Geneza i funkcjonowanie SOS Wiosek Dzieciecych jako rodzinnych form opieki zastepczej.

 

Wstęp……….3

Rozdzial I
Geneza i funkcjonowanie SOS Wiosek Dzieciecych jako rodzinnych form opieki zastepczej.
1.1. Rodzinne formy opieki zastepczej nad dzieckiem osieroconym……….5
1.2. Idea Hermanna Gmeinera oraz zarys historyczny SOS Wiosek Dzieciecych……….10
1.3. Zalozenia, cele, zasady i podstawy programowe działalności SOS Wiosek Dzieciecych……….13
1.4. Kadra opiekunczo-wychowawcza i wychowankowie w SOS Wioskach Dzieciecych……….17
1.5. Charakterystyka SOS Wioski Dzieciecej w Bilgoraju……….20

Rozdzial II
Opieka i wychowanie jako podstawowe funkcje SOS Wiosek Dzieciecych.

2.1. Charakterystyka i zasady realizacji funkcji opiekunczej……….22
2.2. Charakterystyka i zasady realizacji funkcji wychowawczej……….26


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych.

3.1. Przedmiot i cel badan……….34
3.2. Problem glówny i problemy szczególowe……….35
3.3. Metody, techniki, narzedzia badawcze……….37
3.4. Charakterystyka grupy badawczej i przebieg badan wlasnych……….40

Rozdzial IV
Analiza i wnioski z badan.

4.1. Warunki, zasady i normy panujace w SOS Wiosce Dzieciecej w Bilgoraju……….42
4.2. Rola matek SOS w procesię opiekunczo-wychowawczym realizowanym w SOS Wiosce Dzieciecej w Bilgoraju……….45
4.3. Opieka w SOS Wiosce Dzieciecej w Bilgoraju……….47
4.4. Wychowanie w SOS Wiosce Dzieciecej w Bilgoraju……….52
4.5. Wnioski z badan……….55

Zakończenie……….59
Bibliografia……….61
Aneks……….63