Utrzymanie sprawnosci jakosciowej maszyn dla budownictwa.


Wstęp

Rozdzial 1.
Znaczenie maszyn budowlanych we wspólczesnym swiecie

1.1. Rola jednostek badawczo – rozwojowych w rozwoju krajowego przemyslu maszyn budowlanych
1.2. Standaryzacja w przemysle maszyn budowlanych
1.3. Zasady kwalifikacji maszyn i urzadzen dla budownictwa w Polsce
1.4. Zasady oceny zgodnosci i douszczania do obrotu maszyn i urzadzen budowlanych w UE
1.5. TPM – Kompleksowe Produktywne Utrzymanie Maszyn
1.5.1. Zarządzanie utrzymaniem maszyn
1.5.2. Zapobiegawcze utrzymanie maszyn
1.5.3. Obsługa korekcyjna
1.5.4. Podstawowa koncepcja Kompleksowego Produktywnego Utrzymania Maszyn – TPM
1.6. Zasady zapewnienia sprawnosci maszyn i urzadzen dla budownictwa
1.6.1. Rola zaplecza obslugowo – naprawczego
1.6.2. Utrzymanie stanu technicznego maszyn budowlanych
1.6.3. Dokumentacja techniczno – obslugowa
1.6.4. Organizacja obslugi technicznej


Rozdzial 2.
Charakterystyka obiektu badawczego

2.1. Historia przedsiębiorstwa transportowo – sprzetowego „Energopol – Trade –
Transsprzet”
2.2. Struktura organizacyjna firmy
2.3. Zaklad w ujęciu systemu produkcyjnego
2.3.1. Charakterystyka wektora wejscia
2.3.2. Charakterystyka procesu przetwarzania
2.3.3. Charakterystyka wektora wyjscia
2.4. Otoczenie firmy „Energopol – Trade – Transsprzet”
2.5. Analiza SWOT
2.5.1. Analiza SWOT firmy „Energopol – Trade – Transsprzet”


Rozdzial 3.
Czynniki decydujace o jakosciowym przebiegu procesu

3.1. Kontrola systemu produkcyjnego
3.2. Dozór techniczny
3.3. Status przyrzadów kontrolno – pomiarowych
3.4. Metody dokumentowania procesu naprawczego maszyny budowlanej
3.5. Szkolenie zalogi

4. Podsumowanie

5. Literatura

6. Spis rysunków

7. Spis tabel

8. Spis zalaczników

 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zestaw prac magisterskich