Wypalenie zawodowe – geneza, istota, czesci skladowe. 4.33/5 (36)


Streszczenie…………3
Wprowadzenie…………6

Rozdzial I
Wypalenie zawodowe – geneza, istota, czesci skladowe.

1.1. Pojecie wypalenia zawodowego i próby jego definiowania…………8
1.2. Trójwymiarowa koncepcja wypalenia zawodowego…………11
1.3. Proces wypalenia zawodowego – stadia i czesci skladowe…………14

Rozdzial II
Metody badan nad wypaleniem zawodowym.

2.1. Kwestionariusz MBI…………20
2.2. Kwestionariusz Burnout Measure…………21
2.3. Kwestionariusz Blonsteina, Eldridge`a, Kilty`ego i Richardson…………22
2.4. Kwestionariusz Teacher Attitude Scale oraz Staff Burnout Seale for Health Professionals…………23
2.5. Kwestionariusz Perceptual Job Burnout Inventory…………24

Rozdzial III
Syndromy, objawy i przyczyny wypalenia zawodowego.

3.1. Definicja syndromu wypalenia zawodowego, jego objawy i stadia…………28
3.2. Przyczyny wypalenia zawodowego…………32

Rozdzial IV
Stres i wypalenie zawodowe wśród menedzerów organizacji sprzedazowych.

4.1. Stres chroniczny a stres zawodowy – koncepcje stresu zawodowego…………37
4.2. Metody prewencji stresu…………40

Rozdzial V
Wypalenie zawodowe u menedzerów sprzedaży i sprzedawców.

5.1. Specyfika pracy menedzera do spraw sprzedaży i sprzedawcy…………45
5.2. Konsekwencje wypalenia zawodowego u kadry kierowniczej organizacji sprzedazowych…………52

Wnioski…………55
Bibliografia…………57
Spis rysunków…………60
Spis tablic…………60
Spis wykresów…………60


Oceń