Funkcjonowanie społeczne osób niepelnosprawnych.


Wstęp………..3

Rozdzial I
Charakrerystyka niepelnosprawnosci.

1.1. Pojecie i klasyfikacja niepelnosprawnosci………..5
1.2. Kryteria oceny i stopnie niepelnosprawnosci………..9
1.3. Skala niepelnosprawnosci………..15
1.4. Niepelnosprawnosc a specjalne potrzeby edukacyjne dziecka………..16


Rozdzial II
Funkcjonowanie społeczne osób niepelnosprawnych.

2.1. Sytuacja prawna osób niepelnosprawnych………..21
2.2. Społeczne stereotypy niepełnosprawności ………..25
2.3. Problemy integracji społecznej osób niepelnosprawnych………..31
2.4. Wsparcie dla osób niepelnosprawnych………..36


Rozdzial III
Instytucje wspierajace osoby niepelnosprawne.

3.1. Organy rzadowe i samorzadowe………..41
3.2. Organizacje pozarzadowe………..45
3.3. Organizacje pracodawców………..54
3.4. Fundacja ‚Poza Horyzonty’………..58


Zakończenie………..61
Bibliografia………..64Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>