Wyjasnienie podstawowych pojęći terminów.


Wstęp………..4

Rozdzial I
Wyjasnienie podstawowych pojęći terminów.

1.1 Rozwój psychoruchowy i jego modele…………5
1.2 Globalne i parcjalne zaburzenia rozwoju………… 6
1.3 Sposoby oceny poziomu rozwoju psychoruchowego………… 10

Rozdzial II
Zaburzenia rozwoju psychoruchowego -uwarunkowania i objawy.

2.1 Biopsychiczne, biologiczne i społeczne uwarunkowania zaburzen………… 11
2.1.1 Zaburzenia spowodowane czynnikami genetycznymi………… 12
2.1.2Społeczne przyczyny zaburzen rozwoju dziecka …………13
2.2 Zaburzenia rozwoju procesów wykonawczych …………20
2.3 Zaburzenia rozwoju procesów poznawczych …………22
2.3.1 Objawy zaburzen percepcji sluchowej …………22
2.3.2 Objawy zaburzen percepcji wzrokowej …………23
2.3.3 Objawy zaburzen percepcji mowy i jezyka …………26
2.4 Wpływ zaburzen na proces czytania i pisania …………31
2.5 Formy pomocy uczniom z zaburzeniami rozwojowymi …………32

Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych.

3.1 Przedmiot i cel badan………… 37
3.2 Problemy i hipotezy robocze …………37
3.3 Opis metod i technik badawczych …………38
3.4 Organizacja i przebieg badan …………39

Rozdzial IV
Analiza wyników badan wlasnych.

4.1 Formy pomocy specjalistycznej………… 40
4.2 Pozycja ucznia w klasię szkolnej………… 43
4.3 Udział w życiu szkoly………… 44
4.4 Wspólpraca z rodzicami………… 45

Zakończenie………..47
Bibliografia………..49
Aneks………..51