Wpływy i wydatki w jednostce budżetowej na przykładzie Oddzialu Doradztwa Rolniczego


Wstęp ......... 2

Rozdzial I.
Organizacja Ośrodków Doradztwa Rolniczego

1. Organizacja i zarzadzanie......... 3


Rozdzial II.
Rachunkowość budżetowa w jednostce budżetowej

1. Pojecie budżetu......... 8
2. Klasyfikacja budżetowa......... 11
3. Uklad wykonawczy, plan finansowy .........12
4. Jednostki budżetowe .........13
5. Klasyfikacja i sprawozdawczosc budżetowa .........15
6. Ogólne zasady klasyfikacji budżetowej......... 17
7. Klasyfikacja paragrafowa wydatków......... 19
8. Rachunkowość jednostek sektora publicznego......... 21
9. Zadania jednostek prowadzacych rachunkowosc budżetowa .........22
10. Obsługa bankowa......... 24
11. Dysponenci srodków budżetowych .........24
12. Ewidencja wydatków budżetowych .........25
13. Organizacja sprawozdawczosci budżetowej......... 26


Rozdzial III.
Realizacja wpływów i wydatków w WODR

1. Dochody .........30
2. Wydatki .........32
3. Srodki specjalne .........45
4. Fundusze celowe .........54


Rozdzial IV.
Podsumowanie i wnioski koncowe

Spis aktów prawnych ......... 63

Bibliografia ......... 64
Spis tabel......... 66
Spis rysunków ......... 68

 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zestaw prac magisterskich