Droga Polski do NATO. 4.36/5 (25)

25 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp……….4

Rozdział I
Droga Polski do NATO

1.1 Rozwiazanie Ukladu Warszawskiego (1990-1991)……….9
1.2 Program ?Partnerstwo dla Pokoju? (PdP)……….13
1.3 polska pelnoprawnym czlonkiem NATO……….23


Rozdział II
Działania NATO w Europie poludniowo – wschodniej

2.1 Pierwsze podmuchy burzy w Jugoslawii……….33
2.2 Wojskowe aspekty udzialu Polski w programie Partnerstwo dla Pokoju……….40
2.3 Operacja wojskowa IFOR……….41
2.4 Od IFOR do SFOR……….45
2.5 Polskie Jednostki Wojskowe AFOR i KFOR……….48


Rozdział III
Pierwszy rok dzialan Polski w NATO

3.1 Wydarzenia roku 1989 – wynik fundamentalnych przemian w Europie Srodkowo – Wschodniej……….54
3.2 Bilans funkcjonowania Sil Zbrojnych RP w NATO oraz misji pokojowych……….56


Zakończenie……….75
Bibliografia……….78Oceń