Zakupoholizm jako wspólczesny problem spoleczny.

 

Wstęp…………4

Rozdzial I
Zakupoholizm jako wspólczesny problem spoleczny.

1.1. Zagadnienia wstepne ………… 7
1.2. Wybrane cechy charakterystyczne zjawiska………… 10
1.3. Skutki ulegania zakupoholizmowi………… ………… 17
1.4. Narzedzia diagnostyczne i leczenie………… 21


Rozdzial II
Srodowisko rodzinne miejscem kształtowania relacji interpersonalnych.

2.1. Zagadnienia wprowadzajace………… 26
2.2. Funkcje i zadania rodziny………… 30
2.3. Rodzina jako środowisko wychowawcze………… 35
2.4. Znaczenie rodziny w terapii uzaleznien ………… 48


Rozdzial III
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych.

3.1. Cel i przedmiot badan………… 52
3.2. Problemy i hipotezy badawcze………… 54
3.3. Metody, techniki i narzedzia badan………… 58
3.4. Organizacja i teren badan………… 64


Rozdzial IV
Analiza wyników badan.

4.1. Przyczyny dokonywania niekontrolowanych zakupów i emocje towarzyszace temu nalogowi………… 66
4.2. Wpływ czynników zewnetrznych na sposób dokonywania zakupów………… 74
4.3. Czas wolny i sposób jego zagospodarowania w rodzinie zakupoholika………… 85
4.4. Stosunek czlonków rodziny do zakupoholika………… 87
4.5. Relacje zakupoholika z malzonkiem i dziecmi………… 90


Zakończenie………… 102
Bibliografia………… 106
Aneks (kwestionariusz wywiadu)………… 109 


Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 75550

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 5 zł netto , 6,15 zł brutto.