Kategoria Turystyka, Agroturystyka

Dwory i pałace ziemi jarocinskiej.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Ziemianstwo na ziemi jarocinskiej w XIX i XX wieku ………5

Rozdzial II.
Dwory i pałace ziemianstwa polskiego w XIX i XX wieku………31

Rozdzial III.
Dwory i pałace ziemianstwa niemieckiego w XIX i XX wieku………78

Rozdzial IV.
Źródła wiedzy o palacach, dworach i ziemianstwie.
Bibliografia regionalna – wybór………112

Rozdzial V.
Wspólczesne funkcje i wykorzystanie dawnych siedzib ziemianskich……… 118

Zakończenie ………139
Przypisy ……… 140
Bibliografia……… 153

 
Czytaj więcej

Ekonomiczne znaczenie turystyki.


Wstęp

Rozdzial I.
Znaczenie przemyslu turystycznego s skali globalnej

1.1 Przychody z turystyki na swiecie
1.2 Procent zatrudnionych w sektorze turystycznym na swiecie
1.3 Kraje o znaczacej roli przemyslu turystycznego
1.4 Top Tourism Earners, Top Tourism Spenders, Top Five Tourism Destinations
1.5 Lista najwiekszych graczy (Key Players)
1.5.1 Sieci hotelowe
1.5.2 Tour – operatorzy
1.5.3 Atrakcje turystyczne na swiecie
1.5.4 Alianse lotnicze
1.5.5 Tanie linie lotnicze
1.5.6 Linie statków pasazerskich
1.5.7 Systemy rezerwacji
1.5.8 Sieci barów szybkiej obslugi – Fast-food
1.5...

Czytaj więcej

Rozwój turystyki na przykładzie gminy XYZ.


Wstęp……… 5

Rozdzial I.
Zagadnienia teoretyczne z zakresu turystyki

1.1. Pojecie turystyki ……… 7
1.2. Czynniki kształtujące turystyke……… 9
1.3. Rola turystyki ……… 15
1.4. Podzial turystyki ……… 24
1.5. Definicja turyzmu ……… 29
1.6. Charakterystyka ruchu turystycznego ……… 31

Rozdzial II.
Charakterystyka gminy XYZ

2.1. Powstanie i polozenie Gminy ……… 34
2.2. Walory turystyczne ……… 36
2.2.1. Fauna ……… 38
2.2.2. Flora ……… 41
2.2.3. Walory uzdrowiskowe ……… 45
2.2.4. Walory kulturowe……… 46

Rozdzial III.
Zagospodarowanie turystyczne gminy XYZ 52

3.1. Infrastruktura turystyczna
3.1.1. Szlaki turystyki pieszej i rowerowej ……… 53
3.1.2. Sciezki dydaktyczne ……… 54
3.1.3...

Czytaj więcej

Ocena potencjalu wzrostu sektora biur turystycznych w Polsce do 2010 roku.


Wstęp

Rozdzial I.
Przeglad czynników decydujacych o potencjale wzrostu sektora

1.1 Czynniki makroekonomiczne
1.2 Czynniki otoczenia konkurencyjnego


Rozdzial II.
Diagnoza sektora biur turytycznych w Polsce

2.1 Badanie sektora pod katek makrootoczenia
2.2 Analiza miktootoczenia biur turystycznych
2.3 Badanie strategii konkurencji firm turystycznych


Rozdzial III.
Prognozy wzrostu sektora usług turystycznych, przyczyny i nastepstwa tego wzrostu

3.1 Prognoza wzrostu sektora
3.2 Przyczyny wzrostu
3.3 konsekwencje wzrostu


Podsumowanie i wnioski koncowe
Biblografia
Spis tabel i rysunków oraz schematów

 
Czytaj więcej

Edukacyjne walory turystyczne regionów Hiszpanii.


Wstęp ………1

Rozdzial I.
Aspekty teoretyczne turystyki

1. Podstawowe pojecia turysty i turystyki……… 3
2. Wiodace regiony turystyczne na Swiecie……… 10
3. Miedzynarodowy ruch turystyczny……… 14


Rozdzial II.
Turystyczne regiony Hiszpanii

1. Ogólna charakterystyka Hiszpanii……… 19
1.1 Informacje ogólne ………19
1.2 Historia……… 22
1.3 Gospodarka ………23
1.4 Kultura ………24
1.5 Kuchnia hiszpanska ………24
1.6 Turystyka ………25
1.7 Zwyczaje, Swieta i fiesty ………26
2. Katalonia 28
2.1 Barcelona ………29
2.2 Monestir de Montserrat ………39
3. Walencja i Murcja ………40
4. Andaluzja ………44
4.1 Sewilla……… 45
4.2 Kordoba……… 47
4.3 Granada……… 48
4.4 Malaga ………50
5. Kastylia i Madryt……… 52
5...

Czytaj więcej

Stan i perspektywy rozwoju turystyki kwalifikowanej w regionie XYZ na Mazurach.


Wstęp……….4

Rozdzial I.
Polozenie badanego obszaru – jego rozmiary i dostepnosc komunikacyjna

1.1. Polozenie obszaru ……….5
1.2. Ludnosc ……….7
1.3. Dostepnosc komunikacyjna………. 10


Rozdzial II.
Charakterystyka srodowiska geograficznego

2.1. Uksztaltowanie powierzchni………. 12
2.2. Stosunki wodne………. 16
2.3. Klimat………. 17
2.4. Flora i fauna………. 19


Rozdzial III.
Walory naturalne i antropogeniczne

3.1. Walory naturalne………. 27
3.2. Walory antropogeniczne ……….30


Rozdzial IV.
Dotychczasowy rozwój turystyki na badanym obszarze

4.1. Baza noclegowa ……….35
4.2. Baza zywieniowa ……….40


Rozdzial V.
Turystyka kwalifikowana i jej uwarunkowania

5.1. Turystka piesza ……….43
5.2...

Czytaj więcej

Jakość usług agroturystycznych w wybranych gospodarstwach gminy XYZ.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Agroturystyka jako forma usług turystycznych

1.1. Agroturystyka jako forma wypoczynku ……….5
1.2. Usluga turystyczna jako produkt………. 9
1.2.1. Pojecie usługi turystycznej ……….9
1.2.2. Cechy usług turystycznych ……….15


Rozdzial II.
Charakterystyka gminy XYZ

2.1. Historia gminy, polozenie, powierzchnia, demografia ……….20
2.1.1. Historia gminy ……….20
2.1.2. Polozenie ……….21
2.2.3. Powierzchnia ……….22
2.2.4. Demografia………. 23
2.2. Walory przyrodnicze i turystyczne gminy XYZ ……….24


Rozdzial III.
Jakość usług agroturystycznych w wybranych gospodarstwach gminy XYZ

3.1. Gospodarstwa agroturystyczne w gminie XYZ ……….30
3.2...

Czytaj więcej

Rola promocji w ksztaltowaniu funkcji turystycznej Bialowieskiego Parku Narodowego.


Wstęp………. 3

Rozdzial I.
Promocja jako instrument rozwoju turystyki

1.1. Usluga turystyczna jako produkt marketingowy ……….5
1.2. Promocja jako element marketingu mix w turystyce………. 8
1.3. Cele i narzedzia promocji w turystyce………. 18
1.3.1. Cele promocji ……….18
1.3.2. Narzedzia promocji………. 20

Rozdzial II.
Charaketrystyka Bialowieskiego Parku Narodowego (BPN)

2.1. Historia Bialowieskiego Parku Narodowego………. 31
2.2. Powierzchnia i polozenie i BPN ……….35
2.3. Historia zubra………. 37
2.4. Zasoby srodowiska przyrodniczego ……….40
2.4.1. Flora………. 40
2.4.2. Zbiorowiska roslinne ……….43
2.4.3 Fauna ……….46
2.5. Walory turystyczne w BPN ……….49

Rozdzial III.
Działania promocyjne oraz ich efekty w...

Czytaj więcej

Rozwój informacji i promocji na terenie Biebrzanskiego Parku Narodowego.


Wstęp………….3

Rozdzial I.
Promocja i informacja turystyczna…………. 5

1.1. Promocja jako element marketingu mix
1.2. Cele i narzedzia promocji
1.2.1. Cele promocji
1.2.2. Narzedzia promocji
1.3. Istota informacji turystycznej i jej cechy
1.3.1. Istota informacji turystycznej
1.3.2. Cechy informacji turystycznej
1.3.3. Informacja turystyczna w województwie podlaskim
1.4. System informacji w turystyce

Rozdzial II.
Charakterystyka Biebrzanskiego Parku Narodowego (BPN)…………. 30

2.1. Polozenie i powierzchnia BPN
2.2. Ewolucja koncepcji ochrony bagien biebrzanskich
2.3. Zasoby srodowiska przyrodniczego
2.3.1. Flora
2.3.2. Zbiorowiska roslinne
2.3.3 Fauna
2.4...

Czytaj więcej

Stan i perspektywy rozwoju turystyki i rekreacji w XYZ w powiecie zywieckim.


Wstęp …………. 1

Rozdzial I.
XYZ i jej walory turystyczne

1.1. Informacje wstepne o XYZ…………. 3
1.2. Historia XYZ …………. 5
1.3. Atrakcyjność turystyczna i rekreacyjna w XYZ…………. 7

Rozdzial II.
Zagadnienia teoretyczne zwiazane z turystyka i rekreacja

2.1. Turystyka – definicje i klasyfikacje…………. 16
2.2. Rekreacja jako forma aktywnosci …………. 23

Rozdzial III.
Perspektywy rozwoju turystyki i rekreacji w XYZ

3.1. Aktualna sytuacja spoleczno-gospodarcza …………. 30
3.2. Plany i projekty rozwoju XYZ pod katem turystyki i rekreacji …………. 38

Podsumowanie …………. 44
Spis fotografii i rysunków …………. 46
Bibliografia ………….47

 
Czytaj więcej

Turystyka przyjazdowa do Polski na tle uwarunkowan międzynarodowego ruchu osobowego w Unii EuropejskiejWstęp ………..3

Rozdzial I.
Miedzynarodowy ruch osobowy w kontekscie zjawiska turystyki

1.1. Istota miedzynarodowego przeplywu osób……….. 5
1.2. Czynniki sprzyjajace rozwojowi turystyki……….. 15
1.3. Warunki rozwoju turystyki………..17
1.3.1. Warunki naturalne ………..17
1.3.2. Warunki polityczne ………..21
1.3.3. Warunki spoleczno-ekonomiczne ………..23
1.4. Rodzaje ruchu turystycznego……….. 25

Rozdzial II.
Wspólnoty europejskie a miedzynarodowy ruch osobowy

2.1. Działalność Unii Europejskiej na rzecz rozwoju ruchu osobowego ………..31
2.2. Wpływ polityki panstw na miedzynarodowy ruch turystyczny……….. 42
2.3...

Czytaj więcej

Perspektywy rozwoju turystyki na obszarze Nadlesnictwa XYZ.


Wstęp
Cel pracy

Rozdzial I.
Teoretyczne zagadnienia turystyki

1.1 Istota, funkcje i podzial turystyki
1.2 Uwarunkowanie rozwoju turystyki
1.3 Dobra turystyczne i walory turystyczne
1.4 Infrastruktura turystyczna
1.5 Znaczenie zabytków dla rozwoju turystyki

Rozdzial II.
Walory turystyczne Nadlesnictwa XYZ

2.1 Rys historyczny Nadlesnictwa XYZ
2.2 Diagnoza i analiza strategiczna masywów lesnych Nadlesnictwa XYZ
2.3 Walory naturalne Nadlesnictwa XYZ w aspekcie turystyki
2.4 Zagospodarowanie lasu jego uzytkowanie, ochrona oraz jego nasiennictwa
2.5 Gospodarka lowiecka i szkólkarstwo

Rozdzial III.
Edukacja i turystyka w Nadlesnictwie XYZ

3.1 Atrakcje turystyczne Nadlesnictwa XYZ
3...

Czytaj więcej

Rozwój sektora turystyki aktywnej i przyjaznej srodowisku w powiecie gdanskim w latach 2004-2008.


Wstęp ………..5

Rozdzial I.
Turystyka jako czynnik lokalnego rozwoju gospodarczego

1. Pojecie turystyki i ruchu turystycznego……….. 7
1.1 Znaczenie turystyki dla gospodarki w świetle statystyk ……….. 7
2. Miejsce turystyki w gospodarce swiata ……….. 13
2.1 Turystyka – podstawowe wskazniki……….. 13
2.2 Turystyka zrównowazona jako alternatywa turystyki masowej ……….. 17
2.3 Ekoturystyka jako podstawa koncepcji zrównowazonego rozwoju lokalnego ………..20
3. Rozwój turystyki a swiadomosc ekologiczna spolecznosci lokalnych ………..21
3.1 Fazy rozwoju turystyki w Polsce ……….. 21
3.2 Aspekty rozpatrywania turystyki ……….. 22
3.3 Kształtowanie turystyki społecznej ……….. 23
4...

Czytaj więcej

Walory turystyczne Slowacji ze szczególnym uwzglednieniem Bratyslawy i Koszyc.


Wstęp ………….. 3

Rozdzial I.
Slowacja – kraj tysiaca zamków. Wiadomosci ogólne

1.1. Ogólna charakterystyka regionu ………….. 7
1.2. Zarys historyczny ………….. 13

Rozdzial II.
Charakterystyka wybranych miast Slowacji

2.1. Bratyslawa ………….. 17
2.1.1. Historia miasta ………….. 18
2.1.2. Walory antropogeniczne …………..20
2.1.3. Walory przyrodnicze ………….. 29
2.1.4. Zagospodarowanie turystyczne i dostepnosc komunikacyjna………….. 33
2.2. Koszyce …………..34
2.2.1. Historia miasta………….. 35
2.2.2. Walory antropogeniczne …………..38
2.2.3. Walory przyrodnicze ………….. 43
2.2.4. Zagospodarowanie turystyczne i dostepnosc komunikacyjna ………….. 45

Rozdzial III.
Pozostale walory i infrastruktura turystyczna Slo...

Czytaj więcej

Jerozolima – miasto trzech religii.

Wstęp……..3

Rozdzial I
Dzieje Jerozolimy.

1.1. Historia miasta…….4
1.2. Jerozolima w czasach nowozytnych……..12

Rozdzial II
Jerozolima – swiete miasto trzech religii.

2.1. Miasto Judaizmu……..17
2.2. Miasto Chrzescijanstwa…….23
2.3. Miasto Islamu……..24

Rozdzial III
Jerozolima – walory turystyczne.

3.1. Dzielnica muzulmanska…….28
3.2. Dzielnica Zydowska……..33
3.3. Dzielnica Ormianska…….35
3.4. Dzielnica chrzescijanska……..43
3.5. Obrzeza Jerozolimy…….45

Zakończenie……..48
Bibliografia…….49
Spis fotografii…….51

 
Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich