Zarządzanie materiałami i surowcami w firmie.

Wstęp………3

Rozdział I.
Gospodarka materiałowa jako dziedzina gospodarowania ………4

1. Zadania gospodarki materiałowej………4
1. Planowanie i przygotowanie wykorzystania materiałów………13
3.Zasad yzarządzania materialami i
surowcami………23
4.Miejsce gospodarki materiałowej w strukturze organizacyjnej………31


Rozdział II.
Podstawy oceny zarządzania materiałami i surowcami ………35

1. Miary oceny gospodarowania
zapasami………35
2. Procedura dostawy i jej
ocena………53
3. Miary oceny wykorzystania materiałów i surowców………62
4. Koszty gospodarowania materiałami i surowcami………67


Rozdział III.
Wpływ gospodarki materiałowej na zarzadzanie firma………76

1. Racjonalne gospodarowanie zasobami materiałowymi w firmie………76
2. Praktyczne prognozowanie zużycia materiałowego………79


Zakończenie………86
Bibliografia………87
Spis tabel………89
Spis rysunków………90
Spis wykresów………91

 

 

 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>