Udział podmiotów spoza systemów administracji publicznej w procedurze sporządzenia i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Wykaz skrótów……….4

Wstęp ……….5

Rozdzial 1.
Ogólna charakterystyka obowiazujacego porzadku prawnego w zakresię planowania i zagospodarowania przestrzennego

1. Wprowadzenie………. 6
2. Prawna regulacja ladu przestrzennego………. 8
3. Prawo zagospodarowania przestrzennego ……….12

Rozdzial 2.
Przebieg postępowania w sprawie sporzadzania i uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1. Wszczecie postępowania ……….19
2. Sporzadzanie planu ……….22
3. Rozstrzygniecie i wejscie w zycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego………. 31

Rozdzial 3.
Okreslenie podmiotów spoza administracji publicznej oraz prawne srodki przyslugujace im w procedurze sporządzenia i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1. Klasyfikacja podmiotów spoza administracji publicznej ……….33
2. Środki prawne przyslugujace podmiotom spoza administracji publicznej na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym………. 37
1. Wnioski ……….37
2. Dyskusja publiczna ……….40
3. Uwagi ……….42
3. Środki prawne przyslugujace podmiotom przewidziane w innych przepisach prawnych ……….46
1. Udział w postepowaniu w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego………. 46
2. Środki prawne przewidziane w ustawie o samorzadzie gminnym ……….48
3. Środki prawne przewidziane w ustawie o postepowaniu przed sadami administracyjnymi………. 52
4. Środki prawne przyslugujace podmiotom na podstawie ustawy o prokuraturze i Rzeczniku Praw Obywatelskich………. 56

Wykaz zalaczników………. 59
Wykaz zródel prawa ……….65
Wykaz orzecznictwa wykorzystanego w pracy ……….68
Wykaz literatury wykorzystanej w pracy ……….69
Źródła elektroniczne ……….71


 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>