Miejsce agresji w psychopatologii ogólnej. 4.26/5 (42)

24 października 2015 0 Przez administrator

Wprowadzenie………….3

Rozdział 1.
Miejsce agresji w psychopatologii ogólnej.

1.1. Definicja pojęcia psychopatologii………….4
1.2. Agresja w klasyfikacji zaburzen psychicznych………….5
1.3. Agresja jako zaburzenie zachowania………….5


Rozdział 2.
Pojęcie agresji w świetle literatury fachowej.

2.1. Definicja pojęcia agresji………….6
2.2. Geneza agresji………….8
2.2.1. Agresja powstala na skutek instynktu………….8
2.2.2 Agresja jako zjawisko fizjologiczne………….10
2.2.3. Agresja jako reakcja na frustracje………….11
2.2.4. Agresja powstala na skutek społecznego uczenia sie………….12


Rozdział 3.
Czynniki determinujace powstawanie zachowan agresywnych wśród dzieci w mlodszym wieku szkolnym.

3.1. Srodowisko rodzinne, a zachowania agresywne dzieci………….13
3.2. Zachowania agresywne, a wiek dzieci………….15
3.3. Zachowania agresywne, a plec………….17
3.4. Destrukcyjna rola telewizji i gier komputerowych………….18


Rozdział 4.
Szkola jako miejsce kumulacji zachowan agresywnych.

4.1. Nauczyciel jako źródłoi obiekt zachowan agresywnych dzieci………….21
4.2. Agresja wśród rówiesników szkolnych………….22
4.3. Szkola jako miejsce blokujace potrzeby uczniów………….24


Rozdział 5.
Profilaktyka i terapia dzieci agresywnych………….26

Zakończenie………….28
Bibliografia………….29
Zalaczniki.Oceń