Agresji i autoagresja w świetle literatury. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………5

Rozdzial I.
Agresji i autoagresja w świetle literatury………7

1. Agresja i autoagresja – podstawowe pojecia
2. Uwarunkowania zachowan w świetle teorii
2.1. Organiczne podloze agresji
2.2. Popedowo – instynktowne uwarunkowania agresji
2.3. Zachowania agresywne a frustracja i stres
3. Przyczyny zachowan agresywnych i altoagresywnych
4. Rodzaje i techniki zachowan agresywnych

Rozdzial II.
Miejsce agresji w podkulturze wieziennej………37

1. Zaklad karny jako instytucja resocjalizacyjna
2. Ogólna charakterystyka podkultury wieziennej
2.1. Grupa wiezniów grypsujacych
2.2. Wiezniowie niegrypsujacy (frajerzy, nieludzie)
2.3. Wiezniowie poszkodowani
3. System porozumiewania się oraz tatuaz jako zewnetrzna oznaka
podkultury wieziennej
4. Przyczyny i formy agresji i autoagresji w życiu wieziennym

Rozdzial III

Metodologia badan wlasnych………71

1. Przedmiot i cel badan
2. Podstawowe problemy i zalozenia badawcze
3. Metody, techniki i narzedzia badawcze
4. Organizacja i miejsce badan


Rozdzial IV
Miejsce agresji w zakładzie karnym – analiza wyników przeprowadzonych badan……….85

1. Charakterystyka zk xyz.
2. Zjawiska agresji i autoagresji w badanym zakładzie karnym
2.1. Miejsce agresji w życiu osadzonych w zk xyz
2.2. Miejsce samoagresji w ZK xyz
2.3. Wpływ kontaktów rodzinnych na agresje i samoagresje w zakładzie karnym.

Zakończenie………117


Bibliografia………119
Wykaz rysunków
Wykaz tabel
Wykaz wykresów
Zalacznik………129

Oceń