Zadania i organizacja gminy na przykładzie gminy XYZ.


Wstęp………. 3

Rozdział 1.
Charakter prawny gminy.

Normy prawne działania samorządu ………. 7
Gmina podstawowa wspólnota samorządowa ………. 12
Struktura gminy ………. 18
Pojęcie urzędu gminy ………. 21

Rozdział 2.
Zadania gminy i zakres działania

Ogólne informacje o gminie XYZ ………. 25
Podstawowe zadania samorządu gminy ………. 30
Zakres działania rady gminy………. 33
Zakres działania wójta gminy ………. 38
Rozdział 3.
Gospodarka finansowa gminy

Uregulowania prawne dotyczące finansów samorządu gminy.
Budżet gminy ………. 42
Źródła dochodów ………. 46
Wydatki gminy ………. 53

Zakończenie ………. 56
Bibliografia ………. 59

 

 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii