Etapy powstawania Unii Gospodarczej i Walutowej

Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Przeslanki powstania unii gospodarczo walutowej

1.1. System z Bretton Woods………. 5
1.2. Plan Wernera ……….6
1.3. Europejski System Walutowy ……….7
1.4. Raport Delorsa ……….8
1.5. Traktat z Maastricht ……….9

Rozdzial 2.
Charakterystyka Unii gospodarczo walutowej

2.1. Cele makroekonomiczne Unii gospodarczo walutowej ……….11
2.2. Pakt o Stabilizacji i Wzroscie Gospodarczym ……….11
2.3. Europejski Bank Centralny ……….12
2.3.1. Projekt EBC w traktacie z Maastricht ……….12
2.3.2. Cele i zadania europejskiego Systemu Banków Centralnych ……….15
2.4. Kryteria konwergencji w UGW ……….16

Rozdzial 3.
Euro jako waluta miedzynarodowa

3.1. Etapy wprowadzania Euro………. 20
3.2. Debiut Euro na rynkach europejskich ……….24
3.3. Pozycja Euro w obrocie miedzynarodowym ……….25
3.4. Koszty i korzysci wprowadzenia Euro ……….28

Zakończenie ……….34
Bibliografia ……….35
Spis tabel ……….36
Spis rysunków ……….36


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>