wlasn...

Czytaj więcej

Zagospodarowanie turystyczne Gór Swietokrzyskich


Wstęp………..2

Rozdzial I
Masywy górskie na terenie Polski………..4

1.1. Karpaty………..4
1.1.1. Tatry………..5
1.1.2. Podhale i Pieniny………..13
1.1.3. Beskidy………..18
1.1.4. Pogórze Karpackie………..22
2. Sudety………..25


Rozdzial II
Polozenie Gór Swietokrzyskich………..30

2.1. Zasieg Gór Swietokrzyskich………..30
2.2. Rozwój geologiczny………..31
2.3. Zróznicowanie rzezby – glówne jednostki morfologiczne………..36
2.4. Walory naturalne i antropogeniczne………..39
2.5. Imprezy………..51
2.6. Folklor………..57


Rozdzial III
Baza turystyczna w Górach Swietokrzyskich………..63

3.1. Baza noclegowa………..63
3.2. Baza zywieniowa………..70
3.3. Dostepnosc komunikacyjna………..74
3.4...

Czytaj więcej

Regionalne zróznicowanie trwałych uzytków zielonych w Polsce w ostatnich latach


Rozdzial I.
Przeglad literatury

1.1 Pojecie trwałych uzytków zielonych
1.2 Obszar i rozmieszczenie trwałych uzytków zielonych
1.3 Wydajnosc trwałych uzytków zielonych
1.4 Wartość paszy i oplacalnosc produkcji pasz na trwałych uzytkach zielonych
1.5 Znaczenie trwałych uzytków zielonych w srodowisku przyrodniczym
1.6 Zróznicowanie trwałych uzytków zielonych w Polsce
porównanie lak i pastwisk w Polsce


Rozdzial II.
Cel pracy

Rozdzial III.
Metodologia badan

3.1 Powierzchnia paszowa na trwałych uzytkach zielonych w Polsce
3.2 Powierzchnia, plony i zbiory z lak trwałych wedlug pokosów
I pokos
II pokos
III pokos
3...

Czytaj więcej

Monografia hotelu XYZ w XYZ


Wstęp

Rozdzial I
Dlugopole-Zdrój- ogólna charakterystyka miejscowosci

1.1 Polozenie i rys historyczny
1.2 Walory turystyczne.
1.2.1. Walory przyrodniczce
1.2.2. Walory antropogeniczne
1.3. Elementy zagospodarowania i dostepnosci komunikacyjne


Rozdzial II
XYZ ogólna charakterystyka obiektu

2.1. Historia i wlasciciele obiektu
2.2 Polozenie obiektu
2.3...

Czytaj więcej

Turystyka inspirowana imprezami sportowymi na przykładzie wielkoszlemowego turnieju tenisowego.


Wstęp.

Rozdzial I
Istota zjawisk turystyki

1.1 Istota turystyki………. 7
1.1.a Turystyka w ujęciu miedzynarodowym………. 8
1.1.b Okreslenia turystyki aktywnej i pasywnej………. 9
1.2 Historia Turystyki………. 13
1.3 Historia Turystyki w Polsce………. 17
1.4 Podzial i rodzaje turystyki………. 20


Rozdzial II
Turystyka sportowa i bezpieczenstwo

2.1 Sport Kwalifikowany………. 24
2.2 Ubezpieczenia w sporcie………. 27


Rozdzial III
Zjawisko sponsoringu sportowego

3.1 Geneza pojecia ‚sponsoring’………. 31
3.2 Umowy sponsorskie ……….34


Rozdzial IV
Imprezy sportowe

4.1 Bezpieczenstwo imprez masowych ……….38
4.2 Powstanie wielkiego Szlema………. 39
4...

Czytaj więcej

Walory i atrakcje turystyczne wybranych regionów Hiszpanii


Wstęp…….. 3

Rozdzial 1
Wybrane aspekty turystyki w ujęciu teoretycznym

1.1 Definicje najwazniejszych pojec…….. 5
1.2 Czynniki wpływajace na rozwój turystyki ……..7
1.3 Motywy uprawiania turystyki…….. 9
1.4 Funkcje i dysfunkcje wspólczesnej turystyki…….. 10
1.4.1 Funkcje wspólczesnej turystyki ……..10
1.4.2 Dysfunkcje wspólczesnej turystyki ……..12


Rozdzial 2
Hiszpania i jej znaczenie w Europie

2.1 Ogólna charakterystyka Hiszpanii…….. 14
2.1.1 Informacje ogólne ……..14
2.1.2 Historia…….. 16
2.1.3 Geografia i klimat…….. 16
2.1.4 Gospodarka ……..18
2.1.5 Kulinaria i potrawy…….. 18
2.1.6 Swieta w Hiszpanii…….. 20


Rozdzial 3
Atrakcje tury...

Czytaj więcej

Sposoby rekreacji mieszkańców Wroclawia


Wstęp…………. 2

Rozdzial 1.
Zagadnienie czasu wolnego – podstawy teoretyczne

1.1 Pojmowanie czasu wolnego……….. 4
1.2 Czas wolny jako wartość osobowa i zbiorowa……….. 10
1.3 Kultura czasu wolnego……….. 14


Rozdzial 2.
Problematyka rekreacji w świetle literatury przedmiotu

2.1 Pojecie i uczestnicy rekreacji……….. 17
2.2 Funkcje rekreacji……….. 22


Rozdzial 3.
Metodologia badan wlasnych

3.1 Przedmiot i cel badan……….. 25
3.2 Problemy i hipotezy badawcze ……….. 26
3.3 Metody, techniki i narzedzia badawcze……….. 28


Rozdzial 4.
Analiza sposobów rekreacji mieszkańców Wroclawie na podstawie przeprowadzonych badan

4...

Czytaj więcej

Obiekty sportowe na terenie gminy XYZ i ich wykorzystanie (zastosowanie)


Wstęp

Rozdzial I.
Charakterystyka obiektów sportowo-rekreacyjnych

1.1 Podstawowe definicje
1.2 Przyczyny tworzenia oraz rola obiektów sportowo-rekreacyjnych
1.3 Korzysci z obiektów sportowych
1.4 Elementy obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz ich parametry technicznej

Rozdzial II.
Ogólna charakterystyka gminy XYZ

2.1 Polozenie i podzial administracyjny
2.2 Srodowisko naturalne
2.3 Ludnosc i zagadnienia społeczne
2.4 Warunki socjalno-bytowe

Rozdzial III.
Obiekty sportowo-rekreacyjne na terenie gminy XYZ

3.1 Charakterystyka obiektów sportowo- rekreacyjnych
3.2 Stan i stopien wykorzystania obiektów sportowo-rekreacyjnych
3...

Czytaj więcej

Uslugi SPA w ocenie klientów na przykładzie City SPA W XYZ


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Istota usług i ich jakosc.

1.1. Analiza definicyjna pojecia uslugi……….5
1.2. Cechy i rodzaje uslug……….10
1.3. Jakość uslug……….16
1.4. Uwarunkowania zewnetrze działalności uslugodawcy……….24


Rozdzial 2.
Rynek usług SPA.

2.1. Historia terapii wodnych – geneza SPA……….30
2.2. Istota i cele SPA oraz usługi w osrodkach SPA……….33
2.3. Rodzaje i charakterystyka obiektów SPA……….38
2.4. Sprzet wykorzystywany w osrodkach SPA……….44
2.5. Rola SPA w podnoszeniu konkurencyjnosci i jakosci produktu w hotelarstwie……….46


Rozdzial 3.
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych.

3.1. Przedmiot i cel badan……….53
3.2...

Czytaj więcej

Szanse i bariery rozwoju hotelarstwa w obszarach chronionych prawnie – na przykładzie hotelu XYZ


Wprowadzenie………5

Rozdzial 1.
Działalność gospodarcza na obszarach o wysokich walorach przyrodniczych.

1.1. Formy ochrony przyrody w Polsce………9
1.2. Koncepcja zrównowazonego rozwoju a obszary chronione………11
1.3. Uslugi hotelarskie na obszarach prawnie chronionych………12


Rozdzial 2.
Uwarukowania rozwoju turystyki w województwie zachodnio-pomorskim – podstawowe informacje.

2.1. Turystyczne atrakcje naturalne i antropogeniczne re ………15
2.2. Turystyczne atrakcje naturalne i antropogeniczne regionu………18
2.3. Zagospodarowanie turystyczne – wybrane elementy………22


Rozdzial 3.
Hotel amber baltic w miedzyzdrojach – studium przypadku.

3.1...

Czytaj więcej

Ocena diagnostyczna szlaku turystycznego Habsburgów


Wstęp.

Rozdzial I
1.1. Turystyka w Wisle

1.2. Szlaki turystyczne i ich znaczenie kulturowe i dydaktyczne
1.3. Dlaczego Habsburgowie?


Rozdzial II
2.1. Okreslenie metody badawczej

2.2. Opis szlaku – badanie
2.3. Zalecenia zmian, wnioski


Rozdzial III
3.1. Okreslenie metody badawczej

3.2. Analiza SWOT i analiza potencjalu turystycznego Wisly
3.3. Wywiad z kierownikiem PTTK Wisla
3.4. Marketing szlaku
3.5. Co turysci wiedza o szlaku Habsburgów?
3.6. Zalecenia zmian, wnioski


Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Aneks I
Aneks II


 
Czytaj więcej

Regionalna twórczosc artystyczna jako element atrakcyjnosci turystycznej Wisly na przykładzie stowarzyszenia ‚Grupa twórców wislanie’


Wprowadzenie

Rozdzial I
Terminologia i podstawy teoretyczne

1.1. Atrakcje turystyczne
1.2. Walory turystyczne
1.3. Sztuka ludowa
1.4. Twórca ludowy


Rozdzial II
Walory kulturowe i twórczosc artystyczna w Wisle

2.1. Walory kulturowe w Wisle
2.2. Twórczosc artystyczna w Wisle
2.3. Stowarzyszenie ‚Grupa Twórców Wislanie’


Rozdzial III
Wyniki badan ankietowych i wywiadów

3.1.Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród turystów
3.2. Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców Wisly
3.3. Wyniki wywiadów przeprowadzonych wśród czlonków Stowarzyszenia GTW


Podsumowanie
Bibliografia
Netografia
Spis rycin
Spis tabel
...

Czytaj więcej

Turystyka osób niepełnosprawnych jako forma rehabilitacji


Wprowadzenie

Rozdzial I
Wybrane aspekty niepełnosprawności i rehabilitacji

1.1. Rehabilitacja, niepelnosprawnosc- wybrane zagadnienia
1.2. Rola turystyki w rehabilitacji osób niepełnosprawnych
1.3. Wybrane organizacje, stowarzyszenia i fundacje dzialajace na rzecz osób niepelnosprawnych
1.4. Wybrane projekty dzialajace na rzecz osób niepełnosprawnych


Rozdzial II
Turystyka osób niepełnosprawnych

2.1. Definicja turystyki i jej funkcje
2.2. Cele uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turystyce
2.3. Warunki uczestnictwa osób niepełnosprawnych w działalności turystycznej
2.4...

Czytaj więcej

Możliwościturystyczno – rekreacyjne w Polsce w kreowaniu prozdrowotnych form wypoczynku.Wstęp………..4

Rozdzial I.
Turystyka i rekreacja jako zjawisko społeczne.

1.1. Definiowanie turystyki i rekreacji oraz pojęćz nimi zwiazanych………..7
1.2. Potrzeby i cele turystyki a funkcje rekreacji………..10
1.3. Rekreacyjno – zdrowotne formy wypoczynku w odniesieniu do turystyki………..13


Rozdzial II.
Turystyka uzdrowiskowa w polsce jako prozdrowotna forma wypoczynku.

2.1. Charakterystyka uzdrowisk w Polsce………..18
2.1.1. Podstawowe pojecia, definicje i klasyfikacja dotyczaca uzdrowisk………..18
2.1.2. Przestrzenne rozmieszczenie uzdrowisk na terenie Polski………..24
2.2. Rodzaje usług w uzdrowiskach oraz ich specyfikacja………..30


Rozdzial III.
Wy...

Czytaj więcej

Turystyka zorganizowana w Gorczanskim Parku Narodowym


Wstęp…………5

Rozdzial 1.
Informacje ogólne.

1.1. Polozenie…………7
1.2. Geneza powstania Parku…………9
1.3. Dziedzictwo kulturowe…………13
1.4. Fauna i Flora…………20
1.5. Ochrona przyrody…………25


Rozdzial 2.
Zaplecze turystyczne w otulinie Gorczanskiego Parku Narodowego

2.1. Baza noclegowa…………29
2.2. Baza gastronomiczna…………35
2.3. Glówne atrakcje turystyczne na terenie Parku…………38
2.4. Analiza SWOT produktu turystycznego…………47


Rozdzial 3.
Turystyka zorganizowana w Gorczanskim Parku Narodowym.

3.1.Definicja turystyki zorganizowanej…………51
3.2. Dyscypliny turystyki uprawianej w Parku…………52
3.2.1 Turystyka piesza-szlaki turystyczne…………52
3.2...

Czytaj więcej

Możliwościzagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego zbiornika wodnego XYZ


Wstęp……….3

Rzodzial 1.
Sztuczny zbiornik wodny na rzece XYZ

2.1. Polozenie geograficzne i warunki naturalne ……….5
2.2. Historia budowy zbiornika i jego wykorzystanie .8


Rzodzial 2.
Obecna sytuacja zalewu XYZ

3.1. Infrastruktura ……….10
3.2. Wykorzystanie ……….12
3.3. Zanieczyszczenie srodowiska ……….14


Rzodzial 3.
Wykorzystanie potencjalu zbiornika i przyleglych terenów

4.1. Sporty plazowe i wodne ……….16
4.2. Spektakle na wodzie ……….21
4.3. Sciezki rekreacyjne ……….25
4.4. Zagospodarowanie obszarów lesnych ……….28
4.5. Organizacja imprez masowych i grupowych ……….33
4.6. Organizacja kapieliska ……….36


Rzodzial 4.
Sposób realizacji

5.1...

Czytaj więcej

Efektywność i finansowanie gminnych inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie Mazurskiego Traktu Rowerowego


Streszczenie………..5

Summary………..6

Wstęp……….. 7

Rozdzial 1.
Istota i znaczenie infrastruktury w rozwoju lokalnym

1.2. Cechy, klasyfikacje i funkcje infrastruktury……….. 8
1.2. Podstawy prawne działalności inwestycyjnej gmin……….. 11
1.3. Polityka inwestycyjna gmin ………..15


Rozdzial 2.
Instrumenty finansowe wspierajace rozwój infrastruktury komunalnej

2.1. Środki publiczne ………..19
2.1.1. Dochody wlasne gminy……….. 19
2.1.2. Subwencja ogólna i dotacje celowe……….. 22
2.1.3. Fundusze Unii Europejskiej ………..24
2.2. Środki prywatne ………..31
2.2.1. Inwestycje sektora prywatnego i organizacji non-profit……….. 31
2.2.2...

Czytaj więcej

Wpływ terroryzmu na turystyke swiatowa.


Wstęp……… 4

Rozdzial 1.
Problem terroryzmu w literaturze.

1.1. Historia i cele terroryzmu………. 5
1.2. Definicje terroryzmu………. 9
1.3. Typologia organizacji terrorystycznych………. 22
1.4. Terroryzm a media………. 35

Rozdzial 2.
Wybrane akty terroryzmu dokonane na przestrzeni ostatniego dziesieciolecia.

2.1. Zamachy w USA – 2001 r………. 40
2.2. Zamachy w Indonezji – 2002 r………. 45
2.3. Zamachy w Maroku – 2003 r………. 48
2.4. Zamachy w Madrycie – 2004 r………. 50
2.5. Zamachy w Londynie – 2005 r………. 54
2.6. Zamach w Bombaju – 2008 r. ………56
2.7. Wybrane zamachy w Egipcie………. 58
2.7.1. Zamach w Tabie – 2004 r………. 59
2.7.2...

Czytaj więcej

Zaburzenia snu wśród studentów Wyzszej Szkoly XYZ


Wstęp…………2

Rozdzial 1.
Problematyka snu w świetle literatury

1.1 Definicja, rola i znaczenie snu…………3
1.2 Indywidualna potrzeba snu oraz wpływ wieku na jego jakosc…………4
1.3 Mechanizm snu…………6
1.4 Deficyt snu…………8


Rozdzial 2.
Charakterystyka zaburzen snu

2.1 Pojecie, klasyfikacja zaburzen snu…………11
2.2 Objawy oraz ich charakterystyka…………12
2.3 Definicja i formy bezsennosci…………14
2.4 Klasyfikacja typów bezsennosci…………16
2.5 Przyczyny oraz skutki jej wystepowania…………20
2.6 Podstawowe kryteria zapewniajace zdrowy sen – higiena snu…………27


Rozdzial 3.
Metodologia badan wlasnych

3.1 Cel pracy…………30
3...

Czytaj więcej

Atrakcyjność turystyczna zabytków turystycznych Poznania


Wstęp

Rozdzial I
Gotyk – rys historyczny

1.1. Geneza stylu gotyckiego
1.2. Cechy stylu gotyckiego
1.3. Wybrane zabytki stylu gotyckiego w Europie
1.4. Charakterystyka wybranych zabytków stylu gotyckiego w Polsce


Rozdzial II
Styl gotycki w Poznaniu

2.1. Obiekty gotyckie na terenie Poznania
2.1.1. Kosciól sw. Jana Jerozolimskiego
2.1.2. Kosciól Najswietszej Marii Panny Wspomozycielki Wiernych
2.2.3. Katedra sw. Apostolów Piotra i Pawla
2.1.4. Kosciól Sukursalny Najswietszej Marii Panny (in Summo)
2.1.5. Kosciól Najswietszego Serca Jezusowego i Matki Boskiej Pocieszycielki
2.1.6. Kosciól sw. Wojciecha
2.1.7...

Czytaj więcej

Slusznosc wyboru Nowych Siedmiu Cudów Swiata.


Wstęp………… 4

Cel i zakres pracy………… 5

Rozdzial 1.
Geneza Siedmiu Cudów Swiata.

1.1. Siedem Cudów Starozytnego Swiata…………6
1.2. Bernard Weber – Fundacja New 7 Wonders………… 14

Rozdzial 2.
Opis Nowych Siedmiu Cudów Swiata.

2.1. Petra………… 17
2.2. Koloseum………… 21
2.3. Machu Picchu………… 25
2.4. Wielki Mur Chinski………… 29
2.5. Chitzen Itza………… 33
2.6. Pomnik Chrystusa Zbawiciela………… 37
2.7. Tadz Mahal………… 40

Rozdzial 3.
Wybór Nowych Siedmiu Cudów Swiata.

3.1. Nominowane budowle………… 43
3.2. Machina propagandowo-reklamowa………… 49
3.3. System glosowania………… 50

Rozdzial 4.
Metodologia wlasnych badan empirycznych.

4.1...

Czytaj więcej

Programy redukujace mase ciala w hotelach SPA&Wellness


Wstęp…………. 3

Rozdzial 1
Nowoczesna forma turystyki – SPA & Wellness.

1.1. SPA & Wellness – zarys …………. 5
1.2. Hotele i osrodki SPA & Wellness …………. 8


Rozdzial 2
Otylosc, zdrowe zywienie – SPA i Wellnes w walce ze zbednymi kilogramami

2.1 Otylosc i nadkonsumpcji …………. 11
2.2 Nowe zwyczaje zywieniowe to budowa nowego stylu zycia …………. 12


Rozdzial 3
Programy redukujace mase ciala w wybranych hotelach SPA&Wellness

3.1 Program redukujacy mase ciala w hotelu ‚XYZ” …………. 14
3.2 PRIMAVERA Conference & SPA w XYZ…………. 18
3.3 Hotel- XYZ Medical SPA & Vitality …………. 24


Rozdzial 4
Wyniki badan …………. 27
Zakończenie …………. 32

Spis literatury ……...

Czytaj więcej

Możliwościrozwoju agroturystyki w Powiecie Sochaczewskim


Wstęp.

Rozdzial I
Pojecie, funkcje i istota marketingu

1.1. Pojecie i rola marketingu
1.2. Instrumenty marketingu mix
1.3. Segmentacja rynku
1.4. Rola marketingu w turystyce


Rozdzial II
Możliwościrozwoju turystyki w powiecie sochaczewskim

2.1. Polozenie powiatu
2.2. Kierunki rozwoju gospodarstw agroturystycznych w powiecie sochaczewskim
2.3. Walory turystyczne powiatu
2.4. Zagospodarowanie turystyczne powiatu.


Bibliografia.


 
Czytaj więcej

Infrastruktura transportu lotniczego w turystyce krajowej.


Wstęp

Cel i zakres, material i metodyka pracy

1.1 Cel i zakres pracy
1.2 Material i metodyka pracy


Rozdzial 1.
Transport lotniczy i jego infrastruktura

2.1 Pojecie transportu lotniczego
2.2 Struktura lotnisk w Polsce
2.2.1 Lotniska o znaczeniu centralnym
2.2.2 Lotniska o znaczeniu regionalnym
2.2.3 Lotniska o znaczeniu lokalnym
2.3 Infrastruktura
2.3.1 Infrastruktura liniowa
2.3.2 Infrastruktura punktowa


Rozdzial 2.
Zagadnienia organizacyjne transportu lotniczego w Polsce

3.1 Struktura organizacyjna transportu lotniczego
3.2 Oferowane uslugi
3.2...

Czytaj więcej

Atrakcyjność turystyczna rejonu XYZ


Wstęp ………..4

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka turystyki w Polsce

1.1. Pojecie turystyki i rekreacji……….. 6
1.2. Czynniki kształtujące rozwój turystyki i rekreacji w Polsce………… 10

Rozdzial II
Jura krakowsko – czestochowska jako region turystyczny

2.1. Charakterystyka geograficzna Wyzyny Krakowsko – Czestochowskiej ………..18
2.2. Rys historyczny Wyzyny Krakowsko – Czestochowskiej……….. 25
2.3. Atrakcje turystyczne Wyzyny Krakowsko – Czestochowskiej na przykładzie tzw. ‚serca Jury’……….. 28

Rozdzial III
Turystyka i rekreacja na terenie miasta i gminy ogrodzieniec

3.1. Rys historyczny Miasta i Gminy Ogrodzieniec ………..37
3.2...

Czytaj więcej

Walory agroturystyczne rejonu XYZWstęp

Rozdzial I
Wprowadzenie do agroturystyki

1.1 Pojecie i funkcje agroturystyki
1.2 Agroturystyczne uwarunkowania rozwojowe
1.3 Podmioty agroturystyczne oraz podstawy prawne ich funkcjonowania
1.3.1 Definicja i podzial podmiotów agroturystycznych
1.3.2 Agroturystyka w polskim ustawodawstwie
1.3.3 Działalność agroturystyczna jako szansa rozwoju dla wsi w programach Unii Europejskiej
1.4 Klasyfikacja produktów i usług agroturystycznych
1.5 Agroturystyka od strony popytowej – agroturysci


Rozdzial II
Uwarunkowania rozwoju agroturystyki w powiecie zawiercianskim

2.1 Historia Ziemi Zawiercianskiej
2...

Czytaj więcej

Ojcowski Park Narodowy jako atrakcja turystyczna


Wstęp

Rozdzial 1

Ogólna charakterystyka turystyki w Polsce

1.1. Pojecie turystyki i rekreacji
1.2. Czynniki kształtujące rozwój turystyki i rekreacji w Polsce


Rozdzial 2

Jura Krakowsko-Czestochowska jako region turystyczny

2.1. Charakterystyka geograficzna Wyzyny Krakowsko – Czestochowskiej
2.2. Rys historyczny Wyzyny Krakowsko – Czestochowskiej


Rozdzial 3

Ojcowski Park Narodowy jako atrakcja turystyczna

3.1. Istota parku narodowego
3.2. Rys historyczny Doliny Pradnika i Ojcowskiego Parku Narodowego
3.3. Charakterystyka geologiczna, hydrograficzna oraz klimatyczna Parku
3.4. Flora i fauna na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego
3...

Czytaj więcej

Gotyckie zabytki oraz walory turystyczne Warmii i Mazur


Wprowadzenie

Rozdzial 1
Polozenie geograficzne i krótki rys historyczny Warmii i Mazur

1.1 Olsztyn – stolica Warmii i Mazur
1.2 Od Prus Wschodnich do Warmii i Mazur
1.3 Czasy wspólczesne
1.4 Wybitne postaci zwiazane z regionem
1.5 Warmia i Mazury w liczbach


Rozdzial 2
Zabytki Warmii i Mazur

2.1 Zamki gotyckie
2.2 Koscioly i inne zabytki sakralne
2.3 Fortyfikacje i zabytki techniki


Rozdzial 3
Atrakcje turystyczne Warmii i Mazur

3.1 Szlaki turystyczne
3.1.1 Szlaki tematyczne
3.1.2 Szlaki rowerowe
3.1.3 Szlaki wodne
3.2 Warmia i Mazury na zime
3.2.1 Stoki narciarskie
3.3 Parki krajobrazowe


Rozdzial 4
Analiza metody przeprowadzonych ba...

Czytaj więcej

Szlaki rowerowe w województwie swietokrzyskim.


Wstęp.

Rozdzial I .
Ogólna charakterystyka województwa swietokrzyskiego.

1.1 Polozenie, uksztaltowanie terenu, rzeki, jeziora.
1.2. Szata roslinna i swiat zwierzecy.
1.3 Klimat i uzdrowiska.


Rozdzial II.
Wyznaczanie szlaków rowerowych.

2.1 Podstawowe koncepcje tras rowerowych.
2.2 Najatrakcyjniejsze szlaki rowerowe.
2.2 Zasady kształtowania turystycznych szlaków rowerowych .


Rozdzial III.
Turystyka kolarska.

3.1 Charakterystyka dyscypliny i formy jej uprawiania.
3.3.Zdrowotne aspekty uprawiania turystyki rowerowej .
3.4 Plan rozwoju turystyki rowerowej.


Zakończenie.
Bibliografia.


 
Czytaj więcej

Rodzaje zakladów gastronomicznych w Unii Europejskiej – porównanie Polski, Anglii, Francji, Wloch i HiszpaniiWstęp……….. 5

Rozdzial 1.
Czym jest gastronomia?

1.1. Podstawowe pojecia zwiazane z gastronomia……….. 7
1.2. Cechy gastronomii……….. 9
1.3. Funkcje gastronomii……….. 10


Rozdzial 2.
Podstawowe rodzaje zakladów gastronomicznych w Europie

2.1. Popularne klasyfikacje zakladów gastronomicznych ………..13
2.2. Analiza podstawowych europejskich zakladów gastronomicznych……….. 16


Rozdzial 3.
Gastronomia w wybranych krajach europejskich ………..19

3.1. Polska ………..20
3.2. Anglia ………..22
3.3. Francja……….. 25
3.4. Wlochy ………..26
3.5. Hiszpania………..27


Rozdzial 4.
Tendencje rozwojowe w gastronomii europejskiej w XXI ………..30

Zakończenie ………..34
Bibliografia...

Czytaj więcej

Przystosowanie obiektów hotelarskich do potrzeb osób niepelnosprawnych

Wstęp…………..3

Rozdzial 1.
Ogólne informacje dotyczace osób niepelnosprawnych

1.1. Podstawowe pojecia i definicje dotyczace osób niepelnosprawnych………….. 4
1.2. Klasyfikacja niepelnosprawnosci oraz legislacja i regulacje prawne ………….. 5
1.3. Statystki obecnosci osób niepełnosprawnych w Polsce ………….. 9

Rozdzial 2.
Przystosowanie obiektów hotelarskich

2.1. Podstawowe pojecia dotyczace przystosowania obiektów hotelarskich ………….. 12
2.2. Przystosowanie najblizszego otoczenia w obiekcie hotelarskim ………….. 14
2.3. Przystosowanie pomieszczenia mieszkalnego w obiekcie hotelarskim ………….. 19

Rozdzial 3.
Obiekty hotelarskie na terenie p...

Czytaj więcej

Wybrane formy rekreacji ruchowej na przykładzie działalności miejskiego osrodka sportu i rekreacji w XYZWstęp …………2

Rozdzial I
Rekreacja………… 6

1.1 Historia rekreacji na swiecie …………6
1.2 Historia rekreacji w Polsce …………10
1.3. Historia rekreacji w XYZ………… 23


Rozdzial II
Charakterystyka gminy XYZ …………35

Rozdzial III
Formy organizacji ośrodków sportowo-rekreacyjnych w Polsce

3.1 Zaklad budżetowy …………38
3.2 Jednostki budżetowe………… 39
3.3. Spólki z o.o…………. 39


Rozdzial IV
Charakterystyka miejskiego osrodka sportu i rekreacji………… 41

4.1 Struktura organizacyjna …………43
4.2 Statut …………44
4.3. Regulamin………… 46
4.4. Infrastruktura …………47
4.4.1. Basen …………47
4.4.2. Lodowisko …………50
4.4.3. Boisko………… 52
4.4.4. Korty …………54


Podsumowania ...

Czytaj więcej

Badanie aktywnosci fizycznej wspólczesnych Polaków.Wstęp ……….2

Cel pracy ……….5

Rozdzial I.
Podstawowe aspekty aktywnosci fizycznej

1. Pojecie oraz istota sprawnosci i aktywnosci fizycznej……….7
2. Formy aktywnosci fizycznej………. 12
3. Uwarunkowania aktywnosci fizycznej ……….18


Rozdzial II
Znaczenie aktywnosci fizycznej dla zdrowia czlowieka

1. Zdrowie a wydolnosc fizyczna czlowieka……….3
2. Aktywnosc fizyczna a sprawnosc psychiczna czlowieka ……….25
3. Rekreacja ruchowa, a wiek ……….29
4. Nastepstwa ograniczonej reakcji ruchowej ……….39


Rozdzial III
Aktywnosc fizyczna wspólczesnych Polaków

1. Srodowisko zwiazane z rekreacja fizyczna ……….42
2...

Czytaj więcej

Zasoby srodowiska przyrodniczego jako produktu turystycznego na przykładzie gminy Bystrzyca Klodzka


Wstęp ………..3

Rozdzial 1.
Pojecie zasobów turystycznych i ich charakter ………..5

Rozdzial 2.
Ogólna charakterystyka Bystrzycy Klodzkiej

2.1. Polozenie geograficzne i administracyjne ………..6


Rozdzial 3.
Srodowisko przyrodniczo- geograficzne

3.1. Formy ukształtowania na tle budowy geologicznej……….. 8
3.2. Klimat i jego uwarunkowania ………..8
3.3. Siec wodna i jej wykorzystanie……….. 9
3.4. Flora i fauna ………..9
3.4.1 Ochrona przyrody……….. 10


Rozdzial 4.
Przeszlosc historyczna Bystrzycy Klodzkiej ………..12

Rozdzial 5.
Walory krajobrazowe Bystrzycy Klodzkiej i okolic

5.1. Walory przyrodnicze ………..18
5.2. Walory antropogeniczne……….. 21


Rozdzia...

Czytaj więcej

Zarządzanie gospodarstwem turystycznym na wybranych przykladach w powiecie augustowskim


Wstęp

Rozdzial I
Zakres, rozwój i zadania agroturystyki

1.1. Ped cywilizacyjny, jako potrzeba wypoczynku od cywilizacji
1.2. Trend do ochrony srodowiska, warunki przyrodnicze i rodzaje rekreacji
1.3. Historia, rozwój i klasyfikacja gospodarstw agroturystycznych

Rozdzial II
Agroturystyka w Polsce

2.1. Walory naturalne
2.2. Uwarunkowania prawne jako mocne strony dla rozwoju agroturystyki- zasady prowadzenia
2.3. Skala rozwoju agroturystyki na przestrzeni lat
2.4. Pozyskiwanie dotacji z funduszy europejskich

Rozdzial III
Oferta gospodarstw agroturystycznych wybranych podmiotów

3.1...

Czytaj więcej

Rekreacyjne wykorzystanie czasu wolnego osób starszych na przykładzie mieszkańców miasta Rzeszowa i okolic.


Wstęp………. 4

Rozdzial 1.
Terminologia dotyczaca wykorzystania czasu wolnego dla celów rekreacyjnych

1.1. Podstawowe pojecia 5
1.2. Starosc, jako kategoria wiekowa w przestrzeni społecznej………. 9
1.3. Rodzaje rekreacji osób starszych………. 12
1.3.1. Pasywne formy spedzania czasu ……….12
1.3.2. Aktywne formy spedzania czasu ……….14
1.4. Rola turystyki i rekreacji w rozwoju psychofizycznym czlowieka………. 17


Rozdzial 2.
Uwarunkowania aktywnego spedzania czasu seniorów w Rzeszowie

2.1. Charakterystyka ludnosci……….. 20
2.2. Zaplecze rekreacyjne miasta………. 22
2.2.1. Zaplecze umozliwiajace rekreacje pasywna………. 22
2.2.2...

Czytaj więcej

Analiza działalności promocyjnej Hotelu Sheraton w Krakowie.


Wstęp ………….. 3

Rozdzial 1.
Marketing jako obszar zarządzania w przedsiębiorstwie

1.1. Istota orientacji marketingowej i charakterystyka marketingu…………..4
1.2. Proces marketingu i zarzadzanie marketingiem…………..5
1.3. Zalozenia i skladniki kompozycji marketingu-mix…………..8


Rozdzial 2.
Promocja jako element marketingu

2.1. Podstawowe strategie oraz funkcje promocji…………..12
2.2. Znaczenie promocji dla przedsiębiorstwa (program promocji)…………..15
2.3. Podstawowe formy promocji…………..17


Rozdzial 3.
Organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstwa hotelowego

3.1. Pojecie hotelu i obiektu hotelarskiego…………..24
3.2. Zakres usług hotelarskich…………....

Czytaj więcej

Spoleczno-psychologiczne aspekty wyjazdów turystycznych


Wstęp

Rozdzial I
Motywy i cele podrózy

1.1.Potrzeby turystyczne ………. 3
1.2. Motywy podrózowania ………. .5


Rozdzial II
Oddzialywanie turystyki na czlowieka

2.1. Wpływ turystyki na samopoczucie psychiczne czlowieka ………. 8
2.2. Wpływ turystyki na samopoczucie społeczne czlowieka ………. 9
2.3. Wpływ turystyki na relacje rodzinne ………. 11
2.4. Turystyka a zdrowie ………. 13
2.5. Wpływ turystyki na emocje i doznania czlowieka ………. 14
2.6. Negatywne skutki turystyki ………. 15


Rozdzial III
Rola czynników psychologicznych na nowe trendy wyjazdów

3.1. Czynniki spoleczno – psychologiczne wpływajace na rozwój wspólczesnej turystyki ………. 17
3.2...

Czytaj więcej

Atrakcyjność gastronomiczna róznych zakatków swiata na podstawie wybranych krajów Azjatyckich.


Wstęp………..3

Rozdzial 1
Definicja atrakcyjnosci turystycznej.

1.1. Atrakcyjność gastronomiczna kuchni azjatyckiej………..5

Rozdzial 2
Charakterystyka kuchni japonskiej.

2.1. Historia kuchni japonskiej………..6
2.2. Logika i estetyka kuchni japonskiej………..8
2.3. Techniki kulinarne i przyprawy kuchni japonskiej………..12
2.4. Japonskie restauracje………..17

Rozdzial 3
Charakterystyka kuchni chinskiej.

3.1. Historia kuchni chinskiej………..20
3.2. Cztery nurty kuchni chinskiej………..20
3.3. Kult spozywania posilków………..23
3.4. Magiczne przybory kuchenne………..26
3.5. Menu róznorodne, czyli potrawy i ich skladniki………..27
3.6. Restauracje chinskie………..29

Ro...

Czytaj więcej

Jarmarki Leczynskie, tradycja i wspólczesnosc


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Jarmarki na ziemiach polskich

1.1. Poczatki handlu na ziemiach polskich – X-XII wiek ……….4
1.2. Handel w Polsce w XIII-XV wieku – powstanie jarmarków ……….6
1.3. Handel Rzeczypospolitej w okresie rozkwitu – od XVI do pierwszej polowy XVII wieku………. 8
1.4. Handel w dobie upadku Rzeczypospolitej – utrata znaczenia jarmarków………. 10
1.5. Handel w Polsce XX wieku ……….12


Rozdzial II.
Leczna – zarys historyczny

2.1. Od wczesnopanstwowego osadnictwa do uzyskania praw miejskich w 1467 roku………. 13
2.2. Lokacja i rozwój miasta do konca XVI wieku ……….15
2.3. Leczna w XVII i XVIII wieku. Wzloty i upadki……….. 17
2.4...

Czytaj więcej

Struktura ruchu turystycznego w Gorczanskim Parku Narodowym


Wstęp………4

Rozdzial 1
Charakterystyka Gorczanskiego Park Narodowego

1.1. Polozenie……… 6
1.2. Geneza powstania Parku ………8
1.3. Dziedzictwo kulturowe……… 12
1.4. Fauna i Flora………. 18
1.5. Ochrony przyrody……… 21


Rozdzial 2
Turystyka w Gorczanskim Parku Narodowym

2.1. Dostepnosc komunikacyjna……… 24
2.2. Baza noclegowa i gastronomiczna ………25
2.3. Szlaki turystyczne, sciezki edukacyjne……… 28
2.4. Analiza SWOT……… 39


Rozdzial 3.
Ruch Turystyczny w Gorczanskim Parku Narodowym

3.1. Zasady turystycznego udostepnienia Gorczanskiego Parku Narodowego……… 42
3.2. Glówne atrakcje turystyczne na terenie Parku ………44
3.3...

Czytaj więcej

Strategia ekopromocji w gospodarstwie agroturystycznym


Wstęp………2

Rozdzial 1
Istota i cele marketingu

1.1. Geneza i pojecie marketingu……… 4
1.2. Zasady i reguly marketingu ………11
1.3. Klient glówny podmiot marketingu ………14
1.4. Znaczenie marketingu dla klienta i przedsiębiorstwa……… 21
1.5 Marketing agroturystyczny ………43


Rozdzial 2
Ekopromocja

2.1 Istota i rodzaje strategii marketingowej w ekopromocji……… 23
2.2. Instrumenty realizacji ekopromocji……… 33
2.3. Wizerunek w ekopromocji ………37
2.4. Specyficzne cechy strategii marketingowej regionów ekoturystycznych……… 41


Rozdzial 3
Strategia ekopromocji gospodarstwa agroturystycznego

3.1. Prezentacja gospodarstwa agroturystycznego ………48
3.1...

Czytaj więcej

Rozwój agroturystyki w powiecie wolominskim w latach 2004-2012

Wstęp………4
Cel i zakres pracy……… 5
Material i metodyka ………5

Rozdzial I
Pojecie i rola agroturystyki

1.1. Podstawowe pojecia zwiazane z agroturystyka……… 6
1.2. Rys historyczny rozwoju agroturystyki w Polsce ………10
1.3. Funkcje agroturystyki ………13
1.4. Charakterystyka agroturystyki w Polsce……… 15


Rozdzial II.
Charakterystyka powiatu wolominskiego

2.1. Polozenie administracyjne i geograficzne ………19
2.2. Infrastruktura ………22
2.3. Warunki przyrodnicze i antropogeniczne……… 26
2.4. Poziom rozwoju agroturystyki ………27


Rozdzial III
Rozwój agroturystyki w powiecie wolominskim na przykładzie gmin polozonych w jego wschodniej czesci

3.1...

Czytaj więcej

Zalecenia zywieniowe dla dzieci i mlodziezy. Przykladowe oferty w gastronomii


Wstęp………..5
1. Cel, zakres, material i metodyka pracy.

1. Cel i zakres………..7
2. Material i metodyka pracy………..7


Rozdzial I
Zasady racjonalnego zywienia w róznych okresach zycia.

1.1. Zywienie niemowlat i dzieci do lat 3………..9
1.2. Zywienie dzieci w wieku przedszkolnym………..13
1.3. Podstawowe zalecenia zywieniowe dla mlodziezy………..16
1.3.1. Normy zywienia i zalecane racje pokarmowe………..18
1.3.2. Dobór asortymentowy produktów dla dzieci i mlodziezy………..20


Rozdzial II
Zalecenia przy sporzadzaniu ofert w gastronomii dla dzieci mlodziezy

2.1. Zapotrzebowanie zywnosciowe dzieci i mlodziezy………..23
2.2...

Czytaj więcej

Relacje przestrzenne i ekonomiczne pomiedzy uzdrowiskiem a rejonem osadniczym na przykładzie Solca Zdroju


Wstęp ………. 2

Rozdzial 1.
Turystyka uzdrowiskowa i jej zwiazek z rozwojem gospodarczym.

1.1 Geneza turystyki uzdrowiskowej………. 5
1.2 Turystyka uzdrowiskowa w Polsce w latach 2008-2013………. 9
1.3 Pojecie turystyki uzdrowiskowej………. 15
1.4 Wpływ gospodarki na rozwój lokalny miasta………. 23


Rozdzial 2.
Historia regionu i rozwój gminy Solec-Zdrój………. 30

2.1 Historia regionu i gminy Solec-Zdrój………. 30
2.2 Atrakcyjność funkcjonalna i przestrzenna gminy Solec-Zdrój………. 34
2.3 Charakterystyka zespolu uzdrowiskowego ………. 39


Rozdzial 3.
Rozwój turystyki uzdrowiskowej w Solcu-Zdroju………. 43

3...

Czytaj więcej

Walory turystyczne, rekreacyjne i ekologiczne na obszarze Wyzyny Czestochowskiej.


Wstęp

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka srodowiska naturalnego
Wyzyny Czestochowskiej

1.1. Polozenie geograficzne
1.2. Morfologia
1.3. Hydrografia
1.4. Klimat
1.5. Budowa geologiczna.
1.6. Jakość wód powierzchniowych
1.7. Jakość wód podziemnych
1.8. Zasoby srodowiska naturalnego
1.8.1. Flora
1.8.2. Fauna
1.8.3. Parki krajobrazowe
1.8.4. Rezerwaty
1.8.5.Pomniki przyrody
1.8.6. Zielen miejska
1.8.7. Inne walory

Rozdzial II
Działalność antrpogeniczna na obszarze Wyzyny Czestochowskiej

2.1. Zarys dziejów
2.2. Funkcjonalnosc gmin
2.3. Dostepnosc komunikacyjna
2.3.1. Komunikacja wewnetrzna
2.3.2. Komunikacja dalekobiezna

Rozdzial II...

Czytaj więcej

Rozwój usług turystyczno-rekreacyjnych w Gminie Miasta Olawa


Wstęp………..4

Rozdzial 1
Uslugi i ich charakterystyka

1.1. Pojecie usług i ich rodzaje………..6
1.2. Uslugi turystyczno-rekreacyjne pojecie i istota………..17
1.3. Czynniki rozwoju usług turystyczno-rekreacyjnych………..21
1.4. Źródła finansowania usług turystyczno-rekreacyjnych……….. 26
1.5. Podstawa prawna usług turystyczno-rekreacyjnych………..28


Rozdzial 2
Uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Olawie

2.1. Powstanie i rozwój miasta Olawa………..33
2.2. Atrakcje turystyczne i potencjal kulturowy miasta……….. 37
2.3. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna miasta Olawy……….. 50
2.4. Działalność turystyczno-rekreacyjna miasta……….. 58
2...

Czytaj więcej

Internetowa promocja usług turystycznych branzy hotelarskiej na przykładzie hotelu XYZ.


Wstęp………..8

Rozdzial I.
Charakterystyka rynku usług hotelarskich

1.1. Pojecie hotelarstwa w świetle literatury przedmiotu……….4
1.2. Usluga hotelarska i jej cechy…………82
1.3. Rynek usług hotelarskich jako segment rynku turystycznego…………13


Rozdzial II.
Promotion- mix na rynku usług hotelarskich

2.1. Istota marketingu, jego funkcje, cele i znaczenie…………17
2.2. Instrumenty promocji w turystyce…………21
2.3. Rola samorządu terytorialnego w promocji turystyki ………….26
2.4. Rola personelu w promowaniu hotelu…………30
2.5. Internet jako narzedzie promocji usług hotelarskich…………33
2.6...

Czytaj więcej

Turystyka w Grecji

Wstęp……….2

Rozdzial I
Zmiany w wspólczesnej turystyce.

1.1. Istota oraz funkcje wspólczesnej turystyki……….4
1.2. Wpływ turystyki na zmiany w stylu zycia czlowieka……….7
1.3. Funkcjonowanie turystyki w Unii Europejskiej……….11


Rozdzial II
Grecja podstawowe informacje.

2.1. Wiadomosci ogólne……….18
2.2. Geografia Grecji.,……….19
2.3. Klimat Grecji……….21


Rozdzial III
Regiony turystyczne Grecji.

3.1. Saloniki……….24
3.2. Akropol……….30
3.3. Rodos……….34
3.4. Kreta……….35
3.5. Olimp……….37
3.6. Wyspy greckie……….39
3.7. Ateny……….43


Zakończenie……….47
Bibliografia……….50
Spis rysunków……….52
Spis fotografii……….53

 
Czytaj więcej

Walory turystyczne srodowiska przyrodniczego Beskidu Wyspowego


1. Wprowadzenie……….2

1.1. Wstęp……….3
1.2. Cel i zakres pracy……….3
1.3. Metodologia pracy……….3
1.4. Przeglad literatury……….4


2. Polozenie i granice Beskidu Wyspowego……….5

2.1. Polozenie fizycznogeograficzne……….8
2.2. Polozenie geologiczne……….10
2.3. Ogólny charakter srodowiska przyrodniczego Beskidu Wyspowego……….11
3.1. Geologia i uksztaltowanie terenu……….12
3.2. Siec wodna……….15


3. Klimat……….16

3.4. Roslinnosc i fauna……….17


4. Walory turystyczne srodowiska przyrodniczego Beskidu Wyspowego.

4.1. Izolowane szczyty……….23
4.1.1. Pasmo Mogielicy……….26
4.1.2. Cwilin i Snieznica……….28
4.1.3. Lubon Wielki i Strzebel……….30
4.1...

Czytaj więcej

Baza noclegowa województwa slaskiego – stan i perspektywy rozwoju


Wstęp.

Rozdzial I
Charakterystyka bazy noclegowej.

1.1. Pojecie i rodzaje bazy noclegowej
1.2. Klasyfikacja, kategoryzacja i standard bazy noclegowej
1.3. Znaczenie bazy noclegowej dla rozwoju turystyki w regionie
1.4. Czynniki warunkujace rozwój bazy noclegowej


Rozdzial II
Turystyka w województwie slaskim – charakterystyka.

2.1. Polozenie geograficzne i historia województwa
2.2. Atrakcyjność turystyczna i rekreacyjna
2.3. Turystyka Slaska w liczbach
2.4. Zalozenia strategiczne i projekty rozwoju turystyki województwa


Rozdzial III
Baza noclegowa w Polsce i na Slasku – wyniki badan.

3.1. Baza noclegowa w Polsce
3.2...

Czytaj więcej

Potencjal turystyczny gminy Sierpc. Analiza walorów turystycznych


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Uslugi turystyczne a rozwój spolecznosci lokalnej

1.1. Znaczenie i funkcje turystyki……….5
1.2. Samorzad terytorialny jako inicjator rozwoju usług turystycznych……….10
1.3. Konsekwencje spoleczno-ekonomiczne rozwoju turystyki……….12


Rozdzial 2.
Walory turystyczne gminy Sierpc.

2.1. Historia gminy Sierpc……….14
2.2. Profil spoleczno-gospodarczy gminy……….17
2.3. Waloryzacja turystyczna……….19
2.4. Charakter i jakosc usług turystycznych……….35
2.5. Organizacje turystyczne dzialajace na terenie gminy Sierpc……….44


Rozdzial 3.
Warunki rozwoju turystyki w gminie Sierpc.

3.1. Zadania gminy w zakresię turystyki……….48
3.2...

Czytaj więcej

Kraina Zubra – rozwój bazy turystycznej regionu podlaskiego


Wstęp……….5

Rozdzial I
Charakterystyka województwa podlaskiego

1.1. Historia województwa podlaskiego………. 7
1.2. Ogólne informacje o województwie podlaskim ……….9
1.3. Walory przyrodnicze………. 12
1.4. Walory kulturowe………. 15


Rozdzial II
Charakterystyka obecnego stanu turystyki regionu podlaskiego

2.1. Glówne regiony i osrodki turystyczne………. 21
2.2. Infrastruktura turystyczna ……….23
2.3. Ruch turystyczny………. 26


Rozdzial III
Preferowane formy turystyki Krainy Zubra

3.1. Agroturystyka ……….30
3.2. Turystyka przyrodnicza……….33
3.3. Turystyka kulturowa ……….34
3.4. Turystyka aktywna ……….37


Rozdzial IV
Stan i kierunki rozwoju infrastrukt...

Czytaj więcej

Zadania i dzialanie lokalnego centrum informacji turystycznej.


Wstęp

Rozdzial 1.
Rozwój turystyki w Polsce i na swiecie.

1.1. Historia turystyki na swiecie
1.2. Historia turystyki w Polsce
1.3. Zarys historii informacji turystycznej


Rozdzial 2.
Rola i znaczenie informacji w turystyce

2.1. Pojecie informacji i informacji turystycznej
2.2. Źródła informacji turystycznej
2.3. Procesy informacyjne
2.4. System Informacji Turystycznej
2.5. Gospodarcze znaczenie informacji
2.6. Informacja, jako element zarządzania ruchem turystycznym


Rozdzial 3.
Lokalne centrum informacji turystycznej

3.1. Model działania lokalnego centrum informacji turystycznej
3...

Czytaj więcej

Atrakcje i walory turystyczne Krakowa a aspiracje kulturowe miasta.


Wstęp………..4

Rozdzial I
Atrakcyjność turystyczna zabytkowych miast Polski w perspektywie teoretycznej.

1.1 Pojecie atrakcyjnosci turystycznej w ocenie miar i pomiarów………..6
1.2 Atrakcyjność turystyczna w rozwoju miasta i regionu ………..12


Rozdzial II
Walory turystyczne, miejsca na mapie geograficznej a atrakcje turystyczne.

2.1 Walory turystyczne miasta Krakowa jako srodowiska przyrodniczego………..17
2.2 Walory antropogeniczne………..22
2.3 Inne atrakcje turystyczne………..32


Rozdzial III
Kraków miastem kulturowego dziedzictwa ludzkosci wedlug listy UNESCO.

3.1 Historyczna obecnosc obiektów kultury i architektury Krakowa na liscie UNESCO………...

Czytaj więcej

Oddzialywanie globalnego terroryzmu na przemysl turystyczny po zamachach z 11 wrzesnia na WTC


Wstęp………6

Rozdzial I
Terroryzm jako czynnik destabilizujacy porzadek współczesnego swiata

1.1. Definicje terroryzmu………9
1.1.A. Rózne rodzaje podzialu zjawiska – terroryzm………13
1.2. Terroryzm a media………15
1.2.A Rola ataku terrorystycznego w mediach………16
1.3. Wyzwania powstajace po ataku terrorystycznym………19
1.3.A. Skutki ataków terrorystycznych………19
1.3.B. Walka z terroryzmem………21


Rozdzial II
Turystyka jako glówne źródłowypoczynku

2.1. Definiowanie turystyki………27
2.1.A Rodzaje turystyki………30
2.2. Rozwój turystyki miedzynarodowej………33
2.2. A. Internacjonalizacja przemyslu turystycznego………35
2.3...

Czytaj więcej

Walory turystyczne gminy Janów w powiecie czestochowskim.

1. Wstęp
1.1. Zarys problemu……….3

1.2. Cel i przedmiot badan……….4
1.3. Metodologia badan……….5

2. Rozwój turystyki i jej zwiazki z kultura

2.1. Istota turystyki……….7
2.2. Cele i funkcje turystyki……….10
2.3. Rodzaje turystyki……….12
2.4. Turystyka jako zjawisko kulturowe……….15

3. Walory turystyczne Gminy Janów

3.1. Uwarunkowania rozwoju turystyki w powiecie czestochowskim……….20
3.2. Charakterystyka Gminy Janów……….23
3.3. Walory i atrakcje turystyczne gminy……….29
3.3.1. Wybrane miejscowosci gminy i ich walory turystyczne……….29
3.3.2. Szlaki turystyczne i sciezki edukacyjne……….39

4. Zloty Potok wizytówka turystyczna Gminy Janów

4.1...

Czytaj więcej

Turystyka w Bialymstoku w okresie miedzywojennym.


Wstęp………… 4

Rozdzial 1.
Turystyka – znaczenie i pojecia

1.1 Geneza i znaczenie turystyki…………6
1.2 Znaczenie turystyki w gospodarce w Polsce…………14
1.3 Znaczenie turystyki w gospodarce swiatowej…………21


Rozdzial 2
Charakterystyka Bialegostoku w okresie miedzywojennym

2.1 Zagospodarowanie turystyczne 29
2.2 Atrakcje turystyczne 36
2.3 Infrastruktura turystyczna…………42
2.4 Ruch turystyczny w Bialymstoku w badanym okresie…………45


Rozdzial 3
Metodologia w świetle badan wlasnych

3.1 Analiza danych zródlowych…………47
3.2 Rozwój turystyki w okresie miedzywojennym…………47


Wnioski…………58
Bibliografia…………60
Spis tabel…………62
Spis wykresów…………63
Spis fo...

Czytaj więcej

Geneza i kierunki rozwoju ośrodków Wellness & Spa na swiecie i w Polsce


Wstęp

Rozdzial I.
Historyczne i kulturowe uwarunkowania terapii wodnych na swiecie

1.1. Historia wodolecznictwa na swiecie
1.2. Rys historyczny turystyki zdrowotnej w Polsce


Rozdzial II.
Wellness i Spa, jako forma turystyki zdrowotnej

2.1. Turystyka zdrowotna
2.2. Od uzdrowiska do Wellness i Spa – pojecie Spa
2.3. Narodziny nurtu Wellness


Rozdzial III.
Turystyka Wellness i Spa

3.1. Motywy podrózy Wellness i Spa
3.2. Organizacje Spa na swiecie i w Polsce
3.3. Akty prawne dotyczace branzy Spa w Polsce
3.4. Rodzaje obiektów Wellness i Spa


Rozdzial IV.
Przyklady wspólczesnych trendów Wellness i Spa

4.1. Megatrendy w branzy Spa
4.2...

Czytaj więcej

Walory turystyczne miasta KrakowaWstęp ……… 4

Rozdzial I.
Charakterystyka wybranych pojec.

1.1. Pojecie i istota turystyki oraz ruchu turystycznego ……… 6
1.2. Atrakcyjność turystyczna oraz walory turystyczne ………14
1.3. Zagospodarowanie turystyczne ……… 17


Rozdzial II.
Turystyka w Krakowie.

2.1. Dostepnosc komunikacyjna miasta Krakowa ……… 22
2.2. Baza noclegowa Krakowa ……… 27
2.3. Ruch turystyczny w Krakowie ……… 29


Rozdzial III.
Analiza atrakcyjnosci miasta Krakowa.

3.1. Atrakcje kulturalne Krakowa ……… 44
3.2. Charakterystyka wybranych atrakcji Krakowa ………50
3.3. Tereny zielone okolic Krakowa ……… 64


Rozdzial IV.
Opinia turystów nt...

Czytaj więcej

Turystyka osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami narzadu ruchu


Wprowadzenie………. 4

Rozdzial 1.
Wiadomosci ogólne, podstawowe definicje oraz ustalenia terminologiczne

1.1. Definicje oraz podzial turystyki………. 5
1.2. Definicja i historia turystyki zdrowotnej………. 7
1.3. Pojecie zdrowia i choroby ……….14
1.4. Terminologie niepelnosprawnosci………. 16
1.5. Teoretyczne zalozenia rehabilitacji i rehabilitacji ruchowej ……….19
1.6. Najczesciej wystepujace dysfunkcje narzadu ruchu ……….22

Rozdzial 2.
Turystyka osób niepełnosprawnych ruchowo

2.1. Turystyka zdrowotna waznym elementem aktywnosci, powrotu do zdrowia oraz utrzymania poziomu sprawnosci przez osoby niepelnosprawne ruchowo………. 24
2.2...

Czytaj więcej

Turystyka w przestrzeni smierci. TanatoturystykaWstęp ……….4
Cel pracy………. 6

Rozdzial 1
Podstawowe definicje, terminologie, wiadomosci ogólne

1.1. Smierc w ujęciu religijnym i biologicznym. Podstawowe terminologie i definicje………. 7
1.2. Obraz postrzegania smierci oraz obrzedy pogrzebowe w róznych rejonach swiata ……….9
1.3. Charakterystyka dziedzictwa kulturowego w przestrzeni smierci………. 16
1.4. Tanatoturystyka, dark turism – terminologie, definicje i interpretacje turystyki w przestrzeni smierci ……….20


Rozdzial 2
Geografia dziedzictwa kulturowego w przestrzeni smierci

2.1. Typologia geograficzna miejsc w uprawianiu turystyki………. 24
2.2...

Czytaj więcej

Kalkulacje cenowe w hotelach, restauracjach i w biurach podrózy


Wprowadzenie ……….5

Rozdzial 1.
Teoretyczne podstawy dotyczace cen, kalkulacji cenowej oraz kosztów w działalności turystycznej

1.1. Pojecie ceny i polityki cenowej ………. 9
1.2. Kalkulacja cen ………. 10
1.3. Metody ustalania cen ………. 13
1.4. Pojecie kosztów działalności uslugowej i ich podzial ……….17
1.5. Próg oplacalnosci sprzedaży usług w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji ……….19

Rozdzial 2.
Kalkulacje cenowe w hotelarstwie

2.1. Ogólna problematyka cen w hotelarstwie………. 23
2.2. Ustalanie cen w hotelarstwie w Wielkiej Brytanii ………. 24
2.3...

Czytaj więcej

Zarządzanie finansami w turystyce

Wprowadzenie……….5

1. Zarządzanie finansami przedsiebiorstw turystycznych.

1.1. Ogólna charakterystyka działalności turystycznej……….7
1.2. Pojecie i cel zarządzania finansami……….17
1.3. Uwarunkowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwach turystycznych ……….20
1.4. Funkcje kierownictwa firmy i menedzera finansowego24


2. Wartość pieniadza w czasię

2.1. Zmiennosc wartosci pieniadza w czasię ……….26
2.2. Stopy procentowe pieniadza ……….27
2.3. Odsetki proste i zlozone ……….28
2.4. Kapitalizacja odsetek ……….30
2.5. Wyznaczanie ratalnych splat kredytów z odsetkami……….32
2.6. Obliczanie odsetek z tytułu zaleglosci podatkowych……….33


3...

Czytaj więcej

Zabezpieczenia finansowe w działalności turystycznej na przykładzie organizatorów turystyki w Wielkopolsce


Wstęp……….. 5
1. Wprowadzenie ………..5

2. Stan badan……….. 5
3. Uzasadnienie wyboru tematu pracy……….. 7
4. Cel pracy……….. 7
5. Zakres, struktura i metody ………..8


Rozdzial I
Działalność turystyczna – zagadnienia wstepne

1.1. Pojecie działalności turystycznej – zakres podmiotowy i przedmiotowy……….. 12
1.2. Formy prawne działalności turystycznej……….. 13
1.2.1. Organizator turystyki……….. 14
1.2.2. Pośrednik turystyczny ………..17
1.2.3. Agent turystyczny ………..18
1.3. Uwarunkowania prawne prowadzenia działalności turystycznej ………..20
1.4. Ogólna analiza polskiego rynku turystycznego………..25


Rozdzial II
Zabezpieczenia finansowe – ich ch...

Czytaj więcej

Nowoczesne formy promocji turystyki


Wstęp

Rozdzial I
Internet – nowe środowisko dla rozwoju turystyki

1.1 Pojecie Internetu i jego rola
1.2. Spoleczenstwo informacyjne
1.3. Pojecie e-turystyki
1.4. Polski i swiatowy handel elektroniczny


Rozdzial II
Promocja turystyczna

2.1 Marketing gospodarki turystycznej
2.2 Cele i zadania promocji
2.3 Instrumenty promocji
2.4 Środki promocji


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

3.1. Przedmiot i cel badan
3.2. Problemy i hipotezy badawcze
3.3. Metody, narzedzia i techniki badawcze
3.4 Teren i organizacja badan
3.5 Charakterystyka badanej populacji


Rozdzial IV
Analiza badan wlasnych

4...

Czytaj więcej

Podróze do Rzeczypospolitej obcokrajowców w dobie nowozytnej (XVI – XVIII wiek)


Wstęp……..2

Rozdzial 1.
Podrózowanie w ujęciu etymologicznym, socjologicznym, historycznym.

1.1. Etymologia pojecia: ‚podróz’, ‚podróznik’, ‚wedrowiec’ ……..4
1.2. Historia podróznictwa…….. 6
1.3. Rola i funkcje podrózy ……..12


Rozdzial 2.
Polozenie międzynarodowe Polski (Rzeczypospolitej).

2.1. Polozenie geograficzne, geopolityczne…….. 16
2.2. Obszar państwa (terytorium) ……..19
2.3. Mapa szlaków podrózniczych Rzeczypospolitej…….. 22


Rozdzial 3.
Cele, motywy przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce.

3.1. Wrazenia cudzoziemców z podrózy po Rzeczypospolitej – korespondencja, ksiazki, pamietniki, listy…….. 27
3.2...

Czytaj więcej

Formy turystyki aktywnej wśród młodzieży szkól srednich.

Wstęp………..3

Rozdzial I.
Funkcjonowanie psychofizyczne młodzieży

1.1. Miejsce i rola adolescencji w przebiegu zycia ludzkiego ………..5
1.2. Fazy okresu adolescencji……….. 6
1.3. Charakterystyka poszczególnych sfer rozwoju młodzieży dorastajacej……….. 7
1.3.1. Rozwój fizyczny……….. 7
1.3.2. Rozwój psychiczny ………..9
1.3.3. Osobowosc i rozwój spoleczny ………..13


Rozdzial II.
Turystyka aktywna jako forma spedzania czasu wolnego młodzieży szkól srednich

2.1. Okreslenia turystyki……….. 18
2.2. Cele turystyki aktywnej……….. 21
2.3. Sposób spedzania czasu wolnego przez mlodziez ………..24
2.3.1...

Czytaj więcej

Wpływ zamachów terrorystycznych z wrzesnia 2001 roku na zmiany procedur bezpieczenstwa w ruchu miedzynarodowym.


Wstęp

Rozdzial 1.
Terroryzm – zagrozenie dla turystyki

1.1. Definicja i rodzaje terroryzmu
1.2. Wybrane organizacje terrorystyczne dzialajace w XXI w.
1.3. Przyczyny wystepowania terroryzmu


Rozdzial 2.
Turystyka jako forma spedzania wolnego czasu

2.1. Pojecie i rodzaje turystyki
2.2. Potencjalne zagrozenia zwiazane z podrózowaniem
2.3. Zamachy terrorystyczne wymierzone w turystów


Rozdzial 3.
Turystyka po zamachach terrorystycznych

3.1. Miejsca szczególnie niebezpieczne
3.2. Ruch turystyczny po wydarzeniach z wrzesnia 2001 r.
3.3. Obostrzenia w komunikacji miedzynarodowej


Rozdzial 4.
Przeciwdzialanie zjawisku terroryzmu...

Czytaj więcej

Formy zajęć typu fitness. Studium na wybranych przypadkach.


Wstęp……….5
Cel i metodologia badan ……….7

Rozdzial 1.
Fitness jako dysyplina sportowa.

1.1 historia fitnessu………. 10
1.1.1 ewa chodakowska jako promotorka fitnessu w Polsce………. 12
1.2. Wazniejsze pojecia dotyczace fitnessu………. 14
1.2.1 glówne zasady treningu………. 15
1.3 fitness a dieta ……….17
1.3.1. Mikroelementy oraz makroelementy……….19
1.3.2. Weglowodany………. 20
1.3.3. Bialko ……….21
1.3.4. Tluszcz ……….21
1.3.5. Woda a zdrowy styl zycia………. 22
1.4. Rodzaje fitness ……….23
1.5. Formy fitnessu kształtujące wydolnosc fizyczna………. 24
1.5.1. Stepper i step jako formy treningu aerobowego………. 26
1.5.2. Aerobik jako forma treningu aerobowego ……….27

Czytaj więcej

Wizerunek turystyczny województwa slaskiego.Wstęp………. 5

1.1. Cel pracy ……….6
1.2. Zakres badan………. 6
1.3. Hipotezy badawcze………. 7


Rozdzial I
Miejsce wizerunku w marketingu terytorialnym

1.1. Struktura marketingu terytorialnego………. 8
1.2. Pojecie i typologia wizerunku………. 10
1.2.1. Funkcje i typy wizerunku miast ……….11
1.3. Skojarzenia i rozpoznawalnosc w badaniach wizerunkowych………. 15
1.4. Rola wizerunku w budowie marki turystycznej………. 16


Rozdzial II
Badania wizerunku miejsca docelowego – studia przypadków

2.1. Wizerunek Polski na rynku wloskim ……….19
2.2. Wizerunek miasta………. 21


Rozdzial III
Wizerunek województwa slaskiego w dotychczasowych badaniach ……….24

Rozdzial IV...

Czytaj więcej

Organizacja konferencji w działalności firmy XYZ spólka z o.o.

Wstęp …………2
Wprowadzenie………… 3

1. Cel i zakres pracy …………3
2. Material i metodyka pracy………… 3


Rozdzial I
Pojecie turystyki biznesowej i jej rodzaje.

1. Istota i specyfika turystyki biznesowej………… 4
2. Rodzaje turystyki biznesowej …………10
3. Charakterystyka wybranych rodzajów turystyki biznesowej………… 12
4. Konferencje, jako forma turystyki biznesowej i ich rola w dzialalnosc przedsiębiorstwa………… 18


Rozdzial II
Zasady organizacji konferencji.

1. Prezentacja firm zajmujacych się organizacja konferencji………… 26
2. Kryteria wyboru miejsca konferencji………… 30


Rozdzial III
Charakterystyka działalności firmy XYZ

1...

Czytaj więcej

Enoturystyka w regionie Burgundii (Francja).

Wstęp

Rozdzial I.
Enoturystyka – zakres pojeciowy

1.1. Pojecie turystyki i turysty
1.2. Rodzaje turystyki
1.3. Istota i definicja enoturystyki i enoturysty


Rozdzial II.
Burgundia jako region turystyczny Francji

2.1. Polozenie geograficzne, podzial administracyjny i sytuacja spoleczno-gospodarcza regionu
2.2. Warunki srodowiska przyrodniczego i jego walory turystyczne
2.3. Glówne atrakcje kulturowe regionu
2.4. Wielkosc i struktura bazy noclegowej i gastronomicznej
2.5. Wielkosc i struktura ruchu turystycznego


Rozdzial III.
Burgundia jako region turystyki winiarskiej

3.1...

Czytaj więcej

Narciarstwo zjazdowe jako forma rekreacji.


Wstęp ………..4
1.1 Zarys historii narciarstwa na swiecie

1.2 Zarys historii narciarstwa w Polsce……….. 9
1.3. Definicja rekreacji ruchowej ………..13


Rozdzial 1.
Rozwój technik narciarskich

1.1. Geneza rozwoju techniki narciarskiej……….. 15
1.2. Kierunki rozwoju narciarskiej techniki zjazdowej ………..16


Rozdzial 2.
Cerwing podstawowa technika zjazdowa dzisiejszych czasów

2.1. Narciarstwo konwencjonalne a Cerwingowe ………..19
2.2. Geneza powstania techniki Cerwingu……….. 22
2.3. Dobór sprzetu ………..23
2.4. Charakterystyka stylu carwingowego ………..25


Rozdzial 3.
Jazda po muldach

3.1. Mulda- co to takiego? ………..27
3.2. Jak powstaja muldy ?……….. 28

Czytaj więcej

Preferencje wyjazdowe polaków w latach 2001 – 2012

Wstęp ………4

Rozdzial 1.
Historia i perspektywy turystyki wyjazdowej

1.1. Historia turystyki na swiecie…………. 6
1.2. Historia turystyki w Polsce ………….10
1.3. Polityka turystyczna Polski ………….15


Rozdzial 2.
Teoretyczne zagadnienia turystyki

2.1. Wyjasnienie pojecia – Turystyka…………. 21
2.2. Rodzaje turystyki…………. 23
2.2.1. Turystyka krajoznawcza ………….23
2.2.2. Turystyka kwalifikowana…………. 24
2.2.3. Turystyka zdrowotna ………….25
2.2.4. Turystyka motywacyjna…………. 26
2.2.5. Turystyka biznesowa ………….27
2.2.6. Turystyka kongresowa ………….27
2.2.7. Turystyka morska…………. 28
2.2.8. Turystyka etniczna ………….29
2.2.9. Turystyka polonijna…………. 30
2.2.10...

Czytaj więcej

Aplikowanie i wykorzystywanie funduszy UE z przeznaczeniem na rozwój turystyki w powiecie nizanskim w latach 2007-2014


Wstęp

Rozdzial 1
Uwagi metodologiczne

1. Ogólne uwagi o regionalnych programach operacyjnych
2. Infrastruktura turystyki a programy europejskiej współpracy terytorialnej
3. Finansowanie innowacji w turystyce ze środków unijnych

Rozdzial 2
Warunki i wymagania do aplikowania o srodki finansowe z funduszy strukturalnych unii europejskiej z przeznaczeniem na rozwój turystyki

1. Pozyskiwanie środków finansowych na rozwój turystyki z funduszy unii europejskiej

Rozdzial 3
Przeznaczenie i wykorzystywania środków przyznawanych samorzadowi powiatu nizanskiego

1. Ogólna charakterystyka powiatu nizanskiego
2...

Czytaj więcej

Atrakcje turystyczne Wenecji w opinii turystów odwiedzajacych miasto


Wstęp………….4

Rozdzial 1.
Atrakcyjność turystyczna. Zagadnienia wstepne.

1.1. Pojecie atrakcyjnosci turystycznej. Definicja i jej elementy skladowe…………. 6
1.2. Atrakcje turystyczne ………….7


Rozdzial 2.
Charakterystyka obszaru

2.1. Polozenie geograficzne…………. 9
2.2. Klimat………….10
2.3. Rys historyczny Miasta…………. 10
2.4. Transport i komunikacja miejska………….. 13
Tramwaje wodne (Vaporetto)…………. 15
Traghetto ………….16
Taksówka wodna ………….17
Gondole ………….18
Paline, dame i bricole…………. 20
2.5. Mieszkancy Wenecji ich obyczaje i kultura…………. 20
2.6. Karnawal w Wenecji (Carnevale) ………….22


Rozdzial 3.
Charakterystyka najwazniejszych atrakcji turystyc...

Czytaj więcej

Ocena motywowania pracowników w organizacji turystycznej na przykładzie hotelu GIEWONT

Streszczenie………5
Summary ………6
Wstęp……… 7

Rozdzial I
Motywacja jako podstawowa funkcja zarządzania.

1. Istota motywacji ………9
2. Modele motywacji ………12
2.1. Model tradycyjny ………12
2.2. Model stosunków miedzyludzkich……… 14
2.3. Model zasobów ludzkich ………16
3. Teorie motywacji ………………19
3.1. Teorie tresci ………19
3.1.1. Teoria hierarchii potrzeb A. Maslowa……… 19
3.1.2.Teoria ERG – C. Alderfera ………21
3.1.3. Dwuczynnikowa teoria potrzeb F. Herzberga ………21
3.1.4. Teoria potrzeb D.C. McClellanda……… 23
3.2. Teorie procesu ………23
3.2.1. Teoria oczekiwan……… 24
3.2.2. Teoria sprawiedliwosci……… 25
3.3. Teoria wzmocnienia………. 26


Rozdzial II
Czlowiek i ...

Czytaj więcej

Wybrane walory turystyczne pomorza zachodniego.


Summary……….4

Wstęp………. 5
Rozdzial 1.
Walory turystyczne, turystyka i jej funkcje – podstawy teoretyczne

1.1. Definicje i podzialy walorów turystycznych………. 6
1.2. Walory antropogeniczne i ich specyfika ……….8
1.3. Definicje turystyki oraz jej funkcje ……….8

Rozdzial 2.
Srodowisko i warunki naturalne Pomorza Zachodniego

2.1. Srodowisko geograficzne i polozenie………. 15
2.2. Rzezba terenu i gleby ……….16
2.3. Osobliwosc fauny i flory ……….16

Rozdzial 3.
Charakterystyka wybranych miast Pomorza Zachodniego

3.1. Miasto wojewódzkie – Szczecin………. 17
3.2. Glówne miasta………. 18
3.2.1. Kolobrzeg ……….18
3.2.2. Koszalin ……….21
3.2.3...

Czytaj więcej

Przystosowanie akwenów wodnych w Posce do uprawiania zeglarstwa deskowego


1. Wstęp……….3

1.2. Wprowadzenie……….3
1.3.2. Rozwój zeglarstwa deskowego w Polsce ……….9
1.3.3 Osiagniecia polskich zeglarzy deskowych………. 12
1.3.4. Charakterystyka sprzetu do uprawiania „windsurfingu”………. 14


2. Charakterystyka akwenów przydatnych do uprawiania zeglarstwa deskowego.

2.1. Zagospodarowanie przydatne do uprawiania zeglarstwa deskowego ……….26
2.2. Akweny przydatne do uprawiania zeglarstwa deskowego w Polsce………. 29
2.2.1. Jeziorne ……….31
2.2.2. Morskie ……….36
2.3. Przykladowe akweny przystosowane do uprawiania zeglarstwa deskowego na swiecie……….42


3. Cel badan i pytania badawcze……….45

4. Metody i material badawczy……….46

5...

Czytaj więcej

Spa i Wellness jako forma nowoczesnego hotelarstwa.


Wstęp.

Rozdzial I
Glówne zagadnienia zwiazane z hotelarstwem

1.1. Geneza i znaczenie pojęćhotelarstwo, hotel
1.2. Klasyfikacja obiektów hotelarskich
1.3. Kategoryzacja obiektów hotelarskich
1.4. Rozwój bazy hotelarskiej w Polsce i jej stan w latach 2003-2013
1.5. Glówne kierunki rozwoju współczesnego hotelarstwa

Rozdzial II
Specyfika Spa i Wellness

2.1. Pojecie Spa i Wellness
2.2. Obiekty Spa i Wellness
2.2.1. Charakterystyka obiektów hotelarskich z oferta Spa i Wellness
2.2.2. Pozostale rodzaje obiektów Spa i Wellness
2.3. Podstawowe zabiegi obiektów Spa i Wellness
2.3.1. Hydroterapia
2.3.2. Thalassoterapia
2.3...

Czytaj więcej

Agroturystyka, możliwości rozwoju i podstawy ekonomiczne.


Wstęp.

1.1. Geneza powstania agroturystyki w Polsce ………3
1.2. Warunki sprzyjajace rozwojowi agroturystyki w Polsce ………6
1.3. Polska agroturystyka……… 9
1.4. Stan turystyki w Polsce……… 11
1.5. Korzysci wynikajace z rozwoju agroturystyki w Polsce……… 13
1.6. Stowarzyszenia agroturystyczne……… 15

Bibliografia……… 20

 
Czytaj więcej

Sektor turystyczny szansa aktywizacji miasta Dzierzgon.

Wstęp
Rozdzial I
Turystyka, a rozwój miasta

1.1 Podstawowe definicje zwiazane z turystyka
1.2 Pojecie i rodzaje turystyki miejskiej
1.3 Czynniki rozwoju turystyki miejskiej

Rozdzial II
Struktura turystyki w Unii Europejskiej

2.1 Polityka Unii Europejskiej wobec turystyki
2.2 Fundusze europejskie z zakresu turystyki
2.3 Wykorzystywanie środków unijnych przez wybrane miasta w zakresię turystyki

Rozdzial III
Charakterystyka rozwoju miasta Dzierzgon

3.1 Przedstawienie miasta Dzierzgon pod wzgledem turystycznym
3.2 Charakterystyka przykladowych projektów wspólfinansowanych ze środków UE miasta Dzierzgon.
3.2...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich