Tematy Ubezpieczenia Emerytury

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Analiza tradycyjnych oraz nowych form indywidualnych ubezpieczen zyciowych na przykładzie PZU, Commercial Union i Nationale-Nederlanden.


Wstęp …………3

Rozdzial I.
Zarys historii ubezpieczen na zycie. …………5

1.1. Poczatki ubezpieczen na zycie i ich ewolucja. …………5
1.1.1. Pierwsze przejawy ubezpieczen (‚praubezpieczenia’) od starozytnosci do sredniowiecza. …………5
1.1.2. Okres drugi rozwoju ubezpieczen: druga polowa IV wieku do wieku XVII wlacznie. …………6
1.1.3. Pierwsze zaklady ubezpieczen na zycie na swiecie (wiek XVIII). …………9
1.1.4. Wiek XVIII i pierwsza polowa wieku XIX jako trzeci okres rozwoju ubezpieczen. …………11
1.1.5. Pierwsza i druga wojna swiatowa jako hamulce rozwoju ubezpieczen na swiecie. …………12
1.1.6. Okres wspólczesnych ubezpieczen. …………13
1.2. Rozwój ubezpieczen na zycie w Polsce. …………14
1.2.1. Poczatki ubezpieczen na ziemiach polskich. …………14
1.2.2. Ubezpieczenia na zycie w okresie zaborów. …………15
1.2.3. Ubezpieczenia zyciowe w okresie miedzywojennym. …………16
1.2.4. Ubezpieczenia zyciowe w Polsce Ludowej (lata 1945-1989). …………17
1.2.4.1. Okres pierwszy – lata 1945-1951. …………18
1.2.4.2. Okres drugi – lata 1952-1984. …………19
1.2.4.3. Okres trzeci – lata 1984-1990. …………24


Rozdzial II.
Podstawowe pojecia, funkcje oraz zagadnienia prawne ubezpieczen zyciowych. …………27

2.1. Podstawowe pojecia ubezpieczen zyciowych. …………27
2.2. Umowa ubezpieczenia na zycie. …………29
2.2.1. Definicja oraz zawarcie umowy ubezpieczenia zyciowego. …………29
2.2.2.Strony umowy ubezpieczenia zyciowego i inne podmioty stosunku prawnego ubezpieczenia zyciowego oraz ich podstawowe obowiazki. …………32
2.2.3. Ogólne warunki ubezpieczenia. …………34
2.2.4. Zakres odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen. …………36
2.2.5. Wygasniecie stosunku prawnego ubezpieczenia zyciowego …………38
2.3. Podstawy prawne ubezpieczen na zycie w Polsce. …………40
2.3.1. Charakterystyka prawa ubezpieczen i jego zródel. …………40
2.3.2. Regulacja prawna działalności ubezpieczeniowej w Polsce. …………41


Rozdzial III.
Obraz obecnego rynku ubezpieczen na zycie oraz rodzaje tredycyjnych i nowoczesnych produktów ubezpieczenia jednostkowego. …………45

3.1. Ubezpieczenia na zycie w warunkach gospodarki rynkowej. …………45
3.1.1. Czynniki warunkujace rozwój ubezpieczen zyciowych w Polsce. …………47
3.1.2. Przemiany na polskim rynku ubezpieczen zyciowych w latach 1989-1998. …………50
3.1.3. Koniunktura ubezpieczeniowa w latach 1996 -1997. …………54
3.1.4. Rynek ubezpieczen na zycie w pierwszej polowie 1998 roku. …………59
3.1.5. Obraz rynku polskich ubezpieczycieli. …………61
3.2. Tradycyjne produkty jednostkowego ubezpieczenia na zycie. …………62
3.2.1. Ubezpieczenia na zycie o charakterze oszczednosciowym i ubezpieczenia o charakterze ochronnym. …………63
3.2.2. Ubezpieczenie na wypadek smierci. …………65
3.2.3. Ubezpieczenia na dozycie. …………69
3.2.4. Ubezpieczenia mieszane – na smierc i dozycie. …………71
3.2.5. Renty zyciowe oraz ubezpieczenia na dwa zycia. …………73
3.2.6. Ubezpieczenia posagowe. …………77
3.2.7. Produkty z rosnaca i malejaca suma ubezpieczenia. …………81
3.3. Nowe formy ubezpieczen indywidualnych. …………83
3.3.1. Ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym. …………83
3.3.2. Ubezpieczenia uniwersalne z funduszem inwestycyjnym. …………85


Rozdzial IV.
Analiza porównawcza wybranych produktów indywidualnego ubezpieczenia zyciowego oferowanych przez PZU Zycie S.A., Commercial Union i Nationale-Nederlanden. …………88

4.1. Powszechny Zaklad Ubezpieczen na Zycie S.A. …………88
4.1.1. Z kart historii PZU S.A. …………88
4.1.2. Kondycja finansowa Powszechnego Zakladu Ubezpieczen Zycie S.A. …………89
4.1.2.1. Klopoty finansowe bylego monopolisty oraz jego spadajacy udzial w rynku. …………90
4.1.3. Oferta ubezpieczeniowa najwiekszego polskiego zakladu ubezpieczeniowego. …………90
4.1.3.1. Ubezpieczenie jednostkowe J z jego wariantami. …………91
4.1.3.2. Indywidualne Ubezpieczenie Emerytalne ‚Pogodna Jesien’ jako nowoczesne ubezpieczenie z funduszem inwestycyjnym. …………92
4.2. Commercial Union Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie Polska S.A. …………94
4.2.1. Historia Commercial Union na swiecie. …………94
4.2.2. Commercial Union na polskim rynku finansowym, jego wyniki, oraz plany i perspektywy rozwoju. …………95
4.2.3. Oferta ubezpieczeniowa Commercial Union. …………98
4.2.3.1. Ubezpieczenie Uniwersalne PLUS w dwóch wersjach: Ochrona Zycia i Ochrona Maksymalna jako najpopularniejszy produkt Commercial Union. …………104
4.3. Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie Nationale Nederlanden Polska S.A. …………110
4.3.1. Historia i dzien dzisiejszy Nationale Nederlanden. …………110
4.3.2. Sytuacja Nationale-Nederlanden na polskim rynku finansowym. …………111
4.3.3. Oferta ubezpieczeniowa Towarzystwa ubezpieczen na Zycie Nationale-Nederlanden Polska S.A. …………114
4.3.3.1. Ubezpieczenie z Funduszem Inwestycyjnym jako nowa, przyszlosciowa forma ubezpieczen i gromadzenia kapitalu. …………118
4.4. Zestawienie produktów ubezpieczenia indywidualnego oferowanych przez PZU Zycie S.A., Commercial Union, i Nationale-Nederlanden. …………121


Zakończenie …………127
Literatura …………130
Spis tabel …………135
Spis wykresów …………136

 
Czytaj więcej

Analiza programu firmy Amplico Life.

Wstęp

Rodzial I.
Wiadomosci o Biurze Regionalnym

Rozdzial II.

Historia Ubezpieczen

Rozdzial III.
Historia zalozycieli Amplico Life

Rozdzial IV.
Działalność Amplico Life w Polsce

4.1. Zabezpieczenia przed ryzykiem
4.2. Zabezpieczenia przed niewyplacalnoscia
4.3. Zabezpieczenia przed inflacja


Rozdzial V.

Nowa koncepcja budowy III filara

Rozdzial.VI.
Zabezpieczenia w firmie Amplico Life

Rozdzial VII.
Warunki stawiane przez firme Amplico Life

7.1. Warunek pierwszy
7.2. Warunek drugi


Rozdzial VIII.
Programy ubezpieczen

8.1. Zycie plus
8.2. Polisa Senior – indywidualne ubezpieczenie na dozycie
8.3. Polisa Junior – indywidualne ubezpieczenia na dozycie
8.4. Umowa dodatkowa – Zdrowie
8.5. Umowa dodatkowa – Lokata


Rozdzial IX.
Analiza ubezpieczonych w firmie Amplico Life w latach 1996 – 1998 r.

Zakończenie
Literatura

 
Czytaj więcej

Ubezpieczenia.


Wstęp…….5

Rozdzial I.
Istota ubezpieczenia ………8

1. Definicja ubezpieczenia
2. Rodzaje ubezpieczen
3. Pojecie ryzyka ubezpieczeniowego
3.1.Metody eliminacji ryzyka
3.2. Rodzaje ryzyka


Rozdzial II.
Umowa ubezpieczeniowa…………17

1. Ogólna charakterystyka umowy ubezpieczenia
2. Cechy umowy ubezpieczenia
3. Prawa i obowiazki stron umowy ubezpieczenia
4. Dokumentacja umowy ubezpieczenia
5. Rola ogólnych warunków ubezpieczenia


Rozdzial III.
Szkoda jako przeslanka odpowiedzialnosci ubezpieczeniowej…………27

1.Powstanie odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen
2.Pojecie szkody ubezpieczeniowej
2.1. Pojecie szkody majatkowej
3. Rodzaje szkód majatkowych
4. Zdarzenie ubezpieczeniowe. Wypadek ubezpieczeniowy
5. Wyłączenie odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen


Rozdzial IV.
Likwidacja szkody………….40

1. Pojecie swiadczenia i odszkodowania
2. Ustalenie wysokosci roszczen
3. Proces likwidacji szkody
4. Czynniki wpływajace na wysokość swiadczen
5. Roszczenie zwrotne


Rozdzial V.
Warunki techniczne zwiazane z ubezpieczeniem mieszkan i lokali………..50

1. Systemy zabezpieczen wejsc i drzwi
1.1. Drzwi antywlamaniowe
1.1.1. Drzwi antywlamaniowe ‚Gerda Star’
1.2. Zamki
1.2.1. Zamek ‚Gerda Tytan Ze – 1’
1.3. Domofony i bramofony
1.4. Elektorzaczepy
2. Zabezpieczenia otworow
2.1. Szyby ochronne;
2.2. Kraty i rolety
3. Czujniki i alarmy
3.1. Elektronika w ochronie drzwi i okien
3.1.1. Czujki i czujniki w ochronie okien i drzwi
3.1.1.1.Kontaktrony
3.1.1.2. Czujniki pasywne podczerwieni
3.1.1.3. Czujka inercyjna
4. Monitorowanie -ogolne zasady działania
4.1.Typy systemów monitorowania
4.2.Cyfrowy dozór telewizyjny
4.3.Ochrona obiektow rozleglych
4.4.System kompleksowego monitorowania obiektu
5. Agencje ochrony
5.1. Podstawy działalności firm


Rozdzial VI. …………..119
Likwidacja szkody na przykładzie rozwiazan przyjetych przez zaklad ubezpieczen Hestia Insurance

1.
postepowanie likwidacyjne
2. Czynnosci likwidacyjne na miejscu szkody (kradziez z wlamaniem)
3. Warunki ogólne ubezpieczen jako podstawa ustalenia wysokosci odszkodowania
4. Akta szkody


Zakończenie ………..128
Bibligrafia

 
Czytaj więcej

Emerytury i renty w systemie swiadczen.

Wstęp………4

Rozdzial I

Podstawowe zalozenia reformy systemu
ubezpieczen spolecznych………6

1. Przeslanki reformy………7
2. Glówne mechanizmy nowego systemu………17
3. Reforma systemu emerytalnego a bezrobocie………25
4. Skutki wzrostu wieku emerytalnego na rynku pracy………28


Rozdzial II
Swiadczenia w systemie repartycyjnym………30

1. Skladka na ubezpieczenie społeczne………32
2. Indywidualne konta………37
3. Wyliczanie kapitału poczatkowego………40
4. Renty w nowym systemie………47


Rozdzial III
Otwarte Fundusze Emerytalne 53

1. Fundusze emerytalne na swiecie………54
2. Fundusze emerytalne w Polsce………56
3. Czlonkostwo w OFE………61
4. Podzial środków zgromadzonych w funduszu w razie
smierci czlonka funduszu emerytalnego………66
5. Polityka inwestycyjna funduszu oraz zabezpieczenie
aktywów funduszu………68
6. Wyplata środków zgromadzonych na rachunku czlonka
funduszu………71


Zakończenie………73
Literatura wybrana………79

 
Czytaj więcej

Historia ubezpieczen na ziemiach polskich.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Paczatki ubezpieczen na Ziemiach Polskich………5

Rozdzial 2.
Rozwój ubezpieczen społecznych pod zaborami………7

3.1 Zabór Pruski………7
3.2 Zabór Austryjacki………12
3.3 Zabór Aosyjski………14


Rozdzial 3.
Rozwój ubezpieczen społecznych w dwudziestoleciu miedzywojennym………16

Rozdzial 4.
Ubezpieczenia społeczne podczas II Wojny Swiatowej i okupacji niemieckiej………20

Rozdzial 5.
Ubezpieczenia społeczne w Polsce po II Wojnie Swiatowej………25

Rozdzial 6.
Reforma ubezpieczen społecznych wprowadzona od stycznia 1990 roku………35

Zakończenie………45

Bibliografia………47

 
Czytaj więcej

Analiza porównawcza ryzyk banku i towarzystwa ubezpieczeniowego.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Pojecie ryzyka i zarządzania ryzykiem………5

1.1. Wprowadzenie………5
1.2. Pojecie ryzyka………7
1.2.1. Ryzyko ubezpieczeniowe i jego rodzaje………8
1.2.2. Ryzyko bankowe i jego rodzaje………13
1.3. Istota i znaczenie zarządzania ryzykiem………14


Rozdzial 2.
Charakterystyka ryzyka firmy ubezpieczeniowej………
19

2.1. Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej………19
2.2. Podstawowe produkty ubezpieczeniowe 23
2.3. Mechanizm ekonomiczno-finansowy działania firmy ubezpieczeniowej………26
2.4. Rodzaje ryzyk ubezpieczeniowych 29
2.5. Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym………33


Rozdzial 3.
Charakterystyka ryzyka banku komercyjnego………37

3.1. Wprowadzenie………37
3.2. Podstawy prawne funkcjonowania banku komercyjnego………38
3.3. Podstawowe produkty bankowe………41
3.4. Mechanizm ekonomiczno-finansowy funkcjonowania banku
komercyjnego………42
3.5. Rodzaje ryzyk bankowych………45
3.6. Zarządzanie ryzykiem w banku………51


Rozdzial 4.
Róznice i podobienstwa miedzy ryzykiem w banku komercyjnym a ryzykiem w firmie ubezpieczeniowej………56

4.1. Podobienstwa i róznice………56
4.2. Ryzyko i zarzadzanie ryzykiem w konglomeratach
bankowo-ubezpieczeniowych………58

Podsumowanie………62


Bibliografia………65

 
Czytaj więcej

Swiadczenia z tytułu wypadkowosci przy pracy.


Wstęp………4

Rozdzial I.
Społeczne i ekonomiczne znaczenie wypadkowosci przy………6

1. Skala problemu 7
2. Pojecie wypadku przy pracy………13
3. Rodzaje zdarzen uzasadniajacych nabycie uprawnien do swiadczen ubezpieczajacych………20
4. Ekonomiczno-społeczne konsekwencje wypadków przy pracy 24


Rozdzial II.
Swiadczenia z tytułu wypadków przy pracy i choroby zawodowej jako
element swiadczen spolecznych………28

1. Ewolucja swiadczen z ubezpieczenia społecznego………29
2. Rodzaje swiadczen ubezpieczeniowych………34
2. 1. Swiadczenia pieniezne………36
2. 1. 1. Swiadczenia przyslugujace pracownikom………36
a) zasilek chorobowy………6
b) zasilek wyrównawczy i swiadczenie wyrównawcze………37
c) swiadczenie rehabilitacyjne………38
d) renta z tytułu niezdolnosci do pracy………38
e) jednorazowe odszkodowanie………41
2. 1. 2. Swiadczenie przyslugujace czlonkom rodziny w razie smierci
poszkodowanego………45
a) renta rodzinna………
b) jednorazowe odszkodowanie z tytułu smierci………
pracownika lub rencisty………48
c) zasilek pogrzebowy………50
2. 1. 3. Odszkodowanie za przedmioty utracone lub uszkodzone wskutek wypadku przy
pracy………51
2. 2. Swiadczenie w naturze………52
3. Podmioty zobowiazane do realizacji swiadczen………54


Rozdzial III.
Procedura dochodzenia swiadczen………61

1. Tryb ustalania przyczyn i okolicznosci wypadków przy
pracy………62
2. Charakterystyka swiadczeniobiorców – ich cechy demograficzne………66
3. Dokumentacja powypadkowa………73


Podsumowanie………76

Bibliografia………79

Spis zródel prawnych………80

Spis tabel, schematów i wykresów………82

 
Czytaj więcej

Rozwój ubezpieczen grupowych na zycie z funduszami inwestycyjnymi na przykładzie XYZ


Wstęp………5

Rozdzial I
Wprowadzenie do zagadnienia ubezpieczen na zycie………8

1. Zarys historii ubezpieczen 8


Rozdzial II
Regulacje prawne działalności ubezpieczeniowej………17

2.1. Ogólne zasady ubezpieczen na zycie 17
2.2. Umowa ubezpieczenia na zycie 19
2.2.1 Zawarcie umowy ubezpieczenia 24
2.2.2 Ogólne warunki ubezpieczenia 28


Rozdzial III
Ubezpieczenia grupowe………32

1. Przedmiot ubezpieczen grupowych 32
2. Typy grup 37
3. Underwritting ubezpieczen grupowych 39


Rozdzial IV
Ubezpieczenia grupowe z funduszem inwestycyjnym na przykładzie XYZ………50

4.1 XYZ na polskim rynku ubezpieczeniowym 50
4.2 Ubezpieczenia grupowe z funduszem inwestycyjnym oferowany przez XYZ 69
4.2.1.Grupowe Ubezpieczenie na zycie z funduszem inwestycyjnym ABC-1 71
4.2.2.Grupowe Ubezpieczenie na zycie z funduszem inwestycyjnym ABC-2 81


Zakończenie………96

Bibliografia………98

 
Czytaj więcej

Ubezpieczenia społeczne osób prowadzacych dzialalnosc gospodarcza (pozarolnicza)


Wstęp……….5

Rozdzial I
Pojecie i rodzaje ubezpieczen spolecznych………7

1.1. Pojecie i charakter prawny ubezpieczen spolecznych………7
1.2. Osoby prowadzace pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza na
podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów
szczególnychv11
1.3. Osoby wspólpracujace z osobami prowadzacymi pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza i relacje miedzy nimi………15


Rozdzial II
Struktura i obowiazek ubezpieczenia osób prowadzacych pozarolnicza dzialalnoscgospodarcza i osób z nimi wspólpracujacych………19

2.1. Ustalenie obowiazku ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego………19
2.2. Zgloszenie do ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego
oraz wyrejestrowanie z ubezpieczen………25
2.3. Rozliczanie i tryb oplacania skladek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne………27
2.4. Podstawa wymiaru i wysokość skladek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy………29
2.5. Skutki nieterminowego regulowania skladek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy………37


Rozdzial III
Zasilki

3.1. Swiadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzynstwa………45
3.2. Zasilki rodzinne i pielegnacyjne………52


Rozdzial IV
Swiadczenia emerytalno-rentowe osób prowadzacych pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza………55

4.1. Emerytury i renty – zasady ich nabywania………55
4.2. Podstawa wymiaru, wysokość i waloryzacja emerytur i rent………59
4.3. Zawieszanie i zmniejszanie swiadczen emerytalno-rentowych oraz zasady ich rozliczania………65
4.4. Renty………71
4.5. Reforma emerytalna………75


Zakończenie………78
Literatura………79

 
Czytaj więcej

Działalność funduszy emerytalnych na przykładzie PTE DOM


Wstęp
………
.3

Rozdzial I.
Reforma systemu emerytalnego
………5

1.1.Systemy emerytalne do 1998 roku
………
.6
1.2 Zalozenia nowego systemu emerytalnego
………13
1.3 Filary nowego systemu
………
.20
1.3.1.Pierwszy filar
………
.20
1.3.2.Drugi filar
………
.25
1.3.3.Trzeci filar
………
.29
1.4 Powszechne Towarzystwa Emerytalne
………
31


Rozdzial II.
Charakterystyka Powszechnego Towarzystwa
Emerytalnego DOM"
………
.35

2.1 Powstanie PTE "DOM"
………
.36
2.2 Statut PTE "DOM"
………
.38
2.3 Zasady działania PTE "DOM"
………
.41

Rozdzial III.
Analiza działalności finansowej
finansowego PTE DOM"………
.49

3.1.Pojecie wyniku finansowego
………
50
3.2.Analiza dzialan finansowych PTE "DOM"
………54
3.3.Wynik finansowy PTE "DOM" za rok 2000
………59


Zakończenie
………
.67
Bibliografia
………
.68
Spis tabel i rysunków
………
.70

 
Czytaj więcej