Kategoria Ubezpieczenia Emerytury

Atrakcyjność ubezpieczen majatkowych na rynku polskim ze szczególnym uwzglednieniem ubezpieczen komunikacyjnych

Wstęp

Rozdzial 1.
Podstawowe zagadnienia z zakresu ubezpieczen

1.1. Historia ubezpieczen gospodarczych
1.2. Wybrane pojecia stosowane w ubezpieczeniach majatkowych
1 3. Klasyfikacja ubezpieczen


Rozdzial 2.
Charakterystyka rynku ubezpieczen majatkowych w Polsce

2.1. Źródła prawa ubezpieczeniowego
2.2. Instytucje prawne w polskim systemie ubezpieczen
2.3. Sytuacja ubezpieczen majatkowych w Polsce
2.4. Zaklady ubezpieczen
2.5. Posrednictwo ubezpieczeniowe
2.6. Oferta ubezpieczeniowa – ogólna charakterystyka

Czytaj więcej

Reforma ochrony zdrowia w Polsce.

Wstęp

Rozdzial 1.
Rola państwa i finansów publicznych w
funkcjonowaniu opieki
zdrowotnej………6

1.1 Zadania państwa w warunkach gospodarki rynkowej
1.2 Istota i zakres finansów publicznych
1.3 Rodzaje funkcji finansów publicznych i
instrumenty ich realizacji


Rozdzial 2.
Modelowe systemy ochrony
zdrowia………18

2.1 Polityka ochrony zdrowia
2.2 Typy finansowania systemów zdrowotnych
2...

Czytaj więcej

System opieki zdrowotnej w Polsce.

Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Historia systemu opieki zdrowotnej w Polsce
………4

Rozdzial 2.
Charakterystyka tradycyjnych modeli systemów
zdrowotnych ………13

2.1 Model Beveridge`a………13
2.2 Model Bismarckowski
………15
2.3 Model rezydualny
………17
2.4 Model Siemaszki
………18


Rozdzial 3.
Wspólczesny system opieki zdrowotnej ...

Czytaj więcej

Pedagogizacja w sluzbie zdrowia.


Czesc I Teorie

Rozdzial I
Procesy pedagogiczne w literaturze zagadnienia

1.1. Czym jest pedagogika i jakie sa jej oddzialywania na pracownika w
zakładzie pracy


Rozdzial II
Akredytacja w sluzbie zdrowie – sposobem na podniesienie jakosci swiadczen zdrowotnych

2.1. Ogólne zalozenia systemu akredytacji
2.2 Zalety i korzysci wynikajace z akredytacji
2.3 Rola standardów w procesię akredytacji
2.4. Procedura postępowania akredytacyjnego


Rozdzial III
Plocka sluzba zdrowia

3.1. Rodzaje Sluzby Zdrowia w Plocku


Rozdzial IV
Proces kształtowania podyplomowego – reforma z zalozenia.

4.1. Proponowany przez zalozenia reformy proces zmian w ksztalceniupodyplomowym pielegniarek
4...

Czytaj więcej

Odpowiedzialnosc cywilna lekarzy i jej ubezpieczenie w publicznych zakladach służby zdrowia.

Wstęp

Rozdzial I.
Polskie ubezpieczenia w rozwoju historycznym

1. Rys historyczny ubezpieczen
2. Aktualne instytucje ubezpieczeniowe.

Rozdzial II
Podstawy i rodzaje odpowiedzialnosci cywilnej lekarzy

1. Podstawy odpowiedzialnosci
2. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej-deliktowe
3. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej-kontraktowe

Rozdzial III.
Postepowanie w przedmiocie odpowiedzialnosci zawodowej lekarzy

1. Postepowanie w przedmiocie odpowiedzialnosci zawodowej lekarzy.
2. Nagana za ‚opinie’
3. Orzeczenie Okregowego Sadu Lekarskiego
4. Decyzja Naczelnego Sadu Lekarskiego

Rozdzial IV.
Ubezpieczenia w sluzbie zdrowia

1...

Czytaj więcej

Specjalnosc ubezpieczeniowa Kasy Rolniczych Ubezpieczen Spolecznych.


Wstęp……….2

Rozdzial I.
Zabezpieczenie społeczne rolników w Polsce i w
wybranych krajach UE……….4

1.1. Geneza rolniczych ubezpieczen spolecznych……….4
1.2. Ubezpieczenie społeczne rolników na tle innych
systemów ubezpieczenia społecznego w
Polsce………10
1.3. Wspólpraca miedzynarodowa KRUS……….15
1.4. Ubezpieczenia w rolnictwie w wybranych krajach UE………18


Rozdzial II.
Działalność KRUS……….24

...

Czytaj więcej

Restrukturyzacja zarządzania systemem ubezpieczen spolecznych.


Wstęp………2

Rozdzial I
System ubezpieczen spolecznych………4

1.1. Pojecie i rodzaje ubezpieczen spolecznych………5
1.2. Geneza i rozwój ubezpieczen społecznych na swiecie i w Polsce………9
1.3. Funkcje współczesnego ubezpieczenia społecznego………16
1.4. Dotychczasowy system ubezpieczen społecznych w Polsce………20


Rozdzial II
Model zrestrukturyzowanego systemu ubezpieczen społecznych w Polsce………24

2.1. Model systemu emerytalnego………25
2.2. Pierwszy filar – zreformowany ZUS………31
2.3. Drugi – kapitalowy filar systemu emerytalnego………35
2.4. Trzeci filar systemu emerytalnego – dobrowolne ubezpieczenie………39
2.5. Mozliwe konsekwencje restrukturyzacji zarządzania systemem emerytalnym w Polsce………45


Rozd...

Czytaj więcej

Polski rynek ubezpieczen, a posrednictwo ubezpieczeniowe.


Wstęp ……….. 4

Rozdzial I
Zagadnienia prawne i kontekst spoleczno-kulturowy posrednictwa ubezpieczeniowego

1. Istota i pojecie posrednictwa ubezpieczeniowego ……….. 6
2. Posrednictwo ubezpieczeniowe w rozwijajacym się polskim prawie ubezpieczeniowym ……….. 8
3. Regulacje prawne w zakresię posrednictwa ubezpieczeniowego ……….. 10
4. Formy posrednictwa ubezpieczeniowego ……….. 12
5. Organizacje międzynarodowe reprezentujace interesy posredników ubezpieczeniowych.14


Rozdzial II
Agent ubezpieczeniowy jako reprezentant interesów zakladu ubezpieczen

1. Pojecie i status prawny agenta ubezpieczeniowego ……….. 19
2...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie Zakladu Ubezpieczen Spolecznych jako instytucji ubezpieczenia społecznego po reformie administracyjnej i reformie ubezpieczen spolecznych


Wstęp……..4

Rozdzial I
Charakterystyka jakosci i podstawowe pojecia z jakosci……..8

1.1. Definicje jakosci……..9
1.2. Zarządzanie przez jakosc……..10
1. 2.1. TQM – definicje, zakres……..10
1.2.2. Narzedzia zapewnienia jakosci……..16
1.2.3. Metody zarządzania jakoscia……..20
1.3. Prekursorzy total qality management……..23
1.3.1. Deming i jego filozofia jakosci……..23
1.3.2. Trylogia jurana……..25
1.3.3. Zasady Crosby’ego……..26


Rozdzial II
Powstanie i rozwój ubezpieczen spolecznych……..8

2.1. Istota ubezpieczenia społecznego……..28
2.2. Ubezpieczenia społeczne na swiecie………32
2.3. Rozwój ubezpieczen społecznych w Polsce……..35
2.3.1. Dwudziestolecie miedzywojenne……..35
2.3.2...

Czytaj więcej

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce


Wstęp………3

Rozdzial I.
Powstanie i znaczenie ubezpieczen w gospodarce rynkowej………4

1.1. Zdarzenia losowe i ich wpływ na zycie czlowieka………4
1.2. Pojecie i podzial ubezpieczen………7
1.2.1. Definicja pojecia ubezpieczenia………7
1.2.2. Charakterystyka i podzial ubezpieczen……… 9
1.2.3. Ubezpieczenie społeczne jako ‚urzadzenie socjalne’………12
1.3. Spoleczno-ekonomiczne znaczenie ubezpieczen………13


Rozdzial II.
Ubezpieczenia zdrowotne w systemie ubezpieczen spolecznych………20

2.1. Ubezpieczenie społeczne jako podstawa ubezpieczen zdrowotnych………20
2.2. Ogólna charakterystyka i podzial ubezpieczen spolecznych………22
2.3. Podstawa wymiaru skladek na ubezpieczenie społeczne………24
2.4...

Czytaj więcej

Rynek ubezpieczen w Polsce i jego przeksztalcenia zwiazane z przystapieniem Polski do UE


Wstęp………3

Rozdzial I.
Rynek ubezpieczen w Polsce

1.1. Ogólna sytuacja na polskim rynku ubezpieczen ………5
1.2. Zmiany struktury portfela ubezpieczen………9
1.3. Zmiany koncentracji rynku ubezpieczen………11
1.4. Podsumowanie kształtowania się polskiego rynku ubezpieczen………15


Rozdzial II.
Dostosowania polskiego rynku ubezpieczen do wymagan Unii Europejskiej

2.1. Tworzenie unijnego prawa ubezpieczeniowego………18
2.2. Proces integracji polskiego rynku ubezpieczeniowego z rynkiem Unii Europejskiej………21
2.2.1. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej………31
2.2.2. Ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym………34
2.2.3. Ustawa o posrednictwie ubezpieczeniowym………35
2.2.4...

Czytaj więcej

Wprowadzenia nowego projektu emerytalno-rentowego w Polsce


Wstęp………3

Rozdzial I.
System ubezpieczen emerytalno – rentowych w Chile

1.1. System ubezpieczen społecznych w Chile przed reforma przeprowadzona w 1981 r……….6
1.1.1. Glówne zalozenia systemu emerytalno – rentowego………6
1.1.2. Podstawowe wady systemu chilijskiego przed reforma………7
1.2. Charakterystyka systemu opartego na indywidualnej kapitalizacji………14
1.2.1. Konstrukcja systemu………14
1.2.2. Stadium przejsciowe………15
1.2.3. System emerytalno – rentowy po przeprowadzeniu reformy………18
1.2.4. Korzysci plynace z funkcjonowania nowego systemu emerytalno – rentowego………21
1.3. Rozwój systemu emerytalno – rentowego i jego rezultaty………32
1.3.1. Beneficjanci………32
1.3.2. Zakres systemu………32
1.3.3...

Czytaj więcej

System emerytalno – rentowy


Wstęp………3

Rozdzial I.
Ubezpieczenie społeczne w Polsce

1.1. Geneza i charakterystyka systemu ubezpieczenia społecznego………4
1.2. Organizacja ubezpieczenia społecznego………12
1.3. Źródła finansowania ubezpieczen społecznych w Polsce………16


Rozdzial II.
System emerytalno – rentowy ZUS

2.1. Podstawowe kategorie swiadczen emerytalno-rentowych i zasady przyznawania ………21
2.2. Swiadczenia dlugoterminowe………30
2.3. Zasilki z ubezpieczenia społecznego……… 41
2.4. ZUS a budżet państwa po wprowadzeniu reformy ubezpieczeniowej………47
2.5. Model systemu emerytalnego………50
2.6. Obowiazek ubezpieczenia i oplacania skladek – instrumenty wykorzystywane do sciagania skladek………57


Rozdzial III.
Wpływy i wy...

Czytaj więcej

Reforma systemu emerytalnego w Polsce


Wstęp……….3

Rozdzial I.
1.1. Ekonomiczno-Społeczne problemy emerytalne we wspólczesnej Polsce………5
1.2. Kryzys ubezpieczen społecznych w Polsce………9

Rozdzial II.

2.1. Koncepcja trzech filarów – reforma ubezpieczen społecznych w Polsce ………14
2.2. Filar I – zreformowany system repartycyjny ……… 20
2.3. Filar II – Otwarte fundusze emerytalne……… 24
2.4. Filar III – Dobrowolne ubezpieczenia dobrowolne………29

Rozdzial III.

3.1. Miejsce towarzystw ubezpieczeniowych w nowym systemie emerytalnym………34
3.2. Sposoby inwestowania oraz bezpieczenstwo funduszy emerytalnych………48

Rozdzial IV.

4.1. Fundusze emerytalne na krajowym rynku finansowym………55

Zakończenie………60
Bibliografia………61

 
Czytaj więcej

Otwarte fundusze emerytalne w systemie ubezpieczenia emerytalnego


Wstęp……….. 4

Rozdzial I. Charakterystyka ubezpieczen spolecznych.
1.1 Pojecie systemu ubezpieczen społecznych ……….. 6
1.2 Geneza i rozwój ubezpieczenia społecznego……….. 9
1.3 Przyczyny rozwoju ubezpieczen emerytalnych ……….. 11
1.4 Dzialanie systemu emerytalnego ………..14
1.4.1 Niemiecki system emerytalny ………..15
1.4.2 System emerytalny w Wielkiej Brytanii ……….. 21
1.4.3 System ubezpieczen emerytalnych w Stanach Zjednoczonych ……….. 26
1.4.4 Niektóre problemy reformy emerytalnej w Chile ………..31

Rozdzial II. System emerytalny w Polsce

2.1 Przeslanki wprowadzenia reformy systemu ubezpieczen społecznych ………..35
2.2 Konstrukcja nowego systemu ubezpieczen spolecznych……….. 41
2...

Czytaj więcej
Regulamin strony