Gospodarowanie odpadami w świetle aktualnych przepisów prawnych.

 

Wstęp.

Rozdzial I
Gospodarowanie odpadami w świetle aktualnych przepisów prawnych

1. Formalnoprawne podstawy gospodarowania odpadami.
1.2 Regulacje Unii Europejskiej w zakresię gospodarowania odpadami.
1.3 Podstawy prawne gospodarki odpadami w Polsce.
2. Instrumenty systemu gospodarowania odpadami.
2.1. Instrumenty regulacji bezpośredniej.
2.2. Instrumenty regulacji pośredniej.
3. Zasady gospodarowania odpadami.
3.1 Zapobieganie powstawaniu odpadów oraz powtórne ich wykorzystanie.
3.2 Unieszkodliwianie odpadów.
4. Planowanie w gospodarce odpadami.
4.1. Charakter prawny planów gospodarki odpadami.
4.2 Zawartość planu gospodarki odpadami.


Rozdzial II
Charakterystyka spółki XYZ

1. Podstawowe informacje o spółce / Ogólna charakterystyka spólki.
1.2 Rys historyczny.
2. Charakterystyka Zakladu Utylizacji Odpadów Komunalnych w XYZ.
2.1 Lokalizacja zakladu.
3. Zakres działalności ZUOK w XYZ.
3.1. Rodzaj i ilosc odbieranych odpadów.
3.2. Sposób zagospodarowania odpadów.
4. Charakterystyka stanu istniejacego.
4.1 Istniejace zagospodarowanie terenu.
4.1.1. Krótka charakterystyka glównych obiektów.
4.2. Infrastruktura ZUOK.
5. Strategia rozwoju firmy i cele na najblizsze lata.
5.1. Planowane inwestycje.


Rozdzial III
Gospodarowanie odpadami na przykładzie działalności zakladu utylizacji odpadami komunalnymi w XYZ

3.1 Ustawa o odpadach.
3.2 Wpływ nowych technologii na gospodarowanie odpadami na przykładzie działalności Zakladu Utylizacji Odpadów Komunalnych w XYZ.
3.3 Selektywna zbiórka odpadów.
3.4 Decyzje srodowiskowe.


Zakończenie.
Bibliografia.
Spis tabel.
Spis wykresów.
Zalaczniki.Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>