Kategoria Unia Europejska Fundusze Unijne

Analiza wykorzystania środków z funduszy unijnych na inwestycje w gminie miejsko – wiejskiej XYZ.


Wstęp………5

Rozdzial I.
Gmina i jej zadania w strukturze samorządu terytorialnego

1.1. Pojecie i charakterystyka samorządu terytorialnego ………7
1.2. Zadania samorządu terytorialnego………11
1.3. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego………15
1.4. Zadania gminy ………18

Rozdzial II.
Gmina miejsko wiejska XYZ jako obekt badan- charakterystyka spoleczno gospodarcza

2.1. Polozenie geograficzne i podzial administracyjny………21
2.2. Charakterystyka demograficzna………23
2.3. Sytuacja gospodarcza………27
2.3.1. Rolnictwo………27
2.3.2. Działalność pozarolnicza………29
2.3.3. Rynek pracy………32
2...

Czytaj więcej

Działalność otwartych funduszy emerytalnych w Polsce na przykładzie OFE XYZ


Wstęp……….5

Rozdzial 1.
Ogólna charakterystyka ubezpieczen spolecznych.

1.1. Podstawowe pojecia zwiazane z ubezpieczeniem……….7
1.2. Ubezpieczenia społeczne a ubezpieczenia gospodarcze……….11
1.3. Geneza i rozwój idei zabezpieczenia społecznego……….14

Rozdzial 2.
System emerytalny w Polsce.

2.1. System emerytalny przed i po reformie……….23
2.2. Istota skladki na ubezpieczenie społeczne……….27
2.3. Organizacja systemu ubezpieczen emerytalnych……….31

Rozdzial 3.
Otwarte fundusze emerytalne w systemie ubezpieczenia społecznego.

3.1. Istota oraz zasady działania otwartych funduszy emerytalnych ……….41
3.2...

Czytaj więcej

Prawne aspekty pierwszego filaru Unii Europejskiej

<strong
<br
Wykaz skrótów……… 3<br
Wstęp ………4<br
<brRozdzial I.<br Geneza Unii Europejskiej 6<br
<brRozdzial II.<br Traktaty jako podstawa wspólnot <br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.1. Europejska Wspólnota Wegla i Stali ………10<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2. Europejska Wspólnota Gospodarcza i Wspólnota Energii Atomowej ………12<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.3. Traktaty modyfikujace ………16<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.4. Wspólnoty Europejskie a Unia Europejska ………22<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.5. Trzy filary Unii Europejskiej – ‚budowla’……… 23<br
<strong<brRozdzial III<brŹródł...

Czytaj więcej

Euro jako waluta Unii Europejskiej.

<strong
<br
Wykaz wazniejszych skrótów……… 3<br
<br
Wstęp……… 4<br
Rozdzial I <br Euro jako pieniadz <br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1. Pojecie pieniadza ……… 6<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2. Nazwa wspólnego pieniadza unijnego ……… 7<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3. Banknoty euro ……… 8<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4. Monety euro ……… 18<br
<br<strong
Rozdzial II.<br Proces urzeczywistniania euro jako waluty Unii Europejskiej </strong26<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.1. Historia integracji monetarnej ……… 26<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.1.1...

Czytaj więcej

Od idei do powstania Unii Europejskiej. Przebieg procesu integracji europejskiej.

<strong
<br

<br1. Spis tresci………. 3<br
<br2. Wstęp………. 4<br
<br3. Cel i zakres pracy……….5<br
<br4. Geneza integracji europejskiej………. 6<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.1 Europa jako wspólnota- ujecie historyczne ……….6<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.2 Idee integracyjne w XIX wieku ……….8<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.2.1 Podejmowane próby tworzenia stowarzyszen integracyjnych………. 11<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.3 Uwarunkowania dzialan integracyjnych ……….13<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.3.1 Richard Coudenhove – Kalergi (Unia Paneuropejska) ………...

Czytaj więcej

Wykorzystanie funduszy strukturalnych w województwie XYZ w latach 2004-2010.

<strong
<br

Wstęp<br
Cel, przedmiot, zakres i metodyka pracy<br
<brRozdzial 1.<br
Fundusze strukturalne, jako instrument realizacji regionalnej polityki strukturalnej Unii Europejskiej w latach 2004-2010<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1. Regionalna polityki strukturalna Unii Europejskiej<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1.1. Ogólna charakterystyka funkcjonowania funduszy strukturalnych UE<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1. Implementacja Polskiej polityki regionalnej w latach 2004-2010<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1...

Czytaj więcej

Wyspecjalizowane instytucje ochrony prawa w Unii Europejskiej.

<strong
<br

Wstęp<br
<brRozdzial 1.<br Rozwój współpracy policyjnej i sadowej<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1. Geneza wspólpracy, ewolucja uprawnien i struktur<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2. Grupa TREVI<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3. System Schengen<br
<strong<brRozdzial 2.<br Unijne instytucje ochrony prawa<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.1. Polityka UE w obszarze spraw wewnetrznych<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2. Wyspecjalizowane instytucje<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2.1. Europejski Urzad Policji – EUROPOL<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ens...

Czytaj więcej

Fundusze unijne a rozwój infrastruktury technicznej w Polsce.

<strong
<br

Wstęp 4<br
<brRozdzial I <brFundusze strukturalne Unii Europejskiej <br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1 Charakterystyka środków finansowych Unii Europejskiej ………6<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2 Metody pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej ……… 18<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3 Narodowa Strategia Spójnosci, jako polski plan pozyskiwania srodków
finansowych Unii Europejskiej ………23<br
<br<strongRozdzial II <brAnaliza polskiej infrastruktury technicznej <br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.1 Wprowadzenie do terminologii infrastruktury technicznej ………26<br
&ensp;...

Czytaj więcej

Emerytura jako jedna z form zabezpieczenia społecznego Polaków.

<strong
<br
Wstęp………..5<br
<brRozdzial I <brPolski system zabezpieczenia społecznego………..6<br
<brRozdzial II <brPowstanie i rozwój ubezpieczen społecznych w Polsce………..20<br
<brRozdzial III<br charakterystyka prawa do emerytury. <br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.1. Warunki nabycia prawa do emerytury………..26<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.2. Trzyfilarowy system emerytalny………..28<br
<strong<brRozdzial IV<br Idealny system emerytalny – czy taki istnieje?. <br
<brRozdzial V <brEuropejska emerytura………..39<br
<brZakończenie………..43<br
Bibliografia………..44<br
Spis wykresów, tabel, rysunków………..46<br
Oswiadczenie………....

Czytaj więcej

System instytucji unijnych po wejściu w zycie traktatu z Lizbony.

<strong
<br
Wykaz skrótów………4<br
Wstęp………5<br
<brRozdzial 1.<br Traktat lizbonski – ogólne zalozenia i rys historyczny. <br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1. Przyczyny zawarcia nowego traktatu………7<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2. Postanowienia Traktatu z Lizbony dotyczace kwestii ogólnych………8<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3. Sytuacja w Europie poprzedzajaca Traktat Lizbonski – lata 1952-2001………10<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3.1. Utworzenie Wspólnoty Wegla i Stali………10<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3.2. Traktaty Rzymskie………10<br
&ensp;&ensp;&...

Czytaj więcej

Koncepcja euroregionów i jej zastosowanie w Polsce.

<strong
<br

Wstęp.<br
<br
Rozdzial I.<br Geneza euroregionów i ich powstanie w Polsce.<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1. Inicjatywa tworzenia euroregionów w Polsce.<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2. Pojecie i charakterystyka regionu, regionu transgranicznego, euroregionu oraz współpracy transgranicznej.<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3. Podstawy prawne tworzenia i współpracy euroregionów.<br
<br<strong
Rozdzial II.<br Charakterystyka Euroregionu XYZ.<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1. Geneza Euroregionu XYZ.<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2...

Czytaj więcej

Wpływ przystapienia Polski do Unii Europejskiej na rolnictwo i obszary wiejskie.

<strong
<br

Wstęp ………..4<br
<brRozdzial I<br Polityka rolna unii europejskiej </strong<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1. Cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej……….. 6<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2. Funkcje polityki rolnej……….. 8<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3. Fundusze UE dla realizacji polityki rolnej ………..12<br
<strong<brRozdzial II <brŚrodki unii europejkskiej przeznaczone na rolnictwo i obszary wiejskie </strong<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1. Dopłaty bezpośrednie……….. 17<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)……….. 21<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&e...

Czytaj więcej

Perspektywy wejscia Polski do strefy euro.

<strong
<br
Wstęp…………2<br
<br
Rozdzial 1. <br
Droga do wspólnej waluty<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1 Euro – waluta miedzynarodowa…………6<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2 Traktat Rzymski – powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej…………7<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3 Plan Wernera…………8<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4 Europejski System Walutowy…………11<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4.1 ECU…………11<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4.2 Mechanizm Kursowo-Interwencyjny…………13<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4...

Czytaj więcej

Reforma Unii Europejskiej na podstawie Traktatu Lizbonskiego.

<strong
<br

Wstęp ……….. 3<br
<br
Rozdzial I<br Geneza i historia Unii Europejskiej.<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1. Geneza Unii Europejskiej……….. 5<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2. Historia i budowa ‚Konstytucji dla Europy’………..12<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3. Prace nad nowym Traktatem……….. 15 <br
<br<strong
Rozdzial II<br Wybrane postanowienia Traktatu.<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.1. Kompetencje Unii i poszczególnych jej organów……….. 17<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2. System glosowania w Radzie……….. 26<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.3...

Czytaj więcej

System ubezpieczen emerytalnych w Polsce.

<strong
<br

Wstęp.<br
Rozdzial I.<br
Charakterystyka ubezpieczen spolecznych.<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1 Pojecie systemu ubezpieczen spolecznych.<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2 Geneza i rozwój ubezpieczenia społecznego.<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3 Przyczyny rozwoju ubezpieczen emerytalnych.<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4 Dzialanie systemu emerytalnego.<br
<br<strong
Rozdzial II .<br
System emerytalny w Polsce.<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.1 Przeslanki wprowadzenia reformy systemu ubezpieczen spolecznych.<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2...

Czytaj więcej

Efektywność funduszy inwestycyjnych w porównaniu z innymi metodami oszczedzania

<strong
<br

<brRozdzial I.<br Podstawowe pojecia i zagadnienia zwiazane z ryzykiem.<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;1. Ryzyko……… 4<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 1.1. Pojecie ryzyka……… 4<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 1.2. Definicje ryzyka……… 4<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 1.3. Czynniki ryzyka……… 5<br
&ensp;&ensp;&ensp; 2. Ryzyko a niepewnosc……… 6<br
&ensp;&ensp;&ensp; 3. Kryteria podzialu ryzyka……… 6<br
&ensp;&ensp;&ensp; 4. Ryzyko rynkowe……… 11<br
&ensp;&ensp;&ensp; 5. Zarządzanie ryzykiem……… 12<br
&ensp;&ensp;&ensp; 6. Rodzaje inwestycji……… 15<br
<strong<brRozdzial II.<br Inwestycje w Polsce. <br</strong
&ensp;&e...

Czytaj więcej

Efekty unijnej pomocy dla rolnictwa.

<strong
<br

Wstęp………..2<br
<br
Rozdzial I<br Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej.</strong<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;l.1. Ogólna charakterystyka Wspólnej Polityki Rolnej………..4<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;l.2. Cele Wspólnej Polityki Rolnej………..5<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3. Zasady Wspólnej Polityki Rolnej………..6<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4. Finansowanie i instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej………..7<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.5. Struktura Wspólnej Polityki Rolnej………..12<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.6...

Czytaj więcej

Mechanizmy działania i funkcjonowania Rady Unii Europejskiej.

<strong
<br

Wstęp<br
Rozdzial I <brRada jako instytucja Unii Europejskiej…………3<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;1 Od Europejskiej Wspólnoty Wegla i Stali do Euratomu<br
&ensp;&ensp;&ensp;2 Fuzja instytucji<br
&ensp;&ensp;&ensp;3 Powstanie Unii Europejskiej<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.1 Traktat z Maastricht<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.2 Traktat Amsterdamski<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.3 Traktat Nicejski<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.4 Traktat ustanawiajacy Konstytucje dla Europy<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.5 Traktat Lizbonski<br
<br<strong
Rozdzial II<br Sklad i struktura organizacyj...

Czytaj więcej

Fundusze unijne dostepne dla Polski.

<strong
<br

Wstęp ………3<br
<br
Rozdzial I <brPomoc publiczna <br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1. Istota oraz formy pomocy publicznej………5<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2. Warunki oraz zasady zwiazane z udzielaniem pomocy publicznej………7<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3. Pomoc regionalna………10<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4. Pomoc horyzontalna………12<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;5. Pomoc sektorowa………13<br
<br<strong
Rozdzial II <brCharakterystyka funduszy<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1. Fundusze przedakcesyjne………15<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1...

Czytaj więcej

Proces uwspólnotowienia rynku pracy w Uni Europeskiej. Prawne i kulturowe uwarunkowania.

<strong
<br
Wstęp<br
<br
Rozdzial I<br
Ogólna charakterystyka rynku pracy<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1 Pojecie i funkcje rynku pracy<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2 Segmentacja rynku pracy<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3 Popyt na prace<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4 Podaz pracy<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.5 Równowaga i stany nierównowagi na rynku pracy<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.6 Bezrobocie<br
<br<strong
Rozdzial II<br
Rynek pracy w Unii europejskiej i jego wykluczenia<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2...

Czytaj więcej

Inwestycje z funduszy unijnych na przykładzie gminy XYZ

<strong
<br

Wstęp………2<br
<br
Rozdzial I<br Fundusze Unii Europejskiej &#8211; ujecie teoretyczne.<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1 Rodzaje funduszy strukturalnych………4 <br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2 Podstawowe zasady funkcjonowania funduszy unijnych………11<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3 Konsekwencje wynikajace z zasad funkcjonowania funduszy europejskich………13<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4 Rola funduszy strukturalnych w rozwoju regionalnym i lokalnym………16<br
<br<strong
Rozdzial II<br Źródła finansowania inwestycji przez jednostke samorządu terytorialnego.<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&e...

Czytaj więcej

Ubezpieczenia emerytalne w Polsce.

<strong
<br

Wstęp………2<br
<br
Rozdzial I <brTeoretyczne aspekty ubezpieczen spolecznych.<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1 Zabezpieczenie emerytalne w systemie ubezpieczenia społecznego………5<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2. Klasyfikacja systemów emerytalnych………7<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3. Rola państwa w ubezpieczeniach emerytalnych………11<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4. Geneza i rozwój ubezpieczen społecznych w Polsce………14<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4.1. Poczatki ubezpieczenia społecznego w Polsce………14<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp...

Czytaj więcej

Wykorzystanie środków UE przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ.

<strong
Wstęp……….4<br
<br
Rozdzial I <brFundusze Unii Europejskiej &#8211; ujecie teoretyczne<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1 Rodzaje funduszy strukturalnych……….6<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2 Podstawowe zasady funkcjonowania funduszy unijnych……….12<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3 Konsekwencje wynikajace z zasad funkcjonowania funduszy europejskich……….15<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4 Rola funduszy strukturalnych w rozwoju regionalnym i lokalnym……….18<br
<br<strong
Rozdzial II <brŹródła finansowania inwestycji przez jednostke samorządu terytorialnego<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ens...

Czytaj więcej

Wspólna polityka rolna dla młodych rolników.


Wstęp………2

Rozdzial I
Polityka rozwoju obszarów wiejskich w ramach wspólnej polityki rolnej

1.1. Cele i zasady wspólnej polityki rolnej………5
1.2. Polityka strukturalna w rolnictwie………9


Rozdzial II
Przeslanki uzyskania pomocy dla młodych rolników.

2.1. Wymagania wobec młodych rolników do otrzymania dotacji………23
2.2. Kwalifikacje zawodowe mlodego rolnika………28
2.3. Warunki otrzymania dotacji………29
2.4. Zobowiazania mlodego rolnika………33


Rozdzial III
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 ulatwienie startu mlodym rolnikom………40

Zakończenie………52
Bibliografia………55

 
Czytaj więcej

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczenstwa Unii Europejskiej w świetle Traktatu Lizbonskiego


Slowa kluczowe……….3
Streszczenie……….3
Wstęp……….4

Rozdzial 1
Unia Europejska jako aktor stosunków miedzynarodowych

1.1 Idea integracji Unii Europejskiej……….5
1.2 Rola miedzynarodowa Unii Europejskiej……….11
1.3 Stosunki zewnetrzne Unii Europejskiej……….14


Rozdzial 2
Geneza, cele i instrumenty wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczenstwa

2.1 Powstanie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczenstwa……….17
2.2 Zalozenia i cele Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczenstwa……….21
2.3 Instrumenty Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczenstwa ……….23


Rozdzial 3
Instytucje wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczens...

Czytaj więcej

Funkcje oraz znaczenie Parlamentu Europejskiego.


Wstęp………6

Rozdzial 1.
Instytucje w Systemie Politycznym Unii Europejskiej

1.1. Instytucje Unii Europejskiej…….. 9
1.1.1. Rada Europejska ……..9
1.2. Instytucje Wspólnoty Europejskiej ……..12
1.2.1. Rada Unii Europejskiej…….. 12
1.2.2. Komisja Europejska ……..15
1.2.3. Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej oraz Sad Pierwszej Instancji……… 18
1.2.4. Trybunal Obrachunkowy ……..23

Rozdzial 2.
Struktura Parlamentu Europejskiego ……..25

2.1. Organy kierownicze…….. 26
2.1.1. Prezydium ……..26
2.1.2. Konferencje Przewodniczacych ……..30
2.2. Organy polityczne ……..31
2.2.1. Tworzenie grup politycznych…….. 32
2.2.2. Struktura grup politycznych……...

Czytaj więcej

Europejska Polityka Bezpieczenstwa i Obrony jako Instrument Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczenstwa – Udział Polski.


Wstęp………3

Rozdzial I
Kształtowanie EPBiO

1.1 Geneza Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczenstwa Unii Europejskiej………6
1.2 Europejska Polityka Bezpieczenstwa i Obrony jako instrument WPZiB……….15

Rozdzial II
Udział Polski w procesię kształtowania WPZiB oraz EPBiO

2.1 Struktury odpowiedzialne za realizacje WPZiB oraz EPBiO w Polsce………29
2.2 Strategia Bezpieczenstwa Polskiego jako stanowisko w kwestii WPZiB oraz EPBiO………32
2.3 Zaangazowanie Polski w WPZiB oraz EPBiO w praktyce………36

Rozdzial III
WPZiB oraz EPBiO wobec panstw zrzeszonych we Wspólnocie Niepodleglych Panstw

3.1 Partnerstwo strategiczne z Federacja Rosyjska………48
3...

Czytaj więcej

Ochrona praw czlowieka w systemie Rady Europy.


Wstęp ………. 3

Rozdzial I
Kształtowanie się koncepcji praw czlowieka.

1.1 Tlo historyczne ………. 6
1.2 Pojecie praw czlowieka ………. 8

Rozdzial II
Fundamentalne dokumenty dotyczace ochrony praw czlowieka.

2.1 System uniwersalny ………. 13
2.1.1 Karta Narodów Zjednoczonych ………. 14
2.1.2 Powszechna Deklaracja Praw Czlowieka ………. 16
2.1.3 Międzynarodowe Pakty Praw Czlowieka ………. 17
2.2 System regionalny ………. 19
2.2.1 Konwencja o ochronie praw czlowieka i podstawowych wolnosci ………. 22
2.2.2 Europejska Karta Spoleczna ………. 24

Rozdzial III
Prawa podlegajace ochronie w ramach Europejskiej Kon...

Czytaj więcej

Implementacja Dyrektywy uslugowej – ustawa o swiadczeniu uslug.Wstęp………..4

Rozdzial 1.
Wolnosc gospodarcza

1.1 Znaczenie wolnosci gospodarczej……….. 13
1.2 Wolnosc gospodarcza w Polsce……….. 17
1.3 Polska w porównaniach miedzynarodowych……….. 20
1.4 Koncesje i zezwolenia……….. 23
1.5 Działalność regulowana ………..25
1.5.1. Zawody regulowane ………..27

Rozdzial 2.
Wolnosc gospodarcza w Polsce na tle innych krajów

2.1 Wolnosc gospodarcza w prawie wspólnotowym i polityka unii europejskiej w dziedzinie przedsiebiorczosci……….. 42
2.2 Indeks wolnosci gospodarczej (iwg)……….. 44
2.2.1. Stopien (indeks) regulacji (ir)……….. 46

Rozdzial 3.
Dyrektywa 2006/123/WE o uslugach na rynku wewnetrznym

3...

Czytaj więcej

Fundusze jako instrumenty finansowe polityki strukturalnej i ich znaczenia dla polskiej gospodarki


Wstęp……… 3

Rozdzial I
Istota, zasady i instrumenty polityki strukturalnej unii europejskiej.

1.1. Istota i geneza funduszy strukturalnych Unii Europejskiej……… 6
1.2. Cele i zasady działania funduszy strukturalnych……… 10
1.3. Fundusze jako instrumenty finansowe realizacji celów polityki strukturalnej……… 17
1.4. Rozmiary i struktura środków w perspektywie finansowej z lat 2000-2006, a priorytety Nowej Perspektywy Finansowej 2007-2013 – analiza porównawcza ……… 20

Rozdzial II
System zarządzania programami wspólfinansowanymi z funduszy strukturalnych.

2.1. Instytucje zarzadzajace instrumentami finansowymi w Polsce……… 26
2.2...

Czytaj więcej

Spoleczna swiadomosc Polaków po przystapieniu Polski do UE na przykładzie mieszkańców powiatu xyz

Wstęp


Rozdzial I.
Geneza, struktura i cele unii europejskiej

1.1. Narodziny Unii Europejskiej……….7
1.2. Cele Unii Europejskiej i srodki ich realizacji………. 15
1.3. Instytucje Unii Europejskiej………. 21
1.3.1. Przeslanki systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej………. 21
1.3.2. Wazniejsze instytucje systemu………. 22
1.3.2.1. Rada Europejska………. 23
1.3.2.2. Rada Unii Europejskiej………. 23
1.3.2.3. Parlament Europejski………. 25
1.3.2.4. Komisja Europejska………. 26
1.3.2.5. Europejski Trybunal Sprawiedliwosci………. 27
1.3.2.6. Trybunal Obrachunkowy………. 28
1.4. Tozsamosc europejska………. 29


Rozdzial II.

Czytaj więcej

Środki unijne w realizacji strategii miasta i gminy Lapy


Wstęp

Rozdzial I
Charakterystyka gminy

1.1. Historia gminy………5

1.2. Polozenie geograficzne ………10
1.3. Polozenie demograficzne………17
1.4. Struktura organizacyjna gminy………25

Rozdzial II
Sytuacja gospodarcza gminy

2.1.Infrastruktura spoleczna………31
2.2 Infrastruktura techniczna………40
2.3.Produkcja rolna………46
2.4.Podmioty gospodarcze………51
2.5.Walory przyrodnicze………54


Rozdzial III
Perspektywy rozwojowe

3.1.Kierunki rozwoju………59
3.2. Środki unijne w realizacji strategii miasta i gminy Lapy………63


Zakończenie………67
Bibliografia………69
Spis wykresów………70
Wykaz stron internetowych………71
Spis rysunków ………71
Spis tabel………72

 
Czytaj więcej

Swoboda przeplywu osób (zatrudnienia) w Unii Europejskiej.Wstęp

Rozdzial I.
Podstawy prawne

Rozdzial II.
Zakres podmiotowy

Rozdzial III.
Zakres przedmiotowy

1. Prawo wyjazdu
2. Prawo wjazdu
3. Prawo pobytu
4. Prawo do równego traktowania w zakresię zatrudnienia
5. Prawo do równego traktowania w zakresię swiadczen socjalnych
6. Prawo do ksztalcenia
7. Prawo pozostania po zakonczeniu zatrudnienia


Rozdzial IV.
Wyłączenie i ograniczenia dotyczace swobody przeplywu osób

1. Zagadnienia ogólne
2. Porzadek publiczny i bezpieczenstwo publiczne
3. Zdrowie publiczne
4. Gwarancja proceduralne


Zakończenie
Bibliografia
Literatura
Wykaz aktów prawnych
Wykaz orzecznictwa

 
Czytaj więcej

Etapy powstawania Unii Gospodarczej i Walutowej

Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Przeslanki powstania unii gospodarczo walutowej

1.1. System z Bretton Woods………. 5
1.2. Plan Wernera ……….6
1.3. Europejski System Walutowy ……….7
1.4. Raport Delorsa ……….8
1.5. Traktat z Maastricht ……….9

Rozdzial 2.
Charakterystyka Unii gospodarczo walutowej

2.1. Cele makroekonomiczne Unii gospodarczo walutowej ……….11
2.2. Pakt o Stabilizacji i Wzroscie Gospodarczym ……….11
2.3. Europejski Bank Centralny ……….12
2.3.1. Projekt EBC w traktacie z Maastricht ……….12
2.3.2. Cele i zadania europejskiego Systemu Banków Centralnych ……….15
2.4. Kryteria konwergencji w UGW ……….16

Rozdzial 3.
Euro jako waluta miedzynarodowa

3...

Czytaj więcej

Ocena wykorzystania środków finansowych Unii Europejskiej w gminie na przykładzie miasta/gminy XYZ


Wstęp………… 4

Rozdzial I
Fundusze Unii Europejskiej

1. Narodowy Plan Rozwoju podstawa wykorzystania unijnych środków pomocowych………… 6
2. Cele i zadania polityki strukturalnej Unii Europejskiej………… 7
3. Instrumenty polityki regionalnej oraz źródła finansowania………… 10
4. Charakterystyka Funduszy Strukturalnych …………13
5. Dostepnosc funduszy pomocowych dla jednostek samorządu gminnego………… 17


Rozdzial II
Samorzad gminny

1. Gmina podstawowa wspólnota samorzadowa …………20
2. Zadania i zakres działania gminy …………23
2.1 Zadania wlasne …………24
2.2 Zadania zlecone …………25
3. Organy gminy i ich kompetencje …………26
3.1 Rada gminy …………26
3...

Czytaj więcej

Polska w unii walutowej


Streszczenie……….2

Wstęp……….4

Rozdzial I
Droga Unii Europejskiej do Unii Walutowej.

1. Proces tworzenia Unii Walutowej……….5
2. Europejski system walutowy jako element stworzenia Europejskiego Systemu Walutowego……….6
3. Kryteria konwergencji……….8
4. Czlonkostwo w Unii Walutowej……….11
5. Rola Europejskiego Systemu Walutowego……….14


Rozdzial II
Sytuacja Polski na tle przyszlego czlonkostwa w Unii Walutowej.

1. Powody przystapienia Polski do strefy euro i jego konsekwencje……….18
2. Wejscie Polski do strefy euro i jego przyszlosc……….21
3. Czlonkostwo w Unii Walutowej szansa na poprawe potencjalu konkurencyjnego polskich firm……….26
4...

Czytaj więcej

Euro – nowa waluta UEWstęp


1. Trzy etapy tworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej
2. Kryteria zbieznosci
3. Droga Polski do euro
4. Funkcje walut miedzynarodowych
5. Euro – waluta miedzynarodowa
6. Wspólny pieniadz
7. Teoria Mundella. Wyjasnienie teorii Mundella


Wnioski
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Polityka strukturalna Unii Europejskiej


Wstęp ………6

Rozdzial 1.
Geneza, cele i struktura Unii Europejskiej

1.1.Geneza Unii Europejskiej ………9
1.2.Cele Unii Europejskiej i srodki ich realizacji……… 19
1.3. Instytucje Unii Europejskiej ………23
1.4.Tozsamosc europejska ………28


Rozdzial 2.
Charakterystyka polityki strukturalnej Unii Europejskiej

2.1. Koncepcje polityki strukturalnej Unii Europejskiej ………31
2.2. Geneza wspólnotowej polityki strukturalnej ………33
2.3. Istota polityki strukturalnej ………36
2.4. Zasady polityki strukturalnej ………38
2.5. Cele i instrumenty polityki strukturalnej Unii Europejskiej ………40
2.6. Koncepcja polityki strukturalnej na lata 2014-2020 ………43
2.7...

Czytaj więcej

Fundusze Unii Europejskiej i ich wpływ na rozwój gminy XYZ.


Wstęp………. 9

Rozdzial I
Pojecie samorządu lokalnego

1.1. Definicja samorządu lokalnego ……….11
1.2. Istota samorządu terytorialnego………. 12
1.3. Role i zadania gminy ……….14
1.4. Budżet podstawa gospodarki finansowej samorządu terytorialnego………. 18


Rozdzial II
Fundusze strukturalne i programy operacyjne unii europejskiej dla Polski na lata 2007-2013

2.1. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej dla Polski na lata 2007-2013 ……….24
2.1.1. Europejski Fundusz Spoleczny ……….25
2.1.2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego………. 28
2.1.3. Fundusz Spójnosci ……….30
2.2...

Czytaj więcej

Rola środków unijnych w funkcjonowaniu małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce


Wstęp……… 2

Rozdzial 1.
Istota przedsiebiorczosci

1. 2. Definicja przedsiębiorstwa i przedsiebiorcy……… 6
1. 3. Kryteria podzialu przedsiebiorstw………13
1. 4. Definicja mikroprzedsiębiorstwa, malego i sredniego przedsiębiorstwa………. 22


Rozdzial 2
Źródła finansowania przedsiebiorstw sektora MSP

2. 1. Rodzaje i źródła finansowania……… 27
2. 2. Finansowanie z udzialem środków unijnych……… 38
2. 3. Zasady udzielania pomocy przez Unie Europejska……… 43
2. 4. Organizacja i struktura pomocy finansowej……… 44


Rozdzial 3.
Wpływ funduszy pozyskanych z Unii Europejskiej na funkcjonowanie sektora MSP w Polsce

3. 1. Sektor MSP w Polsce ………49
...

Czytaj więcej

Fundusze unijne a rozwój gminy XYZ


Wstęp………. 3

Rozdzial 1.
Fundusze z Unii Europejskiej

1.1. Pojecie Unii Europejskiej i jej rozwój………. 4
1.2. Charakterystyka funduszy strukturalnych………. 11
1.3. Programy operacyjne perspektywy finansowej lat 2007-2013………. 20


Rozdzial 2.
Charakterystyka gminy Malczyce

2.1. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego………. 30
2.2. Historia i polozenie geograficzne gminy Malczyce………. 36
2.3. Warunki spoleczno-gospodarcze………. 41
2.4. Rozwój gminy- bariery i szanse………. 47


Rozdzial 3.
Wykorzystanie środków unijnych w gminie Malczyce

3.1. Zadania realizowane przez badana gmine………. 53
3.2...

Czytaj więcej

Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój gminy XYZ.


Wstęp………. 4

Rozdzial I.
Administracja samorzadowa w Polsce.

1. Geneza i ewolucja samorządu terytorialnego………. 6
2. Definicja i podstawy prawne funkcjonowania………. 8
3. Organy stanowiace oraz wykonawcze samorządu ………. 11


Rozdzial II.
Gmina jako podstawowa struktura samorządu terytorialnego.

1. Struktura organizacyjna gminy………. 16
2. Zadania wlasne i zlecone gminy………. 18
3. Gospodarka finansowa gminy………. 21
4. Rodzaje zródel dochodów gminy………. 24


Rozdzial III.
Formy wsparcia Unii Europejskiej dla Polski w latach 2007-2013.

1. Fundusze strukturalne………. 25
1.1. Europejski Fundusz Spoleczny ………. 25
1.2. Fundusz Spójnosci (Kohezji)………...

Czytaj więcej

Unia europejska – geneza, system organizacyjny, rozwój, wybitni przywódcy


Wstęp………… 3

Rozdzial 1
Sytuacja w Europie po zakonczeniu II Wojny swiatowej.

1.1. Zniszczenia wojenne i powojenny uklad sil………… 5
1.2. Niemcy po traktacie poczdamskim………… 11
1.3. Plan Marshalla………… 19


Rozdzial 2
Poczatki Unii Europejskiej i system funkcjonowania.

2.1. Geneza Unii Europejskiej………… 29
2.2. Zasady i cele funkcjonowania………… 34
2.3. Instytucje Unii Europejskiej………… 42


Rozdzial 3.
Idee organizacyjne Europy – Wybitni przywódcy.

3.1. Koncepcje integracji europejskiej ………… 50
3.2. Wybitni przywódcy – ojcowie Europy………… 56
3.3. Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej………… 68


Rozdzial 4.
Proces integracji Polski z Unia Europejska

4...

Czytaj więcej

Wpływ dotacji unijnych na rozwój gminy XYZ.


Wstęp ……….3

Rozdzial 1.
Gmina zabrodzie na tle powiatu i województwa………. 4

Rozdzial 2.
Infrastruktura techniczna

2.1 Gospodarka wodna ……….16
2.2 Gospodarka sciekowa ……….19
2.3 Komunikacja ……….21
2.4 Pozostala infrastruktura ……….23
2.4.1 Zaopatrzenie w gaz ……….23
2.4.2 Zaopatrzenie w cieplo………. 23
2.4.3 Elektroenergetyka ……….23
2.4.4 Telekomunikacja i lacznosc………. 24

Rozdzial 3.
Dotacje

3.1 PROW ……….25
3.2 POKL ……….31
3.3 Pozostale………. 34

Rozdzial 4.
Spoleczenstwo

4.1 Demografia………. 36
4.2 Rynek pracy……….39
4.3 Warunki zycia ludnosci………. 40
4.4 Rolnictwo ……….44

Podsumowanie………. 46
Bibliografia ……….47
Spis tabel………. 48
Spis rys...

Czytaj więcej

Polityka informacyjna Unii Europejskiej dotyczaca Traktatu Lizbonskiego realizowana na terytorium Polski


Wstęp ………… 9

Rozdzial 1
Polityka informacyjna UE

1.1 Pojecie polityki informacyjnej UE ………… 12
1.2 Ewolucja polityki informacyjnej na przestrzeni rozwoju integracji europejskiej ………… 16
1.2.1 Etapy rozwoju unijnej polityki informacyjnej ………… 16
1.2.2 Nowa strategia audiowizualna ………… 21
1.3 Regulacje prawne i pozaprawne ………… 22
1.3.1 Podstawy prawne ………… 22
1.3.2 Prawo dostepu do informacji ………… 25
1.4 Odbiorcy polityki informacyjnej UE ………… 27


Rozdzial 2
Polityka informacyjna UE dot. Traktatu Lizbonskiego

2.1 Traktat Lizbonski i jego idea zjednoczonej Europy ………… 33
2.2 Koordynacja polityki informacyjnej UE ………… 36
2.2...

Czytaj więcej

Realizacja polityki regionalnej w oparciu o programy operacyjne dotyczace rozwoju regionalnego w Polsce w starej i nowej procedurze finansowania


Wstęp …………6

Wykaz skrótów stosowanych w pracy. …………9

Rozdzial 1.
Pojecie polityki regionalnej na szczeblu unijnym

1.1 Definicja polityki regionalnej ………… 11
1.2 Geneza i perspektywy rozwoju polityki spójnosci ………… 13
1.2.1 Etapy ewaluacji polityki regionalnej ………… 13
1.2.2 Statystyczna klasyfikacja regionów UE ………… 16
1.3 Instytucje polityki regionalnej UE ………… 17
1.4 Instrumenty polityki regionalnej UE ………… 19
1.5 Zasady pomocy strukturalnej ………… 24


Rozdzial 2.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w latach 2004-2006.

2.1 Charakterystyka formalna ZPORR ………… 30
2.2 Zarządzanie ZPORR ………… 36
2...

Czytaj więcej

Perspektywy realizacji Programu &222;Europa 2020&221; w kwestii spoleczenstwa informacyjnego w porównaniu z porazka Strategii Lizbonskiej


Wstęp

Rozdzial 1
Od kultury spoleczenstwa industrialnego do kultury spoleczenstwa postindustrialnego

1.1 Spoleczenstwo postindustrialne – spoleczenstwo informacyjne ……….. 15
1.1.1 Przemiany gospodarczo-społeczne ……….. 15
1.1.2 Globalizacja ……….. 17
1.2 Pojecie spoleczenstwa informacyjnego……….. 21
1.2.1 Koncepcja spoleczenstwa informacyjnego w ujęciu Bella ……….. 21
1.2.2 Teorie Masudy ……….. 22
1.2.3 Teoria strukturacji Giddensa ……….. 23
1.2.4 Mity na temat spoleczenstwa informacyjnego ……….. 24
1.3 Spoleczenstwo informacyjne – spoleczenstwo cyfrowe ……….. 25
1.3.1 Kompetencje informacyjne ……….. 25
1.3.2 Kompetencje cyfrowe ……….. 28


Rozdzial...

Czytaj więcej

Zalozenia mysli spoleczno – politycznej Stanislawa Staszica


Wstęp………..4

Rozdzial I.
Stosunki spoleczno-polityczne w rzeczpospolitej i na ziemiach polskich w wieku XVIII i poczatku wieku XIX.

1.Rzeczpospolita w czasach stanislawowskich………… 6
2.Ksiestwo Warszawskie………… 18
3.Królestwo Polskie………… 26

Rozdzial II.
Stanislaw Staszic – sylwetka reformatora.

1.Okres mlodosci Stanislawa Staszica………… 30
2.Okres Nauki Stanislawa Staszica………… 42

Rozdzial III.
Rzeczypospolita szlachecka.

1.Program reform spolecznych………… 53
2.Program reform politycznych……….. 64
3.System prawny państwa………… 73

Rozdzial IV.
Koncepcje spoleczno – polityczne w okresie porozbiorowym.

1.Program reform spolecznych………… 83
2...

Czytaj więcej

Integracja Europy w strukturach Unii Europejskiej


Wstęp…………5

Rozdzial I
Poczatki integracji

1.1. Geneza procesu integracyjnego w Europie po II wojnie swiatowej………… 6
1.2. Plan Marshalla …………8
1.3. Traktat Paryski………… 9
1.4. Traktaty Rzymskie …………10
1.5. Jednolity Akt Europejski………… 11


Rozdzial II
Działania zjednoczeniowe po II Wojnie Swiatowej

2.1. Europejska Wspólnota Gospodarcza …………12
2.2. Europejska Wspólnote Energii Atomowej (Euratom)………… 14
2.3. Europejska Wspólnota Wegla i Stali …………21


Rozdzial III
Dalsze losy wspólnoty

3.1. Pierwsze rozszerzenie Wspólnoty………… 23
3.2. Drugie rozszerzenie Wspólnoty …………26
3.3 Trzecie rozszerzenie Wspólnoty …………27
3.3.1...

Czytaj więcej

Integracja europejska po II Wojnie Swiatowej

Wstęp.

Rozdzial 1.
Odwieczna idea integracji europejskiej.

1.1. Rys historyczny.
1.2. Okres miedzywojenny.
1.3. Sytuacja na kontynencie europejskim po II Wojnie Swiatowej.


Rozdzial 2.
Integracja europejska w pierwszych latach po II Wojnie Swiatowej.

2.1. Zaciesnianie współpracy polityczno-militarnej państwa zachodnioeruropejskich.
2.2. Organizacja europejskiej współpracy gospodarczej i organizacja wspólnoty gospodarczej i rozwoju.
2.3. Powstanie wspólnot europejskich.


Rozdzial 3.
Unia europejska ostateczna forma integracji miedzynarodowej.

3.1. Traktat z Maastricht o Unii Europejskiej.
3.2...

Czytaj więcej

Przeslanki i konsekwencje wprowadzenia waluty Euro w Polsce


Wstęp

Rozdzial I.
Geneza i teoretyczne podstawy integracji walutowej

1.1. Teoria optymalnych obszarów walutowych
1.2. Istota integracji walutowej
1.3. Wprowadzenie unii gospodarczo-walutowej, (istota integracji monetarnej)


Rozdzial II.
Charakterystyka strefy euro

2.1. Warunki przystapienia Polski do strefy euro
2.2. Aspekty prawne wprowadzenia euro w Polsce, (kryteria konwergencji, z Maastricht)
2.3. Stanowisko Rzadu Polskiego w sprawie wprowadzenia euro w Polsce


Rozdzial III.
Skutki wprowadzenia nowej waluty europejskiej

3.1 Ogólne korzysci z przystapienia do strefy euro
3...

Czytaj więcej

Swoboda przeplywu towarów przed akcesja i po akcesji Polski do Unii Europejskiej


Wstęp

Rozdzial I.
Pojecie swobody przeplywu towarów w UE

1.1. Historia handlu i wymiany towarowej
1.2. Pojecie towaru.
1.3. Glówne zalozenia unii celnej.
1.4. Rola i znaczenie swobodnego przeplywu towarów w gospodarce europejskiej.


Rozdzial II.
Swoboda przeplywu towarów przed akcesja Polski do Unii Europejskiej.

2.1. Ogólne warunki przeplywu towarów przed akcesja do Unii Europejskiej.
2.2. Bariery w przeplywie towarów przed wstapieniem do Unii Europejskiej.
2.2.1. Bariery taryfowe.
2.2.2. Bariery parataryfowe.
2.2.3. Bariery pozataryfowe.
2.3. Dostosowania Polski do wymogów wspólnej polityki handlowej.


Rozdzial III.
Swoboda pr...

Czytaj więcej

Pozyskiwanie środków unijnych na finansowanie zadan gminy

Wstęp

Rozdzial I.
Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego

1.Budżet jednostki samorządu terytorialnego
2.Proces tworzenia i realizacji budżetu gminy
3.Źródła dochodów gminy
4.Glówne kierunki wydawania srodków


Rozdzial II.
Fundusze Unii Europejskiej dla finansowania zadan gminy

1.Cele Unii i srodki ich realizacji
2.Fundusze unijne dla samorzadów gminnych jako instrumenty finansowe Unii Europejskiej
3.Zasady pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej
4.Kryteria przyznania pomocy z funduszy europejskich


Rozdzial III.
Pozyskiwanie środków z funduszy europejskich na...

Czytaj więcej

Stan srodowiska i analiza skutecznosci wykorzystania środków unijnych na działania ochrony srodowiska w województwie swietokrzyskim w latach 2007-2013


Wstęp

Rozdzial I
Istota i zakres działania administracji publicznej w ochronie srodowiska

1.1. Definicja ochrony srodowiska
1.2. Aspekt prawny ochrony srodowiska – prawo polskie i UE
1.3. Zadania administracji w zakresię ochrony srodowiska
1.4. Zarządzanie srodowiskiem
1.5. Gromadzenie informacji o srodowisku i jego ochronie
1.6. Istota udostepniania informacji o srodowisku i jego ochronie


Rozdzial II
Charakterystyka Województwa Swietokrzyskiego

2.1. Polozenie województwa
2.2. Demografia
2.3. Klimat
2.4. Fauna i Flora
2.5. Sytuacja gospodarcza
2.6. Infrastrukturav


Rozdzial III
Stan i analiza srodowiska w województwie swietok...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie strefy waluty Euro

Wstęp……….2

Rozdzial I
Charakterystyka Unii Gospodarczo-Walutowej

1.1. Geneza Unii Gospodarczo-Walutowej………. 4
1.2. Cel wprowadzenia wspólnej waluty………. 7
1.3. Kryteria konwergencji ……….9
1.4. Status prawny euro………. 13


Rozdzial II
Instytucje Unii Gospodarczej i Walutowej

2.1 Europejski Bank Centralny………. 17
2.2 Europejski System Banków Centralnych………. 18
2.3 Instrumenty polityki pienieznej ……….20
2.4 Niezaleznosc Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego Systemu Banków Centralnych………. 31
2.5 Kapital Europejskiego Banku Centralnego ……….33


Rozdzial III
Euro jako wspólna waluta Unii Europejskiej

3...

Czytaj więcej

Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej na dzialalnosc małych i srednich przedsiebiorstw


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Pomoc unijna dla małych i srednich przedsiebiorstw

1.1 Akty prawne regulujace źródła dotacji ……….5
1.2. Male i srednie przedsiębiorstwa, kwalifikacja podmiotowa ……….7
1.3. Przedsiewziecia o jakie moga się starac male i srednie przedsiębiorstwa z dotacji unijnych 11
1.4. Kwalifikowalnosc projektu……….15
1.5. Kwalifikowalnosc wydatków ……….18
1.5.1. Kategoria wydatków, objetych wsparciem finansowym………. 19
1.5.2. Wydatki nie kwalifikujace się do objecia wsparciem………. 22
1.5.3. Ocena kwalifikowalnosci wydatków………. 22


Rozdzial 2.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

2.1 ...

Czytaj więcej

Wykorzystanie środków unijnych w zwalczaniu alkoholizmu w Polsce


Wstęp……….. 2

Rozdzial I.
Istota funduszy europejskich

1.1 Budżet Unii Europejskiej i perspektywy finansowe ……….. 5
1.2. Fundusze strukturalne na lata 2007–2013……….. 9
1.3 System wdrazania funduszy europejskich na lata 2007–2013 ……….. 15
1.4 Programy operacyjne ……….. 19


Rozdzial II.
Fundusze unijne z europejskiego funduszu społecznego na rzecz zwalczania alkoholizmu w Polsce.

2.1. Unia Europejska wobec polityki przeciwdziałania alkoholizmowi……….27
2.2. Wsparcie dla osób wykluczonych spolecznie z Europejskiego Funduszu Spolecznego……….33
2.3. Program Kapital Ludzki Wsparcie w zwalczaniu alkoholizmu w Polsce……….38
2.3.1...

Czytaj więcej

Absorpcja środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przez Polske.Wstęp………. 5

Rozdzial 1.
Geneza, cele i struktura Unii Europejskiej.

1.1. Geneza Unii Europejskiej………. 8
1.2. Cele Unii Europejskiej i srodki ich realizacji………. 16
1.3. Instytucje Unii Europejskiej……….22
1.4. Tozsamosc europejska………. 29


Rozdzial 2.
Polityka strukturalna Unii Europejskiej.

2.1. Istota polityki strukturalnej ………. 35
2.2. Ewolucja polityki strukturalnej………. 40
2.3. Organizacja i finansowanie polityki strukturalnej………. 46
2.4. Priorytety polityki strukturalnej UE w latach 2007 – 2013………. 52


Rozdzial 3.
Fundusze strukturalne jako finansowe instrumentarium polityki strukturalnej.

3.1...

Czytaj więcej

Gmina XYZ jako beneficjent środków z funduszy europejskich


Wstęp……… 4

Rozdzial I.
Charakterystyka administracji samorzadowej

1. Poczatek i ewolucja organizacji samorządu terytorialnego……… 6
2. Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w aspekcie prawnym……… 8
3. Struktura samorządu ……… 11


Rozdzial II.
Gmina w strukturze samorządu terytorialnego.

1. Organy stanowiace i wykonawcze gminy……… 16
2. Zadania gminy……… 18
3. Gospodarka finansowa gminy……… 21
4. Dochody gminy……… 24


Rozdzial III.
Formy wsparcia dla Polski ze środków Unii Europejskiej.

1. Fundusze strukturalne……… 25
1.1. Europejski Fundusz Spoleczny ……… 25
1.2. Fundusz Spójnosci (Kohezji)……… 27
1.3...

Czytaj więcej

Platnosci bezpośrednie jako forma wspierania polskiej wsi przez Unie Europejska


Wstęp………. 3

Rozdzial I
Cele i zadania Unii Europejskiej.

1.1. Geneza powstania Unii Europejskiej………. 5
1.2. Funkcjonowanie Wspólnoty………. 8
1.3. Instytucje Unii Europejskiej………. 13
1.4. Wspólna polityka rolna w ramach Unii Europejskiej………. 22


Rozdzial II
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako dystrybutor platnosci bezposrednich.

2.1. Cele i zadania ARiMR……….30
2.2. Programy pomocowe dla rolnictwa ………. 35
2.3. Funkcja kontrolna ARiMR………. 42


Rozdzial III
Platnosci bezpośrednie jako forma wsparcia rolników.

3.1. Realizowanie platnosci bezposrednich w latach 2009-2013………. 45
3.2...

Czytaj więcej

Pomoc Unii Europejskiej w rozwoju lokalnym i regionalnym w województwie mazowieckimWstęp ……..5

Rozdzial 1.
Determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego

1.1. Rozwój lokalny i regionalny – podstawowe pojecia ……..7
1.2. Polityka regionalna w unii europejskiej ……..12
1.3. Fundusze unijne jako źródło finansowania rozwoju lokalnego i regionalnego w Polsce…….. 16


Rozdzial 2.
Charakterystyka województwa mazowieckiego i kierunki jego rozwoju

2.1. Ogólna charakterystyka regionu…….. 23
2.2. Sytuacja spoleczno-ekonomiczna w województwie mazowieckim…….. 26
2.3. Kierunki rozwoju regionu ……..33


Rozdzial 3.
Wykorzystywanie środków unijnych a rozwój Mazowsza

3.1...

Czytaj więcej

Strefa Schengen, korzysci i zagrozenia dla Polski.

Wstęp ……..2

Rozdzial I.
Strefa Schengen

1.1. Geneza strefy Schengen ……..3
1.2. Uklad z Schengen, charakterystyka ……..9
1.3. Polityka wizowa oraz azylowa w ramach strefy Schengen ……..12
1.4. Ochrona granic w strefie Schengen……..16


Rozdzial II.
Polska w strefie Schengen

2.1. Miejsce Polski w strefie Schengen ……..28
2.2. Rola Polski w bezpieczenstwie granic strefy Schengen ……..33


Rozdzial III.
Wady i zalety przynaleznosci Polski do strefy Schengen

3.1. Korzysci wynikajace z przynaleznosci RP do strefy Schengen ……..41
3.2. Wyzwania dla Polski wynikajace z przynaleznosci RP do strefy Schengen ……..47


Zakończenie ……..52
Bibliografia ……..53
...

Czytaj więcej

Wpływ funduszy strukturalnych UE na rozwój gospodarczy i jakosc zycia w regionie swietokrzyskim.


Wstęp

Rozdzial 1
Polityka regionalna Unii Europejskiej

1.1 Istota polityki regionalnej Unii Europejskiej
1.2 Zasady polityki regionalnej
1.3 Organizacja i finansowanie polityki regionalnej

Rozdzial 2
Fundusze strukturalne jako finansowe narzedzia polityki strukturalnej

Unii Europejskiej
2.1. Europejski Fundusz Spoleczny (EFS)
2.2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
2.3. Fundusz Spójnosci (Kohezji)

Rozdzial 3
Kapital ludzki- pojecie i znaczenie

3.1. Definicja kapitału ludzkiego
3.2. Znaczenie kapitału ludzkiego
3.3. Rynek zasobów ludzkich

Rozdzial 4
Analiza i ocena wpływu funduszy strukturalnych na jakosc kapitału ludzkieg...

Czytaj więcej

Uwarunkowania organizacyjne i ekonomiczne pozyskiwania unijnych środków z funduszy strukturalnych na przykładzie Dzielnicy Rembertów Miasta Stolecznego Warszawy

Wstęp…………3

Rozdzial 1.
Uwarunkowania funduszy strukturalnych w ujęciu pojeciowym i definicyjnym

1.1. Polityka strukturalna unii europejskiej………… 5
1.2. Pojecie funduszy strukturalnych …………19
1.3. Rodzaje funduszy strukturalnych …………22
1.4. Dystrybucja środków z funduszy strukturalnych………… 33


Rozdzial 2.
Wielowymiarowy charakter dzielnicy Warszawa Rembertów

2.1. Rys historyczny dzielnicy …………46
2.2.struktura organizacyjna …………48
2.3. Infrastruktura techniczna 51
2.4. Realizacja budżetu w zakresię dochodów i wydatków …………54


Rozdzial 3.
Realizacja unijnych programów operacyjnych przez dzielnice w latach 2010-2013

3.1...

Czytaj więcej

Wykorzystanie środków Unijnych przez rolników w Gminie XYZ w latach 2011-2013


Wstęp

Rozdzial 1
Fundusze europejskie i Programy pomocowe

1.1. Polityka i zasady działania funduszy unijnych
1.2. Finansowanie funduszy
1.3. Podsumowanie

Rozdzial 2
Charakterystyka sektora rolnictwa w gminie XYZ

2.1. Polozenie gminy
2.2. Miejsce rolnictwa w gospodarce gminy XYZ
2.3. Specyfika rolnictwa gminy XYZ
2.4. Struktura gospodarstw rolnych w Lukowie
2.5. Gospodarstwa ekologiczne w Lukowie
2.6. Podsumowanie

Rozdzial 3.
Wykorzystanie środków Unijnych przez rolników w Gminie XYZ w latach 2011-2013

3.1. Cel i metodyka badan
3.2. Wykorzystanie wsparcia finansowego z funduszy UE przez rolników w Lukowie
3.3...

Czytaj więcej

Miejsce i rola Komisji Europejskiej w systemie instytucjonalnuym UE na lata2012-2014

Wstęp………… 3

Rozdzial I.
Geneza Wspólnot i Unii Europejskiej

1.1 Przyczyny integracji w Europie ………… 5
1.2 Etapy integracji gospodarczej w Europie………… 11
1.3 Specyfika ponadnarodowej formy integracji w UE ………… 13
1.4 UE jako podmiot prawa miedzynarodowego ………… 16


Rozdzial II.
Podstawy prawne, sklad i struktura wewnetrzna Komisji Europejskiej

2.1 Podstawy prawne, działania i charakter organu ………… 22
2.2 Sklad Komisji Europejskiej i sposób jej powolywania ………… 22
2.3 Status czlonka Komisji Europejskiej i jej Przewodniczacego ………… 25
2.4 Struktura wewnetrzna Komisji Europejskiej ………… 27


Rozdzial III.
Kompetencje Komisji Europejskiej i...

Czytaj więcej

Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej.


Wstęp

Rozdzial 1

Geneza Wspólnej Polityki Rolnej


Rozdzial 2

Cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej


Rozdzial 3

Mechanizmy i instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej


Rozdzial 4

Przemiany Wspólnej Polityki Rolnej


Rozdzial 5

Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.


Podsumowanie
Spis tabel
Pismiennictwo

 
Czytaj więcej

Unia Europejska i proces integracji Polski ze Wspólnota


Wstęp………. 5

Rozdzial 1
Kontynent europejski po II Wojnie Swiatowej.

1.1. Zniszczenia wojenne i powojenny uklad sil………. 5
1.2. Traktat poczdamski i sytuacja Niemiec………. 13
1.3. Istota planu Marshalla………. 21

Rozdzial 2
Funkcjonowanie Unii Europejskiej.

2.1. Poczatki Wspólnoty………. 29
2.2. Zasady i cele Unii Europejskiej………. 36
2.3. Podmioty Unii Europejskiej………. 44

Rozdzial 3.
Idee integracyjne i rozwój Unii Europejskiej.

3.1. Glówne koncepcje integracyjne ………. 52
3.2. Twórcy idei integracyjnej………. 58
3.3. Perspektywy rozwoju Unii Wspólnoty………. 70

Rozdzial 4.
Integracja Polski z Unia Europejska.

4.1...

Czytaj więcej

Absorpcja funduszy europejskich przez gmine X

Wstęp………. 4

Rozdzial I.
Charakterystyka administracji samorzadowej.

1.1. Historia powstania i ewolucja samorządu terytorialnego………. 6
1.2. Aspekty prawne funkcjonowania samorządu………. 8
1.3. Struktura i wladze samorządu ………. 13


Rozdzial II.
Gmina w strukturze samorządu terytorialnego.

2.1. Organizacja i wladze gminy………. 21
2.2. Rodzaje zadan realizowanych przez gmine………. 25
2.3. Gospodarka finansowa gminy………. 30
2.4. Dochody i wydatki gminy………. 36


Rozdzial III.
Fundusze i programy unii europejskiej dla Polski.

3.1. Fundusze strukturalne………. 46
3.1.1. Europejski Fundusz Spoleczny ………. 46
3.1.2. Fundusz Spójnosci (Kohezji)………. 50
3.1...

Czytaj więcej

Analiza funduszy europejskich w finansowaniu gminy XYZ.

Wstęp………..3

Rozdzial I
Gmina. Charakter prawny, zakres działania , struktura i kompetencje

1.1. Normy prawne regulujace dzialanie samorządu ………..5
1.2. Gmina podstawowa wspólnota samorzadowa ………..8
1.3. Struktura organizacyjna gminy i kompetencje……….. 11


Rozdzial II
Charakterystyka budżetu gminy

2.1. Pojecie, istota i funkcje budżetu ………..18
2.2. Zasady budżetowe ………..24
2.3. Opracowanie projektu i uchwalenie budżetu gminy ………..30
2.4. Wykonanie oraz kontrola realizacji budżetu gminy ………..33
2.5. Charakterystyka dochodów i wydatków gminy……….. 36
2.5.1. Dochody gminy……….. 36
2.5.2. Wydatki gminy……….. 39


Rozdzial III
Wykorzys...

Czytaj więcej

Tozsamosc europejska. Proces tworzenia w obliczu zjawiska islamizacji w państwach czlonkowskich Unii Europejskiej


Wstęp

Rozdzial I.
Zalozenia metodologiczne pracy

1.1. Przedmiot oraz cel badan
1.2. Problemy badawcze
1.3. Hipotezy, zmienne zalezne i niezalezne
1.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze
1.5. Organizacja i obszar badan


Rozdzial II.
Wyjasnienie pojęćz zakresu tozsamosci oraz idei islamizacji

2.1. Geneza pojecia tozsamosci w naukach spolecznych
2.2. Teoria kształtowania tozsamosci
2.3. Tozsamosc spoleczna oraz tozsamosc zbiorowa
2.4. Tozsamosc europejska – pojecie szczególnej tozsamosci zbiorowej
2.5. Islamizacja – wyjasnienie pojecia


Rozdzial III.
Dokumenty zwiazane z procesami tworzenia tozsamosci europejskiej i islamizacji

3.1...

Czytaj więcej

Integracja walutowa Unii Europejskiej


Wstęp……….2

Rozdzial I
Historia integracji europejskiej

1. Historyczne idee zjednoczenia Europy………. 4
2. Próby XIX wieku………. 6
3. Powstanie Unii Europejskiej ……….10


Rozdzial II
Proces integracji walutowej

1. Geneza integracji walutowej………. 18
2. Traktat z Maastricht i wprowadzenie w zycie unii walutowej ……….22
3. EBC jako bank centralny euro strefy ……….30
4. Korzysci z przyjecia euro ……….33


Rozdzial III
Wpływ kryzysu gospodarczego na Unie walutowa

1. Gospodarka europejska w dobie kryzysu gospodarczego………. 38
2. Reformy zapobiegajace kryzysowi walutowemu………. 45
2.1 Pakt fiskalny ……….45
2.2 Pakt euro plus ……….48


Rozdzial IV
Perspek...

Czytaj więcej

Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój Gminy Dzierzgon.


Wstęp

Rozdzial I.
Rola i znaczenie funduszy europejskich dla rozwoju gmin w Polsce

1.1 Cele i zasady polityki strukturalnej UE
1.2 Programy operacyjne kierowane na rozwój gmin w Polsce
1.3 Alokacja środków unijnych przeznaczonych na rozwój gmin w woj. Pomorskim w latach 2007 -2013

Rozdzial II.
Charakterystyka gminy Dzierzgon

2.1 Charakterystyka spoleczno- gospodarcza gminy Dzierzgon
2.2 Kierunki rozwoju gminy w programowaniu strategicznym gminy Dzierzgon
2.3 Gospodarka finansowa gminy Dzierzgon
2.4 Fundusze strukturalne wykorzystywane przez gmine Dzierzgon

Rozdzial III.
Analiza i wpływ projektów finansowanych z Unii Europejskiej w lata...

Czytaj więcej

Wykorzystanie środków z Unii Europejskiej w rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa.


Wstęp………..4

Rozdzial 1.
Definicja i klasyfikacja sektora MSP

1.1. Definicje małych i srednich przedsiebiorstw ………..7
1.2. Klasyfikacja MSP ………..10
1.3. Rola i znaczenie sektora MSP w gospodarce narodowej ………..11
1.4. Źródła finansowania MSP……….. 22


Rozdzial 2.
Charakterystyka wybranych funduszy unijnych

2.1. Fundusze przedakcesyjne ………..31
2.2. Fundusze strukturalne w latach 2004-2006……….. 33
2.3. Fundusze strukturalne w latach 2007-2013……….. 40
2.4. Fundusz Spójnosci……….. 45


Rozdzial 3.
Fundusze pomocowe UE w rozwoju przedsiębiorstwa „X”

3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa……….. 49
3.2...

Czytaj więcej

Rola funduszy UE w procesię rozwoju powiatów województwa podkarpackiego – studium przypadku.


Wstęp ………… 1

2. Cel, zakres, metodyka.
2.1. Cel i zakres pracy ………… 2
2.2. Metodyka pracy ………… 2
2.3. Material zródlowy ………… 2

3. Fundusze unijne jako instrument wspierajacy rozwój jednostek samorządu terytorialnego.

3.1. Rodzaje instrumentów pomocowych Unii Europejskiej sluzace rozwojowi jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2013………… 3
3.2. Infrastruktura instytucjonalna i jej znaczenie dla mechanizmu absorpcji środków unijnych w latach 2007-2013 ………… 8
3.3. Problemy w pozyskiwaniu środków unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2007- 2013 ………… 11

4...

Czytaj więcej

Droga Polski do strefy euro.


Wstęp ……….. 5

Rozdzial 1.
Droga do wspólnej waluty.

1.1 Euro – wspólna waluta Europy ……….. 7
1.2 Traktat Rzymski ……….. 8
1.3 Plan Wernera ……….. 9
1.4 Traktat z Maastricht ……….. 10
1.4.1 II etap budowy UGW ……….. 12
1.4.2 Kryteria konwergencji ……….. 13
1.4.3 Wprowadzenie Euro ……….. 13


Rozdzial 2.
Strefa Euro – funkcjonowanie.

2.1 Europejski System Banków Centralnych ……….. 15
2.2 Teoria Optymalnych Obszarów Walutowych ……….. 16
2.3 Polityka kursowa – ERM II ……….. 17
2.4. Polityka gospodarcza ……….. 18


Rozdzial 3.
Polska w strefie euro.

3.1 Wypelnienie przez Polske kryteriów konwergencji ……….. 21
3...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich