Źródła dochodów budżetów samorzadów terytorialnych i ich ksztaltowanie się w latach 1998-2000 na przykładzie gminy miejskiej XYZ.

Wstęp…………4

Rozdzial I
Budżet publiczny

1.1. Pojecie budżetu…………6
1.2. Historia powstania budżetu…………9
1.3. Podstawowe funkcje budżetu…………14
1.4. Zasady budżetowe…………19
1.5. Struktura budżetu…………23
1.6. Podzial zadan i funduszy miedzy wladze
centralne i lokalne…………26


Rozdzial II
Dochody jednostek samorządu terytorialnego

2.1. Pojecie i istota samorządu terytorialnego…………30
2.2. Rozwój samorządu terytorialnego na swiecie…………32
2.3. Rozwój samorządu terytorialnego w Polsce…………37
2.4. Samodzielnosc finansowa gmin…………41
2.5. Dochody gmin w Polsce…………45
2.5.1. Dochody podatkowe…………50
2.5.2. Oplaty i dochody z majatku gminy…………62
2.5.3. Subwencje i dotacje…………66
2.5.4. Dochody zwrotne…………69
2.5.5. Inne dochody…………69
2.6. Struktura dochodów budżetów gmin w Polsce…………70


Rozdzial III
Kształtowanie się dochodów budżetowych w gminie
miejskiej XYZ

3.1. Ogólna charakterystyka gminy miejskiej XYZ…………73
3.2. Wykonanie dochodów w budżecie gminy miejskiej
XYZ w latach 1998-2000…………77
3.3. Dochody i ich struktura…………83
3.4. Kształtowanie się dochodów wlasnych w budżecie
gminy miejskiej XYZ…………85
3.5. Dochody gminy z udzialów w podatkach stanowiacych
dochód budżetu państwa 87
3.6. Wpływy z dotacji i subwencji…………88


Zakończenie…………92
Bibliografia…………94
Wykaz tabel…………97

 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zestaw prac magisterskich