Geneza czasu wolnego.


Wstęp ………. 4

Rozdzial I.
geneza czasu wolnego i opis zjawiska

1.1. Historyczne uwarunkowania powstania ‚czasu wolnego’ ………. 6
1.2. Pojecie ‚wolny czas’ – geneza i definicja ………. 8
1.2.1. Geneza pojecia ‚wolny czas’ ………. 8
1.2.2. ‚Wolny czas’ – definicja i próby opisu zjawiska ………. 9
1.3. ‚Czas wolny’ jako przedmiot badan w Polsce ………. 11

Rozdzial II.
Teoria potrzeb czlowieka a jego aktywnosc w czasię wolnym w kontekscie telewizji

2.1. Powojenne spoleczenstwo polskie jako korzenie wspólczesnej kultury masowej w Polsce – charakterystyka ……….14
2.2. Teoria potrzeb czlowieka ………. 15
2.3. Eskapistyczna funkcja telewizji jako odpowiedz na potrzeby wspólczesnych spoleczenstw ………. 18
2.4. Telewizja jako wytwór potrzeb widowni ………. 21

Rozdzial III.
Opis i charakterystyka rawy mazowieckiej i bartoszyc oraz dwóch badanych szkól

3.1. Historia badanych miast ………. 25
3.1.1. Historia miasta Rawa Mazowiecka od 1228 do 2000 ………. 25
3.1.2. Historia miasta ZYXe ………. 27
3.2. Dzieje szkól, w których przeprowadzono ankiete ………. 29
3.2.1. Zarys dziejów Liceum Ogólnoksztalcacego w Rawie Mazowieckiej ………. 29
3.2.2. Zarys dziejów Liceum Ogólnoksztalcacego w ZYXach ………. 31
3.3. Opis dwóch badanych klas maturalnych ………. 34
3.3.1. Ilosc dziewcząt i chlopców w badanych klasach ………. 34
3.3.2. Srednia ocen badanych uczniów ………. 34
3.3.3. Poziom wyksztalcenia rodziców badanej młodzieży ………. 35
3.3.4. Sytuacja finansowa rodzin – zarobki rodziców ………. 36

Rozdzial IV.
Preferencje młodzieży w spedzaniu wolnego czasu a ogladanie telewizji

4.1. Badania nad rola telewizji w codziennym życiu ………. 40
4.1.1. Opinie o wpływie telewizji i innych instytucji na mlodziez ………. 41
4.2. Ogladalnosc poszczególnych programów telewizyjnych – ujecie regionalnie ………. 44
4.3. Preferencje w sposobie spedzania wolnego czasu przez mlodziez maturalna w Rawie Maz. i ZYXach ……….50
4.4. Ogladalnosc poszczególnych rodzajów programów przez mlodziez w Rawie i ZYX ………. 61

Rozdzial V.
Preferencje młodzieży do ogladania tv w zaleznosci od ich sytuacji w szkole i rodzinie

5.1. Ogladalnosc telewizji i jej poszczególnych programów wśród chlopców z XYZ. i ZYX ……….66
5.1.1. Preferencje chlopców w wyborze programów telewizyjnych ………. 67
5.1.2. Sytuacja zyciowa chlopców, którzy ogladaja telewizje bardzo czesto lub czesto ………. 68
5.1.3. Porównanie spedzania wolnego czasu przez chlopców w zaleznosci od sytuacji finansowej ………. 71
5.2. Ogladalnosc telewizji i jej poszczególnych programów wśród dziewcząt w ZYXach i Rawie Mazowieckiej………. 73
5.2.1. Preferencje dziewcząt w wyborze programów telewizyjnych ………. 73
5.2.2. Sytuacja zyciowa dziewcząt, które ogladaja telewizje bardzo czesto lub czesto ………. 75
5.2.3. Porównanie spedzania wolnego czasu przez dziewczeta w zaleznosci od sytuacji finansowej rodziny………. 78
5.3. Preferencje w sposobie spedzania wolnego czasu młodzieży z XYZ. i ZYX a rózne czynniki – dom a blok, srednia ocen, ilosc rodzenstwa ……….80

Wnioski ………. 93
Zakończenie ………. 94
Bibliografia ………. 97
Aneksy………. 98