Źródła i podzial dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdzial I.
Źródła i podzial dochodów jednostki samorządu terytorialnego

1. 1. Rodzaje dochodów samorzadowych w Konstytucji RP i Europejskiej Karcie Samorzadu Terytorialnego ……… 6
1. 2. Klasyfikacja dochodów ze wzgledu na charakter prawny ……… 10


Rozdzial II.
Ogólna charakterystyka dotacji

2. 1. Zasady i tryb udzielania dotacji ……… 14
2. 2. Rozliczanie dotacji oraz celowosc ich wykorzystania ……… 16


Rozdzial III.
Rodzaje dotacji celowych stanowiacych dochód jednostki samorządu terytorialnego w świetle ustawy o dochodach publicznych

3. 1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rzadowej oraz na inne zadania zlecone ustawami ……… 20
3. 2. Dotacje na zadania realizowane przez j.s.t. na mocy porozumien zawartych z organami administracji rzadowej ……… 21
3. 3. Dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadan wlasnych w tym objetych kontraktem wojewódzkim ……… 22
3. 4. Dotacje na usuwanie bezposrednich zagrozen dla bezpieczenstwa i porzadku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klesk zywiolowych ……… 24


Rozdzial IV.
Dotacje jako źródłodochodu gminy

4. 1. Ogólna charakterystyka gminy ……… 27
4. 2. Dotacje celowe na zadania wlasne gminy ……… 35
4. 3. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rzadowej gmine ……… 36
4. 4. Inne dotacje otrzymywane przez gmine ……… 38


Rozdzial V.
Nadzór i kontrola nad prawidlowym wykonaniem dotacji w gminie

5. 1. Kontrola zewnetrzna przez RIO i NIK ……… 40
5. 2. Odpowiedzialnosc za naruszenie dyscypliny finansowej ……… 42


Podsumowanie ……… 48
Bibliografia ……… 51
Wykaz aktów prawnych ……… 52
Wykaz tabel i rysunków ……… 53

 

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>