Kategoria Wychowanie fizyczne

Aktywne spedzanie wolnego czasu na przykładzie uczestnictwa w amatorskiej lidze siatkówki.


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Czas wolny, sposoby jego spedzania

1.1.Definicja czasu wolnego………..5
1.2. Sposoby spedzania wolnego czasu………..6
1.3. Aktywnosc i sprawnosc fizyczna………..10


Rozdzial II.
Szczecinska Amatorska Liga Pilki Siatkowej

2.1. Siatkówka, przepisy, zasady gry………..14
2.2. SALPS -poczatki………..18
2.3. Uczestnicy SALPS jako grupa spoleczna………..35


Rozdzial III.
Badania posród zawodników SALPS

3.1.Prezentacja kwestionariusza ………..41
3.2.Przedstawienie i analiza wyników badan………..42
3.3. Wnioski………..48


Zakończenie ………..51
Spis rysunków ………..54
Spis tabel ………..55
Spis wykresów ………..56
Zalaczniki ………..57
Bibliografia ………..58

 
Czytaj więcej

Najczesciej spotykane trudnosci w pracy nauczyciela wychowania fizycznego sposoby ich rozwiazywania


Wstęp……….9

Rozdzial 1.
Wychowanie fizyczne jako przedmiot szkolny

1.1 Cele i zadania wychowania fizycznego……….11
1.2 Funkcje wychowania fizycznego, wpływ ruchu na organizm……….15
1.3 Organizacja i zalozenie podstawy programowej……….20


Rozdzial 2.
Rola nauczyciela wychowania fizycznego w realizacji przedmiotu.

2.1 Pozadane cechy osobowosci nauczyciela wychowania fizycznego……….27
2.2 Wymagane kompetencje nauczyciela, ich wpływ na jakosc zajęć lekcyjnych.32
2.3 Postrzeganie nauczyciela w literaturze przedmiotu……….37


Rozdzial 3.
Metodologiczne zalozenia badan.

3.1 Cel badan.43
3.2 Charakterystyka materialu badawczego i srodowiska……….44
3.3 Metoda badan……….44


Rozdzial 4.
Analiza wynik...

Czytaj więcej

Wychowanie fizyczne jako proces promocji zdrowia w szkolach podstawowych


Wstęp…………3

Rozdzial I
Promocja zdrowia w literaturze przedmiotu.

1.1. Zdrowie i czynniki je warunkujace…………5
1.2. Zdrowy styl zycia, profilaktyka i determinanty…………8
1.3. Promocja zdrowia oraz edukacja zdrowotna…………11


Rozdzial II
Rozwój dzieci w literaturze przedmiotu.

2.1. Definicje rozwoju…………13
2.2. Rozwój fizyczny ze szczególnym uwzglednieniem dzieci w wieku wczesnoszkolnym…………19
2.3. Wychowanie fizyczne jako element promocji zdrowia oraz prawidlowego rozwoju dziecka …………23


Rozdzial III
Podstawy metodologiczne badan wlasnych.

3.1. Cele badan pedagogicznych…………26
3.2. Problemy badawcze …………27
3.3. Metody i narzedzia badawcze…………28
3.4. Teren i populacja badan…………29


Rozdzial IV
Wyc...

Czytaj więcej

Psychologia sportu stosowana przez sedziów koszykówki w pracy zawodowej


Wstęp………… 4

Rozdzial I.
Teoretyczne ujecie psychologii sportu w aspekcie sedziego koszykówki

1.1 Definicja oraz zadania psychologii sportu …………6
1.2 Zagadnienie postaw sedziego wobec psychologii sportu …………8
1.3 Metody z zakresu psychologii sportu stosowane przez sedziów koszykówki …………12
1.4 Odpornosc psychiczna sedziego i możliwości jej praktycznego kształtowania …………18
1.5 Cechy idealnego sedziego …………23
1.6 Psychospołeczne uwarunkowania stronniczosci sedziego sportowego………… 26


Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych

2.1 Zakres tematyczny …………30
2.2 Cel pracy i pytania badawcze………… 30
2.3 Metody i techniki badawcze …………31
2.4 Organizacja badan …………32
2...

Czytaj więcej

Rola aktywnosci fizycznej w otylosci – autorski program cwiczen.


Wstęp………. 3

Rozdzial 1.
Otylosc

1.1. Epidemiologia i definicje ……….4
1.2. Rozpoznanie i klasyfikacje ……….5
1.3. Przyczyny powstawania………. 7
1.4. Konsekwencje………. 8
1.5. Profilaktyka i leczenie ……….10


Rozdzial 2.
Aktywnosc fizyczna

2.1. Skutki bezczynnosci ruchowej………. 14
2.2. Wpływ cwiczen fizycznych na redukcje masy ciala ……….15
2.3. Zasady planowania wysilku fizycznego dla osób otylych ……….16
2.4. Intensywnosc wysilku 17


Rozdzial 3.
Metodyczne podstawy badan

3.1. Charakterystyka grupy badawczej………. 19
3.2. Charakterystyka grupy kontrolnej………. 19
3.3. Charakterystyka przeprowadzenia badania………. 19
3.4. Wyniki badan ……….20


Rozdzial 4.
Analiza wyników

4.1...

Czytaj więcej

Analiza urazowosci wśród zawodników rugby dwóch klubów ekstraklasy w Polsce


Wstęp

Rozdzial 1.
Historia gry w rugby i jej charakterystyka

1.1. Historia gry rugby na swiecie ……….13
1.2. Historia gry rugby w polsce ……….15
1.3. Charakterystyka gry w rugby ……….17


Rozdzial 2.
Urazowosc w sporcie

2.1. Definicja urazu ……….21
2.2. Charakterystyka urazu w sporcie ……….23
2.3. Opis wybranych urazów w grze rugby ……….25
2.3.1. Uszkodzenie wiezadel i torebek stawowych ……….26
2.3.2. Skrecenie stawu skokowego………. 28
2.3.3. Zlamanie obojczyka ……….30
2.3.4. Zlamanie nosa ……….31
2.3.5. Urazy zeber ……….32
2.3.6. Uszkodzenie lakotek ……….33
2.3.7. Uszkodzenia miesni………. 34


Rozdzial 3.
Cel i zalozenia pracy

3.1. Cel badan wlasnych ……….36
3.2...

Czytaj więcej

Porównanie wybranych cech motorycznych gimnazjalistów uczeszczajacych do klas o profilu sportowym i ich rówiesników.


Wstęp………..4

Rozdzial I.
Motorycznosc czlowieka.

1. Definicje i podzial wlasciwosci motorycznosci………..6
2. Zdolnosci motoryczne – ogólna klasyfikacja i charakterystyka………..9
3. Sprawnosc fizyczna i motoryczna jako efektywne wlasciwosci motorycznosci ………..13
4. Charakterystyka zdolnosci motorycznych mlodziezy………..16


Rozdzial II
Pilka siatkowa, a motorycznosc zawodników.

1. Historia pilki siatkowej w Polsce………..22
2. Funkcje pilki siatkowej………..24
3. Zdolnosci motoryczne, jakie warunkuja efektywnosc gry w pilke siatkowa………..29


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych.

1. Przedmiot i cel badan………..43
2. Cel oraz przedmiot badan………..44
3. Problem badawczy………..44
4...

Czytaj więcej

Aktywnosc fizyczna młodzieży z uszkodzonym sluchem


Wstęp………6

Rozdzial I
Aktywnosc fizyczna i jej znaczenie w procesię kształtowania się młodzieży

1. Podstawowe definicje i pojecia wystepujace w wychowaniu fizycznym………9
2. Znaczenie aktywnosci fizycznej w życiu czlowieka………10


Rozdzial II
Charakterystyka osób z niepelnosprawnoscia sluchowa

1. Znaczenie sluchu………13
2. Definicje i klasyfikacje zaburzen sluchu………14
3. Specyfika rozwoju dzieci z uszkodzonym narzadem sluchu………17
3.1. Rozwój motoryczny………17
3.2. Rozwój mowy………18
3.3. Rozwój psychiczny………21
3.4. Rozwój emocjonalny………21
3.5. Kształtowanie się poczucie wlasnej wartosci………22
4. Komunikowanie się osób z uszkodzonym sluchem………23
5...

Czytaj więcej

Plywanie dzieci jako forma rekreacji ruchowej.


Streszczenie………….. 5
Wstęp………….. 6

Rozdzial 1
Plywanie jako forma aktywnosci ruchowej dzieci w świetle literatury przedmiotu.

1.1. Charakterystyka rozwoju dzieci oraz mlodziezy………….. 8
1.2. Rola wychowania fizycznego w rozwoju uczniów ………….. 14
1.3. Plywanie jako forma rekreacji………….. 18
1.4. Aktywnosc ruchowa dzieci w srodowisku wodnym………….. 21


Rozdzial 2
Zalozenia metodologiczne badan

2.1. Cel i przedmiot badan………….. 28
2.2. Problemy badawcze………….. 29
2.3. Metody i techniki badan………….. 31
2.4. Teren i przebieg badan………….. 35


Rozdzial 3
Wyniki badan wlasnych.

3.1. Uwarunkowania aktywnosci ruchowej dzieci w srodowisku wodnym
3.1.1. Charakterystyka badanej populacji………….. 37
3.1.2...

Czytaj więcej

Nauczyciel wychowania fizycznego a rozwój fizyczny dzieci i mlodziezy


Wstęp ……….3

Rozdzial I
Podstawy teoretyczne badan w świetle literatury przedmiotu.

1.1. Charakterystyka rozwoju dzieci i młodzieży ………. 5
1.2. Postawy dzieci i młodzieży wobec aktywnosci fizycznej.
1.3. Rola wychowania fizycznego w rozwoju dzieci i młodzieży ………. 22
1.4. Miejsce i rola nauczyciela wychowania fizycznego w wychowaniu mlodego pokolenia ………. 29


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych.

2.1. Przedmiot i cel badan. Problemy i hipotezy badawcze ………. 40
2.2. Zmienne i wskazniki ………. 44
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze ………. 46
2.4. Teren i organizacja badan wlasnych. Charakterystyka badanej grupy ………. 52
2.5. Wstępna ocena zebranego materialu badawczego ………. 54

Czytaj więcej

Zachowania zdrowotne mlodziezy


Wstęp……….3

Rozdzial I
Styl zycia i nawyki zywieniowe, jako integralne komponenty zdrowia

1.1 Zdrowie, modele i wymiary zdrowia – ustalenia terminologiczne………. 5
1.1.1 Holistyczna koncepcja zdrowia ……….8
1.2 Styl zycia, jako determinanta zdrowia ……….10
1.2.1.Czynniki warunkujace styl zycia ……….11
1.3.Zachowania zdrowotne – pojecie, klasyfikacje i typologie………. 16
1.3.1.Zachowania sprzyjajace i zagrazajace zdrowiu ……….20
1.4.Aktywnosc fizyczna, jako element prozdrowotnego stylu zycia…….. 24
1.5 Zywienie a zdrowie w róznych okresach zycia ……….27
1.5.1 Nawyki zywieniowe jako efekt uwarunkowan srodowiskowych………. 27
1.5.2.Zywienie, styl zycia a samoocena ……….29

Rozdzial II
Choroby cywil...

Czytaj więcej

Zastosowanie metod stylizacji sylwetki poprzez aktywnosc ruchowa i aparature fizykalna


Wstęp………..3

Rozdzial I
Wpływ aktywnosci ruchowej na zdrowie czlowieka

1.1.Historia sportów silowych – kulturystyki……….. 4
1.2. Podstawowe pojecia i definicje zwiazane z ruchem i aktywnoscia czlowieka 10
1.3. Wytyczne dla aktywnosci fizycznej ………..19
1.4. Znaczenie aktywnosci ruchowej w życiu czlowieka ………..25
1.4. Znaczenie aktywnosci ruchowej w życiu czlowieka ………..25

Rozdzial II
Modelowanie sylwetki za pomoca urzadzen i cwiczen

2.1. Przykladowe urzadzenia kosmetologiczne do modelowania sylwetki ………..30
2.2. Zajecia modelujace sylwetke ………..41
2.2.1. Ovoball i pilaste……….. 41
2.2.2. Fit ball i Shape ………..42
2.2.3. Fat burner i Fitness jumping ………..43
2.2.4. Aeroboxing i Tbc ………....

Czytaj więcej

Aktywnosc rekreacyjno-sportowa wybranej grupy mlodziezyWstęp

Rozdzial I
Wpływ aktywnosci ruchowej na zdrowie czlowieka

1.1. Podstawowe pojecia i definicje zwiazane z ruchem i aktywnoscia czlowieka
1.2.Wytyczne dla aktywnosci fizycznej


Rozdzial II
Sprawnosc fizyczna jako przejaw aktywnosci czlowieka

2.1 Sprawnosc fizyczna – charakterystyka i uwarunkowania jej rozwoju
2.2. Podzial sprawnosci fizycznej
2.2.1. Sprawnosc fizyczna ogólna
2.2.2. Sprawnosc specjalna
2.2.3. Sprawnosc motoryczna
2.2.4. Sprawnosc ruchowa


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

3.1. Cel badan
3.2.Material i metody badan
3.3. Diagnoza pozwalajaca nauczycielowi na orientacje w mozliwosciach podopiecznych


Rozdzial IV
Analiza wyników badan wlasnych

Bibli...

Czytaj więcej

Tance swingowe we wspólczesnym swiecie


Wstęp ………2

Rozdzial I
Historia tanca……… 5

1.2. Rozwój tanca w XX wieku ………9
1.2. Historia jazzu od ragtime’u do swinga ………11

Rozdzial II
Czym jest swing

2.1. Pojecie swingu………. 17
2.2. Rola i funkcje tanca……… 18

Rozdzial III
Tance swigowe

3.1. Tap Dance………. 20
3.2. Charleston………. 21
3.3. Lindy Hop………. 23
3.4. Authentic Jazz……… 24
3.5. Balboa i Bal-Swin………. 25
3.6. Jitterbug. ………26
3.7.West Coast……… 27
3.8. Boogie-woogie……… 28
3.9. Jive……… 29

Rozdzial III
Popularnosc tancy swingowych w polsce i za granica

3.1. Tance swingowe na swiecie ………32
3.2. Tance swingowe w Polsce……… 34

Zakończenie ………37
Bibliografia ………40
Spis ilustracji……… 39


 
Czytaj więcej

Porównanie czestosci wystepowania wad postawy uczniów szkoly podstawowej na wsi i w miescie.Wstęp………3

Rozdzial I
Postawa ciala

1.1. Definicja postawy ciala……… 4
1.2. Rozwój postawy ciala w ontogenezie………. 9
1.3. Anatomiczno-fizjologiczne mechanizmy postawy ciala………. 11
1.4. Metody oceny postawy ciala……… 14

Rozdzial II
Wady postawy ciala, ich podzial i przyczyny powstawania

2.1. Charakterystyka wad postawy……… 20
2.2. Przyczyny powstawania wad postawy ciala ………31
2.3. Zapobieganie i przeciwdziałanie wadom postawy……… 35
2.4. Przykladowe cwiczenia korekcyjne……… 40

Rozdzial III
Cel pracy i pytania badawcze.

3.1. Badana grupa ………45
3.2. Testy przesiewowe ………45

Rozdzial IV
Dyskusja i wnioski

4.1. Omówienie badan……… 48
4.1.1...

Czytaj więcej
Regulamin strony