Udział podmiotów spoza systemów administracji publicznej w procedurze sporządzenia i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Wykaz skrótów..........4

Wstęp ..........5

Rozdzial 1.
Ogólna charakterystyka obowiazujacego porzadku prawnego w zakresię planowania i zagospodarowania przestrzennego

1. Wprowadzenie.......... 6
2. Prawna regulacja ladu przestrzennego.......... 8
3. Prawo zagospodarowania przestrzennego ..........12

Rozdzial 2.
Przebieg postępowania w sprawie sporzadzania i uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1. Wszczecie postępowania ..........19
2. Sporzadzanie planu ..........22
3. Rozstrzygniecie i wejscie w zycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.......... 31

Rozdzial 3.
Okreslenie podmiotów spoza administracji publicznej oraz prawne srodki przyslugujace im w procedurze sporządzenia i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1. Klasyfikacja podmiotów spoza administracji publicznej ..........33
2. Środki prawne przyslugujace podmiotom spoza administracji publicznej na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.......... 37
1. Wnioski ..........37
2. Dyskusja publiczna ..........40
3. Uwagi ..........42
3. Środki prawne przyslugujace podmiotom przewidziane w innych przepisach prawnych ..........46
1. Udział w postepowaniu w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.......... 46
2. Środki prawne przewidziane w ustawie o samorzadzie gminnym ..........48
3. Środki prawne przewidziane w ustawie o postepowaniu przed sadami administracyjnymi.......... 52
4. Środki prawne przyslugujace podmiotom na podstawie ustawy o prokuraturze i Rzeczniku Praw Obywatelskich.......... 56

Wykaz zalaczników.......... 59
Wykaz zródel prawa ..........65
Wykaz orzecznictwa wykorzystanego w pracy ..........68
Wykaz literatury wykorzystanej w pracy ..........69
Źródła elektroniczne ..........71


 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zestaw prac magisterskich