Wyłączenie pracownika i organu w ogólnym postepowaniu administracyjnym.


Wykaz skrótów ........5
Wstęp ........7

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka postępowania administracyjnego. ........9

Rozdzial II
Podstawy wylaczenia pracownika oraz czlonka organu kolegialnego od udzialu w postepowaniu.

1 Uwagi wstepne ........19
2 Bliskosc wobec stron postępowania ........23
3 Bliskosc wobec sprawy ........28
4 Wyłączenie pracownika z mocy postanowienia ........34
5 Wyłączenie czlonka organu kolegialnego ........36


Rozdzial III
Podstawy wylaczenia organu administracji publicznej z udzialu w postepowaniu administracyjnym.

1 Pojecie organu administracji publicznej i przesłanki jego wylaczenia ........41
2 Interes majatkowy jako przyczyna wylaczenia ........48
3 Kierownik organu, osoba zajmujaca stanowisko kierownicze w organie, osoby im bliskie ........50


Rozdzial IV
Prawny charakter wylaczenia pracownika oraz organu od udzialu w postepowaniu i jego skutki.

1 Tryb wylaczenia oraz wyznaczenia nowego pracownika ........54
2 Tryb wylaczenia organu administracji publicznej oraz zalatwienie sprawy przez inny organ administracyjny ........58
3 Tryb wylaczenia organu kolegialnego i wyznaczenie organu do zalatwienia sprawy ........62


Rozdzial V
Prawne skutki naruszenia przepisów o wylaczeniu pracownika oraz organu administracji publicznej.

1 Wznowienie postępowania administracyjnego. Uwagi wstepne. ........65
2 Wydanie decyzji przez pracownika lub organ podlegajacy wylaczeniu ........72
3 Stwierdzenie niewaznosci decyzji. Uwagi wstepne. ........74
4 Prawne skutki naruszenia przepisów o wylaczeniu organu ........78


Zakończenie ........81
Bibliografia ........82

 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zestaw prac magisterskich